Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Darja Jarošová


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 325, budova ZY
funkce:vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
proděkanka pro zahraniční vztahy
obor činnosti:ošetřovatelství, výzkum, organizace a řízení zdravotnictví
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 553 46 1600
775 761 558
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016prof. (ošetřovatelství) JU České Budějovice
2005doc. (ošetřovatelství) JLF UK Martin
2002specializace/odborná atestace (veřejné zdravotnictví) IDVZ Praha
2001 PhDr. (ošetřovatelství) FZSP TU Trnava
1996 - 2001Ph.D. (antropologie) PdF UP Olomouc
1993 - 1994Mgr. (pedagogika - didaktika pedagogiky) PdF UP Olomouc
1987 - 1993Mgr. (učitelství odborných předmětů pro SZŠ) PdF UP Olomouc
1976 - 1980diplom (zdravotní sestra) SZŠ Ostrava

Zaměstnání, praxe

2007 - dosudÚstav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU - vedoucí
2004 - 2007Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU - vedoucí
2001 - 2004Katedra managementu a služeb ve zdravotnictví ZSF OU - vedoucí
1993 - 2001Katedra ošetřovatelství ZSF OU - odborný asistent
1986 - 1993SZŠ Ostrava - středoškolský učitel
1980 - 1986KÚNZ Ostrava (nyní FN) - zdravotní sestra

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 - dosudproděkan pro zahraniční vztahy LF OU
2008 - 2014proděkan pro zahraniční vztahy LF OU

Odborné zaměření

ošetřovatelství
veřejné zdravotnictví
výzkum v ošetřovatelství
praxe založená na důkazech
klinické doporučené postupy

Další vzdělávání, kurzy

2012 - 2013Kvalitativní výzkum - krok za krokem, CMTF UP Olomouc
2008Evidence Based Practice, Windesheim University of Applied Sciences Zwolle
2006Využití diagnostických prvků NANDA-I pro přesnou ošetřovatelskou diagnostiku, ZSF OU Ostrava
2005 - 2006NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava
2004 Kurz autorů distančních výukových opor, OU Ostrava
2003 Ošetřovatelské koncepční modely ve vzdělávání, LF UP Olomouc
2001 7th CEENet Workshop on Network Technology (online education), CEENet Budapest, Hungary
2001 WIRED education distance learning CEENet online precourse, USA
2000 - 2001TELMAE (Telematics in education) - distance online learning, MFF UK Praha
1999 LOLA (Learning About Open Learning), Heriot-Watt University Edinburgh, UK
1998 Možnosti internetu pro distanční vzdělávání, NCDiV Praha, MFF UK Praha

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká asociace sester
Česká antropologická společnost
Honor Society of Nursing - Sigma Theta Tau International (USA)
Florence Network (European Co-operation in Nursing and Midwifery in Higher Education)
EUNIO (elektronická univerzita) - člen kolegia
časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery - předsedkyně redakční rady
časopis Nurse Education in Practice - člen International Advisory Board
časopis Nursing in the 21st Century - člen International Advisory Board
časopis KONTAKT - člen redakční rady
časopis PROFESE online - člen redakční rady
časopis Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie - člen redakční rady
Akreditační komise MŠ SR - člen pracovní skupiny pro lékarske, farmaceutické a nelekárske zdravotnické vedy
Národní akreditační úřad pro vysoké školství - hodnotitel nelékařských oborů
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství LF OU Ostrava - předsedkyně
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství JLF UK Martin
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství FZS UP Olomouc
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství ZSF JU České Budějovice
Vědecká rada LF OU Ostrava
Vědecká rada FSS OU Ostrava
Vědecká rada JU České Budějovice
Vědecká rada TU Trnava
Vědecká rada FZ KU Ružomberok

Působení v zahraničí

18. - 20. 06. 2018Více než 40 krátkodobých výukových zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus (od r. 1999 - dosud).

Jazykové znalosti

Angličtina
Ruština
Němčina


Všechny publikace

Zeleníková, R., Jarošová, D., Mynaříková, E., Plevová, I. a Janíková, E. Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie. In: Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve 2019-05-23 Martin. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 244-246. ISBN 978-80-8187-060-6.
Zeleníková, R., Jarošová, D., Mynaříková, E., Plevová, I. a Janíková, E. Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie. In: 12. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. 2019.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Janíková, E. a Plevová, I. Missed Nursing Care Among Hospital Nurses: Pilot Study. In: Sigma's 30th International Nursing Research Congress. Calgary: Sigma Theta Tau International. 2019.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Gurková, E. Missed nursing care measured by MISSCARE Survey - the first pilot study in the Czech Republic and Slovakia. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2019, 10(1), s. 958-966. ISSN 2336-3517.
Mynaříková, E., Jarošová, D., Zeleníková, R., Plevová, I., Janíková, E. a Polanská, A. Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie. In: XXV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. Hradec Králové: LF UK a FN Hradec Králové. 2019.
Janíková, E., Plevová, I., Jarošová, D., Mynaříková, E. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - indikátor výskytu nozokomiálních nákaz - výsledky ohniskových skupin. In: XXV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY. Hradec Králové: LF UK a FN Hradec Králové. 2019.
Plevová, I. a Jarošová, D. Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu medikačního pochybení. In: 12. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. 2019.
Jarošová, D. Ethical elements in priority setting in nursing care: A scoping review. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES. 2018, sv. 88, s. 25-42. ISSN 0020-7489.
Doležel, J., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Nytra, I. Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v evropě: Multicultural Care in European Intensive Care Units. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2018. 288 s. ISBN 978-80-271-0888-6.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. kongres kardiologických sester. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2018.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. Kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí: SBORNÍK ABSTRAKT XII. KONGRESU KARDIOLOGICKÝCH SESTER V OSTRAVĚ 2018-10-04 Ostrava. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018. s. 3-4. ISBN 978-80-88159-80-3.
Jarošová, D. Přidělovaná - chybějící ošetřovatelská péče a výsledky sester a pacientů. In: Medzinárodné vedecko-odborné sympózium Aktuálne požiadavky rozvoja profesie sestry. Košice: LF UJPŠ Košice. 2018.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Česká asociace sester - region Hradec Králové. 2018.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY: PROGRAM SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2018-09-13 Hradec Králové. Hradec králové: HANZO Production, 2018. s. 44-44. ISBN 978-80-906205-9-9.
Doležel, J. a Jarošová, D. Edukační činnost sester u pa cientů po infarktu myokardu - Přehledová studie. Kardiologická Revue. 2017, č. 19, s. 205-208. ISSN 1212-4540.
Doležel, J. a Jarošová, D. Edukační činnost sester u pacientů po infarktu myokardu - přehledová studie. Kardiologické revue - Interní medicína. 2017, roč. 19, s. 1-4. ISSN 1212-4540.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Edukační potřeby sester pracujících na ARO/JIP v oblasti multikulturní péče. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
Doležel, J. a Jarošová, D. Edukační proces u pacientů po infarktu myokardu.. In: XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost. 2017.
Jarošová, D., Gurkova, E., Ziakova, K., Nedvědová, D., Palese, A., Godeas, G., Chan, S., Song, M., Lee, J., Cordeiro, R., Babiarczyk, B. a Fras, M. Job Satisfaction and Subjective Well-Being Among Midwives: Analysis of a Multinational Cross-Sectional Survey.. Journal of Midwifery & Women?s Health. 2017, roč. 62, s. 180-189. ISSN 1526-9523.
Nedvědová, D., Dušová, B. a Jarošová, D. JOB SATISFACTION OF MIDWIVES: A LITERATURE REVIEW. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, č. 8, s. 650-656. ISSN 2336-3517.
Gurková, E., Zeleníková, R., Jarošová, D. a Žiaková, K. Koncept prideľovanej/chýbajúcej starostlivosti. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales. AGING & MENTAL HEALTH. 2017, č. 21, s. 1287-1293. ISSN 1360-7863.
Jarošová, D., Nytra, I. a Zeleníková, R. Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v Evropě: Multicultural care in European intensive care units. In: 19th Colours of Sepsis. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Multicultural care in European intensive care units. In: Quo vadis zdravotníctvo III. Prešov: Fakulta zdravotnických odborov, Prešovská univerzita v Prešove,. 2017.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Multicultural care in European intensive care units. In: Florence Network. Bern: Bern University of Applied Sciences. 2017.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Kozáková, R. Ověření Morse Fall Scale u hospitalizovaných pacientů v České republice. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization. JOURNAL OF PALLIATIVE CARE. 2017, č. 32, s. 69-76. ISSN 0825-8597.
Zeleníková, R., Gurková, E. a Jarošová, D. Prideľovaná-chýbajúca starostlivosť: konceptuálne a metodologické aspekty. In: Quo vadis zdravotníctvo III. Prešov: Fakulta zdravotnických odborov, Prešovská univerzita v Prešove,. 2017.
Nemcová, J., Hlinková, E., Farský, I., Žiaková, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E., Zdzieblo, K., Wiraszka, G., Stepien, R., Nowak-Starz, G., Csernus, M. a Balogh, Z. Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.. Journal of Clinical Nursing. 2017, roč. 26, s. 1245-1256. ISSN 0962-1067.
Doležel, J. a Jarošová, D. Standardizace edukačního procesu u pacientů po infarktu myokardu. In: TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Zborník z vedeckej konferencie 2017-05-25 Martin. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 42-50. ISBN 978-80-8187-028-6.
Majkusová, K. a Jarošová, D. Validity of tools for assessing the risk of falls in patients. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, č. 8, s. 697-705. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Assessing Patients' Palliative Care Needs in the Final Stages of Illness During Hospitalization. American Journal of Hospice & Palliative Medicine. 2016, roč. 33, s. 184-193. ISSN 1049-9091.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Kozáková, R. Assessing the methodological quality of clinical guidelines for preventing falls of patients. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 2016, č. 7, s. 549-557. ISSN 2336-3517.
DRAHOŠOVÁ, L. a Jarošová, D. Concept caring in nursing. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, č. June 2016, s. 453-460. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument. Palliative and Supportive Care. 2016, roč. 14, s. 129-137. ISSN 1478-9515.
HOSÁKOVÁ, J. a Jarošová, D. Možnosti hodnocení kvality života pacientů se schizofrenií. Psychiatrie pro praxi. 2016, roč. 17, s. e3-e8. ISSN 1213-0508.
Dante, A., Ferrao, S., Jarošová, D., Lancia, L., Nascimento, C., Notara, V., Pokorná, A., Rybarová, L., Skela-Savič, B. a Palese, A. Nursing student profiles and occurrence of early academic failure: Findings from an explorative European study. NURS EDUC TODAY. 2016, roč. 38, s. 74-81. ISSN 0260-6917.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari , H., Karlou, C., Patiraki, E., Jarošová, D., Merkouris , A. a Suhonen, R. Patients´ decisional control over care: a cross-national comparison from both the patients? and nurses? points of view. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2016, roč. 30, s. 26-36. ISSN 1471-6712.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Prevence pádů seniorů - výsledky hodnocení systematických přehledů. Praktický lékař. 2016, roč. 96, s. 91-95. ISSN 0032-6739.
Jarošová, D. Přednášky: Nursing student competences during the practical placement: University of Firenze. 2016.
Jarošová, D. Přednášky: Work environment of Czech nurses and nursing care: Instituto Politécnico de Portalegre. 2016.
Zeleníková, R., Gurková, E., Žiaková, K., Tomagová, M., Jarošová, D. a Fineout-Overholt, E. Psychometric properties of the Slovak and Czech versions of the evidence-based practice beliefs and implementation scales. Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2016, roč. 13, s. 139-152. ISSN 1741-6787.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Psychometrické vlastnosti škály Přesvědčení o praxi založené na důkazech a Škály implementace EBP. In: X. mezinárodní symposium ošetřovatelství Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Jarošová, D. a Gehrová, M. Rationing v ošetřovatelství. In: X. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Ošetřovatelský výzkum a Praxe založená na důkazech. Sborník příspěvků 2016-05-26 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 50-55. ISBN 978-80-7464-826-7.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K. a STOLIČKA, M. Výsledky pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů.. In: X. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Ošetřovatelský výzkum a Praxe založená na důkazech. Sborník příspěvků 2016-05-26 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 83-84. ISBN 978-80-7464-826-7.
Jarošová, D. a Plevová, I. X. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Adaptace a pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádu hospitalizovaných pacientů. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: Univerzita Palackého. 2015.
FORALOVÁ, J. a Jarošová, D. Aktuální situace poskytování paliativní péče v domácím prostředí v České republice. In: Teória a prax domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Zbornik odborných a vedeckých prác. Asociácia ADOS, 2015. s. 20-30. ISBN 978-80-971969-0-5.
Foralová, J. a Jarošová, D. Aktuální situace poskytování paliativní péče v domácím prostředí v České republice. In: Teória a prax domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Martin: Komenského univerzita. 2015.
Doležel, J. a Jarošová, D. Analysis of clinical practice guidelines for cardiovascular disease prevention. Kontakt. 2015, roč. 2015, s. 96-102. ISSN 1212-4117.
Doležel, J. a Jarošová, D. Analýza klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění. In: XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost. 2015.
Bužgová, R., Jarošová, D. a Hajnová Fukasová, E. Assessing anxiety and depression with respect to the quality of life in cancer inpatients receiving palliative care. European Journal of Oncology Nursing. 2015, roč. 19, s. 667-672. ISSN 1462-3889.
Jarošová, D. Evaluace a diseminace výsledků implementace. In: Evidence Based Health Care. Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 78-88. ISBN 978-80-244-4781-0.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Evidence-Based Practice Beliefs and Implementation Scales: Czech versions of the instruments. In: 26th International Nursing Research Congress. San Juan: Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. 2015.
Doležel, J. a Jarošová, D. Hodnocení klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění.. In: XX. kongres Slovenské kardiologické společnosti s mezinárodní účastí. Bratislava: Slovenská kardiologická společnost. 2015.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Kozáková, R. Hodnocení metodologické kvality klinického doporučeného postupu prevence pádů seniorů pomocí nástroje AGREE. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. 2015.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Intervence v prevenci pádů seniorů v institucích: přehledová studie. Praktický lékař. 2015, roč. 95, s. 20-30. ISSN 0032-6739.
Jarošová, D., Gurková, E., Palese, A., Godeas, G., Žiaková, K., Song, M., Lee, J., Cordeiro, R., Chan, S., Babiarczyk, B., Fras, M. a Nedvědová, D. Job satisfaction and leaving intentions of midwives: analysis of a multinational cross-sectional survey. Journal of Nursing Management. 2015, roč. 24, s. 70-79. ISSN 1365-2834.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinické doporučené postupy prevence kardiovaskulárních onemocnění.. In: IX. kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2015.
Jarošová, D., Majkusová, K., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinický doporučený postup prevence kardiovaskulárních onemocnění. In: XXVIII. celostátní seminář prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku. Poděbrady: Česká internistická společnost. 2015.
Burešová, Z. a Jarošová, D. Kvalita života sester pracujících v nemocnici. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2015, roč. 5, č. 1, s. 13-17. ISSN 1338-6263.
DRAHOŠOVÁ, L. a Jarošová, D. Perception of nursing behaviour by surgery nurses and patients in a chosen region of the Czech Republic. Kontakt. 2015, roč. 17, č. 1, s. 18-23. ISSN 1212-4117.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Pilot Implementation of an Adapted Clinical Practice Guideline for Preventing Falls in Hospitals in the Czech Republic.. In: 26. International Nursing Research Congress. San Juan: STT. 2015.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Pracovní spokojenost českých a slovenských porodních asistentek. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Jarošová, D. Profesionalita v ošetřovatelství II [Workshop]. Olomouc, Česká republika. 2015.
Hosáková, J. a Jarošová, D. Quality of life and needs of hospitalized schizophrenic patients in the Czech Republic. Neuroendocrinology Letters. 2015, roč. 36, č. 3, s. 288-293. ISSN 2354-4716.
Hosáková, J. a Jarošová, D. Role sestry při péči o tělesné zdraví nemocných schizofrenií. Psychiatrie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 1, s. 22-26. ISSN 1803-5272.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R., Jarošová, D. a STOLIČKA, M. Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči. In: profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů. In: XIX. Královehradecké ošetřovatelské dny.. Hradec Králové. 2014.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Adaptation of clinical guideline, preventing falls in hospital.. In: Transforming Health Care.. Honolulu. 2014.
Babiarczyk, B., Fras, M., Ulman-Włodarz, I. a Jarošová, D. ANALIZA POZIOMU SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ ORAZ JEJ ZWIĄZKU Z SUBIEKTYWNIE OCENIANĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA POŁOŻNYCH. Medycyna pracy. 2014, roč. 65, s. 99-108. ISSN 0465-5893.
Jarošová, D. a Žitníková, P. Assessing the methodological quality of clinical practice guidelines for preventing intravascular catheter-related infections. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014, roč. 5, s. 176-183. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. Supportive care in cancer. 2014, roč. 22, č. supplement, s. 186-186. ISSN 1433-7339.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. In: International Symposium on supportive care in cancer. Miami, Florida. 2014.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. EUR J CANCER CARE. 2014, roč. 23, s. 685-694. ISSN 0961-5423.
Jarošová, D., Bužgová, R. a Zeleníková, R. Central European Journal of Nursing and Midwifery (Ošetřovatelství a porodní asistence). In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Clinical Validation of the Nursing Diagnosis Caregiver Role Strain in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE. 2014, roč. 25, s. 80-84. ISSN 2047-3087.
Zeleníková, R., Žiaková, K., Čáp, J. a Jarošová, D. Content Validation of the Nursing Diagnosis Acute Pain in the Czech Republic and Slovakia. International Journal of Nursing Knowledge. 2014, roč. 25, s. 139-146. ISSN 2047-3087.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Efektivita viacnásobných intervencií na prevenciu pádov seniorov v inštitúciách - aplikácia EBP v klinickej praxi. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 5-9. ISSN 1338-6263.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Effectiveness of multiple interventions for preventing falls in the elderly in institutions - application of EBP in clinical practice. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 2-8. ISSN 1804-2740.
Majkusová, K. a Jarošová, D. Falls risk factors in an acute-care setting: a retrospective study. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014, roč. 5, s. 47-53. ISSN 2336-3517.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení pečovatelské zátěže v domácím prostředí. Lekársky obzor. 2014, roč. 63, s. 10-14. ISSN 0457-4214.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Zborník abstaktov. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. s. 24-26. ISBN 978-80-89544-69-1.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Kozáková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. Plzeň. 2014.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinický doporučený postup prevence kardiovaskulárních onemocnění.. In: XXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno: Česká kardiologická společnost. 2014.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Metodologie adaptace klinických doporučených postupů. In: Jihlavské zdravotnické dny 2014. Jihlava. 2014.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Midwives´job satisfaction and subjective wellbeing - an international study. In: Transforming Health Care (nurses conference). Hawai - Honolulu. 2014.
Jarošová, D. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství založené na důkazech: Evidence Based Nursing. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. Sestra. 136 s. ISBN 978-80-247-5345-4.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Perception of effectiveness of evidence-based practice courses by Czech nursing and midwifery students. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014, roč. 5, s. 169-175. ISSN 2336-3517.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Perception of the effectiveness of evidence-based practice courses by Czech nursing and midwifery students. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014, roč. 5, s. 169-175. ISSN 2336-3517.
Nedvědová, D., Jarošová, D., Gurková, E., Žiaková, K., Cordeiro, R., Babiarczyk, B., Fraś, M., Sook Song, M., Lee, J., Wai - Chi Chan, S., Palese, A. a Godeas, G. Pracovní spokojenost a kvalita života porodních asistentek ve vybraných zemích světa. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2014.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Pracovní spokojenost porodních asistentek ve vybraných regionech ČR. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. - Ošetřovatelská péče ve 21. století. s. 28-28. ISBN 978-80-261-0363-9.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Pracovní spokojenost porodních asistentek ve vybraných regionech ČR. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. - Ošetřovatelská péče ve 21. století. Plzeň. 2014.
Žitníková, P. a Jarošová, D. Prevence intravaskulárních katétrových infek. In: 16. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.. In: XVIII. gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2014.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R. a STOLIČKA, M. Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.. In: XVIII. gerontologické dny Ostrava: Sborník kongresu XVIII. gerontologické dny 2014-10-15 Ostrava. Ostrava: DTO, 2014. s. 25-30.
Godeas, G., Jarošová, D., Gurková, E., Nedvědová, D., Žiaková, K., Cordeiro, R., Babiarczyk, B., Fras, M., Song, M., Lee, J., Chang, S. a Palese, A. Soddisfazione lavorativa e benessere delle ostetriche italiane: risultati di uno studio cross-sectional. In: 33°Congresso della Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche. Roma. 2014.
Palese, A., Bortoluzzi, G., Achil, I., Jarošová, D., Notara, V., Vagka, E., Andrascikova, S., Rybarova, L. a Skela-Savič, B. Students' and families' expenditures to attend a nursing programme in 2011-2012: a comparison of five southern European countries. J ADV NURS. 2014, roč. 70, s. 323-335. ISSN 0309-2402.
Patiraki, E., Karlou, C., Efstathiou, G., Tsangari, H., Merkouris, A., Jarošová, D., Leino-Kilpi, H., Suhonen, R., Balogh, Z., Palese, A., Tomietto, M. a Papastavrou, E. The Relationship Between Surgical Patients and Nurses Characteristics With Their Perceptions of Caring Behaviors: A European Survey: Clinical Nursing Research. Clinical Nursing Research. 2014, č. 23, s. 132-152. ISSN 1054-7738.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Transkontextuální adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: JLF UK Martin. 2014.
Jarošová, D., Majkusová, K., Zeleníková, R., Kozáková, R., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů. In: XIX. Královehradecké ošetřovatelské dny: Sbotník XIX. Královehradecké ošetřovatelské dny 2013 Hradec Králové. Hradec Králové: HONZO, 2013. s. 68-68. ISBN 978-80-905115-3-8.
Murasová, M., Jarošová, D. a Žitníková, P. Adaptace klinických doporučených postupů v ošetřovatelství. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2013.
Jarošová, D. Adnan Menderes University Aydin. 2013.
Jarošová, D. a Drahošová, L. Caring: How it is Perceived by Surgery Nurses in the Czech Republic. In: 14th Healthcare Interdisciplinary Research Conference.. Dublin. 2013.
Jarošová, D., Vrublová, Y. a Lukšová, H. Controlled nursing practice of medical students at the University of Ostrava. In: 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. Brno. 2013.
Valušová, D. a Jarošová, D. Hodnocení kvality péče rodiči dětských pacientů. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 267-269. ISSN 1213-0494.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Winklerová, J. a Jarošová, D. Hodnocení spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí. Profese on-line. 2013, roč. 6, s. 36-40. ISSN 1803-4330.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 310-314. ISSN 1802-4475.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. International Study of Midwifery Job satisfaction: International nursing scientific symposium, Book of Abstracts (pouze abstrakt). In: Book of Abstracts. Krištofová, E., Pavelová, L., Poledníková, L., 2013. s. 57-57. ISBN 978-80-558-0420-0.
Nedvědová, D., Jarošová, D., Gurková, E., Gordeiro, R., Babiarczyk, B., Fras, M., Song, M., Lee, M., Wai-Chi Chan, S., Palese, A., Godeas, G. a Žiaková, K. Job satisfaction - an international study. In: 4th International Scientific Conference. Riga. 2013.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Job satisfaction and subjective well - being among midwifes - cross - national comparisons. In: International nursing scientific symposium. Nitra. 2013.
Doležel, J. a Jarošová, D. Klinické doporučené postupy v kardiologii. In: VII. edukačně- odborná konference PS KSSP České kardiologické společnosti. Praha: Česká kardiologická společnost. 2013.
Hosáková, J. a Jarošová, D. Kvalita života pacientů s duševní poruchou. In: Sborník příspěvků mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 221-224. ISBN 978-80-87035-37-5.
Jarošová, D. a Plevová, I. Management v ošetřovatelství. 2013.
Jarošová, D., Majkusová, K., Zeleníková, R., Kozáková, R., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Metodika adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů pacientů v institucích. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2013.
Hosáková, J. a Jarošová, D. Metody edukace u nemocných se schizofrenií. In: XIX. královehradecké ošetřovatelské dny.. Hradec Králové. 2013.
Nedvědová, D., Jarošová, D., Gurková, E., Žiaková, K., Cordeiro, R., Babiarczyk, B., Fraś, M., Sook Song, M., Lee, J., Wai - Chi Chan, S., Palese, A. a Godeas, G. Midwifes job satisfaction - an international study: pouze abstrakt. s. 41-41.
Janíková, E., Zeleníková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice. In: IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech 2013-04-24 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. s. 47-51. ISBN 978-80-7464-264-7.
Jarošová, D. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Jarošová, D. Pavol Jozef Šafárik University in Košice. 2013.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Porovnání čtyř nástrojů pro hodnocení výživy u hospitalizovaných seniorů. Lekársky obzor. 2013, roč. 62, s. 11-14. ISSN 0457-4214.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Praktický lékař. 2013, roč. 93, s. 105-109. ISSN 0032-6739.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie. In: IX. Sympozium ošetřovatelství.. Ostrava. 2013.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie. In: III. Studentská vědecká konference. Ostrava. 2013.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 88-91. ISBN 978-80-7464-264-7.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Pracovní spokojenost porodních asistentek - Mezinárodní komparační studie: pouze abstrakt. In: Sborník abstraktů. s. 13-13.
Nedvědová, D. a Jarošová, D. Pracovní spokojenost porodních asistentek v ČR. In: Vzdělávání a kompetence porodních asistentek. Fakultní nemocnice v Ostravě. 2013.
Jarošová, D. recenze monografie Ošetřovatelská péče v gastroenterologii a hepatologii. 2013.
Jarošová, D. recenzní posudek monografie Kardiologie pro obor ošetřovatelství. 2013.
Jarošová, D. recenzní posudek monografie Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. 2013.
Kozáková, R., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Screening tools for the assessment of nutrition in the hospitalized elderly. In: Improving outcomes of Geriatric Medicine. Benátky. 2013.
Drahošová, L. a Jarošová, D. Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních nemocnic kraje Vysočina. Kontakt. 2013, roč. 15, s. 245-251. ISSN 1212-4117.
Prokelová, P. a Jarošová, D. Syndrom vyhoření u sester na neurochirurgických odděleních. Kontakt. 2013, roč. 15, s. 135-142. ISSN 1212-4117.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. The impact of symptoms on the quality of life of oncology patients who have completed a course of curative treatment: a pilot study. In: 9th Congress of the EUGMS: Improving outcomes in geriatric medicine. Benátky. 2013.
Jarošová, D. The use of EBP principles for adaptation of clinical practice guideline. In: 4th International Scientific Conference. Riga. 2013.
Jarošová, D., Majkusová, K., Zeleníková, R., Kozáková, R. a Líčeník, R. The use of EBP principles for adaptation of clinical practice guideline. In: 4th International Scientific Conference. Riga. 2013.
Jarošová, D. Universitat de les Illes Ballears. 2013.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Úvod do problematiky ošetřovatelství založeného na důkazech: (Evidence based nursing). Kontakt. 2013, roč. 15, s. 7-13. ISSN 1804-7122.
Hosáková, J. a Jarošová, D. Životní styl nemocných se schizofrenií. Psychiatrie. 2013, roč. 17, s. 83-84. ISSN 1211-7579.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Suhonen, R., Leino-Kilpi, H., Patiraki, E., Karlou, C., Balogh, Z., Palese, A., Tomietto, M., Jarošová, D. a Merkouris, A. A cross-cultural study of the concept of caring through behaviours: patients' and nurses' perspectives in six different EU countries. Journal of Advanced Nursing. 2012, roč. 68, s. 1026-1037. ISSN 1365-2648.
HOSÁKOVÁ, J. a Jarošová, D. Agresivní pacient v klinické praxi. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV. Praha. 2012.
HOSÁKOVÁ, J. a Jarošová, D. Agresivní pacient v klinické praxi. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV. (sborník příspěvků). Praha: FN Motol, 2012. FN Motol, 2012. s. 37-41. ISBN 978-80-87347-11-9.
Hosáková, J. a Jarošová, D. Agresivní pacient v klinické praxi. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV. Praha. 2012.
Kozáková, R., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Caregiver role strain. Prague Medical Report. 2012, roč. 113, č. Supplement, s. 76-76. ISSN 1214-6994.
Kozáková, R., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Caregiver role strain. In: IAGG-ER Congress of the Clinical Medicine. Praha. 2012.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Comparison of three screening tools for nutritional status assessment of the elderly in their homes. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 371-376. ISSN 1213-8118.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Elektronická dokumentace pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 105-108. ISSN 0032-6739.
Jarošová, D. Evidence based practice in geriatric nursing. In: IAGG-ER Congress of the Clinical Medicine, Section Geriatric Medicine.. Praha. 2012.
Jarošová, D. Evidence Based Practice in Geriatric Nursing. Prague Medical Report. 2012, roč. 113, č. Supplement, s. 30-30. ISSN 1214-6994.
Jarošová, D. Geriatrická sestra - speciální příprava ano či ne?. In: XVI. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO. 2012.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc, 2012. s. 21-21. ISBN 978-80-244-3291-5.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Jarošová, D. Implementace praxe založené na důkazech do výuky [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Jarošová, D., Plevová, I. a Vrublová, Y. Implementace praxe založené na důkazech do výuky. 2012.
Jarošová, D., Líčeník, R. a Ivanová, K. Integrating Evidence Based Practice into nursing education in the Czech Republic. In: International Nursing Conference: Caring to Know, Knowing to Care. Jerusalem: RNAO Ontario. 2012.
Jarošová, D., Šindelová, K. a Topinková, E. Komplexní hodnocení seniorů v zařízeních dlouhodobé péče. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 396-400. ISSN 0032-6739.
Hosáková, J., Jarošová, D. a Rucká, P. Komunikace sestry s duševně nemocným. In: VIII. Královehradecké ošetřovatelské dny.. Hradec Králové. 2012.
HOSÁKOVÁ, J., Jarošová, D. a RUCKÁ, P. Komunikace sestry s duševně nemocným. In: XVIII.královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové. 2012.
HOSÁKOVÁ, J., Jarošová, D. a RUCKÁ, P. Komunikace sestry s duševně nemocným. In: XVIII.královehradecké ošetřovatelské dny. Nucleus, 2012. s. 72-72. ISBN 978-80-905115-1-4.
Petzuchová, A. a Jarošová, D. Monitorování krevního tlaku u dětí. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 454-458. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R., Vrublová, Y., Jarošová, D. a Žiaková, K. Obsahová validizácia ošetrovateľskej diagnózy Strach. Kontakt. 2012, roč. 14, č. 1, s. 30-38. ISSN 1212-4117.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ošetřovatelské intervence NIC v domácí péči. In: V. mezinárodní ošetřovatelské dny. Současnost a budoucnost ošetřovatelství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ošetřovatelské intervence v domácí péči. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 150-153. ISSN 0032-6739.
Jarošová, D. Ošetřovatelské teorie a modely. 2012.
Jarošová, D. a Sikorová, L. Ověřování ošetřovatelských intervencí NIC v domácí péči. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 360-365. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D. Ověřování souboru ošetřovatelských diagnóz a intervencí pro domácí péči. In: Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 86-99. ISBN 978-80-7464-000-1.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nemcová, J. Partnerství univerzit zemí Visegrádské skupiny v ošetřovatelském výzkumu. Florence. 2012, roč. 8, s. 33-33. ISSN 1801-464X.
Suhonen, R., Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Jarošová, D., Leino-Kilpi, H., Patiraki, E., Karlou, C., Balogh, Z. a Merkouris, A. Patient satisfaction as an outcome of individualised nursing care. SCAND J CARING SCI. 2012, roč. 26, s. 372-380. ISSN 0283-9318.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Suhonen, R., Leino-Kilpi, H., Patiraki, E., Karlou, C., Balogh, Z., Palese, A., Tomietto, M., Jarošová, D. a Merkouris, A. Patients' and nurses' perceptions of respect and human presence through caring behaviours: A comparative study. NURS ETHICS. 2012, roč. 19, s. 369-379. ISSN 0969-7330.
Suhonen, R., Efstathiou, G., Tsangari, H., Jarošová, D., Leino-Kilpi, H., Patiraki, E., Karlou, C., Balogh, Z. a Papastavrou, E. Patients´and nurses´perceptions of individualised care: an international comparative study. Journal of Clinical Nursing. 2012, roč. 21, s. 1155-1167. ISSN 0962-1067.
Drahošová, L. a Jarošová, D. Pečovatelské chování chirurgických sester nemocnic Kraje Vysočina. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV. (sborník příspěvků). Praha: FN Motol, 2012. FN Motol, 2012. s. 80-84. ISBN 978-80-87347-11-9.
Drahošová, L. a Jarošová, D. Pečovatelské chování chirurgických sester nemocnic Kraje Vysočina. In: Odborná konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XIV.. Praha. 2012.
Bizoňová, J. a Jarošová, D. Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 48-51. ISBN 378-80-7368-967-4.
Bizoňová, J. a Jarošová, D. Preventivní strategie minimalizující riziko vzniku infekce močových cest u katetrizovaných pacientů - využití metodiky EBP. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Jarošová, D. Profesionalita v ošetřovatelství [Konference]. Olomouc, Česká republika. 2012.
Jarošová, D. a Sochorová, H. Projekt inovace profesních zdravotnických programů na Ostravské univerzitě. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 5-7. ISBN 378-80-7368-967-4.
Jarošová, D. a Sochorová, H. Projekt inovace profesních zdravotnických programů na OU. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství: Profesionalita v ošetřovatelství 2012-05-10 Olomouc. Univerzita Palackého, 2012. s. 18-18. ISBN 978-80-244-3291-5.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projektová výuka EBP. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakulta Ostravské univerzity. 2012.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projektová výuka praxe založené na důkazech. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky: Implementace praxe založené na důkazech do výuky 2012-06-25 Ostrava. Ostrava: DTO CZ, 2012. s. 65-74. ISBN 978-80-7368-967-4.
Žiaková, K., Zeleníková, R., Jarošová, D., Tomagová, M., BÓRIKOVÁ, I., Čáp, J., Vrublová, Y., Sikorová, L., Plevová, I. a TABAKOVÁ, M. Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 2, s. 96-104. ISSN 1338-6263.
Jarošová, D. University of Valencia. 2012.
Jarošová, D., Tomášková, H., Janíková, E., Vrublová, Y., Zeleníková, R. a Papastavrou, E. Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 1, s. 5-10. ISSN 1338-6263.
Jarošová, D. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Zeleníková, R. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7464-000-1.
Jarošová, D. Základy ošetřovatelství. 2012.
Wojnarová, D. a Jarošová, D. Analýza klinických doporučených postupůprevence a ošetřování dekubitů. In: 9. medzinárodná vedecká konferencia. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK Martin. 2011.
Wojnarová, D. a Jarošová, D. Analýza vybraných klinických doporučených postupů a standardů péče o dekubity. Kontakt. 2011, roč. 13, s. 396-403. ISSN 1212-4117.
Marečková, J., Sikorová, L., Jarošová, D. a Pajorová, H. Basic file of nursing diagnoses NANDA - Int. and NIC interventions for home care in Czech Republic. In: Speaking the Same Language - An International Initiative for Nursing Diagnosis. Sao Paulo. 2011.
Marečková, J., Sikorová, L., Jarošová, D. a Pajorová, H. Basic File of Nursing Diagnoses NANDA-International and NIC Interventions for Home Care in Czech Republic. NANDA International, 2011. s. 25-28.
Nelson, J., Felden, j., Caviccioli, A., Jarošová, D., Hamel, L., Hozak, M. a Persky, G. Caring International Research Collaborative (CIRC): Mass Collaboration in Caring Sciences. In: Sigma Theta Tau International's 22nd International Nursing Research Congress. Cancun. 2011.
Bužgová, R. a Jarošová, D. Diplomový seminář. 2011.
Kozáková, R., Kroulíková, L. a Jarošová, D. Hodnocení stavu výživy pacientů v zařízeních dlouhodobé péče. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 179-183. ISSN 1804-2740.
Kozáková, R., Kroulíková, L. a Jarošová, D. Hodnocení stavu výživy v zařízeních dlouhodobé péče. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 179-183. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Implementace nic do elektronické dokumentace v domácí péči. In: 9. medzinárodná vedecká konferencia. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin: JLF UK Martin. 2011.
Jarošová, D. a Sochorová, H. Implementation of evidence based nursing into education of the nurses in the Czech Republic. In: ICN conference and CNR. Nurses driving access, quality and health. Valetta. 2011.
Jarošová, D. a Wojnarová, D. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů. In: 3. Národní konference o doporučených postupech. Olomouc. 2011.
Hosáková, J. a Jarošová, D. Kvalita života pacientů s duševní poruchou. In: Sborník příspěvků mezinárodní konference Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 201-224. ISBN 978-80-87035-37-5.
Hosáková, J. a Jarošová, D. Kvalita života pacientů s duševní poruchou. In: Jihlavské zdravotnické dny 2011. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. 2011.
Kozáková, R., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Bocková, S. Nástroje k hodnocení nutričního stavu hospitalizovaných pacientů. Hygiena. 2011, roč. 1, s. 18-21. ISSN 1802-6281.
Ivanová, K., Bužgová, R., Olecká, I. a Jarošová, D. Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domovech pro seniory. Profese online. 2011, roč. 4, s. 1-5. ISSN 1803-4330.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Suhonen, R., Leino-Kilpi, H., Efstathiou, G., Tsangari, H., Jarošová, D., Patiraki, E., Balogh, Z. a Papastavrou, E. Patient satisfaction as an outcome of individualised nursing care. In: 19th International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services. Turku. 2011.
Papastavrou, E., Tsangari, H., Jarošová, D., Suhonen, R., Patiraki, E., Balogh, Z., Efstathiou, G., Merkouris, A. a Leino-Kilpi, H. Patients and nurses perceptions on individualised care: an international comparative study. In: ICN conference and CNR. Nurses driving access, quality and health. Valetta. 2011.
Zeleníková, R., Žiaková, K., Vrublová, Y. a Jarošová, D. Porovnanie výsledkov validizácie ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2011, roč. 1, s. 12-19. ISSN 1338-6263.
Zeleníková, R., Žiaková, K., Vrublová, Y. a Jarošová, D. Porovnanie výsledkov validizácie ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť v ČR a SR. In: 9. medzinárodná vedecká konferenci Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine. 2011.
Jarošová, D. Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství (EBN).. In: Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2011. s. 234-248. ISBN 978-80-247-3557-3.
Jarošová, D. Problematika ošetrovateľskej diagnostiky - teoretická východiská a aplikácia v ošetrovateľskom procese [Workshop]. Martin, Slovenská republika. 2011.
Jarošová, D. Savonia University of Applied Sciences. 2011.
Winklerová, J. a Jarošová, D. Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí. In: 9. medzinárodná vedecká konferencia. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK Martin. 2011.
Winklerová, J. a Jarošová, D. Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII.. Praha: FN Motol. 2011.
Jarošová, D., Janíková, E., Vrublová, Y., Zeleníková, R., Tomášková, H. a Papastavrou, E. Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 269-273. ISSN 0032-6739.
Kozáková, R. a Jarošová, D. Srovnání tří hodnotících nástrojů výživy u seniorů v dlouhodobé institucionální péči. Lékarsky obzor. 2011, roč. 60, s. 500-503. ISSN 0457-4214.
Jarošová, D., Gabzdylová, M. a Kozáková, R. Standardizace nutriční péče v domově pro seniory. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 714-717. ISSN 1803-6597.
Palese, A., Tomietto, M., Suhonen, R., Efstathiou, G., Tsangari, H., Merkouris, A., Jarošová, D., Leino-Kilpi, H., Patiraki, E., Karlou, C., Balogh, Z. a Papastavrou, E. Surgical patient satisfaction as an outcome of nurses´ caring behaviours: A descriptive and correlation study in six European countries. Journal of Nursing Scholarship. 2011, roč. 43, s. 341-350. ISSN 1547-5069.
Pohlová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Syndrom vyhoření u sester na geriatrických pracovištích. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 274-277. ISSN 0032-6739.
Jarošová, D. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 9. medzinárodná vedecká konferencia [Konference]. Martin, Slovenská republika. 2011.
Bizoňová, J. a Jarošová, D. Vliv preventivních strategií na vznik infekce močových cest při katetrizaci močového měchýře. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 257-263. ISSN 1804-2740.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití klasifikace NIC v domácí péči. In: XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: LF UK. 2011.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití ošetřovatelských intervencí NIC v elektronické dokumentaci. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. Praha: FN Motol. 2011.
Winklerová, J. a Jarošová, D. Životní styl dárců krve. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 146-150. ISSN 1804-2740.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Suhonen, R., Leino-Kilpi, H., Patiraki, E., Balogh, Z., Tomietto, M., Palese, A., Jarošová, D. a Merkouris, A. An international study of patient satisfaction as an outcome of nursing care. In: An international study of patient satisfaction as an outcome of nursing care. s. 55-55.
Efstathiou, G., Papastavrou, E., Tsangari, H., Jarošová, D., Suhonen, R., Patiraki, E., Balogh, Z., Tomietto, M. a Leino-Kilpi, H. Care In Nursing: Is There a Convergence of Opinion Between Patients and Nurses? An International Study. In: 14th International Nursing Research Conference. Burgos. 2010.
Balogh, Z., Efstathiou, G., Tsangari, H., Merkouris, A., Jarošová, D., Patiraki, E., Karlou, C., Suhonen, R., Leino-Kilpi, H., Tomietto, M., Palese, A. a Papastavrou, E. Caring and patient satisfaction in Hungary and in Europe. In: International Symposium Az apolas 100 evvel Florence Nightingale Utan. Nyíregyháza. 2010.
Koutná, M. a Jarošová, D. Faktory ovlivňující výběr prvního pracoviště u všeobecných sester. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 131-135. ISSN 1212-4117.
Líčeník, R., Ivanová, K., Faix, M., Kurfurst, P., Jarošová, D., Kuhn, T., Přeček, J., Osinová, D., Dorazilová, E., Potomková, J. a Michalcová, A. GIN Kindergarten: A comprehensive educational program for undergraduate medical students.. Otolaryngology - Head and Neck Surgery. 2010, roč. 143, č. 1, s. 123-124. ISSN 01945998.
Líčeník, R., Faix, M., Jarošová, D., Jelenová, D., Kuhn, T., Kurfurst, P., Michalciva, A., Vodička, J. a Ivanová, K. GIN Kindergarten. A comprehensive educational programme for undergraduate medical students. In: Guidelines International Network Scientific Conference. Chicago. 2010.
Kozáková, R., Skřivánková, E. a Jarošová, D. Hodnocení stavu výživy hospitalizovaných seniorů. Praktický lékař. 2010, roč. 9, č. 90, s. 536-539. ISSN 0032-6739.
Tomietto, M., Palese, A., Efstathiou, G., Merkouris, A., Jarošová, D., Suhonen, R., Leino-Kilpi, H., Patiraki, E., Balogh, Z. a Papastavrou, E. Il caring e la soddisfazione del paziente in Italia e in Europa. Studio multicentrico di correlazione. In: Human Caring Congress. Torino. 2010.
Jarošová, D. a Wojnarová, D. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů. Olomouc: LF UP Olomouc, 2010. LF UP Olomouc, 2010. s. 20-20.
Jarošová, D. a Wojnarová, D. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství - prevence dekubitů.. In: 2. Národní konference o doporučených postupech. Olomouc: UP Olomouc. 2010.
Kozáková, R. a Jarošová, D. Metody hodnocení stavu výživy. Medicína pro praxi. 2010, roč. 7, č. 7, s. 396-397. ISSN 1214-8687.
Zeleníková, R., Žiaková, K., Čáp, J., Jarošová, D. a Vrublová, Y. Návrh kritérií výberu expertov pre validizáciu ošetrovateľských diagnóz v ČR a SR. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 407-413. ISSN 1212-4117.
Jarošová, D. oponentní posudek k disertační práci Kultura v ošetřovatelství. Sociální faktory ovlivňující uspokojování základních potřeb člověka.. 2010.
Jarošová, D. oponentní posudek k disertační práci Kvalita života seniorov v Rómskej populácii. 2010.
Jarošová, D. Ošetřovatelská diagnostika v domácí péči. In: TRENNS Theory, Research and Education in Nursing in Slovak - Norwegian Context. Martin. 2010.
Jarošová, D. Ošetřovatelská péče z pohledu seste a pacientů chirurgických oddělení. In: IV. Kongres kardiologických sester. Ostrava: FN Ostrava. 2010.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči. In: VIII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava. 2010.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči.. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 54-54. ISBN 978-80-7368-694-9.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Suhonen, R., Leino-Kilpi, H., Patiraki, E., Balogh, Z., Tomietto, M., Palese, A., Jarošová, D. a Merkouris, A. Patient satisfaction as an outcome of nurse caring behaviours: An international Study. In: 17th Pancyprian Nurses and Midwives conference. The Nursing and Midwifery Personnel: Challenges and Potentials. Nicosia. 2010.
Jarošová, D., Papastavrou, E., Efstathiou, G., Leino-Kilpi, H., Suhonen, R., Patiraki, E., Balogh, Z., Tomietto, M. a Palese, A. Pojetí péče v ošetřovatelství. In: Odborná konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XII. Praha: 2. LF UK Praha. 2010.
Jarošová, D., Papastavrou, E., Efstathiou, G., Leino-Kilpi, H., Suhonen, R., Patiraki, E., Balogh, Z., Tomietto, M. a Palese, A. Pojetí péče v ošetřovatelství. In: Sborník konference Cesta k modenímu ošetřovatelství. Praha: Nemocnice Motol, 2010. Nemocnice Motol, 2010. s. 7-8. ISBN 978-80-87347-03-4.
Jarošová, D. Recenze monografie. Líčeník, R. Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. -. 2010, roč. 12, s. 98-98. ISSN 1213-6050.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Leino-Kilpi, H., Suhonen, R., Patiraki, E., Torrance, C., Balogh, Z., Tomietto, M., Palese, A., Jarošová, D., Merkouris, A. a Chrysoula, K. The Concept of Caring in Nursing. An International Comparative Study.. In: Advancing Health Through Nursing: 8th European Regional Conference of the Commonwealth´s European Perspective.. Paphos. 2010.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Merkouris, A., Palese, A., Tomietto, M., Balogh, Z., Suhonen, R., Leino-Kilpi, H., Jarošová, D. a Patiraki, E. The Concept of Caring in Nursing: Results from a Pilot Research Study. Nosileftiki. 2010, roč. 49, s. 406-417. ISSN 1105-6843.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Merkouris, A., Jarošová, D., Suhonen, R., Patiraki, E., Balogh, Z., Palese, A., Tomietto, M. a Leino-Kilpi, H. The convergence of opinion as an ethical issue in the nurse-patient relationship: A comparative study. In: 13th Anniversary Conference. Nursing Ethics: Clinical Ethics Across the Lifespan.. Turku. 2010.
Balogh, Z., Efstathiou, G., Tsangari, H., Merkouris, A., Jarošová, D., Patiraki, E., Karlou, C., Suhonen, R., Leino-Kilpi, H., Tomietto, M., Palese, A. a Papastavrou, E. Transcultural aspects of caring and patient satisfaction in Hungary and in Europe. In: 2nd European Transcultural Nurisng Association International Conference. 2nd European Transcultural Nurisng Association I. 2010.
Jarošová, D., Tomášková, H. a Papastavrou, E. Vnímání pečovatelského chování sestrami a pacienty chirurgických oddělení. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 281-288. ISSN 1212-4117.
Zeleníková, R., Žiaková, K. a Jarošová, D. Výsledky vybraných validizačných štúdií ošetrovateľskej diagnózy Akútna bolesť. Bolest. 2010, roč. 13, s. 182-188. ISSN 1212-0634.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných měřících nástrojů při hodnocení seniorů v domácí péči. In: Senior living 2010. Pardubice: Ledax; ZSF JCU České Budějovice. 2010.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 399-406. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe. In: Odborná konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XII. Praha: 2. LF UK Praha. 2010.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe. In: Sborník konference Cesta k modenímu ošetřovatelství.
Jarošová, D. Vzdělávání zdravotnických pracovníků. In: Středoevropská odborná konference Efektivní nemocnice 2010. Praha: Senát parlamentu ČR. 2010.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Leino-Kilpi, H., Suhonen, R., Patiraki, E., Jarošová, D., Palese, A., Tomietto, M., Balogh, Z. a Merkouris, A. What do patients expect and what do nurses offer to patients? Results from an international comparative study on care. In: 2nd International Conference RAHMS: Recent Advances in Health and Medical Sciences.. Paphos. 2010.
Líčeník, R., Faix, M., Jarošová, D., Jelenová, D., Kuhn, T., Kurfurst, P., Michalciva, A., Vodička, J. a Ivanová, K. A complex educational programme focused on clinical practice guidelines. In: AMEE Conference. Incorporating the XIXth SEDEM Meeting. Malaga. 2009.
Líčeník, R., Faix, M., Jarošová, D., Jelenová, D., Kuhn, T., Kurfurst, P., Michalciva, A., Vodička, J. a Ivanová, K. A complex educational programme focused on clinical practice guidelines.: abstract. In: Abstract Book AMEE conference. Incorporating the XIXth SEDEM Meeting. s. 91-91.
Jarošová, D. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydin. 2009.
Jarošová, D. Ajou University, Seoul. 2009.
Jarošová, D. Akademické vzdělávání sester a problematika paliativní péče. In: Mezinárodní konference hospicové a paliativní péče. Ostrava. 2009.
Papastavrou, E., Tsangari, H., Leino-Kilpi, H., Suhonen, R., Patiraki, E., Jarošová, D., Palese, A., Tomietto, M., Balogh, Z. a Merkouris, A. Care: How it is expressed and how it is perceived. In: 16th Pancyprian Nurses and Midwives conference. Changing Condition in Health: The Nursing and Midwifery Contribution. Nikosia. 2009.
Líčeník, R., Faix, M., Jarošová, D., Jelenová, D., Kuhn, T., Kurfurst, P., Michalciva, A., Vodička, J. a Ivanová, K. Do we need a comprehensive educational programme focused on clinical practice guidelines?: abstract. In: Abstract Book Guidelines International Network Scientific Conference.
Líčeník, R., Faix, M., Jarošová, D., Jelenová, D., Kuhn, T., Kurfurst, P., Michalciva, A., Vodička, J. a Ivanová, K. Do we need a comprehensive educational programme focused on clinical practice guidelines?. In: Guidelines International Network Scientific Conference.. Lisbon. 2009.
Jarošová, D. Escola Superior de Saúde. 2009.
Koutná, M. a Jarošová, D. Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství. In: Sborník přednášek XV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Nucleus, 2009. Nucleus, 2009. s. 9-10. ISBN 978-80-8700-952-9.
Koutná, M. a Jarošová, D. Faktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelství. In: XV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové. 2009.
Tobišková, L. a Jarošová, D. Hodnocení kvality života seniorů v domově-penzioně pro důchodce. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a porodnej asistencii. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta, 2009. s. 564-570. ISBN 978-80-88866-61-9.
Tobišková, L. a Jarošová, D. Hodnocení kvality života seniorů v domově-penzioně pro důchodce. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a porodnej asistencii. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta, 2009. s. 564-570. ISBN 978-80-88866-61-9.
Jarošová, D. a Tobišková, L. Hodnocení kvality života seniorů v domově-penzioně pro důchodce. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v porodnej asistencii. Martin: Jesseniova lekárska fakulta. 2009.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření. In: XV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové. 2009.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření.. In: Sborník přednášek XV. královéhradecké ošetřovatelské dny.. Hradec Králové: Nucleus, 2009. Nucleus, 2009. s. 72-73. ISBN 978-80-8700-952-9.
Jarošová, D. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství a ošetřovatelství založené na důkazech. In: I. Národní konference o doporučených postupech. Olomouc. 2009.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study. In: Exploring New Horizon of Nursing Evidences.. s. 261-261.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study. In: International Nursing Conference. Seoul. 2009.
Jarošová, D. Nursing Mentorship in the Czech Republic. In: ICN 24th Quadrennial Congress. Leading Change: Building Healthier Nations. Durban: ICN. 2009.
Jarošová, D. Nursing Mentorship in the Czech Republic. In: Abstracts of ICN 24th Quadrennial Congress. Leading Change: Building Healthier Nations. Durban: ICN, 2009. ICN, 2009.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. Pilotní projekt implementace ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v porodnej asistencii. Martin: Jesseniova lekárska fakulta. 2009.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Analýza postojov zdravotníckych pracovníkov k smrti a umieraniu. 2009.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Dizabilita a sebaopatera u pacientov s reumatoidnou artritídou. 2009.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Etické aspekty práce v domácej ošetrovateľskej starostlivosti.. 2009.
Jarošová, D. Posudek na rigorózní práci: Celoživotní vzdělávání všeobecných sester pečujících o terminálně nemocné v domovech pro seniory a léčebnách dlouhodobě nemocných. 2009.
Jarošová, D. Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství. 2009.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. Projekt využitelnosti ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC v domácí péči. Profese on-line. 2009, roč. 2, č. 3, s. 123-130. ISSN 1803-4330.
Jarošová, D. recenze k: Ošetrovateľský slovník. 2009.
Jarošová, D. Riga Medical College. 2009.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Leino-Kilpi, H., Suhonen, R., Patiraki, E., Tomietto, M., Balogh, Z., Palese, A. a Jarošová, D. The Concept of Caring in Nursing: Results from an International Pilot Research Study. In: Transforming Healthcare through Research and Education. Book of Abstracts of 10th Annual Interdisciplinary Research Conference. s. 49-.
Papastavrou, E., Efstathiou, G., Tsangari, H., Leino-Kilpi, H., Suhonen, R., Patiraki, E., Torrance, C., Balogh, Z., Tomietto, M., Palese, A. a Jarošová, D. The Concept of Caring in Nursing: Results from an International Pilot Research Study. In: 10th Annual Interdisciplinary Research Conference. Dublin: School of Nursing and Midwifery Trinity College. 2009.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. The education of Romany health and social assistants in the Czech Republic. International Nursing Review. 2009, č. 56, s. 264-268. ISSN 1466-7657.
Jarošová, D. University Bielsko-Biala, Faculty of Health Science. 2009.
Jarošová, D. Úvod k péči porodní asistentky o těhotnou ženu při nepravidelném porodu. 2009.
Jarošová, D. Úvod k péči porodní asistentky o ženu s patologickým a rizikovým těhotenstvím. 2009.
Marečková, J., Jarošová, D., Sikorová, L. a Pajorová, H. Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA-Int. v domácí péči. In: Súčasný stav a perspektivy vedy a výskumu v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK Martin. 2009.
Jarošová, D. Vzdělávání sester v gerontologické péči na Ostravské univerzitě. Sestra. 2009, roč. 19, č. 1, s. 20-21. ISSN 1210-0404.
Jarošová, D. Základní otázky komunikace. Komunikace (nejen) pro sestry. 2009.
Jarošová, D. Změny ve vzdělávání sester. In: Klinická praxe očima studentů a mentorů. Ostrava. 2009.
Jarošová, D. Antropologická charakteristika sester a charakteristika jejich pracovního zatížení. 2008.
Líčeník, R., Faix, M., Jarošová, D., Jelenová, D., Kuhn, T., Kurfurst, P., Michalciva, A., Vodička, J. a Ivanová, K. Centre for clinical practice guidelines of Palacky University Faculty of Medicine. In: Guidelines International Network Scientific Conference. Helsinki. 2008.
Líčeník, R., Faix, M., Jarošová, D., Jelenová, D., Kuhn, T., Kurfurst, P., Michalciva, A., Vodička, J. a Ivanová, K. Clinical practice guidelines as an integral part of undergraduate and postgraduate medical curricula. In: Teachers & Developers of Evidence-Based Healthcare. Centre for Evidence-Based Medicine. Oxford. 2008.
Jarošová, D. Health Care System of the Czech Republic. 2008.
Jarošová, D. Medical University Plovdiv, Medical College. 2008.
Jarošová, D. Nursing Management in the Czech Republic. In: Research and Development in Higher Educational Institutions. Tallinn. 2008.
Jarošová, D. Nursing Management in the Czech Republic. In: Research and Development in Higher Educational Institutions. Tallinn: Tallinn Health College, 2008. Tallinn Health College, 2008. s. 26-26.
Jarošová, D., Kukučková, E., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nursing Mentorship - Students´ Reflection. In: . 7th European Conference of Nurse Educators. Nurse Education on the Move. Plovdiv: FINE. 2008.
Jarošová, D., Kukučková, E., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nursing Mentorship - Students´ Reflection. In: 7th European Conference of Nurse Educators. Nurse Education on the Move: Abstracts book. 7th European Conference of Nurse Educators. Nurse Education on the Move 2008-10-08 Plovdiv. Plovdiv: FINE, 2008. s. 46-47. ISBN 978-954-516-837-6.
Jarošová, D. Ošetřovatelství založené na důkazech jako součást výuky. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. Nursing diagnostics and evidence based practice II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 26-30. ISBN 978-80-7368-499-0.
Jarošová, D. Ošetřovatelství založené na důkazech jako součást výuky. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. Nursing diagnostics and evidence based practice II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 26-30. ISBN 978-80-7368-499-0.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Antropologická charakteristika sester a charakteristika jejich pracovního zatížení. 2008.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Rizika kognitivní manipulace se seniory. 2008.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Studie stavu výživy u seniorů v institucionálních zařízeních. 2008.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Úloha sestry na klinických pracovištích v prevenci nozokomiálních nákaz. 2008.
Jarošová, D. Romany Health Assistant - ESF Project. In: International Conference. Romanian Nurse - Present and Future.. Constanta: Romanian Branch of Nurses and Midwives. 2008.
Líčeník, R., Faix, M., Jarošová, D., Jelenová, D., Kuhn, T., Kurfurst, P., Michalciva, A., Vodička, J. a Ivanová, K. Should clinical practice guidelines be an integral part of medical education?. In: Abstract book of Association for Medical Education in Europe Conference. s. 51-51.
Líčeník, R., Faix, M., Jarošová, D., Jelenová, D., Kuhn, T., Kurfurst, P., Michalciva, A., Vodička, J. a Ivanová, M. Should clinical practice guidelines be an integral part of medical education?. In: Association for Medical Education in Europe Conference. Praha. 2008.
Jarošová, D. Tallinn Health College. 2008.
Jarošová, D. The Role of Evidence Based Practice in the Curriculum. In: International Conference Evidence Based Practice. The Role of Higher Nursing and Speech Therapy Education. Zwolle. 2008.
Jarošová, D. Universitat de Valencia. 2008.
Jarošová, D. VII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Jarošová, D. Využití e-learningového prostředí ve vzdělávání mentorů. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2008, roč. 3, č. 2, s. 32-33. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D. Využití e-learningového prostředí ve vzdělávání mentorů. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2008, roč. 3, č. 2, s. 32-33. ISSN 1336-9326.
Foralová, J. a Jarošová, D. Vývoj vzdělávání sester v České republice a v Itálii - srovnávací přehled. Profese. 2008, roč. 3, s. 12-13. ISSN 1802-2081.
Foralová, J. a Jarošová, D. Vývoj vzdělávání sester v České republice a v Itálii - srovnávací přehled. Profese. 2008, roč. 3, s. 12-13. ISSN 1802-2081.
Jarošová, D. Vzdělávání sester v gerontologické péči. In: In Sborník celostátního kongresu XII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, 2008. DTO, 2008. s. 55-58. ISBN 978-80-02-02077-6.
Jarošová, D. Windesheim University of Applied Sciences Zwolle. 2008.
Jarošová, D. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2007.
Nemčeková, M. a Jarošová, D. Environmentálny model Nightingaleovej. In: Ošetrovateľské konceptuálne modely. 1. slov. vyd. vyd. Martin: Osveta, 2007. s. 35-61. ISBN 978-80-8013-247-2.
Nemčeková, M. a Jarošová, D. Environmentálny model Nightingaleovej. In: Ošetrovateľské konceptuálne modely. 1. slov. vyd. vyd. Martin: Osveta, 2007. s. 35-61. ISBN 978-80-8013-247-2.
Jarošová, D. Hanze University Groningen. 2007.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Kusá, Z. Hodnocení stavu výživy a telesné zdatnosti studentek ošetřovatelství. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin: JLF UK. 2007.
Jarošová, D. Chronická bolest jako ošetřovatelský problém. 2007.
Jarošová, D. a Ivanová, K. K problematice domácí péče v České republice. Profese. 2007, roč. 2, s. 4-6. ISSN 1802-2081.
Jarošová, D. a Ivanová, K. K problematice domácí péče v České republice. Profese. 2007, roč. 2, s. 4-6. ISSN 1802-2081.
Jarošová, D. Katolieke Hogeschool Kempen. 2007.
Jarošová, D. Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve. 2007.
Jarošová, D. Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovateľstve. 2007.
Vrublová, Y., Jarošová, D. a Dušová, B. Kompetence mentora v klinické praxe ošetřovatelství - reflexe mentorů. In: Nové trendy v ošetřovatelské péči. II. mezinárodní konference ošetřovatelství. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 74-77. ISBN 978-80-8094-185-7.
Jarošová, D. Narh-Bita School of Nursing, Tema, Ghana . 2007.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nová profese - romský zdravotně sociální pomocník. Zdravotníctvo a sociálna práce. 2007, roč. 2, s. 8-10. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Nová profese - romský zdravotně sociální pomocník. Zdravotníctvo a sociálna práce. 2007, roč. 2, s. 8-10. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D. Organizace a řízení zdravotnictví. 2007.
Žiaková, K., Jarošová, D. a Čáp, J. Ošetrovateľstvo - konceptuálne modely a teorie. 2007.
Jarošová, D. Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. 2007.
Bužgová, R. a Jarošová, D. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech - Nursing Diagnosis and Evidence Based Practice. 2007.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien Zborník z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie 2007-10-25 Nitra. Nitra: UKF, 2007. s. 150-154. ISBN 978-80-8094-185-7.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2007.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Dynamická rovnováha medicínské a ekonomické činnosti nemocnice. 2007.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Koncept vzdelávania v oblasti komunitného ošetrovateľstva. 2007.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Vplyv edukácie na kvalitu života pacienta s diabetes mellitus. 2007.
Jarošová, D. Potreby v ošetrovateľstve. 2007.
Jarošová, D. Preventivní zdravotní programy v indiánské rezervaci Navajo. In: I. olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference. s. 39-39. ISBN 978-80-244-2066-0.
Jarošová, D. Problematika kvality života v séniu. 2007.
Jarošová, D. Problematika kvality života v séniu. 2007.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y., Sikorová, L. a Marečková, J. Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Jarošová, D. a Cordeiro, R. Roma Health Assistant - Education and Community Work. In: ICN Conference - Nurses at the forefront. dealing with unexpected. Yokohama. 2007.
Jarošová, D. a Cordeiro, R. Roma Health Assistant - Education and Community Work. In: ICN Conference - Nurses at the forefront. Dealing with unexpected. Geneva: International Council of Nurses, 2007. International Council of Nurses, 2007.
Cordeiro, R., Junceiro, J., Arriaga, M. a Jarošová, D. Self Apreciation and Affective Temperaments in Psychiatric Nurses. In: ICN Conference - Nurses at the forefront. dealing with unexpected. Yokohama. 2007.
Cordeiro, R., Junceiro, J., Arriaga, M. a Jarošová, D. Self Apreciation and Affective Temperaments in Psychiatric Nurses. In: ICN Conference - Nurses at the forefront. dealing with unexpected. Geneva: International Council of Nurses, 2007. International Council of Nurses, 2007.
Jarošová, D. Univerzita degri Studi di Firenze . 2007.
Jarošová, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 100 s. ISBN 978-80-247-2150-7.
Jarošová, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 100 s. ISBN 978-80-247-2150-7.
Jarošová, D. VI. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Kusá, Z. Vybrané antropologické parametry a životní styl studentek ošetřovatelství. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Vybrané antropologické parametry vysokoškolských studentek ošetřovatelství - komparativní studie. In: Aplikovaná antropologie 2007 - sborník příspěvků ze VII. doktorandské konference. Olomouc: Univerzita Palackého PdF, 2007. Univerzita Palackého PdF, 2007. s. 25-32. ISBN 978-80-244-1862-9.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Ivanová, K. Využití metody KAB při monitoringu životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství. s. 259-265. ISBN 978-80-244-2066-0.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Ivanová, K. Využití metody KAB při monitorování životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství. In: I. olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference. s. 68-68. ISBN 978-80-244-2066-0.
Jarošová, D. Vzdělávání indiánských sester v rezervaci Navajo. Sestra. 2007, roč. 17, č. 3, s. 12-13. ISSN 1210-0404.
Jarošová, D. Delivery of Health Care to Roma Population in the Czech Republic - Roma Project. In: Developing Cultural Competence. Summer Institute International Program. Arizona - Flagstaff. 2006.
Jarošová, D. Developing Cultural Competence. Summer Institute International Program. In: Heath State of Czech Inhabitants. Arizona - Flagstaff. 2006.
Jarošová, D. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2006.
Jarošová, D. Introduction to Health Care System in the Czech Republic. In: Developing Cultural Competence. Summer Institute International Program. Arizona-Flagstaff. 2006.
Jarošová, D. JLF UK v Martine. 2006.
Jarošová, D. MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) - standardizovaný nástroj pro validní hodnocení klientů v domácí péči. In: Trendy v ošetřovatelství - Trends in Nursing. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 106-108. ISBN 80-7368-182-X.
Jarošová, D. MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) - standardizovaný nástroj pro validní hodnocení klientů v domácí péči. In: Medzinárodný pracovný seminár Nástroje a metódy validázicie. Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2006.
Jarošová, D. a Dušová, B. Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 450-454. ISBN 80-244-1424-4.
Jarošová, D. Metodologie výzkumu. 2006.
Jarošová, D. NANDA-International diagnostika v ošetřovatelském procesu, NIC a NOC klasifikace. 2006.
Jarošová, D. Northern Arizona University - vzdělávání indiánských sester v Navajo rezervaci. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006, roč. 1, č. 10, s. 5-6. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D. Northern Arizona University - vzdělávání indiánských sester v Navajo rezervaci. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006, roč. 1, č. 10, s. 5-6. ISSN 1336-9326.
Jarošová, D. Nursing Study Programme at Ostrava University. In: 14th Annual Meeting of the Florence Network. Edinburgh: Napier University of Edinburgh. 2006.
Jarošová, D. Ošetřovatelská terminologie a její využití v posuzování stavu lidských potřeb. 2006.
Jarošová, D. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 2006.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Péče o sebe a své zdraví z pohledu studentek ošetřovatelství. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Bratislava: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických študií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, 2006. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických študií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, 2006. s. 227-235. ISBN 80-969611-0-1.
Jarošová, D. Péče o seniory. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 107 s. ISBN 80-7368-110-2.
Jarošová, D. Péče o seniory. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 107 s. ISBN 80-7368-110-2.
Jarošová, D. a Zacharová, E. Pohled na stáří očima mladé generace - komparativní studie na Slovenské a v České republice. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 231-235. ISBN 80-244-1424-4.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Pohybová aktivita studentek ošetřovatelství ze subjektivního a objektivního hlediska. In: Nové trendy v ošetřovatelství V.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. Jihočeská univerzita, 2006. s. 348-355. ISBN 80-7040-884-7.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Projekt Mentor na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Sborník V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství 2006-04-19 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 101-102.
Šrubařová, M. a Jarošová, D. První pomoc - informovanost laické a odborné veřejnosti. Profese. 2006, roč. 1, č. 10, s. 12-13.
Šrubařová, M. a Jarošová, D. První pomoc - informovanost laické a odborné veřejnosti. Profese. 2006, roč. 1, č. 10, s. 12-13.
Jarošová, D. Śląska Akademia Medyczna Katowice. 2006.
Dušová, B., Jarošová, D. a Vrublová, Y. Trendy v ošetřovatelství - Trends in Nursing. 2006.
Jarošová, D. University of Florence. 2006.
Jarošová, D. University of Stavanger. 2006.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. V. mezinárodní sympozium ošetřovatelství [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Jarošová, D. Veřejné zdravotnictví. 2006.
Jarošová, D. Vybrané kapitoly z ošetřovatelství . 2006.
Jarošová, D. Výzkum v ošetřovatelství. 2006.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Výživa studentek ošetřovatelství ze subjektivního i objektivního hlediska. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. Univerzita Palackého, 2006. s. 620-629. ISBN 80-244-1424-4.
Jarošová, D. Application of MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) - A standardized instrument for assessment of the elderly in home care. In: Interdisciplinary dimension of health care. Krakow. 2005.
Jarošová, D. Application of MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) A Standardized Instrument for Assessment of the Elderly in Home Care. In: Interdisciplinary Dimension of Health Care. Krakow: Jagiellonian University, 2005. Jagiellonian University, 2005. s. 74-74. ISBN 83-60117-14-4.
Jarošová, D. Application of MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) A Standardized Instrument for Assessment of the Elderly in Home Care. Pielegniarstwo XXI wieku. 2005, roč. 12, č. 9, s. 73-75. ISSN 1730-1912.
Jarošová, D. Application of MDS-HC (Minimum Data Set for Home Care) A Standardized Instrument for Assessment of the Elderly in Home Care. Pielegniarstwo XXI wieku. 2005, roč. 12, č. 9, s. 73-75. ISSN 1730-1912.
Nemčeková, M. a Jarošová, D. Environmentální model Nightingaleové. In: Ošetřovatelství - konceptuální modely a teorie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. s. 34-62. první. ISBN 80-7368-068-8.
Jarošová, D. Etika pro pracovníky ve zdravotnictví. 2005.
Jarošová, D., Mihál, V. a Čermáková, R. Evaluation of somatic growth in children with juvenile idiophatic arthritis. Acta Medica Martiniana. 2005, roč. 5, č. 12, s. 15-20. ISSN 1335-8421.
Jarošová, D., Mihál, V. a Čermáková, R. Evaluation of somatic growth in children with juvenile idiophatic arthritis. Acta Medica Martiniana. 2005, roč. 5, č. 12, s. 15-20. ISSN 1335-8421.
Jarošová, D. Funkční hodnocení (ADL, IADL) seniorů v domácí péči. Praktický lékař. 2005, roč. 85, č. 11, s. 447-450. ISSN 0032-6739.
Jarošová, D. Funkční hodnocení (ADL, IADL) seniorů v domácí péči. Praktický lékař. 2005, roč. 85, č. 11, s. 447-450. ISSN 0032-6739.
Jarošová, D. Hanzehogeschool van Groningen. 2005.
Jarošová, D. Hodnocení zdravotních a sociálních potřeb a problémů seniorů v domácí péči. In: Sborník přednášek 3. mezinárodní konference sester domácí péče Kvalita a efektivita v domácí péči. Brno: NCO NZO, 2005. NCO NZO, 2005. s. 38-43.
Jarošová, D. Komplexní hodnocení seniorů v domácí péči standardizovaným nástrojem MDS-HC. In: Sborník kongresu IX. gerontologické dny a dny seniorů. Ostrava: DTO, 2005. DTO, 2005. s. 80-83. ISBN 80-02-01757-9.
Jarošová, D. Malmö University . 2005.
Marečková, J. a Jarošová, D. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. 2005.
Jarošová, D. Napier University of Edinburgh. 2005.
Jarošová, D., Žiaková, K. a Ondrejka, I. Nejčastější ošetřovatelsjké problémy a poruchy ve stáří a možnosti jejich posuzování.. Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2005, roč. 7, č. 12, s. 55-58. ISSN 1212-723X.
Jarošová, D., Vrublová, Y. a Dušová, B. Několik poznámek k vývoji a zaměření geriatrického (gerontologického) ošetřovatelství. Kontakt. 2005, roč. 7, č. 12, s. 229-231. ISSN 1212-4117.
Jarošová, D., Vrublová, Y. a Dušová, B. Několik poznámek k vývoji a zaměření geriatrického (gerontologického) ošetřovatelství. Kontakt. 2005, roč. 7, č. 12, s. 229-231. ISSN 1212-4117.
Jarošová, D. Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů. 2005.
Jarošová, D., Žiaková, K. a Čáp, J. Ošetřovatelství - konceptuální modely a teorie. 2005.
Jarošová, D. a Blažková, J. Péče o seniory ve Finsku a v České republice. Zdravotnictví v České republice. 2005, roč. 7, č. 6, s. 46-49. ISSN 1213-6050.
Jarošová, D. a Blažková, J. Péče o seniory ve Finsku a v České republice. Zdravotnictví v České republice. 2005, roč. 7, č. 6, s. 46-49. ISSN 1213-6050.
Jarošová, D. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2005.
Jarošová, D. Posudek na dizertační práci: Ošetrovateľský štandard v prevencii diabetickej nohy. 2005.
Jarošová, D. Tallinna Tervishoiu Korgkool. 2005.
Jarošová, D. Třetí věk trojí optikou. 2005.
Jarošová, D. University of Kuopio. 2005.
Jarošová, D. Úvod do biofyziky. 2005.
Jarošová, D. Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky. 2005.
Jarošová, D. Využití MDS-HC nástroje v domácí péči. In: VI. mezinárodná konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2005.
Jarošová, D. Využití MDS-HC nástroje v domácí péči. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK, 2005. JLF UK, 2005. s. 336-342. ISBN 80-88866-32-4.
Jarošová, D. a Ivanová, K. Vývoj domácí péče v České republice. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2005, roč. 3, č. 10, s. 10-12. ISSN 1336-183X.
Jarošová, D. Z historie péče o seniory. In: 7. mezinárodní sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. Univerzita Palackého, 2005. s. 32-32. ISBN 80-244-1043-5.
Jarošová, D. a Dušová, B. Z historie péče o seniory v českých zemích. Ošetrovateľský obzor. 2005, roč. 2, č. 12, s. 120-121. ISSN 1336-5606.
Jarošová, D. Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů starších 65 let - využití MDS-HC protokolu při hodnocení klientů agentur domácí péče v Ostravě. 2005.
Jarošová, D. Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů-klientů domácí péče v Ostravě. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Zborník z 1. medzinárodnej vedeckej. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. s. 132-136. ISBN 80-8050-866-0.
Jarošová, D. Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů-klientů domácí péče v Ostravě. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2005.
Jarošová, D. a Plevová, I. Czech Health Care System. In: Projekt Teachers mobility. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2004.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work. In: Toward Active Old Age -European Conference on the Care of the Elderly. Pori, Finland. 2004.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Education in the Elderly Care - Gerontological Social Work. In: Toward Active Old Age- european Conference on the Care of the Elderly 23-24 April 2004, Pori, Finland: Proceedings of theToward Active Old Age 2004-04-23 Pori, Finland. Pori: Satakunta Polytechnic, 2004. s. 44-45.
Jarošová, D. a Žiaková, K. Health Status of Seniors in Home Care. In: Toward Active Old Age- european Conference on the Care of the Elderly 23-24 April 2004, Pori, Finland: Proceedings of theToward Active Old Age 2004-04-23 Pori, Finland. Pori, Finland: Satakunta Polytechnic, 2004. Satakunta Polytechnic, 2004. s. 46-47.
Jarošová, D. Health Status of Seniors in Home Care . In: Toward Active Old Age European Conference on the Care of the Elderly. Pori, Finland. 2004.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. IV. mezinárodní sympozium ošetřovatelství [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Jarošová, D. a Blažková, J. Organizace zdravotní péče o seniory ve Finsku. In: Trendy v ošetřovatelství III. ? Trends in Nursing III. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 73-76. ISBN 80-7042-351-X.
Jarošová, D. Ošetřovatelský management. 2004.
Zamboriová, M., Žiaková, K., Farský, I., Ondrejka, I., Čáp, J. a Jarošová, D. Senior Nursing Care Management. In: Toward Active Old Age - European Conference on the Care of the Elderly: Proceedings of the Toward Active Old Age 2004-04-23 Pori, Finland. Pori, Finland: Satakunta Polytechnic, 2004. Satakunta Polytechnic, 2004. s. 58-58. ISBN 83-60117-14-4.
Jarošová, D. Senior Nursing Care Management . In: Toward Active Old Age - European Conference on the Care of the Elderly. Pori. 2004.
Jarošová, D. Senioři v domácí péči - zdravotní a sociální charakteristiky. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 190-195. ISBN 80-7326-026-3.
Jarošová, D. The Life Style of Seniors Living at Home in Ostrava. In: Slovenská antropológia . Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004. Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2004. s. 55-56. ISBN 80-227-2033-X.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Trendy v ošetřovatelství II. Trends in Nursing II.. 2004.
Jarošová, D. University of Kuopio. 2004.
Jarošová, D. Escola Superior de Enfermagem de Portalegre. 2003.
Jarošová, D. Escola Superior de Enfermagem de Portalegre,. 2003.
Jarošová, D. Hanzehogeschool van Groningen. 2003.
Jarošová, D. Hodnocení seniorů-klientů agentur domácí péče. In: VII. gerontologické dny : Sborník VII. gerontologické dny Ostrava 15.10. Ostrava. Ostrava: DTO, 2003. DTO, 2003. s. 105-108. ISBN 80-02-01571-1.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. III. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2003.
Jarošová, D. K problematice chronické bolesti u seniorů . In: Trendy v ošetřovatelství II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 58-59. ISBN 80-7042-341-2.
Jarošová, D. K problematice podnikání ve zdravotnictví . In: Miedzynarodowa konferencia naukowa PT: Prezedsiebiorstwa v obliczu proceów globalizacji i integracji-Podniky v podmínkách globalizace a integrace: Miedzynarodowa konferencia naukowa PT: Prezedsiebiorstwa v obliczu proceów globalizacji i integracji 24.4.2003 Ostrava. Katowice: Górnoślaska Wyźsa Szkola Handlowa w Katowicach, 2003. Górnoślaska Wyźsa Szkola Handlowa w Katowicach, 2003. s. 144-147. ISBN 83-88402-39-0 .
Jarošová, D. Management of medico-social care about elderly - multidisciplinary team work. In: II. International Nursing Management Conference - Change In The Fast Pased Health Care World . Belek, Antalya. 2003.
Jarošová, D. Management of medico-social care about elderly - multidisciplinary team work . In: II. International Nursing Management Conference - Change In The Fast Pased Health Care World : Abstract Book II. International Nursing Management Conference 5.11.2003 Belek, Antalya, Turkey. Belek, Antalya, Turkey: Hacettepe University, 2003. Hacettepe University, 2003. s. 89-89.
Jarošová, D. a Ivanová, K. Může zdravotní sestra ovlivnit dostupnost zdravotní péče?. In: Trendy v ošetřovatelství II. Ostrava: ZSF OU, 2003. s. 49-55. ISBN 80-7042-341-2.
Jarošová, D. Ošetrovateľstvo vo vnútornou lekárstve I. . 2003.
Jarošová, D. a Dušová, B. Problematika adaptace seniorů v domovech důchodců. In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Jesseniova lekárska fakulta, 2003. s. 176-180. ISBN 80-88866-24-3.
Jarošová, D. a Dušová, B. Problematika adaptace seniorů v domovech důchodců. In: V. mezinárodná konferencia. Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2003.
Jarošová, D. Problematika zdraví a nemoci. 2003.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Sborník III. ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účasti. 2003.
Jarošová, D. Šetření spokojenosti seniorů v institucích. Kontakt. 2003, roč. 5, č. 10, s. 265-267. ISSN 1212-4117.
Jarošová, D. The Life Style of Seniors Living at Home . In: International Anthropological Congress. Smolenica. 2003.
Jarošová, D. Trendy v ošetřovatelství II.. 2003.
Pustelník, K. a Jarošová, D. Úvod do studia zdravotnických systémů. 2003.
Jarošová, D. Veřejné zdravotnictví. 2003.
Jarošová, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. 75 s. ISBN 80-7042-339-0.
Jarošová, D. Vzdělávání v seniorské problematice - reakce na demografické změny společnosti . In: . Sociálně právní ochrana a pomoc seniorům ve zdraví a nemoci.: . Sociálně právní ochrana a pomoc seniorům ve zdraví a nemoci. Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. Univerzita Palackého, 2003. s. 25-28. ISBN 80-244-0696-9..
Jarošová, D. Z historie vzdělávání zdravotních sester na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: Sborník k 10. Výročí trvání bakalářského studia ošetřovatelství na LF v Hradci Králové . Hradec Králové: Univerzita Karlova, 2003. Univerzita Karlova, 2003. s. 39-41. ISBN 80-86225-44-5.
Jarošová, D. Základy veřejného zdravotnictví. 2003.
Jarošová, D. Zdravotně sociální péče o seniory v Nizozemsku. In: Trendy v ošetřovatelství II. . Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. s. 55-57. ISBN 80-7042-341-2 .
Jarošová, D. Antropologie a ošetřovatelství. In: Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí: Sborník referátů z antropologické konference s mez. účastí 17.4.2002 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 71-72. ISBN 80-244-0596-2.
Jarošová, D. Antropometrické šetření u dětí s onemocněním JIA . In: 5. mezinárodní konference v oboru zdravotní tělesné výchovy a funkční antropologie . Olomouc. 2002.
Jarošová, D. Antropometrické šetření u dětí s onemocněním juvenilní idiopatické artritidy. In: V. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy: Diagnostika pohybového systému. Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. Univerzita Palackého, 2002. s. 43-44. ISBN 80-244-0571-7.
Jarošová, D. Care-giving Techniques for Elderly People in the Czech Republic. Journal of Health Sciences Management and Public Health. 2002, roč. 3, č. 1, s. 56-58. ISSN 1515-0651.
Jarošová, D., Dušová, B., Dvořáčková, R. a Vrublová, Y. Health and social care for elderly people. In: Multioborová, interdisciplinární a mezinárodní kooperace v ošetřovatelství: Neperiodická recenzovaná publikace Mezinárodní konference ošetřovatelství 2002-09-03 Olomouc. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 164-166. ISBN 80-247-0536-2.
Jarošová, D., Dušová, B., Dvořáčková, R. a Vrublová, Y. Health and social care for elderly people. In: Neperiodická rezenzovaná publikace Mezinárodní konference ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 164-166. ISBN 80-247-0536-2.
Jarošová, D. II. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2002.
Jarošová, D. Integrovaný systém komunitní péče o seniory. Info Sestra. 2002, roč. 5, s. 20-21. ISSN 1335-4132.
Jarošová, D. JLF UK v Martine. 2002.
Jarošová, D. K etickým problémům ve zdravotnických službách . In: Ekonomická teória a prax ? dnes a zajtra . Bánska Bystrica. 2002.
Jarošová, D. Living with chronic pain - old people experiences. In: 11th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR): Abstracts of 11th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR) 2002-09-01 Geneva. Geneva: WENR, 2002. WENR, 2002. s. 81-81.
Jarošová, D. Living with chronic pain - old people experiences . In: 11th Biennial Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers . Geneva. 2002.
Jarošová, D. Management zdravotně sociální péče o seniory v komunitě . In: Odborný seminár ošetrovateľstva (pozvaná přednáška). Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2002.
Jarošová, D. Manažment sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov v komunite. Sestra. 2002, roč. 1, s. 26-27. ISSN 1335-9444.
Jarošová, D. a Zacharová, E. Možnosti péče o seniory – informovanost občanů. In: VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí: Sborník VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí 2002-09-12 Hradec Králové. Hradec Králové: LF UK, 2002. LF UK, 2002. s. 14-15. ISBN 80-86225-24-0.
Dušová, B., Jarošová, D. a Jarošová, D. Několik poznámek k historii bolesti. In: Trendy v ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: ZSF OU, 2002. s. 67-69. ISBN 80-7042-335-8.
Jarošová, D. Organizácia zdravotno sociálnej starostlivosti o seniorov v komunite. In: Odborny seminár Trendy v ošetrovateľstve. Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2002.
Jarošová, D. Ošetřovatelství a antropologie. In: Neperiodická recenzovaná publikace Mezinárodní konference ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. s. 162-163. ISBN 80-247-0536-2.
Jarošová, D. Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků. Ošetřovatelství. 2002, roč. 4, s. 23-24. ISSN 1212-723X.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Potřeby seniorů zpohledu obyvatele domova důchodců. In: VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí: Sborník VIII. královohradecké ošetřovatelské dny smezinárodní účastí 2002-09-12 Hradec Králové. Hradec Králové: LF UK, 2002. s. 85-86. ISBN 80-86225-24-0.
Jarošová, D. Profesní příprava zdravotnických pracovníků na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: Nové trendy zdravotnického školství: Sborník celostátní konference 2001-10-01 Plzeň. Plzeň: SZŠ a VZŠ, 2002. SZŠ a VZŠ, 2002. s. 27-28.
Jarošová, D. Režim dne a zdravotní stav vysokoškolských studentů. Ošetřovatelství. 2002, roč. 4, s. 35-37. ISSN 1212723X.
Jarošová, D., Dušová, B. a Vrublová, Y. Sborník II. ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účastí. 2002.
Jarošová, D. Seminář k závěrečné práci. 2002.
Jarošová, D. St. Martin´s College Lancaster. 2002.
Jarošová, D. Starostlivosť o seniorov vo Fínsku. Sestra. 2002, roč. 1, č. 6, s. 14-14. ISSN 1335-9444.
Jarošová, D. Trendy v ošetřovatelství. 2002.
Jarošová, D. Uplatnění distančních forem studia ve vzdělávání zdravotních sester. In: II. ošetřovatelské sympozium s mezinárodní účasti.: Sborník 2002-04-17 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. s. 43-45.
Jarošová, D. Uplatnění distančních forem studia ve vzdělávání zdravotních sester. In: Trendy v ošetřovatelství. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2002. s. 21-24. ISBN 80-7042-335-8.
Jarošová, D. a Lednický, V. Vlastnosti sester manažerek ve zdravotnictví.. Moderný medicínsky manažment. 2002, roč. 3, s. 11-12. ISSN 1335-2326.
Dušová, B. a Jarošová, D. Volnočasové aktivity seniorů. In: VI. gerontologické dny - kongres s mezinárodní účastí: Sborník VI. gerontologické dny s mezinárodní účastí 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 120-122. ISBN 80-02-01510-X.
Jarošová, D. Využitie metódy kvantifikácie ošetrovateľskej starostlivosti pre stanovenie počtu ošetrovatelského personálu v domovoch dochodcov. Revue profesionálnej sestry. 2002, roč. 9, č. 10, s. 10-11. ISSN 1335-1753.
Jarošová, D. Využívanie moderných prípravkov pri ošetrovaní a liečbe dekubitov. Revue profesionálnej sestry. 2002, roč. 9, s. 10-12. ISSN 1335-1753.
Jarošová, D. Výživa seniorů - stravovací zvyklosti. In: Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí: Sborník referátů z antropologické konference s mez. účastí 17.4.2002 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 127-128. ISBN 80-244-0596-2.
Jarošová, D. a Dušová, B. Vzdělávání seniorů na vysokých školách - U3V. In: VI. gerontologické dny - kongres s mezinárodní účastí: Sborník kongresu VI. gerontologické dny Ostrava 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DT Ostrava, 2002. s. 117-119. ISBN 80-02-01510-X.
Jarošová, D. Zdravotní sestra a pacient s chronickou bolestí. Ošetřovatelství. 2002, roč. 3, s. 92-93. ISSN 1212-723X.
Jarošová, D. Analýza životního stylu vysokoškolských studentů. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník Interdisciplinární konference s mezinárodní účastí Kinantropologické dny Doc. MUDr. V. Soulka, CSc. 2001-09-06 . Hradec Králové: LF UK, 2001. LF UK, 2001. s. 224-227. ISBN 80-85109-74-6.
Jarošová, D. Cestovní medicína. In: 6. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství: Sborník 6. mezinárodní konference Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství 2001-03-28 . Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2001. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2001. s. 76-78. ISBN 80-7040-489-2.
Jarošová, D. Florence Nightingale a některé její role v ošetřovatelství a zdravotnictví. In: I. Ostravské sympozium ošetřovatelství: Sborník I. Ostravské sympozium ošetřovatelství 2001-02-02 . Ostrava: Ostravská univerzita, ZSF, 2001. Ostravská univerzita, ZSF, 2001. s. 48-50. ISBN 80-7042-324-2.
Jarošová, D. Florence Nightingalová - průkopnice moderního ošetřovatelství. Ošetřovatelství Teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2001, s. 3-5. ISSN 1212-723X.
Jarošová, D. Hodnocení tělesného růstu dětí s chronickým revmatickým onemocněním. In: 2. mezinárodní konference Pohyb a zdraví: Sborník přednášek 2. mezinárodní konference Pohyb a zdraví 2001-09-15 . Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. Univerzita Palackého, 2001. s. 230-232. ISBN 80-244-0322.
Jarošová, D. I. Ostravské sympozium ošetřovatelství. Instrumentářka. 2001, s. 21-21. ISSN 0-000-00.
Jarošová, D. I. Ostravské sympozium ošetřovatelství. Sestra. 2001, roč. 11, č. 3, s. 58-58. ISSN 1210-0404.
Jarošová, D. I. ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2001.
Jarošová, D. Juvenilní idiopatická artritida a její vliv na somatický vývoj dětí. Sestra. 2001, č. 11, s. 38-39. ISSN ISSN 1210-0404.
Jarošová, D. Kvalita života pacientů s chronickou bolestí. 2001.
Jarošová, D. Mentální anorexie-kazuistika. Infosestra. 2001, roč. 2, č. 4, s. 17-18. ISSN 1335-4132.
Jarošová, D. Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou. Bull.Slov.antropol.Spoloč.. 2001, s. 63-65. ISSN ISBN 80-227-165.
Jarošová, D. Některé antropologické znaky u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou. In: I. Kongres slovenských antropológov. Zemplínská Šírava. 2001.
Jarošová, D. a Lednický, V. Osobnost strategického manažéra. In: Strategický manažment-prípadové štúdie. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2001. s. 15-18. ISBN 80-225-1438-1.
Jarošová, D. Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity. In: VII. královohradecké ošetřovatelské dny: Sborník přednášek VII. královohradecké ošetřovatelské dny 2001-09-13 . Hradec Králové: LF UK, 2001. LF UK, 2001. s. 16-17.
Jarošová, D. Ošetřovatelství v pregraduální přípravě geriatrických pracovníků na ZSF Ostravské univerzity. In: VII. královohradecké ošetřovatelské dny: Sborník přednášek VII. královohradecké ošetřovatelské dny 2001-09-13 . Hradec-Králové: Nucleus HK, 2001. Nucleus HK, 2001. s. 16-17. ISBN 80-86225-14-3.
Jarošová, D. Possibilities of Caring for Elderly People in the Czech Republic. In: 3th International Conference Nursing and Nursing Science. Nurnberg 2001: Proceedings from 3th International Conference Nursing and Nursing Science. Nurnberg 2001: 123 2001-04-26 . Nurnberg: konference, 2001. konference, 2001. s. 123-123. ISBN není.
Jarošová, D. Possibilities of Carying for Elderly People in the Czech Republic. In: 3 rd International Conference Nursing and Nursing Science. Norimberk. 2001.
Jarošová, D. Růstové změny u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou. 2001.
Jarošová, D. Sborník I.ostravské sympozium ošetřovatelství. 2001.
Jarošová, D. a Růžičková, R. Umírání z pohledu sestry. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2001. 400. 21 s. ISBN 80-7042-325-0.
Jarošová, D. Výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků na vysokých školách. In: II. celostátní konference Řízená jakost ve zdravotnictví České republiky: Sborník celostátní konference Řízená jakost ve zdravotnictví České republiky 2001-11-29 . Ostrava: MNOF Ostrava, 2001. MNOF Ostrava, 2001. s. 11-11. ISBN není.
Jarošová, D. a Lednický, V. Význam správne volených cieľov. In: Strategický manažment-prípadové štúdie. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2001. s. 34-38. ISBN 80-225-1438-1.
Jarošová, D. Vzdělaná sestra?. Revue profesionálnej sestry. 2001, roč. 8, č. 3, s. 9-10. ISSN 1335-1753.
Jarošová, D. Známe cukrovku?. Infosestra. 2001, roč. 3, s. 17-19. ISSN 1335-4132.
Jarošová, D. Hodnocení kvality zdravotní péče. Revue ošetrovatelstva a laboratornych metodik. 2000, roč. 6, s. 113-116. ISSN 1335-5090.
Jarošová, D. K zajištění psychických potřeb dítěte hospitalizovaného na operačním oddělení. Revue ošetrovateľstva a laboratornych metodik. 2000, s. 102-103. ISSN 1335-5090.
Jarošová, D. Kvalita služeb ve zdravotnictví. In: 4. mezinárodní konference Quality 2000: Sborník 4. mezinárodní konference Quality 2000 2000-00-00 . Ostrava: OU Ostrava, 2000. OU Ostrava, 2000. s. 43-45. ISBN 82-02-01350-6.
Jarošová, D. Kvalita života pacientů s chronickou bolestí. Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2000, s. 28-30. ISSN 1212-723X.
Jarošová, D. Práva pacientů - výsledky průzkumu informovanosti. In: II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí: Sborník II. konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí 2000-09-06 . Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2000. Univerzita Palackého Olomouc, 2000. s. 34-35. ISBN 80-86-257-21-5.
Jarošová, D. Pregraduální výchova a vzdělávání sester ve Finsku. In: II. konference ošetřovateltví s mezinárodní účastí: Sborník II. konference ošetřovateltví s mezinárodní účastí 2000-09-06 . Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2000. Univerzita Palackého Olomouc, 2000. s. 36-37. ISBN 80-86-257-21-5.
Jarošová, D. První absolventi bakalářského studia zdravotnického managementu na ZSF OU. In: VI. královehradecké ošetřovatelské dny: Sborník VI. královehradecké ošetřovatelské dny 2000-09-14 . Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2000. NUCLEUS HK, 2000. s. 12-12. ISBN 80-86225-06-2.
Jarošová, D. Somatický vývoj dětí léčených pro chronickou artritidu. In: Konference Aplikovaná antropologie: Sborník Konference Aplikovaná antropologie 1999-06-30 . Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, 2000. Univerzita Palackého v Olomouci, PdF, 2000. s. 123-130. ISBN 80-244-0086-3.
Jarošová, D. Some remarks to the health care system in Finland. Journal of Health Management and Public Health. 2000, roč. 5, s. 16-19. ISSN 1335-1885.
Jarošová, D. Starý člověk: v rodině nebo v instituci?. In: 4. Medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve Ošetrovateľstvo v gerontológii: Zborník 4. Medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve Ošetrovateľstvo v gerontológii 2000-09-20 . Martin, SR: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2000. Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2000. s. 167-168. ISBN 80-88866-12-X.
Jarošová, D. Starý člověk: v rodině nebo v instituci?. In: IV. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovatelstve. Martin. 2000.
Jarošová, D. Teorie moderního ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2000. lékařství. 133 s. ISBN 80-85866-55-2.
Jarošová, D. The university students life styles. In: 3rd International Conference Health Tourism for 21st Century. Opatija. 2000.
Jarošová, D. The university students life styles. In: 3rd International Conference - Health tourism for 21st century: Proceedings from 3rd International Conference - Health tourism for 21st century 2000-04-19 . Opatija, Chorvatsko: xx, 2000. xx, 2000. s. 15-24. ISBN 80-244-00-86-3.
Jarošová, D. Zdravotní výchova v práci sestry. Revue ošetrovatelstva a laboratornych metodik. 2000, roč. 6, s. 48-49. ISSN 1335-5090.
Jarošová, D. Zisťovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Revue profesionálnej sestry. 2000, roč. 7, s. 9-10. ISSN 1335-1753.
Jarošová, D. Zjištování kvality ošetřovatelské péče ve FNsP Ostrava. In: V. královehradecké ošetřovatelské dny - Nové trendy v ošetřovatelství: Sborník V. královehradecké ošetřovatelské dny - Nové trendy v ošetřovatelství 1999-09-23 . Hradec Králové: Nucleus HK, 2000. Nucleus HK, 2000. s. 30-32. ISBN 80-86225-01-1.
Jarošová, D. Some Remarks to the Health Care System in Finland. In: 4th Health Management Symphosium. Trnava. 1999.
Jarošová, D. University of Kuopio. 1999.
Jarošová, D. University of Kuopio. 1999.
Jarošová, D. Vybrané kapitoly z teorie ošetřovatelství. 1999.
Jarošová, D. Health care services in the Czech Republic and region of North Moravia. In: Symphosium Social work in public Health. Kuopio. 1998.
Jarošová, D. Nový studijní obor na Zdravotně sociální fakultě OU. In: I.mezinárodní konference ošetřovatelství Olomouc 1998: Sborník I.mezinárodní konference ošetřovatelství Olomouc 1998 1998-09-03 . Olomouc: konference, 1998. konference, 1998. s. 00-00. ISBN není.
Jarošová, D. Posibilities of the care of elderly people. In: Symphosium Social work in public Health. Kuopio. 1998.
Jarošová, D. Zdravotní výchova v práci sestry. In: III. mezinárodná konferencia o vzdelávaní v odbore ošetrovatelstvo. Martin. 1998.
Jarošová, D. Zdravotní výchova v práci sestry. In: III. medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve: Zborník III. medzinárodná konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve 1998-09-11 . Martin: xx, 1998. xx, 1998. s. 27-28. ISBN 80-88866-06-5.
Jarošová, D. VÝVOJ SADY NÁSTROJŮ PRO VÝUKU EBP V OŠETŘOVATELSTVÍ..


ZkratkaNázev předmětu
2IMVVybrané metody výzkumu v ošetřovatelství
2ISMZStrategický management zdravot. zařízení
KONHOKonzultační hodiny
8PMANManagement zdravotních a soc. služeb
1ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
2ORZDOrganizace a řízení zdravotnictví
AJKS1Anglický jazyk
EBNKSOšetřovatelství založené na důkazech
EBNVSOšetřovatelství založené na důkazech
EBPDKEvidence Based Practice v ošetř.
EBPDPEvidence Based Practice v ošetř.
EBPOKPraxe založená na důkazech
EEBNEvidence Based Practice in Nursing
EHCSHealth Care System of the Czech Republic
ETIKAEtika ve zdravotnictví
ETIKSEtika ve zdravotnictví
EZDKSEkonomika a pojišťovnictví
EZDVPEkonomika a pojišťovnictví
FMOKSFilozofie a koncept. modely v ošetřov.
FMOVPFilozofie a koncept. modely v ošetřov.
KDPDKKlinické doporučené postupy v ošetř.
KDPDPKlinické doporučené postupy v ošetř.
KODKSKomunitní péče a domácí péče
LINDKZískávání literárních informací
MPZ1KMetodika prezentování 1
MPZ1PMetodika prezentování 1
MPZ2KMetodika prezentování 2
MPZ2PMetodika prezentování 2
MSTVPManagement studia
MVIKVybrané metody výzkumu v ošetřovatelství
M1ORSModul I.-organizace studia ošetřovat.
M2OSEModul II.-ošetřovatelství
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPRLFOšetřovatelská praxe
ORIZDOrganizace a řízení zdravotnictví
ORZDKOrganizace a řízení zdravotnictví
ORZDROrganizace a řízení zdravotnictví
ORZVPOrganizace a řízení zdravotnictví
OSPDKOšetřovatelství v sekundární zdrav. péči
OSPDPOšetřovatelství v sekundární zdrav. péči
O1ZASZáklady ošetřovatelství
O2ORZOrganizace a řízení zdravotnictví
O3FKMFilozofie a koncept. modely v ošetřov.
O3VVOVýzkum v ošetřovatelství
O4EBDOšetřovatelství založené na důkazech
SDSK1Diplomový seminář 1
SDSK2Diplomový seminář 2
SDSP1Diplomový seminář 1
SDSP2Diplomový seminář 2
SMOPPManagement v ošetřovatelské péči
SMVOKVybrané metody ošetřovatelského výzkumu
SMVOPVybrané metody ošetřovatelského výzkumu
SOLLFSociální lékařství
SPPZKPříprava projektů ve zdravotnictví
SPPZPPříprava projektů ve zdravotnictví
SPZDKPraxe založená na důkazech
SPZDPPraxe založená na důkazech
SZG1KOšetřovatelská péče v geriatrii
SZG1POšetřovatelská péče v geriatrii
SZG2KGeriatrie a gerontologie
SZG2PGeriatrie a gerontologie
SZPA1SZZK Gynekologie,porodnictví a neonatol.
SZP1KOšetřovatelská péče v pediatrii
SZP1POšetřovatelská péče v pediatrii
SZP2KPediatrie
SZP2PPediatrie
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
VPFDKVýzkumný projekt a jeho financování
VPFDPVýzkumný projekt a jeho financování
VYOKSVýzkum v ošetřovatelství
VYOVPVýzkum v ošetřovatelství
YOPRLNursing practice
YSOLLSocial medicine
YZONLBasics of nursing of patients
ZMAKSManagement
ZMAVPManagement
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
ZOSKSZáklady ošetřovatelství
ZOSVPZáklady ošetřovatelství
ZSPKZdravotně sociální péče v geriatrii
ZSPPZdravotně sociální péče v geriatrii
0IATUAktuální témata ošetřovatelství
0IAT5Aktuální témata ošetřovatelství
0IBPDObhajoba bakalářské práce
0ID1QDiplomový seminář 1
0ID1YDiplomový seminář 1
0ID2QDiplomový seminář 2
0ID2YDiplomový seminář 2
0ID3QDiplomový seminář 3
0ID3YDiplomový seminář 3
0IFMXFilozofie a koncept. modely v ošetřov.
0IGPUVýzkumný projekt - podaný
0IGP5Výzkumný projekt - podaný
0IKDQKlinické doporučené postupy
0IKDYKlinické doporučené postupy
0IOBSSZZ 1 Obhajoba diplomové práce
0IOB4SZZ 1 Obhajoba diplomové práce
0IODUOšetřovatelství založené na věd.důkazech
0IOD5Ošetřovatelství založené na věd.důkazech
0IOKDSZZK Pediatrické ošetřovatelství
0IOZOZáklady ošetřovatelství
0IPDQPraxe založená na důkazech
0IPDYPraxe založená na důkazech
0IPVUPříprava výzkumného projektu
0IPV5Příprava výzkumného projektu
0ITODSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0IVYQVybrané metody výzkumu
0IVYYVybrané metody výzkumu
1EBPOPraxe založená na důkazech
1NSDSDiplomový seminář 1
1NSMVVybrané metody ošetřovatelského výzkumu
2NKETEtika ve zdravotnictví
2NKOROrganizace a řízení zdravotnictví
2NSPZPraxe založená na důkazech
2ZORZOrganizace a řízení zdravotnictví
6ZOSEZáklady ošetřovatelství pro soc. prac.
8KVEZZdravotní a sociální politika
8PVEZZdravotní a sociální politika
9OPRLOšetřovatelská praxe
9SOLLSociální lékařství
9ZONLZáklady ošetřování nemocných
2RZDPOrganizace a řízení zdravotnictví
4RZDKOrganizace a řízení zdravotnictví


AutorNázev práceTypRok
Doležel JakubStandardizace edukačního procesu u pacientů po infarktu myokardudisertační 2019 
Nedvědová DanielaPracovní spokojenost porodních asistentek - mezinárodní komparační studiedisertační 2018 
Majkusová KamilaKlinický doporučený postup pro prevenci pádů pacientů v ústavní péčidisertační 2017 
Drahošová LenkaKoncept péče v ošetřovatelstvídisertační 2016 
Hosáková JiřinaHodnocení kvality života pacientů se schizofreniídisertační 2016 
Kumorková MarieNeuropsychická zátěž všeobecných sester lůžkových oddělení NsP Karviná-Ráj, pracoviště Orlovárigorózní 2015 
Jakšová KateřinaPorozumění zkušenosti rodičů dětí s mentálním postiženímrigorózní 2014 
Valušová DanaPorozumění zkušenosti rodin pečujících o dítě s dětskou mozkovou obrnou - narativní perspektivarigorózní 2014 
Baňasová ZuzanaKompetencie študentov ošetrovateľstvadiplomová 2019 
Barvířová RadkaMobbing ve zdravotnictvídiplomová 2019 
Stryjová KarolínaStres studentů ošetřovatelstvídiplomová 2019 
Burešová ZuzanaDoporučené postupy a intervence v prevenci ventilátorové pneumonie - praxe založená na důkazechdiplomová 2018 
Hanáčková JanaIntervence při aplikaci nízkomolekulárního heparinudiplomová 2018 
Jančová NikolProblematika dítěte s onemocněním akutní lymfoblastické leukémiediplomová 2018 
Mazur MartinBezpečí pacientů hospitalizovaných na odděleních intenzivní péčediplomová 2018 
Richterová NikolaPracovní spokojenost porodních asistentek v nemocničním a komunitním prostředídiplomová 2018 
Wislová JulieScreening kognitivních poruch u starší populacediplomová 2018 
Žáková SoňaKvalita života žen v těhotenství a po porodudiplomová 2018 
Boháčová VendulaPorozumění zkušenosti nemocných dětí s astma bronchialediplomová 2017 
Hasal AntonínStres, vyhoření a pracovní spokojenost sester - přehledová studiediplomová 2017 
Janková ZdeňkaProblematika dítěte se zhoubným onemocněnímdiplomová 2017 
Krawczyková LibušePečování z pohledu seniorů a jejich pečovatelůdiplomová 2017 
Oborná LuciePracovní spokojenost a stres sester v domácí péčidiplomová 2017 
Pluháčková SilviePercepce pracovního prostředí sesterdiplomová 2017 
Seidlerová InkaHodnocení selfmonitoringu u seniorů s onemocněním diabetes mellitus II. typudiplomová 2017 
Vyležíková JanaTěhotenství, porod a šestinedělí u žen s HIV infekcídiplomová 2017 
Zemanová MartinaKvalita pracovního života dětských sesterdiplomová 2017 
Klvaňová AlenaPracovní spokojenost a psychická zátěž všeobecných sester na dialyzačním střediskudiplomová 2016 
Němečková IvetaPsychická a fyzická zátěž sester ve Fakultní nemocnici Ostravadiplomová 2016 
Osičková JanaZkušenosti prvorodiček s porodemdiplomová 2015 
Petrová LenkaPorozumění zkušenosti žen s rakovinou prsu - kvalitativní přístupdiplomová 2015 
Petřvalská VieraKvalita života žen s endometriózoudiplomová 2015 
Stloukalová TerezaPorozumění zkušenosti nemocných dětí s chronickým selháním ledvindiplomová 2015 
Tlachová MarkétaProžívání perinatální ztrátydiplomová 2015 
Veselá AnnaPracovní spokojenost a stres porodních asistentek v nemocnicidiplomová 2015 
Kochánková LucieSpokojenost prvorodiček s porodemdiplomová 2014 
Murasová MarcelaAdaptace klinického doporučeného postupu prevence dekubitůdiplomová 2014 
Valachová JanaHodnocení efektivity kojenídiplomová 2014 
Žitníková PetraADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍdiplomová 2014 
Babišová HanaHodnocení pečovatelské zátěže rodinných pečujícíchdiplomová 2013 
Bizoňová JanaPrevence pádů u seniorů ve zdravotnických zařízeníchdiplomová 2013 
Čurdová BohumilaPracovní spokojenost a kvalita života sesterdiplomová 2013 
Hodoňová AlenaZdravotný stav a ošetrovateľské problémy seniorov v inštitúciách dlhodobej starostlivostidiplomová 2013 
Kiabová LenkaSyndróm vyhorenia u detských sestierdiplomová 2013 
Kumorková MariePády seniorů v institucidiplomová 2013 
Neumannová TerezaPády seniorů v zařízeních dlouhodobé péčediplomová 2013 
Gebauerová MichaelaKvalita života seniorů žijících v domácím prostředídiplomová 2012 
Petzuchová AlenaMonitorování krevního tlaku u dětídiplomová 2012 
Prusková RenataVnímání pečovatelského chování sestrami a pacienty na vybraných klinických odděleníchdiplomová 2012 
Valušová DanaHodnocení kvality péče rodiči dětských pacientůdiplomová 2012 
Winklerová JarmilaSpokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčídiplomová 2012 
Wojnarová DorotaKlinické doporučené postupy - dekubitydiplomová 2012 
Bogdánová LenkaMakulární degenerace u seniorůdiplomová 2011 
Gulisová IvanaVýskyt mobbingu a bossingu mezi zdravotnickými pracovníkydiplomová 2011 
Majkusová KamilaPády seniorů hospitalizovaných v Městské nemocnici Ostravadiplomová 2011 
Martincová VeronikaKazuistika pacienta s chronickým renálním selhánímdiplomová 2011 
Pohlová LucieSyndrom vyhoření u sester na gerontologickém pracovištidiplomová 2011 
Šindelová KateřinaZdravotní a sociální charakteristiky seniorů v následné péčidiplomová 2011 
Tobišková LucieKvalita života seniorů v institucionální péčidiplomová 2010 
Lorková PetraInformovanost studentů vysokých škol o prevenci melanomubakalářská  
Rubinová BarboraProblematika očkování dospělé a dětské populace - literární přehledbakalářská  
Janišová JarmilaChybějící ošetřovatelská péče - přehledová studiebakalářská 2019 
Miková VeronikaAdherence pacientů k léčbě hypertenzebakalářská 2018 
Bečicová NatálieZdravý životní styl v těhotenstvíbakalářská 2017 
Kusinová PavlínaKvalita života pacienta po aplikaci buněčné terapie pro kritickou končetinovou ischemiibakalářská 2017 
Pupíková BlankaKvalita péče u pacientů se stomiíbakalářská 2017 
Rusková MartinaSpokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí v ambulantních zařízeníchbakalářská 2017 
Steinová DanaŽivotní styl a zdravotní stav sesterbakalářská 2016 
Hasal AntonínPracovní spokojenost sesterbakalářská 2015 
Pluháčková SilviePerioperační sestra - první asistent lékařebakalářská 2015 
Adamčíková VendulaSyndrom vyhoření v Ústavu sociální péče pro tělesné postižené v Hrabynibakalářská 2014 
Burešová ZuzanaKvalita pracovního života sester z nemocnice Třinecbakalářská 2014 
Kašičková MonikaŽivotní styl obézních dětíbakalářská 2014 
Skopalová EvaSoubor ošetřovatelských diagnóz NANDA International pro psychiatrické odděleníbakalářská 2014 
Halašková MarcelaAgresivita ve zdravotnickém zařízení - vnímání agresivity sestramibakalářská 2013 
Kučerová LucieSpolupráce mezi sestrami a lékařibakalářská 2013 
Vavrečková RenátaNásilí vůči zdravotnickym pracovníkům ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2013 
Prokelová PavlaSyndrom vyhoření u sester na neurochirurgických odděleníchbakalářská 2012 
Bizoňová JanaMočový katétr jako příčina infekcebakalářská 2011 
Porubová SilvieNANDA-Int. ošetřovatelské diagnózy v domácí péčibakalářská 2011 
Stuchlá MarieOvěřování vybraných ošetřovatelských intervencí (NIC) v dlouhodobé péčibakalářská 2011 
Fryzová ŠárkaSpecifika zdravotní a ošetřovatelské péče ve Věznici Karvinábakalářská 2010 
Janků MarcelaZdravotní stav a životní styl vysokoškolských studentůbakalářská 2010 
Mesiariková ŠárkaKazuistika pacienta s hantavirovou infekcíbakalářská 2010 
Mikurdová MartinaPráce sestry se sterilním zdravotnickým prostředkembakalářská 2010 
Talavašková ZuzanaKvalita života pacientů po kardiochirurgickém výkonubakalářská 2010 
Valušová DanaUžití omezovacích imobilizačních prostředků při poskytování ošetřovatelské péčebakalářská 2010 
Winklerová JarmilaŽivotní styl dárců krvebakalářská 2010 
Barvířová RadkaSoubor ošetřovatelských diagnóz v domácí péčibakalářská 2009 
Bátorová MariePéče o zdraví v romské komunitěbakalářská 2009 
Jonkišová KateřinaKouření v těhotenstvíbakalářská 2009 
Koutná MartinaFaktory výběru prvního pracoviště absolventů ošetřovatelstvíbakalářská 2009 
Malá KateřinaZdravotní stav a životní styl středoškolských studentůbakalářská 2009 
Růžičková BarboraKomunikace sestry s nemocným dítětembakalářská 2009 
Kristianová LibušeVýskyt syndromu vyhoření u porodních asistentek v ostravských nemocnicíchbakalářská 2008 
Skřivánková EliškaKlinická praxe - reflexe studentů ošetřovatelstvíbakalářská 2008 
Tobišková LucieKvalita života seniorů v domově-penzioně pro důchodcebakalářská 2008 
Foralová JanaVývoj ošetřovatelství v Itáliibakalářská 2007 
Kleslová SilvieSoubor ošetřovatelských diagnóz v domácí péčibakalářská 2007 
Krakovská MichaelaMentor klinické praxe ošetřovatelstvíbakalářská 2007 
Szkanderová MichaelaAgresivita ve zdravotnických zařízeníchbakalářská 2007 
Vitešníková PetraFunkční stav seniorů v domácí péčibakalářská 2007 
Ambrůzová LucieSyndrom vyhoření u sester pracujících na oddělení intenzivní péče.bakalářská 2006 
Cieslarová HanaSyndrom vyhoření u sester na gerontologickém pracovištibakalářská 2006 
Cvernová KateřinaZdravotní stav a životní styl studentů vysoké školy s technickým zaměřenímbakalářská 2006 
Jelínková LucieŽivotní styl studentů vysokých škol - srovnávací studiebakalářská 2006 
Kopečná HanaHodnocení výživy seniorů v institucíchbakalářská 2006 
Kovalčíková ZuzanaZdravotní aspekty kvality života seniorů v domovech důchodcůbakalářská 2006 
Kusková KateřinaVnímání stárnutí a stáří z pohledu studentů středních školbakalářská 2006 
Lasovská AlenaZdravotní stav a životní styl studentů středních školbakalářská 2006 
Marková LuciePostoje a názory na stáříbakalářská 2006 
Matušová MonikaHospice a vztah studentů zdravotnických oborů k terminálně nemocnýmbakalářská 2006 
Michálková RadkaOsobní asistence se zaměřením na senoirybakalářská 2006 
Šrubařová MarkétaPrvní pomoc - informovanost laické a odborné veřejnostibakalářská 2006 
Urbanová VítězslavaHospice a vztah zdravotnických pracovníků k terminálně nemocnýmbakalářská 2006 
Vančurová JanaZdravotní stav a životní styl studentů vysoké školy se zdravotnickým zaměřenímbakalářská 2006 


Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výskytu nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů v nemocnicích
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2018 - 12/2021
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavřešený
Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období9/2018 - 9/2021
PoskytovatelErasmus+
Stavřešený
Rationing Missed Nursing care: An international and multidimensional problem
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období10/2016 - 9/2020
PoskytovatelCost
Stavřešený
Přidělovaná ošetřovatelská péče ve vztahu k profesnímu pracovnímu prostředí sester
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období10/2018 - 6/2020
PoskytovatelINTER-COST
Stavřešený
Multicultural Care in European Intensive Care Units
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období10/2016 - 9/2018
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, Erasmus+
Stavukončený
Vývoj a implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2013 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Talentovaní studenti a absolventi doktorského studia/ Dotační titul 3
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období9/2014 - 8/2015
PoskytovatelCentrum epidemiologického výzkumu, Ústav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období5/2014 - 6/2015
PoskytovatelProgram BETA, Veřejná zakázka
Stavukončený
Validita škál k posouzení rizika vzniku dekubitů
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Adaptace a ověřování klinických doporučených postupů. KDP prevence dekubitů a KDP prevence katétrových infekcí
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů v ústavní péči
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Centrum pro klinické doporučené postupy na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Pracovní spokojenost porodních asistentek - mezinárodní komparační studie
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
dotační titul 5
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období6/2012 - 9/2013
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Quality of life of patients with diabetic foot ulcers in the Visegrad countries
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období9/2012 - 9/2013
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, Ostatní zahr. vzd. programy
Stavukončený
Pečovatelské chování sester jako prediktor spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití ošetřovatelské klasifikace NANDA International a NIC v životním stylu seniorů (v institucionální péči)
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Metodologická a obsahová analýza a komparace klinických doporučených postupů a standardů prevence a ošetřování dekubitů
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Problematika ošetřovatelské diagnostiky - teoretická východiska a aplikace v ošetřovatelském procesu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2011
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA international a NIC v domácí péči
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období7/2008 - 12/2011
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období11/2005 - 11/2007
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
Mezinárodní sympozium ošetřovatelství
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2007 - 7/2007
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Inovace bakalářského programu - sociálně zdravotní a geriatrická péče
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období1/2003 - 12/2003
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub