Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Interní grantová soutěž pro studenty doktorského studia na Ostravské univerzitě
Id projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016939
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období2/2020 - 6/2023
PoskytovatelRektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
AnotaceÚčelem projektu DOC4U je nastavení a implementace systému nové grantové soutěže na OU, která naváže na stávající studentskou grantovou soutěž a nabídne další možnosti postgraduálním studentům jako řešitelům projektů. Paralelně budou probíhat vzdělávací akce zaměřené na zvýšení průřezových dovedností studentů, které budou začleněny do systému podpůrného vzdělávání Ph.D. studentů OU. Zároveň bude podpořeno i navýšení odborných kompetencí pracovníků zajišťujících chod grantové soutěže.