Budovy

budova C (Bráfova 7, Moravská Ostrava)

Přírodovědecká fakulta