OU

Marek Eliáš

Marek Eliáš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 327, budova M
funkce:vedoucí LSRC
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2329
553 46 2280
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~elias/czech

Vzdělání

1997 – 2002Mgr., Univerzita Karlova, obor Biologie odborná
1990 – 1997Matiční gymnázium, Ostrava

Kvalifikace

2014Habilitace docentem v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2007Ph.D., PřF UK v Praze, obor Anatomie a fyziologie rostlin

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2010 – dosudOstravská univerzita
2002 – 2014PřF UK v Praze

Odborné zaměření

evoluce buňky, srovnávací genomika eukaryot
evoluce a funkce proteinů ze skupiny GTPas
fylogeneze, diverzita a taxonomie protistů, zejména jednobuněčných řas
evoluce molekulárního aparátu endomembránového systému

Akademické funkce a členství v orgánech

2017Expertní panel – EP10 pro II. pilíř Hodnocení výsledků výzkumných organizací
2015 – dosudVědecká rada Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě
2012 – 2015Vědecká rada Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích
2012 – dosudOborová rada doktorského studijního programu Biologie na PřF OU v Ostravě
2012 – dosudOborová rada doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie a genetika na PřF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Ocenění

2017Cena Neuron pro mladé vědce
2015Cena děkana PřF OU v Ostravě
2013Cena Učené společnosti České republiky v kategorii mladých vědeckých pracovníků
2007Cena děkana PřF UK v Praze pro nejlepšího absolventa doktorského studia biologických oborů
2002Cena Josefa Hlávky pro nejlepšího absolventa magisterského studia na PřF UK v Praze

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká algologická společnost
International Society of Protistologists

Působení v zahraničí

20. 2. 2018přednáška na University College Cork, Irsko
14. 12. 2015přednáška na semináři na Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, Norsko
20. 6. 2013přednáška na semináři na Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics v Drážďanech, Německo
9 - 12/2003výzkumný pobyt v laboratoři Dr. Iana Moorea, Department of Plant Sciences, University of Oxford, Velká Británie
2002desetidenní praktický kurzu buněčné biologie rostlin na Wageningen University, Nizozemí
2001týdenní pobyt v laboratoři prof. Klause Palmeho v Max-Delbrück Laboratorium, Kolín nad Rýnem, Německo
1999 – 2000opakované výzkumné pobyty (celkem 4 měsíce) v laboratoři Dr. Gerharda Obermeyera na Paris Lodron Universität Salzburg, Rakousko

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub