Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Jan Hradecký

děkan Přírodovědecké fakulty OU


„We cannot command Nature except by obeying her.“

Francis Bacon

Jan Hradecký

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 104, budova L
L 221, budova L
funkce:děkan
obor činnosti:geoekologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
Děkanát Přírodovědecké fakulty
telefon, mobil: 734 796 545
553 46 2101
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/doc-rndr-jan-hradecky-ph-d

Vzdělání

1995 – 1998
Mgr., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v oboru fyzická geografie a geoekologie
1992 – 1995
Bc., Západočeská univerzity v Plzni v oboru ekonomická a regionální geografie
1988 – 1992
Gymnázium Česká Lípa
1980 – 1988
Základní škola U lesa, Nový Bor
 

Kvalifikace

2009
habilitace v oboru fyzická geografie a geoekologie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005
rigorózní řízení v oboru fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
2005
Ph.D. v oboru fyzická geografie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
 

Zaměstnání, praxe

1998 – dosud
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie (asistent, odborný asistent, docent)
 

Odborné zaměření

Fluviální a svahová geomorfologie
Paleoenvironmentální a geoekologické změny v kvartéru
Aplikace geomorfologie a geoekologie v krajinném managementu
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – dosud
děkan PřF, předseda Vědecké rady PřF OU
2015 – dosud
člen Vědecké rady OU
2015 – dosud
člen Vědecké rady UJEP
2012 – dosud
člen oborové rady doktorského studia fyzické geografie a geoekologie na PřF UK
2011 – 2015
vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU
2010 – 2015
předseda oborové rady doktorského oboru Environmentální geografie, dosud člen
2000 – 2004
člen, předseda Akademického senátu PřF OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen České asociace geomorfologů - předseda (2009-2013), místopředseda (2013-dosud)
National Scientific Member of International Association of Geomorphologists (2009 - 2013)
člen České geografické společnosti
člen České společnosti pro krajinnou ekologii - Regionální organizace IALE České republiky
člen České geografické společnosti
člen Odborného panelu při Správě CHKO Poodří
člen redakční rady Geoenvironmental Disasters (Springer)
člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae Geographica (Scopus)
člen redakční rady Moravian Geographical Reports (IF)
člen dozorčí rady Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.
 

Působení v zahraničí

16. 2. 2017 – 3. 3. 2017
Patagonie, Argentina (terénní výzkum)
29. 9. 2016 – 8. 10. 2016
SWU, Soul, Jižní Korea
1. 12. 2015 – 10. 12. 2015
University of Massachusetts
23. 9. 2015 – 1. 10. 2015
Taurus, Turecko (terénní výzkum)
20. 6. 2014 – 26. 6. 2014
Konference ESOF, Kodaň, Dánsko
2. 6. 2014 – 12. 6. 2014
World Landslide Forum 3, Peking, Čína
25. 8. 2013 – 2. 9. 2013
8th International Conference on Geomorphology IAG, Paříž, Francie
11. 5. 2013 – 20. 5. 2013
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
13. 4. 2013 – 20. 4. 2013
University of Coimbra, Portugalsko (Erasmus)
3. 11. 2012 – 13. 11. 2012
International Symposium on Earthquake-induced Landslides, Kiryu, Japonsko
9. 9. 2012 – 19. 9. 2012
Východní pobřeží Kaspického moře, Kazachstán (terénní výzkum)
8. 5. 2012 – 18. 5. 2012
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
11. 3. 2012 – 16. 3. 2012
University of Lubljana, Slovinsko (Erasmus, vyžádaná přednáška pro SAG)
15. 5. 2011 – 26. 5. 2011
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
8. 4. 2011 – 15. 4. 2011
Taurus, Turecko (terénní výzkum)
16. 5. 2010 – 19. 5. 2010
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
1. 10. 2009 – 12. 10. 2009
Kubáň, Rusko (terénní výzkum)
7. 5. 2009 – 20. 5. 2009
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
15. 11. 2008 – 28. 11. 2008
First World Landslide Forum, Tokyo, Japonsko
3. 9. 2007 – 25. 9. 2007
4th International conference on debris-flow hazards mitigation: mechanics, prediction, and assessment, Chengdu, Čína
6. 5. 2007 – 25. 5. 2007
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
20. 8. 2006 – 20. 9. 2006
Regional Conference on Geomorphology, Goiania, Brazíle
19. 5. 2006 – 10. 6. 2006
Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
5. 9. 2005 – 16. 9. 2005
6th International Conference on Geomorphology IAG, Zaragoza, Španělsko
23. 1. 2003 – 26. 1. 2003
Aalen, SRN (digitální fotogrammetrie)
12. 10. 2001 – 15. 10. 2001
Universität Bonn, SRN (Erasmus)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
pokročilý
 


Metodika postupu určení rizik a zranitelnosti v území v souvislosti s dopady změny klimatu ve velkoplošných chráněných územích
Jan Hradecký, Matěj Horáček, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Oto Kaláb, Zdeněk Frélich, Stanislav Ruman, Petr Birklen, Jiří Kroča ... další autoři
Rok: 2020
certifikované metodiky a postupy

Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology
Artur Radecki-Pawlik, Stefano Pagliara, Jan Hradecký, Erik Hendrickson
Rok: 2018, CRC Press, Taylor & Francis Group
odborná kniha

Selected Principles of Fluvial Geomorphology
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Rok: 2018, CRC Press, Francis & Taylor Group
kapitola v odborné knize

Climate in the Past and Present in the Czech Lands in the Central European Context
Jan Hradecký, Rudolf Brázdil
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Landscapes and Landforms of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2016, Springer
odborná kniha

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Radek Dušek, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina ... další autoři
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Hydrogeomorfologie studovaných úseků dolního Labe
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Lukáš Vaverka
Rok: 2022
certifikované metodiky a postupy

Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie. Průběžná zpráva projektu za rok 2021
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Frouz, Martin Hanel, Jan Čuda, Eva Volfová, Jakub Borovec, Věroslava Hadincová, Martin Heřmanovský, Václav Hradílek, Lukáš Vaverka ... další autoři
Rok: 2022
výzkumná zpráva

Závěřečná zpráva k projektu: Optimalizace managementu splavenin v drobných vodních tocích
Lukáš Krejčí, Lukáš Řádek, Soňa Vopršalová, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký, Zdeněk Máčka, Monika Šulc Michálková ... další autoři
Rok: 2021
ostatní

Degradation of multi-thread gravel-bed rivers in medium-high mountain settings: Quantitave analysis and possible solutions
Václav Škarpich, Tereza Macurová, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2020, ECOL ENG
článek v odborném periodiku

Metodika postupu určení rizik a zranitelnosti v území v souvislosti s dopady změny klimatu ve velkoplošných chráněných územích
Jan Hradecký, Matěj Horáček, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Oto Kaláb, Zdeněk Frélich, Stanislav Ruman, Petr Birklen, Jiří Kroča ... další autoři
Rok: 2020
certifikované metodiky a postupy

Průběžná zpráva za rok 2019-2020 k projektu: Optimalizace managementu splavenin v drobných vodních tocích
Lukáš Krejčí, Lukáš Řádek, Soňa Vopršalová, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký, Zdeněk Máčka, Monika Šulc Michálková, Karel Brabec ... další autoři
Rok: 2020
ostatní

Fluviálně-geomorfologická studie vývoje korytových náplavů řeky Labe v úseku Střekov - státní hranice
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Lukáš Vaverka
Rok: 2019
ostatní

Mapa prostorové distribuce rizik vyplývajících z predikovaných změn klimatu v území a identifikací hot spots
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Oto Kaláb, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Radek Kadlubiec, Miloš Zapletal ... další autoři
Rok: 2019
certifikované metodiky a postupy

Morphological response of mountain streams to long-term human interventions in the Czech Carpathians
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Stanislav Ruman, Tereza Macurová, Jan Hradecký
Rok: 2019
stať ve sborníku

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2019
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Possibilities for stopping of further degradation gravel bed Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2019
stať ve sborníku

Průběžná zpráva za rok 2018-2019 k projektu: Optimalizace managementu splavenin v drobných vodních tocích
Lukáš Krejčí, Lukáš Řádek, Soňa Vopršalová, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký, Zdeněk Máčka, Monika Šulc Michálková, Karel Brabec ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Štěrky, štěrky, štěrky... (ne)valící se kameny po Labi
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Václav Gurkovský, Lukáš Vaverka
Rok: 2019, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

The lock chamber construction project in the lower Elbe River in the Czech Republic and its effect on perspectives of gravel bars
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Lukáš Vaverka, Václav Gurkovský, Jan Hradecký
Rok: 2019
stať ve sborníku

Bilance sedimentů v NPP Skalická Morávka a návrh managementu
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Tereza Macurová, Jan Hradecký
Rok: 2018, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

Coastal cliffs, rock-slope failures and Late Quaternary transgressions of the Black Sea along southern Crimea
Tomáš Pánek, Jan Lenart, Jan Hradecký, Helena Hercman, Regis Braucher, Karel Šilhán, Václav Škarpich ... další autoři
Rok: 2018, QUATERNARY SCI REV
článek v odborném periodiku

Fluviálně-geomorfologická studie vývoje korytových náplavů řeky Labe v úseku Střekov - státní hranice
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Lukáš Vaverka, Václav GURKOVSKÝ
Rok: 2018
ostatní

Giant landslides in the foreland of the Patagonian Ice Sheet
Tomáš Pánek, Oliver Korup, Jan Lenart, Jan Hradecký, Michal Břežný
Rok: 2018, QUATERNARY SCI REV
článek v odborném periodiku

Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
stať ve sborníku

Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River
Tereza Macurová, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace společenstev různých typů vegetace a vyhodnocení jejich vnitřní skladby. Výběr indikátorových druhů pro hodnocení klimatických změn.
Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Jan Hradecký
Rok: 2018
ostatní

Impacts of gravel-bed rivers transformation on fluvial ecosystems and human society: Examples from the Czech flysch Carpathians
Václav Škarpich, Kubín Miroslav, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
stať ve sborníku

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2018
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology
Artur Radecki-Pawlik, Stefano Pagliara, Jan Hradecký, Erik Hendrickson
Rok: 2018, CRC Press, Taylor & Francis Group
odborná kniha

Peat bog and alluvial deposits reveal land degradation during 16th- and 17th-century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Kapustová, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Valentina Zernitskaya, Simon M. Hutchinson, Monika Mulková, Jan Sedláček, Vojtěch Bajer ... další autoři
Rok: 2018, Land Degradation & Development
článek v odborném periodiku

Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Tereza Macurová, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Tereza Macurová, Stanislav Ruman, Jan Hradecký
Rok: 2018
stať ve sborníku

Selected Principles of Fluvial Geomorphology
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Rok: 2018, CRC Press, Francis & Taylor Group
kapitola v odborné knize

Vyhodnocení výstupů srážkoodtokových a hydraulických modelů vstupujících do analýzy rizik pro predikované scénáře změny klimatu, dopady na vodní toky.
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb ... další autoři
Rok: 2018
ostatní

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu
Tereza Aubrechtová, Luděk Krtička, Stanislav Ruman, Tomáš Galia, Václav Škarpich, Ondřej Slach, Přemysl Mácha, Tomáš Mühr , Miloš Zapletal, Miroslava Baranová, Přemysl Pavka, Jan Hradecký, Radim Misiaček, František Gregor, Lenka Trojáčková, Petr Birklen, Zdeněk Frélich, Pavla Škarková ... další autoři
Rok: 2017
poskytovatelem realizované výsledky

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2017
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal ... další autoři
Rok: 2017
ostatní

Oprava hrazení beskydského štěrkonosného toku Mohelnice - jediné možné řešení, nebo promarněná příležitost?
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2017, Vodní hospodářství
článek v odborném periodiku

Stanovení bilance sedimentů v úseku NPP Skalická Morávka a dotčených úseků a návrh managementu ZCHÚ v souvislostí s degradací koryta řeky Morávky akcelerovanou erozí
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Tereza Macurová
Rok: 2017
ostatní

Výstupy srážkoodtokového modelování ve vybraných povodích a subpovodích a rešerše a sběr botanických a zoologických dat z CHKO Beskydy
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb ... další autoři
Rok: 2017
ostatní

Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko
Václav Škarpich, Zděněk Kašpárek, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2016, Geografie
článek v odborném periodiku

Biogeomorphological effects of leaf accumulations in stepped-bed channels: Exploratory study, Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic
Zdeněk Přibyla, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2016, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Climate in the Past and Present in the Czech Lands in the Central European Context
Jan Hradecký, Rudolf Brázdil
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps
Jan Miklín, Jan Hradecký
Rok: 2016, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016
stať ve sborníku

Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Rok: 2016, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Rok: 2016
stať ve sborníku

Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2016
stať ve sborníku

Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2016
stať ve sborníku

Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environmental magnetism as a dating proxy for recent overbank sediments of (peri-)industrial regions in the Czech Republic and UK
Monika CHUDANIČOVÁ, Simon M. Hutchinson, Jan Hradecký, Jan Sedláček
Rok: 2016, CATENA
článek v odborném periodiku

Giant landslides and highstands of the Caspian Sea
Tomáš Pánek, Oliver Korup, Jozef Minár, Jan Hradecký
Rok: 2016, GEOLOGY
článek v odborném periodiku

Channel bed adjustment to over bankfull discharge magnitudes of the flysch gravel-bed stream - case study from the channelized reach of the Olše River (Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2016, Zeitschrift für Geomorphologie
článek v odborném periodiku

Introduction
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Landscapes and Landforms of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2016, Springer
odborná kniha

Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2016
stať ve sborníku

Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Jan Hradecký, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina ... další autoři
Rok: 2016, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River
Jan Hradecký, Radek Dušek, Marian VELEŠÍK, Monika CHUDANIČOVÁ, Václav Škarpich, Radim Jarošek, Jan Lipina ... další autoři
Rok: 2016, Springer
kapitola v odborné knize

Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Stanislav Ruman
Rok: 2016, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

The polygenetic origin and surface development of the Laspi slope deformation in the Crimean Mountains
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Radek Tichavský
Rok: 2016, Z GEOMORPHOL
článek v odborném periodiku

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje
Jan Miklín, Jan Hradecký
Rok: 2016, Geografie
článek v odborném periodiku

Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Are sackungen diagnostic features of (de)glaciated mountains?
Tomáš Pánek, Pavel Mentlík, Bob Ditchburn, Albert Zondervan, Kevin Norton, Jan Hradecký ... další autoři
Rok: 2015, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Aspects of sediment transport in single-thread and anabranching river channels in Flysch Carpathians (a case study from the Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2015, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2015, Geografiska annaler: Series A, Physical geography
článek v odborném periodiku

Deep structures of slopes connected with sandstone crags in the upland area of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland
Jan Urban, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Petr Tábořík
Rok: 2015, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Zdeněk Přibyla, Jan Hradecký
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Zdeněk Přibyla, Jan Hradecký
Rok: 2015
stať ve sborníku

Faktory ovlivňující vznik blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2015, Geografie - Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Mrtvá dřevní hmota v korytech toků
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2015
stať ve sborníku

Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and recent effects of human interventions
Tomáš Galia, Jan Hradecký, Václav Škarpich
Rok: 2015, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Torrent restorations in the flysch mid-mountain environment: The case study of the Kněhyně Torrent, Czech Republic
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2015
stať ve sborníku

Tree-age control on reconstructed debris-flow frequencies: examples from a regional dendrogeomorphic reconstruction in the Crimean Mountains
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Markus Stoffel
Rok: 2015, EARTH SURF PROC LAND
článek v odborném periodiku

Výzkum transportu sedimentů a korytových morfologií v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Jan Hradecký, Václav Škarpich, Karel Šilhán
Rok: 2015
stať ve sborníku

Anthropogenic change in geomorphic processes on slopes of the Girova Mt (Outer Western Carpathians): Peat bog record of the 16 and 17th century colonisation
Tomáš Pánek, Veronika Kapustová, Jan Hradecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014
stať ve sborníku

Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Tadeusz Siwek, Václav Škarpich, Vít Jančák, Jan Hradecký
Rok: 2014, Česká geografická společnost
kapitola v odborné knize

Estimation of bedload transport in headwater streams using a numerical model (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014, Acta Universitatis Carolinae Geographica
článek v odborném periodiku

Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014
stať ve sborníku

Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity.
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Channel-reach morphology controls of headwater streams based in flysch geologic structures: An example from the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Karpatské štěrkonosné toky - minulost, současnost, budoucnost
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia
Rok: 2014, Zpravodaj CHKO Beskydy
článek v odborném periodiku

Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Filip Hartvich, Vlasta Jankovská, Jan Klimeš, Petr Tábořík, Miroslav Bubík, Veronika Smolková, Jan Hradecký ... další autoři
Rok: 2014, LANDSLIDES
článek v odborném periodiku

Morphological patterns of headwater streams based in flysch bedrock: Examples from the Outer Western Carpathians
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014, CATENA
článek v odborném periodiku

Anthropogenic intervention into the river pattern as a cause of the Olše River floodplain development change (with the use of magnetic susceptibility for sedimentary record interpretation)
Monika CHUDANIČOVÁ, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Anthropogenic intervention into the river pattern as a cause of the Olše River floodplain development change (with the use of magnetic susceptibility for the sedimentary record interpretation)
Monika CHUDANIČOVÁ, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2013, CATENA
článek v odborném periodiku

Critical conditions for beginning of  coarse sediment transport in  headwater channels based in  flysch rocks (Moravskoslezské Beskydy Mts., Western Carpathians)
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Holocene reactivations of catastrophic complex flow-like landslides in the Flysch Carpathians (Czech Republic/Slovakia)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Ivo Baroň, Karel Šilhán
Rok: 2013, Quaternary Research
článek v odborném periodiku

Implications of spatial distribution of rockfall reconstructed by dendrogeomorphological methods
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013, NAT HAZARD EARTH SYS
článek v odborném periodiku

Industrial pollution as a marker inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Simon M. Hutchinson, Jan Hradecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industrial pollution in the Outer Western Carpathians (Czech Republic) inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Simon M. Hutchinson, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Rok: 2013
stať ve sborníku

Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karstification as a Predisposing Factor of Seismically Triggered Landslides: Case Study from the Crimean Mountains (Ukraine): Introduction to the Problem
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Veronika Smolková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Karstification of rock massif and propagation of deep-seated slope deformations - Crimean Mountains (Ukraine)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jan Lenart, Veronika Smolková, Václav Stacke
Rok: 2013
stať ve sborníku

Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Jan Sedláček, Valentina Zernitskaya, Jaroslav Kadlec, Anna Pazdur, Tomáš Řehánek ... další autoři
Rok: 2013, HOLOCENE
článek v odborném periodiku

Long-term slope instabilities of southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine), the role of karstification and slope-disequilibrium phases of the Late Quaternary
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jan Lenart
Rok: 2013
stať ve sborníku

Low-gradient megalandslides at the northern boundary of the Caucasus-Crimean orogene: seismically induced?
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal ... další autoři
Rok: 2013
stať ve sborníku

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia
Rok: 2013
stať ve sborníku

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and effect of recent human interventions
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Radek Dušek, Daniel HAVLŮ, Rudolf Brázdil, Lucie Kašičková, Jan Hradecký ... další autoři
Rok: 2013, CATENA
článek v odborném periodiku

The May 2010 Landslide Event in the Eastern Czech Republic
Tomáš Pánek, Dénes Lóczy, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jan Hradecký
Rok: 2013, Springer Netherlands
kapitola v odborné knize

The tree-ring reconstruction of slope instabilities associated with earthquake (the Crimean Mts., Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

The use of magnetic susceptibility and other proxies for investigation of overbank sediments in the anthropogenic influenced floodplain of the Olse River, Czech Republic
Monika CHUDANIČOVÁ, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2013, Vodní hospodářství
článek v odborném periodiku

Transport hrubých splavenin v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vodohospodářský management beskydských štěrkonosných toků v povodí řeky Morávky
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2013, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): Geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Jan Hradecký, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal ... další autoři
Rok: 2012, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Bedload transport and flow resistance in steep channels - introduction to the issues in the context of mountain basins of the Central European region
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae - Geographica
článek v odborném periodiku

Coarse sediment transport in Beskydian torrents: Evaluation of critical conditions for bedload motion
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2012
stať ve sborníku

Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Critical conditions for the beginning of coarse sediment transport in the torrents of Moravskoslezské Beskydy Mts. (Western Carpathians)
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2012, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
článek v odborném periodiku

Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2012, Geografie - Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2012
stať ve sborníku

Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku

Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphological patterns of mountain headwater channels of the Outer Western Carpathians.
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2012
stať ve sborníku

Podmínky transportu a akumulace sedimentů v člověkem ovlivněných korytech beskydských toků: příkladová studie soutoku řeky Morávky a Mohelnice
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2012, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic - case study of the recurrent Girová landslide
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Karel Šilhán, Veronika Smolková, Pavel Zahradníček ... další autoři
Rok: 2012
stať ve sborníku

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic - case study of the recurrent Girová landslide
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Karel Šilhán, Veronika Smolková, Pavel Zahradníček ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recent Landform Evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic)
Jaromír Demek, Dénes Lóczy, Jan Hradecký, Miloš Stankoviansky, Karel Kirchner, Adam Kotarba, Tomáš Pánek, Aleš Létal, Irena Smolová ... další autoři
Rok: 2012, Springer
kapitola v odborné knize

Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje?
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2012, Vodní hospodářství
článek v odborném periodiku

The tree-ring reconstruction of slope instabilities associated with earthquake (the Crimean Mts., Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2012
stať ve sborníku

Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2012, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

BEDLOAD TRANSPORT AND MORPHOLOGICAL EFFECTS OF HIGH-MAGNITUDE FLOODS IN SMALL HEADWATER STREAMS - MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTS. (CZECH REPUBLIC)
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2011, Journal of Hydrology and Hydromechanics
článek v odborném periodiku

Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology
Jan Hradecký, Jozef Minár, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Jan Lenart, Rudolf Brázdil, Lucie Kašičková, Anna Pazdur ... další autoři
Rok: 2011, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Klimeš, Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Hradecký, Martin Šťastný ... další autoři
Rok: 2011, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Evolution of mountainous floodplain in the light of landslide chronology reconstruction (Smrdutá Landslide, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evolution of mountainous floodplain in the light of landslide chronology reconstruction (Smrdutá Landslide, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Excursion guide book - Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření
Václav Škarpich, Petr Tábořík, Jan Hradecký
Rok: 2011, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
článek v odborném periodiku

Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ, Jan Hradecký
Rok: 2011
stať ve sborníku

Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ, Jan Hradecký
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Patterns of channel units and bedload transport in Beskydian headwater streams.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2011
stať ve sborníku

Patterns of channel units and bedload transport in Beskydian headwater streams.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantification of the denudation rates derived from the silted landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quantification of the denudation rates derived from the silted landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2011
stať ve sborníku

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Jan Klimeš, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Pavel Zahradníček ... další autoři
Rok: 2011
stať ve sborníku

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Jan Klimeš, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Pavel Zahradníček ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic
Tomáš Pánek, Rudolf Brázdil, Jan Klimeš, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Pavel Zahradníček ... další autoři
Rok: 2011, LANDSLIDES
článek v odborném periodiku

Structure and genesis of the quaternary filling of the Slavíč River valley (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2011, Moravian geographical reports
článek v odborném periodiku

Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Petr TÁBOŘÍK, Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Petr TÁBOŘÍK, Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Complex landslide terrain in the Kamienne Mountains, Middle Sudetes, SW Poland
Piotr Migoń, Tomáš Pánek, Ireneusz Malik, Jan Hradecký, Piotr Owczarek, Karel Šilhán ... další autoři
Rok: 2010, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Dating of the landslide activity in the Czech part of the Outer Western Carpathians and its palaeoenvironmental significance
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2010
stať ve sborníku

Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Klimeš, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Veronika KOMÁRKOVÁ, Jan Klimeš, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš GALIA, Jana MIČULKOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Fluvial morphosystems of the Czech part of the carpathian region in the context of the changes in fluvial systems of Europe
Jan Hradecký, Tomáš Gwóźdź
Rok: 2010
stať ve sborníku

Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Włodzimierz Margielewski, Petr TÁBOŘÍK, Jan Urban, Jan Hradecký, Czesław Szura ... další autoři
Rok: 2010, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Holocene development of the large slope deformation Kykula, Kysucké Beskydy Mts. (Slovakia)
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy)
Václav Škarpich, Tomáš GALIA, Jan Hradecký, Jan Peč
Rok: 2010, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Internal structure, time constraints and recent activity of the Uspenskoye megalandslide (North Caucasus Foredeep, Russia)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2010
stať ve sborníku

Introduction into the reasearch of Beskydian headwater streams
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Recent morphogenesis of gravel bars of the Ostravice River - a concept of monitoring
Zdeněk Kašpárek, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Recurrent landslides predisposed by fault-induced weathering of flysch in the Western Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jozef Minár, Karel Šilhán
Rok: 2010, Geological Society, London
kapitola v odborné knize

The largest prehistoric landslide in northwestern Slovakia: Chronological constraints of the Kykula long-runout landslide and related dammed lakes
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán, Jozef Minár, Valentina Zernitskaya ... další autoři
Rok: 2010, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.
Tomáš GALIA, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zastosowanie tomografii elektroodporowej do rozpoznawania i badania jasniń pseudokrasowych w Karpatach Fliszowych
Tomáš Pánek, Jan Urban, Petr TÁBOŘÍK, Włodzimierz Margielewski, Jan Hradecký, Czesław Szura ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Complex geomorphological analysis of the Beskyd mountain stream. An example Malá Ráztoka stream.
Jan Hradecký, Tomáš Galia
Rok: 2009
stať ve sborníku

General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Rok: 2009
stať ve sborníku

General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour
Jan Hradecký, Václav Škarpich
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geoekológia
Peter Tremboš, Jozef Minár, Ľudovít Mičian, Jan Hradecký
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geomorphic evidence of ancient catastrophic flow type landslides in the mid-mountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2009, International Journal of Sediment Research
článek v odborném periodiku

Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2009
stať ve sborníku

Charakteristika biotopu minoh mihule ukrajinské Eudontomyzon mariae) na Račím potoce
Jiří Křesina, Lubomír Hanel, Jan Hradecký
Rok: 2009, Český svaz ochránců přírody, 02/09 základní organizace Vlašim
kapitola v odborné knize

Investigation of recent catastrophic landslides in teh flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment
Jan Klimeš, Ivo Baroň, Tomáš Pánek, J. Burda, F. Kresta, Jan Hradecký ... další autoři
Rok: 2009, NAT HAZARD EARTH SYS
článek v odborném periodiku

Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jozef Minár, Oldrich Hungr, Radek Dušek
Rok: 2009, Geomorphology, Elsevier
článek v odborném periodiku

Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura Nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2009, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Morpho-tectonic evolution of the Crimean mountains (Ukraine) as constrained by apatite fission track data
Tomáš Pánek, Martin Danišík, Jan Hradecký, Wolfgang Frisch
Rok: 2009, TERRA NOVA
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody: případová studie ze západní části Národního parku Podyjí
Jan Hradecký
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek na disertační práci
Jan Hradecký
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paleoenvironmentální, geomorfologický a geoekologický význam svahových deformací ve flyšové krajině
Jan Hradecký
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Problematika kleče v Hrubém Jeseníku
Leo Bureš, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Jan Hradecký
Rok: 2009
stať ve sborníku

Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici
Jaroslav Aichler, Martin Adamec, Leo Bureš, Jan Hradecký, Radek Dušek, Josef P. Halda, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Lukáš Merta, Tomáš Pánek, Magda Zmrhalová ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

The influence of Leaf Accumulations on the Function of Step-Pool systems in Mountain Streams
Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Rok: 2009
stať ve sborníku

Time constraints for the evolution of a large slope collapse in karstified mountainous terrain of the southwestern Crimean Mountains, Ukraine
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Veronika Smolková, Viola Altová
Rok: 2009, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů - vrchol a sv. svahy
Leo Bureš, Martin Adamec, Jan Hradecký, Radim Kočvara, Josef P. Halda, Tomáš Kuras, Magda Zmrhalová ... další autoři
Rok: 2009
stať ve sborníku

Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: Case studies from the Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2008, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

Deep-seated gravitational slope deformations and their influence on consequent mass movements (case studies from the highest part of the Czech Carpathians)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2008, Natural Hazards, Springer
článek v odborném periodiku

Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
článek v odborném periodiku

Geoecological Effects of Mass-movements on Habitats - the Case Studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Geoecological Imprints Of Mass Movements On Habitats - Case Studies From The Czech Part Of The Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jiří Švarc
Rok: 2008, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Giant ancient landslide in the Alma water gap (Crimean Mountains, Ukraine): notes to the predisposition, structure, and chronology
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008, Landslides, Springer
článek v odborném periodiku

Giant Holocene landslides in the Crimean Mountains (Ukraine): types, distribution and predisposition
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008
stať ve sborníku

Giant low-gradient landslidesin the northern periphery of the Crimean Mountains: predisposition, structure, chronology and links to adjacent regions
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008
stať ve sborníku

Gigantic low-gradient landslides in the northern periphery of the Crimean Mountains (Uklraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008, Geomorphology
článek v odborném periodiku

Influence of Man-Made Barriers on Gravel Transport and Formation of Gravel Accumulations and Other Geomorphic Consequences (Western Carpathians, Czech Republic)
Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Landslide dams in the flysch Carpathians: contribution to understanding the Holocene landscape development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon and U/Th-series datings
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon dating and U/Th-series datings
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkovývh lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok
Jan Hradecký, Martin Děd
Rok: 2008
stať ve sborníku

Využití metody automatizované digitální granulometrie při analýze akumulačních forem koryt vybraných štěrkonosných toků (Západní Karpaty, ČR)
Jan Hradecký
Rok: 2008
stať ve sborníku

Aplikace principů krajinoekologického plánování v managementu ochrany přírody nivní krajiny CHKO Poodří
Jan Hradecký, Lenka Řondíková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Autonomní republika Krym
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2007, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Cerrado brazileiro - ohrožený biom Jižní Ameriky
Jan Hradecký
Rok: 2007, Geografia
článek v odborném periodiku

Geomorfologický sborník 6
Jan Hradecký, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Tomáš Pánek
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Geomorphic evidences of ancient catastrophic flow-like landslides in the midmountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký
Rok: 2007, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
článek v odborném periodiku

Hluboká svahová deformace na Čertově mlýně
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Martin Adamec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact
Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact
Jan Hradecký
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor (Ukrajina)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2007
stať ve sborníku

Landslide complex in the northern part of the Silesian Beskydy Mountains (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radka Klimová
Rok: 2007, Landslides; Springer
článek v odborném periodiku

Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Kirchner
Rok: 2007, Wydawnictwo Pandit
kapitola v odborné knize

Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main mountain ridge and northern foothills
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main ridge and northes foothills
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2007
stať ve sborníku

(Non-)Sustained Management of Water Streams - Problems of Gravel-Bed Rivers (Czech Republic)
Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ouro Preto - metropole brazilského rudohoří
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2007, Geografia
článek v odborném periodiku

Přírodní poměry České republiky
Jan Hradecký, Aleš Dolný, Tomáš Pánek, Dan Bárta, Lubomír Hanel, Martin Waldhauser, Otakar Holuša ... další autoři
Rok: 2007, ČSOP, MŽP ČR, Taita
kapitola v odborné knize

Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sesuvné hráze v české části flyšových Karpat: základní typy, geomorfometrie, sedimentologie a datování
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Štěrkonosný tok Morávka - vývojové trendy korytové morfologie a revitalizační opatření
Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zdroje a parametry dnových sedimentů bystřinných toků Moravskoslezských Beskyd (na příkladu toku Tyra)
Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
Jan Hradecký, Igor Pelíšek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Effect of Holocene Landslide Activity on the Landscape Pattern And Behaviour in The Czech Carpathians
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Karel Kirchner, Jan Lacina
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2006
stať ve sborníku

Large-scale landslides in the culmination part of the Czech flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Large-scale landslides in the culmination part of the Czech Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

(Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (ukrajina)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2006
stať ve sborníku

(Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (Ukrajina): predispozice, stáří a vztah ke kvartérnímu vývoji reliéfu
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2006
stať ve sborníku

Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd.
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Principal Changes in Channel Morphology Induced by Man in the Czech Carpathians
Jan Hradecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Principal Changes in Channel Morphology Induced by Man in the Czech Carpathians
Jan Hradecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
Jan Hradecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Rocklides in the Crimean mountains (Ukraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rockslides in the Crimean Mountains (Ukraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Water Streams as Antropogenically Disturbed Landscape Elements - Cases from Czech Carpathians.
Jan Hradecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Čantoryjská hornatina
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2005, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Dvě tváře pohoří Bucegi
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2005, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Gravitational disequilibrium of the mountain ridges of the culmination part of flysch Carpathians
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologické a geofyzikální projevy extenze vevrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, R. Duras
Rok: 2005, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
článek v odborném periodiku

Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
R. Duras, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Rok: 2005, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Eva Břízová
Rok: 2004, Geografie - Sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Geomorphology of the flysch Carpathians: morphostructural polygenesis and dynamic development of the georelief (on the example of the Western Beskydy Mts, the Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004, Czech Geographic Society
kapitola v odborné knize

Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny
Martin Adamec, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2004, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
článek v odborném periodiku

Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Rok: 2003, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize

Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, R. Duras, Martin Adamec
Rok: 2003, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Příroda severního Norska - čas probuzení.
Jan Hradecký
Rok: 2003, Geografia
článek v odborném periodiku

Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
Jan Hradecký
Rok: 2003
stať ve sborníku

Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
Jan Hradecký
Rok: 2003
stať ve sborníku

Slope processes of the Czech part of Silesian Beskydy Mts.: occurence, preconditions and dating
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slope processes of the Czech part of the Silesian Beskydy Mts - occurence, preconditions and dating
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2003, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Eva Břízová, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2003, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
článek v odborném periodiku

Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
Jan Hradecký
Rok: 2002
stať ve sborníku

Hodnocení časových změn morfodynamiky beskydských toků za využití historických map a leteckých snímků.
Jan Hradecký
Rok: 2002, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

HODNOCENÍ ČASOVÝCH ZMĚN MORFODYNAMIKY BESKYDSKÝCH TOKŮ ZA VYUŽITÍ HISTORICKÝCH MAP A LETECKÝCH SNÍMKŮ
Jan Hradecký
Rok: 2002, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Hory severního Řecka
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2002, Geografia - Časopis pre základní, stredné a vysoké školy
článek v odborném periodiku

Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliefu flyšových Karpat /na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny/
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Monika Mulková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování
Monika Mulková, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Contemporary geomorphological processes of culmination parts in the Ukrainian Carpathians
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Dynamika současných krajinotvorných procesů v ukrajinské části Východních Karapt (Černohorský a Marmarošský masiv)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Ivan Kruhlov, Jan Prášek
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean Peninsula (Ukraine)
Jan Prášek, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Ivan Kruhlov
Rok: 2001, Acta Universitatis Carolinae
článek v odborném periodiku

Krymské hory
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2001, Geografia
článek v odborném periodiku

Nauka o krajině. Učební texty Ostravské univerzity v Ostravě
Jan Hradecký, Ladislav Buzek
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Současná morfodynamika povodí Kvasného potoka a Lazeščiny v ukrajinské části Východních Karpat
Jan Hradecký
Rok: 2001
stať ve sborníku

Geomorfologická rizika vývoje krajiny Krymských hor (Ukrajina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Geomorfologické výzkumy v oblasti Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000, Zprávy o geomorfologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
článek v odborném periodiku

Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Jan Prášek
Rok: 2000, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize

Geomorphology od the Smrk Mt. area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000, Moravian Geographical Report
článek v odborném periodiku

Mezinárodní pracovní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů"
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000, Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Morfotektonika a dynamika současných geomorfologických procesů v jižní části Krymu (Ukrajina)
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Morfotektonika a dynamika současných krajinotvorných procesů v jižní části Krymu
Jan Prášek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Současná morfodynamika koryt beskydských toků - fenomén řeky Morávky
Jan Hradecký
Rok: 2000
stať ve sborníku

Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2000, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
článek v odborném periodiku

Vodopád na Bučacím potoce
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2000, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Význam katastrofických geomorfologických procesů při hodnocení dynamiky krajiny (na příkladu klíčových lokalit Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Faktory ovlivňující hydrologický režim pramene v povodí Malá Ráztoka
Jan Hradecký
Rok: 1999
stať ve sborníku

Reliéf krymského Čatyr-Dagu
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 1999
stať ve sborníku

The iniciation of cooperation between the Geographical Faculty in Lviv (Ukraine) and the Department of Physical Geography and Geoecology of the University of Ostrava
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek, Jan Prášek
Rok: 1999
stať ve sborníku

Vliv porostních obnov na hydrologický režim pramene v experimentálním povodí Malá Ráztoka
Jan Hradecký
Rok: 1999
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
XPRIVÚvod do přírodních věd
2PRIVÚvod do přírodních věd
6PRIVÚvod do studia biologie
7PRIVÚvod do přírodních věd
DIPLSDiplomový seminář
EKOLCGeoekologie - cvičení
EKOLKGeoekologie
ENVI1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
ENVI2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
FGTCVGeoekologie - terénní cvičení
FLUG1Fluviální geomorfologie 1
GEVYMGeoekologický výzkum a mapováni
KFGSEÚvod do studia na KFGG
KREKOKrajinná ekologie
KRMAGKrajinný management
KRSEMSeminář z krajinné ekologie
OBPOBObhajoba bakalářské práce
PEBIQPedogeografie a biogeografie - cvičení A
PEBIWPedogeografie a biogeografie - cvičení B
PEBIXPedogeografie a biogeografie A
PEBIYPedogeografie a biogeografie B
REVITManagement a revitalizace vodních toků
SZOB1Část SZZ: Ekologie
SZOB2Část SZZ: Fyzická geografie
SZOB3Část SZZ: Kartografie a geoinformatika
SZON1Část SZZ: Obecná a užitá geoekologie
SZON2Část SZZ: Leg. a tech. prostředky OTK
SZON3Část SZZ: Environ. model. a GIT v OTK
SZTB1Část SZZ: Ekologie
SZTB2Část SZZ: Základy fyzické geografie
SZTB3Část SZZ: Metody v OTK
UDGEMUžitá a dynamická geomorfologie
UZEKQUžitá geoekologie - cvičení
UZEKXUžitá geoekologie
XENV1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
XENV2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
YPEDOPedogeografie a biogeografie
ZAPMAZapojení do mezinárod. výzk. projektu A
ZAPMBZapojení do mezinárod. výzk. projektu B
ZAPNAZapojení do národního výzk. projektu A
ZAPNBZapojení do národního výzk. projektu B
ZAPNCZapojení do národního výzk. projektu C
ZAUMKAktivní účast na mezinár. věd.konferenci
ZAUM2Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 2
ZAUM3Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 3
ZAUM4Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 4
ZAUNKAktivní účast na národ. věd. konferenci
ZAUN2Aktivní účast na národ. věd. konf. 2
ZAUN3Aktivní účast na národ. věd. konf. 3
ZAUN4Aktivní účast na národ. věd. konf. 4
ZCLIMČlánek v impaktovaném časopise
ZCLI2Článek v impaktovaném časopise 2
ZCLI3Článek v impaktovaném časopise 3
ZCLI4Článek v impaktovaném časopise 4
ZCLNCČlánek ve sborníku z konf. v češtině
ZCLNJČlánek ve sborníku z konf. v cizím j.
ZCLRCČlánek recenzovaný v češtině
ZCLRJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
ZCNC2Článek ve sborníku z konf. v češtině 2
ZCNC3Článek ve sborníku z konf. v češtině 3
ZCNC4Článek ve sborníku z konf. v češtině 4
ZCNJ2Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 2
ZCNJ3Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 3
ZCNJ4Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 4
ZCRC2Článek recenzovaný v češtině 2
ZCRC3Článek recenzovaný v češtině 3
ZCRJ2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
ZCRJ3Článek recenzovaný v cizím jazyce 3
ZCRJ4Článek recenzovaný v cizím jazyce 4
ZFLUGFluviální geosystémy
ZGEKEMetody komplexního FG výzkumu
ZOBHDObhajoba disertační práce
ZSZZDStátní závěrečná zkouška (doktorská)
ZTEDPTeze disertační práce
ZVYSEVýběrový seminář
ZVYS2Výběrový seminář 2
ZVY1LVýuka 1 LS
ZVY1ZVýuka 1 ZS
ZVY2LVýuka 2 LS
ZVY2ZVýuka 2 ZS
ZVY3LVýuka 3 LS
ZVY3ZVýuka 3 ZS
7BIOCBiogeografie a základy geoekologie - cv.
7BIOGBiogeografie a základy geoekologie
7DIOKDiplomová práce OTK
7ENV1Zákl. env. geografie v lokál. rozvoji 1
7ENV2Zákl. environ. geogr. v lokál. rozvoji 2
7FG3CFyzická geografie 3 - cvičení
7FG3PFyzická geografie 3
7FG3UFyzická geografie 3 pro UG
7FLUGFluviální geomorfologie
7KRA1Krajinný management 1
7KRA2Krajinný management 2
7OBPFObhajoba bakalářské práce FG
7OBPKObhajoba bakalářské práce KG
7OBPOObhajoba bakalářské práce OTK
7SFB1Část SZZ: Environmentální geografie
7SFB2Část SZZ: Aplikovaná a regionální FG
7SKB1Část SZZ: Environmentální geografie
7SKB2Část SZZ: Kartografie a geoinformatika
7SOB1Část SZZ: Environmentální geografie
7SOB2Část SZZ: Krajinný management a vybrané
7XEN1Zákl. environ. geogr. v lokál. rozvoji 1
7XEN2Zákl. environ. geogr. v lokál. rozvoji 2
7ZAEGZáklady environmentální geografie
8FLUGFluviální geosystémy
8GEKEMetody komplexníh FG výzkumu
QPHRRPřírodní hrozby a reg. rozvoj
8PHRRPřírodní hrozby a reg. rozvoj v ekosyst.
9PHRRPřírodní hrozby a reg. rozvoj v ekosyst.


AutorNázev práceTypRok
Aubrechtová TerezaÚzemně plánovací politiky a jejich míra reflexe vybraných environmentálních tématdisertační  
Borák LiborGeoekologický význam listového opadu a dřevní hmoty ve vysokogradientových korytechdisertační 2017 
Chudaničová MonikaEnvironmentální magnetismus a jeho využití při studiu povodňových sedimentůdisertační 2016 
Miklín JanZměny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyjedisertační 2015 
Galia TomášGeomorfologie vysokogradientových koryt a jejich význam v krajině Moravskoslezských Beskyddisertační 2012 
Škarpich VáclavDiskonektivita beskydských toků v kontextu akcelerace hloubkové erozedisertační 2012 
Kopřivová VeronikaAnalýza vazby nivní a břehové vegetace na korytovou a nivní morfologii (využití v revitalizacích)diplomová 2019 
Přibyl MilanAnalýza antropogenního impaktu na morfologii koryta řeky Jičínkydiplomová 2015 
Beinhauer LukášGeomorfologické a sedimentární parametry vybraných bystřinných toků v povodí Moravicediplomová 2014 
Ječmínková IvaProstorová variabilita sedimentárního záznamu řeky Odry ve vybraných úsecíchdiplomová 2014 
Klasová PetraDetailní geomorfologické mapování a analýza korytových forem v NPP Skalická Morávka (2. etapa)diplomová 2014 
Kopečková EliškaProstorová variabilita sedimentárního záznamu řeky Lučiny ve vybraných úsecíchdiplomová 2014 
Polzerová KarolínaAnalýza antropogenního impaktu na morfologii koryta a nivy vybraného úseku řeky Odry (od soutoku s Ostravicí)diplomová 2014 
Weissmann TomášZhodnocení rekultivací v bývalém důlním prostoru Lazydiplomová 2014 
Školudíková MagdalenaNaučná stezka Svatý kopečekdiplomová 2013 
Vojkůvková LucieAnalýza antropogenního impaktu na morfologii koryta řeky Ondřejnicediplomová 2013 
Borák LiborVyužití dendrogeomorfologických analýz při stanovení bank-full koryta vybraných toků Moravskoslezských Beskyd.diplomová 2012 
Borák LiborRole listového opadu při formování step-pool systémů horských toků Moravskoslezských Beskyd na příkladu vybraných korytových úsekůdiplomová 2012 
Chudaničová MonikaGeomorfologické a sedimentologické poměry vybraného úseku řeky Olše (Doubrava)diplomová 2012 
Polachová LenkaÚčelová analýza využití krajiny v povodí Černé Ostravicediplomová 2012 
Trombik JiříFaktory ovlivňující rozsah sněhových disturbancí v nepůvodních smrkových porostech v Moravskoslezských Beskydechdiplomová 2012 
Košťál JanFluviální reliéf a fluviální procesy na dolním úseku řeky Olšediplomová 2011 
Ryšán MichalZávislost obsahu zlata ve fluviálních sedimentech na geomorfologii toků Zlatohorské vrchovinydiplomová 2011 
Veselý MatějAnalýza a monitoring korytové morfologie řeky Morávky (spádový stupeň - lávka)diplomová 2011 
Aubrechtová TerezaKrajinný plán katastrálního území Mokré Lazcediplomová 2010 
Gwóźdź TomášAnalýza hloubkové a boční eroze řeky Olšediplomová 2010 
Kašpárek ZdeněkAnalýza hloubkové a boční eroze řeky Ostravicediplomová 2010 
Lenart JanPseudokrasové geosystémy severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)diplomová 2010 
Šindlerová HanaPříprava podkladů pro revitalizaci Krkavčího potokadiplomová 2010 
Trojáčková LenkaKomplexní geomorfologická analýza vysokogradientových koryt masívu Ondřejníkudiplomová 2010 
Zdráhalová DarinaPříprava podkladů pro revitalizaci Javorového potoka (Třinec, Oldřichovice)diplomová 2010 
Zvolánková TerezaAnalýza geomorfologického rizika v NPR Keprník-Šerákdiplomová 2010 
Ćmielová EvaAnalýza povodí Kopytné z hlediska transportu dnových sedimentůdiplomová 2009 
Galia TomášKomplexní geomorfologická analýza bystřinného toku Malá Ráztokadiplomová 2009 
Křesina JiříČasoprostorová analýza vývoje fluviálních ekotopů na Račím potoce s ohledem na biotopy mihule ukrajinskédiplomová 2009 
Přibyla ZdeněkKomplexní geomorfologická analýza vysokogradientového koryta toku Stoligy v Moravskoslezských Beskyddiplomová 2009 
Drastich LukášObnova ekologické stability krajiny v katastrálních územích Darkovice a Haťdiplomová 2008 
Děd MartinGeomorfologické hodnocení zdrojnic vodního toku Mohelnicediplomová 2007 
Doláková PetraGeomorfologická analýza potenciálního a reálného stavu vodního toku Lučinadiplomová 2007 
Dvorník RichardGeodiverzita vybrané svahové deformace Západních Beskyddiplomová 2007 
Fišer OtoHodnocení erozních procesů v NPR Praděddiplomová 2007 
Glembová AndreaAnalýza změny krajinného krytu vzhledem k akceleraci svahových procesů v oblasti Moravskoslezských Beskyddiplomová 2007 
Kubešová StanislavaGeomorfologická analýza potenciálního a reálného stavu zdrojnic Mohelnicediplomová 2007 
Švarc JiříGeodiverzita vybrané svahové deformace Radhošťské hornatinydiplomová 2007 
Hennig AntonínNávrh praktických revitalizačních opatření na obnovu ekologické stability krajiny v katastru obce Bolaticediplomová 2006 
Jurčík MichalStřety zájmů v CHKO Poodří - severovýchoddiplomová 2006 
Kubenková VeronikaKrajinoekologická studie CHKO Poodří - krajinný rázdiplomová 2006 
Motl VojtěchHodnocení erozních procesů v NPR Praděddiplomová 2006 
Ptašek PetrKrajinoekologická studie CHKO Poodří - krajinný potenciáldiplomová 2006 
Řondíková LenkaKrajinoekologická studie CHKO Poodří - únosnost územídiplomová 2006 
Uchytilová KateřinaDisturbanční význam geomorfologických procesů v oblasti Západních Beskyddiplomová 2006 
Vávra JiříZměny průběhu koryta řeky Odry v CHKO Poodří (ř. km 44,2 - 31,4)diplomová 2006 
Hrbková LucieOvěření metodiky stanovení revitalizačního efektu na vybraných revitalizačních akcíchdiplomová 2005 
Pešl VítězslavGeoekologické mapování a návrh místního územního systému ekologické stability v povodí Moštěnky (nad soutokem s Bystřičkou)diplomová 2005 
Žáčková JanaPodrobné geomorfologické mapování nivy řeky Morávkydiplomová 2005 
Antonín JakubZměny způsobené vodohospodářskými a plavebními úpravami koryta dolního úseku Odry v úseku (Svinov - st. hranice)bakalářská 2022 
Kolečkářová MonikaVýznam maloplošných chráněných území z hlediska zadržení vody v krajině.bakalářská 2019 
Šín MarekKomparace funkcí lesního ekosystému na příkladu vybraných územíbakalářská 2019 
Di-Giusto JanZměna zrnitostního složení půd v závislosti na morfometrických parametrechbakalářská 2017 
Horský TomášVyužití mrtvého dřeva v revitalizacíchbakalářská 2017 
Bročková EsterRevitalizace vodních toků v intravilánech (příkladové studie)bakalářská 2016 
Gračková KateřinaŘíční krajina a její ekosystémové služby (koncept výukového materiálu)bakalářská 2016 
Kot PetrRevitalizace vodních toků na zemědělské půdě (příkladové studie)bakalářská 2016 
Kovařík JanStanovištní poměry na korytových akumulacích ve vybraném úseku řeky Olšebakalářská 2015 
Lešková VeronikaKrajinná percepce vinohradů v České a Slovenské republicebakalářská 2014 
Martináková IvaPercepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině občasnými návštěvníkybakalářská 2014 
Omylaková SoňaHodnocení reálného stavu koryta a nivy Vendryňkybakalářská 2014 
Rusková AlexandraPercepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině místními obyvatelibakalářská 2014 
Vencarová BeátaGeomorfologická analýza NPR Stará řekabakalářská 2014 
Voglová AnnaProblematika západní hranice Polonské podprovincie na trojmezí biogeografických podprovincií - zhodnocení abiotických faktorůbakalářská 2014 
Basta MichaelInventarizace dřevin na haldě Hrabůvka za účelem srovnání inventarizace firmy SWECObakalářská 2013 
Blahutová VeronikaAnalýza stanovištních poměrů na svahových deformacích Skalické Strážnicebakalářská 2013 
Dufka PavelVýznam ovocných dřevin pro krajinu, území Hluku (Horňácko)bakalářská 2013 
Hantáková NatáliaHodnocení reálného stavu koryta a nivy Hluchovébakalářská 2013 
Jeníková KateřinaRevitalizační opatření na bystřinných tocích (příkladová studie)bakalářská 2013 
Kaplová LenkaVyhodnocení reálného stavu koryta a nivy Desné ve vybraném úsekubakalářská 2013 
Puchalová JanaVyhodnocení vlivu potenciální přehrady Nové Heřminovy na ekosystémové služby řeky Opavybakalářská 2013 
Beinhauer LukášHodnocení reálného stavu koryta a nivy Moravice (úsek od Žimrovic po soutok s řekou Opavou)bakalářská 2012 
Ječmínková IvaFluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Odry v CHKO Poodří/ část Abakalářská 2012 
Klíč MichalFluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Odry v CHKO Poodří část Bbakalářská 2012 
Kopečková EliškaFluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Lučiny - část Abakalářská 2012 
Kromsiánová BrigitaDostupnost lesních komplexů v oblasti Šancí pro velké savce (část I.)bakalářská 2012 
Niemcová VeronikaHodnocení reálného stavu koryta a nivy Olše (Jablunkov-Třinec)bakalářská 2012 
Weissmann TomášRekreační rekultivace na haldě Hrabůvkabakalářská 2012 
Bartek PatrikÚpravy koryt v urbanizovaných územích a jejich alternativní řešeníbakalářská 2011 
Borák LiborBiogeografická charakteristika a potenciál introdukce vybraných dřevin v ČRbakalářská 2010 
Chudaničová MonikaAnalýza současného stavu fluviálního geosystému řeky Lučiny (nad ú. n. Žermanice)bakalářská 2010 
Kozlová SimonaAnalýza současného stavu fluviálního geosystému Datyňkybakalářská 2010 
Polzerová KarolínaGeomorfologická analýza paleokoryt na soutoku Odry a Olšebakalářská 2010 
Horáček MatějZhodnocení abiotických rozdílů kontaktní oblasti Polonské a Západokarpatské biogeografické podprovinciebakalářská 2009 
Kukuč TomášHodnocení reálného stavu Borového a Jestřábího potoka (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2009 
Šotkovská TerezaHodnocení reálného stavu toku Lomnábakalářská 2009 
Veselý MatějDigital Gravelometer - testování využití granulometrického softwarubakalářská 2009 
Janzová AliceVýskyt invazních druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Divoké Orlice (CHKO Orlické hory)bakalářská 2008 
Košťál JanFluviálně-geomorfologická analýza toku Olše (úsek: ústí do Odry až most silnice I/59)bakalářská 2008 
Kozelský VladimírReálný fluviálně-geomorfologický stav Malého Lipového potokabakalářská 2008 
Majdová PavlaNávrh revitalizace části vodního toku a rybníku v povodí Kobylího potokabakalářská 2008 
Peč JanReálný fluviálně-geomorfologický stav Velkého Lipového potokabakalářská 2008 
Bardoňová EvaRevitalizace malých vodních toků na příkladu akce Mokré Lazcebakalářská 2007 
Pavlíková AlexandraFytogeografická analýza svahové deformace v údolí Jestřábího potokabakalářská 2007 
Přibyla ZdeněkGeomorfologická analýza vodního toku Tyra a vybraných přítokůbakalářská 2007 
Trojáčková LenkaGeomorfologické hodnocení reálného stavu vodního toku Říčkabakalářská 2007 
Ćmielová EvaGeomorfologické hodnocení reálného stavu vodního toku Kopytnábakalářská 2006 
Křesina JiříČasové a prostorové změny biotopu mihule ukrajinské v Račím potocebakalářská 2006 
Glembová AndreaMístní a pomístní jména při hodnocení změn horizontální struktury krajiny (Slezské Beskydy)bakalářská 2005 


Nespoutané řeky pro další generace
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období3/2022 - 3/2024
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty EU
Stavřešený
Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život"
Stavřešený
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty 2.0
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Technologická agentura ČR
Stavukončený
Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období4/2018 - 10/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Revitalizace univerzitního předprostoru Chittussiho ulice
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období8/2017 - 6/2018
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Pozdně kvartérní vývoj komplexních gravitačních svahových deformací jižních svahů Krymských hor (Ukrajina)
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2015
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Geomorfologická reakce vodních toků na antropogenní disturbaci v oblasti Západních Beskyd
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub