OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního hmyzu - analýza klíčových faktorů
Id projektuGA206/07/0811
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt je prvním doposud známým výzkumem zabývajícím se druhovou diverzitou a hostitelskou specializací hmyzích bryofágů na úrovni společenstva v horských oblastech střední Evropy. Cílem projektu je vyhodnotit, zda faktory důležité pro diverzitu herbivorních společenstev hmyzu hrají významnou roli také u bryofágních společenstev. Na vybraných plochách v horské oblasti Hrubého Jeseníku budou po dobu 3 let u vytypovaných druhů mechů prováděny sběry bryofágního hmyzu a jejich hlavních predátorů za použití kvadrátové metody sběru. Mezi hodnocené faktory budou zahrnuty: stratifikace, typ substrátu, životní formy a strategie mechů a jejich abundance na lokalitě, vliv predátorů a hostitelská specializace. Míra specializace bude ověřována laboratorními testy (a - testy krmením, b - pitva trávícího ústrojí s následnou determinací mechových buněk v potravě).
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub