Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Peter Ihnát

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:chirurgie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 701
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 – 2015Institut postgraduálního vzdělávání v medicíně, Praha (specializace v oboru onkochirurgie)
2011 – 2014Institut postgraduálního vzdělávání v medicíně, Praha (specializace v oboru koloproktologie)
2011 – 2014Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava & Liverpool John Moores University (Master of Business Administration)
2007 – 2011Lékařská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR (doktorandské studium v oboru chirurgie)
2002 – 2009Institut postgraduálního vzdělávání v medicíně, Praha (specializace v oboru chirurgie)
1996 – 2002Lékařská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR (obor všeobecné lékařství)
1992 – 1996Gymnázium Sečovce, SR

Kvalifikace

2017Habilitace docentem v oboru chirurgie, LF UK Bratislava; Habilitační práce: „Poruchy vyprázdňovania a funkčnosť anorekta po laparoskopickej nízkej resekcii rekta“
2015Atestace z Onkochirurgie, IPVZ Praha
2014Atestace z Koloproktologie, IPVZ Praha
2014Master of Business Administration (MBA); Dizertace: „Návrh budování relačního marketingu v oblasti koloproktologie v podmínkách Chirurgické kliniky FNO“
2011Doctor philosophiae (Ph.D.), LF UK Bratislava; Dizertační práce: „Využitie rádiofrekvenčnej energie v liečbe primárnych a sekundárnych nádorov pečene“
2009Atestace 2. stupně z chirurgie, IPVZ Praha
2005Atestace 1. stupně z chirurgie, IPVZ Praha

Zaměstnání, praxe

2007 – dosudFakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika
2012 – dosudLékařská fakulta Ostravské Univerzity, Katedra chirurgických oborů (odborný asistent s vědeckou hodností)
2006 – 2007RMO International, Manchester, UK
2002 – 2006Nemocnice Česká Lípa, Chirurgické oddělení

Odborné zaměření

Chirurgie
Onkochirurgie
Koloproktologie
Miniinvazivní chirurgie

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudčlen výboru onkochirurgické sekce České chirurgické společnosti

Ocenění

2017cena České chirurgické společnosti za nejlepší odbornou práci v karentovaném periodiku za rok 2017

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká chirurgická společnost
EAES (European Association of Endoscopic Surgery)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Všechny publikace

Vávra, P., Karnik, L., Škrobánková, M., Jurcikova, J., Ihnát, P., Zonca, P., Peteja, M., El-Gendi, A. a Czudek, S. Advancement in liver laparoscopic resection - development of a new surgical device. BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH. 2018, 4(51), s. 1-4. ISSN 0100-879X.
Máca, J., Holub, M., Burša, F., Ihnát, P., Reimer, P., Švagera, Z., Burda, M. a Ševčík, P. Alarmins as biomarkers of gastrointestinal surgical injury - a pilot study. APMIS. 2018, č. 126, s. 152-159. ISSN 0903-4641.
Ihnát, P., Slivova, I., Tulinský, L., Ihnát Rudinská, L., Máca, J. a Penka, I. Anorectal dysfunction after laparoscopic low anterior rectal resection for rectal cancer with and without radiotherapy (manometry study). J SURG ONCOL. 2018, roč. 117, č. 4, ISSN 0022-4790.
Toman, D., Vávra, P., Karásek, T., Ihnát, P. a Penka, I. Creating a 3D model of the liver tumor by image fussion of computed tomography and positron emission tomography for planning the surgical treatment.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Ihnát, P., Vávra, P., Prokop, J., Pelikán, A., Ihnát Rudinská, L. a Penka, I. Functional outcome of low rectal resection evaluated by anorectal manometry. ANZ Journal of Surgery. 2018, roč. 117, č. 4, s. 710-716. ISSN 1445-2197.
Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2018, č. 1, s. 4-11. ISSN 1336-6572.
Žatecký, J., Hájek, J. a Ihnát, P. Laparoskopická cholecystektomie u pacientky se situs viscerum inversus totalis a empyémem žlučníku - kazuistika. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2018, 97(10), s. 469-472. ISSN 0035-9351.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Ihnát, P., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Penka, I. Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Tomášková, H., Slívová, I., Vávrová, Z., Okantey, O., Penka, I. a Ihnát, P. Meckel's Diverticulum in Children-Parameters Predicting the Presence of Gastric Heterotopia. WORLD JOURNAL OF SURGERY. 2018, 11(42), s. 3379-3784. ISSN 0364-2313.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Ihnát, P. a Penka, I. Minimally invasive surgery of liver tumors - the challenge and response.. In: APASL STC 2018 on HCC. Yokohama. 2018.
Slívová, I., Mitták, M., Tulinský, L., Richter, V. a Ihnát, P. Nekrotizující pneumonie u dětí - chirurgická léčba. In: 64. Kongres Českých a Slovenských dětských chirurgů. Pec pod Sněžkou. 2018.
Ihnát, P. Operační postupy a konstrukce stomií. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Ihnát, P., Tulinský, L., Jonszta, T., Koscielnik, P., Ihnát Rudinská, L. a Penka, I. Parastomal and incisional hernia following laparoscopic/open abdominoperineal resection: is there a real difference?. Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques. 2018, č. 9/2018, ISSN 0930-2794.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M., Roman, J. a Ihnát, P. Předoperační vyšetření před resekcí jater. In: XXVII. Petřivalského Rapantovy dny. Olomouc. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Peteja, M. a Ihnát, P. Přínos magnetické rezonance u karcinomu rekta. In: 72. Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava. 2018.
Ihnát, P., Vávra, P., Slívová, I., Tulinský, L. a Penka, I. Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2018, roč. 97, 4(97), s. 156-160. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P. Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Ihnát, P., Skacelikova, E., Tesař, M. a Penka, I. Stereotactic body radiotherapy using the CyberKnife (R) system in the treatment of patients with liver metastases: state of the art. ONCOTARGETS AND THERAPY. 2018, č. 11, s. 4685-4691. ISSN 1178-6930.
Ihnát, P., Ostruszka, P., Vávra, P., Peteja, M. a Zonča, P. Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater - souhrnné sdělení. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2018, 97(10), s. 451-454. ISSN 0035-9351.
Tesař, M. a Ihnát, P. Technické modifikace přerušení base appendixu při laparoskopické appendektomii. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Toman, D., Vávra, P., Kubala, O., Peteja, M., Ihnát, P. a Richter, V. Vnitřní kýly. In: OSTRAVSKÉ CHIRURGICKÉ DNY, 13. ročník MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2018.
Ihnát, P., Vávra, P., Ostruszka, P. a Penka, I. Anální inkontinence ? závažný medicínský problém. In: X. Podlahovy chirurgické dny, XI. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2017.
Vávra, P., ROMAN, J., Toman, D., Ihnát, P. a Penka, I. Hepatální chirurgie.. In: Onkologický seminář: Kolorektální karcinom ? multioborová problematika. Opava: Česká lékařská společnost a Spolek lékařů v Opavě. 2017.
Zonča, P., Malý, T., Ihnát, P., Peteja, M., Kraft, O. a Kuča, K. J-pouch versus Roux-en-Y reconstruction after gastrectomy: functional assessment and quality of life (randomized trial). ONCOTARGETS AND THERAPY. 2017, roč. 10, s. 13-19. ISSN 1178-6930.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Zatloukal, A., Czudek, S. a Zonča, P. LAPAROSKOPICKÁ PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE V CHIRURGII KARCINOMU REKTA. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 120-124. ISSN 0035-9351.
Vávra, P., Toman, D., Karásek, T., Jaroš, M., Strakoš, P., Peteja, M., Ihnát, P., Roman, J. a Penka, I. Laparoskopické resekce jater a 3D navigace. In: X. Podlahovy chirurgické dny, XI. Interaktivní kongres hojení ran. Mikulov. 2017.
Toman, D., Vávra, P., Ihnát, P., Peteja, M. a Lerch, M. MINIINVAZIVNÍ RESEKCE JATER. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, s. 284-290. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P. a Zonča, P. ODS ? stále aktuální?. In: Pracovní dny Koloproktologické sekce ČCHS ČLS JEP. Praha. 2017.
Ihnát, P. ODS ? stále aktuální?. In: PRACOVNÍ DNY KOLOPROKTOLOGICKÉ SEKCE ČCHS ČLS JEP. Praha. 2017.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Smatanová, M., Ihnát, P. a Dvořáček, I. Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia). Soudní lékařství. 2017, roč. 62, 62(2), s. 18-21. ISSN 1210-7875.
Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období. In: XXIII. Pelhřimovské chirurgické dny. Pelhřimov. 2017.
Kubala, O., Prokop, J., Petráš, L., Ihnát, P., Jelínek, P. a Ostruszka, P. Radiací indukovaný (postradiační) angiosarkom prsu - možnosti chirurgické léčby a přehled literatury. Rozhledy v chirurgii. 2017, roč. 96, 96(8), s. 353-358. ISSN 0035-9351.
Vávra, P., ROMAN, J., Zonča, P., Ihnát, P., Němec, M., Kumar, J., Habib, N. a El-Gendi, A. Recent Development of Augmented Reality in Surgery: A Review. JOURNAL OF HEALTHCARE ENGINEERING. 2017, ISSN 2040-2295.
Ihnát, P. Stratégie liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom a synchrónnymi metastázami pečene. 2017.
Vávra, P., Karnik, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Zonča, P., Peteja, M. a Czudek, S. Adjustable Laparoscopic Surgical Device - LARA-K1: A New Approach to the Posterior Segments Liver Resection-Experimental Ex Vivo Study. SURGICAL INNOVATION. 2016, roč. 23, s. 644-645. ISSN 1553-3506.
Ihnát, P., Guňková, P., Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Diverting ileostomy in laparoscopic rectal cancer surgery: high price of protection. SURG ENDOSC. 2016, roč. 30, s. 4809-4816. ISSN 0930-2794.
Vávra, P., Roman, J., Ihnát, P., Peteja, M. a Zonča, P. Emborrhoid - embolizace hemeroidů: pro a proti. In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Ihnát, P., Kozáková, R., Rudinská, L. I., Peteja, M., Vávra, P. a Zonča, P. Fecal incontinence among nursing home residents: Is it still a problem?. ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS. 2016, roč. 65, s. 79-84. ISSN 0167-4943.
Ihnát, P., Kozáková, R., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. FEKÁLNÍ INKONTINENCE - ZÁVAŽNÝ MEDICÍNSKÝ A SPOLEČENSKÝ PROBLÉM. Časopis lékařů českých. 2016, roč. 155, s. 135-140. ISSN 0008-7335.
Pelikán, A., Ihnát, P., Peteja, M., Vávra, P. a Zonča, P. Chirurgická léčba nádorů žlučníku. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2016, roč. 2016, s. 25-32. ISSN 1336-6572.
Ihnát Rudinská, L., Hejna, P., Ihnát, P., Tomášková, H., Smatanová, M. a Dvořáček, I. Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious. RESUSCITATION. 2016, roč. 103, s. 66-70. ISSN 0300-9572.
Tulinský, L., Ihnát, P., Mitták, M., Guňková, P. a Zonča, P. Intrathoracic splenosis - lesson learned: a case report. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY. 2016, roč. 11, s. 1-4. ISSN 1749-8090.
Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Zonča, P. Laparoscopic vs. open resection of colorectal cancer ? is there a difference in the postoperative quality of life?. In: EAES congress. Amsterdam. 2016.
Ihnát, P., Guňková, P., Vávra, P., Lerch, M., Peteja, M., Pelikán, A. a Zonča, P. LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 227-230. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Vávra, P., Peteja, M., Richter, V. a Ihnát, P. Laparoskopie budoucnosti. In: 70. chirurgický den Kostlivého. Bratislava. 2016.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Lerch, M. a Zonča, P. LARS (Low Anterior Resection Syndrome). In: 12. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2016.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P. a Ihnát, P. PRIMÁRNÍ ZHOUBNÉ NÁDORY TENKÉHO STŘEVA. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 344-349. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Peteja, M., Richter, V., Vávra, P. a Ihnát, P. Primární zhoubné nádory tenkého střeva, primární diagnostika a terapie. In: XXIII. Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Lerch, M., Peteja, M., Zatloukal, A., Ostruzska, P., Ihnát, P., Polovko, J., Pelikán, A. a Zonča, P. RARITNÍ PORANĚNÍ HRÁZE A ANOREKTA ? KAZUISTIKA. Rozhledy v chirurgii. 2016, roč. 95, s. 287-290. ISSN 0035-9351.
Peteja, M., Richter, V., Zonča, P., Lerch, M., Vávra, P. a Ihnát, P. Resekce portální žíly u duodenohemipankreatektomie - má to smysl?. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Šír, M., Pleva, L., Ječmínek, V., Vronský, R., Szeliga, J., Mitták, M., Pelikán, A., Posolda, T., Ihnát, P., Vávra, P., Mrůzek, M. a Dočekal, B. Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava. In: XXIII.Pražské chirurgické dny. Praha. 2016.
Vávra, P., Jaroš, M., Roman, J., Škrobánková, M., Pavlů, I., Jonszta, T., Krupa, P., Peteja, M., Ihnát, P. a Zonča, P. Vývoj zobrazovacího 3d softwaru a jeho implementace do algoritmu vyšetřování primárních a sekundárních jaterních tumorů. In: XXVI. Petřivalského - Rapantovy dny. Olomouc. 2016.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P., Peteja, M., Pelikán, A., Zonča, P. a Paleček, J. Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Vávra, P., Kárník, L., Škrobánková, M., Paleček, J., Jurčíková, J., Procházka, V., Ihnát, P. a Zonča, P. Adjustable laparoscopic pradiofrrequency surgical device - LARA - K1: a new attitude to pesterior segment liver resections.. In: The Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association. Singapore. 2015.
Ihnát, P., Zonča, P., Vávra, P., Peteja, M., Guňková, P., Jacobi, C. a Meyer, G. Akutní laparoskopická kolektomie u fulminantní formy ulcerózní kolitidy. In: Koloproktologická konference s mezinárodní účastí. Praha. 2015.
Peteja, M., Pelikán, A., Vávra, P., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy: A Contemporary Surgical Oncology Conundrum. Journal of Gastrointestinal & Digestive. 2015, roč. 3, s. 1-8. ISSN 2161-069X.
Vávra, P., Nowakova, J., Ostruszka, P., Hasal, M., Jurčíková, J., Martínek, L., Penhaker, M., Ihnát, P., Habib, N. a Zonča, P. Colorectal cancer liver metastases: laparoscopic and open radiofrequency-assisted surgery. Videosurgery Miniinv. 2015, roč. 10, s. 205-212. ISSN 1895-4588.
Ihnát, P. a Zonča, P. Diagnostické postupy u nádorů neznámé primární lokalizace. In: XXXIX. Brněnské Onkologické dny. Brno. 2015.
Pelikán, A., Zonča, P., Ihnát, P., Vávra, P. a Peteja, M. CHIRURGICKÁ LÉČBA STENOTICKÉHO KARCINOMU REKTA. In: IX. PODLAHOVY CHIRURGICKÉ DNY, IX. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. Mikulov. 2015.
Guňková, P., Guňka, I., Zonča, P., Dostalík, J. a Ihnát, P. Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity with natural orifice specimen extraction (NOSE). BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY. 2015, roč. 116, s. 422-425. ISSN 0006-9248.
Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Zonča, P. Laparoskopická reseční rektopexe v léčbě obstrukčního defekačního syndromu. In: IX. Podlahovy chirurgické dny. Mikulov. 2015.
Vávra, P., Škrobánková, M., Grepl, J., Crha, M., Penhaker, M., Jurčíková, J., Škorič, M., Raušer, P., Ostruszka, P., Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Procházka, V., Šalounová, D., Habib, N. a Zonča, P. New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: an experimental study in pigs. Acta Vet. Brno. 2015, roč. 84, s. 397-401. ISSN 0001-7213.
Vávra, P., Penhaker, M., Jurčíková, J., Crha, M., Škrobánková, M., Delongová, P., Ihnát, P., Šalounová, D., Habib, N. a Zonča, P. Nová metoda jaterní resekce - radiofrekvenční operační nástroj pro polosférickou aplikaci: experimentální in vivo studie. In: 7. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2015.
Ihnát, P., Martínek, L., Vávra, P. a Zonča, P. Novel combined approach in the management of non-healing solitary rectal ulcer syndrome - laparoscopic resection rectopexy and transanal endoscopic microsurgery. Videosurgery Miniinv. 2015, roč. 10, s. 295-298. ISSN 1895-4588.
Zonča, P., Ihnát, P. a Peteja, M. OPERACE V TĚHOTENSTVÍ PRO NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Z POHLEDU CHIRURGA. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 229-233. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Kozáková, R., Peteja, M. a Zonča, P. Poster - Fekální inkontinence v domovech pro seniory. In: 33. český a slovenský gastroenterologický kongres. Praha. 2015.
Lerch, M., Peteja, M., Ihnát, P., Lerchová, I., Zatloukal, A. a Zonča, P. Pruritus ani. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 269-275. ISSN 0035-9351.
Lerch, M., Peteja, M., Ihnát, P., Lerchová, I., Zatloukal, A. a Zonča, P. Raritní poranění hráze a anorekta - kazuistika. In: IX. Podlahovy chirurgické dny. Mikulov. 2015.
Zonča, P., Bužga, M., Ihnát, P. a Martínek, L. Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?. OBES SURG. 2015, roč. 25, s. 1203-1208. ISSN 0960-8923.
Vávra, P., Penhaker, M., Jurčíková, J., Škrobánková, M., Crha, M., Ostruszka, P., Ihnát, P., Grepl, J., Delongová, P., Dvořáčková, J., Procházka, V., Šalounová, D., Škorič, M., Raušer, P., Habib, N. a Zonča, P. Semi-spherical Radiofrequency Bipolar Device - A New Technique for Liver Resection: Experimental In Vivo Study on the Porcine Model.. TECHNOL CANCER RES T. 2015, roč. 14, s. 573-582. ISSN 1533-0346.
Ihnát, P., Peteja, M., Vávra, P., Tulinský, L. a Zonča, P. Současné standardy v péči o pacienty s břišní sepsí. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, s. 234-237. ISSN 0035-9351.
Vávra, P., Penhaker, M., Grepl, J., Škrobánková, M., Paleček, J., Crha, M., Ihnát, P., Jurčíková, J., Habib, N. a Zonča, P. Technical development of a new semi-spherical radiofrequency bipolar device (RONJA): ex vivo and in vivo study. In: The Fifth Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association. Singapore. 2015.
Ihnát, P., Delongová, P., Horáček, J., Ihnát Rudinská, L., Vávra, P. a Zonča, P. The Impact of Standard Protocol Implementation on the Quality of Colorectal Cancer Pathology Reporting. World Journal of Surgery. 2015, roč. 39, s. 259-265. ISSN 0364-2313.
Ihnát, P., Vávra, P. a Zonča, P. Treatment strategies for colorectal carcinoma with synchronous liver metastases: Which way to go?. WORLD J GASTROENTERO. 2015, roč. 21, s. 7014-7021. ISSN 1007-9327.
Ihnát, P., Vávra, P., Bellón Aguilera, J. L. a Zonča, P. 3D HR anorektální manometrie. In: Koloproktologická konference s mezinárodní účastí. Praha. 2015.
Martínek, L., Ihnát, P., Vávra, P., Peteja, M. a Zonča, P. Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu - co se změnilo. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Zonča, P., Peteja, M., Martínek, L., Vávra, P. a Ihnát, P. Extenzívní resekce jater pro malignitu. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Ihnát, P., Jelínek, P., Guňková, P., Martínek, L., Vávra, P. a Zonča, P. Chirurgická léčba rektokély - mnoho technik, málo jednoznačných závěrů. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 188-193. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Jelínek, P., Vávra, P., Martínek, L. a Zonča, P. Karcinom nejasné primární lokalizace. In: XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. Olomouc. 2014.
Ihnát, P. navrhovatel 2 SGS projektů (studie anální inkontinence a implementace databáze pacientů s kolorektálním karcinomem. 2014.
Vávra, P., Nowaková, J., Jelínek, P., Hasal, M., Jurčíková, J., Ihnát, P., Ostruszka, P., Habib, N. a Zonča, P. Radiofrekvenčně asistované resekce jater: srovnání laparoskopických a klasických technik. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Ihnát, P., Ihnat Rudinska, L. a Zonča, P. Radiofrequency energy in surgery: state of the art. Surgery Today. 2014, roč. 44, s. 985-991. ISSN 0941-1291.
Vávra, P., Nowakova, J., Jelínek, P., Hasal, M., Jurčková, J., Ihnát, P., Ostruszka, P., Habib, N. a Zonča, P. Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques. In: 11th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Coex, Seoul. 2014.
Vávra, P., Nowáková, J., Jelínek, P., Hasal, M., Penhaker, M., Ihnát, P., Jurčíková, J., Habib, N. a Zonča, P. Radiofrequency-Assisted Liver Resections: Comparison of Open and Laparoscopic Techniques. HEPATO-GASTROENTEROL. 2014, roč. 61, s. 2359-2366. ISSN 0172-6390.
Ihnát, P., Vávra, P., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. 3D High Resolution Anorectal Manometry in functional anorectal evaluation. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 524-529.
Ihnát, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P. a Zonča, P. 3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta. In: 11. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE, OSTRAVSKÉ GASTROENTEROLOGICKO- CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÉ DNY 2014. Ostrava. 2014.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P., Tošenovský, J., Ihnát, P. a Zonča, P. Anatomicko-chirurgická studie průběhu interkostobrachiálních nervů (ICBN) v axile při exenteraci I. a II. etáže axily u karcinomu prsu a maligního melanomu. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 320-329. ISSN 1805-4579.
Ihnát, P., Martínek, L., Vávra, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Cirkumferenční resekční okraj - záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta. In: XIV.Bedrnův den. Hradec Králové. 2013.
Ihnát, P., Martínek, L., Ihnát Rudinská, L., Mitták, M., Vávra, P. a Zonča, P. Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 297-303. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Posolda, T., Pelikán, A., Mitták, M. a Zonča, P. Delormeho operácia renesancia perineálnej platiky prolapsu rekta?. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2013, roč. 17, s. 8-12. ISSN 1336-6572.
Ihnát, P., Posolda, T., Pelikán, A., Mitták, M. a Zonča, P. Delormeho operácia renesancia perineální plastiky rekta?. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2013, s. 13-17. ISSN 1336-6572.
Zonča, P., Martínek, L., Ihnát, P. a Fleege, J. Ectopic liver: Different manifestations, one solution. WORLD J GASTROENTERO. 2013, roč. 19, s. 6485-6489. ISSN 1007-9327.
Vávra, P., Twardziková, P., Penhaker, M., Jonszta, T., Hasal, M., Nowaková, J., Ihnát, P., Czerný, D. a Zonča, P. Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby.. In: 5. kongres České gastroenterologické společnosti. Karlovy Vary. 2013.
Martínek, L., Zonča, P. a Ihnát, P. Je celkové přežití objektivním kritériem kvality chirurgické léčby kolorektálního karcinomu?: souhrnné sdělení. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 690-693. ISSN 1805-4579.
Martínek, L., Zonča, P., Guňková, P., Guńka, I. a Ihnát, P. Je celkové přežívání objektivním kritériem kvality léčby kolorektálního karcinomu. In: XIV. Bedrnův den. Hradec Králové. 2013.
Pelikán, A., Tulinský, L., Zonča, P., Vávra, P. a Ihnát, P. K chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu ve věku nad 70 let. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 2013, s. 4-7. ISSN 1336-6572.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Pelikán, A. a Zonča, P. Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj. In: Morfologie v Čechách a na Slovensku II.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 10-12. ISBN 978-80-7464-364-4.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Pelikán, A. a Zonča, P. Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj. In: 2. Klinicko - morfologický den LF OU. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L. a Zonča, P. Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti. 2013, roč. 17, s. 13-17. ISSN 1336-6572.
Zonča, P., Ihnát, P., Peteja, M., Guňková, P., Vávra, P. a Martínek, L. Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu?. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 634-639. ISSN 0035-9351.
Zonča, P., Martínek, L. a Ihnát, P. Laparoskopické operace pro karcinom žaludku. In: 40. Československý chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Vávra, P., Nowakova, J., Hasal, J., Ihnát, P., Penhaker, M., Ostruszka, P. a Zonča, P. Laparoskopické resekce sekundárních nádorů jater. In: 40.česko - slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 6. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. Plzeň. 2013.
Kubala, O., Prokop, J., Jelínek, P., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště. In: 40. Česko - Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň: Chirurgická klinika FN v Plzni. 2013.
Kubala, O., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště. In: 40. Československý chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště). ISBN 978-80-89305-27-8.
Kubala, O., Jelínek, P., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště). In: 18. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou SEKCAMA. Bratislava: SEKCAMA SOS SLS. 2013.
Jelínek, P., Kubala, O., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů. ISBN 978-80-89305-27-8.
Jelínek, P., Kubala, O., Prokop, J., Ostruszka, P. a Ihnát, P. Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů. In: 18. celoštátna pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou SEKCAMA. Bratislava: SEKCAMA SOS SLS. 2013.
Ihnát, P., Ihnát Rudinská, L. a Zonča, P. Radiofrequency energy in surgery: state of the art. SURG TODAY. 2013, s. 1-4. ISSN 0941-1291.
Ihnát, P. spoluřešitel SGS projektu - Chirurgicko-patologická studie resekátů kolorektrálního karcinomu. 2013.
Guňková, P., Guňka, I., Martínek, L., Richter, V., Vávra, P., Ihnát, P., Mazur, M., Dostalík, J. a Zonča, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 244-249. ISSN 0035-9351.
Guňková, P., Guňka, I., Dostalík, J., Martínek, L., Vávra, P., Ihnát, P., Mazur, M. a Zonča, P. Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta. In: 10. OSTRAVSKÉ DNY MINIINVAZIVNÍ CHIRURGIE. Ostrava. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu. In: 40. Česko-slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. Plzeň. 2013.
Ihnát, P., Dvořáčková, J., Delongová, P., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu: Sborník abstraktů přednášek. ISBN 978-80-7177-977-3.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Vávra, P., Martínek, L., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopalogického hodnocení preparátů kolorrektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. In: 67. Chirurgický deň Kostlivého. Bratislava. 2013.
Ihnát, P., Delongová, P., Dvořáčková, J., Horáček, J., Vávra, P., Martínek, L., Guňková, P., Pelikán, A. a Zonča, P. Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu. Rozhledy v chirurgii. 2013, roč. 92, s. 703-707. ISSN 0035-9351.
Ihnát, P., Penhaker, M., Vávra, P., Ostruszka, P. a Jelínek, P. Elektrochirurgia (rozne podoby rádiofrekvenčnej energie v chirurgii). In: VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. Košice. 2012.
Pelikán, A., Tulinský, L., Zonča, P., Vávra, P. a Ihnát, P. Chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta. MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA A ENDOSKOPIA. 2012, roč. 16, s. 4-6. ISSN 1336-6572.
Ihnát, P. NCCN guideliny pro rektální karcinom. In: Gastroenterologický seminář. Ostrava. 2012.
Ihnát, P., Penhaker, M., Vávra, P., Ostruszka, P. a Jelínek, P. Radiofrekvenční energie - nejrozšířenejší miniinvazivní technologie v medicíně. In: 12. Česko-Polsko-Slovenský kongfres MIS a 9. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava. 2012.
Ihnát, P. VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. In: VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov. Košice. 2012.


AutorNázev práceTypRok
Bačik Gerka StanislavTřídění, prvotní ošetření, transport a následná péče v podmínkách soudobých konfliktůbakalářská 2018 


Změny v poruchách vyprazdňování po sleeve gastrektomii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Epidemiologická studie anální inkontinence a jejího vlivu na kvalitu života seniorů
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Základní techniky šití kůže pro studenty LF OU
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub