OU

Petr Kopecký


„Svoboda a demokracie bez vzdělání a kritického myšlení slábnou a hynou.“

Petr Kopecký

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 321, budova DM
funkce:
obor činnosti:britská a americká studia, sociální a kulturní dějiny Velké Británie
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1806
553 46 1895
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1997 – 1999Mgr. (s vyznamenáním) v oboru Učitelství anglického jazyka pro SŠ (FF Ostravské univerzity)
1994 – 1997Bc. v oboru Učitelství anglického jazyka pro ZŠ (FF Ostravské univerzity)
1990 – 1994Gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm

Kvalifikace

2015Habilitace docentem v oboru Dějiny anglické a americké literatury (FF Univerzity Palackého v Olomouci)
2006Ph.D. v oboru Anglická a americká literatura (FF Univerzity Palackého v Olomouci)

Zaměstnání, praxe

1999 – dosudFF Ostravské univerzity

Odborné zaměření

Angloamerická literatura
Literatura o přírodě, ekokritika
Recepce americké literatury

Akademické funkce a členství v orgánech

2014 – 2017proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF Ostravské univerzity
2014 – dosudčlen Vědecké rady FF Ostravské univerzity
2009 – 2012předseda Akademického senátu FF Ostravské univerzity

Vybrané projekty a granty

2014Ztracený ráj: Proměny obrazu Kalifornie v historických a kulturních souvislostech. Studentská grantová soutěž Ostravské univerzity v Ostravě SGS8/FF/2014.
2010 – 2012Jeffersova a(nebo) Steinbeckova země: Literární bitva o Kalifornii. Postdoktorský grant GA ČR P406-10-P297 (výsledky projektu hodnoceny oborovou komisí GA ČR jako vynikající).
2010 – 2011The Sense(s) of Place in British Columbia and California Nature Writing. Canadian Studies FRP Award. International Council for Canadian Studies.

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosudhodnotitel (Národní akreditační úřad)
2017 – dosudčlen Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity
2014 – dosudčlen odborného verifikačního a hodnotícího panelu (při RVVI) pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (společenské, humanitní a umělecké vědy)
2013 – dosudčlen širší redakční rady Lexington Books: Ecocritical Theory and Practice
2013 – dosudčlen John Steinbeck Society of America
2012 – dosudHonorary Ambassador of the Fulbright Commission
2012 – dosudčlen Robinson Jeffers Association
2011 – dosudčlen European Association for the Study of Literature, Culture, and the Environment (EASLCE)
2004člen výběrové komise při Úřadu vlády ČR (v rámci projektu EU do škol)
2000 – dosudčlen České a slovenské asociace amerikanistů (CSAA)

Působení v zahraničí

10. 3. – 15. 3. 2014John F. Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universität Berlin. Výzkumný pobyt. Berlín, Spolková republika Německo
13. 6. – 17. 7. 2011University of British Columbia. Výzkumný pobyt (Faculty Research Program Award, International Council for Canadian Studies). Vancouver, Kanada
4. 8. – 15. 9. 2010San José State University. Výzkumný pobyt (v rámci postdoktorského projektu GA ČR). San José, Spojené státy americké
30. 1. – 13. 2. 2006Bloomsburg University. Přednáškový a výzkumný pobyt (Bloomsburg University Internal Grant). Bloomsburg, Spojené státy americké
7. 7. – 14. 7. 2005Cambridge Seminar on Contemporary British Literature (grant Britské rady). Cambridge University, Cambridge, Velká Británie
2. 10. – 11. 7. 2004San José State University. Výzkumný pobyt (Fulbright-Masarykovo stipendium). San José, Spojené státy americké


Všechny publikace

Kopecký, P. Czeching American Nature Images in the Work of Robinson Jeffers and John Steinbeck. In: H. Bergthaller, P. Mortensen. Framing the Environmental Humanities. Leiden, Boston: Brill / Rodopi, 2018. s. 139-154. ISBN 978-90-04-35884-3.
Kopecký, P. Literary Environmentalism in California. In: 32nd European Association for American Studies and 63rd British Association for American Studies Conference. Londýn: King's College, British Library, European Association for American Studies. 2018.
Tomášek, M. a Kopecký, P. Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty): Filozofická fakulta OU, 15. 11. 2017. 2017.
Tomášek, M. a Kopecký, P. Erik Tabery - Opuštěná společnost (moderování debaty): Centrum PANT, 14. 11. 2017. 2017.
Kopecký, P. Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck's (Deep) Ecological Explorations. In: Fluid Frontiers: New Currents in Marine Environmental History. Cambridge: The White Horse Press, 2015. s. 52-62. ISBN 978-1-874267-86-7.
Kopecký, P. Geological Imagination in California Literature. In: From Theory to Practice 2014: From Theory to Practice 2014: Proceedings of the Sixth International Conference on Anglophone Studies 2015-09-04 Zlín. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2015. s. 207-216. ISBN 978-80-7454-538-2.
Kopecký, P. The Warm Reception of Robinson Jeffers's Poetry in Cold War Czechoslovakia. In: The Wild That Attracts Us: New Critical Essays on Robinson Jeffers. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2015. s. 223-254. ISBN 978-0-8263-5577-5.
Kopecký, P. Americká literatura a hlubinná ekologie. In: Literatura a film bez hranic: workshop PhD. studentů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Kopecký, P. Czeching American Nature Images: Robinson Jeffers? Environmental Poetry in Communist Czechoslovakia. In: Framing Nature: Signs, Stories and Ecologies of Meaning. Tartu: European Association for the Study of Literature, Culture and Environment, University of Tartu. 2014.
Kopecký, P. Geological Imagination in California Literature. In: From Theory to Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2014.
Kopecký, P. Literary America Under Review: The Cold War of Words between 1948 and 1968. In: American in Foreign Media: America in Foreign Media 2013-09-06 Olomouc. Olomouc: Palackého univerzita v Olomouci, 2014. Palackého univerzita v Olomouci, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-244-4362-1.
Kopecký, P. The Grapes of War: Jeffers, Steinbeck and the National Narrative. In: America: Justice, Conflict, War. Haag: European Association for American Studies. 2014.
Kopecký, P. Ekokritická sonda do díla Johna Steinbecka. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury. 2013, s. 87-100. ISSN 0862-8440.
Kopecký, P. Ekokritická sonda do díla Johna Steinbecka. Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury. 2013, s. 87-100. ISSN 0862-8440.
Kopecký, P. Literary America under Review: The Cold War of Words Between 1948 and 1968. In: America in Foreign Media. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
Kopecký, P. Petrifying Verse: Geopoetry and Anthropocentrism. In: Ecological Encounters: Agency, Identity, Interactions. University of Surrey, Guildford: University of Surrey. 2013.
Kopecký, P. Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. Ostrava Journal of English Philology. 2013, č. 5, s. 119-132. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. Průsečíky v životě a tvorbě Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. Ostrava Journal of English Philology. 2013, č. 5, s. 119-132. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. The California Crucible: LIterary Harbingers of Deep Ecology. 2. vyd. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. 196 s. ISBN 978-3659332500.
Kopecký, P. The Sense(s) of Place in British Columbia and California Nature Writing. Moravian Journal of Literature and Film. 2013, č. 4, s. 63-79. ISSN 1803-7720.
Kopecký, P. Toulky s Johnem: Steinbeck jako průvodce nesvobodným Československem. Host. 2013, s. 57-66. ISSN 1211-9938.
Kopecký, P. University of Jaén. 2013.
Kopecký, P. Krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. Ostrava Journal of English Philology. 2012, roč. 3, s. 117-132. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. Literární krajiny na kraji kontinentu v díle Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka. In: Sympozium Krajina. Ostrava. 2012.
Kopecký, P. Not Man Apart: Ecocentric Personification in the Works of Robinson Jeffers and John Steinbeck. American and British Studies Annual. 2012, č. 5, s. 124-138. ISSN 1803-6058.
