Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Druhové bohatství a hostitelská specializace herbivorního hmyzu: srovnání tropických a temperátních společenstev
Id projektuIAB6187001
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2000 - 12/2002
PoskytovatelJuniorský grantový projekt GA AV
Stavukončený
AnotaceNa 15 vybraných druzích dřevin v lužní oblasti v povodí Odry budou po dobu tří let sdudovány společenstva berbivorního hmyzu a některé faktory, které mohou ovlivnit druhové bohatství a kompozici těchto společenstev (atraktivita pro herbivory, abundance hostitelských rostlin, predační tlak). Metodika sběru a výběr rostlin umožní srovnání výsledků s výzkumem probíhajícím v souč. době na Papui-Nové Guineji, kterého se navrhovatel účastnil. Výzkum tak bude plně srovnatelnou studií temperátních a tropickýchspolečenstev herbivorů a jejich hostitelské specializace.