Akademický senát Ostravské univerzity

Složení Akademického senátu OU platné pro funkční období 2018 – 2021
Akademický senát Ostravské univerzity má 38 členů, z toho 25 akademických pracovníků a 13 studentů.

Harmonogram zasedání Akademického senátu OU v akademickém roce 2018/2019
Akademický senát Ostravské univerzity zasedá zpravidla každé třetí pondělí v měsíci s výjimkou letních prázdnin.

Harmonogram zasedání Akademického senátu OU v akademickém roce 2019/2020

Dokumenty Akademického senátu OU

Zápisy ze zasedání Akademického senátu OU
Zápisy ze zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity v elektronické podobě od 17. ledna 2001.

Protokoly z voleb kandidáta na rektora
Akademický senát Ostravské univerzity zpravidla jednou za čtyři roky volí kandidáta na rektora Ostravské univerzity.

Volby do Akademického senátu OU

Výsledky voleb do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2018-2021
Seznamy zvolených členů AS OU pro volební období 2018-2021.

Seznamy kandidátů na členství v Akademickém senátu Ostravské univerzity pro volební období 2018-2021
Volební komise AS OU projednala podané návrhy kandidátů řádných voleb do AS OU do komory akademických pracovníků i do komory studentů.

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2018-2021
Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu Ostravské univerzity pro volební období 2018-2021.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 05. 2019