Vědecká rada Ostravské univerzity

Složení Vědecké rady OU pro funkční období 1. května 2019 – 30. dubna 2023

Celkem: 43 členů
Interních: 27
Externích: 16

Seznam interních členů:
rektor OU, předseda Vědecké rady OU
vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU
prorektor pro řízení vědy a tvůrčí činnosti OU
vedoucí LSRC, Katedra biologie a ekologie PřF OU
Katedra dechových nástrojů FU OU
vedoucí Katedry dechových nástrojů FU OU
prorektor pro strategii a rozvoj OU
Katedra sociální práce FSS OU
vedoucí Katedry kraniofaciálních oborů LF OU
vedoucí Katedry hudební výchovy PdF OU
vedoucí Katedry české literatury a literární vědy FF OU
proděkan pro vědu FF OU
Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
Katedra zdravotně-sociálních studií FSS OU
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
Katedra intenzívní medicíny LF OU
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum na LF OU
vedoucí Katedry germanistiky FF OU
prorektor pro studium a CŽV OU
 
Seznam externích členů:
prof. PhDr. Martin Bílek Ph.D.
proděkan PdF Univerzity Karlovy
prof. RNDr. Petr Dobrovolný CSc.
ředitel Geografického ústavu PřF Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Jana Geršlová CSc.
Katedra aplikované ekonomie FF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. RNDr. Pavel Chromý Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF Univerzity Karlovy
prof. Mgr. Libor Jan Ph.D.
vedoucí Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Lubomír Machala CSc.
Katedra bohemistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci
prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
prorektor pro vnitřní hodnocení na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Libor Musil CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce FSS Masarykovy univerzity v Brně
prof. PaedDr. Michal Nedělka Dr.
děkan PdF Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Andrea Pokorná Ph.D.
proděkanka pro nelékařské obory LF Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Libuše Spáčilová Dr.
Katedra germanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouc
prof. RNDr. Jan Slovák DrSc.
ředitel Ústavu matematiky a statistiky PřF Masarykovy univerzity v Brně
prof. RNDr. Václav Snášel CSc.
rektor VŠB-TU Ostrava
prof. PhDr. Valérie Tóthová Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral CSc.
rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Mgr. Jan Žemla
ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o.

Zápisy ze zasedání


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2023