Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jan Hůla


titul, jméno, příjmení:MgA. Jan Hůla
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Acquiring custom OCR system with minimalmanual annotation
David Adamczyk, Jan Hůla, David MOJŽÍŠEK, Radek Čech
Rok: 2020
stať ve sborníku

Keypoints selection using Evolutionary Algorithms
David Adamczyk, Jan Hůla
Rok: 2020
stať ve sborníku

Poly-YOLO
Jan Hůla, Vojtěch Molek, Petr Hurtík, Marek Vajgl, Pavel Vlašánek
Rok: 2020
software

Unsupervised Object-aware Learning from Videos
Jan Hůla
Rok: 2020
stať ve sborníku

Can You Tell Me How to Get Past Sesame Street? Sentence-Level Pretraining Beyond Language Modeling
Jan Hůla, Alex Wang, Patrick Xia, Raghavendra Pappagari, Thomas McCoy, Roma Patel, Najoung Kim, Ian Tenney, Yinghui Huang, Katherin Yu, Shuning Jin, Berlin Chen, Benjamin Van Durme, Edouard Grave, Ellie Pavlick, Samuel Bowman ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Community detection with graph neural networks
David Mojžíšek, Jan HŮLA
Rok: 2019
stať ve sborníku

Context specificity of a lemma A word embedding approach
Kateřina Pelegrinová, Miroslav Kubát, Radek Čech, Jan Hůla, Xinying Chen
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic Analysis
Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Radek Čech, Xinying Chen, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Jiří Milička ... další autoři
Rok: 2019, Glottometrics
článek v odborném periodiku

Data Preprocessing Technique for Neural Networks Based on Image Represented by a Fuzzy Function
Petr Hurtík, Vojtěch Molek, Jan Hůla
Rok: 2019, IEEE Transactions on Fuzzy Systems
článek v odborném periodiku

IDENTIF YING COLL ABORATORS IN LARGE CODEBASES
Jan Hůla, Waren Long, Vadim Markovsev, Hugo Mougard, Egor Bulychev
Rok: 2019
stať ve sborníku

Identifying commit patterns with Topic Modeling
Jan HŮLA
Rok: 2019
stať ve sborníku

Kontextová specifičnost lemmatu - diachronní analýza
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Kateřina Pelegrinová, Radek Čech
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SeLe - Online Tool for Semantic Analysisof Czech Lemmas
Jan Hůla, Miroslav Kubát
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Semi-Supervised Classification of Scientific Papers With Graph Convolutional Networks and Topic Modeling
Jan HŮLA, David Mojžíšek, Miroslav Kubát
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach.
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát, Xinying Chen, Jiří Milička
Rok: 2019, Journal of Quantitative Linguistics
článek v odborném periodiku

Transcription of old Letterpress printed texts with Neural Networks
David MOJŽÍŠEK, Jan HŮLA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universal preprocessing for Neural Networks given by Image Represented by a Fuzzy Function
Petr Hurtík, Vojtěch Molek, Jan HŮLA
Rok: 2019
stať ve sborníku

Unsupervised Episodic Learning
Jan HŮLA
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Function and Content word
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, David Číž, Kateřina Pelegrinová, Xinying Chen, Radek Čech ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Context Specificity of Lemma. Diachronic analysis.
Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Radek Čech, David Číž, Kateřina Pelegrinová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

General Purpose Sentense Representations
Jan HŮLA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Semantic parsing with Neural Networks
Jan HŮLA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Synthetic dataset for compositional learning
Vojtěch Molek, Jan HŮLA
Rok: 2018
stať ve sborníku

Synthetic dataset for compositional learning
Vojtěch Molek, Jan HŮLA
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The lexical context in a style analysis: A word embeddings approach
Miroslav Kubát, Jan Hůla, Xinying Chen, Radek Čech, Jiří Milička
Rok: 2018, Corpus Linguistics and Linguistic Theory
článek v odborném periodiku

A Development of Context Specificity of Lemma, Word Vectors Approach
Radek Čech, Jan HŮLA, Miroslav Kubát
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Radek Čech, Miroslav Kubát, Jan HŮLA, Xinying Chen
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Towards Visual Training Set Generation Framework
Irina Perfiljeva, Jan HŮLA
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Towards Visual Training Set Generation Framework
Jan HŮLA, Irina Perfiljeva, Ali Ahsan Muhummad Muzaheed
Rok: 2017
stať ve sborníku

Learning from large synthetic data sets
Jan HŮLA, Irina Perfiljeva
Rok: 2016
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Analýza dat a obrazu
Hlavní řešitelMgA. Jan Hůla
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub