Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Odhalení vztahů mezi ambróziovými bejlomorkami a jejich symbionty: přehlížený model evoluce houbového farmaření
Id projektu23-07026S
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceBejlomorky (Cecidomyiidae) patří mezi druhově nejpočetnější skupiny hmyzu. Většina vytváří hálky na rostlinách a je úzce specializovaná. Část představují ambroziové bejlomorky, které pěstují ve svých hálkách houby. Ze skupin hmyzu s vyvinutou fungikulturou jsou ambroziové bejlomorky nejméně prozkoumané. Přechod mezi mykofagií a herbivorií přitom poskytuje unikátní evoluční model pro studium speciace a hostitelské specializace. Pro vysvětlení interakcí mezi ambróziovými bejlomorkami a houbovými symbionty použijeme design kombinující extenzivní terénní sběry a laboratorní experimenty za využití moderních biochemických a molekulárních přístupů (NGS). Komplexní data umožní určit míru specificity vazby na symbionta a intenzitu koevoluce s bejlomorkou, rostlinou, parazitoidy a endosymbionty bejlomorek. Poznání biologie a metabolismu houbových a bakteriálních symbiontů pomůže pochopit nejen povahu interakcí s rostlinou a hmyzem, ale také interakcí mikrobiomu hálky, a potenciálně může přinést nové informace o biotechnologicky významných metabolitech (např. látkách s antibiotickými účinky).