OU

Jan Hradecký

děkan Přírodovědecké fakulty OU


„We cannot command Nature except by obeying her.“

Francis Bacon

Jan Hradecký

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 213, budova A
L 209, budova L
funkce:děkan
obor činnosti:Geoekologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
Děkanát Přírodovědecké fakulty
telefon, mobil: 553 46 2101
734 796 545
e-mail:
osobní WWW stránka:http://kfg.osu.cz/cz/personalni-slozeni/doc-rndr-jan-hradecky-ph-d

Vzdělání

1995 - 1998Mgr., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v oboru fyzická geografie a geoekologie,
1992 - 1995Bc., Západočeská univerzity v Plzni v oboru ekonomická a regionální geografie
1988 - 1992Gymnázium Česká Lípa
1980 - 1988Základní škola U lesa, Nový Bor

Kvalifikace

2009habilitace v oboru fyzická geografie a geoekologie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005rigorózní řízení v oboru fyzická geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
2005Ph.D. v oboru fyzická geografie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Zaměstnání, praxe

1998 - dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie (asistent, odborný asistent, docent)

Odborné zaměření

Fluviální a svahová geomorfologie.
Paleoenvironmentální a geoekologické změny v kvartéru.
Aplikace geomorfologie a geoekologie v krajinném managementu.

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 - dosudděkan PřF, předseda Vědecké rady PřF OU
2015 - dosudčlen Vědecké rady OU
2015 - dosudčlen Vědecké rady UJEP
2011 - 2015vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU
2010 - 2015předseda oborové rady doktorského oboru Environmentální geografie, dosud člen
2012 - dosudčlen oborové rady doktorského studia fyzické geografie a geoekologie na PřF UK
2000 - 2004člen, předseda Akademického senátu PřF OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen České asociace geomorfologů - předseda (2009-2013), místopředseda (2013-dosud)
National Scientific Member of International Association of Geomorphologists (2009 - 2013)
člen České geografické společnosti
člen České společnosti pro krajinnou ekologii - Regionální organizace IALE České republiky
člen České geografické společnosti
člen Odborného panelu při Správě CHKO Poodří
člen redakční rady Geoenvironmental Disasters (Springer)
člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae Geographica (Scopus)
člen redakční rady Moravian Geographical Reports (IF)
člen dozorčí rady Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.

Působení v zahraničí

16. 2. - 3. 3. 2017Patagonie, Argentina (terénní výzkum)
29. 9. - 8. 10. 2016SWU, Soul, Jižní Korea
1. - 10. 12. 2015University of Massachusetts
23. 9. - 1. 10. 2015Taurus, Turecko (terénní výzkum)
20. - 26. 6. 2014Konference ESOF, Kodaň, Dánsko
2. - 12. 6. 2014World Landslide Forum 3, Peking, Čína
25. 8. - 2. 9. 20138th International Conference on Geomorphology IAG, Paříž, Francie
11. - 20. 5. 2013Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
13. - 20. 4. 2013University of Coimbra, Portugalsko (Erasmus)
3. - 13. 11. 2012International Symposium on Earthquake-induced Landslides, Kiryu, Japonsko
9. - 19. 9. 2012Východní pobřeží Kaspického moře, Kazachstán (terénní výzkum)
8. - 18. 5. 2012Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
11. - 16. 3. 2012University of Lubljana, Slovinsko (Erasmus, vyžádaná přednáška pro SAG)
15. - 26. 5. 2011Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
8. - 15. 4. 2011Taurus, Turecko (terénní výzkum)
16. - 19. 5. 2010Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
1. - 12. 10. 2009Kubáň, Rusko (terénní výzkum)
7. - 20. 5. 2009Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
15. - 28. 11. 2008First World Landslide Forum, Tokyo, Japonsko
3. - 25. 9. 20074th International conference on debris-flow hazards mitigation: mechanics, prediction, and assessment, Chengdu, Čína
6. - 25. 5. 2007Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
20. 8. - 20. 9. 2006Regional Conference on Geomorphology, Goiania, Brazíle
19. 5. - 10. 6. 2006Krym, Ukrajina (terénní výzkum)
5. - 16. 9. 20056th International Conference on Geomorphology IAG, Zaragoza, Španělsko
23. - 26. 1. 2003Aalen, SRN (digitální fotogrammetrie)
12. - 15. 10. 2001Universität Bonn, SRN (Erasmus)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý


Vybrané publikace

Radecki-Pawlik, A., Pagliara, S., Hradecký, J. a Hendrickson , E. Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical Geographers. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018. 508 s. ISBN 978-1-4987-3082-2.
Hradecký, J. a Škarpich, V. Selected Principles of Fluvial Geomorphology. In: Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology. Boca Raton: CRC Press, Francis & Taylor Group, 2018. s. 241-258. ISBN 978-1-4987-3082-2.
Hradecký, J. a Brázdil, R. Climate in the Past and Present in the Czech Lands in the Central European Context. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 19-28. World geomorphological landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Pánek, T. a Hradecký, J. Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. World geomorphological landscapes. 422 s. ISBN 978-3-319-27536-9.
Hradecký, J., Dušek, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., Škarpich, V., Jarošek, R. a Lipina, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 333-346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.

Všechny publikace

Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T., Gurkovský, V. a Vaverka, L. Štěrky, štěrky, štěrky... (ne)valící se kameny po Labi. Ochrana přírody. 2019, 74(2), s. 28-31. ISSN 1210-258X.
Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S., Macurová, T. a Hradecký, J. Bilance sedimentů v NPP Skalická Morávka a návrh managementu. Ochrana přírody. 2018, roč. 2018, s. 30-33. ISSN 1210-258X.
Pánek, T., Lenart, J., Hradecký, J., Hercman, H., Braucher, R., Šilhán, K. a Škarpich, V. Coastal cliffs, rock-slope failures and Late Quaternary transgressions of the Black Sea along southern Crimea. QUATERNARY SCI REV. 2018, 1 February(181), s. 76-92. ISSN 0277-3791.
Pánek, T., Korup, O., Lenart, J., Hradecký, J. a Břežný, M. Giant landslides in the foreland of the Patagonian Ice Sheet. QUATERNARY SCI REV. 2018, 194(15 August), s. 39-54. ISSN 0277-3791.
Macurová, T., Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 53-54. ISBN 978-80-86407-77-7.
Macurová, T., Škarpich, V., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Gravel-bar dynamics of the protected multiple-thread reach of the Morávka River. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Škarpich, V., Miroslav, K., Galia, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Impacts of gravel-bed rivers transformation on fluvial ecosystems and human society: Examples from the Czech flysch Carpathians. In: River Flow 2018 - Ninth International Conference on Fluvial Hydraulics: River Flow 2018 - Ninth International Conference on Fluvial Hydraulics 2018-09-05 Lyon. Lyon: E3S Web of Conferences, 2018. s. 1-6.
Radecki-Pawlik, A., Pagliara, S., Hradecký, J. a Hendrickson , E. Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology: For Engineers, Geomorphologists and Physical Geographers. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018. 508 s. ISBN 978-1-4987-3082-2.
Kapustová, V., Pánek, T., Hradecký, J., Zernitskaya, V., Hutchinson, S. M., Mulková, M., Sedláček, J. a Bajer, V. Peat bog and alluvial deposits reveal land degradation during 16th- and 17th-century colonisation of the Western Carpathians (Czech Republic). Land Degradation & Development. 2018, č. 29, s. 894-906. ISSN 1099-145X.
Škarpich, V., Galia, T., Macurová, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument. In: State of geomorphological research in 2018. Vílanec. 2018.
Škarpich, V., Galia, T., Macurová, T., Ruman, S. a Hradecký, J. Possibilities for sustainability of the multiple-thread Morávka River channel in the Skalická Morávka National Nature Monument. In: State of geomorphological research in 2018: Geomorfologický sborník 16 2018-04-25 Vílanec. Brno: Institute of Geonics of the CAS, Masaryk University, 2018. s. 76-76. ISBN 978-80-86407-77-7.
Hradecký, J. a Škarpich, V. Selected Principles of Fluvial Geomorphology. In: Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology. Boca Raton: CRC Press, Francis & Taylor Group, 2018. s. 241-258. ISBN 978-1-4987-3082-2.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Oprava hrazení beskydského štěrkonosného toku Mohelnice - jediné možné řešení, nebo promarněná příležitost?. Vodní hospodářství. 2017, 67(1), s. 30-32. ISSN 1211-0760.
Škarpich, V., Kašpárek, Z., Galia, T. a Hradecký, J. Antropogenní impakt a jeho odezva v morfologii koryt beskydských štěrkonosných toků: příkladová studie řeky Ostravice, Česko. Geografie. 2016, č. 121, s. 99-120. ISSN 1212-0014.
Přibyla, Z., Galia, T. a Hradecký, J. Biogeomorphological effects of leaf accumulations in stepped-bed channels: Exploratory study, Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic. Moravian Geographical Reports. 2016, č. 24, s. 2-12. ISSN 1210-8812.
Hradecký, J. a Brázdil, R. Climate in the Past and Present in the Czech Lands in the Central European Context. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 19-28. World geomorphological landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Miklín, J. a Hradecký, J. Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps. Journal of Maps. 2016, č. 12, s. 630-638. ISSN 1744-5647.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině 2016-11-29 Olomouc. Olomouc: Naše příroda z. s., 2016. s. 4-4. ISBN 978-80-7471-179-4.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Člověk měnící štěrkonosné toky a s tím spojené problémy. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině. Olomouc. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. In: State of geomorphological research in year 2016: State of geomorphological research in year 2016 - Book of Abstracts 2016-05-11 Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2016. University of Ostrava, Faculty of Science, 2016. s. 68-68. ISBN 978-80-7464-825-0.
Galia, T., Škarpich, V., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. GEOMORPHOLOGY. 2016, č. 253, s. 305-317. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Přibyla, Z. Effect of grade-control structures at various stages of their destruction on bed sediments and local channel parameters. In: State of geomorphological research in year 2016. Frýdlant nad Ostravicí. 2016.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance 2016-09-20 Krakow. Krakow: Ab Ovo Association, 2016. s. 23-23. ISBN 978-83-945968-1-1.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Effect of grade-control structures on the stream morphology and bed sediments properties. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow. 2016.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance: Towards the best practice of river restoration and maintenance 2016-09-20 Krakow. Krakow: Ab Ovo Association, 2016. s. 53-54. ISBN 978-83-945968-1-1.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Energy of flowing water of flysch gravel.bed stream - a way to the smart management of incised rivers?. In: Towards the best practice of river restoration and maintenance. Krakow. 2016.
CHUDANIČOVÁ, M., Hutchinson, S. M., Hradecký, J. a Sedláček, J. Environmental magnetism as a dating proxy for recent overbank sediments of (peri-)industrial regions in the Czech Republic and UK. CATENA. 2016, č. 142, s. 21-35. ISSN 0341-8162.
Pánek, T., Korup, O., Minár, J. a Hradecký, J. Giant landslides and highstands of the Caspian Sea. GEOLOGY. 2016, č. 44, s. 939-942. ISSN 0091-7613.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Channel bed adjustment to over bankfull discharge magnitudes of the flysch gravel-bed stream - case study from the channelized reach of the Olše River (Czech Republic). Zeitschrift für Geomorphologie. 2016, č. 60, s. 327-341. ISSN 0372-8854.
Pánek, T. a Hradecký, J. Introduction. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 1-4. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Pánek, T. a Hradecký, J. Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. World geomorphological landscapes. 422 s. ISBN 978-3-319-27536-9.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině 2016-11-29 Olomouc. Olomouc: Naše příroda z. s., 2016. s. 4-5. ISBN 978-80-7471-179-4.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Nakolik přirozené jsou beskydské bystřiny?. In: 2. KONFERENCE Naše příroda 2016 - Voda v krajině. Olomouc. 2016.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Opravdu chceme hradit vodní toky v národních parcích?. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 19-21. ISSN 1210-258X.
Hradecký, J., Dušek, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., Škarpich, V., Jarošek, R. a Lipina, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. s. 333-346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Hradecký, J., Dušek, R., VELEŠÍK, M., CHUDANIČOVÁ, M., Škarpich, V., Jarošek, R. a Lipina, J. Poodří - Landscape of Ponds and a Preserved Meander Belt of the Odra River. In: Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2016. s. 333-346. World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Ruman, S. Štěrkonosná řeka Morávka ? mizející fenomén naší krajiny. Ochrana přírody. 2016, roč. 2016, s. 6-9. ISSN 1210-258X.
Šilhán, K., Pánek, T., Hradecký, J. a Tichavský, R. The polygenetic origin and surface development of the Laspi slope deformation in the Crimean Mountains. Z GEOMORPHOL. 2016, s. 11-20. ISSN 0372-8854.
Miklín, J. a Hradecký, J. Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Geografie. 2016, č. 121, s. 368-389. ISSN 1212-0014.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: REFORM's International Conference on River and Stream Restoration. Wageningen. 2015.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic. In: Novel Approaches to Assess and Rehabilitate Modified Rivers. Wageningen, NL: REFORM, 2015. REFORM, 2015. s. 90-90.
Pánek, T., Mentlík, P., Ditchburn, B., Zondervan, A., Norton, K. a Hradecký, J. Are sackungen diagnostic features of (de)glaciated mountains?. GEOMORPHOLOGY. 2015, č. 248, s. 396-410. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Aspects of sediment transport in single-thread and anabranching river channels in Flysch Carpathians (a case study from the Czech Republic). In: Sediment matters. Springer International Publishing, 2015. s. 27-38. ISBN 978-3-319-14695-9.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity. Geografiska annaler: Series A, Physical geography. 2015, s. 437-452. ISSN 1468-0459.
Urban, J., Pánek, T., Hradecký, J. a Tábořík, P. Deep structures of slopes connected with sandstone crags in the upland area of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland. GEOMORPHOLOGY. 2015, č. 246, s. 519-530. ISSN 0169-555X.
Galia, T., Škarpich, V., Přibyla, Z. a Hradecký, J. Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts. In: Role of fieldwork in geomorphology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
Galia, T., Škarpich, V., Přibyla, Z. a Hradecký, J. Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 30-30. ISBN 978-80-261-0496-4.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Faktory ovlivňující vznik blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří. Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2015, roč. 120, s. 50-63. ISSN 1212-0014.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Mrtvá dřevní hmota v korytech toků. In: Lesnická hydrologie - věda a praxe. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2015. s. 9-9. ISBN 978-80-7417-096-6.
Galia, T., Hradecký, J. a Škarpich, V. Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and recent effects of human interventions. In: Sediment matters. Springer International Publishing, 2015. s. 13-26. ISBN 978-3-319-14695-9.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Torrent restorations in the flysch mid-mountain environment: The case study of the Kněhyně Torrent, Czech Republic. s. 48-48.
Šilhán, K., Pánek, T., Hradecký, J. a Stoffel, M. Tree-age control on reconstructed debris-flow frequencies: examples from a regional dendrogeomorphic reconstruction in the Crimean Mountains. EARTH SURF PROC LAND. 2015, č. 40, s. 243-251. ISSN 0197-9337.
Galia, T., Hradecký, J., Škarpich, V. a Šilhán, K. Výzkum transportu sedimentů a korytových morfologií v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2015. s. 10-10. ISBN 978-80-7417-096-6.
Pánek, T., Kapustová, V. a Hradecký, J. Anthropogenic change in geomorphic processes on slopes of the Girova Mt (Outer Western Carpathians): Peat bog record of the 16 and 17th century colonisation. In: International Geographical Union Regional Conference CHANGES, CHALLENGES, RESPONSIBILITIES. Krakov. 2014.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic). In: Geomorphological proceedings 12. Ústí nad Labem, Praha: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně; Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2014. s. 61-61. ISBN 978-80-7414-712-8.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic). In: State of geomorphological research in the year 2014. Teplice v Čechách. 2014.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. In: 120 let České geografické společnosti. 1. vydání. vyd. Praha: Česká geografická společnost, 2014. s. 124-126. ISBN 978-80-905642-1-3.
Galia, T. a Hradecký, J. Estimation of bedload transport in headwater streams using a numerical model (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae Geographica. 2014, roč. 49, č. 1, s. 21-31. ISSN 0300-5402.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity. In: IGU 2014 Book of Abstracts. Kraków: Jagiellonian university, 2014. Jagiellonian university, 2014. s. 566-566.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity.. In: IGU Regional Conference, Kraków, Poland. Kraków. 2014.
Galia, T. a Hradecký, J. Channel-reach morphology controls of headwater streams based in flysch geologic structures: An example from the Outer Western Carpathians, Czech Republic. GEOMORPHOLOGY. 2014, roč. 2014, č. 216, s. 1-12. ISSN 0169-555X.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges. Snina. 2014.
Škarpich, V., Galia, T., Hradecký, J. a Dušek, R. Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area. In: Geomorphology and Environmental Challenges - Book of Abstracts. Bratislava: Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. s. 47-47. ISBN 978-80-971702-1-9.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Galia, T. Karpatské štěrkonosné toky - minulost, současnost, budoucnost. Zpravodaj CHKO Beskydy. 2014, roč. 2014, s. 2-2.
Pánek, T., Hartvich, F., Jankovská, V., Klimeš, J., Tábořík, P., Bubík, M., Smolková, V. a Hradecký, J. Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians. LANDSLIDES. 2014, č. 11, s. 981-992. ISSN 1612-510X.
Galia, T. a Hradecký, J. Morphological patterns of headwater streams based in flysch bedrock: Examples from the Outer Western Carpathians. CATENA. 2014, č. 119, s. 174-183. ISSN 0341-8162.
CHUDANIČOVÁ, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Anthropogenic intervention into the river pattern as a cause of the Olše River floodplain development change (with the use of magnetic susceptibility for sedimentary record interpretation). In: Abstracts Volume. Geomorphology, 2013. s. 773-773. ISBN 0.
CHUDANIČOVÁ, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Anthropogenic intervention into the river pattern as a cause of the Olše River floodplain development change (with the use of magnetic susceptibility for the sedimentary record interpretation). In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. a Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2013. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. a Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2013. s. 15-15. ISBN 978-80-86407-37-1.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Complex transformation of the geomorphic regime of channels in the forefield of the Moravskoslezské Beskydy Mts.: Case study of the Morávka River (Czech Republic). CATENA. 2013, č. 111, s. 25-40. ISSN 0341-8162.
Galia, T. a Hradecký, J. Critical conditions for beginning of coarse sediment transport in headwater channels based in flysch rocks (Moravskoslezské Beskydy Mts., Western Carpathians). In: 8th International conference on Geomorphology: 8th International conference (AIG) on Geomorphology - Abstracts volume 2013-08-27 Paris, Francie. Paris: IAG, 2013. IAG, 2013. s. 728-728.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J., Baroň, I. a Šilhán, K. Holocene reactivations of catastrophic complex flow-like landslides in the Flysch Carpathians (Czech Republic/Slovakia). Quaternary Research. 2013, č. 80, s. 33-46. ISSN 0033-5894.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Implications of spatial distribution of rockfall reconstructed by dendrogeomorphological methods. NAT HAZARD EARTH SYS. 2013, č. 13, s. 1817-1826. ISSN 1561-8633.
Smolková, V., Pánek, T., Hutchinson, S. M. a Hradecký, J. Industrial pollution as a marker inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments in the Outer Western Carpathians (Czech Republic). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Mikulov. 2013.
Smolková, V., Pánek, T., Hutchinson, S. M. a Hradecký, J. Industrial pollution in the Outer Western Carpathians (Czech Republic) inferred from physical and geochemical properties of landslide-related sediments. In: Geomorfologický sborník 11: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. Ostrava, Brno: Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav PřF Masarykova univerzita, 2013. Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i., Geografický ústav PřF Masarykova univerzita, 2013. s. 38-39. ISBN 978-80-86407-37-1.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic. In: 8th International conference (AIG) on Geomorphology. Paris. 2013.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Information decoded from the Late Holocene sedimentary records in the Outer Western Carpathians, Czech Republic. In: 8th International conference (AIG) on Geomorphology - Abstracts Volume. s. 360-360.
Hradecký, J., Škarpich, V. a Galia, T. Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost. In: Říční krajina. Olomouc. 2013.
Hradecký, J., Škarpich, V. a Galia, T. Karpatské štěrkonosné toky - současné trendy v morfodynamice a jejich budoucnost. In: Říční krajina. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, Česká společnost pro krajinnou ekologii, ZO ČSOP Castor, Koalice pro řeky, 2013. Univerzita Palackého Olomouc, Česká společnost pro krajinnou ekologii, ZO ČSOP Castor, Koalice pro řeky, 2013. s. 21-26. ISBN 978-80-87651-03-2.
Hradecký, J., Pánek, T., Šilhán, K. a Smolková, V. Karstification as a Predisposing Factor of Seismically Triggered Landslides: Case Study from the Crimean Mountains (Ukraine): Introduction to the Problem. In: Earthquake-Induced Landslides, Proceedings of the International Symposyum on Earthquake-Induced Landslides. Heidelberg: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 235-242. ISBN 978-3-642-32237-2.
Hradecký, J., Pánek, T., Lenart, J., Smolková, V. a Stacke, V. Karstification of rock massif and propagation of deep-seated slope deformations - Crimean Mountains (Ukraine). In: Geomorfologický sborník 11. Ostrava, Brno: Česká asociace geomorfologů, 2013. Česká asociace geomorfologů, 2013. s. 13-14. ISBN 978-80-86407-37-1.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic). In: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology: Geomorphologica Slovaca et Bohemica 13(1) 2013-06-24 Stará Lesná. Association of Slovak Geomorphologists on the SAS; The Czech Association of Geomorphologists; Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2013. s. 73-73. ISSN 1337-6799.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Late Holocene slope and fluvial processes recorded in sedimentary archives in the Outer Western Carpathians (Czech Republic). In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Stará Lesná. 2013.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J., Sedláček, J., Zernitskaya, V., Kadlec, J., Pazdur, A. a Řehánek, T. Late-Holocene evolution of a floodplain impounded by the Smrdutá landslide, Carpathian Mountains (Czech Republic). HOLOCENE. 2013, roč. 23, č. 2, s. 218-229. ISSN 0959-6836.
Hradecký, J., Pánek, T., Smolková, V., Šilhán, K. a Lenart, J. Long-term slope instabilities of southern slopes of the Crimean Mountains (Ukraine), the role of karstification and slope-disequilibrium phases of the Late Quaternary. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 628-628.
Pánek, T., Hradecký, J., Šilhán, K., Strom, A., Smolková, V. a Zerkal, O. Low-gradient megalandslides at the northern boundary of the Caucasus-Crimean orogene: seismically induced?. In: Earthquake-Induced Landslides, Proceedings of the International Symposium on Earthquake-Induced Landslides. Heidelberg: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 243-252. ISBN 978-3-642-32237-2.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield. In: 8th International conference on Geomorphology - Abstract volume. s. 758-758.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Dušek, R. Man activity affecting the river (dis)continuum system in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and their forefield. In: 8th International conference on Geomorphology. Paris. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Galia, T. Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation. In: Water & Environmental Dynamics: 6th International Conference on Water Resources and Environment Research. Koblenz: German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. s. 484-484. ISBN 978-3-8442-5650-5.
Škarpich, V., Hradecký, J. a Galia, T. Modelling of potential bedload transport: identification instrument of erosion and accumulation. In: 6th International Conference on Water Resources and Environment Research. Koblenz: German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť. 2013.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Protierozní opatření tzv. lokálního rozšíření koryta na řece Morávce - idea, funkce a monitoring (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika). In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 191-196. ISBN 978-80-89062-90-4.
Galia, T. a Hradecký, J. Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and effect of recent human interventions. In: Water & Environmental Dynamics: 6th International Conference on Water Resources and Environment Research. Koblenz: German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. German National Committee for the International Hydrological Programme (IHP) of UNESCO and the Hydrology and Water Resources Programme (HWRP) of WMO, 2013. s. 484-484. ISBN 978-3-8442-5650-5.
Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R., HAVLŮ, D., Brázdil, R., Kašičková, L. a Hradecký, J. The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic). CATENA. 2013, č. 104, s. 1-13. ISSN 0341-8162.
Pánek, T., Smolková, V., Šilhán, K. a Hradecký, J. The May 2010 Landslide Event in the Eastern Czech Republic. In: Geomorphological impacts of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe. Springer Netherlands, 2013. s. 205-219. Springer Geography. ISBN 978-94-007-6300-5.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. The tree-ring reconstruction of slope instabilities associated with earthquake (the Crimean Mts., Ukraine). In: Earthquake-Induced Landslides. Kiryu: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 689-697. ISBN 978-3-642-32237-2.
CHUDANIČOVÁ, M., Hradecký, J. a Pánek, T. The use of magnetic susceptibility and other proxies for investigation of overbank sediments in the anthropogenic influenced floodplain of the Olse River, Czech Republic. In: Conference Programme and Abstracts Volume. Leeds: 10th International Conference on Fluvial Sedimentology, 2013. 10th International Conference on Fluvial Sedimentology, 2013. s. 279-280. ISBN 978-1-905593-92-7.
Škarpich, V., Hradecký, J., Galia, T. a Dušek, R. Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd. Vodní hospodářství. 2013, roč. 63, s. 265-268. ISSN 1211-0760.
Galia, T. a Hradecký, J. Transport hrubých splavenin v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd. In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 13-20. ISBN 978-80-89062-90-4.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Vodohospodářský management beskydských štěrkonosných toků v povodí řeky Morávky. Acta Musei Beskidensis. 2013, s. 5-12. ISSN 1803-960X.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika). In: Zborník prednášok zo VII. konferencie s medzinárodnou účasťou - Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. Slovenská vodohospodárska spoločnosť, 2013. s. 21-28. ISBN 978-80-89062-90-4.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika). In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Bratislava: Slovenská vodohospodárska spoločnosť. 2013.
Pánek, T., Šilhán, K., Hradecký, J., Strom, A., Smolková, V. a Zerkal, O. A megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): Geomorphology, possible mechanism and age constraints. GEOMORPHOLOGY. 2012, č. 177-178, s. 144-157. ISSN 0169-555X.
Galia, T. a Hradecký, J. Bedload transport and flow resistance in steep channels - introduction to the issues in the context of mountain basins of the Central European region. Acta Universitatis Carolinae - Geographica. 2012, roč. 2012, č. 47, s. 23-33. ISSN 0300-5402.
Galia, T. a Hradecký, J. Coarse sediment transport in Beskydian torrents: Evaluation of critical conditions for bedload motion. In: Geomorfologický sborník 10. Sokolov: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., 2012. s. 7-8. ISBN 978-80-260-1823-0.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 11-12. ISBN 978-80-260-1823-0.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
Galia, T. a Hradecký, J. Critical conditions for the beginning of coarse sediment transport in the torrents of Moravskoslezské Beskydy Mts. (Western Carpathians). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 2012, roč. 2012, č. 7, s. 5-14. ISSN 1844-489X.
Galia, T., Škarpich, V. a Hradecký, J. Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd. Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2012, roč. 116, s. 95-109. ISSN 1212-0014.
Pánek, T., Smolková, V. a Hradecký, J. Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians. In: Interdisciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin. Suceava. 2012.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians. In: Interdisciplinarity in Geoscience in the Carpathian Basin. Abstracts Volume. Suceava: Stefan cel Mare University of Suceava, 2012. Stefan cel Mare University of Suceava, 2012. s. 21-21.
Pánek, T., Hradecký, J., Šilhán, K., Strom, A., Smolková, V. a Zerkal, O. Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints. In: Geophysical Research Abstracts. Copernicus Publications, 2012. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Pánek, T., Hradecký, J., Šilhán, K., Strom, A., Smolková, V. a Zerkal, O. Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints. In: European Geosciences Union General Assembly 2012. Vídeň. 2012.
Galia, T. a Hradecký, J. Morphological patterns of mountain headwater channels of the Outer Western Carpathians.. In: Geomorfologický sborník 10. Sokolov: Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i., 2012. s. 8-9. ISBN 978-80-260-1823-0.
Škarpich, V., Galia, T. a Hradecký, J. Podmínky transportu a akumulace sedimentů v člověkem ovlivněných korytech beskydských toků: příkladová studie soutoku řeky Morávky a Mohelnice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2012, roč. 19, s. 53-58. ISSN 1212-6209.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.. 2012.
Adamec, M., Dušek, R. a Hradecký, J. Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.. 2012.
Hradecký, J., Pánek, T., Brázdil, R., Šilhán, K., Smolková, V. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic - case study of the recurrent Girová landslide. In: Geophysical Research Abstracts. Copernicus Publications, 2012. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Hradecký, J., Pánek, T., Brázdil, R., Šilhán, K., Smolková, V. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic - case study of the recurrent Girová landslide. In: European Geosciences Union General Assembly 2012. Vídeň. 2012.
Demek, J., Hradecký, J., Kirchner, K., Pánek, T., Létal, A. a Smolová, I. Recent Landform Evolution in the Moravian-Silesian Carpathians (Czech Republic). In: Recent Landform Evolution. The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Heidelberg: Springer, 2012. s. 103-139. Springer Geography. ISBN 978-94-007-2447-1.
Hradecký, J., Škarpich, V., Galia, T. a Dušek, R. Skutečně spádový stupeň na Morávce funguje?. Vodní hospodářství. 2012, roč. 62, č. 2012, s. 398-400. ISSN 1211-0760.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. The tree-ring reconstruction of slope instabilities associated with earthquake (the Crimean Mts., Ukraine). In: International Symposium on Earthquake-induced Landslides. Kiryu. 2012.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine). In: Geomorfologický sborník 10. Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 2012. s. 49-49. ISBN 978-80-260-1823-0.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine). GEOMORPHOLOGY. 2012, č. 173-174, s. 174-184. ISSN 0169-555X.
Šilhán, K., Pánek, T. a Hradecký, J. Tree-ring analysis in the reconstruction of slope instabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012. Sokolov. 2012.
GALIA, T. a Hradecký, J. BEDLOAD TRANSPORT AND MORPHOLOGICAL EFFECTS OF HIGH-MAGNITUDE FLOODS IN SMALL HEADWATER STREAMS - MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTS. (CZECH REPUBLIC). Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2011, roč. 2011, č. 59, s. 238-250. ISSN 0042-790X.
Hradecký, J., Minár, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology [Konference]. Ostravice, Česká republika. 2011.
Pánek, T., Šilhán, K., TÁBOŘÍK, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenart, J., Brázdil, R., Kašičková, L. a Pazdur, A. Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). GEOMORPHOLOGY. 2011, č. 130, s. 352-364. ISSN 0169-555X.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P., Klimeš, J., KOMÁRKOVÁ, V., Hradecký, J. a Šťastný, M. Deep-seated gravitational slope deformations in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching. GEOMORPHOLOGY. 2011, č. 129, s. 92-112. ISSN 0169-555X.
Pánek, T., Hradecký, J. a Smolková, V. Evolution of mountainous floodplain in the light of landslide chronology reconstruction (Smrdutá Landslide, Outer Western Carpathians, Czech Republic). In: Book of Abstracts: Carpatho-Balkan-Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 47-47. ISBN 978-80-7368-444-0.
Pánek, T., Hradecký, J. a Smolková, V. Evolution of mountainous floodplain in the light of landslide chronology reconstruction (Smrdutá Landslide, Outer Western Carpathians, Czech Republic). In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 2011.
Hradecký, J., Pánek, T., Smolková, V. a Šilhán, K. Excursion guide book - Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. 2011.
Škarpich, V., Tábořík, P. a Hradecký, J. Geomorfologická interpretace údolních den Moravskoslezských Beskyd na základě geoelektrických měření. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010. 2011, s. 87-91. ISSN 0514-8057.
Škarpich, V., GALIA, T., MIČULKOVÁ, J. a Hradecký, J. Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Sympozium GIS Ostrava 2011. Ostrava. 2011.
Škarpich, V., GALIA, T., MIČULKOVÁ, J. a Hradecký, J. Modelling of bed load transport in the Morávka River basin (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2011. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-1. ISBN 978-80-248-2366-9.
GALIA, T. a Hradecký, J. Patterns of channel units and bedload transport in Beskydian headwater streams.. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 2011.
GALIA, T. a Hradecký, J. Patterns of channel units and bedload transport in Beskydian headwater streams.. In: Book of Abstracts: Carpatho-Balkan-Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 30-30. ISBN 978-80-7368-444-0.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Quantification of the denudation rates derived from the silted landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians. In: Book of Abstracts: Carpatho-Balkan-Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 53-53. ISBN 978-80-7368-444-0.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Quantification of the denudation rates derived from the silted landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 2011.
Pánek, T., Brázdil, R., Klimeš, J., Smolková, V., Hradecký, J. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. 2011.
Pánek, T., Brázdil, R., Klimeš, J., Smolková, V., Hradecký, J. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic. LANDSLIDES. 2011, roč. 8, č. 8, s. 507-516. ISSN 1612-510X.
Pánek, T., Brázdil, R., Klimeš, J., Smolková, V., Hradecký, J. a Zahradníček, P. Rainfall-induced landslide event of May 2010 in the eastern part of the Czech Republic. In: Book of Abstracts: Carpatho-Balkan-Conference on Geomorphology. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. University of Ostrava, Faculty of Science, 2011. s. 47-47. ISBN 978-80-7368-444-0.
Škarpich, V., Hradecký, J. a TÁBOŘÍK, P. Structure and genesis of the quaternary filling of the Slavíč River valley (Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic). Moravian geographical reports. 2011, č. 19, s. 30-38. ISSN 1210-8812.
Škarpich, V., TÁBOŘÍK, P., GALIA, T. a Hradecký, J. Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy). In: Sborník příspěvků - XXII. Sjezd České geografické společnosti Ostrava 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 55-58. ISBN 978-80-7368-903-2.
Škarpich, V., TÁBOŘÍK, P., GALIA, T. a Hradecký, J. Analýza sedimentární výplně vybraných údolí v povodí řeky Morávky pomocí elektrické odporové tomografie (Moravskoslezské Beskydy). In: XXII sjezd České geografické společnosti. Ostrava. 2010.
Migoń, P., Pánek, T., Malik, I., Hradecký, J., Owczarek, P. a Šilhán, K. Complex landslide terrain in the Kamienne Mountains, Middle Sudetes, SW Poland. GEOMORPHOLOGY. 2010, č. 124, s. 200-214. ISSN 0169-555X.
Hradecký, J., Pánek, T., Smolková, V. a Šilhán, K. Dating of the landslide activity in the Czech part of the Outer Western Carpathians and its palaeoenvironmental significance. In: Geologica Balcanica. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2010. Bulgarian Academy of Sciences, 2010. s. 160-161. ISSN 0324-0894.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P., KOMÁRKOVÁ, V., Klimeš, J. a Hradecký, J. Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching. In: Geologica Balcanica. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2010. Bulgarian Academy of Sciences, 2010. s. 160-161. ISSN 0324-0894.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P., KOMÁRKOVÁ, V., Klimeš, J. a Hradecký, J. Deep-seated gravitational slope deformation in the highest parts of the Czech Flysch Carpathians: evolutionary model based on kinematic analysis, electrical imaging and trenching. In: XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. Thessaloniki, Greece. 2010.
Škarpich, V., Hradecký, J., GALIA, T. a MIČULKOVÁ, J. Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic). In: EGU General Assembly 2010. Vienna. 2010.
Škarpich, V., Hradecký, J., GALIA, T. a MIČULKOVÁ, J. Disconnection of gravel-bed Carpathian rivers (Czech Republic). In: Geophysical Research Abstracts. Copernicus Publications, 2010. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Hradecký, J. a Gwóźdź, T. Fluvial morphosystems of the Czech part of the carpathian region in the context of the changes in fluvial systems of Europe. In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. s. 22-23. ISBN 978-80-86561-32-5.
Pánek, T., Margielewski, W., TÁBOŘÍK, P., Urban, J., Hradecký, J. a Szura, C. Gravitationally induced caves and other discontinuities detected by 2D electrical resistivity tomography: Case studies from the Polish Flysch Carpathians. GEOMORPHOLOGY. 2010, č. 123, s. 165-180. ISSN 0169-555X.
Smolková, V., Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Holocene development of the large slope deformation Kykula, Kysucké Beskydy Mts. (Slovakia). In: Změny prostředí v průběhu posledních 15 tisíc let, seminář projektu Past Global Changes. Praha: Akademie věd České republiky. 2010.
Škarpich, V., GALIA, T., Hradecký, J. a Peč, J. Identifikace (dis)konektivit vodních toků za využití makrogranulometrické analýzy korytových sedimentů (Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2010, roč. 17, s. 199-204. ISSN 1212-6209.
Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Internal structure, time constraints and recent activity of the Uspenskoye megalandslide (North Caucasus Foredeep, Russia). In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, 2010. Univerzita Karlova v Praze, přírodovědecká fakulta, 2010. s. 44-45. ISBN 978-80-86561-32-5.
GALIA, T. a Hradecký, J. Introduction into the reasearch of Beskydian headwater streams. In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. s. 75-75. ISBN 978-80-86561-32-5.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2010. Branná. 2010.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Morphometric and statistical analysis of the Morávka River basin as a tool of sediment storage identification (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova, 2010. Univerzita Karlova, 2010. s. 61-61. ISBN 978-80-86561-32-5.
Kašpárek, Z. a Hradecký, J. Recent morphogenesis of gravel bars of the Ostravice River - a concept of monitoring. In: Geomorfologický sborník 9. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. s. 77-78. ISBN 978-80-86561-32-5.
Pánek, T., Smolková, V. a Hradecký, J. Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians. In: Geophysical Research Abstracts. Copernicus Publications, 2010. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Pánek, T., Smolková, V. a Hradecký, J. Reconstruction of a Holocene average catchment denudation from the landslide-dammed lakes in the Outer Western Carpathians. In: EGU General Assembly 2010. Vídeň: European Geosciences Union. 2010.
Pánek, T., Hradecký, J., Minár, J. a Šilhán, K. Recurrent landslides predisposed by fault-induced weathering of flysch in the Western Carpathians. In: Weathering as a Predisposing Factor to Slope Movements. London: Geological Society, London, 2010. s. 183-199. ENGINEERING GEOLOGY SPECIAL PUBLICATION NO. 23. ISBN 978-1-86239-297-7.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V., Šilhán, K., Minár, J. a Zernitskaya, V. The largest prehistoric landslide in northwestern Slovakia: Chronological constraints of the Kykula long-runout landslide and related dammed lakes. GEOMORPHOLOGY. 2010, č. 120, s. 233-247. ISSN 0169-555X.
GALIA, T. a Hradecký, J. Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.. In: Sborník příspěvků - XXII. Sjezd České geografické společnosti Ostrava 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 43-48. ISBN 978-80-7368-903-2.
GALIA, T. a Hradecký, J. Úvod do problematiky transportu dnových sedimentů beskydských vysokogradientových toků.. In: XXII sjezd České geografické společnosti. Ostrava. 2010.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd. In: Juniorstav 2010. Brno. 2010.
Škarpich, V. a Hradecký, J. Vliv vodních staveb na změny morfologie toků v předpolí Moravskoslezských Beskdyd. In: Juniorstav 2010 - 12. odborná konference doktorského studia - Sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2010. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2010. s. 269-269. ISBN 978-80-214-4042-5.
Pánek, T., Urban, J., TÁBOŘÍK, P., Margielewski, W., Hradecký, J. a Szura, C. Zastosowanie tomografii elektroodporowej do rozpoznawania i badania jasniń pseudokrasowych w Karpatach Fliszowych. In: Materyaly 44. Sympozjum Speleologicznego. Kraków: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2010. Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika, Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2010. s. 56-57. ISBN 978-83-61191-32-2.
Hradecký, J. a Galia, T. Complex geomorphological analysis of the Beskyd mountain stream. An example Malá Ráztoka stream.. In: Geomorfologický sborník 8. Brno: Czech Association of Geomorphologists, University of Western Bohemia, 2009. Czech Association of Geomorphologists, University of Western Bohemia, 2009. s. 15-15. ISBN 978-80-7399-746-5.
Hradecký, J. a Škarpich, V. General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour. In: Geomorfologický sborník 8. Brno: Czech Association of Geomorphologists, University of West Bohemia, 2009. Czech Association of Geomorphologists, University of West Bohemia, 2009. s. 19-19. ISBN 978-80-7399-746-5.
Hradecký, J. a Škarpich, V. General Scheme of the Western Carpathians Stream Channel Behaviour. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009. kašperské Hory. 2009.
Tremboš, P., Minár, J., Mičian, Ľ. a Hradecký, J. Geoekológia. 2009.
Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Geomorphic evidence of ancient catastrophic flow type landslides in the mid-mountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic). International Journal of Sediment Research. 2009, roč. 2009, č. 24, s. 88-98. ISSN 1001-6279.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians. In: Geomorfologický sborník 8: sborník abstraktů. Plzeň, Praha, Brno: Západočeská univerzita v Plzni, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Česká asociace geomorfologů, 2009. Západočeská univerzita v Plzni, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Česká asociace geomorfologů, 2009. s. 52-52. ISBN 978-80-7399-746-5.
Křesina, J. a Hradecký, J. Charakteristika biotopu minoh mihule ukrajinské Eudontomyzon mariae) na Račím potoce. In: Bull. Lampetra. Lampetra VI. vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 02/09 základní organizace Vlašim, 2009. s. 76-90. ISBN 978-80-86327-79-2.
Klimeš, J., Baroň, I., Pánek, T., Burda, J., Kresta, F. a Hradecký, J. Investigation of recent catastrophic landslides in teh flysch belt of Outer Western Carpathians (Czech Republic): progress towards better hazard assessment. NAT HAZARD EARTH SYS. 2009, roč. 9, č. 3, s. 119-128. ISSN 1561-8633.
Pánek, T., Hradecký, J., Minár, J., Hungr, O. a Dušek, R. Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. Geomorphology, Elsevier. 2009, roč. 103, s. 414-429. ISSN 0169-555X.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J. a Šilhán, K. Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura Nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2009, roč. 17, s. 2-11. ISSN 1210-8812.
Pánek, T., Danišík, M., Hradecký, J. a Frisch, W. Morpho-tectonic evolution of the Crimean mountains (Ukraine) as constrained by apatite fission track data. TERRA NOVA. 2009, roč. 21, s. 271-278. ISSN 0954-4879.
Hradecký, J. Možnosti hodnocení geomorfologických lokalit v kontextu ochrany neživé přírody: případová studie ze západní části Národního parku Podyjí. 2009.
Hradecký, J. Oponentský posudek na disertační práci. 2009.
Hradecký, J. Paleoenvironmentální, geomorfologický a geoekologický význam svahových deformací ve flyšové krajině. 2009.
Bureš, L., Kočvara, R., Kuras, T. a Hradecký, J. Problematika kleče v Hrubém Jeseníku: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 9-57. ISBN 978-80-87051-69-6.
Aichler, J., Adamec, M., Bureš, L., Hradecký, J., Dušek, R., Halda, J. P., Kočvara, R., Kuras, T., Merta, L., Pánek, T. a Zmrhalová, M. Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 64-101. ISBN 978-80-87051-69-6.
Hradecký, J. a Přibyla, Z. The influence of Leaf Accumulations on the Function of Step-Pool systems in Mountain Streams. In: Geomorfologický sborník 8. Brno: Czech Association of Geomorphologists, University of Western Bohemia, 2009. Czech Association of Geomorphologists, University of Western Bohemia, 2009. s. 47-48. ISBN 978-80-7399-746-5.
Pánek, T., Hradecký, J., Šilhán, K., Smolková, V. a Altová, V. Time constraints for the evolution of a large slope collapse in karstified mountainous terrain of the southwestern Crimean Mountains, Ukraine. GEOMORPHOLOGY. 2009, roč. 2009, č. 108, s. 171-181. ISSN 0169-555X.
Bureš, L., Adamec, M., Hradecký, J., Kočvara, R., Halda, J. P., Kuras, T. a Zmrhalová, M. Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů - vrchol a sv. svahy: Sborník AOPK ČR. In: Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky. Praha: AOPK ČR, 2009. AOPK ČR, 2009. s. 102-159. ISBN 978-80-87051-69-6.
Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: Case studies from the Flysch Carpathians. In: Studia geomorphologica carpatho-balcanica. 42. vyd. Krakow: Polska Akademia Nauk, 2008. s. 57-74. Landform evolution in mountain areas.
Hradecký, J. a Pánek, T. Deep-seated gravitational slope deformations and their influence on consequent mass movements (case studies from the highest part of the Czech Carpathians). Natural Hazards, Springer. 2008, č. 45, s. 235-253. ISSN 0921-030X.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007. 2008, roč. 15, s. 41-43. ISSN 1212-6209.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geoecological Effects of Mass-movements on Habitats - the Case Studies from the Western Carpathians (Czech Republic). In: Proceedings of The First World Landslide Forum. Tokyo, Japan: International Consortium on Landslides, 2008. International Consortium on Landslides, 2008. s. 277-280.
Hradecký, J., Pánek, T. a Švarc, J. Geoecological Imprints Of Mass Movements On Habitats - Case Studies From The Czech Part Of The Western Carpathians (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. 2008, roč. 16, s. 25-35. ISSN 1210-8812.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Giant ancient landslide in the Alma water gap (Crimean Mountains, Ukraine): notes to the predisposition, structure, and chronology. Landslides, Springer. 2008, roč. 5, s. 367-378. ISSN 1612-510X.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Giant Holocene landslides in the Crimean Mountains (Ukraine): types, distribution and predisposition. In: Geophysical Research Abstracts, vol. 10. Vídeň: Copernicus Publications, 2008. Copernicus Publications, 2008. s. 0-0. ISBN 1607-7962.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Giant low-gradient landslidesin the northern periphery of the Crimean Mountains: predisposition, structure, chronology and links to adjacent regions. In: Proceedings of The first world landslide forum. Tokyo: United Nations University, 2008. United Nations University, 2008. s. 463-464.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Gigantic low-gradient landslides in the northern periphery of the Crimean Mountains (Uklraine). Geomorphology. 2008, č. 95, s. 449-473. ISSN 0169-555X.
Hradecký, J. Influence of Man-Made Barriers on Gravel Transport and Formation of Gravel Accumulations and Other Geomorphic Consequences (Western Carpathians, Czech Republic). In: Landslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain Regions. Bucuresti: Institute of Geography, Romanian Academy, 2008. Institute of Geography, Romanian Academy, 2008. s. 45-45. ISBN 978-973-749-433-7.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians. In: EGU General Assembly 2008. Vídeň. 2008.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide dams in the Czech part of the Flysch Carpathians. In: Geophysical Research Abstracts, vol. 10. Vídeň: Copernicus Publications, 2008. Copernicus Publications, 2008. s. 1-1. ISSN 1607-7962.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide dams in the flysch Carpathians: contribution to understanding the Holocene landscape development. In: ÚGN Ph.D. Workshop 2008 Proceedings. Ostrava: Institute of Geonics, AS CR, 2008. Institute of Geonics, AS CR, 2008. s. 55-59. ISBN 978-80-86407-51-7.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon and U/Th-series datings. In: IAG Regional conference on geomorphology: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. Brasov. 2008.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Long-term evolution of deep-seated slope failure in the Crimean Mountains (Ukraine): Estimation based on radiocarbon dating and U/Th-series datings.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development. In: I.A.G. Regional Conference on Geomorphology: Landslides, Floods, and Global Environmental Change in Mountain Regions. Brasov. 2008.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Slope deformations in the valley floor: a source of information on the Holocene relief development. In: I.A.G. Regional Conference on Geomorphology: Landslides, Floods and Global Environmental Change in Mountain Regions - Book of Abstracts. Institute of Geography, Romanian Academy, 2008. s. 98-98. ISBN 978-973-749-433-7.
Hradecký, J. a Děd, M. Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkovývh lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok. In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v.r. 2007. Brno: Masarykova univezita, 2008. Masarykova univezita, 2008. s. 20-24. ISBN 978-80-210-4709-9.
Hradecký, J. Využití metody automatizované digitální granulometrie při analýze akumulačních forem koryt vybraných štěrkonosných toků (Západní Karpaty, ČR). In: geomorfologický sborník 7. Brno: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., oddělení environmentální geografie Brno, 2008. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., oddělení environmentální geografie Brno, 2008. s. 16-17. ISBN 978-80-86407-39-5.
Hradecký, J. a Řondíková, L. Aplikace principů krajinoekologického plánování v managementu ochrany přírody nivní krajiny CHKO Poodří. In: Říční krajina 5. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 80-89. ISBN 978-80-244-1890-2.
Hradecký, J. a Pánek, T. Autonomní republika Krym. Geografické rozhledy. 2007, roč. 16, s. 26-27. ISSN 1210-3004.
Hradecký, J. Cerrado brazileiro - ohrožený biom Jižní Ameriky. Geografia. 2007, roč. 15, s. 25-29. ISSN 1335-9258.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologický sborník 6. 2007.
Pánek, T., Hradecký, J. a Šilhán, K. Geomorphic evidences of ancient catastrophic flow-like landslides in the midmountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic). In: The Fourth International Conference on Debris-Flow Hazards Mitigation:Mechanics, Prediction, and Assessment. Chengdu. 2007.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P. a Hradecký, J. Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006. 2007, roč. 14, s. 124-129. ISSN 1212-6209.
Pánek, T., TÁBOŘÍK, P. a Hradecký, J. Hluboká svahová deformace na Čertově mlýně. In: Geomorfologický sborník 6. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. Ostravská univerzita, 2007. s. 74-76. ISBN 978-80-7368-296-5.
Hradecký, J., Pánek, T. a Adamec, M. Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat. In: Fyzickogeografický sborník. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 127-133. ISBN 978-80-210-4323-7.
Hradecký, J. Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact. In: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology. Pécs. 2007.
Hradecký, J. Changes in sediment distribution of gravel-bed Carpathian rivers due to human impact. In: Book of Abstracts. Pécs: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology, 2007. Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology, 2007. s. 27-27. ISBN 978-963-9632-13-4.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor (Ukrajina). In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 467-473. ISBN 978-80-7040-986-2.
Hradecký, J., Pánek, T. a Klimová, R. Landslide complex in the northern part of the Silesian Beskydy Mountains (Czech Republic). Landslides; Springer. 2007, č. 4, s. 53-62. ISSN 1612-510X.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Regional Working Group of the IAG Conference on Geomorphology. Pécs. 2007.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology - Book of Abstracts. Pecs: University of Pecs, 2007. University of Pecs, 2007. s. 66-66. ISBN 978-963-9632-13-4.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J. a Kirchner, K. Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints. In: Recent geomorphological hazards in Carpaho-Balakan-Dinaric region. 41. vyd. Kraków: Wydawnictwo Pandit, 2007. s. 77-96. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. ISBN 83-88549-56-1.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main mountain ridge and northern foothills. In: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference on Geomorphology . Pecs. 2007.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main ridge and northes foothills. In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology - Book of Abstract. Pecs: University of Pecs, 2007. University of Pecs, 2007. s. 51-51. ISBN 978-963-9632-13-4.
Hradecký, J. (Non-)Sustained Management of Water Streams - Problems of Gravel-Bed Rivers (Czech Republic). In: Ekologie krajiny v ČR - výsledky, aplikace a perspektivy. Brno: CZ-IALE a LDF MZLU, 2007. CZ-IALE a LDF MZLU, 2007. s. 10-10. ISBN 978-80-7375-025-1.
Hradecký, J. a Pánek, T. Ouro Preto - metropole brazilského rudohoří. Geografia. 2007, roč. 15, s. 30-32. ISSN 1335-9258.
Hradecký, J. a Pánek, T. Přírodní poměry České republiky. In: Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vlašim: ČSOP, MŽP ČR, Taita, 2007. s. 58-71. 59- Zoologie. ISBN 978-80-86327-66-2.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování. In: Svahové deformace a pseudokras, Elektronický sborník abstraktů a prezentací. Vsetín: Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2007. Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2007.
Smolková, V., Pánek, T. a Hradecký, J. Sesuvné hráze v české části flyšových Karpat: základní typy, geomorfometrie, sedimentologie a datování. In: Geomorfologický sborník 6, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 51-52. ISBN 978-80-7368-296-5.
Hradecký, J. a Pánek, T. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Hradecký, J. Štěrkonosný tok Morávka - vývojové trendy korytové morfologie a revitalizační opatření. In: Geomorfologický sborník 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 65-67. ISBN 978-80-7368-296-5.
Hradecký, J. a Přibyla, Z. Zdroje a parametry dnových sedimentů bystřinných toků Moravskoslezských Beskyd (na příkladu toku Tyra). In: Geomorfologický sborník 6. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 18-19. ISBN 978-80-7368-296-5.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.. 2006.
Hradecký, J. a Pelíšek, I. Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků. In: Smolová, I. ed.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. s. 219-224. ISBN 80-244-1542-9.
Hradecký, J., Pánek, T., Kirchner, K. a Lacina, J. Effect of Holocene Landslide Activity on the Landscape Pattern And Behaviour in The Czech Carpathians. In: The 14th International Symposium on Landscape Ecology Research. Stará Lesná. 2006.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor. In: Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 78-78. ISBN 80-7040-879-0.
Pánek, T. a Hradecký, J. Large-scale landslides in the culmination part of the Czech flysch Carpathians. In: Regional Conference on Geomorphology, Vol. I. Goiania: International Association of Geomorphologists, 2006. International Association of Geomorphologists, 2006. s. 84-84.
Pánek, T. a Hradecký, J. Large-scale landslides in the culmination part of the Czech Flysch Carpathians. In: Regional Conference on Geomorphology. Goiania. 2006.
Pánek, T., Smolková, V., Hradecký, J. a Šilhán, K. (Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (ukrajina). In: Přínos univerzit k transformaci regionů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. Ostravská univerzita, 2006. s. 115-119. ISBN 80-7368-225-7.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. (Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (Ukrajina): predispozice, stáří a vztah ke kvartérnímu vývoji reliéfu. In: Kvartér 2006. Brno: Česká geologická společnost, 2006. Česká geologická společnost, 2006. s. 20-20.
Pánek, T., Hradecký, J. a Smolková, V. Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd. In: Geomorfologický sborník 5, Sborník abstraktů. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. s. 51-51. ISBN 80-244-1320-5.
Pánek, T., Hradecký, J. a Smolková, V. Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd.. In: Smolová, I. ed.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. s. 208-213. ISBN 80-244-1542-9.
Hradecký, J. Principal Changes in Channel Morphology Induced by Man in the Czech Carpathians. In: Regional Conference on Geomorphology, Vol. I. Goiania: International Association of Geomorphologists, 2006. International Association of Geomorphologists, 2006. s. 66-66.
Hradecký, J. Principal Changes in Channel Morphology Induced by Man in the Czech Carpathians. In: Regional Conference on Geomorphology. Goiania. 2006.
Hradecký, J. Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR. In: Smolová, I. ed.: Geomorfologické výzkumy v roce 2006. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. Vydavatelství UP v Olomouci, 2006. s. 50-55. ISBN 80-244-1542-9.
Pánek, T., Hradecký, J., Smolková, V. a Šilhán, K. Rocklides in the Crimean mountains (Ukraine). In: Regional Conference on Geomorphology. Goiania. 2006.
Pánek, T. a Hradecký, J. Rockslides in the Crimean Mountains (Ukraine). In: Regional Conference on Geomorphology: processes, methods and techniques. Goiania: Goiania, 2006. Goiania, 2006. s. 88-88. ISBN 551-4-061-3.
Hradecký, J. Water Streams as Antropogenically Disturbed Landscape Elements - Cases from Czech Carpathians. . In: The 14th International Symposium on Landscape Ecology Research. Stará Lesná. 2006.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005. 2005.
Pánek, T. a Hradecký, J. Čantoryjská hornatina. Geografické rozhledy. 2005, roč. 14, s. 76-77. ISSN 1210-3004 .
Hradecký, J. a Pánek, T. Dvě tváře pohoří Bucegi. Geografické rozhledy. 2005, roč. 14, s. 92-93. ISSN 1210-3004 .
Hradecký, J. a Pánek, T. Gravitational disequilibrium of the mountain ridges of the culmination part of flysch Carpathians. In: Sixth International Conference on Geomorphology. Zaragoza. 2005.
Hradecký, J., Pánek, T. a Duras, R. Morfologické a geofyzikální projevy extenze vevrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004. 2005, roč. 12, s. 106-110. ISSN 1212-6209.
Duras, R., Hradecký, J., Pánek, T. a Dušek, R. Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí. Geografický časopis. 2005, č. 57, s. 267-284. ISSN 0016-7193.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004. 2004.
Adamec, M., Dušek, R., Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.. In: Sborník dílčích zpráv z grantového projektu VaV 610/10/00 "Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích". Praha: Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. Agentura ochrany přirody a krajiny ČR, 2004. s. 337-345. ISBN 80-86064-86-7.
Hradecký, J., Pánek, T. a Břízová, E. Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy. Geografie - Sborník ČGS. 2004, roč. 109, č. 12, s. 289-303. ISSN 1212-0014.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorphology of the flysch Carpathians: morphostructural polygenesis and dynamic development of the georelief (on the example of the Western Beskydy Mts, the Czech Republic). In: Czech Geography at the Dawn of the Millenium. 1. vyd. Olomouc: Czech Geographic Society, 2004. s. 41-68. RŠ. ISBN 80-244-0858-9.
Adamec, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny. In: Geografie a proměny poznání geografické reality. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. s. 498-505. ISBN 80-7042-788-4.
Hradecký, J. a Pánek, T. Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003. 2004, roč. 11, č. 9, s. 88-90. ISSN 1212-6209.
Hradecký, J., Kruhlov, I., Pánek, T. a Prášek, J. Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine). In: Acta Universitatis Carolinae. Supplementum, Global Change in Geomorphology. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. s. 111-131. Geographica. ISBN 80-246-0596.
Hradecký, J., Pánek, T., Duras, R. a Adamec, M. Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2003, roč. 10, s. 2-4. ISSN 1212-6209.
Hradecký, J. Příroda severního Norska - čas probuzení.. Geografia. 2003, roč. 11, s. 56-61. ISSN 1335-9258 .
Hradecký, J. Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003.: Geomorfologický sborník 2. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie´03. 2003-03-22 Nečtiny. Plzeň: ZČU, 2003. ZČU, 2003. s. 271-278. ISBN 80-7082-946-X.
Hradecký, J. Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd. In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003: Geomorfologický sborník 2003-04-22 Nečtiny. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 271-278. ISBN 80-7082-946-X.
Pánek, T. a Hradecký, J. Slope processes of the Czech part of Silesian Beskydy Mts.: occurence, preconditions and dating. In: Konferencia Karpatsko-balkánskej geomorfologickej komisie v Bratislave. Bratislava. 2003.
Hradecký, J. a Pánek, T. Slope processes of the Czech part of the Silesian Beskydy Mts - occurence, preconditions and dating. Geomorphologia Slovaca. 2003, roč. 3, s. 35-35. ISSN 1335-9541.
Břízová, E., Hradecký, J. a Pánek, T. Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002. 2003, s. 65-69. ISSN 0514-8057.
Hradecký, J. Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997). In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : Kirchner, K., Roštínský, P. : Geomorfologický Sborník 20020610 Brno. Brno: PřF MU, ČAG, 2002. PřF MU, ČAG, 2002. s. 50-56. ISBN 80-210-2974-9 .
Hradecký, J. Hodnocení časových změn morfodynamiky beskydských toků za využití historických map a leteckých snímků.. Geomorphologia Slovaca. 2002, roč. 2, č. 12, s. 31-39. ISSN 1335-9541 .
Hradecký, J. HODNOCENÍ ČASOVÝCH ZMĚN MORFODYNAMIKY BESKYDSKÝCH TOKŮ ZA VYUŽITÍ HISTORICKÝCH MAP A LETECKÝCH SNÍMKŮ. Geomorphologia Slovaca. 2002, roč. 2, s. 31-39. ISSN 1335-9541.
Pánek, T. a Hradecký, J. Hory severního Řecka. Geografia - Časopis pre základní, stredné a vysoké školy. 2002, roč. 10, s. 56-60.
Pánek, T., Hradecký, J. a Mulková, M. Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliefu flyšových Karpat /na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny/. 2002.
Mulková, M., Hradecký, J. a Pánek, T. Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování. 2002.
Hradecký, J., Kruhlov, I. a Pánek, T. Contemporary geomorphological processes of culmination parts in the Ukrainian Carpathians. In: Buzek,L.,Rzetala, M.: Man and Landcape . Sosnowiec: University of Silesia, 2001. University of Silesia, 2001. s. 56-63. ISBN 83-87431-24-9.
Hradecký, J., Pánek, T., Kruhlov, I. a Prášek, J. Dynamika současných krajinotvorných procesů v ukrajinské části Východních Karapt (Černohorský a Marmarošský masiv). 2001.
Prášek, J., Pánek, T., Hradecký, J. a Kruhlov, I. Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean Peninsula (Ukraine). Acta Universitatis Carolinae. 2001, roč. 1, s. 1-2. ISSN 033-5402.
Hradecký, J. a Pánek, T. Krymské hory. Geografia. 2001, s. 71-74. ISSN nemá.
Hradecký, J. a Buzek, L. Nauka o krajině. Učební texty Ostravské univerzity v Ostravě. 2001.
Hradecký, J. Současná morfodynamika povodí Kvasného potoka a Lazeščiny v ukrajinské části Východních Karpat. In: Současný stav geomorfologických výzkumů: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku 2001-04-05 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 20-28. ISBN 80-7042-801-5.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologická rizika vývoje krajiny Krymských hor (Ukrajina). In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Acta Facultatis Rerum Naturalium. Geographia - Geologia . Ostrava: Ostravská unvierzita v Ostravě, 2000. Ostravská unvierzita v Ostravě, 2000. s. 79-99. ISBN 80-7042-794-9.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorfologické výzkumy v oblasti Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Zprávy o geomorfologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. 2000, s. 44-47. ISSN 80-210-2371-6.
Pánek, T., Hradecký, J. a Prášek, J. Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine). In: Acta Universitatis Carolinae. 35. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2000. s. 111-131. Karolinum. ISBN 0300-5402.
Hradecký, J. a Pánek, T. Geomorphology od the Smrk Mt. area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic). Moravian Geographical Report. 2000, s. 45-54. ISSN 1210-8812.
Prášek, J., Hradecký, J. a Pánek, T. Mezinárodní pracovní seminář "Současný stav geomorfologických výzkumů". Sborník České geografické společnosti. 2000, roč. 105, s. 301-302. ISSN 1210-115X.
Prášek, J., Hradecký, J. a Pánek, T. Morfotektonika a dynamika současných geomorfologických procesů v jižní části Krymu (Ukrajina). 2000.
Prášek, J., Hradecký, J. a Pánek, T. Morfotektonika a dynamika současných krajinotvorných procesů v jižní části Krymu. In: Reliéf a krajina: Sborník abstrakt z konference "Reliéf a krajina" 2000-09-27 . Brno: MU Brno, 2000. MU Brno, 2000. s. 28-29.
Hradecký, J. a Pánek, T. Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR). In: Současný stav geomorfologických výzkumů: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna 2000 v Nýdku 2000-04-13 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. s. 7-10.
Hradecký, J. a Pánek, T. Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina). In: Současný stav geomorfologických výzkumů: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 13.-14. dubna v Nýdku 2000-04-13 . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. Ostravská univerzita v Ostravě, 2000. s. 57-61.
Hradecký, J. Současná morfodynamika koryt beskydských toků - fenomén řeky Morávky. In: 1. konference Asociáce slovenských geomorfológov pri SAV: Zborník referátov 1. konference Asociáce slovenských geomorfológov pri SAV 2000-09-21 . s. 20-28. ISBN 80-968454-0-3.
Pánek, T. a Hradecký, J. Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. 2000, s. 44-47. ISSN 1210-6209.
Hradecký, J. a Pánek, T. Vodopád na Bučacím potoce. Časopis Slezského muzea. 2000, s. 17-20. ISSN 0323-0627.
Hradecký, J., Pánek, T. a Prášek, J. Význam katastrofických geomorfologických procesů při hodnocení dynamiky krajiny (na příkladu klíčových lokalit Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny). 2000.
Hradecký, J. Faktory ovlivňující hydrologický režim pramene v povodí Malá Ráztoka. In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Acta facultatis Rerum Naturalium, Geographia-Geologia . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 57-69. ISBN 80-7042-779-5.
Hradecký, J. a Pánek, T. Reliéf krymského Čatyr-Dagu. In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia-Geologia . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 119-123. ISBN 80-7042-779-5.
Hradecký, J., Kruhlov, I., Pánek, T. a Prášek, J. The iniciation of cooperation between the Geographical Faculty in Lviv (Ukraine) and the Department of Physical Geography and Geoecology of the University of Ostrava. In: Ostravská univerzita v Ostravě, přírodovědecká fakulta: Acta Facultatis Rerum Naturalium, Geographia - Geologia . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. Ostravská univerzita v Ostravě, 1999. s. 145-146. ISBN 80-7042-779-5.
Hradecký, J. Vliv porostních obnov na hydrologický režim pramene v experimentálním povodí Malá Ráztoka. In: Górnoślasko-ostrawski region przemyslowy: Wybrane problemy ochrony i ksztaltowania środowiska: Górnoślasko-ostrawski region przemyslowy: Wybrane problemy ochrony i ksztaltowania środowiska 1999-05-06 . Sosnowiec: Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego, PřF Ostravské univerzity, 1999. Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego, PřF Ostravské univerzity, 1999. s. 77-84. ISBN 83-87431-15-X.


ZkratkaNázev předmětu
XPRIVÚvod do přírodních věd
2PRIVÚvod do přírodních věd
6PRIVÚvod do studia biologie
7PRIVÚvod do přírodních věd
DIPLSDiplomový seminář
EKOLCGeoekologie - cvičení
EKOLKGeoekologie
ENVI1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
ENVI2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
FGTCVGeoekologie - terénní cvičení
FLUG1Fluviální geomorfologie 1
GEVYMGeoekologický výzkum a mapováni
KFGSEÚvod do studia na KFGG
KREKOKrajinná ekologie
KRMAGKrajinný management
KRSEMSeminář z krajinné ekologie
OBPOBObhajoba bakalářské práce
PEBIQPedogeografie a biogeografie - cvičení A
PEBIWPedogeografie a biogeografie - cvičení B
PEBIXPedogeografie a biogeografie A
PEBIYPedogeografie a biogeografie B
PEDOEPedologie pro ekology
REVITManagement a revitalizace vodních toků
SZOB1Část SZZ: Ekologie
SZOB2Část SZZ: Fyzická geografie
SZOB3Část SZZ: Kartografie a geoinformatika
SZON1Část SZZ: Obecná a užitá geoekologie
SZON2Část SZZ: Leg. a tech. prostředky OTK
SZON3Část SZZ: Environ. model. a GIT v OTK
SZTB1Část SZZ: Ekologie
SZTB2Část SZZ: Základy fyzické geografie
SZTB3Část SZZ: Metody v OTK
UDGEMUžitá a dynamická geomorfologie
UZEKQUžitá geoekologie - cvičení
UZEKXUžitá geoekologie
XENV1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
XENV2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
YPEDOPedogeografie a biogeografie
ZAPMAZapojení do mezinárod. výzk. projektu A
ZAPMBZapojení do mezinárod. výzk. projektu B
ZAPNAZapojení do národního výzk. projektu A
ZAPNBZapojení do národního výzk. projektu B
ZAPNCZapojení do národního výzk. projektu C
ZAUMKAktivní účast na mezinár. věd.konferenci
ZAUM2Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 2
ZAUM3Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 3
ZAUM4Aktivní účast na mezinár. věd.konf. 4
ZAUNKAktivní účast na národ. věd. konferenci
ZAUN2Aktivní účast na národ. věd. konf. 2
ZAUN3Aktivní účast na národ. věd. konf. 3
ZAUN4Aktivní účast na národ. věd. konf. 4
ZCLIMČlánek v impaktovaném časopise
ZCLI2Článek v impaktovaném časopise 2
ZCLI3Článek v impaktovaném časopise 3
ZCLI4Článek v impaktovaném časopise 4
ZCLNCČlánek ve sborníku z konf. v češtině
ZCLNJČlánek ve sborníku z konf. v cizím j.
ZCLRCČlánek recenzovaný v češtině
ZCLRJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
ZCNC2Článek ve sborníku z konf. v češtině 2
ZCNC3Článek ve sborníku z konf. v češtině 3
ZCNC4Článek ve sborníku z konf. v češtině 4
ZCNJ2Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 2
ZCNJ3Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 3
ZCNJ4Článek ve sborníku z konf. v cizím j. 4
ZCRC2Článek recenzovaný v češtině 2
ZCRC3Článek recenzovaný v češtině 3
ZCRJ2Článek recenzovaný v cizím jazyce 2
ZCRJ3Článek recenzovaný v cizím jazyce 3
ZCRJ4Článek recenzovaný v cizím jazyce 4
ZFLUGFluviální geosystémy
ZGEKEMetody komplexního FG výzkumu
ZOBHDObhajoba disertační práce
ZSZZDStátní závěrečná zkouška (doktorská)
ZTEDPTeze disertační práce
ZVYSEVýběrový seminář
ZVYS2Výběrový seminář 2
ZVY1LVýuka 1 LS
ZVY1ZVýuka 1 ZS
ZVY2LVýuka 2 LS
ZVY2ZVýuka 2 ZS
ZVY3LVýuka 3 LS
ZVY3ZVýuka 3 ZS
7BCF2Bakalářská práce FG
7BCK2Bakalářská práce KG
7BCO2Bakalářská práce OTK
7DIOKDiplomová práce OTK
7DPO1Diplomový projekt OTK 1
7DPO2Diplomový projekt OTK 2
7ENV1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
7ENV2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
7FG3CFyzická geografie 3 - cvičení
7FG3PFyzická geografie 3
7FG3UFyzická geografie 3 pro UG
7FLUGFluviální geomorfologie
7KRA1Krajinný management 1
7KRA2Krajinný management 2
7OBBCObhajoba bakalářské práce
7ODPRObhajoba diplomové práce OTK
7SZEGČást SZZ: Environmetální geografie
7SZKGČást SZZ: Kartografie a geoinformatika
7SZKMČást SZZ: Management a revit. krajiny
7SZOKČást SZZ: Krajinný mamagement
7SZPHČást SZZ: Aplikovaná FG
7XEN1Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 1
7XEN2Env. aspekty a nástroje lokál. rozvoje 2
7ZAEGZáklady environmentální geografie
77KREKrajinná ekologie
77KRSSeminář z krajinné ekologie
QPHRRPřírodní hrozby a reg. rozvoj


AutorNázev práceTypRok
Aubrechtová TerezaÚzemně plánovací politiky a jejich míra reflexe vybraných environmentálních tématdisertační  
Borák LiborGeoekologický význam listového opadu a dřevní hmoty ve vysokogradientových korytechdisertační 2017 
Chudaničová MonikaEnvironmentální magnetismus a jeho využití při studiu povodňových sedimentůdisertační 2016 
Miklín JanZměny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyjedisertační 2015 
Galia TomášGeomorfologie vysokogradientových koryt a jejich význam v krajině Moravskoslezských Beskyddisertační 2012 
Škarpich VáclavDiskonektivita beskydských toků v kontextu akcelerace hloubkové erozedisertační 2012 
Kopřivová VeronikaAnalýza vazby nivní a břehové vegetace na korytovou a nivní morfologii (využití v revitalizacích)diplomová 2019 
Přibyl MilanAnalýza antropogenního impaktu na morfologii koryta řeky Jičínkydiplomová 2015 
Beinhauer LukášGeomorfologické a sedimentární parametry vybraných bystřinných toků v povodí Moravicediplomová 2014 
Ječmínková IvaProstorová variabilita sedimentárního záznamu řeky Odry ve vybraných úsecíchdiplomová 2014 
Klasová PetraDetailní geomorfologické mapování a analýza korytových forem v NPP Skalická Morávka (2. etapa)diplomová 2014 
Kopečková EliškaProstorová variabilita sedimentárního záznamu řeky Lučiny ve vybraných úsecíchdiplomová 2014 
Polzerová KarolínaAnalýza antropogenního impaktu na morfologii koryta a nivy vybraného úseku řeky Odry (od soutoku s Ostravicí)diplomová 2014 
Weissmann TomášZhodnocení rekultivací v bývalém důlním prostoru Lazydiplomová 2014 
Školudíková MagdalenaNaučná stezka Svatý kopečekdiplomová 2013 
Vojkůvková LucieAnalýza antropogenního impaktu na morfologii koryta řeky Ondřejnicediplomová 2013 
Borák LiborVyužití dendrogeomorfologických analýz při stanovení bank-full koryta vybraných toků Moravskoslezských Beskyd.diplomová 2012 
Borák LiborRole listového opadu při formování step-pool systémů horských toků Moravskoslezských Beskyd na příkladu vybraných korytových úsekůdiplomová 2012 
Chudaničová MonikaGeomorfologické a sedimentologické poměry vybraného úseku řeky Olše (Doubrava)diplomová 2012 
Polachová LenkaÚčelová analýza využití krajiny v povodí Černé Ostravicediplomová 2012 
Trombik JiříFaktory ovlivňující rozsah sněhových disturbancí v nepůvodních smrkových porostech v Moravskoslezských Beskydechdiplomová 2012 
Košťál JanFluviální reliéf a fluviální procesy na dolním úseku řeky Olšediplomová 2011 
Ryšán MichalZávislost obsahu zlata ve fluviálních sedimentech na geomorfologii toků Zlatohorské vrchovinydiplomová 2011 
Veselý MatějAnalýza a monitoring korytové morfologie řeky Morávky (spádový stupeň - lávka)diplomová 2011 
Aubrechtová TerezaKrajinný plán katastrálního území Mokré Lazcediplomová 2010 
Gwóźdź TomášAnalýza hloubkové a boční eroze řeky Olšediplomová 2010 
Kašpárek ZdeněkAnalýza hloubkové a boční eroze řeky Ostravicediplomová 2010 
Lenart JanPseudokrasové geosystémy severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)diplomová 2010 
Šindlerová HanaPříprava podkladů pro revitalizaci Krkavčího potokadiplomová 2010 
Trojáčková LenkaKomplexní geomorfologická analýza vysokogradientových koryt masívu Ondřejníkudiplomová 2010 
Zdráhalová DarinaPříprava podkladů pro revitalizaci Javorového potoka (Třinec, Oldřichovice)diplomová 2010 
Zvolánková TerezaAnalýza geomorfologického rizika v NPR Keprník-Šerákdiplomová 2010 
Ćmielová EvaAnalýza povodí Kopytné z hlediska transportu dnových sedimentůdiplomová 2009 
Galia TomášKomplexní geomorfologická analýza bystřinného toku Malá Ráztokadiplomová 2009 
Křesina JiříČasoprostorová analýza vývoje fluviálních ekotopů na Račím potoce s ohledem na biotopy mihule ukrajinskédiplomová 2009 
Přibyla ZdeněkKomplexní geomorfologická analýza vysokogradientového koryta toku Stoligy v Moravskoslezských Beskyddiplomová 2009 
Drastich LukášObnova ekologické stability krajiny v katastrálních územích Darkovice a Haťdiplomová 2008 
Děd MartinGeomorfologické hodnocení zdrojnic vodního toku Mohelnicediplomová 2007 
Doláková PetraGeomorfologická analýza potenciálního a reálného stavu vodního toku Lučinadiplomová 2007 
Dvorník RichardGeodiverzita vybrané svahové deformace Západních Beskyddiplomová 2007 
Fišer OtoHodnocení erozních procesů v NPR Praděddiplomová 2007 
Glembová AndreaAnalýza změny krajinného krytu vzhledem k akceleraci svahových procesů v oblasti Moravskoslezských Beskyddiplomová 2007 
Kubešová StanislavaGeomorfologická analýza potenciálního a reálného stavu zdrojnic Mohelnicediplomová 2007 
Švarc JiříGeodiverzita vybrané svahové deformace Radhošťské hornatinydiplomová 2007 
Hennig AntonínNávrh praktických revitalizačních opatření na obnovu ekologické stability krajiny v katastru obce Bolaticediplomová 2006 
Jurčík MichalStřety zájmů v CHKO Poodří - severovýchoddiplomová 2006 
Kubenková VeronikaKrajinoekologická studie CHKO Poodří - krajinný rázdiplomová 2006 
Motl VojtěchHodnocení erozních procesů v NPR Praděddiplomová 2006 
Ptašek PetrKrajinoekologická studie CHKO Poodří - krajinný potenciáldiplomová 2006 
Řondíková LenkaKrajinoekologická studie CHKO Poodří - únosnost územídiplomová 2006 
Uchytilová KateřinaDisturbanční význam geomorfologických procesů v oblasti Západních Beskyddiplomová 2006 
Vávra JiříZměny průběhu koryta řeky Odry v CHKO Poodří (ř. km 44,2 - 31,4)diplomová 2006 
Hrbková LucieOvěření metodiky stanovení revitalizačního efektu na vybraných revitalizačních akcíchdiplomová 2005 
Pešl VítězslavGeoekologické mapování a návrh místního územního systému ekologické stability v povodí Moštěnky (nad soutokem s Bystřičkou)diplomová 2005 
Žáčková JanaPodrobné geomorfologické mapování nivy řeky Morávkydiplomová 2005 
Kolečkářová MonikaVýznam maloplošných chráněných území z hlediska zadržení vody v krajině.bakalářská 2019 
Šín MarekKomparace funkcí lesního ekosystému na příkladu vybraných územíbakalářská 2019 
Di-Giusto JanZměna zrnitostního složení půd v závislosti na morfometrických parametrechbakalářská 2017 
Horský TomášVyužití mrtvého dřeva v revitalizacíchbakalářská 2017 
Bročková EsterRevitalizace vodních toků v intravilánech (příkladové studie)bakalářská 2016 
Gračková KateřinaŘíční krajina a její ekosystémové služby (koncept výukového materiálu)bakalářská 2016 
Kot PetrRevitalizace vodních toků na zemědělské půdě (příkladové studie)bakalářská 2016 
Kovařík JanStanovištní poměry na korytových akumulacích ve vybraném úseku řeky Olšebakalářská 2015 
Lešková VeronikaKrajinná percepce vinohradů v České a Slovenské republicebakalářská 2014 
Martináková IvaPercepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině občasnými návštěvníkybakalářská 2014 
Omylaková SoňaHodnocení reálného stavu koryta a nivy Vendryňkybakalářská 2014 
Rusková AlexandraPercepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině místními obyvatelibakalářská 2014 
Vencarová BeátaGeomorfologická analýza NPR Stará řekabakalářská 2014 
Voglová AnnaProblematika západní hranice Polonské podprovincie na trojmezí biogeografických podprovincií - zhodnocení abiotických faktorůbakalářská 2014 
Basta MichaelInventarizace dřevin na haldě Hrabůvka za účelem srovnání inventarizace firmy SWECObakalářská 2013 
Blahutová VeronikaAnalýza stanovištních poměrů na svahových deformacích Skalické Strážnicebakalářská 2013 
Dufka PavelVýznam ovocných dřevin pro krajinu, území Hluku (Horňácko)bakalářská 2013 
Hantáková NatáliaHodnocení reálného stavu koryta a nivy Hluchovébakalářská 2013 
Jeníková KateřinaRevitalizační opatření na bystřinných tocích (příkladová studie)bakalářská 2013 
Kaplová LenkaVyhodnocení reálného stavu koryta a nivy Desné ve vybraném úsekubakalářská 2013 
Puchalová JanaVyhodnocení vlivu potenciální přehrady Nové Heřminovy na ekosystémové služby řeky Opavybakalářská 2013 
Beinhauer LukášHodnocení reálného stavu koryta a nivy Moravice (úsek od Žimrovic po soutok s řekou Opavou)bakalářská 2012 
Ječmínková IvaFluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Odry v CHKO Poodří/ část Abakalářská 2012 
Klíč MichalFluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Odry v CHKO Poodří část Bbakalářská 2012 
Kopečková EliškaFluviálně geomorfologická analýza vybraného úseku Lučiny - část Abakalářská 2012 
Kromsiánová BrigitaDostupnost lesních komplexů v oblasti Šancí pro velké savce (část I.)bakalářská 2012 
Niemcová VeronikaHodnocení reálného stavu koryta a nivy Olše (Jablunkov-Třinec)bakalářská 2012 
Weissmann TomášRekreační rekultivace na haldě Hrabůvkabakalářská 2012 
Bartek PatrikÚpravy koryt v urbanizovaných územích a jejich alternativní řešeníbakalářská 2011 
Borák LiborBiogeografická charakteristika a potenciál introdukce vybraných dřevin v ČRbakalářská 2010 
Chudaničová MonikaAnalýza současného stavu fluviálního geosystému řeky Lučiny (nad ú. n. Žermanice)bakalářská 2010 
Kozlová SimonaAnalýza současného stavu fluviálního geosystému Datyňkybakalářská 2010 
Polzerová KarolínaGeomorfologická analýza paleokoryt na soutoku Odry a Olšebakalářská 2010 
Horáček MatějZhodnocení abiotických rozdílů kontaktní oblasti Polonské a Západokarpatské biogeografické podprovinciebakalářská 2009 
Kukuč TomášHodnocení reálného stavu Borového a Jestřábího potoka (Moravskoslezské Beskydy)bakalářská 2009 
Šotkovská TerezaHodnocení reálného stavu toku Lomnábakalářská 2009 
Veselý MatějDigital Gravelometer - testování využití granulometrického softwarubakalářská 2009 
Janzová AliceVýskyt invazních druhů rostlin a jejich ekologické nároky v povodí Divoké Orlice (CHKO Orlické hory)bakalářská 2008 
Košťál JanFluviálně-geomorfologická analýza toku Olše (úsek: ústí do Odry až most silnice I/59)bakalářská 2008 
Kozelský VladimírReálný fluviálně-geomorfologický stav Malého Lipového potokabakalářská 2008 
Majdová PavlaNávrh revitalizace části vodního toku a rybníku v povodí Kobylího potokabakalářská 2008 
Peč JanReálný fluviálně-geomorfologický stav Velkého Lipového potokabakalářská 2008 
Bardoňová EvaRevitalizace malých vodních toků na příkladu akce Mokré Lazcebakalářská 2007 
Pavlíková AlexandraFytogeografická analýza svahové deformace v údolí Jestřábího potokabakalářská 2007 
Přibyla ZdeněkGeomorfologická analýza vodního toku Tyra a vybraných přítokůbakalářská 2007 
Trojáčková LenkaGeomorfologické hodnocení reálného stavu vodního toku Říčkabakalářská 2007 
Ćmielová EvaGeomorfologické hodnocení reálného stavu vodního toku Kopytnábakalářská 2006 
Křesina JiříČasové a prostorové změny biotopu mihule ukrajinské v Račím potocebakalářská 2006 
Glembová AndreaMístní a pomístní jména při hodnocení změn horizontální struktury krajiny (Slezské Beskydy)bakalářská 2005 


Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období4/2018 - 10/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Revitalizace univerzitního předprostoru Chittussiho ulice
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období8/2017 - 6/2018
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Pozdně kvartérní vývoj komplexních gravitačních svahových deformací jižních svahů Krymských hor (Ukrajina)
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2015
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Geomorfologická reakce vodních toků na antropogenní disturbaci v oblasti Západních Beskyd
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub