Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Petr Popelka

Petr Popelka

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 519, budova DM
funkce:vedoucí KHI
obor činnosti:hospodářské a sociální dějiny novověku, novověká historiografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1965
e-mail:

Vzdělání

2004
OU, FF, KHI - rigorózní řízení (PhDr.)
2002 – 2005
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny (Ph. D.)
1997 – 2002
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2014 – dosud
OU, FF, KHI - docent
2008 – dosud
OU, CHSD - samostatný vědecký pracovník
2008 – 2014
OU, FF, KHI - odborný asistent
 

Odborné zaměření

Hospodářské a sociální dějiny 18. - 20. století
Dějiny dopravy v českých zemích v 19. století
Business History
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska (člen redakční rady)
Časopis Slezského zemského muzea, série B (člen redakční rady)
Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy (člen redakční rady)
Acta historica Neosoliensia (člen redakční rady)
Montánna história (člen redakční rady)
Matice moravská (řádný člen)
 


Revolution in the Town Halls: The Formation of Czechoslovakia, the Battle for the Town Halls and Power Transition in the Municipal Authorities of Moravian Towns after 1918.
Petr Popelka
Rok: 2021, The City and History
článek v odborném periodiku

Rolník nové doby. Hospodářské spolky a jejich role v hospodářské a společenské modernizaci moravského venkova ve druhé polovině 19. století.
Petr Popelka
Rok: 2019, Moderní dějiny/Modern History
článek v odborném periodiku

Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mocenský transfer, boj o radnice a problém slučování obcí po první světové válce. Příklad národnostně smíšené oblasti Zábřežska
Petr Popelka
Rok: 2018, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

The formation of the Czechoslovakia and the power transfer in the self-governments of the Moravian towns
Petr Popelka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace
Nina Pavelčíková, Petr Popelka
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg
Petr Popelka
Rok: 2017, Lit Verlag
kapitola v odborné knize

Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Podnikatelé českých zemí. Pokus o historiografickou bilanci.
Petr Popelka, Eduard Kubů, Barbora Štolleová
Rok: 2017, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

From the ?steel heart of Czechoslovakia? to post-industrial space: Boom, crisis and the cultural heritage of the Ostrava-Karviná mining district
Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2022, De Gruyter Oldenbourg
kapitola v odborné knize

Hospodářské spolky a jejich role v hospodářské a společenské modernizaci moravského venkova ve druhé polovině 19. století
Petr Popelka
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čas změny : Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Pavel Cibulka, Milan Řepa
Rok: 2021, Ostravská univerzita - Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
odborná kniha

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... další autoři
Rok: 2021, Ostravská univerzita
odborná kniha

Revolution in the Town Halls: The Formation of Czechoslovakia, the Battle for the Town Halls and Power Transition in the Municipal Authorities of Moravian Towns after 1918.
Petr Popelka
Rok: 2021, The City and History
článek v odborném periodiku

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... další autoři
Rok: 2021
certifikované metodiky a postupy

Vzpomínky Arnošta Klímy na studijní pobyt v Anglii v roce 1967.
Petr Popelka, Lumír Dokoupil
Rok: 2021, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Prof. Arnošt Klíma a Ostravsko v období počátku normalizace. Kapitola z nevydaných pamětí klimkovického rodáka.
Petr Popelka, Lumír Dokoupil
Rok: 2020
stať ve sborníku

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace
Radim Jež, Radek Lipovski, David Pindur, Nela KOTÁSKOVÁ, Martin Krůl, Lenka Nováková, Karolína Ondřeková, Ilona Pavelková, Petr Popelka, Kateřina Stenchlá ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Těšínské Slezsko a jeho proměny v době modernizace (1750-1950)
Radek Lipovski, Petr Popelka
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů
Petr Popelka
Rok: 2019, Národní technické muzeum
kapitola v odborné knize

Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
Petr Popelka, Ewald Hiebl, Judit Pál, Lukáš fasora
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Entrepreneurs in the Lands of the Bohemian Crown during the long 19th century: an attempt at a historiographic evaluation
Petr Popelka
Rok: 2019, LIT Verlag
kapitola v odborné knize

Ordo Militaris et Hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani in Res Publica Bohemica
Aleš Zářický, Petr Popelka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proces české národní aktivizace na severozápadní Moravě do první světové války
Petr Popelka
Rok: 2019, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Roads and Railways as the Symbols of Modernity
Petr Popelka
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rolník nové doby. Hospodářské spolky a jejich role v hospodářské a společenské modernizaci moravského venkova ve druhé polovině 19. století.
Petr Popelka
Rok: 2019, Moderní dějiny/Modern History
článek v odborném periodiku

Symbols of Modernity
Aleš Zářický, Petr Popelka, Denisa Nečasová, Andrzej Bonusiak
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Vznik Československa a mocenský transfer v obecních samosprávách moravských měst / Powstanie Czechosłowacji i transfer władzy w samorządach gminnych miast morawskich
Petr Popelka
Rok: 2019, Wydawnictwo Adam Marszałek
kapitola v odborné knize

Antologie k vývoji českého historického myšlení od vystoupení Gollovy školy do roku 1948
Petr Popelka, Lumír Dokoupil
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mocenský transfer, boj o radnice a problém slučování obcí po první světové válce. Příklad národnostně smíšené oblasti Zábřežska
Petr Popelka
Rok: 2018, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Podnikatelské strategie v rodinném podnikání 19. století na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů
Petr Popelka
Rok: 2018, Historický ústav
kapitola v odborné knize

The formation of the Czechoslovakia and the power transfer in the self-governments of the Moravian towns
Petr Popelka
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948-1970 a tzv. socialistická industrializace
Nina Pavelčíková, Petr Popelka
Rok: 2018, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg
Petr Popelka
Rok: 2017, Lit Verlag
kapitola v odborné knize

Dokonalá spřízněnost. K rodinné alianci podnikatelských rodin Kleinů a Ringhofferů
Petr Popelka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Freie Universität Bozen, účast na mezinárodním workshopu, 18. 4. - 22. 4. 2017
Petr Popelka
Rok: 2017
působení v zahraničí

Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Österreichische nationalbibliothek; Universität Wien - badatelský pobyt - 19. - 22. 9. 2017, 29. 8. - 1. 9. 2017
Petr Popelka
Rok: 2017
působení v zahraničí

Podnikatelé českých zemí. Pokus o historiografickou bilanci.
Petr Popelka, Eduard Kubů, Barbora Štolleová
Rok: 2017, Český časopis historický
článek v odborném periodiku

Proces industrializace a environmentální proměny průmyslového centra v 19. a 20. století. Úvaha nad zakončeným projektem.
Petr Popelka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raum und Region in der historischen Forschung
Petr Popelka, Lukáš Fasora, Ewald Hiebl, Oswald Überegger
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, přednáškový pobyt, 1. 5. - 5. 5. 2017
Petr Popelka
Rok: 2017
působení v zahraničí

Black Land: The Mining Landscape of the Ostrava-Karviná Region
Monika Mulková, Tomáš Pánek, Renata Popelková, Jan Hradecký, Petr Popelka
Rok: 2016, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th Century
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Die Hauptprobleme des Aufbaus eines modernen Straßennetzes in den böhmischen Ländern in der Zeit des aufgeklärten Absolutismus
Petr Popelka
Rok: 2016, Das Achtzehnte Jahrhundert und Österreich
článek v odborném periodiku

Národnostní statistika a mapa: symboly představitelného společenství a představitelného prostoru
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Rok: 2016, NLN
odborná kniha

Österreichische nationalbibliothek; Universität Wien - badatelský pobyt - 15. 3. - 18. 3. 2016, 13. 10. - 16. 10. 2016,
Petr Popelka
Rok: 2016
působení v zahraničí

Podnikatel jako národní agitátor. Hermann Brass a jeho aktivity při sčítání lidu na Zábřežsku v letech 1900-1930
Petr Popelka
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880 - 1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Rok: 2016, Historica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, přednáškový pobyt, 4. 4. - 8. 4. 2016
Petr Popelka
Rok: 2016
působení v zahraničí

Business Strategies and Adaptation Mechanisms in Family Businesses during the Era of the Industrial Revolution
Petr Popelka
Rok: 2015, Hungarian Historical Review
článek v odborném periodiku

Cluj-Napoca: Universitatea Babes-Bolyai, účast na mezinárodním workshopu, 15. 4. - 18. 4. 2015
Petr Popelka
Rok: 2015
působení v zahraničí

Die Unternehmer in den Böhmischen Ländern im langen 19. Jahrhundert: eine historiographische Bilanz.
Petr Popelka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní tendence ve vývoji krajiny ostravsko-karvinského revíru v 19. a 20. století. Nástin problematiky a základní výsledky výzkumu.
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Hospodářská krize 70. let 19. století a její dopad na železniční společnosti v habsburské říši
Petr Popelka, Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša
Rok: 2015, Univerzita Karlova v Praze
kapitola v odborné knize

Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historie.
Petr Popelka, Pavel Mücke
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Podnikatelské strategie v rodinném podnikání éry průmyslové revoluce na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů.
Petr Popelka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Powstanie nowoczesnego transportu na Śląsku Austriackim 1742-1914
Petr Popelka
Rok: 2015, Śląski kwartalnik historyczny Sobótka
článek v odborném periodiku

The transport revolution and Austrian Silesia 1742-1914
Petr Popelka
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vývoj dopravy a komunikací
Petr Popelka, Jiří Dvořák
Rok: 2015, Karolinum
kapitola v odborné knize

Zdeněk Kravar: Das Reichsarchiv Troppau. Die NS-Etappe in der Geschichte des Archivwesens in tschechisch Schlesien
Petr Popelka
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die Generationen im mitteleuropäischen Familienunternehmen vor dem Ersten Weltkrieg
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní problémy budování moderní dopravní infrastruktury v českých zemích v obodbí osvícenského absolutismu
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Horst Förster - Julia Herzberg - Martin Zückert: Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Postsozialismus
Petr Popelka
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Komunistická moc 1945-1989 v perspektivě historické mikroanalýzy
Petr Popelka, Lukáš Fasora
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku 1740-1914
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muzeum Miasta Gdyńe - Via viatores qvaerit. Mobilność spoleczna w dziejach krajów grupy wyszehradzkiej, 28. 5. - 31. 5. 2015
Petr Popelka
Rok: 2014
působení v zahraničí

Opavsko mezi Moravou a Pruskem. Výstavba dopravní infrastruktury na Opavsku v letech 1742 - 1914
Petr Popelka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Österreichische nationalbibliothek; Universität Wien - badatelský pobyt - 24. 11. - 28. 11. 2014, 27. 10. - 31. 10. 2014
Petr Popelka
Rok: 2014
působení v zahraničí

Paris Lodron Universität Salzburg, účast na mezinárodním workshopu, 2. 4. - 5. 4. 2014
Petr Popelka
Rok: 2014
působení v zahraničí

Dějiny výchovy a vzdělávání v moderní éře v pracích mladých historiků
Petr Popelka, Aleš Zářický, Lukáš Fasora
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Dopad hospodárské krize 70. let 19. století na rakousko-uherské železnicní společnosti
Petr Popelka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlavní problémy budování moderní silniční infrastruktury v českých zemích v době tereziánské a josefínské (na příkladu Slezsko-haličské silnice)
Petr Popelka
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nová krajina. Počátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru (do konce 60. let 20. století)
Petr Popelka
Rok: 2013, Časopis Matice motavské
článek v odborném periodiku

Polityka transportowa władców habsburskich na Śląsku Austriackim w czasach absolutyzmu oświeconego
Petr Popelka
Rok: 2013, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
článek v odborném periodiku

Vliv industrializace na změnu krajiny ostravsko-karvinského revíru. Příklad Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2013, Historická geografie
článek v odborném periodiku

Zrod moderní dopravy. Modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války.
Petr Popelka
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012, Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere
článek v odborném periodiku

Nacionální, politické a integrační aspekty městské dopravy v moravských městech do roku 1914
Petr Popelka, Michaela Závodná
Rok: 2012, Časopis matice moravské
článek v odborném periodiku

Několik poznámek k výzkumu geneze dopravní instrastruktury v českých zemích v 18. a 19. století
Petr Popelka
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Okresní silniční výbory ve Slezsku (1868 - 1928)
Petr Popelka
Rok: 2012, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

The Effect of Mining on the Landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th Centuries
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
stať ve sborníku

Změny krajiny v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Změny krajiny v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Změny krajiny v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Změny krajiny v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Budování dopravní infrastruktury a rozvoj města Těšína před první světovou válkou
Petr Popelka, Michaela Závodná
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Dopad industrializace na krajinu ostravsko-karvinského revíru. Změny v krajině v centrální části okresu Karviná od první poloviny 19. století do počátku 21. století
Renata Popelková, Petr Popelka, Monika Mulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Firma Gebrüder Klein jako příklad rodinného velkopodnikání éry průmyslové revoluce
Petr Popelka
Rok: 2011, Hospodářské dějiny - Economic History
článek v odborném periodiku

Historická krajina Slezské Ostravy a její proměny v 19. a 20. století
Petr Popelka, Renata Popelková, Monika Mulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání
Petr Popelka
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie textilního průmyslu na Jesenicku. Stav a perspektivy bádání
Petr Popelka
Rok: 2011
stať ve sborníku

Nacionální, politické a integrační aspekty městské hromadné dopravy v moravských městech od konce 19. století do roku 1938.
Michaela ZÁVODNÁ, Petr Popelka
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sobotínské mauzoleum rodiny Kleinů jako symbol osudů německého podnikatelstva v českých zemích ve 20. století
Petr Popelka
Rok: 2011, Historický ústav AV ČR
kapitola v odborné knize

The effect of mining on the landscape of Silesian Ostrava in the 19th and 20th centuries
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrod moderního podnikatelstva
Petr Popelka
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Zum Forschungstand der Geschichte Österreichisch-Schlesien in der tschechischen Historiographie des letzten Jahrzehnts (1996 - 2006)
Petr Popelka
Rok: 2011, Lit Verlag
kapitola v odborné knize

Košicko-bohumínská dráha a její role v dějinách města Český Těšín
Petr Popelka, Michaela ZÁVODNÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krejčiřík, M.: Kleinové. Historie Moravské podnikatelské rodiny
Petr Popelka
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Limity a možnosti podnikání žen v českých zemích v dlouhém 19. století
Petr Popelka
Rok: 2010, Historická demografie
článek v odborném periodiku

Podnikání a životní styl měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce ve světle pozůstalostních spisů
Petr Popelka
Rok: 2010, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Pozůstalostní spisy v městském a venkovském prostředí v 18.- 19. století
Radek Lipovski, Milan Myška, Petr Popelka, Aleš Zářický
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Sociální začleňování špičkových měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce na příkladu moravské podnikatelské rodiny Kleinů.
Petr Popelka
Rok: 2010, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District
Monika Mulková, Petr Popelka, Renata Popelková
Rok: 2010, Slovak Academy of Sciences
kapitola v odborné knize

Forms of Charity of Top Wealthy Town Businessmen in the Era of Industrial Revolution Shown on an Example of the Klein Family
Petr Popelka
Rok: 2009
stať ve sborníku

Historická analýza příčin periferního postavení jesenického regionu
Petr Popelka, Petr Rumpel, Tomáš Boruta, David Walter Novák
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Limity a možnosti podnikání žen v Rakouském císařství (1806 - 1914)
Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osudy mauzolea rodiny Kleinů jako symbol proměny postojů společnosti k podnikatelstvu ve 20. století
Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První válcovaná silnice na Moravě
Petr Popelka
Rok: 2009, Severní Morava
článek v odborném periodiku

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - 2 biogramy
Petr Popelka
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Dějiny Moravských chemických závodů
Petr Popelka
Rok: 2008, Neuveden
odborná kniha

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny 20. století II. (15 biogramů)
Petr Popelka, Milan Myška
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Podíl šlechty na železničním podnikání v habsburské říši. Základní srovnání situace v Anglii, Německu a habsburské říši
Petr Popelka, Aleš Zářický, Jiří Brňovják
Rok: 2008, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Podíl zemské samosprávy na budování lokální železniční sítě a zemská železniční akce v Rakouském Slezsku
Petr Popelka
Rok: 2008, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Poštmistr na příkladu Antona Franze Königa
Petr Popelka
Rok: 2008, Centrum pro studium demokracie a kultury
kapitola v odborné knize

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Prameny statistické povahy pro výzkum železniční dopravy do roku 1945
Petr Popelka, Milan Myška, Aleš Zářický
Rok: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Proměny cestování na moravských a slezských silnicích v dlouhém 19. století
Petr Popelka
Rok: 2008, Jihočeská univerzita
kapitola v odborné knize

Šlechtic podnikatelem - podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18.-19. století (ved. autorského kolektivu)
Jiří Brňovják, Aleš Zářický, Milan Myška, Radoslav Daněk, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Zbyněk Žouželka, Hana Šústková ... další autoři
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Biografický slovník Slezska a severní Moravy, NŘ 10. (22.), 4 hesla
Petr Popelka
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize

HISTORIE 2006 - Sborník prací z 12. celostátní studentské vědecké konference konané 7.-8. prosince 2006 v Ostravě (vědecká redakce)
Aleš Zářický, Petr Popelka
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalamoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické industriaizace.
Petr Popelka, Martin Jemelka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Počátky železnice na Jesenicku
Petr Popelka
Rok: 2007, Jesenicko. Vlastivědný sborník
článek v odborném periodiku

První ČSR. Studijní opora pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Blažena Gracová, Petr Popelka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rychlost cestování na moravských a slezských silnicích v 18. a 19. století
Petr Popelka
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výstavba silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1848 - 1918
Petr Popelka
Rok: 2007, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada 9. (21.) 1 heslo
Petr Popelka
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sešit 8 - Nová řada. - 7 biogramů
Petr Popelka
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Moravsko-slezská centrální dráha a vznik železniční sítě v západním Slezsku
Petr Popelka
Rok: 2006, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Motivation und Rentabilität des Eisenbahngewerbes in der Habsbugesmonarchie auf dem Beispiel der Eisenbahngesellschaften in Österreichisch-Schlesien
Petr Popelka
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stav výzkumu dějin Rakouského Slezska v české historiografii posledního desetiletí
Petr Popelka
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj jesenického průmyslu kamene v období mezi dvěma světovými válkami
Petr Popelka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vznik a vývoj Moravské pohraniční dráhy do jejího zestátnění v roce 1895
Petr Popelka
Rok: 2006, Střední Morava. Vlastivědná revue.
článek v odborném periodiku

Dr. Max Menger ve víru železničních jednání na říšské radě 1871 - 1907
Petr Popelka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Geneze dopravního systému v Rakouském Slezsku v letech 1742 - 1914
Petr Popelka
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy - 2 hesla
Petr Popelka
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize

Snaha Opavy o vybudování železnice ve čtyřicátých letech 19. století (K 150. výročí trati Opava - Svinov)
Petr Popelka
Rok: 2005, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy
článek v odborném periodiku

Státní silniční politika na Jesenicku v 2. polovině 19. století
Petr Popelka
Rok: 2005, Jesenicko. Vlastivědný sborník.
článek v odborném periodiku

Středověké komunikace na Jesenicku
Petr Popelka
Rok: 2005, Severní Morava. Vlastivědný sborník.
článek v odborném periodiku

Výstavba sítě státních silnic v Rakouském Slezsku v letech 1775 - 1846
Petr Popelka
Rok: 2005, Vlastivědný věstník moravský
článek v odborném periodiku

Geneze silniční sítě v Rakouském Slezsku v letech 1742 - 1918
Petr Popelka
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Postavení jesenického průmyslu na počátku 20. století
Petr Popelka
Rok: 2004, Severní Morava
článek v odborném periodiku

Ve stínu těžních věží. Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi
Petr Popelka, Aleš Zářický
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Struktura jesenického průmyslu na počátku 20. století
Petr Popelka
Rok: 2003
stať ve sborníku

Studia iuvenilia MMIII. Sborník studentských prací.
Petr Popelka
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obec Branná (Kolštejn) ve světle vceňovacích operátů stabilního katastru
Petr Popelka
Rok: 2001, Severní Morava
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
CEDS2České dějepis. ve sv. kontextu 2 - sem.
CESD2České dějepisectví ve svět. kontextu 2
DDCZDějiny dopravy v českých zemích
HGKCZHist. geografie a kartogr. českých zemí
HISGKHistoric. geografie a kartografie Evropy
KDHKapitoly z dějin historiografie
KDHYKapitoly z dějin historiografie
NCHG1Novodobá česká historiografie I
NCHG2Novodobá česká historiografie II
PCDOProblémy čs. dějin v období 1918-1945
SEMPRSeminární práce
USHÚvod do studia historie
ZHGKZáklady hist. geografie a kartografie
1DSCPDlouhé 19. st. v českých dějinách
1USHIÚvod do studia historie
2DSCSDlouhé 19. st. v českých dějinách - sem.
2KDHIKapitoly z dějin historiografie
3CDS2České dějepisectví ve svět. kontextu 2
3HHSDHistoriografie hospodář. a soc. dějin
3HSDEHospodářské a sociální dějiny
3ISE2Interpretační sem. k českému dějepis. 2
3SZ1SZZ - Dějiny materiální a duch. kultury
3SZ2SZZ - Česká historiografie
3SZ3SZZ - Hospodářské a sociální dějiny
3SZ3YSZZ - Teorie a koncepty kulturních dějin
4HSDPHospodářské a soc. dějiny (1945 - 1989)
4NCH1Novodobá česká historiografie 1
4NCH2Novodobá česká historiografie 2
5HSDHHosp. a soc. dějiny novov. s historiogr.
5HVDPHistoriogr. ve vztahu k tématu dis. pr.
6KKHSProstor a krajina v souč. hist. bádání
6UPOHÚvod do problematiky oral history
7DDCZDějiny dopravy v českých zemích
7PCSDProblémy čsl. dějin 1918-1945
7ZHGKZáklady hist. geografie a kartografie
9HSDHHosp. a soc. dějiny novov. s historiogr.
9HVDPHistoriogr. ve vztahu k tématu dis. pr.


AutorNázev práceTypRok
Pezda JanTurismus a časoprostorová imaginace měšťanů a venkovanů v 19. století: turistický pohled, životní světy, sociální praktikydisertační 2021 
Šebáková JanaOsudy sakrálních objektů na území "Velké Ostravy" v letech 1948 - 1968diplomová  
Patera Lukᚎelezorudná baňa Bindt v ére Kniežacej Těšínskej komory (1854 - 1905)diplomová 2020 
Debrecenyi JanOstrá hůrka jako místo paměti českého Slezskadiplomová 2018 
Kolenko JakubJan Klepl (1907-1965) a jeho přínos v oblasti hospodářských dějin a archivnictvídiplomová 2018 
Krsková LeontinaMěstský syndik éry regulovaného magistrátu. Příklad Kašpara Hauka, moravskoostravského syndikadiplomová 2018 
Asadova ShabnamVznik Ázerbájdžánské demokratické republiky 1918 - 1920diplomová 2016 
Pezda JanCestování a mobilita ve venkovském a maloměstském prostředí druhé poloviny 19. století ve světle vybraných ego-dokumentů.diplomová 2016 
Maňas MiroslavSocializace tradiční řemeslné výroby na příkladu papučářství na Valašskokloboucku (1948 - 1989)diplomová 2014 
Švábová KláraPodnikatelské a společenské aktivity rodiny Bartoňů z Dobenínadiplomová 2014 
Materna AlešZBROJNÍ VÝROBA VÍTKOVICKÝCH ŽELEZÁREN V LETECH 1891-1938diplomová 2012 
Štarman OndřejÚspěchy a neúspěchy v budování lokální železniční sítě na Moravě do roku 1914diplomová 2012 
Kočí IvetaVývoj společnosti Duchcovsko-podmokelská dráha, a.s. do jejího zestátnění v roce 1886diplomová 2009 
Malík DrahoslavČinnost správní komise v Ostravě v letech 1918 - 1924diplomová 2009 
Moravcová JanaStředoevropské cestování na přelomu 18. a 19. století (na základě dobových tištěných pramenů)diplomová 2008 
Závodná MichaelaRole městské dopravy při budování moderního industriálního velkoměsta (na příkladu Ostravy)diplomová 2008 
Dobešová TerezaDelikty proti náboženství před krajským soudem v Olomouci v letech 1918-1921bakalářská 2022 
Kociánová AnetaHanobení republiky a urážka prezidenta na Hlučínsku mezi lety 1923 - 1938.bakalářská 2021 
Zuchnický JanAlois Kacíř a jeho význam pro organizaci slezského zemědělství v první polovině 20. století.bakalářská 2019 
Musilová MonikaProměny společnosti v Bruntále v letech 1945 - 1948bakalářská 2018 
Patera Lukᚎelezorudná baňa Bindt v ére Banskej a hutnej spoločnosti (1906-1939)bakalářská 2018 
Buroňová ZuzanaObecní kroniky jako pramen pro poznání environmentálních dějin průmyslového centra 20. stoletíbakalářská 2014 
Přendík PetrRukopisné silniční mapy v Moravském zemském archivu Brno jako pramen pro poznání vývoje silniční sítě 18. a první poloviny 19. stoletíbakalářská 2014 
Slavíková IvanaPočátky rekultivace krajiny ostravsko-karvinského revíru v 50. a 60. letech 20. stoletíbakalářská 2013 
Maňas MiroslavŘemeslná výroba papučí ve Valašských Kloboukách v první polovině 20. stoletíbakalářská 2012 
Braná ZuzanaHistorie těžby a zpracování vápence ve Vitošově (okres Šumperk)bakalářská 2011 
Kuthanová LenkaŽivotní osudy Dr. Josefa Hartmannabakalářská 2011 
Zais JakubHistorie dědičné pošty ve Svitavách v kontextu vývoje poštovnictví v českých zemích v 18. a 19. stoletíbakalářská 2011 
Štarman OndřejRole zemské samosprávy v procesu budování lokální železniční sítě Moravy (do roku 1918).bakalářská 2009 
Řeha TomášEdice cestovního deníku Jana Nepomuka Mitrovskéhobakalářská 2008 


Československá společnost v první polovině 20. století
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Československá společnost v meziválečném období: kontinuita, transformace, profesionalizace II.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Československá společnost v meziválečném období: kontinuita, transformace, profesionalizace
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace výuky historiografie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Proces industrializace a změny krajiny v ostravské průmyslové oblasti v 19. a 20. století
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2014
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Zrod moderní hospodářské elity. Vzestup a pád podnikatelské rodiny Kleinů.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
TikTok
soundcloud
rss
social hub