Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Life Science Researcher Centre, 3. rok
Id projektuIRP_2014 věda
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceRok 2014 by měl již být zcela ve znamení soustředěné práce členů centra na vlastních výzkumných projektech a přípravě publikačních výstupů. Výzkumné aktivity budou plynule navazovat na práci v předchozím roce s důrazem na dokončování dílčích projektů a jejich publikace. Předpokládáme, že v roce 2014 vyjde minimálně 12 publikací v časopisech s impakt faktorem. V prvé řadě půjde o dokončení publikací v recenzním řízení nebo poslané k recenzi. Další práce bude směřovat k dokončení a odeslání rukopisů v pokročilém stadiu příprav. Kritickým cílem pro rok 2014 bude získání prostředků od externích poskytovatelů pro zajištění chodu centra v roce 2015. Budou využity všechny relevantní možnosti (viz bod 4. Aktivity projektu) tak, aby bylo pro rok 2015 možno zachovat centrum v jeho stávající podobě či jej dokonce dále rozšiřovat o nové perspektivní odborníky. Významným cílem bude rovněž podání žádosti o akreditaci nového magisterského studijního programu s pracovním názvem ?Genomová biologie a bioinformatika?, který budou ve velké míře pedagogicky zabezpečovat pracovníci centra.