Složení Akademického senátu OU platné pro funkční období 2021 − 2024

Vedení AS OU
Předsedkyně
Fakulta sociálních studií
 
Místopředseda za komoru akademických pracovníků
 
Místopředseda za studentskou komoru
Mgr. Lukáš Slovák
Pedagogická fakulta
 

Členové AS OU
Komora akademických pracovníků
Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií
Fakulta sociálních studií
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Filozofická fakulta
Lékařská fakulta
Pedagogická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Přírodovědecká fakulta
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
 
Studentská komora
Mgr. Jan Lisník
Fakulta sociálních studií
BcA. Michael Jermář, DiS.
Fakulta umění
Ondřej Milt
Fakulta umění
Bc. Jana Hájková
Filozofická fakulta
Anežka Morysová
Filozofická fakulta
Karolína Kyšková
Lékařská fakulta
MUDr. Martin Palička
Lékařská fakulta
Bc. Valeria Skopelidou
Lékařská fakulta
Jaroslav Lichota
Pedagogická fakulta
Mgr. Lukáš Slovák
Pedagogická fakulta
Mgr. Eva Bílková
Přírodovědecká fakulta
Magdaléna Franková
Přírodovědecká fakulta


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 03. 2024