Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dotační titul 3 -druhová diverzita a hostitelská specializace parazitoidů modelových skupin hmyzu
Id projektuRRC/07/2014 DT3
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem navrhovaného projektu je, v souladu s vyhlášením programu na podporu vědy a výzkumu v MSK, podpora nadaného studenta doktorského studia, který studuje prezenční studium na Ostravské univerzitě v Ostravě. Této podpory se dosáhne prostřednictvím příspěvků ke studiu. Navrhovaný student má odpovídající publikační činnost a v současné době publikuje články v recenzovaných vědeckých časopisech či časopisech s IF. Podrobné zdůvodnění výběru tohoto studenta je uvedeno v příloze s jeho životopisem a seznamem jeho publikační činnosti a dalších vědecko-výzkumných aktivit. Délka trvání projektu byla zvolena na 20 měsíců - od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015. Příspěvky ke studiu budou vypláceny v pravidelných měsíčních intervalech. Výše příspěvku se odvíjí od podmínek zadavatele (70 tis. Kč /rok - vzhledem k trvání projektu delším než rok byla výše příspěvku odpovídajícím způsobem navýšena).