Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji
Id projektuLE14009
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období5/2014 - 12/2017
PoskytovatelEUPRO
Stavukončený
AnotaceGlobálním cílem projektu je zvýšit zapojení výzkumných organizací v Moravskoslezském kraji do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a vytvořit podmínky pro profesní mobilitu zahraničních a českých vědecko-výzkumných pracovníků (dále jen ?VaV pracovníci?). Dosažení tohoto cíle bude zajištěno dvěma výstupy projektu.Prvním výstupem budou Kanceláře EURAXESS pro podporu mobilit, jejichž pracovníci budou poskytovat podporu VaV pracovníkům přicházejícím do Moravskoslezského kraje ze zahraničí, ale i českým VaV pracovníkům při mobilitě do zahraničí a případné následné reintegraci zpět do českého akademického a výzkumného prostředí.Druhým z výstupů projektu bude aktivní podpora akademických a dalších výzkumných pracovníků při přípravě a realizaci projektů mezinárodní spolupráce v nadcházejícím rámcovém programu Horizon 2020 a dalších bilaterálních programech mezinárodního výzkumu a vývoje, zvyšování informovanosti o možnostech mezinárodní spolupráce, bilaterálních aktivitách mezinárodní spolupráce a další aktivity pro zvyšování účasti českých výzkumných pracovišť v projektech mezinárodní spolupráce. <img src="http://www.msk.cz/web/_images/logo.png" alt="http://www.msk.cz/web/_images/logo.png" class="transparent">