Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě
Id projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2018 - 6/2021
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavv udržitelnosti
AnotaceÚčelem projektu je nastavit strategické řízení výzkumu a vývoje na Ostravské univerzitě v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, získání ocenění HR Award, implementování strategie řízení, zajištění rozvoje kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků univerzity. Součástí je i strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na OU.