Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Peter Ihnát


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
místnost, podlaží, budova: budova X
funkce:
obor činnosti:chirurgie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 701
e-mail:

Vzdělání

2011 – 2015
Institut postgraduálního vzdělávání v medicíně, Praha (specializace v oboru onkochirurgie)
2011 – 2014
Institut postgraduálního vzdělávání v medicíně, Praha (specializace v oboru koloproktologie)
2011 – 2014
Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava & Liverpool John Moores University (Master of Business Administration)
2007 – 2011
Lékařská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR (doktorandské studium v oboru chirurgie)
2002 – 2009
Institut postgraduálního vzdělávání v medicíně, Praha (specializace v oboru chirurgie)
1996 – 2002
Lékařská fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR (obor všeobecné lékařství)
1992 – 1996
Gymnázium Sečovce, SR
 

Kvalifikace

2017
Habilitace docentem v oboru chirurgie, LF UK Bratislava; Habilitační práce: "Poruchy vyprázdňovania a funkčnosť anorekta po laparoskopickej nízkej resekcii rekta"
2015
Atestace z Onkochirurgie, IPVZ Praha
2014
Atestace z Koloproktologie, IPVZ Praha
2014
Master of Business Administration (MBA); Dizertace: "Návrh budování relačního marketingu v oblasti koloproktologie v podmínkách Chirurgické kliniky FNO"
2011
Doctor philosophiae (Ph.D.), LF UK Bratislava; Dizertační práce: "Využitie rádiofrekvenčnej energie v liečbe primárnych a sekundárnych nádorov pečene"
2009
Atestace 2. stupně z chirurgie, IPVZ Praha
2005
Atestace 1. stupně z chirurgie, IPVZ Praha
 

Zaměstnání, praxe

2012 – dosud
Lékařská fakulta Ostravské Univerzity, Katedra chirurgických oborů (odborný asistent s vědeckou hodností)
2007 – dosud
Fakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika
2006 – 2007
RMO International, Manchester, UK
2002 – 2006
Nemocnice Česká Lípa, Chirurgické oddělení
 

Odborné zaměření

Chirurgie
Onkochirurgie
Koloproktologie
Miniinvazivní chirurgie
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosud
člen výboru onkochirurgické sekce České chirurgické společnosti
 

Ocenění

2017
cena České chirurgické společnosti za nejlepší odbornou práci v karentovaném periodiku za rok 2017
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká chirurgická společnost
EAES (European Association of Endoscopic Surgery)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 


A review on fatty liver disease or non-alcoholic fatty liver disease and hepatocellular carcinoma
Daniel Toman, Petr Vávra, Petr Jelínek, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Jan ROMAN ... další autoři
Rok: 2021, Research Journal of Biotechnology
článek v odborném periodiku

Effect of bariatric surgery on fatty liver disease in obese patients: A prospective one year follow-up study
Daniel Toman, Petr Vávra, Petr Jelínek, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Anton Pelikán, Jan ROMAN ... další autoři
Rok: 2021, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku

Anorektální manometrie u dětí
I. Slívová, Peter Ihnát
Rok: 2020, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Current Status of Cell-Based Therapy in Patients with Critical Limb Ischemia
František Jalůvka, Peter Ihnát, Juraj Maderic, Václav Procházka
Rok: 2020, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
článek v odborném periodiku

Changes in bowel habits after laparoscopic sleeve gastrectomy
Petr Ostruszka, Petr Vávra, Lubomír Tulinský, Peter Ihnát
Rok: 2020, Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
článek v odborném periodiku

Novel strategy in the treatment of liver metastases - Hepatic resection combined with stereotactic body radiotherapy
Peter Ihnát, Eva Skácelíková, Petr Vávra, Tomáš Jonzsta, Lucia Ihnat Rudinská, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2020, ASIAN JOURNAL OF SURGERY
článek v odborném periodiku

How Can Fatty Liver Lead to Liver Cancer and How Can We Simply Assess It?
Daniel Toman, Petr Vávra, Petr Jelínek, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Jan ROMAN ... další autoři
Rok: 2019, Acta Scientific Gastrointestinal Disorders
článek v odborném periodiku

Laparoskopické resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu zhodnocení 11letého souboru pacienta
Petr Vávra, Jan Roman, Tereza Ekrtová, Peter Ihnát, Markéta Papalová, Svatava Řehořková ... další autoři
Rok: 2019, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Magnetic marker localisation in breast cancer surgery
Jan ŽATECKÝ, Otakar Kubala, Petr Jelínek, Milan Lerch, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Radim Brát ... další autoři
Rok: 2019, Archives of Medical Science
článek v odborném periodiku

Magnetic resonance imaging of rectal cancer - The surgeon principles
Daniel Toman, Petr Vávra, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Jan ROMAN
Rok: 2019, Acta Scientific Cancer Biology
článek v odborném periodiku

Magnetická rezonance u karcinomu rekta z pohledu chirurga
Daniel Toman, Peter Ihnát, Petr Vávra, Aleš Foltys, Milan Tesař
Rok: 2019, SLOVENSKÁ CHIRURGIA
článek v odborném periodiku

Parastomal and incisional hernia following laparoscopic/open abdominoperineal resection: is there a real difference?
Peter Ihnát, Lubomír Tulinský, Tomáš Jonszta, Pavel Koscielnik, Lucia Ihnát Rudinská, Igor Penka ... další autoři
Rok: 2019, SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES
článek v odborném periodiku

Srovnání efektivity chirurgické intervence s terapií Cyberknife® v léčbě jaterních malignit
Petr Vávra, Roman Vávra, Tereza Ekrtová, Eva Skácelíková, Peter Ihnát, Jakub Cvek, Markéta Papalová, Svatava Řehořková ... další autoři
Rok: 2019, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Timing plánované chirurgické léčby divertikulární choroby
Daniel Toman, Peter Ihnát, Aleš Foltys, Petr Vávra
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advancement in liver laparoscopic resection - development of a new surgical device
Petr Vávra, L. Karnik, Martina Škrobánková, J. Jurcikova, Peter Ihnát, P. Zonca, Matúš Peteja, A. El-Gendi, S. Czudek ... další autoři
Rok: 2018, BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH
článek v odborném periodiku

Alarmins as biomarkers of gastrointestinal surgical injury - a pilot study
Jan Máca, M. Holub, Filip Burša, Peter Ihnát, Petr Reimer, Zdeněk Švagera, Michal Burda, Pavel Ševčík ... další autoři
Rok: 2018, APMIS
článek v odborném periodiku

Anorectal dysfunction after laparoscopic low anterior rectal resection for rectal cancer with and without radiotherapy (manometry study)
Peter Ihnát, I. Slivova, Lubomír Tulinský, Lucia Ihnát Rudinská, Jan Máca, Igor Penka ... další autoři
Rok: 2018, J SURG ONCOL
článek v odborném periodiku

Creating a 3D model of the liver tumor by image fussion of computed tomography and positron emission tomography for planning the surgical treatment.
Daniel Toman, Petr Vávra, T Karásek, Peter Ihnát, Igor Penka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Functional outcome of low rectal resection evaluated by anorectal manometry
Peter Ihnát, Petr Vávra, Jiří Prokop, Anton Pelikán, L. Ihnát Rudinská, Igor Penka ... další autoři
Rok: 2018, ANZ Journal of Surgery
článek v odborném periodiku

Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra
Matúš Peteja, Petr Vávra, Anton Pelikán, Milan Lerch, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2018, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Laparoskopická cholecystektomie u pacientky se situs viscerum inversus totalis a empyémem žlučníku - kazuistika
Jan Žatecký, J Hájek, Peter Ihnát
Rok: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Malign potential of nonalcoholic fatty liver disease in patients with obesity and Metabolic syndrome. The diagnostic management.
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Petr Jelínek, P Ostruszka, Igor Penka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Meckel's Diverticulum in Children-Parameters Predicting the Presence of Gastric Heterotopia
Hana Tomášková, I. Slívová, Z. Vávrová, O. Okantey, I. Penka, Peter Ihnát ... další autoři
Rok: 2018, WORLD JOURNAL OF SURGERY
článek v odborném periodiku

Minimally invasive surgery of liver tumors - the challenge and response.
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Igor Penka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nekrotizující pneumonie u dětí - chirurgická léčba
I Slívová, Marcel Mitták, Lubomír Tulinský, Vladimír Richter, Peter Ihnát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Operační postupy a konstrukce stomií
Peter Ihnát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parastomal and incisional hernia following laparoscopic/open abdominoperineal resection: is there a real difference?
Peter Ihnát, Lubomír Tulinský, Tomáš Jonszta, Pavel Koscielnik, Lucia Ihnát Rudinská, Igor Penka ... další autoři
Rok: 2018, Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques
článek v odborném periodiku

Předoperační vyšetření před resekcí jater
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, J Roman, Peter Ihnát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přínos magnetické rezonance u karcinomu rekta
Daniel Toman, Petr Vávra, Matúš Peteja, Peter Ihnát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?
Peter Ihnát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radioterapie v léčbě karcinomu rekta - čas na změnu?
Peter Ihnát, Petr Vávra, I Slívová, Lubomír Tulinský, Igor Penka
Rok: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Stereotactic body radiotherapy using the CyberKnife (R) system in the treatment of patients with liver metastases: state of the art
Peter Ihnát, E. Skacelikova, Milan Tesař, Igor Penka
Rok: 2018, ONCOTARGETS AND THERAPY
článek v odborném periodiku

Strategie léčby pacientů s kolorektálním karcinomem a synchronními metastázami jater - souhrnné sdělení
Peter Ihnát, P Ostruszka, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Rok: 2018, ROZHLEDY V CHIRURGII
článek v odborném periodiku

Technické modifikace přerušení base appendixu při laparoskopické appendektomii
Milan Tesař, Peter Ihnát
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnitřní kýly
Daniel Toman, Petr Vávra, Otakar Kubala, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Vladimír Richter ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anální inkontinence - závažný medicínský problém
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petr Ostruszka, Igor Penka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hepatální chirurgie.
Petr Vávra, Jan ROMAN, D Toman, Peter Ihnát, Igor Penka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

J-pouch versus Roux-en-Y reconstruction after gastrectomy: functional assessment and quality of life (randomized trial)
Pavel Zonča, Tomáš Malý, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Otakar Kraft, Kamil Kuča ... další autoři
Rok: 2017, ONCOTARGETS AND THERAPY
článek v odborném periodiku

LAPAROSKOPICKÁ PROTEKTIVNÍ ILEOSTOMIE V CHIRURGII KARCINOMU REKTA
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, A Zatloukal, Stanislav Czudek, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Laparoskopické resekce jater a 3D navigace
Petr Vávra, D Toman, T Karásek, M Jaroš, P Strakoš, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Jan Roman, Igor Penka ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

MINIINVAZIVNÍ RESEKCE JATER
Daniel Toman, Petr Vávra, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Milan Lerch
Rok: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

ODS - stále aktuální?
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Pavel Zonča
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ODS ? stále aktuální?
Peter Ihnát
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia)
Lucia Ihnát Rudinská, P Hejna, Margita Smatanová, Peter Ihnát, Igor Dvořáček
Rok: 2017, Soudní lékařství
článek v odborném periodiku

Problém sekundárního krvácení v časném pooperačním období
Igor Penka, Vladimír Richter, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja, F Jalůvka, Marcel Mitták, V Procházka, Tomáš Jonszta, P Svoboda, Petr Jelínek ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiací indukovaný (postradiační) angiosarkom prsu - možnosti chirurgické léčby a přehled literatury
Otakar Kubala, Jiří Prokop, L Petráš, Peter Ihnát, Petr Jelínek, Petr Ostruszka ... další autoři
Rok: 2017, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Recent Development of Augmented Reality in Surgery: A Review
P. Vávra, Jan ROMAN, P. Zonča, Peter Ihnát, M. Němec, J. Kumar, N. Habib, A. El-Gendi ... další autoři
Rok: 2017, JOURNAL OF HEALTHCARE ENGINEERING
článek v odborném periodiku

Stratégie liečby pacientov s kolorektálnym karcinómom a synchrónnymi metastázami pečene
Peter Ihnát
Rok: 2017
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Adjustable Laparoscopic Surgical Device - LARA-K1: A New Approach to the Posterior Segments Liver Resection-Experimental Ex Vivo Study
Petr Vávra, Ladislav Karnik, Martina Škrobánková, Jana Jurčíková, Vacláv Procházka, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Matúš Peteja, Stanislav Czudek ... další autoři
Rok: 2016, SURGICAL INNOVATION
článek v odborném periodiku

Diverting ileostomy in laparoscopic rectal cancer surgery: high price of protection
Peter Ihnát, Petra Guňková, Matúš Peteja, Petr Vávra, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016, SURG ENDOSC
článek v odborném periodiku

Emborrhoid - embolizace hemeroidů: pro a proti
Petr Vávra, J Roman, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fecal incontinence among nursing home residents: Is it still a problem?
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Lucia Ihnát Rudinská, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016, ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS
článek v odborném periodiku

FEKÁLNÍ INKONTINENCE - ZÁVAŽNÝ MEDICÍNSKÝ A SPOLEČENSKÝ PROBLÉM
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Petr Vávra, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Rok: 2016, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Chirurgická léčba nádorů žlučníku
Anton Pelikán, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2016, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Intra-thoracic injuries associated with cardiopulmonary resuscitation - Frequent and serious
Lucia Ihnát Rudinská, Petr Hejna, Peter Ihnát, Hana Tomášková, Margita Smatanová, Igor Dvořáček ... další autoři
Rok: 2016, RESUSCITATION
článek v odborném periodiku

Intrathoracic splenosis - lesson learned: a case report
Lubomír Tulinský, Peter Ihnát, Marcel Mitták, Petra Guňková, Pavel Zonča
Rok: 2016, JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
článek v odborném periodiku

Laparoscopic vs. open resection of colorectal cancer ? is there a difference in the postoperative quality of life?
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LAPAROSKOPICKÁ RESEKČNÍ REKTOPEXE V LÉČBĚ OBSTRUKČNÍHO DEFEKAČNÍHO SYNDROMU
Peter Ihnát, Petra Guňková, Petr Vávra, Milan Lerch, Matúš Peteja, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Laparoskopie budoucnosti
Pavel Zonča, Petr Vávra, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Peter Ihnát
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LARS (Low Anterior Resection Syndrome)
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Milan Lerch, Pavel Zonča
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PRIMÁRNÍ ZHOUBNÉ NÁDORY TENKÉHO STŘEVA
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2016, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Primární zhoubné nádory tenkého střeva, primární diagnostika a terapie
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RARITNÍ PORANĚNÍ HRÁZE A ANOREKTA ? KAZUISTIKA
Milan Lerch, Matúš Peteja, A Zatloukal, P Ostruzska, Peter Ihnát, J Polovko, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Resekce portální žíly u duodenohemipankreatektomie - má to smysl?
Matúš Peteja, Vladimír Richter, Pavel Zonča, Milan Lerch, Petr Vávra, Peter Ihnát ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Urgentní a akutní operace břišních poranění v roce 2015 v TC FN Ostrava
Milan Šír, Leopold Pleva, Vladimír Ječmínek, R Vronský, J Szeliga, Marcel Mitták, Anton Pelikán, Tomáš Posolda, Peter Ihnát, Petr Vávra, M Mrůzek, B Dočekal ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj zobrazovacího 3d softwaru a jeho implementace do algoritmu vyšetřování primárních a sekundárních jaterních tumorů
Petr Vávra, M Jaroš, J Roman, M Škrobánková, I Pavlů, Tomáš Jonszta, Petr Krupa, Matúš Peteja, Peter Ihnát, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adjustabilní laparoskopický radiofrekvenční operační nástroj - LARA - K1: inovativní přístup k resekci postero-superiorních jaterních segmentů
Petr Vávra, L Kárník, M Škrobánková, J Jurčíková, Václav Procházka, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Anton Pelikán, Pavel Zonča, J Paleček ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adjustable laparoscopic pradiofrrequency surgical device - LARA - K1: a new attitude to pesterior segment liver resections.
Petr Vávra, L Kárník, M Škrobánková, J Paleček, J Jurčíková, Václav Procházka, Peter Ihnát, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní laparoskopická kolektomie u fulminantní formy ulcerózní kolitidy
Peter Ihnát, Pavel Zonča, Petr Vávra, Matúš Peteja, Petra Guňková, CA Jacobi, G Meyer ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy: A Contemporary Surgical Oncology Conundrum
Matúš Peteja, Anton Pelikán, Petr Vávra, Milan Lerch, Peter Ihnát, Pavel Zonča, Vladimír Janout ... další autoři
Rok: 2015, Journal of Gastrointestinal & Digestive
článek v odborném periodiku

Colorectal cancer liver metastases: laparoscopic and open radiofrequency-assisted surgery
Petr Vávra, Jana Nowakova, Petr Ostruszka, Martin Hasal, Jana Jurčíková, Lubomír Martínek, Marek Penhaker, Peter Ihnát, Nagy Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, Videosurgery Miniinv
článek v odborném periodiku

Diagnostické postupy u nádorů neznámé primární lokalizace
Peter Ihnát, Pavel Zonča
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CHIRURGICKÁ LÉČBA STENOTICKÉHO KARCINOMU REKTA
A Pelikán, Pavel Zonča, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity with natural orifice specimen extraction (NOSE)
Petra Guňková, I Guňka, Pavel Zonča, J Dostalík, Peter Ihnát
Rok: 2015, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
článek v odborném periodiku

Laparoskopická reseční rektopexe v léčbě obstrukčního defekačního syndromu
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New semi-spherical radiofrequency energy device for liver resection: an experimental study in pigs
Petr Vávra, Martina Škrobánková, Jan Grepl, Michal Crha, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Miša Škorič, Petr Raušer, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Nagy Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, Acta Vet. Brno
článek v odborném periodiku

Nová metoda jaterní resekce - radiofrekvenční operační nástroj pro polosférickou aplikaci: experimentální in vivo studie
Petr Vávra, Marek Penhaker, J Jurčíková, M Crha, M Škrobánková, Patricie Delongová, Peter Ihnát, D Šalounová, N Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novel combined approach in the management of non-healing solitary rectal ulcer syndrome - laparoscopic resection rectopexy and transanal endoscopic microsurgery
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2015, Videosurgery Miniinv
článek v odborném periodiku

OPERACE V TĚHOTENSTVÍ PRO NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Z POHLEDU CHIRURGA
Pavel Zonča, Peter Ihnát, Matúš Peteja
Rok: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Poster - Fekální inkontinence v domovech pro seniory
Peter Ihnát, Radka Kozáková, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pruritus ani
M Lerch, Matúš Peteja, Peter Ihnát, I Lerchová, A Zatloukal, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Raritní poranění hráze a anorekta - kazuistika
Milan Lerch, Matúš Peteja, Peter Ihnát, I Lerchová, A Zatloukal, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Retroperitoneoscopic Adrenalectomy in Obese Patients: Is It Suitable?
Pavel Zonča, Marek Bužga, Peter Ihnát, Lubomír Martínek
Rok: 2015, OBES SURG
článek v odborném periodiku

Semi-spherical Radiofrequency Bipolar Device - A New Technique for Liver Resection: Experimental In Vivo Study on the Porcine Model.
Petr Vávra, Marek Penhaker, Jana Jurčíková, Martina Škrobánková, Michal Crha, Petr Ostruszka, Peter Ihnát, Jan Grepl, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Václav Procházka, Dana Šalounová, Miša Škorič, Petr Raušer, Nagy Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, TECHNOL CANCER RES T
článek v odborném periodiku

Současné standardy v péči o pacienty s břišní sepsí
Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petr Vávra, Lubomír Tulinský, Pavel Zonča
Rok: 2015, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Technical development of a new semi-spherical radiofrequency bipolar device (RONJA): ex vivo and in vivo study
Petr Vávra, Marek Penhaker, J Grepl, M Škrobánková, J Paleček, M Crha, Peter Ihnát, J Jurčíková, N Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Impact of Standard Protocol Implementation on the Quality of Colorectal Cancer Pathology Reporting
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Lucia Ihnát Rudinská, Petr Vávra, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2015, World Journal of Surgery
článek v odborném periodiku

