Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Radka Bužgová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 320, budova ZY
funkce:
obor činnosti:etika, výzkum, sociální vědy
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1604
e-mail:

Vzdělání

2016
doc. (sociální lékařství) LF UPOL Olomouc
2013
PhDr. (rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory), ZSF JU České Budějovice
2009
PhD. (prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, mládeže, dospělých a seniorů), ZSF JČU České Budějovice
2001
Mgr. (sociální práce), PdF UHK Hradec Králové
1997
Bc. (zdravotně sociální a geriatrická péče), ZSF OU Ostrava
1994
gymnázium Česká Třebová
 

Další vzdělávání, kurzy

2018
IPVZ - Psychosomatika
2018
MH Ondrášek - Náročné komunikační situace: zdravotník, pacient a jeho rodina
2018
Kurz Základy práce s dítětem v krizi v kontextu sociálních služeb, Remedium Praha
2017
Kurz Právní problematika při poskytování zdravotních služeb, mlčenlivost, nedobrovolné léčení, agresivita, IPVZ Praha
2017
Kurz Focusing Brno
2016
Kurz Trauma, Remedium Praha
2016
Rozšiřující kurz krizové intervence - Educo, Ostrava
2013
Profesní kvalifikace - Poradce pro pozůstalé
2013
Krizová intervence - Educo, Ostrava
2011
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Rozpoznávání spirituálních potřeb osob v krizi vyplývající z nemoci.
2009
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Sociální práce se starými lidmi ve zdravotnických zařízeních
2008
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Kurz v gerontosociologii
2006
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Kvalita zdravotně sociálních služeb - dlouhodobá péče o seniory.
2006
Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v moravskoslezském kraji a jeho realizace. Absolvované kurzy: Příprava projektu, Informační zdroje, Jak psát projekty česky a srozumitelně, Projekty v EU a zámoří pro podporu vědy a výzkumu, Rozpočet a plánování tvorby projektů a jejich následná realizace, Jak psát projekt, Finanční a ekonomická analýza projektu, Odborná angličtina pro řešení projektů.
2005 – 2006
NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava, cyklická školení
 

Zaměstnání, praxe

2012 – dosud
Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava (poradce pro pozůstalé)
2010 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU - odborný asistent
2008 – 2010
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence FZS OU - odborný asistent
2007 – 2008
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZSF OU - odborný asistent
2005 – 2006
Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, ZSF OU - odborný asistent
1999 – 2005
Středisko Diakonie ČCE v Ostravě (vedoucí střediska domovinka pro seniory a stanice pečovatelské služby pro děti z rodin v krizi)
1997 – 1999
Ústav sociální péče pro tělesně postižené Hrabyně (sociální terapeut)
 

Odborné zaměření

Etika v ošetřovatelství / etika ve zdravotnictví / lékařská etika
Paliativní a hospicová péče
Výzkum v ošetřovatelství
Zdravotně sociální péče
Sociální lékařství
 

Ocenění

2011
Cena děkana za nejlepší publikovanou práci v nelékařských oborech za rok 2011 "Violation of ethical principles in institutional care for older people."
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká sociologická společnost
Česká společnost paliativní medicíny
časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery - výkonný redaktor
časopis PROFESE on-line - člen redakční rady
časopis Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie - člen redakční rady Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství LF OU Ostrava
Oborová rada pro doktorské studium sociální lékařství LF UP Olomouc
 

Působení v zahraničí

2016
University of Rijeka, Faculty of Health Studies (Chorvatsko), Přednáška: Nursing Education in the Czech Republic, Pediatric Nursing
2014
Miami (USA)- Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
2013
Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalsko) Přednáška: Nursing Education in the Czech Republic and Nursing diagnosis in Home Care
2012
Adnan Menderes University, Department of nursing and midwifery, Turecko. Přednáška: Moral judgment competence of nursing students in the Czech republic
2011
Cyprus University of Technology, Department of Nursing, Cyprus (Kypr). Přednáška: Elder Abuse and Neglect in Nursing Ethics.
2011
University of Stavanger, Department of Health Studies (Norsko). Přednáška: Developing simulation learning in education of evidence based practice
2009
Katholics University of Applied Sciences (Německo). Přednáška: Community nursing care in educating master degrese course students
2007
Nursing Department, Hanzehogeschool Groningen (Netherland). Přednáška: Qualitative research of elder abuse and neglect in residential setting.
2007
Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugal). Přednáška: Elder abuse and neglect in residential petting in Czech Republic
 

Jazykové znalosti

Angličtina
mírně pokročilý
 

ORCID ID

0000-0002-2529-5058
 


Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Michal Bar, Petra Bártová, Radka Kozáková, Pavel Ressner, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

The effect of reminiscence therapy on quality of life, attitudes to ageing, and depressive symptoms in institutionalized elderly adults with cognitive impairment: A quasi-experimental study
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH NURSING
článek v odborném periodiku

Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2017, AGING & MENTAL HEALTH
článek v odborném periodiku

Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2017, JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
článek v odborném periodiku

The quality of oncology nursing care: A cross sectional survey in three countries in Europe
A. Charalambous, T. Adamakidou, C. Cloconi, M. Charalambous, T. Tsitsi, Lucie Vondráčková, Radka Bužgová ... další autoři
Rok: 2017, EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING
článek v odborném periodiku

Assessing Patients' Palliative Care Needs in the Final Stages of Illness During Hospitalization
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2016, American Journal of Hospice & Palliative Medicine
článek v odborném periodiku

Evaluation of Quality of Life, Clinical Parameters, and Psychological Distress after Bariatric Surgery: Comparison of the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Pavel Zonča
Rok: 2016, Bariatric Surgical Practice and Patient Care
článek v odborném periodiku

Psychometric evaluation of a Czech version of the Family Inventory of Needs
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2016, PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE
článek v odborném periodiku

Violation of ethical principles in institutional care for older people
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2011, NURS ETHICS
článek v odborném periodiku

Aspects related to quality of life of the heart failure patients
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspects related to quality of life of the heart failure patients
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2022
stať ve sborníku

Computerized cognitive training and its impact on cognitive functions of older adults: a literature review
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Computerized cognitive training and its impact on cognitive functions of older adults: a literature review
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

EFEKT INDIVIDUÁLNÍ KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U SENIORŮ - VÝSLEDKY HODNOCENÍ SYSTEMATICKÝCH PŘEHLEDŮ
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina HOSÁKOVÁ, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2022, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Efekt počítačového kognitivního tréninku na zlepšení kognitivních funkcí u seniorů bez kognitivní poruchy
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Rok: 2022, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života a rizikových faktorů pacientů podstupujících resekci plic - průběžné výsledky
Katka Bobčíková, Petra Macounová, Adéla Staňková, Tereza Janulková, Radka Bužgová, Hana Tomášková, Marcel Mitták, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
stať ve sborníku

Hodnocení kvality života a rizikových faktorů pacientů podstupujících resekci plic - průběžné výsledky
Katka Bobčíková, Petra Macounová, Adéla Staňková, Tereza Janulková, Radka Bužgová, Hana Tomášková, Marcel Mitták, Rastislav Maďar ... další autoři
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života u seniorů s kardiovaskulárním onemocněním žijících v komunitě
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života u seniorů s kardiovaskulárním onemocněním žijících v komunitě
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Muzikoterapie jako intervence pro seniory v komunitě - literární přehled
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Psychometric properties of the Czech version of the brief Older People Quality of Life questionnaire (OPQoL-brief)
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková
Rok: 2022, Bmc Geriatrics
článek v odborném periodiku

Sense of coherence, life satisfaction and self-esteem of the senior citizens living in community: Pilot study from Czech setting
Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
stať ve sborníku

Sense of coherence, life satisfaction and self-esteem of the senior citizens living in community: Pilot study from Czech setting
Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jiřina Hosáková
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THE EFFECT OF INDIVIDUAL COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY ON ANXIETY, DEPRESSION AND QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY LIVING IN A COMMUNITY
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A link between the quality of life and depression in patients with heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

A link between the quality of life and depression in patients with heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessment of Older Adults´ Attitudes to Death, Palliative treatment, and Hospice care in the Czech Republic
Radka Bužgová, Michaela Zapletalová
Rok: 2021, Aging medicine and healthcare
článek v odborném periodiku

Cyklus přednášek o dětské paliatvní péči II.
Radka Bužgová, Edita Satinská
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Development and psychometric evaluation of a progressive neurological disease quality of life questionnaire (PNDQoL)
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2021, Current Psychology
článek v odborném periodiku

Efekt skupinové kognitivně-behaviorální terapie na duševní zdraví a kvalitu života seniorů: literární přehled
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková
Rok: 2021, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská paliativní péče na neonatologických JIP v perinatologických centrech ČR
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská paliativní péče na neonatologických JIP v perinatologických centrech ČR
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Poskytování perinatální paliativní péče v ošetřovatelské péči na neonatologii
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Přehled měřících nástrojů pro hodnocení postojů sester k paliativní péči na neonatologii
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Přehled měřících nástrojů pro hodnocení postojů sester k paliativní péči na neonatologii
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Respektování autonomie a důstojnosti při dlouhodobé péči o seniory
Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Satisfaction of Patients With Severe Multiple Sclerosis and Their Family Members With Palliative Care: Interventional Study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar
Rok: 2021, American journal of hospice and palliative medicine
článek v odborném periodiku

Satisfaction with supervision of healthcare workers in relation to job satisfaction and selected characteristics of supervision
Eva Janíková, Radka Bužgová
Rok: 2021, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Situační zpráva: paliativní týmy v nemocnicích v době covid-19
Adam Houska, Radka Bužgová
Rok: 2021, Paliativní medicína
článek v odborném periodiku

The attitudes of neonatological nurses to providing perinatal palliative care
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021, Kontakt
článek v odborném periodiku

The effect of music therapy in senior citizens in community care
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of music therapy in senior citizens in community care
Katka Bobčíková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Jiřina Hosáková
Rok: 2021
stať ve sborníku

The effect of targeted interventions on the unmet needs of healthcare and social support services in patients with progressive neurological disease: interventional control study
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar
Rok: 2021, PIELEGNIARSTWO XXI WIEKU-NURSING IN THE 21 CENTURY
článek v odborném periodiku

The experiences and attitudes of nurses to providing perinatal palliative care in the ICU for newborns
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

The experiences and attitudes of nurses to providing perinatal palliative care in the ICU for newborns
Miroslava Kachlová, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The link between illness perception and the quality of life in patients with chronic heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
stať ve sborníku

The link between illness perception and the quality of life in patients with chronic heart failure: a pilot study
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účinnost individuální Kognitivně behaviorální terapie na duševní zdraví seniorů: literární přehled
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina HOSÁKOVÁ, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ÚČINNOST INDIVIDUÁLNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SENIORŮ: LITERÁRNÍ PŘEHLED
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jiřina Hosáková, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Unmet needs of people with parkinson´s disease
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Petra Bártová, Pavel Ressner
Rok: 2021, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Validace české verze škály NPCS pro hodnocení potřeb pacientů s progresivním neurologickým onemocněním
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2021, Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku

Využití kognitivně behaviorální terapie při řešení zármutku seniorů žijících v domácím prostředí
Radka Bužgová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití psychosociálních intervencí pro podporu mentálního zdraví seniorů v komunitě
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková, Jiřina HOSÁKOVÁ
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Vzdělávání seniorů v kontextu duševního zdraví
Jiřina Hosáková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Katka Bobčíková
Rok: 2021
stať ve sborníku

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V KONTEXTU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Jiřina Hosáková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Katka Bobčíková, Renáta Zeleníková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Association between symptoms intensity and quality of life of patients with progressive neurological disease in palliative care
Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Bužgová ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development and psychometric evaluation of a new tool for measuring the attitudes of patients with progressive neurological diseases to ethical aspects of end-of-life care
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2020, BMC MEDICAL ETHICS
článek v odborném periodiku

Dotazníky pro hodnocení kvality života pacientů s progresivním neurologickým onemocněním
Radka Bužgová, Magdaléna Kozáková
Rok: 2020
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Effect of a neuropalliative care intervention on quality of Life and symptoms intensity in patients with progressive Neurological disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Factors Influencing Health-Related Quality of Life of Patients with Multiple Sclerosis and Their Caregivers
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Monika Škutová
Rok: 2020, EUR NEUROL
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující kvalitu života pacientů se srdečním selháním
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

First experience with the use of icf classification to evaluate patients with progressive neurological disease in research
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2020, Lékař a Technika
článek v odborném periodiku

Intervence v péči o pacienty se srdečním selháním zlepšující kvalitu života
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020, Cor et Vasa
článek v odborném periodiku

Naděje u pacientů v pokročilé fázi progresivního neurologického onemocnění a jejich rodin
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2020, Grada, a.s.
kapitola v odborné knize

NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY O KVALITĚ ŽIVOTA PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY O KVALITĚ ŽIVOTA PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM
Katka Bobčíková, Radka Bužgová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Pain, physical symptoms and functional assessment in progressive neurological disease in palliative care
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar
Rok: 2020, BMJ Supportive & Palliative Care
článek v odborném periodiku

Podpora naděje po úmrtí dítěte v rámci poradenství pro pozůstalé
Radka Bužgová
Rok: 2020, Grada, a.s.
kapitola v odborné knize

The Attitudes of Progressive Neurological Disease Patients and Their Family Members to End of Life Care: A Cross-Sectional Study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Monika Škutová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2020, OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING
článek v odborném periodiku

The effect of neuropalliative care on quality of life and satisfaction with quality of care in patients with progressive neurological disease and their family caregivers: an interventional control study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar
Rok: 2020, BMC Palliative Care
článek v odborném periodiku

Význam neuropaliativní péče pro zlepšení kvality života pacientů s progresivním neurologickým onemocněním - intervenční studie
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, P. Ressner, P. Bártová, J. Horáková ... další autoři
Rok: 2020, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Základy paliativní péče v neurologii
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2020, Galén, s.r.o.
odborná kniha

Attitudes towards end of life care of patients with multiple sclerosis: cross-sectional study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech Adaption of the Collett-Lester Fear of Death Scale in a Sample of Nursing Students
Radka Bužgová, Eva Janíková
Rok: 2019, OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING
článek v odborném periodiku

Dětská paliativní péče
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2019, Grada publishing, a.s.
odborná kniha

Differences in attitudes to ethic aspects of end of life care among patients with progressive neurological diseases and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differences in attitudes to ethics aspects of end of life care among patients with progressive neurological diseases and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Difficulty in respecting autonomy in patients with Parkinson's disease
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2019, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Difficulty in respecting autonomy in patients with Parkinson's disease
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2019, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Factors influencing decision making - about end of life care in patients with Parkinson´s disease and their family members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Factors Influencing Decision-Making About End of Life Care in Patients With Parkingosn´s Desease and Their Family Members
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fear of dying related to Parkinson´s disease: patients and family members
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Monika Škutová, Petra Bártová, Michal Bar, Pavel Ressner ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

Fear of dying related to Parkinson´s disease: patients and family members
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Monika Škutová, Petra Bártová, Michal Bar, Pavel Ressner ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imlementation of a concept of neuropalliative and rehabilitation care for patients with progressive, neurological disease in the czech republic: qualitative study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar
Rok: 2019, Nova Science Publisher, Inc.
kapitola v odborné knize

Informing patients with progressive neurological disease of their health status, and their adaptation to the disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2019, BMC NEUROL
článek v odborném periodiku

KVALITATIVNÍ ANALÝZA NENAPLNĚNÝCH POTŘEB PACIENTŮ S PROGRESIVNÍM NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM V POKROČILÉ FÁZI NEMOCI
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NURSING STUDENTS? ATTITUDES TOWARDS THE ELDERLY IN THE CZECH REPUBLIC
Radka Bužgová, Adéla Nečková
Rok: 2019, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Paliativní medicína u neurodegenerativních onemocnění: workshop
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Jarmila Kušnírová, Petr Ridzoň, Michal Bar
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Perinatal palliative care education: An integrative review
Kateřina Ratislavová, Radka Bužgová, Jana Vejvodová
Rok: 2019, Nurse Education Today
článek v odborném periodiku

Postoje k život udržující léčbě na konci života pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Jarmila SIVEROVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První zkušenosti s využitím klasifikace MKF pro hodnocení pacientů s progresivním neurologickým onemocněním ve výzkumu
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The preferences of patients with Parkinson´s disease and their family members
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Monika Škutová, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
stať ve sborníku

The Preferences of Patients with Parkinson´s Disease and their Family Members for Place of End-of-Life Care
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Monika Škutová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The unmet needs of family members of patients with progressive neurological disease in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lubica Juríčková
Rok: 2019, Plos One
článek v odborném periodiku

The Unmet Needs of Patients With Progressive Neurological Diseases in the Czech Republic: A Qualitative Study
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lubica Juríčková
Rok: 2019, JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
článek v odborném periodiku

Využití neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů s progresivním neurologickým onemocněním: intervenční studie
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace nenaplněných potřeb rodinných příslušníků pečujících o nemocné s progresivním neurologickým onemocněním
Lubica Juríčková, Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informování pacientů s progresivním neurologickým onemocněním o jejich zdravotním stavu a jejich adaptace na nemoc
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života osob pečujících o pacienty s progresivním neurologickým onemocněním.
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2018, Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
článek v odborném periodiku

MOBBING OF NURSES: PREVALENCE, FORMS AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Rok: 2018, CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE
článek v odborném periodiku

Nástroje hodnotící kvalitu života a potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Rok: 2018, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Michal Bar, Petra Bártová, Radka Kozáková, Pavel Ressner, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Neuropalliative Care in Patients with Progressive Neurological Desease in Czech Republic: Study Protocol
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Michal Bar, Monika Škutová, Pavel Ressner, Petra Bártová ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Pacienti s progresivním neurologickým onemocněním v hospicové péči
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paliativní péče u neurologických pacientů ve FN Ostrava
Jana HORÁKOVÁ, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Bužgová, Radka Kozáková ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled pacientů s Parkinsonovou nemocí a jejich rodin na péči na konci života
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů s Huntingtonovou nemocí - hodnoticí nástroje
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Rok: 2018, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících kvalitu života a non-motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2018, Prakticky Lekar
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Rok: 2018, Casopis Lekaru Ceskych
článek v odborném periodiku

Subjektivní vnímání léčby u pacientů s mnohočetným myelomem
Ivana Tvrdá, Radka Bužgová, Kateřina Hašová
Rok: 2018, Ošetřovatelstvo a porodní asistencia
článek v odborném periodiku

Subjektivní vnímání nemoci a kvality života dětí s chronickým onemocněním a vliv na jejich rodiče
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2018, LOGOS POLYTECHNIKOS
článek v odborném periodiku

The effect of reminiscence therapy on quality of life, attitudes to ageing, and depressive symptoms in institutionalized elderly adults with cognitive impairment: A quasi-experimental study
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2018, INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH NURSING
článek v odborném periodiku

The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Unmet Palliative Care Needs of Patients with an Advanced Stage of Selected Neurological Diseases in the Czech Republic
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Evaluation of attitudes towards old age among older adults in an institutional facility
P. Urbanová, Radka Bužgová
Rok: 2017, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2017, AGING & MENTAL HEALTH
článek v odborném periodiku

Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi
Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti zařazení problematiky dětské paliativní péče do výuky ZP na VŠ
Radka Bužgová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paliativní péče u vybraných neurologických onemocnění: fakta, úskalí, vize
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2017, JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
článek v odborném periodiku

Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.
Jana Nemcová, Edita Hlinková, Ivan Farský, Katarina Žiaková, Darja Jarošová, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Kazimiera Zdzieblo, Grazyna Wiraszka, Renata Stepien, Grazyna Nowak-Starz, Mariann Csernus, Zoltan Balogh ... další autoři
Rok: 2017, Journal of Clinical Nursing
článek v odborném periodiku

Supervize jako jedna z možností prevence a ovlivnění syndromu vyhoření ve zdravotnictví
Eva Janíková, Radka Bužgová
Rok: 2017, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

The quality of oncology nursing care: A cross sectional survey in three countries in Europe
A. Charalambous, T. Adamakidou, C. Cloconi, M. Charalambous, T. Tsitsi, Lucie Vondráčková, Radka Bužgová ... další autoři
Rok: 2017, EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING
článek v odborném periodiku

Validity and Reliability of the Czech Version of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS)
Renáta Zeleníková, P. Homzová, Miroslav Homza, Radka Bužgová
Rok: 2017, JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING
článek v odborném periodiku

Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Michal Bar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití škály CL-FODS pro hodnocení strachu ze smrti u studentů ošetřovatelství
Radka Bužgová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessing needs of family members of inpatients with advanced cancer
Radka Bužgová, Naděžda Špatenková, Erika Hajnová Fukasová, David Feltl
Rok: 2016, European Journal of Cancer Care
článek v odborném periodiku

Assessing Patients' Palliative Care Needs in the Final Stages of Illness During Hospitalization
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2016, American Journal of Hospice & Palliative Medicine
článek v odborném periodiku

Associations between the quality of life of children with chronic diseases, their parents' quality of life and family coping strategies
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2016, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2016, Palliative and Supportive Care
článek v odborném periodiku

Doprovázení rodičů po úmrtí dítěte
Radka Bužgová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluation of Quality of Life, Clinical Parameters, and Psychological Distress after Bariatric Surgery: Comparison of the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy, Pavel Zonča
Rok: 2016, Bariatric Surgical Practice and Patient Care
článek v odborném periodiku

Poradenství pro pozůstalé
Radka Bužgová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychometric evaluation of a Czech version of the Family Inventory of Needs
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2016, PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE
článek v odborném periodiku

Reminiscence v péči o seniory s demencí
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2016, Ceska a Slovenska Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Vliv reminescenční terapie na depresivitu a kognitivní funkce u seniorů v dlouhodobé péči
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová, Radka Poláková
Rok: 2016, Geriatrie a gerontologie
článek v odborném periodiku

Výskyt formy, a psychické souvislosti mobbingu u všeobecných sester v České republice
Radka Kozáková, Radka Bužgová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití dotazníku KDQOL-SFTM pro hodnocení kvality života dialyzovaných seniorů
Klára Maralíková, Radka Bužgová
Rok: 2016, Aktuaility v nefrologii
článek v odborném periodiku

Aktivizace seniorů s demencí v pobytovém zařízení sociálních služeb a její vliv na kvalitu života
Š. Kawková, Radka Bužgová
Rok: 2015, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Assessing anxiety and depression with respect to the quality of life in cancer inpatients receiving palliative care
Radka Bužgová, Darja Jarošová, Erika Hajnová Fukasová
Rok: 2015, European Journal of Oncology Nursing
článek v odborném periodiku

Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová
Rok: 2015, J PALLIAT CARE
článek v odborném periodiku

Association Between Quality of Life, Demographic Characteristics, Physical Symptoms, and Unmet Needs in Inpatients Receiving End-of-Life Care
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2015, Journal of Hospice & Palliative Nursing
článek v odborném periodiku

Burnout among healthcare workers in hospice care
Helena PAVELKOVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Hodnocení duchovních potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová Fukasová, Radka Bužgová, David Feltl
Rok: 2015, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalitativní analýza potřeb hospitalizovaných pacientů v konečném stádiu nemic v souvislosti s kvalitou života
Radka Bužgová, Radka Kozáková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lived experience of parents of children with life-limiting and life-threatening disease
Radka Bužgová, Andrea Kubeczka Páleníková
Rok: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Radka Bužgová
Rok: 2015, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči
Radka Bužgová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

State of physical health and fitness of paramedics in Czech Republic
Marek Bužga, Zdeněk Jirák, Radka Bužgová
Rok: 2015, Wulfenia
článek v odborném periodiku

Věkové a genderové rozdíly v hodnocení preference a saturace potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová, Milan STOLIČKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití škály QUALID k hodnocení kvaliy života u pacientů v pozdní fázi demence v České republice
Radka Bužgová, Milan Stolička
Rok: 2015, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku

Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2014, Supportive care in cancer
článek v odborném periodiku

Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment
Radka Bužgová, Erika Hajnová, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2014, EUR J CANCER CARE
článek v odborném periodiku

Central European Journal of Nursing and Midwifery (Ošetřovatelství a porodní asistence)
Darja Jarošová, Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Rok: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl, Milan STOLIČKA
Rok: 2014, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku

Health-related quality of life in morbid obesity: the impact of laparoscopic sleeve gastrectomy
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Rok: 2014, CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života, adaptace a sociálního copingu seniorů s chronickou bolestí
Ivana KABAROVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2014, Bolest
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života u pacientů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Rok: 2014, Geriatrie a gerontologie
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života, úzkosti a deprese u terminálních pacientů v LDN
Radka Bužgová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči na onkologickém oddělení v souvislosti s kvalitou života: pilotní studi
Radka Bužgová, Naděžda Špatenková, Naděžda Špatenková
Rok: 2014, Galen
kapitola v odborné knize

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Kozáková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence reminiscence therapy on quality of life of patients in the long-term hospital
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Kvalita života u pacientů s onkologickým onemocněním
Jana ZÁLEŠÁKOVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání kvality života seniorů v konečném stádiu chronické a onkologické nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Porovnání kvality života seniorů v konečném stádiu chronické a onkologické nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby v souvislosti se zdravotnickými pracovníky v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie SIKOROVÁ
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Disease
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Andrea Filová
Rok: 2014, Supportive Care in Cancer
článek v odborném periodiku

Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Andrea Filová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quality of women´s life with nausea and vomiting during pregnancy
Marie Balíková, Radka Bužgová
Rok: 2014, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Advocacy for frail and incompetent erderly
Kateřina Ivanová, Lubica Juríčková, Pavel Kliment, Lucie Smékalová, Jan Lužný, Naděžda Špatenková, Jana Bellová, Radka Bužgová, Pavel Vančura ... další autoři
Rok: 2013, Lamgert Academic Publishing
odborná kniha

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2013, Atentción Primaria
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
Rok: 2013, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Gabriela Macháčková, Věra Pražáková
Rok: 2013, Kontakt
článek v odborném periodiku

Hodnocení psychosociálních potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Hodnocení spirituálních potřeb u pacientů s onkologickým onemocněním: pilotní studie
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Komunikace s pozůstalými v nemocnici
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků
Patrice POPELKOVÁ, Radka Bužgová, Elena Gurková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků
Patrice POPELKOVÁ, Radka Bužgová, Elena Gurková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života pacientů se závratí
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kateřina Richterová, Šárka Baarová, Radka Bužgová, Zdeňka Hajduková ... další autoři
Rok: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2013, NURS EDUC TODAY
článek v odborném periodiku

Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice
Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová, Erika Hajnová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2013, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Porovnání kvality života pacientů na dialýze a po transplantaci ledviny
Radka Bužgová, Štěpánka Šmotková
Rok: 2013, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Problematika sociální nerovnosti v porodní asistenci
Veronika Sopuchová, Radka Bužgová
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Prožívání těhotenství po perinatální ztrátě
Pavla KASPARKOVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Sociologie
Radka Bužgová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The evaluation of quality of life of patients with oncological disease
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Erika Hajnová, David Feltl
Rok: 2013
stať ve sborníku

The evaluation of quality of life of patients with oncological disease
Radka Bužgová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Rok: 2013, European Geriatric Medicine
článek v odborném periodiku

The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Radka Kozáková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The impact of symptoms on the quality of life of oncology patients who have completed a course of curative treatment: a pilot study
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The quality of life of family members who take care of oncological patients
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Erika Hajnová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients
Radka Bužgová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Erika Hajnová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vliv hormonální substituční terapie na kvalitu života žen v postmenopauze
Radka Bužgová, J. Kanioková
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku

Výskyt úzkosti a deprese u pacientů v paliativní péči při hospitalizaci na onkologickém oddělení: pilotní studie
Radka Bužgová, Erika Hajnová, David Feltl
Rok: 2013, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ POSUZUJÍCÍCH KOMPLIKACE V DUTINĚ ÚSTNÍ DĚTÍ LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Využití specifického nástroje měření kvality života pacientů s bronchiálním astmatem
Patrice POPELKOVÁ, Elena Gurková, Radka Bužgová
Rok: 2013, Ošetřovatelstvo
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s použitím měřících nástrojů pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení potřeb terminálně nemocných v domácí péči: pilotní studie
Radka Bužgová, Gabriela Macháčková
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem
Eva Mrázková, Šárka Baarová, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Vyskotová, Radka Bužgová ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči
Erika Hajnová, Radka Bužgová, Jana Holazová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči.
Erika Hajnová, Radka Bužgová, Jana Holazová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče
Radka Bužgová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života pacientů s bronchogenním karcinomem plic před a po chemoterapii
Olga Dunková, Radka Bužgová
Rok: 2012, Kontakt
článek v odborném periodiku

Kvalita života pacientů s extraezofageálním refluxem
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková, Karol Zeleník, P. Komínek
Rok: 2012, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku

Kvalita života se závratí
Jana Vyskotová, Šárka Baarová, Eva Mrázková, Radka Bužgová, Petra Sachová, Kristýna Richterová ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Měření kvality života u seniorů s demencí
Silvie Stará, Radka Bužgová
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Mezinárodní výzkum problematiky paliativní péče u pacientů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paliativní a hospicová péče
Radka Bužgová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Porovnání etických kompetencí studentů fyzioterapie a jiných nelékařských oborů
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2012, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Spirituální potřeby
Erika Hajnová, Radka Bužgová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Subjektivní vnímání kvality života seniorů s tuberkulózou
Jarmila SIVEROVÁ, Radka Bužgová
Rok: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

The significant Need of Patients In Palliative Care: Respecting Patient Autonomy
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vytvoření měřícího nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života: Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči (PNAP)
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Rok: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Zjišťování potřeb terminálně nemocných v hospicové péči
Radka Bužgová, Kateřina Havelková
Rok: 2012, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Diplomový seminář
Radka Bužgová, Darja Jarošová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etika v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Ilona Plevová, A Kolektiv
Rok: 2011, Grada
kapitola v odborné knize

Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí
Milan Stolička, Radka Bužgová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí
Milan STOLIČKA, Radka Bužgová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku
Radka Bužgová, Marek Bužga, Pavol Holéczy
Rok: 2011, Endoskopie
článek v odborném periodiku

Hodnocení psychosociálních potřeb terminálně nemocných
Radka Bužgová
Rok: 2011, Kontakt
článek v odborném periodiku

Chování zdravotnických pracovníků k seniorům
Radka Bužgová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Chování zdravotnických pracovníků k seniorům
Radka Bužgová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života pacientů s demencí z pohledu rodinných příslušníků
Taťána Kršíková, Radka Bužgová
Rok: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Měření postojů seniorů ke stáří
Radka Bužgová, Helena Klechová
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domovech pro seniory
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová, Ivana Olecká, Darja Jarošová
Rok: 2011, Profese online
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Paliativní péče v geriatrii
Radka Bužgová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychická zátěž sester pečujících o onkologicky nemocné
Jana Zálešáková, Radka Bužgová
Rok: 2011, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Violation of ethical principles in institutional care for older people
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2011, NURS ETHICS
článek v odborném periodiku

Výzkum v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Ilona Plevová, A Kolektiv
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Vzdělávání seniorů na LF Ostravské univerzity
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO
Radka Bužgová, Eva Janíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Radka Bužgová
Rok: 2010, Sociální práce/sociální práca
článek v odborném periodiku

Měření kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u pacientů s tuberkulózou
Jarmila Siverová, Radka Bužgová
Rok: 2010, Ošetřovatelsví a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Měření kvality života rodinných pečovatelů
Radka Bužgová, Petra Endelová
Rok: 2010, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Měření úzkosti a strachu ze smrti u studentek ošetřovatelství
Radka Bužgová
Rok: 2010, Kontakt
článek v odborném periodiku

Podpora rodičů při perinatálním úmrtí plodu
Pavla Kasparková, Radka Bužgová
Rok: 2010, Kontakt
článek v odborném periodiku

Rizikoví senioři - sociální fenomén demografického stárnutí populace
Kateřina Ivanová, Naděžda Špatenková, Radka Bužgová
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica
článek v odborném periodiku

Sociological Perspectives of Health and Illness
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová, Pavel Kurfurst
Rok: 2010, Cambridge Scholars Publishing
odborná kniha

Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů
Radka Bužgová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Vybrané metody kvalitativního výzkumu v ošetřovatelství
Radka Bužgová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané problémy pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS)
Miroslava Bořková, Radka Bužgová
Rok: 2010, Časopis ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Radka Bužgová, Renáta Zeleníková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ADEL - Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Comparative analysis of national systems and innovative approaches.
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová, A Kol.
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Dignified old age for vulnerable seniors
Kateřina Ivanová, Radka Bužgová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Elder abuse and mistreatment in residential settings
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2009, NURS ETHICS
článek v odborném periodiku

Etika v oblasti zdravotní a sociální péče.
Radka Bužgová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katholic University of Applied Sciences
Radka Bužgová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Problematika agresivního chování klientů domovů pro seniory.
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2009, Prevence úrazů, otrav a násilí.
článek v odborném periodiku

Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Syndrom vyhoření u zaměstananců domovů pro seniory v moravskoslezském kraji (2. část)
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2009, Geriatria
článek v odborném periodiku

WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Rok: 2009, Acta Medica Martiniana
článek v odborném periodiku

Zkušenosti rodičů a sester s dlouhodobou hospitalizací dítěte s doprovodem rodiče
Jana Páleníčková, Radka Bužgová
Rok: 2009, Profese online
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.
Radka Bužgová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.
Radka Bužgová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti s měřením kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u vybraných skupin pacientů
Radka Bužgová
Rok: 2009, Kontakt
článek v odborném periodiku

Důkazy podporující nefarmakologické intervence pro prevenci toulání u pacientů s demencí
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Lucie Sikorová
Rok: 2008, Ostavská univerzita
kapitola v odborné knize

Etické aspekty výzkumu týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2008, Zdravotníctvo a sociálna práca
článek v odborném periodiku

Etika ve zdravotnictví
Radka Bužgová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Measuring quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Rok: 2008, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Lucie Sikorová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Porušování lidských práv v rezidenčních zařízeních pro seniory
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2008, Kontakt
článek v odborném periodiku

Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji
Radka Bužgová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji
Radka Bužgová
Rok: 2008, Kontakt
článek v odborném periodiku

Syndrom vyhoření u zaměstnanců domovů pro seniory v Moravskoslezském kraji
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2008, Geriatria
článek v odborném periodiku

Využití nefarmakologických metod pro prevenci agresivity u seniorů v institucionální péči
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2008, Prevence úrazů, otrav a násilí
článek v odborném periodiku

Životní styl v NANDA doménách
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

ACE hvězdicový model transformace vědeckých poznatků v Evidence Based Practice a jeho využití v ošetřovatelství
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostrava, Zdravotně sociální fakulta
kapitola v odborné knize

Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation
Radka Bužgová, Marek Bužga, Jarmila Kristiníková
Rok: 2007, Journal of health sciences management and public health
článek v odborném periodiku

Instituto polotécnico de Portalegre, Health/nursing college
Radka Bužgová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Kvalitativní výzkum vnímání důstojného stáří a důstojné péče klientů a zaměstnanců domovů pro seniory v Ostravě
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nursing department, Hanzehogeschool Groningen
Radka Bužgová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech - Nursing Diagnosis and Evidence Based Practice
Radka Bužgová, Darja Jarošová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Podpora autonomie a samostatnosti seniorů při hospitalizaci
Radka Bužgová
Rok: 2007, Geriatria
článek v odborném periodiku

Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v rezidenčních zařízeních
Radka Bužgová, Kateřina Ivanová
Rok: 2007, Prevence úrazů, otrav a násilí
článek v odborném periodiku

Respektování autonomie při dlouhodobé péči o seniory
Radka Bužgová
Rok: 2007, Kontakt
článek v odborném periodiku

Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Důstojnost a zachování autonomie ve stáří
Radka Bužgová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Etické aspekty dlouhodobé ošetřovatelské péče o seniry
Radka Bužgová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Respektování lidské důstojnosti při zdravotní a sociální péči o seniory.
Radka Bužgová
Rok: 2006, Zdravotníctvo a sociálna práca
článek v odborném periodiku

Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty
Radka Bužgová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty.
Radka Bužgová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
RTMLFRegenerativní a transplantační medicína
9VAV3Vědecký seminář 3 - Kvalitativní a kvant
NZSZ4Státní zkouška 4 - Soc.lék. a gerontopsy
VZMAGVeřejné zdravotnictví
0IVZMVeřejné zdravotnictví
9SRZ5Epidemiologie, právo, sociální lékařství
2ETIKEtika ve zdravotnictví
ADAVPAdaptační kurz
DOBRPDobrovolnictví
ENETNursing Ethics
EPHCPalliative and Hospice Care
ETIKAEtika ve zdravotnictví
ETIKOEtika ve zdravotnictví
ETIKSEtika ve zdravotnictví
GGIKGerontagogické intervence
GGIPGerontagogické intervence
GPPKPaliativní péče v geriatrii
GPPPPaliativní péče v geriatrii
KRIKKrizové intervence v ošetřovatelství
KRIKSKrizová intervence
KRIPKrizové intervence v ošetřovatelství
KRIPPKrizové intervence v komunitní péči
MKLDKMetodologie kvalitat. výzkumu v ošetřov.
MKLDPMetodologie kvalitat. výzkumu v ošetřov.
MPZ1KMetodika prezentování 1
MPZ1PMetodika prezentování 1
NZPALPaliativní a hospicová péče
NZSOLSociální lékařství
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
O2KRIKrizová intervence
O3VVOVýzkum v ošetřovatelství
O4ETVEtika v ošetřovatelství
O4SOCSociologie
PADKPaliativní péče u dětí
PADPPaliativní péče u dětí
PHPKSPaliativní a hospicová péče
PHPLFPaliativní a hospicová péče
PHPVSPaliativní a hospicová péče
PPVDKPrezentování a publikace výsledků
PPVDPPrezentování a publikace výsledků
PSPPKSociální pediatrie
PSPPPSociální pediatrie
SAODKSociologické aspekty ošetřovatelství
SAODPSociologické aspekty ošetřovatelství
SBPKSSeminář k bakalářské práci
SBPVPSeminář k bakalářské práci
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SCPVPZdravotně sociální péče
SLELFLékařská etika
SOLLFSociální lékařství
SPPZKPříprava projektů ve zdravotnictví
SPPZPPříprava projektů ve zdravotnictví
SZG1KOšetřovatelská péče v geriatrii
SZG1POšetřovatelská péče v geriatrii
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZP1KOšetřovatelská péče v pediatrii
SZP1POšetřovatelská péče v pediatrii
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
VYOKSVýzkum v ošetřovatelství
VYOVPVýzkum v ošetřovatelství
V2FETEtika ve zdravotnictví
V3VYWVýzkum v ošetřovatelství
V4EBWOšetřovatelství založené na důkazech
XETBTZáklady psychologie a etika ve zdrav
XIPEKPrvní pomoc, etika a psych. ve zdrav.
XZKEKZáklady komunikace psychologie a etiky
XZKEPZáklady komun., psych. a et. v medicíně
YSLELMedical Ethics
YSOLLSocial Medicine
ZOSKSZáklady ošetřovatelství
ZSPKZdravotně sociální péče v geriatrii
ZSPPZdravotně sociální péče v geriatrii
0IAKXAdaptační kurz
0IAPUAkademické psaní a prezentace výsledků
0IAP5Akademické psaní a prezentace výsledků
0IATUAktuální témata ošetřovatelství
0IAT5Aktuální témata ošetřovatelství
0IBPDObhajoba bakalářské práce
0IBPKObhajoba bakalářské práce
0IBPPObhajoba bakalářské práce
0IETOEtika v ošetřovatelství
0IETPEtika v porodní asistenci
0IETZEtika ve zdravotnictví
0IET1Etika ve zdravotnictví
0IFETEtika ve zdravotnictví
0IIDQKrizová intervence
0IIDYKrizová intervence
0IKLUMetodologie kvalitat. výzkumu v ošetřov.
0IKL5Metodologie kvalitat. výzkumu v ošetřov.
0IOBHSeminář k bakalářské práci
0IPATPaliativní péče
0IPA5Paliativní péče
0IPPDPaliativní péče u dětí a dorostu
0IPPGPaliativní péče v geriatrii
0IPPXPaliativní péče
0IPP7Paliativní péče v geriatrii
0IPP8Paliativní péče u dětí a dorostu
0IPP9Paliativní péče
0IPSAPrávní a sociální poradenství
0IPS6Právní a sociální poradenství
0ISBWSeminář k bakalářské práci
0ISCXSociálně interakční dovednosti
0ITODSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITO8SZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITPPSZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
0IVYPVýzkum v porodní asistenci
0IVYWVýzkum v ošetřovatelství
0IVYXVýzkum v ošetřovatelství
0IXBTZáklady komun., psych. a et. v medicíně
0IXKEZáklady komunikace psychologie a etiky
0IZSDZdravotně sociální péče
0IZSGZdravotně sociální péče v geriatrii
0IZS7Zdravotně sociální péče v geriatrii
0IZS8Zdravotně sociální péče
2IFETEtika ve zdravotnictví
20FETEtika ve zdravotnictví
8KPAHPaliativní a hospicová péče
8PPAHPaliativní a hospicová péče
9PHPLPaliativní a hospicová péče
9SCILSociálně interakční dovednosti
9SLELLékařská etika
9SOLLSociální lékařství


AutorNázev práceTypRok
Nikl RainerPotřeby pacienta po operaci krčku kosti stehennízávěrečná  
Janíková EvaSupervize a její vliv na syndrom vyhoření pracovníků ve zdravotnictvídisertační 2021 
Siverová JarmilaVliv reminiscenční terapie na kvalitu života seniorů hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízenídisertační 2016 
Hajnová Fukasová ErikaIdentifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života.disertační 2015 
Stolička MilanPaliativní péče u pacientů s demencídisertační 2014 
Brzezinová DorotaVliv psychosociálních rizik na syndrom vyhoření u sester pracujících na psychiatrických odděleníchdiplomová 2022 
Hasalíková EvaHodnocení životní spokojenosti a sebeúcty u seniorů v komunitědiplomová 2022 
Kantorová KornélieHodnocení kvality života pacientů se schizofreniídiplomová 2022 
Poláková IvanaKvalita života dialyzovaných seniorovdiplomová 2022 
Ženčuchová VeronikaHodnocení postojů studentů ošetřovatelství ke smrtidiplomová 2022 
Hyková MichaelaKvalita života seniorů s ischemickou chorobou srdečnídiplomová 2021 
Lakomá VladimíraHodnocení kvality života u pacientů s inkontinencídiplomová 2021 
Lorencová MarkétaPaliativní péče z pohledu rodičů dětí s onkologickým onemocněnímdiplomová 2021 
Petulová KateřinaUmírání a smrt jako součást profese sestrydiplomová 2021 
Sekorová JitkaHodnocení symptomů u pacientů v domácí paliativní péčidiplomová 2021 
Tvrdá IvanaVýznam fyzické aktivity u hospitalizovaných pacientů s hematoonkologickým onemocněnímdiplomová 2021 
Vilamová MichaelaKvalita života seniorů s chronickými bolestmi páteřediplomová 2021 
Bartoníková PetraKvalita života rodinných příslušníků pacientů s Alzheimerovou choroboudiplomová 2020 
Chmelíková HanaStres rodičů dítěte s kombinovaným postiženímdiplomová 2020 
Škrobová JanaPostoje studentů ošetřovatelství k péči o umírající pacientydiplomová 2020 
Winklerová LucieKvalita života pacientů s revmatoidní artritidoudiplomová 2020 
Janoušková LenkaUmírání a smrt z pohledu pracovníků domovů pro seniorydiplomová 2019 
Karasová MarieKvalita života pacientů s ischemickou chorobou dolních končetindiplomová 2019 
Kohutová MichaelaHodnocení deliria u seniorů v intenzivní péčidiplomová 2019 
Krnáčová MartinaSkúsenosť rodičov s umieraním dieťaťa v paliatívnej starostlivostidiplomová 2019 
Kubánková NikolaPopáleninové trauma u dětí pohledem rodičů a ošetřujícího personáludiplomová 2019 
Stratilová AndreaHodnocení kvality života pacientů s Parkinsonovou nemocídiplomová 2019 
Šebestová ŠárkaHodnocení kvality života seniorů s kolorektálním karcinomemdiplomová 2019 
Andrejkovičová KatarínaHodnotenie kvality života seniorov na hemodialýze a po transplantáciídiplomová 2018 
Andrýsková KateřinaZavádění paliativní péče do domovů pro seniorydiplomová 2018 
Fryšarová NatálieProblematika paliativní péče u dětí s neurovývojovým a neurometabolickým onemocněnímdiplomová 2018 
Jiříková VladislavaHodnocení kvality života seniorů s úrazy páteře a míchydiplomová 2018 
Krupičková KamilaProblematika dítěte s onemocněním leukemiediplomová 2018 
Molitorová BarboraSubjektivní prožívání nemoci u seniorů s chronickým selháním ledvindiplomová 2018 
Strížová ĽubomíraKvalita života detí so stómioudiplomová 2018 
Čížková NinaZdravotně sociální péče o pacienty na umělé plicní ventilacidiplomová 2017 
Gottwaldová NikolaKvalita života seniorů s nádorovým onemocněním žaludkudiplomová 2017 
Hájková MilenaPodpora pečujících o seniory v těžké fázi demencediplomová 2017 
Horehleďová MarieSubjektivní prožívání nemoci u pacientů po poranění míchydiplomová 2017 
Kraľovanská LuciaKvalita života detí s diabetes mellitus 1.typu a ich rodičovdiplomová 2017 
Maralíková KláraKvalita života dialyzovaných pacientůdiplomová 2017 
Mudrychová VeronikaŽivotní hodnoty u drogově závislých adolescentůdiplomová 2017 
Šnajdr LucieBiopsychosociální problematika dětí s popáleninami pohledem rodičůdiplomová 2017 
Vaňová AnnaZkušenosti rodičů dětí s život limitujícím onemocněnímdiplomová 2017 
Bezecná LucieSubjektivní vnímání potřeb geriatrických pacientů v paliativní péčidiplomová 2016 
Kaňová GabrielaKvalita života seniorů s chronickou fibrilací sínídiplomová 2016 
Malíková KláraSubjektivní prožívání nemoci u dětí s vybranými gastroenterologickými onemocněnímidiplomová 2016 
Ondračková RenataSubjektivní vnímání kvality života seniorů s Alzheimerovou nemocídiplomová 2016 
Pinkavová VěraKvalita života seniorů v domovech pro seniorydiplomová 2016 
Poštulková VeronikaProblematika dítěte s Dandy-Walker syndromemdiplomová 2016 
Szkanderová KateřinaKvalita života pacientů po transplantaci ledvinydiplomová 2016 
Šafářová KateřinaBolest u seniorů při vykonávání základních všedních činnostídiplomová 2016 
Urbanová PavlínaPostoje ke stáří u seniorů v institucionálním zařízenídiplomová 2016 
Vatalová ZuzanaHolistické pojetí ošetřovatelské péče v hospicidiplomová 2016 
Vondráčková LucieSubjektivní vnímání kvality ošetřovatelské péče u onkologických pacientůdiplomová 2016 
Vymětalová EvaKvalita života seniorů s bércovými vředydiplomová 2016 
Zapletalová MichaelaPostoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péčidiplomová 2016 
Zarembová JanaHodnotová orientace a kvalita života seniorůdiplomová 2016 
Hanskutová EliškaPaliativní péče u klientů v ambulancích primární péče praktických lékařůdiplomová 2015 
Krejčí PetraHodnocení kvality života žen v klimakteriu před a po aplikaci alternativní léčbydiplomová 2015 
Matusíková LadislavaMěření zátěže a potřeb rodinných pečovatelůdiplomová 2015 
Nečková AdélaPostoj studentů vybraných zdravotnických oborů k seniorůmdiplomová 2015 
Pavelková HelenaSyndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků pečujících o pacienty v hospicíchdiplomová 2015 
Soukupová AlenaHodnocení duchovních potřeb seniorů v institucionální péčidiplomová 2015 
Strašáková HanaPodpora rodiny pečující o seniory s duševní poruchoudiplomová 2015 
Weisová JiřinaSubjektivní prožívání žen po spontánním potratudiplomová 2015 
Bojdová MarieKvalita života dospívajících s onemocněním celiakiediplomová 2014 
Gajdušková MartinaHodnocení kvality života u pacientů s demencídiplomová 2014 
Hampejsová PetraDepresivní symptomy a kvalita života v rizikovém těhotenstvídiplomová 2014 
Horáková AlenaHodnocení kvality života u pacientů v pozdní fázi demencediplomová 2014 
Jelínková MartaSubjektivní hodnocení zdraví u adolescentůdiplomová 2014 
Kawková ŠárkaHodnocení kvality života seniorů s demencí v pobytovém zařízení sociálních služebdiplomová 2014 
Kubeczka Páleníková AndreaProblematika paliativní péče u dětídiplomová 2014 
Lhoťan JosefKvalita života dětí s epilepsiídiplomová 2014 
Mazur MartinSpolupráce rodinných příslušníků se zdravotnickými pracovníky v péči o seniory v České republice a Finskudiplomová 2014 
Pařenicová MagdalenaHodnocení potřeb a kvality života pacientů v konečném stádiu chronické nemocidiplomová 2014 
Rojiková KatarínaHodnotenie psychosociálnych potrieb u seniorov v paliatívnej starostlivostidiplomová 2014 
Řičánková LucieHodnocení kvality života pacientů s diabetickou nohoudiplomová 2014 
Šanderová MichaelaKvalita života dětí s hematologickými malignitamidiplomová 2014 
Tomicová IngridVyužití nefarmakologických metod v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocnýchdiplomová 2014 
Tomsová VlastaHodnocení kvality života seniorů v pobytových zařízeních sociálních služebdiplomová 2014 
Balíková MarieKvalita života žen s nauzeou a zvracením v těhotenstvídiplomová 2013 
Cieslarová AnnaSpirituální potřeby seniorů v institucionální péčidiplomová 2013 
Dunková OlgaKvalita života seniorů s plicním karcinomemdiplomová 2013 
Ďuriníková KristínaSubjektívne vnímanie zdravia u seniorovdiplomová 2013 
Kabarová IvanaVliv chronické bolesti na kvalitu života seniorůdiplomová 2013 
Kasparková PavlaProžívání těhotenství po perinatální ztrátědiplomová 2013 
Kovaříková IvanaPoskytování paliativní péče u seniorů v sociálních službáchdiplomová 2013 
Krucinová PetraKvalita života rodičů dítěte s autismemdiplomová 2013 
Rogozná ZdenkaKvalita života dítěte s nádorem mozkudiplomová 2013 
Růžková DominikaKvalita života dětí s alergiemidiplomová 2013 
Slívová EvaHodnocení funkčnosti rodiny u hospitalizovaných dětídiplomová 2013 
Telaříková JarmilaProblematika seniorů pečujících o své dospělé, mentálně postižené dítědiplomová 2013 
Dobešková JanaPodpora rodičů pečujících o nevyléčitelně nemocné dítědiplomová 2012 
Kanioková JanaKvalita života žen v klimakteriudiplomová 2012 
Kolářová TerezaÚloha porodní asistentky v péči o těhotnou ženu se závislostí na heroinudiplomová 2012 
Ondrášková KateřinaPohybová aktivita u dětí a adolescentůdiplomová 2012 
Rejchrtová AlenaÚloha porodní asistentky pro komunitní péči o ženy se sluchovým postiženímdiplomová 2012 
Řádová VeronikaLidská důstojnost v léčebně dlouhodobě nemocných z pohledu pacientůdiplomová 2012 
Sáčková KateřinaProblematika hospitalizace ditěte s doprovodemdiplomová 2012 
Siverová JarmilaSubjektivní vnímání kvality života seniorů s tuberkulózoudiplomová 2012 
Sopuchová VeronikaProblematika sociální nerovnosti v porodní asistencidiplomová 2012 
Stará SilvieMěření kvality života u seniorů s demencídiplomová 2012 
Střelková ŠárkaKvalita života dětí a dospívajících s onemocněním diabetes mellitusdiplomová 2012 
Zigmundová TamaraProblematika ageismu ve stářídiplomová 2012 
Bocková SoňaEdukace rodinných příslušníků v péči o senioradiplomová 2011 
Havelková KateřinaZjišťování potřeb pacientů v hospicové péčidiplomová 2011 
Klechová HelenaVliv životního stylu na postoje seniorů ke stářídiplomová 2011 
Kotulová SimonaPotřeby ženy při indukovaném potratu v II. trimestrudiplomová 2011 
Kršíková TaťánaKvalita života seniorů s demencí z pohledu rodinných příslušníkůdiplomová 2011 
Krupová ŽanetaKvalita života dětí s celiakiídiplomová 2011 
Macháčková GabrielaZjišťování potřeb nevyléčitelně nemocných a jejich rodinných pečovatelů v domácí péčidiplomová 2011 
Šmotková ŠtěpánkaKvalita života nemocných s renálním selhánímdiplomová 2011 
Zálešáková JanaPsychická zátěž sester pečujících o onkologicky nemocnédiplomová 2011 
Bialková PetraKvalita života rodinných pečovatelůdiplomová 2010 
Kovačičová SilviePotřeby rodičů hospitalizovaných dětídiplomová 2010 
Svěchová VeronikaStres očima adolescentůbakalářská  
Cholevová GabrielaSubjektivní prožívání nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózoubakalářská 2022 
Malá LucieKvalita života pacientů s kolostomiíbakalářská 2022 
Šebestová AdélaPovědomí laické populace o profesi porodní asistentkabakalářská 2022 
Byrtusová AnnaPotřeby pacienta s onkologickým onemocněním v paliativní péčibakalářská 2021 
Fulková PetraPotřeby pacienta s cévní mozkovou příhodoubakalářská 2021 
Krenželoková VeronikaPotřeby pacienta s akutním infarktem myokardubakalářská 2021 
Šopová LenkaPotřeby pacienta s karcinomem plicbakalářská 2021 
Mátlová MichaelaKvalita života pacienta s chronickou pankreatitidoubakalářská 2020 
Pšenicová RadkaPotřeby pacienta po prodělané klíšťové encefalitiděbakalářská 2020 
Szmeková NikolaKvalita života pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorembakalářská 2020 
Pavlů MarkétaPotřeby pacienta s Parkinsonovou nemocíbakalářská 2019 
Plochová MarkétaKvalita života u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšníbakalářská 2019 
Šenarová EvaPotřeby pacienta s cévní mozkovou příhodoubakalářská 2019 
Benešová DenisaPotřeby pacientů v paliativní péčibakalářská 2018 
Dorušková KateřinaKvalita života pacientů s Crohnovou choroboubakalářská 2018 
Fojtíková PavlaKvalita života pacientů s Aspergerovým syndromembakalářská 2018 
Herotová MarieInformovanost studentů středních a vysokých škol o rizicích interrupcebakalářská 2018 
Knapcová IvanaPotreby pacienta s  onkologickým ochorením so zameraním na paliatívnu starostlivosťbakalářská 2018 
Niebrojová EvaPotřeby nemocného s Alzheimerovou choroboubakalářská 2018 
Pánková BeátaRespektování lidské důstojnosti pacientů v bezvědomí v intenzivní péčibakalářská 2018 
Pěkná LindaKvalita života u pacientů s diabetem mellitem I.typubakalářská 2018 
Tichá RenataKvalita života pacientek s karcinomem prsubakalářská 2018 
Tvrdá IvanaSubjektivní vnímání léčby u pacientů s mnohočetným myelomembakalářská 2018 
Zarembová JanaKvalita života pacientky se sekundárními komplikacemi po totální endoprotéze kolenního kloububakalářská 2018 
Zlá MarkétaPotřeby pacientky s Crohnovou choroboubakalářská 2018 
Žemlová LudmilaSpokojenost seniorů s komunikací ošetřujícího personálubakalářská 2018 
Bartusková PavlínaPéče o umírající v domovech pro seniorybakalářská 2017 
Dufková SvatavaPotřeby pacienta s myasthenií gravisbakalářská 2017 
Hyková MichaelaKvalita života u pacientky s roztroušenou sklerózoubakalářská 2017 
Navrátilová MarkétaPotřeby pacienta se schizofreniíbakalářská 2017 
Pientoková BeataKvalita života pacienta s Alzheimerovou choroboubakalářská 2017 
Čeganová BarboraSubjektivní prožívání nemoci u pacienta s cystickou fibrózoubakalářská 2016 
Fryšarová NatáliePaliativní péče u pacienta s nádorovým onemocněním slinivky břišníbakalářská 2016 


PODPORA ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ: VYUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH A PSYCHOSOCIÁLNÍCH INTERVENCÍ PRO UDRŽENÍ MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ, PREVENCI A VČASNOU DIAGNOSTIKU DEPRESE, ÚZKOSTI A KOGNITIVNÍCH PORUCH U SENIORŮ V KOMUNITĚ
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období5/2021 - 12/2024
PoskytovatelMinisterstvo zdravotnictví
Stavřešený
Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2020
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, GP Min. zdravotnictví
Stavukončený
Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období4/2012 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období3/2007 - 12/2007
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub