Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hostitelská specializace a diverzita sajícího hmyzu v nížinném deštném lese: výsledek ekologických faktorů nebo evoluční historie?
Id projektuGA206/99/1112
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/1999 - 12/2001
Poskytovatel
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt zkoumá společenstva sajícího hmyzu na stromech čeledí Moraceae, Euphorbiaceae a Rubiaceae v ekosystému nížinného deštného lesa v oblasti Madangu (Papua Nová Guinea). Tato studie doplňuje dokončovanou studii provedenou na patnácti lokálně hojných druzích rodu Ficus, a užívá ověřený 'sampling protocol' užitý v předchozí studii. Využíváme lokálních parataxonomů, kteří sbírají hmyz na určených druzích stromů. Sebraná individua jsou dále podrobena potravnímu testu (ověření, že na uvedeném strome skutečně sála). Výsledky jsou využity k odhadům potravní specificity jednotlivých druhů a také k odhadům bohatosti sající fauny na jednotlivých druzích stromů. Plán odběrů vzorků obsahuje řadu opakování, jak v prostoru (okolí čtyř 'vesnicv oblasti Madangu) i v čase (pokrytí diurnální i lokální dynamiky).