Kopecký, P. Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno: Host a Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7294-898-7.
Kopecký, P. Robinson Jeffers a John Steinbeck: Vzdálení i blízcí. Brno: Host a Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 228 s. ISBN 978-80-7294-898-7.
Kopecký, P. San José State University. 2012.
Kopecký, P. Where Jeffers Country Meets Steinbeck Country: Interrelation and Inspiration. In: Posthumous Reputation ? The Only Kind Worth Considering. Pacific Grove, Kalifornie: Robinson Jeffers Association. 2012.
Kopecký, P. Beneath the Surface of the Pacific Waters: John Steinbeck?s (Deep) Ecological Explorations. In: Final Frontiers: Exploring Oceans, Islands, and Coastal Environments. Rockland, Maine: Rachel Carson Center, Island Institute. 2011.
Kopecký, P. Danica Čerče, Reading Steinbeck in Eastern Europe. 2011.
Kopecký, P. John Steinbeck a Robinson Jeffers: literární ikony Kalifornie v Československu. Ostrava Journal of English Philology. 2011, roč. 3, č. 3, s. 145-164. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. The Literary Front of the Cold War: John Steinbeck as an Ideological Object in the Eastern Bloc. Comparative American Studes. 2011, č. 9, s. 204-216. ISSN 1477-5700.
Kopecký, P. University of British Columbia. 2011.
Kopecký, P. Czeching the beat, beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia. The Sixties: A Journal of Politics, History and Culture. 2010, č. 3, s. 97-103. ISSN 1754-1328.
Kopecký, P. San José State University, USA. 2010.
Kopecký, P. Steinbeck Behind the Iron Curtain. In: Steinbeck Festival. Salinas, Kalifornie: National Steinbeck Center. 2010.
Kopecký, P. The Frontier in Motion: Where Does it Lead US?. In: America in Motion. Olomouc: Palacký University, 2010. Palacký University, 2010. s. 95-107. ISBN 978-80-244-2458-3.
Kopecký, P. From Ego to Eco: John Muir's Legacy. Ostrava Journal of English Philology. 2009, roč. 1, č. 1, s. 138-144. ISSN 1803-8174.
Kopecký, P. Jazz, Poetry, Ethnicity and Democracy in the Work of Gary Snyder. Moravian Journal of Literature and Film. 2009, roč. 1, č. 1, s. 81-87. ISSN 1803-7720.
Kopecký, P. Mary Austin Crossing Boundaries. Ars Aeterna. 2009, roč. 1, č. 1, s. 27-34. ISSN 1337-9291.
Kopecký, P. Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience. In: Culture Language and Literature Across Border Regions. Krosno: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie, 2009. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie, 2009. s. 251-258. ISBN 978.
Kopecký, P. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitře. 2008.
Kopecký, P. My Daisy Book. 2008.
Kopecký, P. Noam Chomsky: intelektuální gigant, či monstrum?. In: Intervence. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2008. s. 189-197. ISBN 978-80-242-2143-4.
Kopecký, P. Where the West Meets the East: California's (Inter)cultural Experience. In: Culture, Language and Literature Across Border Regions. Košice. 2008.
Kopecký, P. Literature as a Key to the Understanding of the Ecological Crisis. In: Languages, Literature and the Challenges of the New Century. Káhira. 2007.
Kopecký, P. Monoculture versus Multiculture: Gary Snyder's Perspective. In: Peaceful Multiculturalism or Culture Wars?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. Univerzita Pardubice, 2007. s. 66-72. ISBN 978-80-7395-017-0.
Kopecký, P. Platónská ekologie, hlubinná ekologie In Philosophica 12, sborník prací FF OU číslo 235/2007. 2007.
Kopecký, P. The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. 202 s. ISBN 978-80-7368-318-4.
Kopecký, P. Bloomsburg University. 2006.
Kopecký, P. Considering America from Inside and Out. A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives. 2006.
Kopecký, P. Czeching the Beat, Beating the Czech: Ginsberg and Ferlinghetti in Czechia. In: EAAS Biennial Conference - Conformism, Non-conformism and Anti-conformism in the Culture of the United States. Nikósie, Kypr. 2006.
Kolář, S. a Kopecký, P. EAAS, University of Cyprus, Nicosia. Nicosia. 2006.
Kopecký, P. Ecocriticism in a Nutshell. In: Guest lecture. Bloomsburg University. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Kopecký, P. Imaginární kontinenty a arkádie (rozhovor s Jimem Cracem). Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu. 2006, č. 4, s. 42-50. ISSN 0862-6928.
Kopecký, P. Nature Writing in American Literature: Inspirations, Interrelations, and Impacts of California Writers on the Deep Ecology Movement. Trumpeter:Journal of Ecosophy. 2006, roč. 22, č. 9, s. 77-89. ISSN 0832-6193.
Kopecký, P. The Growing Field of Ecocriticism. In: Guest lecture. Bucknell University. 2006.
Kopecký, P. The Wild West through Czech Eyes: Cowboys and Indians in the Heart of Europe. In: Considering America from Inside and Out: A San José/Ostrava Dialogue Sharing Perspectives. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006. s. 70-80. ISBN 80-7368-210-9.
Kopecký, P. Their Place in Space: Five Responses to Place in California Literature. In: Studia Anglica 2. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 123-132. ISBN 80-7368-165-X.
Kopecký, P. Thoroughly Through Thoreau. In: Guest lecture. Bloomsburg University: Bloomsburg University. 2006.
Kopecký, P. Jim Crace's Imaginary Continent. LINK. 2005, roč. 1, č. 12, s. 30-33.
Kopecký, P. John Steinbeck as Ecologist. In: Slovak Studies in English I (sborník k příležitosti 80. výročí založení Katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě): Slovak Studies in English I (sborník k příležitosti 80. výročí založení Katedry anglistiky a amerikanistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě) 2004-10-22 Budmerice. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2005. s. 270-275. ISBN 80-89197-27-2.
Kopecký, P. Nadechnout se (2. vydání). 2005.
Kopecký, P. The Ecological Vision of Robinson Jeffers. In: Studia Anglica I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. s. 41-50. ISBN 80-7368-045-9.
Kopecký, P. The Story of John Steinbeck in Communist Czechoslovakia. Steinbeck studies. 2005, roč. 16, s. 81-90. ISSN 0898-7734.
Kopecký, P. California Nature Writers and the Deep Ecology Movement. In: Guest lecture. Department of Biological Sciences San José State. 2004.
Kopecký, P. Deeply Californian: California Literature and Deep Ecology. In: Joint Conference of the National PCA/ACA and the SW/Texas PCA/ACA. San Antonio, Texas. 2004.
Kopecký, P. Environmental Philosophy in California. In: Guest lecture. Sierra College - Rocklin, Kalifornie. 2004.
Kopecký, P. Harbinger of Biocentrism: Robinson Jeffers at His Deepest. In: 10th Annual Robinson Jeffers Association Conference. Carmel, Kalifornie. 2004.
Kopecký, P. John Steinbeck as Ecologist. In: Konference k 80. výročí otevření studia anglistiky a amerikanistiky na FF Univerzity Komenského v Bratislavě. Budmerice. 2004.
Káňová, J. a Kopecký, P. Module 2B : selected chapters from British studies: British parliamentary democracy. 2004.
Kopecký, P. Rašení a zrání na poli ekokritiky. Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné. 2004, roč. 8, č. 2-3, s. 279-282. ISSN 1212-5547.
Kopecký, P. San José State University. 2004.
Kopecký, P. Science and the Deep Ecological Current in California Literature. In: Guest lecture. University of the Incarnate Word San Antonio. 2004.
Kopecký, P. The California Crucible: Literary Harbingers of Deep Ecology. In: Guest lecture. College of Arts and the Humanities - San José State University. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Kalifornské Vánoce [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Literatura a věda [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Kalifornie a literární ekologie [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Na cestě po americkém jihozápadu [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Texaské dny [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Kalifornie rozmanitá [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2004.
Kopecký, P. Angličtí pasažéři na potápějící se lodi. Tvar. 2003, roč. 14, č. 5, s. 8-8. ISSN 0862-657X.
Kopecký, P. California Nature Writings and Deep Ecology. In: Joint lecture with S. Ananda Kulasooriya - Global Studies Institute Lecture Series. San José State University. 2003.
Kopecký, P. Czeching the Environment. In: Guest lecture. College of Arts and the Humanities. 2003.
Kopecký, P. Literární Magazín. Tvorba George Orwella a překlad románu [Rozhlasová relace].. ČRo 3 - Vltava. 2003.
Kopecký, P. Orwell, G.: Nadechnout se. 2003.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Kalifornské listy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2003.
Kopecký, P. Vikýř - literární týdeník. Amerikanistika - Nadějné vyhlídky [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2003.
Kopecký, P. Vikýř-literární týdeník. Anglistika, překlad románu George Orwella [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2003.
Kopecký, P. Letem světem občanské neposlušnosti. Tvar. 2002, roč. 17, č. 10, s. 14-14. ISSN 0862-657X .
Kopecký, P. Medvěd, Faulkner a my. Nový prostor. 2000, roč. 2, č. 5, s. 13-13. ISSN 1213-1911.
Kopecký, P. Pomník (za)pomníkem. Literární noviny. 2000, roč. 11, č. 3, s. 4-4. ISSN 1210-0021.
Kopecký, P. THE DEEP Roots of Transcendental Ecosophies. In: 'Nature's Nation' Reconsidered: American Concepts of Nature from Wonder to Ecological Crisis. Graz. 2000.
Kopecký, P. Environmental Racism. 1997.


ZkratkaNázev předmětu
KAAAnglistika
AEPOAmerická ekologická poezie
BASOAktuální společenské otázky
BBLP1Dějiny britské literatury 1
BBL2Britská literatura 2
BBRSBritská studia
BDEVBDějiny Velké Británie
BDVBSociální a kult. dějiny Velké Británie
BDVBPDějiny Velké Británie
BKDBAVybr. kap. z kult. dějin Británie a USA
BLI1Britská literatura 1
BRSBritská studia
BUVLÚvod do studia literatury
CBRS1Britská studia 1
CBRS2Britská studia 2
CKZUSKulturní zeměpis USA
DVBSociální a kult. dějiny Velké Británie
DVBRSociální a kult. dějiny Velké Británie
EASOAktuální společenské otázky
EBKVBKulturní zeměpis Velké Británie
EDEVBDějiny Velké Británie
EREVBReálie Velké Británie a USA
FASOAktuální společenské otázky
FDEVBDějiny Velké Británie
FILMBKinematografie anglicky mluvících zemí B
FILM2Kinematografie anglicky mluvících zemí 2
FPRA2Praktický jazyk 2
FPRA6Praktický jazyk 6
FREVBReálie Velké Británie
HAKAHistorie a kultura anglofonních zemí
KDEVBDějiny Velké Británie
KPRA1Praktický jazyk 1
NBETSBritská etnická studia
NBRKLSpec. okruhy z britské kultury
NDSE3Diplomový seminář 3
NKALKalifornský sen
NKALSKalifornský sen
NKL2Vybrané kapitoly z literatury 2
NKPBKapitoly z britských studií
NKPBSKapitoly z britských studií
NKPL3Vybrané kapitoly z literatury 3
NKVL2Vybrané kapitoly z literatury 2
NLIKSVývoj literárně kritických směrů
NNKBSKapitoly z britských studií
NSBRPSoučasná britská povídka
SNKL2Vybrané kapitoly z literatury 2
SNKL3Vybrané kapitoly z literatury 3
SPCBPraktická cvičení B
UVLÚvod do studia literatury
1LIS1Literatura a společnost 1
1SDVBSociální a kult. dějiny Velké Británie
11BRSBritish studies
11LS1Literature and society 1
11SDBSocial and cultural history of GB
2BRL1Britská literatura 1
2BRL2Britská literatura 2
2HKAZHistorie a kultura anglofonních zemí
2UVLIÚvod do literatury
21BL1British Literature 1
21BL2British literature 2
21HAZHistory and culture of English-speaking
21UVLIntroduction to the study of literature
3KBSLVybrané kapitoly z brit. studií a lit.
3LIKRLiterární kritika
3VKBLVybrané kapitoly z britské literatury
31KBLChapters from British studies and litera
31LIKDevelopment of literary criticism
4VKL3Vybrané kapitoly z literatury 3
41VK3Selected chapters from literature 3
5DEALDějiny angloamerické literatury
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5LVKRLiterární věda a kritika 20. století se
51DS1Doctoral seminar 1
51DS2Doctoral seminar 2
51DS3Doctoral seminar 3
51EALEthnicity in Anglo-American literature
51HLIHistory of English and American liter.
51LK20th century literary criticism
6AELIAngloamerická environmentální literatura
6INTTInterpretace textů
6KOA1Aktivní účast na mez. věd. konferenci 1
6KOA2Aktivní účast na mez. věd. konferenci 2
6KOB1Aktivní účast na nár. věd. konferenci 1
6KOB2Aktivní účast na nár. věd. konferenci 2
6PRA1Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 1
6PRA2Zapojení do mezinár. výzkum. projektu 2
6PRB1Zapojení do národ. výzkum. projektu 1
6PRB2Zapojení do národ. výzkum. projektu 2
6PRC1Zapojení do univerz. výzkum. projektu 1
6PRC2Zapojení do univerz. výzkum. projektu 2
6PUA1Publikační činnost typu A - 1
6PUA2Publikační činnost typu A - 2
6PUA3Publikační činnost typu A - 3
6PUB1Publikační činnost typu B - 1
6PUB2Publikační činnost typu B - 2
6PUB3Publikační činnost typu B - 3
6ZMA1Zahraniční studijní pobyt typu A - 1
6ZMA2Zahraniční studijní pobyt typu A - 2
6ZMB1Zahraniční studijní pobyt typu B - 1
6ZMB2Zahraniční studijní pobyt typu B - 2
6ZMC1Zahraniční studijní pobyt typu C - 1
6ZMC2Zahraniční studijní pobyt typu C - 2
61AELEnglish and Amer. environmental liter.
61IA1International study stay (type A) -1
61IA2International study stay (type A) -2
61IB1International study stay (type B) -1
61IB2International study stay (type B) -2
61IC1International study stay (type C) -1
61IC2International study stay (type C) -2
61KA1Participation in internat. conference 1
61KA2Participation in internat. conference 2
61KB1Participation in national conference 1
61KB2Participation in national conference 2
61PA1Involvement in internat. project 1
61PA2Involvement in internat. project 2
61PB1Involvement in national project 1
61PB2Involvement in national project 2
61PC1Involvement in university project 1
61PC2Involvement in university project 2
61UA1Publications (type A) - 1
61UA2Publications (type A) - 2
61UA3Publications (type A) - 3
61UB1Publications (type B) - 1
61UB2Publications (type B) - 2
61UB3Publications (type B) - 3
7BRSTBritská studia
7CIN1Kinematografie anglicky mluvících zemí 1
7CIN2Kinematografie anglicky mluvících zemí 2
7CSISContemporary social issues
7KALSKalifornský sen
7KZVBKulturní zeměpis Velké Británie
7VKZDVybr. kap. z kult. dějin VB a USA
71CI1British and American cinema 1
71CI2British and American cinema 2
71KALCalifornian dream
71KZBCultural geography of GB
71VKZChapters from British and USA history
8BRSTBritská studia
8LIS1Literatura a společnost 1
8SDVBSociální a kult. dějiny Velké Británie
9AELAmerická environmentální literatura
9DALDějiny angloamerické literatury
9EALEtnicita v angloamerické literatuře
9INTInterpretace textů


AutorNázev práceTypRok
Marszalek VojtěchEnvironmental policy of the United States of Americadiplomová 2019 
Némethová IvetaHenry David Thoreau and Environmental Thoughtdiplomová 2018 
Psurukas MarioMulticulturalism in Canada and in the USA: A Comparisondiplomová 2018 
Malíková HanaEnvironmental Dimension in John Steinbeck's Writingdiplomová 2017 
Młynek DanielAnti-Consumerism and Anti-Conformism in American Literature of the 1950s and 1960sdiplomová 2017 
Kubná EvaCalifornia as a Trend-Setterdiplomová 2016 
Reháková NatálieEnvironmental Movement in the USA: A Critical Analysisdiplomová 2016 
Vala JakubThe Image of California in Song Lyricsdiplomová 2016 
Michaličková AlexandraCalifornia: The Not So Golden Statediplomová 2015 
Pětvaldská DominikaCritique of consumerism and materialism in the works of John Steinbeckdiplomová 2015 
Staňková MarkétaFrontier and the American Minddiplomová 2015 
Drdová VeronikaThe boom of new religious movements in 1960s in Americadiplomová 2014 
Kučerová BarboraCalifornia Dream, or Nightmare?diplomová 2014 
Macháčková MarkétaInhumanism in the Work of Robinson Jeffersdiplomová 2013 
Petrášová IrenaPunk movement in England and United States of Americadiplomová 2013 
Zapletal VladimírRepublic of South Africa and apartheiddiplomová 2013 
Kadlecová ZuzanaOrwell's Visions: Dystopia or Reality?diplomová 2012 
Slezák TomášThe Falklands War and Britain's Position on the International Scenediplomová 2012 
Kuluri LucieBabbitt vs. Bowling: (Non-)Conformism in the Work of Sinclair Lewis and George Orwelldiplomová 2011 
Boucná HanaFrom Brave New World to Island: Aldous Huxley's (Negative) Utopiasdiplomová 2010 
Miklíčková AlenaThe Current Position of the Hispanic Community in the USAdiplomová 2010 
Sosnovcová ZuzanaWelfare state: Margaret Thatcher vs. Ronald Reagandiplomová 2010 
Šívarová JanaBritish Appeasement and Munich Betrayal from Two Perspectivesdiplomová 2010 
Hartošová KateřinaTeaching Culture of English Speaking Countries at Grammar Schoolsdiplomová 2009 
Kašparcová KarolinaSteinbeck's or Jeffers' Country? California as a Literary Toposdiplomová 2009 
Rozsypalová MartinaRachel Carson and Environmental Movement in the USAdiplomová 2009 
Kačorová JanaThe History of Barnetdiplomová 2008 
Čižmářová Jitka The relationships between the 16th century England and Spaindiplomová 2007 
Janíčková KamilaLIFE UNDERGROUND: A HISTORY OF MINING INDUSTRY IN NORTHERN ENGLANDdiplomová 2007 
Jiříčková OlgaInspirace britskou literaturou českém hudebním romantismu 19. a počátku 20. stoletídiplomová 2006 
Dejmková HanaOrwell's "1984" and "Animal Farm" and Totalitarian Czechoslovakiadiplomová 2005 
Šálková LucieHistory of Tea in the British Empirediplomová 2005 
Žáková LenkaWalden Pond 150 Years Laterdiplomová 2005 
Březíková PavlaBritish Society in the Works of Goerge Orwelldiplomová 2004 
Balabán LukášCalifornian Dream in the Light of Measurable Economic Databakalářská 2019 
Bervidová PavlaBritish people's attitudes to immigrants in the 19th and 20th century.bakalářská 2019 
Hoffman AdamCauses of Brexitbakalářská 2019 
Komínková KarolínaCauses, progress and effects of the two serious 20th century crises on the UKbakalářská 2019 
Morrisová HanaAustralia as a penal colonybakalářská 2019 
Rohová KarlaEcofeminist Perspective on the Work of John Steinbeckbakalářská 2019 
Dluhá PetraRacial Tensions in Britain after the Brexit Referendumbakalářská 2018 
Matýsková JitkaBeer as part of British culture and societybakalářská 2018 
Short PetraBritish Youth, Politics and the punk phenomenon in the 1970sbakalářská 2018 
Teglová KateřinaWomen in Tudor Englandbakalářská 2018 
Baláž DanielWar lives of Czechoslovakian RAF pilotsbakalářská 2017 
Mertová AnnaCosy and Hard-Boiled Mystery Fiction: A Comparisonbakalářská 2017 
Pětvaldská LucieMexican Immigration in Californiabakalářská 2017 
Pončová EsterDown and Out in Paris, London and L.A.bakalářská 2017 
Tobolová VeronikaMusic and Youth Revolt in the UKbakalářská 2017 
Bilko JakubAmerica: Cradle of Modern Environmental Movementbakalářská 2016 
Chlapková KláraThe Disunited Kingdom: Devolution in the UKbakalářská 2016 
Cmolová VendulaCalifornia's Economic Recession: Causes and Consequencesbakalářská 2016 
Kováčíková MarkétaIrish potato famine- British vs. Irish perspectivebakalářská 2016 
Marszalek VojtěchBrexit and the Future of Britainbakalářská 2016 
Švejdová MarcelaBritain and the European Unionbakalářská 2016 
Tetamenti FabiánaHispanization of the American Southwestbakalářská 2016 
Zemková KateřinaWomen's Franchise in Britain: Suffragette Movementbakalářská 2016 
Chudá VeronikaHispanic Immigrants in the USAbakalářská 2015 
Šidík PetrBritish Colonial Rule in Kenyabakalářská 2015 
Baronová VendulaBritish Slave Tradebakalářská 2014 
Červenková LenkaThe Industrial Revolution and its impact on the familybakalářská 2014 
Dömény OlgaThe Impact of the Enclosures in the UK (social, economic, environmental)bakalářská 2014 
Fialová EliškaBritish Landscape Throughout the Agesbakalářská 2014 
Janáč LukášThe taming of the wild(erness) in the British Columbia and California in the second half of the 19th century.bakalářská 2014 
Nugentová HelenaGreening of the economy in the UKbakalářská 2014 
Volná RenátaThe Iron Lady: film and realitybakalářská 2014 
Drakselová GabrielaIrish fight for independence in "Michael Collins"bakalářská 2013 
Kaše MartinMunich Betrayal from the British Perspectivebakalářská 2013 
Schvanová VendulaIslam in Britain before and after 7/7bakalářská 2013 
Steinbauerová MartinaChild Labour in Britain During the Industrial Revolutionbakalářská 2013 
Hradzká MartinaChildren of the British Industrial Revolutionbakalářská 2012 
Ivachnjuk TerezaThe Ecofeminist Vision of Mary Austinbakalářská 2012 
Gic MartinBritish splendid isolation at the start of the 21st centurybakalářská 2011 
Janusová PetraMel Gibson as Braveheart: reality or fiction?bakalářská 2011 
Kadlecová BarboraCalifornia Through the Eyes of John Steinbeckbakalářská 2011 
Murcková KateřinaJohn Muir and the Roots of Conservation Movement in Americabakalářská 2011 
Pětvaldská DominikaThe Impact of the Modernization of Agriculture in the Britain of the 18th and 19th centurybakalářská 2011 
Zelená JitkaImmigrants in Britain: Mixed Blessingbakalářská 2011 
Balnerová LenkaEarth is Our Mother: A Solution to the Global Crisisbakalářská 2010 
Daňková IvanaEveryday Life in Elizabethan Englandbakalářská 2010 
Hajžmanová KarinIRA and the Situation in Northern Irelandbakalářská 2010 
Jordová ZuzanaThe Importance and Legacy of the Beatlesbakalářská 2010 
Kačiková BarboraElizabeth I and Religionbakalářská 2010 
Kučová MarcelaNelson Mandela and Apartheid: South Africa on the Way to Democracybakalářská 2010 
Panajotidisová AlexandraOliver Cromwell: Idealist or/and Dictator?bakalářská 2010 
Petrášová IrenaPunk is not Dead in England: True of False?bakalářská 2010 
Slezák TomášNorthern Ireland from Two Perspectivesbakalářská 2010 
Tobolová VeronikaThe Czech Emigration to the United Statesbakalářská 2010 
Zapletal VladimírCecil Rhodes: British Imperialism in Africabakalářská 2010 
Hájková DenisaThe Disunited Kingdom: Devolution in the UKbakalářská 2009 
Kadlecová ZuzanaIron Lady Revisited: Legacy of Margaret Thatcherbakalářská 2009 
Kučera JanForeign Policy of the United States in Guatemalabakalářská 2009 
Mičunková JitkaOverseas Voyages and Elizabethan Englandbakalářská 2009 
Musiolová MonikaThe Position of Women in America in the 1950sbakalářská 2009 
Pechotová ZuzanaEconomy in Victorian Britainbakalářská 2009 
Slezáková DagmarThe American Society from the 1950s to the 1970s as Reflected in Musicbakalářská 2009 
Staníková MartinaThe Position of Women in 19th-century Britainbakalářská 2009 
Taussiková JanaReflection of Post-War American Society in the Play of Eugene O'Neill, Strange Interludebakalářská 2008 
Klocková LucieAdam Smith and Robinson Crusoe: the Pioneers of Capitalismbakalářská 2007 
Olajošová TerezaTourism in the Wallachian Kingdom: The Unused Potentialbakalářská 2007 
Kamba LindaBritish and American Women in Politicsbakalářská 2006 
Šišková DagmarFahrenheit 9/11 Movie - Reality or Fiction?bakalářská 2006 
Krumpolcová MarcelaThe present positioning of the Luhačovice spa, its significance for tourism industrybakalářská 2005 


Ekokritické pohledy na americkou literaturu 20. a 21. století
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Japonský jazyk a kultura
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období9/2016 - 6/2017
PoskytovatelOstatní zahr. vzd. programy
Stavukončený
Současné výklady Shakespearovy výjimečnosti
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období4/2016 - 11/2016
PoskytovatelFilozofická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Ztracený ráj: Proměny obrazu Kalifornie v historických a kulturních souvislostech
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Jeffersova a(nebo) Steinbeckova země: literární bitva o Kalifornii
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2012
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub