OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Posílení vědeckých kapacit OU
Id projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008472
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2018 - 6/2020
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Děkanát FSS, Katedra interních oborů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Katedra studií lidského pohybu, Oddělení pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj vědeckých pracovišťOstravské univerzity posílením lidských zdrojů. Projektem bude podpořeno 9 příjezdů post-doků zezahraničí na vybraná vědecká pracoviště OU. Očekávaným přínosem projektu je přenos zahraničníchzkušeností a dovedností spojených s jejich předchozími zkušenostmi v zahraničí. Mobility budouprobíhat v délce od 6 měsíců do 24 měsíců.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub