Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hybridní zóny a dynamika evoluce asexuality komplexu evropských sekavců (Cobitis)
Id projektuGA206/09/1298
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNavrhovaná studie je pokračováním končícího projektu zaměřeného na mapování kontaktní zóny mezi Cobitis taenia a C. elongatoides, kde dochází ke vzniku asexuálních linií, během kterého jsme ukázali jak a kdy došlo ke vzniku asexuality, vysledovali mechanismy vzniku polyploidie v tomto hybridním komplexu, a zjistili, že jeden z rodičovských druhů je pravděpodobně sám hybridního původu. Sekavci se tak ukázali jako vhodná modelová skupina ke studiu asexuality a polyploidie, mj. také proto, že jsme u nich odhalili některé výjimečné vzory oproti ostatním organizmům, jako reciprocitu hybridizace, soužití klonů o velmi rozdílném stáří, či předpokládaný opětovný vznik sexuality u nově vzniklého druhu. Současný rozvoj metod k měření selekce z přírodních dat a letos vyvinuté vysoce variabilní márky u sekavců nám dávají možnost studovat přímo v hybridní zóně interakce jak mezi oběma rodičovskými druhy, tak mezi sexuálními a klonálními formami. Po odhalení hlavních evoluční události v historii hybridního komplexu se tak nyní dostáváme k možnosti studovat přímo v přírodě aktuální jevy na úrovni druhových reprodukčních bariér a rozhraní mezi sexuálním a klonálním rozmnožováním.Máme navíc unikátní možnost testovat univerzálnost výsledků na srovnání s oblastí kde se C. elongatoides setkává s jiným druhem.