Vědecká rada Ostravské univerzity

Složení Vědecké rady OU pro funkční období 1. května 2019 – 30. dubna 2023

Celkem: 42 členů
Interních: 26
Externích: 16

Seznam interních členů:
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.rektor OU, předseda Vědecké rady OU
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.děkan FF OU
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU
prof. dr hab. Mieczyslaw BalowskiKatedra slavistiky FF OU
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.prorektor pro řízení vědy a tvůrčí činnosti OU
prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.vedoucí LSRC, Katedra biologie a ekologie PřF OU
doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.Katedra dechových nástrojů FU OU
prof. Dušan Foltýnvedoucí Katedry dechových nástrojů FU OU
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.děkanka FSS OU
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.prorektor pro strategii a rozvoj OU
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.děkan PřF OU
prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.Katedra sociální práce FSS OU
prof. Zbyněk JanáčekKatedra grafiky a kresby FU OU
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.děkan PdF OU
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBAvedoucí Katedry kraniofaciálních oborů LF OU
doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.vedoucí Katedry hudební výchovy PdF OU
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPSděkan LF OU
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.vedoucí Katedry české literatury a literární vědy FF OU
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.proděkan pro vědu FF OU
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU
prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.Katedra zdravotně-sociálních studií FSS OU
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.Katedra intenzívní medicíny LF OU
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.vedoucí Katedry germanistiky FF OU
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.prorektor pro studium a CŽV OU
 
Seznam externích členů:
prof. PhDr. Martin Bílek Ph.D.proděkan PdF Univerzity Karlovy
prof. RNDr. Petr Dobrovolný CSc.ředitel Geografického ústavu PřF Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Jana Geršlová CSc.Katedra aplikované ekonomie FF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. RNDr. Pavel Chromý Ph.D.Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF Univerzity Karlovy
prof. Mgr. Libor Jan Ph.D.vedoucí Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Lubomír Machala CSc.Katedra bohemistiky FF Univerzity Palackého v Olomouci
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.prorektor pro vnitřní hodnocení na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Libor Musil CSc.Katedra sociální politiky a sociální práce FSS Masarykovy univerzity v Brně
prof. PaedDr. Michal Nedělka Dr.děkan PdF Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Andrea Pokorná Ph.D.proděkanka pro nelékařské obory LF Masarykovy univerzity v Brně
prof. PhDr. Libuše Spáčilová Dr.Katedra germanistiky FF Univerzity Palackého v Olomouc
prof. RNDr. Jan Slovák DrSc.ředitel Ústavu matematiky a statistiky PřF Masarykovy univerzity v Brně
prof. RNDr. Václav Snášel CSc.rektor VŠB-TU Ostrava
prof. PhDr. Valérie Tóthová Ph.D.proděkanka pro vědu a výzkum ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral CSc.rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Mgr. Jan Žemla ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p. o.

Zápisy ze zasedání


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 10. 2021