Treatment strategies for colorectal carcinoma with synchronous liver metastases: Which way to go?
Peter Ihnát, Petr Vávra, Pavel Zonča
Rok: 2015, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

3D HR anorektální manometrie
Peter Ihnát, Petr Vávra, José Luis Bellón Aguilera, Pavel Zonča
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dlouhodobé výsledky chirurgické léčby kolorektálního karcinomu - co se změnilo
Lubomír Martínek, Peter Ihnát, Petr Vávra, Matúš Peteja, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Extenzívní resekce jater pro malignitu
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chirurgická léčba rektokély - mnoho technik, málo jednoznačných závěrů
Peter Ihnát, P Jelínek, Petra Guňková, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Karcinom nejasné primární lokalizace
Peter Ihnát, P Jelínek, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

navrhovatel 2 SGS projektů (studie anální inkontinence a implementace databáze pacientů s kolorektálním karcinomem
Peter Ihnát
Rok: 2014
ostatní

Radiofrekvenčně asistované resekce jater: srovnání laparoskopických a klasických technik
Petr Vávra, J Nowaková, P Jelínek, M Hasal, J Jurčíková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiofrequency energy in surgery: state of the art
Peter Ihnát, L. Ihnat Rudinska, Pavel Zonča
Rok: 2014, Surgery Today
článek v odborném periodiku

Radiofrequency-assisted liver resections: comparison of open and laparoscopic techniques
Petr Vávra, J Nowakova, P Jelínek, M Hasal, J Jurčková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiofrequency-Assisted Liver Resections: Comparison of Open and Laparoscopic Techniques
Petr Vávra, Jana Nowáková, Petr Jelínek, Martin Hasal, Marek Penhaker, Peter Ihnát, Jana Jurčíková, Nagy Habib, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2014, HEPATO-GASTROENTEROL
článek v odborném periodiku

3D High Resolution Anorectal Manometry in functional anorectal evaluation
Peter Ihnát, Petr Vávra, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

3D High Resolution anorektální manometrie ve funkčním hodnocení anorekta
Peter Ihnát, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anatomicko-chirurgická studie průběhu interkostobrachiálních nervů (ICBN) v axile při exenteraci I. a II. etáže axily u karcinomu prsu a maligního melanomu
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka, J Tošenovský, Peter Ihnát, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Cirkumferenční resekční okraj - záruka kvality péče o pacienty s karcinomem rekta
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Anton Pelikán, Pavel Zonča
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cirkumferenčný resekčný okraj v modernej liečbe karcinómu rekta
Peter Ihnát, Lubomír Martínek, L Ihnát Rudinská, Marcel Mitták, Petr Vávra, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Delormeho operácia renesancia perineálnej platiky prolapsu rekta?
Peter Ihnát, T. Posolda, Anton Pelikán, Marcel Mitták, Pavel Zonča
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Delormeho operácia renesancia perineální plastiky rekta?
Peter Ihnát, Tomáš Posolda, A Pelikán, M Mitták, Pavel Zonča
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku

Ectopic liver: Different manifestations, one solution
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Peter Ihnát, Jan Fleege
Rok: 2013, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku

Hepatocelulární karcinom: možnosti a limity chirurgické léčby.
Petr Vávra, P. Twardziková, Marek Penhaker, Tomáš Jonszta, M Hasal, J Nowaková, Peter Ihnát, Daniel Czerný, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je celkové přežití objektivním kritériem kvality chirurgické léčby kolorektálního karcinomu?
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Peter Ihnát
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Je celkové přežívání objektivním kritériem kvality léčby kolorektálního karcinomu
Lubomír Martínek, Pavel Zonča, Petra Guňková, Igor Guńka, Peter Ihnát
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K chirurgické léčbě kolorektálního karcinomu ve věku nad 70 let
Anton Pelikán, L. Tulinský, Pavel Zonča, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karcinom rekta - principy onkochirurgické radikality se zaměřením se na cirkumferenční resekční okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Karcinóm rekta - princípy onkochirurgickej radikality so zameraním na cirkumferenčný resekčný okraj
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku

Laparoskopická laváž a drenáž v léčbě akutní divertikulitidy: Je čas na změnu?
Pavel Zonča, Peter Ihnát, Matúš Peteja, Petra Guňková, Petr Vávra, Lubomír Martínek ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Laparoskopické operace pro karcinom žaludku
Pavel Zonča, Lubomír Martínek, Peter Ihnát
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Laparoskopické resekce sekundárních nádorů jater
Petr Vávra, J. Nowakova, J. Hasal, Peter Ihnát, Marek Penhaker, P Ostruszka, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka, Peter Ihnát
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu a její postavení v chirurgické léčbě nemoci - 6 let zkušeností z našeho pracoviště
Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Rok: 2013
stať ve sborníku

Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu, indikace a možnosti dalšího vývoje (pětileté zkušenosti z našeho pracoviště)
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Rok: 2013
stať ve sborníku

Postavení sentinelové biopsie u neodajuvantní chemoterapie - přehled současných poznatků a názorů
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka, Peter Ihnát
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiofrequency energy in surgery: state of the art
Peter Ihnát, L. Ihnát Rudinská, Pavel Zonča
Rok: 2013, SURG TODAY
článek v odborném periodiku

spoluřešitel SGS projektu - Chirurgicko-patologická studie resekátů kolorektrálního karcinomu
Peter Ihnát
Rok: 2013
ostatní

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, I Guňka, Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv dehiscence anastomózy na onkologické výsledky u resekčních výkonů pro karcinom rekta
Petra Guňková, Igor Guňka, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Peter Ihnát, Miloslav Mazur, Jan Dostalík, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu
Peter Ihnát, J. Dvořáčková, Patricie Delongová, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vliv zavedení standardního protokolu na kvalitu hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu
Peter Ihnát, Jana Dvořáčková, Patricie Delongová, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvýšení kvality histopalogického hodnocení preparátů kolorrektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvýšení kvality histopatologického hodnocení preparátů kolorektálního karcinomu prostřednictvím zavedení standardního protokolu
Peter Ihnát, Patricie Delongová, Jana Dvořáčková, Jaroslav Horáček, Petr Vávra, Lubomír Martínek, Petra Guňková, Anton Pelikán, Pavel Zonča ... další autoři
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku

Elektrochirurgia (rozne podoby rádiofrekvenčnej energie v chirurgii)
Peter Ihnát, Marek Penhaker, Petr Vávra, P Ostruszka, P Jelínek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chirurgická léčba stenotického karcinomu rekta
Anton Pelikán, L. Tulinský, Pavel Zonča, Petr Vávra, Peter Ihnát
Rok: 2012, MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA A ENDOSKOPIA
článek v odborném periodiku

NCCN guideliny pro rektální karcinom
Peter Ihnát
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Radiofrekvenční energie - nejrozšířenejší miniinvazivní technologie v medicíně
Peter Ihnát, Marek Penhaker, Petr Vávra, P Ostruszka, P Jelínek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VI. Slovenský chirurgický kongres a XXXIX. Spoločný zjazd českých a slovenských chirurgov
Peter Ihnát
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Slívová IvanaManometrické hodnocení funkčnosti anorekta u dětí s poruchami vyprazdňovánídisertační 2021 
Ostruszka PetrZměny v poruchách vyprazdňování po laparoskopické sleeve gastrektomiidisertační 2020 
Neiserová HanaDětská paliativní péče ve zdravotnickém zařízenídiplomová 2022 
Sirotiarová MichaelaRuptura aneurysmatu břišní aorty v přednemocniční a nemocniční péčibakalářská 2020 


Vliv pandemie covid-19 na onkochirurgickou léčbu nemocných s kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu a karcinomem plic
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období4/2022 - 12/2023
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Změny v poruchách vyprazdňování po sleeve gastrektomii
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Epidemiologická studie anální inkontinence a jejího vlivu na kvalitu života seniorů
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Základní techniky šití kůže pro studenty LF OU
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub