Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Zuzana Václavíková


„Ne vše, co se dá spočítat, se počítá a ne vše, co se počítá, se dá spočítat.“

A. Einstein

Zuzana Václavíková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 113, budova A
funkce:tajemnice katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2143
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1999 – 2003Ph.D., Aplikovaná algebra, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
2003RNDr., Aplikovaná matematika, Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
1994 – 1999Mgr., Učitelství VVP pro SŠ (matematika – fyzika), Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta

Kvalifikace

2003Ph.D., Aplikovaná algebra
2003RNDr., Aplikovaná matematika
1999Mgr., Učitelství VVP pro SŠ (matematika – fyzika)

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2001 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra matematiky

Odborné zaměření

algebra a teorie čísel
didaktika matematiky

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – 2018předseda Akademického senátu PřF OU
2015 – 2018člen Akademického senátu OU
2009 – 2015člen Akademického senátu PřF OU

Působení v zahraničí

Viz záložka publikační činnost.

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Francouzštinapasivní znalost
Slovenčinarodilý mluvčí


Vybrané publikace

Václavíková, Z. Maths for Non-maths Students. In: APLIMAT 2019: 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 Proceedings 2019-02-05 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 1221-1225. ISBN 978-80-227-4884-1.
Václavíková, Z. EduLARP - vývoj a implementace do vyučování. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science, 2018. s. 509-515. ISBN 978-80-7444-065-6.
Václavíková, Z. Prototypes in Planimetrics. In: APLIMAT 2018. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2018.
Václavíková, Z. Prototypes in Planimetrics. In: APLIMAT 2018: 17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018 Proceedings 2018-02-06 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 1047-1053. ISBN 978-80-227-4765-3.
Václavíková, Z. Vzdělávací hry v přírodovědných oborech. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science, 2018. s. 435-442. ISBN 978-80-7444-065-6.

Všechny publikace

Václavíková, Z. Erasmus+ Liverpool. 2019.
Václavíková, Z. Maths for Non-maths Students. In: APLIMAT 2019: 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 Proceedings 2019-02-05 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 1221-1225. ISBN 978-80-227-4884-1.
Václavíková, Z. MATHS FOR NON-MATHS STUDENTS. In: Aplimat 2019. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2019.
Václavíková, Z. EduLARP - vývoj a implementace do vyučování. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science, 2018. s. 509-515. ISBN 978-80-7444-065-6.
Václavíková, Z. Erasmus+ Palermo. 2018.
Václavíková, Z. Erasmus+ Stuff mobility Liverpool. 2018.
Václavíková, Z. Gamification of Science Education. In: DidSci Plus. Praha: Charles University - Faculty of Science. 2018.
Václavíková, Z. Introduction to Denstiy -- How to Measure Countable Sets. In: Mathematical seminar of University of Palermo. Palermo: University of Palermo. 2018.
Škrabánková, J., Konečná, P. a Václavíková, Z. Odborný blok VI: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Václavíková, Z. Prototypes in Planimetrics. In: APLIMAT 2018: 17th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2018 Proceedings 2018-02-06 Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. s. 1047-1053. ISBN 978-80-227-4765-3.
Václavíková, Z. Prototypes in Planimetrics. In: APLIMAT 2018. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2018.
Václavíková, Z. PROTOTYPES IN PLANIMETRICS. In: Aplimat 2018. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2018.
Václavíková, Z. Vzdělávací hry v přírodovědných oborech. In: DidSci Plus: DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS, Proceedings of the International Conference 2018-06-25 Praha. Praha: Charles University - Faculty of Science, 2018. s. 435-442. ISBN 978-80-7444-065-6.
Škrabánková, J., Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Workshop - Odborný blok IV: V rámci projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda) [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Václavíková, Z. Ceepus CIII - Freemover- 1617-101874. 2017.
Václavíková, Z. Erasmus+ Stuff mobility. 2017.
Václavíková, Z. GAMIFICATION AND GAME-BASED LEARNING - HOW TO IMPLEMENT THEM INTO EDUCATION. In: 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017. Bratislava. 2017.
Václavíková, Z. GAMIFICATION AND GAME-BASED LEARNING - HOW TO IMPLEMENT THEM INTO EDUCATION. In: 16th Conference of Applied Mathematics: Proceedings, 16th Conference of Applied Mathematics Aplimat 2017 2017-01-31 Bratislava. Bratislava: Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1592-1598. ISBN 978-80-227-4650-2.
Václavíková, Z. Interactivity - how to prepare study module. In: Entertainment-education in science education. Kraków: Pedagogical University of Cracow, 2017. s. 97-108. ISBN 978-83-8084-056-0.
Václavíková, Z. LARPing the Math. In: XXIV CZECH-POLISH-SLOVAK MATHEMATICAL CONFERENCE. Ružomberok. 2017.
Škrabánková, J. a Václavíková, Z. Letní přírodovědná škola 2017 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Václavíková, Z. Live Action Role Playing in Science Education. In: House of Game//Play and IMC. AArhus. 2017.
Václavíková, Z. Live action roleplaying in Science Education - formal versus informal education. In: IMC Seminars, House of Game//Play. Aarhus university: Aarhus university, Interacting Minds Centre. 2017.
Václavíková, Z. Matematické hry. In: MAP Hlučínsko. Ludgeřovice. 2017.
Václavíková, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. In: Seminar of Department of Mathematical Sciences. Oulu: University of Oulu. 2017.
Václavíková, Z. Seminář pro matematicky nadané žáky [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Václavíková, Z. Some remarques on permutations which preserves the weighted density. In: Seminar of Department of Mathematical Sciences. Oulu: University of Oulu. 2017.
Václavíková, Z. Zahraniční stáž Aarhus-Hobro. 2017.
Šustek, J., Keprt, K., Kolouch, O., Novotný, L., Václavíková, Z. a Doležalová, J. 23rd Czech and Slovak International Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2017.
Václavíková, Z. Ceepus Bratislava, CIII-HU-0028-10-1617-M-99238. 2016.
Václavíková, Z. Interactivity in Education. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2016.
Václavíková, Z. Interactivity in Education. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci: Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016 2016-06-29 Cracow. Cracow: Pedagogical University of Cracow, 2016. s. 165-168. ISBN 978-83-8084-037-9.
Krčmarský, D., Mišík, L. a Václavíková, Z. On small sets of distribution functions of ratio block sequences. Uniform Distribution Theory. 2016, roč. 11, č. 11, s. 165-174. ISSN 1336-913X.
Václavíková, Z. Study modules in non-formal education. In: 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences. Krakow. 2016.
Václavíková, Z. Creative science -- the way how to improve the knowledge and skills of children. In: XXII Česko-Poľsko-Slovenská matematická konferencia. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku. 2015.
Václavíková, Z. Creative science -- the way how to improve the knowledge and skills of children. In: Mathematica V. 1. vyd. Verbum, 2015. s. 91-96. Scientific Issues. ISBN 978-80-561-0296-1.
Václavíková, Z. Erasmus Teacher mobility. 2015.
Václavíková, Z. On wighted asymptotic density and some remarques on permutation which presreve the weighted density. In: Workshop. Grahamstown: Rhodes University. 2015.
Václavíková, Z. a Štěpnička, J. Praktiky matiky nejen pro VŠ. 2015.
Václavíková, Z. Rhodes University, Grahamstown, Eastern Cape, South Africa. 2015.
Mišík, L., Václavíková, Z. a Krčmarský, D. Small sets of distribution functions of ratio sequences. In: Journées Arithmétiques. Debrecen. 2015.
Mišík, L., Václavíková, Z., Šustek, J., Novotný, L. a Nemoga, K. 22nd Czech and Slovak International Conference on Number Theory [Konference]. Liptovský Ján, Slovenská republika. 2015.
Václavíková, Z. Jak se kdysi počítalo. Ostrava, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Okénko do Přírody: Zajímavosti z matematiky [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V. a Václavíková, Z. Okénko do přírody - Jak se kdysi počítalo [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Václavíková, Z. Okna vědy dokořán - workshop pro pedagogy a metodiky VŠ [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2014.
Konečná, P., Ferdiánová, V., Václavíková, Z. a Šustek, J. Příroda v noci: sekce matematika [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2014.
Mišík, L., Václavíková, Z., Šustek, J. a Štěpnička, J. Uniform Distribution Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2014.
Václavíková, Z. Lineární algebra. 2013.
Václavíková, Z. Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií. 2013.
Václavíková, Z. Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií [Nahrávka]. Metodika pořizování přednášek technologií Accordet/MediaSite. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Václavíková, Z. Properties of transformation matrices between the normal bases in the orders of cubic field. Mathematica Slovaca. 2013, roč. 2013, č. 63, s. 63-68. ISSN 0139-9918.
Václavíková, Z. Science education - formal versus informal education. In: New Challenges in Education. Ružomberok: VERBUM, 2013. s. 260-277. ISBN 978-80-561-0065-3.
Václavíková, Z. a Paštéka, M. Some remarks on permutations which preserve the weighted density. Tatra Mountains Mathematical Publications. 2013, roč. 2013, č. 56, s. 35-45. ISSN 1210-3195.
Václavíková, Z. Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na základních a středních školách. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 2013, roč. 2013, s. 163-172. ISSN 1211-6661.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J., Šustek, J., Novotný, L. a Kolouch, O. Summer School on Number Theory [Workshop]. Ostravice, Česká republika. 2013.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J., Šustek, J., Novotný, L. a Kolouch, O. 21st Czech and Slovak International Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2013.
Václavíková, Z. Cesta do hlubin filmové techniky. Ostrava, Česká republika. 2012.
PORUBSKÝ, Š., Václavíková, Z. a Šustek, J. Historie čísel a výpočetních pomůcek. 2012.
Václavíková, Z. Historie filmu a filmové techniky. In: Cesta do hlubin filmové techniky. Ostrava. 2012.
PORUBSKÝ, Š., Šustek, J. a Václavíková, Z. Počítačová algebra. 2012.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. In: Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012. Levoča. 2012.
Václavíková, Z. Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. In: Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov. Ružomberok: VERBUM, 2012. VERBUM, 2012. s. 268-271. ISBN 978-80-8084-941-2.
Václavíková, Z. a Paštéka, M. Some remarks on permutations which preserves the weighted density. In: 12th Colloquiumfest on Algebra and Logic and 9th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory. Ostravice. 2012.
Václavíková, Z. Současný stav psaní dokumentů mezi učiteli na základních a středních školách. In: TeXperience 2012. Morávka. 2012.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J. a Šustek, J. Summer School on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2012.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. The innovation of a course Introduction to Mathematics. In: Mathematica IV. Ružomberok: VERBUM, 2012. s. 37-40. ISBN 978-80-8084-954-2.
Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Úvod do lineární algebry. 2012.
Václavíková, Z. Úvod do matematiky pro informatiky. 2012.
Mišík, L., Václavíková, Z., Štěpnička, J. a Šustek, J. 12th Colloquiumfest on Algebra and Logic and 9th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2012.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Historie kapesních výpočetních pomůcek. In: 32. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE MATEMATIKY. Praha: Matfyzpress, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2011. Matfyzpress, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2011. s. 237-240. ISBN 978-80-7378-172-9.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Historie kapesních výpočetních pomůcek. In: 32. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HISTORIE MATEMATIKY. Jevíčko. 2011.
Konečná, P., Václavíková, Z. a Ferdiánová, V. Popularizace matematiky na OU. In: Popularizační workshop aneb jak popularizovat vědu. Ostrava. 2011.
Václavíková, Z. Popularizace přírodovědných oborů na Ostravské univerzitě. In: Nové trendy v popularizaci technických a přírodovědných oborů. Ostrava. 2011.
Václavíková, Z. a Konečná, P. Profiling of Students of the University of Ostrava by Means of Elective Course in Programme Applied Mathematics. In: International Conference Presentation of Mathematics´10 Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. Technical University of Liberec, 2011. s. 209-213. ISBN 978-80-7372-724-6.
Konečná, P. a Václavíková, Z. Study Fields Optimalization Within the Programme Applied Mathematics. Journal of Mathematics and System Science. 2011, č. 1, s. 80-87. ISSN 2159-5291.
Konečná, P., Solárová, M., Slovák, V., Taraba, B., Maršálek, R., Navrátilová, Z., Kalina, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě: 5. ročník Chemie na Slezskoostravském hradě [Workshop]. Přírodovědecká fakulta OU, Česká republika. 2011.
Vozňák, M., Tomeš, M., Václavíková, Z. a Halas, M. E-model Improvement for Speech Quality Evaluation Including Codecs Tandeming. In: E-model Improvement for Speech Quality Evaluation Including Codecs Tandeming. University of Algarve, Faro, Portugal: WSEAS, 2010. WSEAS, 2010. s. 119-124. ISBN 978-960-474-245-5.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Faktory ovlivňující geometrickou představivost žáků ZŠ. In: Acta mathematica 13. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. s. 197-202. ISBN 978-80-8094-781-1.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Faktory ovlivňující geometrickou představivost žáků ZŠ. In: VIII. Nitrianska matematická konferencia. Nitra. 2010.
Václavíková, Z. Filmová technika, aneb jak se hrálo v kině i doma. Knihovna města Ostravy, Česká republika. 2010.
Václavíková, Z. Historické výpočetní pomůcky a netradiční metody aritmetických výpočtů. In: 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Praha: matfyzpress, 2010. matfyzpress, 2010. s. 275-278. ISBN 978-80-7378-128-6.
Václavíková, Z. Historické výpočetní pomůcky a netradiční metody aritmetických výpočtů. In: 31. mezinárodní konference Historie matematiky. Velké Meziříčí. 2010.
Václavíková, Z. Historie počítacích strojů aneb od prstů k počítači. Ostrava, Česká republika. 2010.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Hrajeme si s čísly. 2010.
Václavíková, Z. a Pomp, M. Koncepce tvorby interaktivních úloh a testů v matematice. In: Acta mathematica 13. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína filozofa, 2010. s. 203-207. ISBN 978-80-8094-781-1.
Václavíková, Z. a Pomp, M. Koncepce tvorby interaktivních úloh a testů v matematice. In: VIII. Nitrianska matematická konferencia. Nitra. 2010.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Rozvíjení geometrického názoru a prostorové představivosti ve výuce na ZŠ a SŠ. 2010.
Václavíková, Z. Historie čísel a výpočetních pomůcek. In: Krajské odborné soustředění chemiků. Bystřice nad Olší. 2009.
Pomp, M. a Václavíková, Z. Kompetence studentů OU ve stereometrii. In: ACTA MATHEMATICA 12. Nitra, Sk.: FPV UKF Nitra, 2009. FPV UKF Nitra, 2009. s. 209-214. ISBN 978-80-8094-614-2.
Václavíková, Z. On properties of transformation matrices between the normal bases of orders in cyclic alg. number field of degree 3. In: 3rd PhD Student Conference on Numebr Theory. Horní Bečva. 2009.
Močkoř, J., Mišík, L., Šustek, J., Václavíková, Z., Hančl, J. a ŠTĚPNIČKA, J. 19th Czech and Slovak International conference on Number Theory [Konference]. Hradec nad Moravicí, Česká republika. 2009.
Hančl, J., Václavíková, Z. a Šustek, J. 3rd PhD Student conference on Number Theory [Konference]. Horní Bečva, Česká republika. 2009.
Hančl, J. a Václavíková, Z. 2nd Ph.D.-Students Mathematical Conference [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2008.
Hančl, J. a Václavíková, Z. 2nd Ph.D.-Students Mathematical Conference [Konference]. Malenovice, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Močkoř, J., Mišík, L., Tóth, J. a Václavíková, Z. 7th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2008.
Hančl, J., Močkoř, J., Mišík, L., Tóth, J. a Václavíková, Z. 7th Polish, Slovak and Czech Conference on Number Theory [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2008.
Václavíková, Z. Teoretická aritmetika. 2007.
Václavíková, Z. Algebra 3- Algebraická rozšíření a jejich aplikace. 2006.
Václavíková, Z. Numerická matematika 2. 2006.
Václavíková, Z. Numerická matematika. 2004.
Václavíková, Z., Kostra, J. a Vavroš, M. Algebraická rozšíření a jejich aplikace. 2003.
Václavíková, Z. G-modulová struktura řádu těles algebraických čísel a jejich důsledky pro polynomické cykly. 2003.
Václavíková, Z. Karl-Franzen university. 2003.
Václavíková, Z., Kostra, J. a Pomp, M. On transformation matrix connected to normal bases in orders. JP Journal of ALgebra Number Theory and Applications. 2003, roč. 3, s. 43-52. ISSN 0972-5555.
Václavíková, Z. Orders with normal bases. In: 16th Czech and Slovak International Conference on Number Theory. Bratislava. 2003.
Václavíková, Z. On cycles of polynomials with integral rational coefficients. Mathematica Slovaca. 2002, s. 537-540.
Václavíková, Z. ON TRANSFORMATION MATRIX CONNECTED TO NORMAL BASES. In: The 4-th Czech and Polish Conference on Number Theory. Cieszyn. 2002.
Václavíková, Z., Kostra, J. a Pomp, M. On transformation matrix connected to normal bases in cubic fields. Acta Acad. Paed. Agriensis. 2002, roč. 29, s. 61-66.
Václavíková, Z. University of Augsburg. 2002.
Václavíková, Z. University of Liverpool. 2002.


ZkratkaNázev předmětu
6UMI1Úvod do studia matematiky pro inform.
AMARKKapitoly z aplik. matematiky
ANGM3Angličtina studovaného oboru 3
GALTEGaloisova teorie
INDIPIntegrální a diferenciální počet
KAMATKapitoly z aplikované matematiky
LIAGLZáklady lineární algebry
MASOHMatematické soutěže a hry
MA2OBMatematika pro dvouoborové studium
PPPR1Průběžná pedagogická praxe 1
SAMRASeminář z aplikované matematiky
SAMRKSeminář z aplikované matematiky
SLAG1Algebra 2 -Algebra a analyt. geometrie 1
SLAG2Algebra 3 -Algebra a analyt. geometrie 2
TARITTeoretická aritmetika
TARZTTeoretická aritmetika
TEARITeoretická aritmetika
TECHMTechnická matematika zajímavě
UTMNLÚvod do studia matematiky
VESE1Vědecký seminář 1
VESE2Vědecký seminář 2
VESE3Vědecký seminář 3
VESE4Vědecký seminář 4
VKHMAVybrané kapitoly z historie matematiky
VOMAZVybrané oblasti matematiky zajímavě
WGALEGalois theory
WLIALIntroduction to Lin.Alg.and Analyt.Geom.
WSLA1Linear Algebra and Analytic Geometry 1
XALGTAlgebra 1 - Algebraické struktury
XLIALZáklady lineární algebry
XSLA1Algebra 2- Algebra a analyt. geometrie 1
XSMTMZáklady matematiky
XSSMTZáklady matematiky
XUSMAÚvod do studia matematiky
YALGTAlgebraické struktury
YALG3Galoisova teorie
YSALGSeminář z algebry
YSLA1Lineární alg. a analyt. geometrie 1
YSLA2Lineární alg. a analyt. geometrie 2
YSZP1Seminář k závěrečným pracím I
YSZP2Seminář k závěrečným pracím II
YTEARTeoretická aritmetika
YTEMNTeorie množin
YUTMLÚvod do teorie množin a logiky
YZZK1Závěrečná zkouška Rozšiř. studia Matemat
YZZK2Závěrečná zkouška Rozšiř. studia Matemat
YZZO1Obhajoba zavěr. práce Rozšiř. studia Mat
YZZO2Obhajoba zavěr. práce Rozšiř. studia Mat
2LAG1Lineární algebra 1
2LIALZáklady lin. algebry a analyt. geometrie
2SSMTZáklady matematiky
2USMAÚvod do studia matematiky
2UTMLÚvod do studia matematiky
6ALGSAlgebraic Structures
6ATEAAlgebra and Theoretical Arithmetic
6LAG1Linear Algebra 1
6LAG2Linear Algebra 2
6LAG3Linear Algebra 3
6TOGETopology and Geometry
6USMAIntroduction to Mathematics
7ALGSAlgebraické struktury
7AMRKKapitoly z aplik. matematiky
7ATAUAlgebra a teoretická aritmetika
7ATEAAlgebra a teoretická aritmetika
7LAG1Lineární algebra 1
7LAG2Lineární algebra 2
7LAG3Lineární algebra 3
7LIALZáklady lineární algebry
7MASOMatematické soutěže a hry
7SATASeminář z algebry a teoret. aritmetiky
7SMRKSeminář z aplikované matematiky
7TOGETopologie a geometrie
7USMAÚvod do studia matematiky
7VKHMVybrané kapitoly z historie matematiky
7VPDMVybrané problémy z didaktiky matematiky


AutorNázev práceTypRok
Schinzelová LenkaImplementace matematiky do společenských her za účelem jejich využití ve výucediplomová 2018 
Kochová KláraCelostátní matematické soutěže a srovnávací testydiplomová 2017 
Prýmusová MarieMetoda DEAdiplomová 2017 
Svoboda MatějOptimalizace portfoliadiplomová 2017 
Šafářová KristýnaPrototypy v geometriidiplomová 2017 
Vaněk JiříMatematika a můj světdiplomová 2017 
Šebestová MonikaProstorová představivost u žáků středních školdiplomová 2015 
Vitásková PetraNetradiční formy výuky matematikydiplomová 2015 
Vitásková PetraModul a vektorový prostordiplomová 2014 
Dolinková PavlínaHistorické násobilkové pomůcky a jejich modelování v prostředí Geogebradiplomová 2013 
Kvaková Olbertová TatianaSlovní úlohy z oblasti funkcídiplomová 2013 
Putyera RadimKružnicediplomová 2013 
Peška PatrikMatematika, Geometrie a Origamidiplomová 2012 
Voráč DavidMetody stereometrického zobrazování včera a dnesdiplomová 2012 
Galbavá MonikaČíselné oborydiplomová 2010 
Kupčák PetrMnožiny ve výuce matematikydiplomová 2010 
Mináriková LenkaPojem množina ve vývoji matematikydiplomová 2010 
Hlavicová MartinaKvadratura kruhu a jiné úlohydiplomová 2009 
Koplíková IvaNumerická řešení nelineárních rovnic a jejich soustavdiplomová 2008 
Kuchařová DanielaSoustavy lineárních algebraických rovnic a jejich aplikacediplomová 2008 
Dyba MartinCirkulantní matice a algebraické výpočty v softwaru MuPADdiplomová 2007 
Rečková ŠárkaNumerická matematika v ekonomiidiplomová 2007 
Fojtíková BarboraGamifikace hodin matematikybakalářská 2018 
Měchurová EliškaMatematické úlohy napříč dějinamibakalářská 2018 
Civáňová KristýnaDerivace matematicky i nematematickybakalářská 2017 
Mazurová LucieMatematika ve sportubakalářská 2017 
Brusová LenkaVýjimečná čísla nejen v matematicebakalářská 2016 
Mitoraj JosefMatematici islámského světa a jejich přínos ve vybraných oblastech matematikybakalářská 2016 
Prokešová MonikaTrigonometrie od počátku do současnostibakalářská 2016 
Hanselková KláraPolynomy, jejich vlastnosti a využití v numerické matematicebakalářská 2015 
Karásková LenkaStátní maturita z matematikybakalářská 2015 
Kiszová ZuzanaMatice párových porovnání v analytickém hierarchickém procesu a jejich aplikacebakalářská 2015 
Lakomá LucieVýuka integrálů a derivací na středních školáchbakalářská 2015 
Otgonchimeg ZandariyaMatematika okolo násbakalářská 2015 
Šafářová KristýnaKuželosečkybakalářská 2015 
Erdelyiová PavlaRelace a jejich vlastnostibakalářská 2014 
Pyszková NikolaObchodní počty včera a dnesbakalářská 2014 
Vengrinová KristýnaČísla a číselné soustavy včera a dnesbakalářská 2014 
Srubková JindřiškaOkruhy a jejich vlastnostibakalářská 2012 
Vitásková PetraÚlohy z lineární algebry řešené využitím softwaru.bakalářská 2012 
Putyera RadimZlatý řezbakalářská 2011 
Dolinková PavlínaHistorické výpočetní metody a pomůckybakalářská 2010 
Přistoupilová PetraLogaritmybakalářská 2010 
Kašparová HanaPrvočíslabakalářská 2009 
Mocová JaroslavaSpeciální typy matic a jejich vlastnostibakalářská 2008 
Hoďáková PetraExtrapolace - zdroj historických objevů i omylůbakalářská 2006 
Koplíková IvaMetoda nejmenších čtverců - aproximace diskrétních dat a odhad vývojebakalářská 2006 


Chemie na Slezskoostravském hradě 2014
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2014 - 11/2014
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Matematika zaměřená na technické obory
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelKatedra matematiky, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Chemie na Slezskoostravském hradě 2012
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2012 - 8/2012
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Inovace matematických předmětů s ohledem na potřebu technicky orientovaných oborů
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Chemie na Slezskoostravském hradě 2011
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2011 - 6/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Technická matematika zajímavě
Hlavní řešitelRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub