Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Proč mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a parazitoidů než lesy mírného pásma?
Id projektu14-04258S
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceJak je možné, že v lesích tropů, nikoli však mírného pásma, spolu koexistuje tolik druhů? Na tuto klíčovou otázku budeme hledat odpověď s použitím nového analytického přístupu aplikovaného na první kvantitativní soubory dat popisující potravní sítě třech trofických úrovní (rostliny, herbivoři a parasitoidé), získané inventarizací replikovaných 0.1 ha ploch na tropické Papui-Nové Guineji a v temperátní Evropě a Japonsku. Použijeme novou rarefrakční metodu k testování hypotéz vysvětlujících diverzitu herbivorů buď diverzitou rostlin, nebo hostitelskou specializací herbivorů, nebo diverzitou a specializací jejich parazitoidů. Zjistíme tak vliv různých trofických úrovní ? rostlin a parazitoidů ? na změny ve složení společenstev herbivorů se zeměpisnou šířkou. Pokusíme se také rozhodnout aktuální spor o to, zda se hostitelská specializace herbivorů mění se zeměpisnou šířkou. To je důležitý problém, neboť právě na jejich specializaci závisí funkce herbivorů jakožto zdroje mortality závislé na hustotě populací svých živných rostlin, udržující rozmanitost vegetace.