Vědecká rada Ostravské univerzity

Celkem: 45 členů
Interních: 30
Externích: 15

Seznam interních členů:
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.Rektor OU
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost OU
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.Prorektor pro strategii a rozvoj OU
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.Prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání OU
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.Proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj, Katedra historie, FF OU
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF OU
prof. dr hab. Mieczyslaw BalowskiKatedra polonistiky, FF OU
doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.Katedra biologie a ekologie, PřF OU
prof. Dušan FoltýnKatedra dechových nástrojů, FU OU
doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.Proděkan pro umění a vnější vztahy, Katedra dechových nástrojů, FU OU
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.Děkanka FSS OU
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.Děkan PřF OU
prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.Katedra sociální práce, FSS OU
prof. Zbyněk JanáčekKatedra grafiky a kresby, FU OU
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.Katedra studií lidského pohybu, PdF OU
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.Děkan PdF OU
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBAKatedra kraniofaciálních oborů, LF OU
doc. MgA. František KowolowskiDěkan Fakulty umění OU
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.Katedra české literatury a literární vědy, FF OU
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.Děkan Lékařské fakulty OU
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF OU
prof. Irina Perfiljeva, CSc., prof. h. c.Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.Katedra matematiky, PřF OU
prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.Katedra hudební výchovy PdF OU
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, PdF OU
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.proděkan pro vědu a doktorské studium, Katedra biologie a ekologie, PřF OU
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.Katedra intenzívní medicíny a forenzních oborů, LF OU
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.Katedra české literatury a literární vědy, FF OU
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.Katedra germanistiky, FF OU
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.Děkan FF OU

Seznam externích členů:
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Katedra chemie, PřF Univerzita Hradec Králové
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. Katedra aplikované ekonomie, FF Univerzita Palackého v Olomouci
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF Univerzita Karlova
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. rektor, Univerzita Hradec Králové
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. Katedra české literatury, FF Univerzita Palackého v Olomouci
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. děkan Pedagogické fakulty, Unviverzita Karlova
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. Ústav matematiky a statistiky, PřF Masarykova univerzita
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. rektor, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. prorektorka pro vědu a výzkum, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. hejtman, Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral Katedry dějin umění a estetiky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. ředitel, Masarykův onkologický ústav Brno
Mgr. Jan Žemla ředitel, Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o.

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 06. 2017