Vedení Ostravské univerzity

doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.


prorektor pro vědu a uměleckou činnost
e-mail:
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.


prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.

Mgr. Renáta Tomášková, Dr.


prorektorka pro mezinárodní vztahy
e-mail:
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.


prorektor pro strategii a rozvoj
e-mail:
Ing. Jan Fux, MBA

Ing. Jan Fux, MBA


kvestor
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 04. 2023