Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mikrobiota symbiontů herbivorního hmyzu: klíč k pochopení hostitelské specializace?
Id projektu18-08803S
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceJaká je role mikrobiální symbiontů při formování hostitelské specializace hmyzích herbivorů? Abychom odpověděli na tuto důležitou otázku, je nutné použít rigorózní design a získat tak nová komplexní data o trofických vztazích mezi rostlinami, herbivory a jejich symbionty. Díky masivnímu paralelnímu sekvenování budeme schopni určit změny ve složení mikrobioty bakteriálních a houbových symbiontů vybraných hmyzích herbivorů v závislosti na šířce potravní niky a vybraných environmentálních faktorech v lesích mírného pásma. Budeme také hledat klíčové komponenty mikrobioty invazních druhů herbivorů, které mohou zvyšovat jejich invazní potenciál. Zohledněním symbiotické mikrobioty rozšíříme již poměrně dobře prostudované paradigma vztahu mezi sekundárními metabolity rostlin a šíří potravní niky herbivorního hmyzu o další, prozatím opomíjenou trofickou úroveň.