OU

Jelena Petrucijová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
místnost, podlaží, budova: B 425, budova B
funkce:
obor činnosti:metodologie vědy, etika, filosofická antropologie, integrální antropologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3225
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání a akademická kvalifikace

2011Doc., systematická filozofie, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta humanitních věd, Slovensko
1993státní jazyková zkouška z anglického jazyka, Státní jazyková škola Ostrava
1988PhDr., filosofie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
1987CSc., filosofie, Česká komise pro vědecké hodnosti ČSSR
1983filosofie, Leningradská státní univerzita, Filozofická fakulta, SSSR

Přehled zaměstnání

2015 – dosudprorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
2011 – dosudOstravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií; funkční zařazení - docentka. Vedoucí katedry společenských věd (2011-2015)
1994Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta; funkční zařazení – odborná asistentka, od r. 2011 – docentka. Proděkanka pro zahraniční vztahy (2005-2011)
1989 – 1990VŠB v Ostravě; funkční zařazení – odborná asistentka
1987 – 1988VŠ Pedagogická, Poltava (UA); funkční zařazení – odborná asistentka

Působení v zahraničí

2015Roma Tre University, Itálie, 10denní přednáškový pobyt
2014Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko, 1 týden, přednáškový pobyt
2013Aristotle University of Thessaloniki, Řecko, 1 týden, přednáškový pobyt
2013Lisbon University, Portugálsko, týdenní stáž související s řešením projektu
2012Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko, 1 týden, přednáškový pobyt
2012Istanbul University, Turecko, týdenní stáž související s řešením projektu
2012University of York, Británie, týdenní stáž související s řešením projektu
2011Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko, 1 týden, přednáškový pobyt
2010Roma Tre University, Itálie, 1 týden, přednáškový pobyt
2009Ústav psychologie, MAV, Budapešt, Maďársko, týdenní pobyt související s řešením projektu
2009Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko, 1 týden, přednáškový pobyt
2008Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko, 1 týden, přednáškový pobyt
2008St. Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo, Bulharsko, 2 týdny, přednáškový pobyt
2008KATHO, VIVEs University college, Belgie, týdenní pobyt související s projektem
2008Universita degli studi di Genova, Itálie, týdenní přednáškový pobyt
2008Univertity of Antwerp, Belgie, týdenní pobyt související s projektem
2006IUFM, Lion, Francie, týdenní stáž související s řešením projektu
2006St-Peterburgská státní univerzita, Ruská Federace, 2,5 měsíce stáž
2005Instituto Politécnico de Portalegre. Escola Superioe de Educacio, Portugalsko, týdenní přednáškový pobyt
2004University of Patras, Řecko, týdenní stáž související s řešením projektu
2000Pedagogische Akademie der Diozese Innsbruck in Stams, Rakousko, Itálie, týdenní přednáškový pobyt

Aktivní působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích

Členka ediční rady mezinárodního časopisu The New Educational Review (2005 - 2011, PL, CZ, SK), seznam SCOPUS
Členka ediční rady Annales Scientia Politica, ISSN 1339-0732, seznam ERIH plus
Členka ediční rady Philosophica Critica International Scientific Journal of Philosophy, ISSN 1339-8970, seznam ERIH plus
Členka ediční rady Scientific Bulletin of Chełm - Section of Pedagogy, seznam CEJSH
Členka ediční rady Contemporary problems of Social work, ISSN 2412-5466, Ruská Federace
Členka mezinárodní akademické sítě: CICE - Children's Identity & Citizenship in Europe (2002-2015)
Hodnotitel projektů VEGA, SK. Hodnotitel výzkumných organizací VaVai (Vláda.cz). Hodnotitel NAÚ

Působení ve vědeckých/oborových radách

2018 – dosudčlenka oborové rady doktorského studijního programu Etika Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko
2016 – dosudčlenka oborové rady doktorského studijního programu Kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2015 – dosudčlenka Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě
2013 – dosudčlenka oborové rady doktorského studijního programu Sociologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2011 – 2013členka oborové rady doktorského studijního programu Systematická filozofie FHV UMB, Banská Bystrica, Slovensko
2011 – dosudčlenka Vědecké rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
2011 – dosudčlenka oborové rady doktorského studijního programu Sociální práce FSS OU v Ostravě
Členství v habilitačních komisích FSS OU, FF TU v Trnavě (SK)
Členství v komisích rigorózního řízení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě


Vybrané publikace

Petrucijová, J. a Evlampiev, I. CONCEPT OF ORIGINAL CHRISTIANITY BY L. TOLSTOY AND F. DOSTOYEVSKY. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015): SGEM 2015. : 2nd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts 2015 Albena. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD,, 2015. s. 539-544. ISBN 978-619-7105-49-0.
Petrucijová, J. HUMAN INBETWEEN LONELINESS AND SOCIALITY (BOTHSIDE LIMITS). In: nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, Conference Proceedings. SGEM 2015, BOOK 3: ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, HISTORY AND PHILOSOPHY 2015-09-26 Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 577-582. ISBN 978-619-7105-49-0.
Petrucijová, J. a Feber, J. LIMITS OF ETHICAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS: (ALTRUISM ISSUE IN MORAL SPACE OF PROFESSIONAL ETHICS). The New Educational Review. 2015, č. 42, s. 189-199. ISSN 1732-6729.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Petrucijová, J., Feber, J. a Hauer, T. Ztraceni v Terrapolis (antropologie - dromologie - víra). 1. vyd. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnavská univerzita v Trnave, 2012. 172 s. ISBN 978-83-7490-544-2.
Petrucijová, J. Identity Issue in the Context of Civic and Inter-Cultural Education. New Educational Review. 2011, č. 23, s. 79-90. ISSN 1732-6729.
Petrucijová, J. Konceptuální sítě antropologických reflexí a dílčí podoby moci. Filozofia. 2010, roč. 64, s. 877-892. ISSN 0046-385X.
Petrucijová, J. Křížovatky antropologie - změny paradigmat: díl I. Počátky antropologických reflexí. 1.vydání. vyd. Ostrava: OU, 2010. 123 s. ISBN 978-80-7368-914-8.
Petrucijová, J. O dílčích typech filosoficko-antropologického pojetí člověka a křižovatkách antropologického myšlení. Filosofický časopis. 2010, roč. 58, s. 687-703. ISSN 0015-1831.
Petrucijová, J. a Feber, J. Svět duchovní kultury: (filozofická analýza institucionalizovaných forem). první. vyd. Ostrava: PdF OU, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7368-770-0.

Všechny publikace

Petrucijová, J. a Feber, J. Axiologické pojetí pravdy: Hodnotové ukotvení vědecké metodologie. In: Pravda. Teoretické a praktické koncepty.: Pravda. Teoretické a praktické koncepty 2017-10-18 Smolenice. Bratislava: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2018. s. 131-137. ISBN 978-80-973092-0-6.
Petrucijová, J. a Feber, J. Axiologický pojetí pravdy (k metodologii vědecké racionality). In: Pravda. Teoretické a praktické aspekty: Pravda. Teoretické a praktické aspekty 2017-10-18 . s. "-".
Petrucijová, J. Biografická metoda - filozofické základy a antropologické důsledky. In: Až bude moje duše bez těla. XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. FF UPv Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Petrucijová, J. a Feber, J. Charity and principles of humanism.. In: 3rd International Multidisciplinary Conference on Social Sciences and Arts SGEM Vienna 2016: Book 3 Anthropology, Archaeology,History and Philosophy, Vol. 1 2016-04-06 Vienna. Vienna: SGEMOrg., 2016. s. 397-402. ISBN 978-619-7105-52-0.
Petrucijová, J. a Feber, J. Charity and principles of Humanism. In: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and arts SGEM VIENNA 2016. Vienna: Hofburg Congress Centre. 2016.
Feber, J. a Petrucijová, J. Istoriko-filosofskaya razrabotka russkoj religioznoj filosofii v sovremennoj češskoj i slovackoj literature.. In: Istorija filosofii u vitčiznjanij duchovnij kulturi. Vistnik Ukrainskij časopis Russkoji filosofii Tovarystva Rocijskoi filosofii pry Ukrainskomu filosofskomu fondi. Vypusk 12 . Poltava: Poltava national technical university Ju.Kondraťuk., 2016. Poltava national technical university Ju.Kondraťuk., 2016. s. 177-191.
Petrucijová, J. a Feber, J. On the issue of collective responsibility. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts Sgem 2016. Vienna: Hofburg Congress Centre. 2016.
Petrucijová, J. a Feber, J. On the issue of collective responsibility. In: 3rd Inrenational Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016: Book 3 Anthropology, Archaeology,History and Philosophy, Vol. 1 2016-04-06 Vienna. Vienna: SGEMOrg., 2016. s. 665-670. ISBN 978-619-7105-52-0.
Petrucijová, J. a Evlampiev, I. CONCEPT OF ORIGINAL CHRISTIANITY BY L. TOLSTOY AND F. DOSTOYEVSKY. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015): SGEM 2015. : 2nd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts 2015 Albena. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD,, 2015. s. 539-544. ISBN 978-619-7105-49-0.
Petrucijová, J. Dilemma-solving as method for sustainable society education.. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, SGEM 2015 2015-08-26 Albena, Bulgary. Sofia, Bulgaria: SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 311-317. ISBN 978-619-7105-45-2.
Petrucijová, J. Dilemma-solving in the moral space of professional ethics.. In: 7th International Conterence Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Perspectives: Justice, Freedom, Responsibility. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University, Institute Philosophy. 2015.
Petrucijová, J. Human inbetween loneliness and sociality (bothside limits). In: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts 2015-08-26 Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 577-583. ISBN 978-619-7105-49-0.
Petrucijová, J. HUMAN INBETWEEN LONELINESS AND SOCIALITY (BOTHSIDE LIMITS). In: nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, Conference Proceedings. SGEM 2015, BOOK 3: ANTHROPOLOGY, ARCHAEOLOGY, HISTORY AND PHILOSOPHY 2015-09-26 Albena, Bulgaria. Sofia, Bulgaria: SGEM2015, STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 577-582. ISBN 978-619-7105-49-0.
Feber, J. a Petrucijová, J. Ideja russkoj filosofii a jejo obosnovanie (opyt češskogo i slovackogo zaruběžja). Veče. Žurnal russkoj filosofii i kultury.. 2015, č. 27, s. 45-55. ISSN 2073-5723.
Petrucijová, J. Individualismus, nihilismus a osamělost. In: Osamelosť v kontexte zmyslu života. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela, Banská Bystrica. 2015.
Petrucijová, J. a Feber, J. Istoriko-filosofskaya razrabotka russkoj religioznoj filosofii v sovremennoj češskoj i slovackoj literature. In: Istorija filosofii u vitčiznjanij duchovnij kulturi (z nagodu Vsesvitnjoho Dnja Filosofii UNESCO 2015). Poltava: Poltava national technical university Ju.Kondraťuk. 2015.
Petrucijová, J. a Feber, J. K otázce vymezení ruské filozofie. In: Ruská filosofie a její reflexe v Česku a na Slovensku. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. s. 5-16. ISBN 978-80-248-3747-5.
Petrucijová, J. a Feber, J. LIMITS OF ETHICAL TRAINING OF SOCIAL WORKERS: (ALTRUISM ISSUE IN MORAL SPACE OF PROFESSIONAL ETHICS). The New Educational Review. 2015, č. 42, s. 189-199. ISSN 1732-6729.
Feber, J. a Petrucijová, J. Princip tolerantnosti: mezhdu porokom i dobrodětělju (socialno-politicheskij podchod). Socialnaya politika i sociologiya. 2015, roč. 14, s. 100-113. ISSN 2071-3665.
Petrucijová, J. Roma Tre University. 2015.
Feber, J. a Petrucijová, J. Upbringing In-Between Reason and Belief (Insight of Philosophical Anthropology). Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2015, roč. 8, s. 377-386. ISSN 1997-1370.
Petrucijová, J. Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystici. 2014.
Petrucijová, J. Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2014.
Petrucijová, J. Jarní škola sociální práce 2014. 2014.
Petrucijová, J. a Feber, J. Meze altruismu v sociální práce. In: Perspektívy profesijnej etiky. Vyšné Ružbachy: Filozofická fakulta PU v Prešove. 2014.
Petrucijová, J. a Feber, J. Meze altruizmu v sociální práci (K otázce vymezení morálního prostoru aplikované etiky). In: Gluchman, V. (ed) Perspektívy profesijnej etik. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. FZ 57. AFPh 463/496. Prešov: Prešovská univerzita, 2014. Prešovská univerzita, 2014. s. 147-158. ISBN 978-80-555-1104-7.
Petrucijová, J. Meze osamělosti a pospolitosti. Mezi osamělostí a pospolitostí. In: Problém osamelosti v živote súčasného človeka II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla. 2014.
Feber, J. a Petrucijová, J. Meze tolerance. In: Idea Tolerancie II. Prešov: Prešovská univerzita, 2014. Prešovská univerzita, 2014. s. 25-34. ISBN 978-80-555-1219-8.
Feber, J. a Petrucijová, J. Meze tolerance. In: Idea tolerancie a intolerancie. Teória a prax. Prešov: Prešovska univerzita. 2014.
Petrucijová, J. Osamelost jako antropologická konstanta (?). In: Osamelosť ako filozofický problém. Banská Bystrica: Belianum, 2014. s. 53-76. ISBN 978-80-557-0702-0.
Petrucijová, J. Sustainable citizenship and developing of participatory competenses by local means. In: Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej Innego w warunkach wielokulturowości. Cieszyn: Silesian University in Katowice. 2014.
Petrucijová, J. Tendence vývoje České společnosti a jejich reflexe ve výzkumu projektu FSS OU VEDTÝM. In: XIV International social congress Russian and international trends and strategies in social development. Moskva: Russian state social university, Moscow. 2014.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Petrucijová, J. ZÁVĚREČNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií, č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080.. 2014.
Petrucijová, J., ZALESKIENE, I. a VAMVAKIDOU, I. Education for Citizenship, Identity and a Sustainable Society.. In: Identities and Citizenship Education: Controversy, crisis and challenges.. Lisbon: University of Lisbon. 2013.
Petrucijová, J. a Kovalčíková, I. International academic discussion platform as a means of identity-building for university students? opinions of students about the advantages and disadvantages of EU membership.. In: Identities and Citizenship Education: Controversy, crisis and challenges.. Lisbon: University of Lisbon. 2013.
Petrucijová, J. Jarní škola sociální práce 2012-2013. 2013.
Petrucijová, J. Osamělost jako antropologická konstanta (?). In: Osamelost v živote súčasného človeka (filozofické skúmania).. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2013.
Petrucijová, J. a Feber, J. Pojetí svobody ve filozofii všejednoty. In: METAMORFÓZY SLOBODY V DEJINÁCH MYSLENIA. Nitra: UKF v Nitre, 2013. s. 21-29. Philosophica 13. ISBN 978-80-558-0509-2.
Petrucijová, J. a Feber, J. Relativism and Ethical Competence. Ethics & Bioethics. 2013, č. 3, s. 73-86. ISSN 1338-5615.
Petrucijová, J., VAMVAKIDOU, I. a ZALESKIENE, I. Social Responsibility From the Students Perspective: The Cases from Greece, Czech Republic and Li thuania. Socialinis ugdymas. 2013, č. 33, s. 44-56. ISSN 1392-9569.
Petrucijová, J. a Feber, J. Antropologicko-axiologická dimenze svobody. In: Sloboda a jej projekcie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis. 363/444. FZ 48,. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2012. Prešovská univerzita v Prešově, 2012. s. 406-413. ISBN 978-80-555-0619-7.
Petrucijová, J. European Citizenship as an educational challenge: universalism and particularism in theory and practice. In: Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu. Kraków: Akademia Ignatianum, 2012. Akademia Ignatianum, 2012. s. 135-148. ISBN 978-83-7614-115-2.
Petrucijová, J., Kyridis, A. a Vamvakidou, I. Social responsibility versus social vulnerability: Students propose ways to face the economic crisis - The case of Greece, the Czech Republic and Lithuania. In: P. Cunningham & N. Fretwell (eds.) Creating Communities: Local, National and Global. London: London Metropolitan University, Cice, 2012. London Metropolitan University, Cice, 2012. s. 286-307. ISBN 978-1-907675-19-5.
Petrucijová, J. Spring School of Social Work 2012.. 2012.
Petrucijová, J., Feber, J. a Hauer, T. Ztraceni v Terrapolis (antropologie - dromologie - víra). 1. vyd. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnavská univerzita v Trnave, 2012. 172 s. ISBN 978-83-7490-544-2.
Petrucijová, J. Dílčí podoby pojetí člověka a moci v kontextu filozofických paradigmat.. AUSPICIA. 2011, roč. 8, s. 180-190. ISSN 1214-4967.
Petrucijová, J. Identity Issue in the Context of Civic and Inter-Cultural Education. New Educational Review. 2011, č. 23, s. 79-90. ISSN 1732-6729.
Petrucijová, J. Konceptuální sítě antropologických koncepcí a základní metodologické přístupy pojetí člověka. 2011.
Petrucijová, J. Propedeutika kulturní antropologie. 2011.
Petrucijová, J. Čelovečeskaya identičnost na perekryostkach kultur. In: Globalizaciyata. Filosofcki i sociologičeski aspekti. Veliko Turnovo: University Press st.st Cyril and Methody, 2010. s. 73-87. ISBN 978-954-524-736-1.
Petrucijová, J. Identičnost kak kategoriya gumanitarnych nauk. In: Almanac of Social Communication. Namysłów: Przedsiebiorstwo Graficzne ?DRUKMASZ?, 2010. Przedsiebiorstwo Graficzne ?DRUKMASZ?, 2010. s. 195-203. ISBN 978-83-926832-9-2.
Petrucijová, J. In the Trace of Human Identity. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2010, č. 3, s. 615-624. ISSN 1997-1370.
Petrucijová, J. Konceptuální sítě antropologických reflexí a dílčí podoby moci. Filozofia. 2010, roč. 64, s. 877-892. ISSN 0046-385X.
Petrucijová, J. Křížovatky antropologie - změny paradigmat: díl I. Počátky antropologických reflexí. 1.vydání. vyd. Ostrava: OU, 2010. 123 s. ISBN 978-80-7368-914-8.
Petrucijová, J. O dílčích typech filosoficko-antropologického pojetí člověka a křižovatkách antropologického myšlení. Filosofický časopis. 2010, roč. 58, s. 687-703. ISSN 0015-1831.
Petrucijová, J. Competition and Trust as Particular Cases of Interdependence of Social and Cultural Capital in Inter-Group Relationship.. In: Člověk-dějiny-hodnoty IV. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 222-234. ISBN 978-80-7368-725-0.
Petrucijová, J. Člověk-dějiny-hodnoty IV.. 2009.
Petrucijová, J. Historical recreation as a means for developing pupils'Identity. In: Historical recreation as a pedagogical project. 1.vydání. vyd. Lagos: Centro Gratia, 2009. s. 45-65. ISBN 978-989-96191-0-4.
Petrucijová, J. a Kapounová, J. Historical recreation as a pedagogical project: from training to acting [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Petrucijová, J. Human Identity and educational Challenges. -New Educational Review. 2009, č. 17, s. 91-102. ISSN 1732-6729.
Petrucijová, J. Identity and History. Historical recreation as a means for developing student¨s identity.. In: European seminar Historical recreation as a pedagogical project: from training to acting. Lagos: Centro de Formaç?o Dr. Rui Grácio. 2009.
Petrucijová, J. Identity and intergroup relations in terms of business cooperation among the Visegrad countries. In: Human rights and citizenship education. Malmö: CiCe Academic network, Malö University. 2009.
Petrucijová, J. Identity and intergroup relations in terms of business cooperation among the Visegrad countries. In: human Rights and Citizenship Education. London: CiCe publications, 2009. CiCe publications, 2009. s. 15-30. ISBN 978-0-9562789-6-8.
Petrucijová, J. a Feber, J. Svět duchovní kultury: (filozofická analýza institucionalizovaných forem). první. vyd. Ostrava: PdF OU, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7368-770-0.
Petrucijová, J. Aktuální otázky občanské výchovy: historické proměny vztahu člověka a kultury. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávaní. Ostrava: OU, 2008. s. 92-102. ISBN 978-80-7368-514-0.
Petrucijová, J. Developing of cultural citizens in the context of educational curriculum in the Czech Republic. In: Reflecting on Identities:Research, practice and innovation. Istambul: Istambul University. 2008.
Petrucijová, J. a Mečiar, M. Developing of Cultural Citizens in the Context of the Reform of Educational Curriculum in the Czech Republic.. In: Reflrcting on identities: Research, Practice and Innovation. Istanbul: CiCe publication, 2008. CiCe publication, 2008. s. 623-629. ISBN 978-0-9560454-7-8.
Petrucijová, J. Dílčí typy reflexe lidské podstaty v modu morálky (I. Kant, F.M. Dostojevsky, L.V. Tolstoj). In: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. Smolenice. 2008.
Petrucijová, J. Dílčí typy reflexe lidské podstaty v modu morálky (I.Kant, F.M.Dostojevskij, L.N.Tolstoj). Bratislava: IRIS, 2008. IRIS, 2008. s. 189-197. ISBN 978-80-89256-19-8.
Petrucijová, J. Intercultural education in the time of cultural variety. 1. vyd. Ostrava: OU v Ostravě, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7368-623-9.
Petrucijová, J. Interdependence of social and cultural capital in inter-group relationship within the Visegrad. In: X1X Congress IACCP. Crossing Borders. Cross-cultural psychology as an interdisciplinarymulti-method endeover. Bremen: Jacobs University Bremen. 2008.
Petrucijová, J. Interdependence of Social and Cultural Capital in Inter-group Relationship within the Visegrad Context. In: Social Capital within the Vysegrad context: cooperation and competition seen by the future generation of business people. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Institute for Psychology. 2008.
Petrucijová, J. Interdependence of social and cultural capital in inter-group relationship within Visegrad context. In: Crossing borders. (Cross) - Cultural psychology as an interdisciplinary Multi-method Endeavor. Bremen Jacobs University: Bremen Jacobs University, 2008. Bremen Jacobs University, 2008. s. 603-618.
Petrucijová, J. a Feber, J. Sakralni a profanni ve filozofii vychovy. In: Rola religii w edukacji międzykulturowej. In: Rola religii w edukacji międzykulturowej. Katowice: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. s. 147-173. tom III serii Dialog bez Granic. ISBN 978-83-7308-940-2.
Petrucijová, J. St.St.Cyril and Methody University of Veliko-Turnovo. 2008.
Petrucijová, J. Teoretické proměny přístupu k pojetí člověka v Evropském myšlení 20.-21. st. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Ostrava: OU v Ostravě, 2008. s. 92-124. ISBN 978-80-7368-514-0.
Petrucijová, J. Universitá degli studi di Genova. 2008.
Petrucijová, J. Universitá degli studi di Genova. 2008.
Mečiar, M. a Petrucijová, J. Adult Education of immigrants in the Czech Republic.. In: Citizenship Education in Society. Montpellier: CiCe Publications, 2007. CiCe Publications, 2007. s. 328-340. ISBN 978-189-9764-90-7.
Petrucijová, J. a Feber, J. Člověk-Dějiny -Hodnoty III jako filosofský, socio-kulturní, politický aj. fenomém - . 2007.
Petrucijová, J. Křižovatky antropologie -změny paradigmat. In: Reformulácie antropologickej otázky v súčasnej filozofii. Prešov: Filozofická fakulta v Prešove PU, 2007. Filozofická fakulta v Prešove PU, 2007. s. 73-84. ISBN 978-80-8068-649-9.
Petrucijová, J. Mezi modernou a postmodernou III (ed. T.Hauer). 2007.
Petrucijová, J. Nomadologie jako teorie kultury a člověka. In: Člověk-Dějiny-Hodnoty III jakofilosofský, socio-kulturní etc.fenomén (eds.J.Petrucijová, J.Feber). Ostrava: PdF OU,, 2007. PdF OU,, 2007. s. 98-102. ISBN 80-7368-273-7.
Petrucijová, J. Obraz a reflexe kultury v myšlení Západu. 2007.
Petrucijová, J. The Role of History in the Developing of European Identity and Citizenship. In: ?Historical Recreation as a Pedagogical project: from Training to Acting . Centro del Profesorado in Bollulos-Huelva. 2007.
Petrucijová, J. The Role of History in the Developing of European Identity and Citizenship. . In: Historical Recreation as a Pedagogical project: from Training to Acting. Genoa. 2007.
Petrucijová, J. Universit? degli Studi di Genova . 2007.
Petrucijová, J. Výbrané kapitoly z dějin filozofie (středověká a novověká filozofie). . 2007.
Petrucijová, J. Antropologická krize a labyrinty kulturní pestrosti. In: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta. Bratislava: SFZ pri SAV, 2006. SFZ pri SAV, 2006. s. 226-232. ISBN 80-89238-08-4.
Petrucijová, J., Issa, T. a Dinveaut, A. Citizenship education in Europe: Identity issues in a time of Diaspora, Migration and Settlement. CiCe guidelines. 2006, č. 2, s. 1-25. ISSN 1741-6353.
Feber, J. a Petrucijová, J. Fenomén hry. In: Hra, věda a filozofie. Praha: Filosofia, 2006. Filosofia, 2006. s. 71-79. ISBN 80-7007-222-9.
Petrucijová, J. Filozofická fakulta, Státní univerzita, S.-Peterburg. 2006.
Petrucijová, J. Human Identity and (in)tolerant World.. In: Tolerance in Multicultural Society of Central Europe.. Prague:: Charles University, 2006. Charles University, 2006. s. 17-25. ISBN 80-903623-1-1.
Petrucijová, J. a Feber, J. Člověk - Dějiny ? Hodnoty II jako sociální, kulturní, politický, historický a pedagogický fenomén.. 2005.
Petrucijová, J. Instituto Politécnico de Portalegre, Escola Superior de Educacao (. 2005.
Feber, J. a Petrucijová, J. Multikulturalismus jako komunikační problém. Kulturně antropologický aspekt. 2005.
Petrucijová, J. Trainers for European Citizens: equal opportunities for immigrantes.. In: Kvalita života a rovnosť príležitostí. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis.. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2005. Prešovská univerzita v Prešove, 2005. s. 338-345. ISBN 80-8068-425-1.
Petrucijová, J. Civic education and non-citizens, experience of the Czech educational systém. In: The experience of Citizenship. London: CiCe publications, 2004. CiCe publications, 2004. s. 244-251. ISBN 1-85377-378-6.
Petrucijová, J. Civic education and non-citizens: the experience of the Czech educational system. . In: The Experience of Citizenship. . Kraków. 2004.
Petrucijová, J., Lestinen, L. a Spinthourakis, J. Identity in Multucultural/Multilingual context. In: Identity in Multucultural/Multilingual context. London: Cice publication, 2004. s. 1-27. CiCe Guidelines 4. ISBN 1-85377-375-1.
Pavlíček, J. a Petrucijová, J. Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy . 2004.
Petrucijová, J. Sebe-reflexe učitele a její místo v inter-kulturní edukaci. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy. Ostrava: PdF OU, 2004. PdF OU, 2004. s. 21-36. ISBN 80-70-42362-5.
Petrucijová, J. a Mečiar, M. Cultural citizenship in the context of the EU: attitudes and views of the teachers of civic education in the region of North Moravia and Silesia in the Czech Republic. In: The CiCe conference: A Europe of many cultures: A Europe of many Cultures 2003 Bragga. s. 383-388. ISBN 1-85377-369-7.
Petrucijová, J. Multicultural Society and Cultural Citizenship. In: Changing Education in Changing Society. s. 1-2.
Petrucijová, J. a Feber, J. O jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru. 2003.
Mečiar, M. a Petrucijová, J. Postoje majority, identita imigrantů a multikulturní vzdělávání. Lidé města - revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. 2003, s. 134-141. ISSN ISSN 1212-8112.
Petrucijová, J. Cultural and civic identities in the context of civic education. In: Future Citizens in Europe. Ed. by Alistair Ross. . London: Cice publication, 2002. Cice publication, 2002. s. 365-371. ISBN 1-85377-356.
Petrucijová, J. a Feber, J. Člověk - dějiny ? hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém. 2002.
Petrucijová, J. a Feber, J. Dogmatické poznámky k relativismu. . In: Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava: OU, 2002. OU, 2002. ISBN 80-7042-614-4 .
Petrucijová, J. Inkluzivní identita a otázka občanství. In: Chanching Education in Changing Society. s. 1-2.
Petrucijová, J. Lidská identita v kontextu kulturních změn. In: IV kongres filozofů. Bratislava. 2002.
Petrucijová, J. Lidská identita v kontextu kulturních změn. . In: Člověk, kultúra. Hodnoty. . Trnava: SFZ pri SAV a FH TU, 2002. SFZ pri SAV a FH TU, 2002. ISBN ISBN 80-89074-07-3 .
Petrucijová, J. Multicultural education and problem of personal identity. . In: Decade of Reform: achievements, Challenges, Problems. Vol. 3. . Riga: ATEE, 2002. ATEE, 2002. ISBN 9984-712-20-6 .
Petrucijová, J. Riga Teacher Training and Educational Management Academy.. 2002.
Petrucijová, J. Staronová témata občanské výchovy. In: Příspěvek k profesionalizaci vzdělávání učitelů a vychovatelů. s. 1-2. ISBN 80-7042-218-1.
Petrucijová, J. Teacher training and educational management Academy, Riga. 2002.
Petrucijová, J. Vágnost lidské identity. In: Člověk-dějiny-hodnoty. s. 1-2.
Petrucijová, J. Vágnost lidské podstaty, identity. . In: Člověk ? dějiny ? hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém. . Ostrava: OU, 2002. OU, 2002. ISBN 80-7042-219-X .
Petrucijová, J. ? Procesy integrace a multikulturalita. Problémy edukace. . In: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji miedzykulturowej. . Bialystok, PL: Trans Humana , 2001. ISBN 83-86696-78-8 .
Petrucijová, J. O některých aspektech multikulturní výchovy. In: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. . Ostrava: OU, 2001. OU, 2001. ISBN 80-7042-181-9 .
Petrucijová, J. Tolerance as the Value of Educational process. In: Theory and practice of Conflicts in Multicultural society. Konflikta teorija un prakse multikulturálá sabiedríbá. . Riga, Lotyšsko: SO Izglítíba tautas attístíbai, , 2001. SO Izglítíba tautas attístíbai, , 2001. s. 128-135. ISBN ISBN 9984-9525-0-9. .
Petrucijová, J. ? Evropská integrace a problémy edukace. Multikulturalita a identita. Nové možnosti vzdělávání učitelů, výchovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století. 2000, roč. 6, ISSN 80-7042-170-3. .
Petrucijová, J. a Feber, J. ? Filozofická východiska etiky životního prostředí.. Sborník prací filozofické fakulty Ostravské univerzity. 2000, ISSN 80-7042-564-4.
Petrucijová, J. Evropská integrace a problémy edukace. Multikulturalita a identita. In: Sborník prací Pedagogické fakulty: Pedagogické vědy . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 2000. Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 2000. s. 194-209. ISBN 80-7042-170-3.
Petrucijová, J. Filosofie, věda, vzdělání. . In: Evropanství a národní identita. . Brno: MU, 2000. MU, 2000. ISBN 80-210-2393-7 //.
Petrucijová, J. O úrovních konvence a jejich opodstatnění.. In: Konvence ve vědě a filosofii.. Praha: UF AVCR, 2000. UF AVCR, 2000. s. 144-151. ISBN 80-7007-138-9.
Petrucijová, J. Padagogische Akademie Diozere Innsbruck in Stams,. 2000.
Petrucijová, J. Pdagogische Akademie Diozere Innsbruck. 2000.
Petrucijová, J. ?Hranice a pohraničí jako geopolitický, historický, sociokulturní a filosofický problém. Ostrava . 1999.
Petrucijová, J. ? Hranice poznání a konvencionalita. . In: Hranice a pohraničí jako geopolitický, historický, sociokulturní a filosofický problém. . Ostrava: OU, 1999. OU, 1999. ISBN 80-7042-154-1. .
Petrucijová, J. a Feber, J. ? Kategoriální apriori zkušenosti (variace na filozofii I. Kanta). . In: Sborník prací FF OU. . Ostrava: OU, 1999. OU, 1999. ISBN 80-7042-544-X .
Petrucijová, J. a Feber, J. ? Multikulturalita, agresivita, tolerance. . In: Vědecká pojednání. Wissenschaftliche abhandlungen. Práce naukowe. IV ? 2. . Liberec: SCU, 1999. SCU, 1999. ISBN 80 ? 7083 ? 354 ? 8..
Petrucijová, J. ? Obecné paradigmata a multikulturní determinanty vzdělání a výchovy. . In: Filosofie, věda, vzdělání. . Plzeň: ÚF FHS ZČU, 1999. ÚF FHS ZČU, 1999. ISBN 80-7082-491-3 .
Petrucijová, J. a Feber, J. Antrophozentrismus als Ausgangspunkt der Ethik der Umwelt.-. Kontakte 17, heft 3. 1999, roč. 17, s. 57-63. ISSN 1026-308X.
Petrucijová, J. Homo loquens jako svobodný a vězeň: Homo loquens as free and prisoner. In: Člověk - jazyk - výchova a vzdělání. Ostrava: OU, 1999. s. 11-19. ISBN 80-7042-159-2.
Petrucijová, J. Hranice a pohraničí jako geopolitický, historický, sociokulturní a filosofický problém. . 1999.
Petrucijová, J. recenze na Pojetí člověka v ekonomii. . 1999.
Petrucijová, J. ?Muktikulturální společnost - soužití a konflikty. 1998.
Petrucijová, J. Enculturation - changes of paradima in education. Enkulturace - proměny paradigmat výchovy. . In: The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides. . Olomouc : UP, 1998. UP, 1998. ISBN 80-7067-923-9.
Petrucijová, J. Filozofie nenásilí, tolerance a multikulturní diskurs. In: Národnostní menšiny a majoritní spoleenost . Opava, Praha: Slezský ústav CZM Opava, 1998. Slezský ústav CZM Opava, 1998. s. 282-289. ISBN 80-86224-04-X.
Feber, J. a Petrucijová, J. Hodnoty a výchova. Poznámky k filozofii výchovy. In: Pedagogické vědy . Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. s. 65-73. ISBN 80-7042-137-1.
Feber, J. a Petrucijová, J. Subjektivita v systému filzofické antropologie. In: Sborník prací Filozofické fakulty OU . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostrava, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Ostrava, 1998. s. 27-40. ISBN 80-7042-512-1.
Feber, J. a Petrucijová, J. Atributivnost morálky. In: Sborník prací FF OU . Ostrava: FF Ostravské univerzity, 1997. FF Ostravské univerzity, 1997. s. 111-120. ISBN 80-7042-469-9.
Petrucijová, J. a Feber, J. Racionalismus a transcendentální fenomenologie. In: Sborník prací Fiolozofické fakulty OU . Ostrava: FF Ostravské unverzity, 1996. FF Ostravské unverzity, 1996. s. 37-47. ISBN 80-7042-499-4.
Petrucijová, J. Životní krédo v zajetí plurality hodnotových systému. In: Hodnota súčasné etické teórie . Košice: FF UPJŠ Košice, 1996. FF UPJŠ Košice, 1996. s. 49-52. ISBN 80-8872-220-9.
Petrucijová, J. Svoboda a nesvoboda hodnot. In: Svobodná spoleenost - svobodná morálka . Olomouc: Pedagogická Fakulta UP v Olomouci, 1995. Pedagogická Fakulta UP v Olomouci, 1995. s. 48-51.
Petrucijová, J. recenze na Hrubeš, J. a kol., Logika pro studijní obor učitelství ON. 1988.
Petrucijová, J. Vzaimodejstvije kultur kak faktor ich razvitija. . Vestnik LGU. 1986, č. 4,
Petrucijová, J. . Člověk v labyrintu kultur (pedagogický aspekt). ..
Petrucijová, J. Muktikulturální společnost - soužití a konflikty. .


ZkratkaNázev předmětu
DMSVMetodologie spol. věd a soc. práce
DVP1Národní výzkumný projekt - SGS
DVP2Národní výzkumný projekt - GAČR, TAČR
DVP3Mezinárodní výzkumný projekt
E4KAMMethodology of the Soc. Sc. and Soc. W.
E4KA2PhD Dissertation Seminar II
E4KA3PhD Dissertation Seminar III
E4KA4PhD Dissertation Seminar IV
E4KIAParticipation in an intern.res.pr.A
E4KIBParticipation in an intern.res.pr.B
E4KVAParticipation in a nat.res.pr. A
E4KVBParticipation in a nat.res.pr.B
E4KVCParticipation in a nat.res.pr.C
KONHOKonzultační hodiny
42KAMMetodologie spol.věd a soc.práce
42PAMMetodologie spol.věd a soc.práce
44KAMMetodologie spol.věd a soc.práce
44KA2Seminář k dizertační práci 2
44KIAMezinárodní výzkumný projekt A
44KIBMezinárodní výzkumný projekt B
44KVANárodní výzkumný projekt A
44KVBNárodní výzkumný projekt B
44KVCNárodní výzkumný projekt C
44PAMMetodologie spol.věd a soc.práce
44PA2Seminář k dizertační práci 2
44PIAMezinárodní výzkumný projekt A
44PIBMezinárodní výzkumný projekt B
44PVANárodní výzkumný projekt A
44PVBNárodní výzkumný projekt B
44PVCNárodní výzkumný projekt C
AIGLOIdentity in context of globalisation
BZFZEFilosofie a zdravotnická etika
ETZSPEtika ve zdravotnictví
MCLOTMetodologie antropologických teorií
NSKAKKulturně antropologické aspekty SP
NSKAPKulturně antrop. aspekty soc. práce
NSMEKMetodologie společenských věd
NSMEPMetodologie společenských věd
NZFILFilozofické aspekty metodol. soc. věd
OPOKUObraz a pojetí člověka v západní kultuře
1FIETFilosofie a etika
1FILEFilosofie a etika
1IGLOIdentita v kontextu globalizace
2FIETFilosofie a etika
2FILEFilosofie a etika
2IGLOIdentita v kontextu globalizace
3FANTFilozofická antropologie
3FZMTFilozofické základy metodologie soc. věd
4KASPKulturně antropolog. aspekty soc. práce
5FZMTFilozofické základy metodologie soc. věd
5KASPKulturně antropolog. aspekty soc. práce
6FILEFilosofie a etika
7RMESMetody a techniky kvant. výzkum v SV
8KSPISpirit. aspekty dlohodob. péče
8PMETMetodologie výzkumu
8PSEMSeminář k diplomové práci
8PSPISpirituál. aspekty dlouhodob. péče
98KASKulturně antropol. aspekty komun. studií
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99KASKulturně antropol. aspekty komun. studií
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce


AutorNázev práceTypRok
Gřundělová BarboraKonstrukce genderu v sociální práci s rodinoudisertační 2018 
Mikulec MarekSociální exkluze v městském prostoru: etnografická studie života ve vyloučené lokalitědisertační 2016 
Lichovníková KláraAltruismus a egoismus v kontextu dilemat v sociální prácidiplomová 2016 
Tatíčková RomanaAgresivita klientů očima sociálních pracovníků.diplomová 2016 
Magerová MartaPříbuzenská peče z pohledu dítěte, žadatele a sociálního pracovníka.diplomová 2015 
Španíková JanaMultikulturní kompetence v sociální prácidiplomová 2015 
Vaňková LenkaNásilí na pracovišti: mobbing, bossing a sexting mezi sociálními pracovníkydiplomová 2015 
Stiborová LucieProměny a požadavky na vzdělání v sociální práci v české kulturně pluralitní společnostidiplomová 2014 
Stašová MarcelaPojetí mravní výchovy podle Reginalda M. Dacíkadiplomová 2012 
Baronová MichaelaPojetí člověka u M. Foucaultadiplomová 2011 
Gavlas PetrSoučasná filozofie vědy : Základní představy o vědeckostidiplomová 2011 
Orlík BřetislavTéma člověka v současné filozofiidiplomová 2011 
Osmančíková AlžbětaPojetí člověka u S.Freuda a C.G. Junga a jeho vliv na kulturu 20.stdiplomová 2011 
Vavřačová AdélaVzdělávání v kontextu globálních a regionálních problémů.diplomová 2011 
Vladařová LenkaObraz a pojetí člověka ve středověkém myšlení a kultuřediplomová 2011 
Cojocarová LadaPolykulturnost v situaci globalizace.diplomová 2010 
Homolková PetraSoučasné podoby filozofie člověka - analýza české a slovenské literaturydiplomová 2009 
Plečka OndřejPojetí Boha u Sörena Kierkegaardadiplomová 2008 
Ullmann AlešPojetí podstaty člověka u Teilhard de Chardina a N. Berďajeva. Komparační analýza.diplomová 2008 
Vrána JanMíra svobody člověka v antropologii F. Nietzscheho a J. P. Sartra. (Hegela a Schopenhauera).diplomová 2008 
Vránová ZuzanaPojetí podstaty člověka u Martina Bubera a Michela Foucaulta. Komparační analýza.diplomová 2008 
Milatová MagdalenaSrovnání dílčích typů hermeneutického pojetí člověkadiplomová 2007 
Hurtík JaroslavMýtus jako antropologická konstanta?diplomová 2006 
Trefilíková LucieBůh ve filosofiidiplomová 2006 
Huťka TomášMeze a možnosti tolerance ve společnostidiplomová 2005 
Toms MartinMíry a meze tolerancediplomová 2005 
Kokyová EditaVliv sociální práce na proměny životní situace Romů z vyloučené lokality ul. Míru ve Frýdku-Místkubakalářská 2019 
Bach DanielEtická dilemata sociální práce u sociálních pracovníkubakalářská 2018 
Těžký MarekEtická dilemata sociální práce s klienty s disociální poruchou osobnostibakalářská 2016 
Broďáková TerezaPostoje sociálních pracovníků k drogově závislým.bakalářská 2015 
Nuhlíčková NatálieOtázky sociální politiky v kontextu předčasných voleb 2013bakalářská 2015 
Fuchmanová DominikaMeze altruismu v sociální práci.bakalářská 2014 
Doležal FrantišekProblém rozhodování v etických teoriíchbakalářská 2011 
Krsičková SimonaPojetí člověka a výchovy ve filozofii Platonabakalářská 2011 
Poledníková PetraTolerance jako kulturně-historický fenoménbakalářská 2011 
Szotkowská JanaAgresivita - mezi biologii/naturou a kulturoubakalářská 2011 
Lelková VeronikaPojetí člověka v hodinách občanské výchovybakalářská 2010 


Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Inovace předmětu Filosofie a etika (KAS/6FILE) a jeho profilace v souladu s potřebami studentů oboru Zdravotně sociální pracovník
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
CICe5 2011-2014 - Dětská identita a občanství v Evropě
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období11/2011 - 10/2014
PoskytovatelOstatní projekty EU
Stavukončený
Rozšíření a rozvoj vědecko výzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období6/2011 - 5/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Jeden svět - podpora multikulturní výchovy a vzdělávání
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období11/2009 - 2/2012
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
CICe4 2008-2011 - Dětská identita a občanství v Evropě
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období11/2008 - 10/2011
PoskytovatelPedagogická fakulta, Mezinárodní spolupráce
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub