Vedení Ostravské univerzity

doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.


prorektor pro vědu a uměleckou činnost
e-mail:
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.


prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.

Mgr. Renáta Tomášková, Dr.


prorektorka pro mezinárodní vztahy
e-mail:
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.


prorektor pro strategii a rozvoj
e-mail:
Ing. Jan Fux, MBA

Ing. Jan Fux, MBA


kvestor
e-mail:

Malé kolegium rektora

prorektor pro vědu a tvůrčí činnost:
prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání:
prorektorka pro mezinárodní vztahy:
prorektor pro strategii a rozvoj:
vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů:
vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace:

Velké kolegium rektora

prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání:
prorektor pro vědu a tvůrčí činnost:
prorektor pro strategii a rozvoj:
prorektorka pro mezinárodní vztahy:
místopředseda RVH OU:
zástupce OU v RVVI:
garant projektu LERCO:
vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů:
vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace:
předsedkyně AS OU:
místopředseda AS OU za studentskou komoru:


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2024