Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Aktuální výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Filtr   
+

           
 
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013


Referent/ka studijního oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2023

Uklízeč / uklízečka
Nabídka práce na Vysokoškolských kolejích OU.
Termín: 6. 12. 2023

Finanční manažer/ka projektů Oddělení pro podporu projektů PdF OU
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 4. 12. 2023

Referent/ka ekonomického oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 12. 2023

Odborný/á asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 12. 2023

Grafik / grafička
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2023

Referent/ka (juniorní pozice) nebo odborný/á referent/ka (seniorní pozice) oddělení pro studium a celoživotní vzdělávání
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 11. 2023

Vedoucí provozně-technického oddělení
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 11. 2023

Samostatný knihovník / samostatná knihovnice pro univerzitní knihovnu
Výběrové řízení Univerzitní knihovny OU.
Termín: 26. 11. 2023

Referent/ka personalistiky nebo personální specialista/ka pro fakulty a rektorátní pracoviště (senior pozice)
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 24. 11. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biofyziku, fyziku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 11. 2023

Odborný asistent se zaměřením na výpočetní chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 11. 2023

Profesor/ka se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 11. 2023

Profesor/ka se zaměřením na ICT ve vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 11. 2023

VP3 leader / excelentní pracovník 2 projektu LERCO, v případě uchazeče s titulem doc./prof. může být také rozšířeno o odpovídající akademickou pozici docenta/profesora na Katedře fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na didaktiku hudební výchovy, hudební psychologii a hudební pedagogiku s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry hudební výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na didaktiku výtvarné výchovy, výtvarné disciplíny a intermedia s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na tělesnou výchovu ve vzdělávání s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry studií lidského pohybu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na didaktiku občanské výchovy s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry výchovy k občanství
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na didaktiku technické a pracovní výchovy s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry technické a pracovní výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na informační a komunikační technologie ve vzdělávání s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry informačních a komunikačních technologií
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na lingvistiku s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na aplikovanou matematiku s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry matematiky s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na obecnou didaktiku s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry pedagogiky a andragogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na preprimární a primární vzdělávání s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry preprimární a primární pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na psychologii s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry pedagogické a školní psychologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na anglický jazyk s didaktikou s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry anglického jazyka s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Profesor nebo docent nebo odborný asistent se zaměřením na sociální pedagogiku s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry sociální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2023

Vedoucí týmu komunikace a popularizace, tiskový/á mluvčí
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 11. 2023

Vedoucí projektového oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 11. 2023

Recepční/vrátný/á na koleje Ostravské univerzity ve Slezské Ostravě (Hladnov)
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 10. 11. 2023

Specialista – rehabilitační lékař
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 11. 2023

Programátor
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 11. 2023

Výzkumník (systemizovaná pozice Postdoc I nebo Výzkumník II) v rámci projektu REFRESH - Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 2. 11. 2023

Samostatný výzkumník (systemizovaná pozice Výzkumník III) v rámci projektu REFRESH - Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 2. 11. 2023

Vedoucí výzkumník (systemizovaná pozice Výzkumník III) v rámci projektu REFRESH - Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 2. 11. 2023

Výzkumný asistent projektu „REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries“
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 20. 10. 2023

Administrativní pracovník Centra pro rozvoj a inovace (CRI)
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 10. 2023

Referent/ka pro vědu a výzkum
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 13. 10. 2023

Vedoucí projektového oddělení (vedoucí pracovník senior)
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2023

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2023

Referent/ka personalistiky (junior pozice) Personálního oddělení Pedagogické fakulty
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 9. 2023

Samostatný/á asistent/ka – tiskař
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 9. 2023

Přednosta / přednostka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na rehabilitaci a tělovýchovné lékařství LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 29. 9. 2023

Profesor/ka se zaměřením na biostatistiku, bioinformatiku a analýzu dat
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 29. 9. 2023

Referent/ka pro organizaci eventů Centra mezinárodní spolupráce
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 29. 9. 2023

Odborný/á asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 28. 9. 2023

Post-doc pracovník se zaměřením na ekonomickou a urbánní geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 9. 2023

Pitevní sanitář/ pitevní sanitářka
Nabídka volného pracovního místa na Lékařské fakultě OU.
Termín: 21. 9. 2023

Specialista se zaměřením na virtuální realitu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 9. 2023

Asistent se zaměřením na indoor a outdoor pohybové a sportovní hry
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 9. 2023

Lektor/ka se zaměřením na praktické lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 9. 2023

Laborant / technik se zaměřením na průtokovou cytometrii v hematoonkologickém výzkumu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 9. 2023

Specialista – bioinformatik se zaměření na software and web development
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 9. 2023

Projektový manažer
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 8. 2023

Marketingový specialista
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 8. 2023

Specialista – materiálový technik se zaměřením na medicínu katastrof
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 8. 2023

Lektor/ka se zaměřením na ergoterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2023

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2023

Lektor/ka se zaměřením na dětskou neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2023

Asistent se zaměřením na výuku praktických disciplín v oboru výtvarné výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2023

Postdoktorand v oboru mořské biologie a zoologie bezobratlých se zaměřením na karcinologii (m/ž)
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2023

Lektor/ka se zaměřením na radiologii a zobrazovací metody
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2023

Asistent/ka se zaměřením na ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2023

Lektor/ka se zaměřením na chemii, biochemii a laboratorní management
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2023

Lektor/ka se zaměřením na mikrobiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatologii / stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2023

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na stomatologii/stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biologii, molekulární biologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2023

Odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku (surdopedie)
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 8. 2023

Specialista/specialistka zahraničních vztahů Centra mezinárodní spolupráce
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 10. 8. 2023

Výzkumník II se zaměřením na hematologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2023

Referent / referentka ekonomického oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 4. 8. 2023

Pitevní sanitář / pitevní sanitářka
Nabídka volného pracovního místa na Lékařské fakultě OU.
Termín: 31. 7. 2023

Odborný/á asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2023

Pracovník Oddělení pro podporu projektů – Finanční manažer
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 7. 2023

Recepční / vrátný-vrátná
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 7. 2023

Odborný asistent se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2023

Asistent se zaměřením na informační a komunikační technologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2023

Odborný asistent se zaměřením na informační a komunikační technologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2023

Odborný asistent se zaměřením na hudební teorii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2023

Vědecký pracovník v Laboratoři genomiky a evoluce protistů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 7. 2023

Laborant/technik se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 7. 2023

Referent/ka oddělení pro studium a celoživotní vzdělávání
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 19. 7. 2023

Referent pro vědu a výzkum
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 19. 7. 2023

Research group leader / Scientist (Research Grant „Global Experts“)
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 7. 2023

VP1 Laborant projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 7. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na molekulární biologii a genetiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2023

VP8 Leader/Excelentní pracovník projektu LERCO
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 6. 2023

Asistent/ka se zaměřením na sólový zpěv
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 24. 6. 2023

Docent v oblasti muzikologie se zaměřením na hudební teorii a analýzu, interpretační analýzu nebo provozovací praxi hudby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 24. 6. 2023

Vedoucí katedry dechových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry grafiky a kresby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry klávesových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry malby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry strunných nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Profesor nebo docent se zaměřením na speciální pedagogiku s funkčním zařazením na pozici vedoucího katedry speciální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 19. 6. 2023

Odborný asistenta se zaměřením na ruský jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 6. 2023

Docent se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 6. 2023

Docenta se zaměřením na britskou a americkou literaturu a kulturu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 6. 2023

Odborný asistent se zaměřením na anglický jazyk a didaktiku anglického jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 6. 2023

VP3 Projektový manažer, VP3 Administrativa projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2023

VP2 (BFY) Odborný pracovník (junior/postdoc) 2 projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2023

VP2 (BFY) Odborný pracovník (junior/postdoc) 2 projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2023

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku základů společenských věd
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2023

Docent se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2023

Lektor se zaměřením na výuku synchronních disciplín (čeština pro cizince, čeština pro nebohemisty, prosemináře, semináře normativní mluvnice)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2023

Postdoc I
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2023

Docent se zaměřením na románskou jazykovědu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2023

Odborný asistent se zaměřením na španělskou jazykovědu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2023

Odborný asistent se zaměřením na latinskou filologii a/nebo starověké dějiny
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2023

Právník
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 4. 6. 2023

Vedoucí katedry informatiky a počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 2. 6. 2023

Vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 2. 6. 2023

Projektový/á manažer/ka pro marketing a logistiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 6. 2023

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na český jazyk a didaktiku českého jazyka
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2023

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na český jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2023

Odborný asistent se zaměřením na politologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2023

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na psychologii zdraví, psychopatologii a pedagogickou psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2023

Docent/docentka se zaměřením na psychologii zdraví a pedagogickou psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2023

Odborný asistent / odborná asistentka v oboru prevence kriminality
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2023

Profesor nebo docent se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2023

Studijní poradce/poradkyně
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 5. 2023

Odborný asistent nebo asistent pro environmentální geografii se zaměřením na krajinné plánování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2023

Odborný asistent se zaměřením na politickou a regionální geografii a učitelství geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2023

Referent (ka) personalistiky (junior pozice)
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 21. 5. 2023

Údržbář
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 21. 5. 2023

Postdoktorandský výzkumný pracovník v oblasti preklinického vývoje produktů terapie NK buňkami
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 5. 2023

Asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na otorinolaryngologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na mikrobiologii, parazitologii, genetiku a virologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2023

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na pediatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na mikrobiologii a technologii potravin
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2023

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2023

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2023

Samostatný specialista v oblasti ochrany veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 5. 2023

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na humanitní a sociální vědy ve zdravotnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 5. 2023

Lektor nebo odborný asistent se zaměřením na chirurgické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 5. 2023

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na pediatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 5. 2023

Odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku (etopedie)
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2023

Studijní poradce/poradkyně
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 5. 5. 2023

Junior Researcher/Postdoc
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2023

Ředitel Evropského výzkumného institutu sociální práce FSS OU
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU
Termín: 30. 4. 2023

Odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku (logopedie)
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2023

Profesor se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2023

Finanční manažer
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2023

Projektový manažer
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2023

Administrátor projektu pro Hematoonkologickou kliniku LF OU
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 29. 4. 2023

Referent pro VaV
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 24. 4. 2023

Odborný technik na Ústavu histologie a embryologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 4. 2023

Ředitel Centra excelence IT4Innovations – Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské univerzity (CE IT4I – ÚVAFM)
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 15. 4. 2023

Provozní budovy PdF OU
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 4. 2023

Samostatný/á referent/ka – produkční
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 4. 2023

Vedoucí Katedry zubního lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 4. 2023

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na stomatologii/stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 4. 2023

Ombudsman Ostravské univerzity
Výběrové řízení Ostravské univerzity.
Termín: 31. 3. 2023

Údržbář
Výběrové řízení rektorátu OU.
Termín: 31. 3. 2023

Referent/ka ekonomického oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 3. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 3. 2023

Projektový/finanční manažer/ka
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 3. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 3. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na ortopedii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 3. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na traumatologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 3. 2023

Lektor/ka se zaměřením na histologii a embryologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 3. 2023

Lektor/ka se zaměřením na soudní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 3. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na soudní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 3. 2023

Absolventský program pro nelékařský zdravotnický personál pro rok 2023-2024
Nabídka Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2023

Referent pro vědu a výzkum
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2023

Statistik pro lékařské a nelékařské zdravotnické obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 3. 2023

Lektor/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 3. 2023

Specialista / specialistka zahraničních vztahů Centra mezinárodní spolupráce
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 8. 3. 2023

Personální specialista
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 8. 3. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biomechaniku a biofyziku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2023

Vedoucí katedry matematiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 2. 2023

Vedoucí Katedry zdravotně-sociálních studií
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU
Termín: 28. 2. 2023

Pracovník Oddělení pro podporu projektů – Finanční manažer
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 28. 2. 2023

Referent
Nabídka volné pracovní pozice Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 2. 2023

Koordinátor klinických studií
Nabídka volné pracovní pozice Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 2. 2023

Asistent(ka) / administrátor(ka) Erasmus
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 16. 2. 2023

Lékař/ka a asistent/ka nebo lektor/ka
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 2. 2023

Odborný asistent se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 2. 2023

Projektový manažer
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 12. 2. 2023

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na stomatologii / stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 2. 2023

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 5. 2. 2023

Technik Provozně-technického oddělení
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 1. 2023

Zdravotní laborant
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 1. 2023

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 1. 2023

Odborný asistent se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 1. 2023

Administrativní pracovník pro podporu výzkumného týmu
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 1. 2023

Asistent/ka se zaměřením na otorinolaryngologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 21. 1. 2023

Vedoucí oddělení pro studium a CŽV
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 1. 2023

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na mikrobiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2023

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2023

Administrátor(ka) – referent(ka) veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 11. 1. 2023

Vedoucí právního oddělení
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 8. 1. 2023

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku tělesné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2022

Asistent se zaměřením na geometrii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2022

Odborný asistent se zaměřením na obecnou didaktiku, kurikulum ZŠ/SŠ a odborné praxe
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2022

Referent
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2022

Odborný laborant / odborná laborantka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 27. 12. 2022

Metodik / právník se zaměřením na veřejné zakázky
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 23. 12. 2022

Odborný asistent pro ekologii a ochranu biodiverzity
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 12. 2022

Specialista / specialistka komunikace a popularizace vědy
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 12. 2022

Lektor/ka se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 12. 2022

Odborný asistent pro buněčnou a vývojovou biologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 12. 2022

Projektový manažer / projektová manažerka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 14. 12. 2022

Lektor se zaměřením na francouzský praktický jazyk a reálie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2022

Odborný asistent pro obor didaktika dějepisu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2022

Odborný asistent se zaměřením na dějiny filozofie, specializace antická filozofie a etika
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2022

Výzkumník II
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2022

Odborný asistent se zaměřením na anglický jazyk a didaktiku anglického jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2022

Asistent se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2022

Programátor IT junior
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 7. 12. 2022

Uklízeč / Uklízečka
Nabídka volného pracovního místa Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2022

Programátor/ka IT software architekt/ka se zaměřením na geoinformační systémy a archeogenetiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 3. 12. 2022

Lektor/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na mikrobiologii, parazitologii a virologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2022

Administrátor(ka) – referent(ka) veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 11. 2022

Pracovník klinických registrů
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2022

Koordinátor klinických studií
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2022

Vedoucí katedry matematiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2022

Výzkumník I-III – (neakademik) v oblasti datové analýzy a strojového učení
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 9. 11. 2022

Vedoucí týmu komunikace a popularizace
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 6. 11. 2022

Odborný asistent / Odborná asistentka se zaměřením na pediatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 11. 2022

Referent/ka pro zahraniční vztahy
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 11. 2022

Přednosta / přednostka Ústavu soudního lékařství FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na soudní lékařství LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 11. 2022

Přednosta / přednostka Kliniky infekčního lékařství FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na infekční lékařství LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 11. 2022

Přednosta / přednostka Kliniky nukleární medicíny FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na nukleární medicínu LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 11. 2022

Přednosta / přednostka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na otorinolaryngologii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 11. 2022

Přednosta / přednostka Kliniky úrazové chirurgie a ortopedie FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na úrazovou chirurgii a ortopedii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 11. 2022

Přednosta / přednostka Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na orální a maxilofaciální chirurgii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 11. 2022

Přednosta / přednostka Neurochirurgické kliniky FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na neurochirurgii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 11. 2022

Projektový referent
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 11. 2022

Finanční manažer
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 11. 2022

Marketingový specialista
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 11. 2022

Lékař se specializovanou způsobilostí
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 10. 2022

Lékař bez specializované způsobilosti nebo absolvent LF
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 10. 2022

Referent/ka specializačního vzdělávání
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 10. 2022

Správce budovy
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 10. 2022

Zdravotní laborant nebo jiný odborný pracovník nebo odborný pracovník v laboratorních metodách
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 10. 2022

Lektor – odborný pracovník projektu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 10. 2022

Odborný asistent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry filozofie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry sociologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry slavistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry českého jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry české literatury a literární vědy
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry dějin umění a kulturního dědictví
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry romanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry germanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry psychologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry historie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Vedoucí katedry latinského jazyka a kultury
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2022

Administrátor – Referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 8. 10. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku (logopedie)
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2022

Asistent se zaměřením na metody a technologie pro behaviorální zdraví
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2022

Asistent se zaměřením na didaktiku plavání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2022

Asistent se zaměřením na poradenství ve výživě
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2022

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku tělesné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na didaktiku pracovní a technické výchovy pro primární a preprimární pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 3. 10. 2022

Referent/ka oddělení pro studium a celoživotní vzdělávání
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 9. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na mikrobiologii, parazitologii, genetiku a virologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 29. 9. 2022

Lektor/ka se zaměřením na imunologii a alergologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 21. 9. 2022

Lektor/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 21. 9. 2022

Asistent/asistentka kvestora a prorektorů/kanceláře rektora
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 16. 9. 2022

Zdravotní laborant nebo jiný odborný pracovník
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 9. 2022

Lektor/ka se zaměřením na endokrinologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 9. 2022

Marketingový specialista pro koordinaci studentských praxí a spolupráci se zaměstnavateli
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 1. 9. 2022

Specialista zahraničních vztahů
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2022

Postdoktorand - specialista na průtokovou cytometrii – hematoonkologie a imunoterapie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 8. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na obecnou psychologii, vývojovou a sociální psychologii, psychologii osobnosti a metodologii výzkumu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na psychologii osobnosti, obecnou psychologii, sociální a vývojovou psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2022

Odborný asistent se zaměřením na britskou a americkou literaturu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku (logopedie)
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2022

Odborný asistent se zaměřením hra na housle
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 8. 2022

Lektor/ka se zaměřením na dětské lékařství (úvazek 10 %)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Lektor/ka se zaměřením na dětské lékařství (úvazek 15 %)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na dětské lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Lektor/ka se zaměřením na radiologii a zobrazovací metody
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na molekulární patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2022

Docent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2022

Odborný asistent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2022

Lektor se zaměřením na francouzský praktický jazyk a reálie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2022

Odborný asistent se zaměřením na Anglický jazyk a didaktiku anglického jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2022

Odborný asistent pro mikrobiologii a ekotoxikologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 8. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatologii / stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 8. 2022

Odborný referent IT - Pracovník kartového centra / helpdesk infrastruktury
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 30. 7. 2022

Referent/ka studijního oddělení pro mezinárodní spolupráci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 7. 2022

Samostatný knihovník / Samostatná knihovnice
Výběrové řízení Univerzitní knihovny OU.
Termín: 30. 6. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na výuku nelékařských zdravotnických oborů
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Vhodné i pro cizince
Termín: 29. 6. 2022

Referent/ka spisové služby
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 27. 6. 2022

Lékař se specializovanou způsobilostí
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 6. 2022

Lékař bez specializované způsobilosti nebo absolventa LF
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 6. 2022

Docent / docentka se zaměřením na sociální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 25. 6. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2022

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii (úvazek 10%)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2022

Lektor/ka se zaměřením na ergoterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2022

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii (úvazek 20%)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2022

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii (úvazek 10%)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2022

Administrativní pracovník Referátu projektové podpory
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 6. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na molekulární patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 6. 2022

Lektor se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Lektor/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník (úvazek 40 %)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník (úvazek 20 %)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Lektor/ka nebo asistent/ka se zaměřením na výživu člověka a nutriční terapii a současně nutriční terapeut/ka
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Lektor/ka se zaměřením na kožní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2022

Asistent se zaměřením hra na lesní roh
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 5. 6. 2022

Asistent nebo odborný asistent na pozici vedoucího ateliéru koncept-objekt-instalace
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 5. 6. 2022

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 2. 6. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Profesor nebo docent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Vhodné i pro cizince
Termín: 31. 5. 2022

Docent se zaměřením na didaktiku technické výchovy nebo odborný asistent se zaměřením na didaktiku technické výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Odborný asistent se zaměřením na prostorovou tvorbu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Profesor se zaměřením na didaktiku výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Asistent se zaměřením na pohybové hry
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Investiční technik / Technický dozor investora
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 5. 2022

Sekretář
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2022

Odborný referent IT - Helpdesk infrastruktury
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 27. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatologii / stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyziologii, biomechaniku a ergonomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na management ve zdravotnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na geriatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na chirurgické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na interní ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na pediatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2022

Referent pro vědu a výzkum / referent studijního oddělení
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 24. 5. 2022

Odborný asistent se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 5. 2022

Asistent se zaměřením na aplikovanou informatiku a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 5. 2022

Přednosta / přednostka Neurologické kliniky FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na neurologii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2022

Přednosta / přednostka Kliniky onkologické FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na onkologii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2022

Přednosta / přednostka Kliniky hematoonkologie FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na hematoonkologii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2022

Profesor v oboru Dějiny umění se zaměřením na barokní umění
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2022

Odborný asistent se zaměřením na mediální studia
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2022

Odborný asistent se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2022

Lektor se zaměřením na francouzský praktický jazyk a reálie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2022

Docent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2022

Specialista/specialistka náboru a péče o studenty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2022

Associate Professor / Professor at the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 30. 4. 2022

Odborný asistent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2022

Administrátor IT junior
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 18. 4. 2022

Research group leader / Scientist (Research Grant „Global Experts“)
Vacancy at the University of Ostrava.
Termín: 15. 4. 2022

Výzkumník v oboru molekulární parazitologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 4. 2022

Zdravotní laborant nebo jiný odborný pracovník nebo odborný pracovník v laboratorních metodách
Nabídka volné pracovní pozice Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 11. 4. 2022

Postdok - výzkumný pracovník / výzkumník se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 4. 2022

Principal investigator for cell therapy team – Hematooncology and Immunotherapy
Vacancy at the Faculty of Medicine
Termín: 8. 4. 2022

Docent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Vhodné i pro cizince
Termín: 8. 4. 2022

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na radioterapii, radiační ochranu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 4. 2022

Odborný asistent se zaměřením na sociální práci / zdravotně-sociální práci se  specifickými cílovými skupinami
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 3. 2022

Vedoucí oddělení pro studium a CŽV
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 27. 3. 2022

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatologii / stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Vhodné i pro cizince
Termín: 15. 3. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatologii / stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Vhodné i pro cizince
Termín: 15. 3. 2022

Lektor/ka se zaměřením na stomatologii / zubní techniku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Vhodné i pro cizince
Termín: 15. 3. 2022

Odborný asistent se zaměřením na botaniku a celoživotní vzdělávání
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 3. 2022

Lékař/ka a asistent/ka nebo lektor/ka
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 3. 2022

Administrátor IT junior
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 6. 3. 2022

Odborný referent IT - Helpdesk infrastruktury
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 6. 3. 2022

Lektor/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 3. 2022

Lektor/ka se zaměřením na ortopedii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 3. 2022

Postdok výzkumný pracovník / výzkumník – Molekulární biologie a nanomedicína
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 2. 2022

Lektor/ka se zaměřením na neurochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 2. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 2. 2022

Výzkumník I - (neakademik) projektu „Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence“ – AI-Met4Laser
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 25. 2. 2022

Odborný/á laborant/ka (pro Hematoonkologickou kliniku FNO a LF OU)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 2. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 2. 2022

Docent/ka se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 2. 2022

Lektor/ka se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 2. 2022

Asistent/ka se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 2. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 2. 2022

Technik IT
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 15. 2. 2022

Referent/ka oddělení specializačního vzdělávání
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 2. 2022

Přednosta / přednostka Chirurgické kliniky FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na chirurgii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 2. 2022

Assistant Professor at the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 7. 2. 2022

Associate Professor / Professor at the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 7. 2. 2022

Administrátor – Referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 1. 2022

Asistent/ka se zaměřením na ORL medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 21. 1. 2022

Odborný asistent se zaměřením na kulturní dějiny novověku a doby nejnovější
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 20. 1. 2022

Projektový / finanční manažer/manažerka
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2022

Biomedicínský technik/technička v projektu simulační centrum „cvičná nemocnice“
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2022

Asistent/ka se zaměřením na ORL medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2022

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2022

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii a ergoterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2022

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 1. 2022

Finanční manažer projektů
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 12. 1. 2022

Hlavní manažer/ka projektu LERCO
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 1. 2022

Ředitel/ředitelka Simulačního centra Lékařské fakulty OU
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 1. 2022

Výzkumník I se zaměřením na onomastiku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 1. 2022

Sekretář – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 1. 2022

Assistant Professor at the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 31. 12. 2021

Laborant
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 31. 12. 2021

Lektor/ka se zaměřením na alergologii a klinickou imunologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 12. 2021

Profesor nebo docent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 12. 2021

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 12. 2021

Provozní technik / vedoucí Provozně-technického oddělení
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 11. 12. 2021

Investiční technik / vedoucí Investičního oddělení
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 11. 12. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologii a vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2021

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na pediatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2021

Lektor se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2021

Asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2021

Odborný laborant
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 12. 2021

Výzkumník I - (neakademik) v oblasti umělé inteligence a zpracování obrazu v projektu Meddiag II (OP PIK – APLIKACE)
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 9. 12. 2021

Postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 9. 12. 2021

Postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 12. 2021

Redaktor / odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 8. 12. 2021

Postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2021

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na klinickou farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 12. 2021

Odborný asistent pro geoinformatiku se zaměřením na fyzickou geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 12. 2021

Odborný asistent se zaměřením na památkovou péči
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 12. 2021

Asistent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 12. 2021

Docent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 12. 2021

Docent se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 12. 2021

Profesor se zaměřením na slovanskou jazykovědu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 12. 2021

Výzkumník I se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 12. 2021

Výzkumník II se zaměřením na medievistiku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2021

Odborný asistent – Specialista v oboru muzikoterapie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 11. 2021

Asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na angiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 28. 11. 2021

Vedoucí Ústavu histologie a embryologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 11. 2021

Postdok výzkumný pracovník / výzkumník – Molekulární biologie a nanomedicína
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 11. 2021

Samostatný referent Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 22. 11. 2021

Referent pro vědu a výzkum / referent studijního oddělení FSS OU
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 16. 11. 2021

Profesor se zaměřením na hygienu práce, bezpečnost práce
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 11. 2021

Asistent se zaměřením na informatiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2021

Odborný asistent se zaměřením na informatiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2021

Docent se zaměřením na informatiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2021

Administrátor – referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 7. 11. 2021

Referent/ka studijního oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 11. 2021

Asistent se zaměřením na výuku předmětů bloku internacionalizace v cizím jazyce
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 5. 11. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na histologii a embryologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 11. 2021

Mzdová účetní / vedoucí mzdová účetní
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 29. 10. 2021

Samostatný knihovník / Samostatná knihovnice
Výběrové řízení Univerzitní knihovny OU.
Termín: 27. 10. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na  lékařskou chemii, klinickou biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 10. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na  mikrobiologii, parazitologii, genetiku a virologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 10. 2021

Přednosta / přednostka Ústavu laboratorní medicíny FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na biochemii nebo farmakologii nebo hematologii LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 10. 2021

Přednosta / přednostka Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky FNO a LF OU a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na patologii nebo lékařskou genetiku LF OU
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 10. 2021

Head of the Department of Mathematics
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 15. 10. 2021

Odborný asistent v oboru sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 14. 10. 2021

Asistent v oboru odborné praktické vzdělávání
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 14. 10. 2021

Asistent(ka) Centra marketingu a komunikace
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 13. 10. 2021

Vedoucí katedry intermédií
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 10. 10. 2021

Asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2021

Docent/ka se zaměřením na angiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2021

Asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na angiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2021

Asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2021

Asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na revmatologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2021

Lektor/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2021

Asistent/ka se zaměřením na alergologii a klinickou imunologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2021

Referent pro zahraniční a vnější vztahy FSS OU
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 2. 10. 2021

Manažer/metodik kvality Centra pro kvalitu
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 1. 10. 2021

Postdoc Research Fellow / Researcher – Epidemiology and statistics
Vacancy at the Faculty of Medicine.
Termín: 30. 9. 2021

Specialista II
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 25. 9. 2021

Výzkumný pracovník v oboru archeogenetika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU
Termín: 24. 9. 2021

Profesor se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 9. 2021

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na výuku předmětů směřující k publikační aktivitě, vědeckovýzkumné a tvůrčí činnosti
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 9. 2021

Asistent nebo odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 4. 9. 2021

Profesor nebo docent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 4. 9. 2021

Administrátor – referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 2. 9. 2021

Manažer dat programu 4
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2021

Student Ph.D. odborný pracovník programu 4
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2021

Administrátor IT
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 20. 8. 2021

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na epidemiologie a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na ORL medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2021

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na nemocniční hygienu a epidemiologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 8. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologii a imunogenetiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 8. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na soudní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 8. 2021

Přednosta / přednostka Kliniky dětského lékařství FN Ostrava
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 16. 8. 2021

Přednosta / přednostka Urologické kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 16. 8. 2021

Docent se zaměřením na stomatologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 8. 2021

Právník / právnička, vedoucí právního oddělení
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 8. 2021

Vedoucí Ústavu zobrazovacích metod
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 8. 2021

Postdoc / výzkumník II v oboru molekulární a buněčná biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Docent / profesor se zaměřením na politickou a kulturní geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Odborný asistent se zaměřením na zahraniční politiku a diplomacii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Výzkumný pracovník v oboru bioinformatiky a molekulární biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Výzkumný pracovník v oboru biologie řas
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Odborný asistent se zaměřením na ekonomickou geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 8. 2021

Vedoucí katedry psychologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 2. 8. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 8. 2021

Docent se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 8. 2021

Profesor se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 8. 2021

Referent prodeje / knihkupec
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 2. 8. 2021

Koordinátor klinických studií/studiová sestra
Nabídka volné pracovní pozice Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 31. 7. 2021

Redaktor / editor (odborný administrativní pracovník)
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 7. 2021

Administrátor – referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 7. 2021

Finanční manažer
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2021

Projektový referent
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2021

Lektor/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 7. 2021

Asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 7. 2021

Lektor se zaměřením na výuku synchronních disciplín (čeština pro cizince, čeština pro nebohemisty, prosemináře)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 7. 2021

Copywriter, specialista komunikace
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 25. 7. 2021

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na diabetologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 7. 2021

Programátor IT software architekt se zaměřením na geoinformační systémy a archeogenetiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Odborný asistent se zaměřením na sportovní tréning, výživu a výkonnost
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Asistent se zaměřením na informatiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Odborný asistent se zaměřením na informatiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Odborný asistent se zaměřením na informační a komunikační technologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Asistent se zaměřením na sportovní hry
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Asistent se zaměřením na základní a sportovní gymnastiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Výzkumník III se zaměřením na archeologii a archeogenetiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2021

Asistent(ka) Centra marketingu a komunikace
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 21. 7. 2021

Vědecký pracovník – výzkumník I (neakademik) projektu AI-Met4AI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 20. 7. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biofyziku, fyziku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 16. 7. 2021

Profesor/ka se zaměřením na gastroenterologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 7. 2021

Docent/ka se zaměřením na nefrologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 7. 2021

Docent/ka se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 7. 2021

Lektor/ka se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 7. 2021

Copywriter, specialista komunikace
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 11. 7. 2021

Projektový / finanční manažer
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 9. 7. 2021

Právník
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 9. 7. 2021

Referent personalistiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 9. 7. 2021

Sekretář/ka děkana – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 7. 2021

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 7. 2021

Postdoc Research Fellow / Researcher – Hemato-oncology and Immunotherapy
Vacancy at the Faculty of Medicine.
Termín: 7. 7. 2021

Odborný asistent se zaměřením na chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2021

Výzkumný pracovník v oboru molekulární parazitologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2021

Vedoucí Centra výzkumu kultury a identity regionu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 4. 7. 2021

Vedoucí Centra vizuálních studií
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 4. 7. 2021

Marketingový specialista
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 1. 7. 2021

Redaktor / Editor
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 1. 7. 2021

Lektor pro mykologii, algologii a fyziologii rostlin
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2021

Biostatistik v projektu Healthy Aging in Industrial Environment
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2021

Student odborný pracovník v projektu Healthy Aging in Industrial Environment
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2021

Asistent/ka se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 6. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 6. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na ošetřovatelství v intenzivní péči, první pomoc
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 6. 2021

Docent/ka se zaměřením na ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2021

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na geriatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2021

Lektor/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na chirurgické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na pediatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2021

Asistent/ka se zaměřením na interní ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2021

Lektor/ka se zaměřením na pediatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2021

Lektor/ka se zaměřením na kardiochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2021

Odborný referent
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2021

Odborný asistent se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 6. 2021

Asistent se zaměřením na počítačovou grafiku, výtvarnou produkci
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 9. 6. 2021

Odborný asistent se zaměřením na sociální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 9. 6. 2021

Lektor se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 9. 6. 2021

Odborný asistent se zaměřením na teorii a didaktiku výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 9. 6. 2021

Odborný asistent se zaměřením na literaturu pro děti a mládež
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 9. 6. 2021

Copywriter, specialista komunikace (vhodné pro absolventy) 
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 6. 6. 2021

Biomedicínský technik v projektu simulační centrum „cvičná nemocnice“
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2021

Finanční manažer
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 29. 5. 2021

Projektový referent
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 29. 5. 2021

Knihovník / Knihovnice
Výběrové řízení Univerzitní knihovny OU.
Termín: 28. 5. 2021

Asistent hry na saxofon
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2021

Asistent se zaměřením na kresbu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2021

Asistent se zaměřením na obalový a knižní design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2021

Vedoucí personálního oddělení
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 26. 5. 2021

Postdoktorand – odborný pracovník programu 4 HAIE
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 26. 5. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na stomatochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU
Termín: 23. 5. 2021

Odborný pracovník/laborant programu 4
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2021

Pracovník pro práci s absolventy a organizaci aktivit poradenského centra
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 17. 5. 2021

Vedoucí Katedry sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 5. 2021

Samostatný specialista / samostatná specialistka v oboru biostatistika v projektu Healthy Aging in Industrial Environment
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2021

Ředitel Centra informačních technologií
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 11. 5. 2021

Odborný asistent v oboru sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 10. 5. 2021

Provozní ekonom Univerzitní knihovny
Výběrové řízení Univerzitní knihovny OU.
Termín: 3. 5. 2021

Lektor se zaměřením na vzdělávání a zdravotně-sociální práci se specifickými cílovými skupinami
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 4. 2021

Odborný asistent se zaměřením na sociální práci a zdravotně-sociální práci se specifickými cílovými skupinami
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 4. 2021

Postdoc Research Fellow / Researcher – Hemato-oncology and Immunotherapy
Vacancy at the Faculty of Medicine.
Termín: 23. 4. 2021

Koordinátor/ka kohorty výzkumné studie 4HAIE
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 4. 2021

Vědecký pracovník (neakademik) v oblasti výpočetní inteligence
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 15. 4. 2021

Samostatný referent Referátu praxí Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 4. 2021

Sekretář / personalista
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 4. 2021

Výzkumník II – Postdok, oblast výzkumu – Sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 3. 2021

Docent/ka se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 3. 2021

Psycholog
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 3. 2021

Specialista/ka náboru a péče o mezinárodní a doktorské studenty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na organizaci a řízení ve zdravotnictví, kvalitu a bezpečnost zdravotnické péče
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biofyziku a biomechaniku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou psychologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii a patologii, chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou etiku a právo
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologickou fyziologii, neurologii a kinezioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou informatiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na urgentní medicínu a traumatologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na didaktiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na latinu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na pedagogiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na pediatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na radiodiagnostiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na interní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na léčebnou fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 3. 2021

Researcher II – Postdoc Research Fellow – Economic and Social History
Vacancy at the Faculty of Arts.
Termín: 2. 3. 2021

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 2. 2021

Ředitel/ředitelka Univerzitní knihovny Ostravské univerzity
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 26. 2. 2021

Specialista pro rozvoj a vzdělávání akademických pracovníků
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 26. 2. 2021

Asistent/ka se zaměřením na urologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 2. 2021

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na urologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 2. 2021

Lektor/ka se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 2. 2021

Odborný/á asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 2. 2021

Technik IT
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 21. 2. 2021

International mobility of researchers – Post Doc
Vacancy at the Faculty of Education.
Termín: 19. 2. 2021

Lektor/ka se zaměřením na patologii a laboratorní metody
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 2. 2021

Docent/ka se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 2. 2021

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na radiodiagnostiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 2. 2021

Vedoucí Ústavu klinické farmakologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 2. 2021

Vedoucí Katedry sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 3. 2. 2021

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 1. 2021

Přednosta / přednostka 1. chirurgické kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 1. 2021

Vědecký pracovník projektu AI-Met4Laser
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 29. 1. 2021

Vedoucí Katedry intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 1. 2021

Odborný asistent se zaměřením na francouzsky psané literatury
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2021

Researcher II – Postdoc Research Fellow – Economic and Social History
Vacancy at the Faculty of Arts.
Termín: 15. 1. 2021

Vedoucí Ústavu klinické farmakologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 1. 2021

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na radiodiagnostiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 1. 2021

Projektový manažer pro projekty operačních programů
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Centra dalšího vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry hudební výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry studií lidského pohybu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry výchovy k občanství
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry technické a pracovní výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry informačních a komunikačních technologií
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry matematiky s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry pedagogiky a andragogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry speciální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry preprimární a primární pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry pedagogické a školní psychologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry anglického jazyka s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Katedry sociální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2020

Primář / primářka Oddělení lékařské genetiky
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 12. 2020

Přednosta / přednostka Ústavu soudního lékařství FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 12. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na oční lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 12. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na imunologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 12. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka nebo odborný asistent/ka se zaměřením na soudní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 12. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na radiační ochranu, radiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 12. 2020

Vedoucí Katedry chirurgických oborů a současně profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na chirurgické obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 12. 2020

Vedoucí Katedry interních oborů
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 12. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 12. 2020

Odborný asistent se zaměřením na umění českého a evropského středověku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 12. 2020

Vyučující specializovaných kurzů anglického jazyka pro pracovníky OU
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 2. 12. 2020

Výzkumník II
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 12. 2020

Odborný asistent se zaměřením na latinskou filologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 12. 2020

Docent pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 12. 2020

Odborný asistent pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 12. 2020

Lektor pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 12. 2020

Postdoc Research Fellow / Researcher – Hemato-oncology and Immunotherapy
Vacancy at the Faculty of Medicine.
Termín: 30. 11. 2020

Docent/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 11. 2020

Postdoc Research Fellow / Junior Researcher – Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 15. 11. 2020

Odborný asistent se zaměřením na technické a systémové prostředky počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 11. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na základy práva, ochrana osobních údajů
Professore associato nel settore di legislazione generale e sanitaria e protezione dei dati personali

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2020

Lektor/ka se zaměřením na latinu
Docente nel settore di latino

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2020

Lektor/ka se zaměřením na pedagogii
Docente nel settore di pedagogia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2020

Lektor/ka se zaměřením na evidence based practice v rehabilitaci
Docente nel settore di evidence based practice in riabilitazione

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2020

Lektor/ka se zaměřením na chirurgii
Docente nel settore di chirurgia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na psychologii a psychiatrii
Professore associato nel settore di psicologia e psichiatria

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2020

Údržbář
Výběrové řízení Přírodovědecké univerzity OU.
Termín: 10. 11. 2020

Vědecký pracovník projektu AI-Met4AI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 8. 11. 2020

Vedoucí Ústavu patologie LF OU
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 11. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 11. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na oční lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 11. 2020

Researcher II – Postdoc Research Fellow – Economic and Social History
Vacancy at the Faculty of Arts.
Termín: 5. 11. 2020

Researcher II – Postdoc Research Fellow – Spanish Philology
Vacancy at the Faculty of Arts.
Termín: 5. 11. 2020

Šéfredaktor, specialista komunikace
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 1. 11. 2020

Přednosta / přednostka Oční kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 10. 2020

Director of the Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling
Vacancy at the University of Ostrava.
Termín: 31. 10. 2020

Profesor/ka nebo docent /ka se zaměřením na ortopedii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 10. 2020

Administrátor IT junior/senior - Microsoft 365
Výběrové řízení Centra informačních technologiích OU.
Termín: 22. 10. 2020

Mzdový účetní / mzdová účetní
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 22. 10. 2020

Asistent se zaměřením na fyziku nanostruktur
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 10. 2020

Vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2020

Vedoucí katedry romanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2020

Odborný asistent se zaměřením sbormistrovství
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 8. 10. 2020

Docent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 8. 10. 2020

Odborný asistent/asistentka pro výuku psychologických
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 8. 10. 2020

Technicko-investiční dozor
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 7. 10. 2020

Profesor/ka nebo docent /ka se zaměřením na fyziologii a patofyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 10. 2020

Vedoucí Ústavu histologie a embryologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 10. 2020

International mobility of researchers – Post Doc
Vacancy at the Faculty of Education.
Termín: 30. 9. 2020

Přednosta / přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 9. 2020

Přednosta / přednostka Chirurgické kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 29. 9. 2020

Přednosta / přednostka Ústavu radiodiagnostického FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 29. 9. 2020

Metodik pro akreditace a hodnocení kvality
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 26. 9. 2020

Přednosta / přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 9. 2020

Přednosta / přednostka Interní kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 9. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na imunologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 9. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na hyperbarickou medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 9. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 9. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na pracovní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 9. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na oční lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 9. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 9. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 9. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 9. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na radiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 9. 2020

Referent/ka zahraničních vztahů
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 9. 9. 2020

Vedoucí Ústavu anatomie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 9. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii, sportovní medicínu
Professore associato nel settore di fisioterapia, medicína sportiva

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biologii
Professore associato nel settore di biologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na management ve zdravotnictví, legislativa a informatika ve zdravotnictví, veřejné zdravotnictví
Professore associato nel settore di management sanitario, legislazione e informatica sanitaria, sanità pubblica

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biofyziku
Il preside della Facoltà di Medicina dell’Univ

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na latinu a základy pedagogiky
Professore associato nel settore di latino e fondamenti di pedagogia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyziologii, vnitřní lékařství a fyzioterapii
Professore associato nel settore di fisiologia, medicina interna e fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii, neurologii
Professore associato nel settore di anatomia, neurologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologii, chirurgii
Professore associato nel settore di patologia, chirurgia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patologii, traumatologii
Professore associato nel settore di patologia, traumatologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Professore associato nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Docente nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Professore associato nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Docente nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na ergoterapii, ergonomii, fyzioterapii
Professore associato nel settore di ergoterapia, ergonomia, fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na gynekologii
Docente nel settore di ginecologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na kinesiologii, fyzioterapii
Professore associato nel settore di kinesiologia, fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na radiodiagnostiku
Docente nel settore di radiodiagnostica

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na fyzioterapii
Docente nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na farmakologii
Docente nel settore di farmacologia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na pediatrii
Professore associato nel settore di pediatria

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na zdravotnickou psychologii a psychiatrii
Il preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Ostrava annuncia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Professore associato nel settore di fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na anatomii, neurologii a fyzioterapii
Docente nel settore di anatomia, neurologia, e fisioterapia

Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Docent se zaměřením na funkční anatomii a fyziologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2020

Koordinátor klinických studií/studiová sestra
Nabídka pracovní pozice FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na ošetřovatelství v intenzivní péči, první pomoc
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2020

Docent/ka se zaměřením na dětskou hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2020

Asistent/ka se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2020

Lektor/ka se zaměřením na radiodiagnostiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2020

Asistent/ka se zaměřením na ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2020

Research Worker – Postdoc
Vacancy at the Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling.
Termín: 19. 8. 2020

Lektor se zaměřením na počítačovou grafiku, výtvarnou produkci
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 16. 8. 2020

Ředitel Evropského výzkumného institutu sociální práce FSS OU
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 16. 8. 2020

Odborný asistent se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 8. 2020

Odborný asistent se zaměřením na systematickou filozofii, specializace na logiku, filozofii a metodologii vědy
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 8. 2020

Vedoucí provozně technického oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 8. 2020

Vědecký pracovník projektu AI-Met4AI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování.
Termín: 15. 7. 2020

Sekretář – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 14. 7. 2020

Přednosta / přednostka Ústavu patologie FN Ostrava
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 7. 2020

Přednosta / přednostka Interní kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 7. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na radiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na pediatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Lektor/ka se zaměřením se zaměřením na onkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Lektor/ka se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Lektor/ka se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na kožní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na onkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Lektor/ka se zaměřením na alergologii a klinickou imunologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na molekulární biologii, imunologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na molekulární biologii, imunologii a imunoterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 5. 7. 2020

Vedoucí Katedry sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 4. 7. 2020

Vedoucí Katedry zdravotně-sociálních studií
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 4. 7. 2020

Lektor/ka se zaměřením na nutriční poradenství, výživu a dietologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 6. 2020

Odborný asistent - lektor se zaměřením na německý jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2020

Odborný asistent se zaměřením na vývojovou a sociální psychologii, psychoterapii a klinickou psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2020

Docent nebo odborný asistent se zaměřením na obalový a knižní design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 20. 6. 2020

Docent nebo odborný asistent pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (např. hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 20. 6. 2020

Odborný laborant
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2020

Vedoucí Katedry dechových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry strunných nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry klávesových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry malby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry intermédií
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry grafiky a kresby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Docent, případně odborný asistent se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2020

Docent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2020

Docent, případně odborný asistent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2020

Docent pro výuku památkové péče a ochrany průmyslového dědictví
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2020

Odborný asistent v oboru nejnovějších dějin
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 6. 2020

Vedoucí Centra marketingu a komunikace, tiskový mluvčí Ostravské univerzity
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 5. 2020

Vedoucí Katedry sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2020

Vedoucí Katedry zdravotně-sociálních studií
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2020

Odborný asistent se zaměřením na grafiku – digitální technologie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 5. 2020

Odborný asistent se zaměřením na grafiku
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 5. 2020

Zdravotní laborant nebo jiný odborný pracovník
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2020

Vedoucí Katedry chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 5. 2020

Odborný asistent v oboru sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 3. 5. 2020

Asistent v oboru operní režie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 4. 2020

Tajemník/tajemnice fakulty
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 28. 4. 2020

Odborný asistent v oboru zdravotně-sociální péče
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 24. 4. 2020

Asistent(ka) Centra marketingu a komunikace
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 4. 2020

Docent se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 4. 2020

Redaktor, copywriter
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 8. 4. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 4. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na lékařskou mikrobiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na lékařskou chemii, klinickou biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na lékařskou chemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na lékařskou imunologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na kardiochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na kožní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na anatomii a histologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na patofyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patofyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na patofyziologii, fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na medicínu katastrof
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Asistent/ka nebo lektor/ka se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2020

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kulturní andragogiku a autoedukaci
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 3. 2020

Laborant
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 2. 2020

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na epidemiologii neinfekčních nemocí
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 2. 2020

Odborný asistent v oboru právo
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 14. 2. 2020

Asistent/ka – Ekonom/ka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 2. 2020

Odborný asistent v oboru prevence kriminality
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 8. 2. 2020

Sekretář/ka – odborný administrativní pracovník
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2020

Lektor/ka nebo asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na výživu člověka, dietologii a nutriční péči
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2020

Marketingový specialista
Marketingový specialista
Termín: 15. 1. 2020

Odborný asistent v oboru sociální práce (se specifickými cílovými skupinami a odborného praktického vzdělávání)
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 10. 1. 2020

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 1. 2020

Rererent VaV projektů
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 28. 12. 2019

Lektor v oboru odborné praktické vzdělávání
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 19. 12. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 17. 12. 2019

Administrátor/ka - referent veřejných zakázek
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 15. 12. 2019

Odborný asistent se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 12. 2019

Lektor/ka nebo asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka se zaměřením na výživu člověka, dietologii a nutriční péči
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 12. 2019

Odborný asistent pro fyzickou geografii se zaměřením na geomorfologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 12. 2019

Odborný asistent v oboru sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 4. 12. 2019

Interní auditor
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 4. 12. 2019

Odborný asistent nebo asistent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 12. 2019

Profesor nebo docent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 12. 2019

Docent se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2019

Docent nebo odborný asistent pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 26. 11. 2019

Asistent se zaměřením na výuku synchronních disciplín (prosemináře, čeština pro nečeštináře, čeština pro cizince)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 26. 11. 2019

Odborný laborant/ka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 11. 2019

Odborný asistent se zaměřením na filozofii sociálních věd
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 19. 11. 2019

Profesor pro výuku polské literatury a kultury
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 19. 11. 2019

Knihovník / Knihovnice
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 12. 11. 2019

Post Doc Sport and Exercise Physiologist
Vacancy at the Faculty of Education.
Termín: 31. 10. 2019

Asistent katedry sólového zpěvu – obor klavírní korepetice
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 18. 10. 2019

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 9. 2019

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 9. 2019

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 9. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na na revmatologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 9. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na na gastroenterologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 9. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 9. 2019

Referent Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 9. 2019

Technik výpočetní techniky
Nabídka volné pracovní pozice na Centru informačních technologií OU.
Termín: 14. 9. 2019

Referent pro zahraniční vztahy (pro spolupráci se zahraničními partnery)
Nabídka volného pracovního místa Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 8. 2019

Referent/ka veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 27. 8. 2019

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 8. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 8. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 8. 2019

Projektový manažer operačních programů
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 21. 8. 2019

Pracovník Centra mezinárodní spolupráce
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 21. 8. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 8. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na urgentní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 8. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 8. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 8. 2019

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 8. 2019

Vědeckovýzkumný pracovník/pracovnice se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 8. 2019

Vědeckovýzkumný pracovník/pracovnice se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu (s vědeckou hodností)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 8. 2019

Sekretářka/sekretář
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 8. 2019

Projektový manažer/Projektová manažerka
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 7. 2019

Asistent pro biostatistiku a kvantitativní ekologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 7. 2019

Vedoucí projektového oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 7. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyziologii a patofyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 7. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na histologii a embryologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 7. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 7. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností v oboru zdravotně-sociální péče
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 7. 7. 2019

Referent/ka studijního oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2019

Přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 6. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2019

Lektor se zaměřením na fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2019

Lektor se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2019

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na gastroenterologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2019

Člen/ka řešitelského týmu TAČR Zéta: Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů (TJ01000359)
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 16. 6. 2019

Tajemník/tajemnice fakulty
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2019

Head of the Department of Biology and Ecology
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Physical Geography and Geoecology
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Physics
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Chemistry
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Informatics and Computers
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Mathematics
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Head of the Department of Human Geography and Regional Development
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 13. 6. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2019

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na psychiatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2019

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2019

Pracovník Centra mezinárodní spolupráce - ERASMUS (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 7. 6. 2019

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na současné české a světové výtvarné umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2019

Docent se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2019

Profesor, docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na prostorovou tvorbu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kresbu a grafiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2019

Odborný asistent oboru grafický design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2019

Odborný asistent oboru sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2019

Odborný asistent oboru sólový zpěv
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2019

Sekretářka/administrativní pracovník
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 29. 5. 2019

Administrátor(ka) IS / Programátor(ka)
Nabídka volné pracovní pozice na Centru informačních technologiích OU.
Termín: 27. 5. 2019

Referent/ka veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 25. 5. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností v oboru sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 25. 5. 2019

Pracovník pro práci s absolventy a organizaci aktivit poradenského centra
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 23. 5. 2019

Docent se zaměřením na francouzsky psané literatury
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti se zaměřením na španělskou aplikovanou lingvistiku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na španělsky psané literatury
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2019

Associate professor for French Written Literature
Vacancy at the Faculty of Arts.
Termín: 14. 5. 2019

Assistant professor with Ph.D. or assistant professor without Ph.D. for Spanish Applied Linguistics
Vacancy at the Faculty of Arts.
Termín: 14. 5. 2019

Assistant professor with Ph.D. for Spanish Written Literature
Vacancy at the Faculty of Arts.
Termín: 14. 5. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti se zaměřením na památkovou péči a ochranu průmyslového dědictví
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 5. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 5. 2019

Postdoc Research Fellow - Economic geography/Urban geography
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 30. 4. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na dějiny raného novověku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2019

Docent, případně odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na českou literaturu 20. století
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2019

Docent se zaměřením na klasickou filologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2019

Přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 4. 2019

Specialista hodnocení kvality vědy
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 23. 4. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na lékařskou chemii a biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 16. 4. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na lékařskou chemii a biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 16. 4. 2019

Pracovník OPP - Projektový manažer
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 12. 4. 2019

Vědecký pracovník se zaměřením na genomiku nádorů
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2019

IT specialista
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 3. 2019

Postdoc at the Department of Applied Research
Vacancy at the Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling.
Termín: 29. 3. 2019

Referent/ka veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 27. 3. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na medicínu katastrof (pro problematiku CBRN)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 3. 2019

Garant a tvůrce tematických studijních bloků Etika v sociální práci a facilitace poradního Sboru uživatelů
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 22. 3. 2019

Referent Centra pro podporu projektů
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 3. 2019

Odborný/á asistent/ka nebo dborný/á asitent/ka s vědeckou hodností nebo docent/ka nebo profesor/ka se zaměřením na fyziologii a patologickou fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 3. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na medicínu katastrof
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 3. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na kardiochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 3. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na popáleninovou medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 3. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na úrazovou chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 3. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na plastickou chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 3. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 3. 2019

Odborný asistent se zaměřením na administraci a výuku odborných praxí
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 22. 2. 2019

Vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 2. 2019

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru grafický design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 2. 2019

Kvestor/ka
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 6. 2. 2019

Referent/ka veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 1. 2019

Laborant/ka se zaměřením na histologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na popáleninovou medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2019

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2019

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na urologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2019

Docent se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na literaturu pro děti a mládež
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na andragogiku a management
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2019

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2019

Odborný asistent se zaměřením na sportovní hry a všeobecnou tělesnou výchovu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2019

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2018

Přednosta Interní kliniky FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2018

Přednosta Ústavu patologie FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2018

Přednosta Ústavu soudního lékařství FN Ostrava
Výběrové řízení Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na statistickou analýzu dat
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 12. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 12. 2018

Projektový/vá manažer/ka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 26. 12. 2018

Docent, případně odborný asistent s vědeckou hodností a odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 25. 12. 2018

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 19. 12. 2018

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Britská a americká literatura
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 18. 12. 2018

Pracovník centra mezinárodní spolupráce
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 12. 2018

Finanční manažer/ka projektu Smart
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 9. 12. 2018

Referent/ka veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 6. 12. 2018

Docent se zaměřením na španělský jazyk a literaturu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 12. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 12. 2018

Technik výpočetní techniky
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 4. 12. 2018

Referent/ka pro lékařské obory Lékařské fakulty OU
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 12. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na výživu, obezitu, nutriční terapii a zdravý životní styl
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 12. 2018

Referent/ka spisové služby
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 11. 2018

Vyučující specializovaných kurzů anglického jazyka pro zaměstnance OU
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 29. 11. 2018

Pracovník oddělení pro podporu projektů – finanční manažer junior/finanční manažer
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 25. 11. 2018

Pracovník OPP – administrativa
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 25. 11. 2018

Provozní ekonom
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 23. 11. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na chemii a biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 11. 2018

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na radiodiagnostiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 11. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 18. 11. 2018

Docent se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2018

Docent se zaměřením na český jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2018

Docent se zaměřením na strojírenství
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 11. 11. 2018

Referent centra pro podporu projektů
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 20. 10. 2018

Vedoucí katedry filozofie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry sociologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry slavistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry českého jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry české literatury a literární vědy
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry dějin umění a kulturního dědictví
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry romanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry germanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry psychologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry historie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Vedoucí katedry latinského jazyka a kultury
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Ředitel Centra pro hospodářské a sociální dějiny
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Ředitel Centra pro studium středověké společnosti a kultury – VIVARIUM
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Ředitel Centra regionálních studií
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Ředitel Centra výzkumu odborného jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 10. 2018

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 10. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností pro pedologii a biogeografii, akademický pracovník
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 9. 2018

Laborant
Nabídka volné pracovní pozice na Lékařské fakultě OU.
Termín: 29. 9. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 9. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biologii, klinickou genetiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 9. 2018

Laborant/ka pro práci v laboratořích mikrobiologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 9. 2018

Výkonný manažer
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Termín: 24. 9. 2018

Finanční referent
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Termín: 24. 9. 2018

Administrátor projektu
Výběrové řízení Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Termín: 24. 9. 2018

Provozní ekonom
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 17. 9. 2018

Klavírní korepetitor žesťových dechových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 8. 2018

Pracovník OPP - administrativa
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 8. 2018

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na histologii a embryologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2018

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na chemii a biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2018

Laborant/ka
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 8. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2018

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na laboratorní hematologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2018

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2018

Pracovník pro práci s absolventy a organizaci aktivit poradenského centra
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 20. 8. 2018

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 8. 2018

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2018

Odborný asistent bez vědecké hodnosti pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2018

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru Britská literatura
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2018

Odborný asistent bez vědecké hodnosti (lektor) se zaměřením na německý jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 14. 8. 2018

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností katedry teorie a dějin umění se zaměřením na současné české a světové vizuální umění a metodologii a interpretaci umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 10. 8. 2018

Technik/čka útvaru investic a provozu
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 1. 8. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na aplikovanou informatiku a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2018

Specialista/ka PR komunikace a event managementu
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2018

Vedoucí Katedry chirurgických oborů
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 7. 2018

Odborný asistent se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně-sociální péči
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 6. 2018

Odborný asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na chirurgické ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2018

Odborný asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2018

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na fyziologii a patologickou fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2018

Profesor/ka nebo docent/ka se zaměřením na fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na filozofii a etiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 20. 6. 2018

Vedoucí projektového oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 6. 2018

Administrátor IS/programátor
Nabídka volné pracovní pozice na Centru informačních technologiích OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na teorii a didaktiku výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kresbu a grafiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Profesor nebo docent se zaměřením na informatiku, aplikovanou informatiku nebo ICT ve vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s Ph.D. se zaměřením na informační technologie ve vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na český jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na metodologii a statistické zpracování dat
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sportovní trénink, výživu a výkonnost
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sportovní biomechaniku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sportovní výkonnost a sportovní hry
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu a regeneraci
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na biomechaniku lidského pohybu a sportovní hry
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na anatomii v oblasti tělesné výchovy a sportu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na pohybovou aktivitu dětí a jejich motorickou kontrolu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na informační technologie v kinantropologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na fyziologii tělesných cvičení a výuku v anglickém jazyce
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2018

Postdoc Research Fellow – Social Sciences (Sociology, Psychology)
Vacancy at the Faculty of Arts.
Termín: 15. 5. 2018

Lektor se zaměřením na fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2018

Referent veřejných zakázek (pozice vhodná pro absolventy VŠ)
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 9. 5. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti se zaměřením na španělskou lingvistiku a odborný jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 5. 2018

Post Doc Sport and Exercise Physiologist
Vacancy at the Faculty of Education
Termín: 30. 4. 2018

Odborný asistent s uměleckou hodností v oboru hra na klavír
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 4. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností v oboru Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 25. 4. 2018

Odborný asistent bez vědecké hodnosti (lektor) pro francouzský jazyk se zaměřením na praktický jazyk a reálie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 25. 4. 2018

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 25. 4. 2018

Postdoc Research Fellow – Humanities (History, Philology/Art History/Philosophy/Regional Studies)
Vacancy at the Faculty of Arts.
Termín: 18. 4. 2018

Postdoc at the Faculty of Social Studies
Vacancy at the Faculty of Social Studies
Termín: 10. 4. 2018

Referent personalistiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 4. 2018

Administrátor IS/programátor
Nabídka volné pracovní pozice na Centru informačních technologiích OU.
Termín: 7. 4. 2018

Personální specialista
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 5. 4. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na didaktiku chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2018

Docent nebo odborný asistent s vědeckou či uměleckou hodností pro ateliér Animace a audiovizuální umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 3. 2018

Docent katedry teorie a dějin umění - zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 3. 2018

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 3. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychopatologii a psychologii zdraví a nemoci
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 22. 3. 2018

Postdoc Research Fellow – Economic geography/Urban geography
Vacancy at the Faculty of Science.
Termín: 21. 3. 2018

Vedoucí Katedry biomedicínských oborů
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 16. 3. 2018

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 3. 2018

Referent/ka spisové služby
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 12. 3. 2018

Administrátor IS / programátor
Nabídka volné pracovní pozice na Centru informačních technologiích OU.
Termín: 28. 2. 2018

Koordinátor klinických studií/studiová sestra
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 28. 2. 2018

Odborný asistent se zaměřením na pediatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 2. 2018

Odborný asistent se zaměřením na výživu a klinickou výživu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 2. 2018

Administrativní pracovník na oddělení veřejných zakázek
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 24. 2. 2018

Referent veřejných zakázek
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 24. 2. 2018

Referent pro zahraniční vztahy Ostravské univerzity
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 23. 2. 2018

Referent oddělení prorektorky pro studium a celoživotní vzdělávání
Výběrové řízení Rektorátu OU
Termín: 19. 2. 2018

Právník
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 16. 2. 2018

Odborný asistent se zaměřením na fyziologii a patofyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2018

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství - plicní
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2018

Odborný asistent se zaměřením na onkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2018

Profesor nebo docent se zaměřením na biologii, klinickou genetiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 2. 2018

Odborný asistent se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 2. 2018

Finanční a projektový manažer
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 2. 2018

Odborný asistent se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 2. 2018

Odborný asistent se zaměřením na kardiochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 2. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 2. 2018

Referent veřejných zakázek
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 31. 1. 2018

Postdoc at the Department of Applied Research
Vacancy at the Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling.
Termín: 28. 1. 2018

Postdoc at the Department of Theoretical Research
Vacancy at the Institute for Research and Applications of Fuzzy Modeling.
Termín: 28. 1. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent se zaměřením na termoanalytické techniky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 1. 2018

Referent centra pro podporu projektů
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 12. 1. 2018

Odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku se zaměřením na fyzickou geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 2. 1. 2018

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na geomorfologii a statistické metody ve fyzické geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 2. 1. 2018

Popularizátor vědy / PR manažer oddělení PR a marketingu
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 29. 12. 2017

Profesor nebo docent se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 12. 2017

Odborný asistent se zaměřením na epidemiologii a ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 23. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kulturní geografii a Latinskou Ameriku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na východoasijský a pacifický prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 12. 2017

Odborný asistent se zaměřením na postsovětský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 12. 2017

Vedoucí projektu biomedicínského výzkumu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 12. 2017

Akademický pracovník – odborný asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na francouzskou lingvistiku a překlad
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 12. 2017

Projektový/vá manažer/ka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 12. 2017

Docent/docentka nebo profesor/profesorka v oboru sociologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro didaktiku biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 12. 2017

Odborný garant projektové výuky
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 8. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2017

Docent zoologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 12. 2017

Event manager oddělení PR a marketingu
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 7. 12. 2017

Vedoucí akademického poradenského a informačního centra Ostravské univerzity
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 3. 12. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro botaniku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 11. 2017

Referent/ka studijního oddělení
Nabídka volné pracovní pozice na Lékařské fakultě OU.
Termín: 30. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na hlasovou a pěveckou výchovu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sbormistrovství
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na ekonomii a komunikační dovednosti
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na problematiku služeb
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Docent se zaměřením na finance a účetnictví
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na didaktiku technických předmětů
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Docent se zaměřením na informatiku, aplikovanou informatiku nebo ICT ve vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na pedagogickou komunikaci a prezentaci
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Vedoucí katedry anglického jazyka s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2017

Koordinátor praktického vzdělávání
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 25. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 24. 11. 2017

Junior IT helpdesk / Administrátor IS
Nabídka volné pracovní pozice na Centru informačních technologií OU.
Termín: 18. 11. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální práci se specifickými cílovými skupinami
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 11. 2017

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 8. 11. 2017

Kariérní poradce pro akademické poradenské a informační centrum OU
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 6. 11. 2017

Metodik studijně-pedagogické poradny pro akademické poradenské a informační centrum OU
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 6. 11. 2017

Psycholog pro akademické poradenské a informační centrum OU
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 6. 11. 2017

Pracovník sociálně-právní poradny pro akademické poradenské a informační centrum OU
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 6. 11. 2017

Referent veřejných zakázek
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 31. 10. 2017

Odborný asistent se zaměřením na geriatrii a gerontologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 29. 10. 2017

Odborný asistent se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 29. 10. 2017

Pracovník Univerzitní knihovny
Nabídka volného pracovního místa Univerzitní knihovny OU.
Termín: 27. 10. 2017

Vedoucí akademického poradenského a informačního centra Ostravské univerzity
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 25. 10. 2017

Referent/ka personalistiky
Nabídka volného pracovního místa na Rektorátu OU.
Termín: 23. 10. 2017

Vedoucí HR oddělení - HR manažer
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 23. 10. 2017

Odborný asistent HR manažera
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 23. 10. 2017

Právník pracovního práva - personální specialista
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 23. 10. 2017

Mzdová/ý účetní se zaměřením na zahraniční zaměstnance
Nabídka volné pracovní pozice na Rektorátu OU.
Termín: 23. 10. 2017

Garant a tvůrce tematických studijních bloků Etika v sociální práci a facilitace poradního Sboru uživatelů
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 12. 10. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na antickou literaturu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2017

Knihkupec
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 6. 10. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 9. 2017

Správce Linux serverů a sítě
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 9. 2017

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 26. 9. 2017

Právník
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 22. 9. 2017

Sektretářka
Nabídka volného pracovního místa na Lékařské fakultě OU.
Termín: 12. 9. 2017

Laborant pro práci v laboratořích mikrobiologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2017

Odborný asistent se zaměřením na lékařskou mikrobiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2017

Odborný asistent se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2017

Odborný asistent se zaměřením na ergoterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností nebo odborný asistent se zaměřením na infekční lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností nebo odborný asistent se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2017

Odborný asistent se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2017

Odborný asistent se zaměřením na farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2017

Referent studijního oddělení
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 8. 2017

Technik výpočetní techniky
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 25. 8. 2017

Přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 18. 8. 2017

Asistent/ka kanceláře rektora
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 17. 8. 2017

Vedoucí Centra epidemiologického výzkumu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Vedoucí Katedry kraniofaciálních oborů
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Vedoucí Katedry neurologie a psychiatrie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Vedoucí Ústavu anatomie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Vedoucí Ústavu histologie a embryologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Vedoucí Ústavu klinické farmakologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Vedoucí Ústavu rehabilitace
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2017

Pracovník Oddělení pro podporu projektů - Administrativa
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 18. 7. 2017

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na intenzivní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 16. 7. 2017

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na intenzivní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 16. 7. 2017

Odborný/á asistent/ka s vědeckou hodností se zaměřením na ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 16. 7. 2017

Odborný/á asistent/ka se zaměřením na toxikologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 16. 7. 2017

Referent pro zahraniční vztahy
Nabídka volného pracovního místa Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 7. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na dějiny středověku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 7. 2017

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 7. 2017

Vedoucí Centra pro podporu projektů
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 14. 7. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti se zaměřením na výuku diachronních disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 7. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti se zaměřením na výuku synchronních disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 7. 2017

Docent nebo profesor se zaměřením na sociologii (metodologie a sociologická teorie)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 7. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii (metodologie a sociologická teorie)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 1. 7. 2017

Přednosta Interní kliniky
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 30. 6. 2017

Přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 30. 6. 2017

Přednosta Kliniky dětského lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 30. 6. 2017

Přednosta Kliniky hematoonkologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 30. 6. 2017

Přednosta Neurologické kliniky
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 30. 6. 2017

Přednosta Oční kliniky
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 30. 6. 2017

Přednosta Onkologické kliniky
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 30. 6. 2017

Přednosta Ústavu radiodiagnostického
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 30. 6. 2017

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 26. 6. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 24. 6. 2017

Finanční manažer/ka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2017

Sekretářka
Nabídka volného pracovního místa na Lékařské fakultě OU.
Termín: 13. 6. 2017

Odborný asistent se zaměřením na regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2017

Odborný asistent se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na politickou geografii a politologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na technické a systémové prostředky počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 6. 2017

Vedoucí projektového oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2017

Odborný asistent pro obor hra na flétnu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 2. 6. 2017

Odborný asistent pro obor hra na klarinet
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 2. 6. 2017

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2017

Odborný asistent ateliéru video, multimédia, performance
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2017

Odborný asistent ateliéru tvůrčí fotografie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro molekulární biologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2017

Odborný asistent se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2017

Odborný asistent se zaměřením na otorinolaryngologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2017

Vedoucí katedry chirurgických oborů a současně profesor nebo docent se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2017

Docent se zaměřením na informatiku, aplikovanou informatiku, nebo informační technologie ve vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2017

Odborný asistent s Ph.D. se zaměřením na informatiku, aplikovanou informatiku, nebo informační technologie ve vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2017

Docent se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2017

Odborný asistent s Ph.D. se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 25. 5. 2017

Správce sítě a Linux serverů
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 5. 2017

Vedoucí katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry dechových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry strunných nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry klávesových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry malby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry intermédií
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry grafiky a kresby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Odborný asistent hry na cembalo
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností pro botaniku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2017

Profesor se zaměřením na teorii a dějiny umění
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 6. 5. 2017

Odborný asistent se zaměřením na výuku obecné jazykovědy a synchronních disciplín (obecná jazykověda, korpusová a kvantitativní lingvistika, syntax)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 5. 2017

Odborný asistent se zaměřením na výuku synchronních disciplín (současný český jazyk, jazykové praktikum, přehledové disciplíny: česká kultura, literatura, historie)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 5. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na antické dějiny a kulturu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 5. 2017

Vedoucí Katedry sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 4. 2017

Vedoucí Katedry sociálních věd
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 4. 2017

Referent pro vědu a tvůrčí činnost
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 4. 2017

Operátor helpdesku / Administrátor IS
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 24. 4. 2017

Přednosta Chirurgické kliniky
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 10. 4. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na radiologii a neurovědy
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 4. 2017

Koordinátor klinických studií/studiová sestra
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 7. 4. 2017

Manažer kvality Centra pro kvalitu OU
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 21. 3. 2017

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 3. 2017

Pracovník Univerzitní knihovny, knihovník/ce
Nabídka volného pracovního místa na Univerzitní knihovně OU.
Termín: 28. 2. 2017

Docent se zaměřením na vnitřní lékařství - kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 2. 2017

Odborný asistent/ka se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 2. 2017

Odborný asistent se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 2. 2017

Odborný asistent se zaměřením na urgentní medicínu a intenzivní péči
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 2. 2017

Profesor / docent / odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 31. 1. 2017

Docent se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 1. 2017

Docent se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 1. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na ošetřovatelství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 1. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 1. 2017

Docent se zaměřením na vnitřní lékařství - kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 1. 2017

Odborný asistent se zaměřením na lékařskou genetiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 1. 2017

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 1. 2017

Odborný asistent se zaměřením na ergoterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 12. 1. 2017

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii práce a/nebo řízení lidských zdrojů
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 12. 1. 2017

Pracovník ekonomického útvaru - mzdová/ý účetní
Nabídka volného pracovního místa Rektorátu OU.
Termín: 9. 1. 2017

Odborný asistent, případně odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na aplikovanou informatiku a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 1. 2017

Odborný asistent / odborná asistentka s vědeckou hodností se zaměřením na malbu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry hudební výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry studií lidského pohybu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry výchovy k občanství
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry technické a pracovní výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry informačních a komunikačních technologií
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry matematiky s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry pedagogiky a andragogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry speciální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry preprimární a primární pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry pedagogické a školní psychologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Katedry sociální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Vedoucí Centra jazykové přípravy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Ředitel Centra dalšího vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2016

Referent pro zahraniční vztahy Ostravské univerzity
Nabídka volného pracovního místa Rektorátu OU.
Termín: 30. 11. 2016

Odborný asistent, případně odborný asistent s vědeckou hodností pro fyzickou geografii se zaměřením na dendrogeomorfologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 11. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na ekonomickou a regionální geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 27. 11. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na technické a systémové prostředky počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 26. 11. 2016

Docent (nebo odborný asistent s vědeckou hodností) klinické psychologie se zaměřením na psychologii zdraví a nemoci, psychopatologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 11. 2016

Odborný asistent se zaměřením na pedagogickou a sociální psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 11. 2016

Odborný asistent se zaměřením na psychologii pohybu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 11. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii a meteorologii a její aplikace v oblasti vodohospodářského managementu a fluviální geomorfologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 11. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii, modelování erozních a transportních procesů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 11. 2016

Odborný asistent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 11. 2016

Koordinátor klinických studií/studiová sestra
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 18. 11. 2016

Odborný vědecký pracovník se zaměřením na výzkum středověké filozofie a myšlení
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2016

Odborný asistent katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 5. 10. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro didaktiku biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 9. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro oblast materiálové chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 9. 2016

Pracovník ekonomického útvaru – mzdová/ý účetní
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 9. 2016

Referent oddělení prorektorky pro studium a celoživotní vzdělávání
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 8. 2016

Docent se zaměřením na rehabilitaci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2016

Odborný asistent se zaměřením na ortopedii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2016

Odborný asistent se zaměřením na otorinolaryngologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2016

Odborný asistent se zaměřením na oční lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2016

Odborný asistent se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2016

Odborný asistent se zaměřením na gynekologii a porodnictví
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2016

Odborný asistent se zaměřením na hematologii a transfuzní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na hyperbaroxii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2016

Odborný asistent se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2016

Kuchař/ka
Nabídka volného pracovního místa Rektorátu OU.
Termín: 15. 8. 2016

Pomocný pracovník v kuchyni
Nabídka volného pracovního místa Rektorátu OU.
Termín: 15. 8. 2016

Referent projektového oddělení
Nabídka volného pracovního místa Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 8. 2016

Odborný asistent katedry teorie a dějin umění - zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 7. 8. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností katedry teorie a dějin umění - zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 7. 8. 2016

Odborný asistent katedry teorie a dějin umění se zaměřením na umělecký provoz a teorii moderního a současného umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 7. 8. 2016

Docent pro obor francouzský jazyk se zaměřením na francouzskou lingvistiku a překlad
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU
Termín: 6. 8. 2016

Asistent/ka kanceláře rektora a prorektorů
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 28. 7. 2016

Odborný asistent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 7. 2016

Pracovník Univerzitní knihovny - knihovník/ce
Výběrové řízení Univerzitní knihovny OU.
Termín: 7. 7. 2016

Odborný asistent se zaměřením na vodní sporty (plavání, vodní turistika, kajak) a všeobecnou tělesnou výchovu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 2. 7. 2016

Odborný asistent se zaměřením na rekreologii a zážitkovou pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 2. 7. 2016

Odborný asistent se zaměřením na radiodiagnostiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2016

Odborný asistent se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2016

Odborný asistent se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2016

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2016

Docent nebo profesor se zaměřením na soudní lékařství nebo na patologii nebo intenzivní medicínu nebo toxikologii nebo příbuzné obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2016

Docent nebo profesor se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2016

Vedoucí Katedry výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2016

Profesor, docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na teorii a dějiny výtvarného umění
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2016

Profesor se zaměřením na pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2016

Profesor nebo docent se zaměřením na informatiku, příp. informační technologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2016

Odborný asistent se zaměřením na informační technologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na pedagogiku a andragogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na speciální pedagogiku - oftalmopedii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na antropologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro ekotoxikologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2016

Odborný asistent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 8. 6. 2016

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na umělecký provoz a teorii moderního a současného umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Odborný asistent katedry dechových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Odborný asistent katedry klávesových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Odborný asistent ateliérů (Animace a audiovizuální umění, Obalový a knižní design, Sochařství)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Filozofie se zaměřením na politickou filozofii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2016

Referent oddělní pro vědu a výzkum
Nabídka volného pracovního místa Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2016

Referent ekonomického oddělení
Volné pracovní místo na Lékařské fakultě OU.
Termín: 25. 5. 2016

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obecnou a kvartérní geologii a litogeografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na Afriku, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku v environmentální geografii a geoekologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku se zaměřením na DPZ
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností, mimořádně bez vědecké hodnosti pro fyzickou geografii se zaměřením na hydrologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností mimořádně bez vědecké hodnosti pro environmentální geografii se zaměřením na krajinné plánování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kulturní geografii a Latinskou Ameriku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností – molekulární biolog se zaměřením na genomiku a bioinformatiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na politickou geografii a politologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na ekonomickou a urbánní geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností, mimořádně bez vědecké hodnosti se zaměřením na fyzikální chemii povrchů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností, mimořádně bez vědecké hodnosti se zaměřením na termoanalytické techniky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 5. 2016

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru translatologie se zaměřením na německý jazyk na katedře germanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 14. 5. 2016

Vedoucí katedry informatiky a počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor technické a systémové prostředky počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor aplikovaná informatika a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 5. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor teoretická informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 5. 2016

Oborný asistent s vědeckou hodností pro obor španělský jazyk se zaměřením na španělskou lingvistiku a překlad
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 12. 5. 2016

Vedoucí katedry filozofie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 12. 5. 2016

Vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 12. 5. 2016

Vedoucí katedry latinského jazyka a kultury
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 12. 5. 2016

Referent Oddělení strategických analýz
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 4. 5. 2016

Programátor
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 30. 4. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 4. 2016

Referent International Office - Institucionální koordinátor programu EU Erasmus+
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 4. 2016

Referent pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
Nabídka volného pracovního místa Lékařské fakulty OU.
Termín: 19. 4. 2016

Vedoucí Projektového oddělení Pedagogické fakulty
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 15. 4. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na vědeckou činnost v matematice
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 4. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na výukovou činnost v matematice
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 4. 2016

Docent se zaměřením na obecnou matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 4. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností pro Aplikovanou informatiku a programování, výjimečně odborný asistent bez vědecké hodnosti ve stejném oboru
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2016

Profesor nebo docent se zaměřením na fyziologii člověka
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 3. 2016

Odborný asistent se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 3. 2016

Odborný asistent se zaměřením na fyziologii a patologickou fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 3. 2016

Odborný asistent se zaměřením na nutriční epidemiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 3. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na endoskopické metody v chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 3. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na nukleární medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 3. 2016

Odborný asistent se zaměřením na výživu a nutricii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 3. 2016

Projektový manažer
Nabídka volného pracovního místa Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 3. 2016

Přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 2. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na regionální rozvoj a demografii
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 20. 2. 2016

Referent oddělní pro vědu a výzkum
Nabídka volného pracovního místa Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 2. 2016

Profesor nebo docent se zaměřením na fyziologii člověka
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Docent se zaměřením na imunologii a alergologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Docent se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na porodnictví a gynekologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na vnitřní lékařství - kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent se zaměřením na neurochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na patologickou fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent se zaměřením na urologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent se zaměřením na laboratorní metody v histopatologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent se zaměřením na popáleninovou medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 1. 2016

Referent oddělení prorektorky pro studium a celoživotní vzdělávání
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 1. 2016

Pracovník Univerzitní knihovny - knihovník/ce-specialista
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 1. 2016

Technik výpočetní techniky
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 15. 1. 2016

Koordinátor klinických studií/studiová sestra
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2015

Vedoucí katedry studií lidského pohybu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2015

Odborný asistent se zaměřením na sport a outdoorové aktivity
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na rekreologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2015

Odborný asistent hry na housle
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 11. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na psychologii osobnosti, vývojovou psychologii, sociální psychologii
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 22. 11. 2015

Kvestor
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 13. 11. 2015

Odborný asistent se zaměřením na plastickou chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 8. 11. 2015

Odborný asistent bez vědecké hodnosti (lektor) pro výuku praktického anglického jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 11. 2015

Odborný asistent bez vědecké hodnosti (lektor) se zaměřením na výuku synchronních disciplín (prosemináře, čeština pro nečeštináře, čeština pro cizince)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 3. 11. 2015

Odborný asistent se zaměřením na management v sociální práci
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 10. 2015

Ředitel International Office Ostravské univerzity
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 9. 2015

Interní auditor a kontrolor
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 5. 9. 2015

Odborný asistent se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2015

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na fyziologii a patofyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2015

Odborný asistent se zaměřením na psychologii a terapii kognitivních funkcí
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2015

Odborný asistent se zaměřením na popáleninovou medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 8. 2015

Vedoucí Projektového oddělení Pedagogické fakulty
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2015

Odborný asistent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 8. 7. 2015

Pracovník Oddělení pro podporu projektů - Finanční manažer
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 6. 2015

Pracovník Oddělení pro podporu projektů - Výkonný manažer
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 6. 2015

Právník / Právnička
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 6. 2015

Referent/ka veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 6. 2015

Koordinátor klinických studií/studiová sestra
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2015

Docent v oboru Sociální práce se zaměřením na teorie a metody sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 22. 6. 2015

Odborný asistent se zaměřením na zdravotnictví a zdravotně sociální péči
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 20. 6. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent se zaměřením na didaktiku chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2015

Referent útvaru PR a marketingu - organizátor
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 6. 2015

Referent útvaru PR a marketingu - editor
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 6. 2015

Pracovník referátu Strategické analýzy
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 6. 2015

Referent ekonomického oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 14. 6. 2015

Vedoucí Projektového oddělení Pedagogické fakulty OU
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2015

Vedoucí katedry výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 27. 5. 2015

Profesor se zaměřením na vzdělávací technologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 27. 5. 2015

Docent se zaměřením na obecnou a vývojovou psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 27. 5. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na pedagogickou a sociální psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 27. 5. 2015

Odborný asistent se zaměřením na pedagogiku preprimárního vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 27. 5. 2015

Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PřF OU
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí studijního oddělení PřF OU
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry biologie a ekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry informatiky a počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry matematiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 5. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na technické památky a muzeální prezentaci industriálního dědictví
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2015

Vedoucí projektového oddělení
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 4. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Anglický jazyk nebo pro obor Translatologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 4. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 4. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Španělský jazyk se zaměřením na španělskou jazykově, odborný jazyk a překlad
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 4. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na období renesance se znalostí řečtiny a latiny
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 4. 2015

Senior researcher projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení projektu Centra excelence IT4Inovations.
Termín: 22. 4. 2015

Junior researcher projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení projektu Centra excelence IT4Inovations.
Termín: 22. 4. 2015

Vedoucí katedry slavistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 17. 4. 2015

Vedoucí katedry českého jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 17. 4. 2015

Vedoucí katedry dějin umění a kulturního dědictví
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 17. 4. 2015

Vedoucí katedry germanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 17. 4. 2015

Vedoucí katedry historie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 17. 4. 2015

Organizační pracovník/ce sekretariátu rektora
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 6. 4. 2015

Referent/ka úseku prorektora
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 6. 4. 2015

Tajemník na Lékařské fakultě OU
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na hematoonkologii, specializované vzdělávání v hematologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent se zaměřením na hematoonkologii, specializované vzdělávání v hematologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent se zaměřením na transfuzní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent se zaměřením na epidemiologii životního prostředí
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent se zaměřením na medicínské právo
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent se zaměřením na pediatrii – neonatologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Profesor nebo docent se zaměřením na ortopedii a traumatologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Odborný asistent se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2015

Pracovník právního oddělení - referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 3. 2015

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně bez vědecké hodnosti se zaměřením na výukovou činnost v matematice
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 3. 2015

Přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 3. 2015

Referent/referentka studijního oddělení PřF OU
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 3. 2015

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 3. 2015

Technik - pracovník Kartového centra OU
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 27. 2. 2015

Pracovník Univerzitní knihovny - knihovník/ce
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 31. 1. 2015

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení projektu Centra excelence IT4Inovations.
Termín: 19. 1. 2015

Odborný asistent se zaměřením na jihoasijský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 1. 2015

Odborný asistent se zaměřením na postsovětský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 1. 2015

Odborný asistent se zaměřením na jihoasijský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 1. 2015

Odborný asistent se zaměřením na východoasijský prostor
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 1. 2015

Studiová sestra pro klinické studie
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2014

Odborný asistent se zaměřením na sociální práci se specifickými cílovými skupinami
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 5. 12. 2014

Odborný asistent pro výuku psychologických disciplín na katedře psychologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 2. 12. 2014

Odborný asistent se zaměřením na výuku synchronních disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 2. 12. 2014

Přednosta Neurochirurgické kliniky
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 24. 11. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 16. 11. 2014

Tajemník / tajemnice fakulty
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 10. 2014

Pracovník právního oddělení - referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 24. 9. 2014

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení projektu Centra excelence IT4Inovations.
Termín: 15. 9. 2014

Odborný asistent se zaměřením na sociální lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2014

Odborný asistent se zaměřením na patologickou fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2014

Odborný asistent se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2014

Vedoucí katedry české literatury a literární vědy
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 8. 8. 2014

Odborný asistent se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 27. 7. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti technických a systémových prostředků počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 7. 2014

Lektor anglického jazyka pro geografy
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2014

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro environmentální geografii se zaměřením na krajinné plánování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2014

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro fyzickou geografii se zaměřením na hydrologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2014

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku v environmentální geografii a geoekologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2014

Referent/ka pro vnější vztahy
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 7. 2014

Právník - personalista konzultant
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 6. 2014

Odborný asistent (případně s vědeckou hodností) se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 6. 2014

Odborný asistent ateliéru grafického designu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 10. 6. 2014

Vedoucího ateliéru grafického designu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 10. 6. 2014

Odborný asistent/lektor (rodilý mluvčí) ruského jazyka se zaměřením na výuku odborných předmětů
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 6. 2014

Odborný asistent pro ateliér Intermediální umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2014

Odborný asistent pro ateliér Obalový a knižní design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2014

Odborný asistent pro ateliér Sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2014

Vědecký pracovník se zaměřením na výzkum anglického odborného jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Vědecký pracovník se zaměřením na výzkum německého odborného jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Odborný vědecký pracovník
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Odborný vědecký pracovník
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Profesora se zaměřením na francouzskou literaturu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Odborný asistent/lektor (rodilý mluvčí) pro obor španělský jazyk se zaměřením na praktický jazyk a reálie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku sociologických a ekonomických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Vedoucí katedry psychologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Vedoucí katedry sociologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Vedoucí katedry romanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 5. 2014

Datamanažer/koordinátor klinických studií
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Profesor nebo docent se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností nebo odborný asistent se zaměřením na fyzioterapii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent se zaměřením na radiologickou fyziku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent se zaměřením na transfúzní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent se zaměřením na urgentní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent se zaměřením na traumatologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na onkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent se zaměřením na lékařskou a klinickou biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na ortopedii, chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent s vědeckou se zaměřením na neurochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent se zaměřením na neurochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Profesor nebo docent se zaměřením na ortopedii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Profesor nebo docent se zaměřením na epidemiologii metabolických nemocí
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Odborný asistent se zaměřením na ortopedii, chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 2. 5. 2014

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 4. 2014

Docent se zaměřením na didaktiku fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 21. 4. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na regionální rozvoj a statistickou analýzu dat
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 4. 2014

Docent v oboru sociologie se zaměřením na metodologii výzkumu v sociálních vědách
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 4. 2014

Odborný asistent s vědeckou hodností v oboru sociologie se zaměřením na metodologii výzkumu v sociálních vědách
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 4. 2014

Odborný asistent se zaměřením na sociální práci se specifickými cílovými skupinami - osobami závislými na návykových látkách
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 4. 2014

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 3. 2014

Docent se zaměřením na teorii a dějiny výtvarného umění
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 8. 3. 2014

Odborný asistent se zaměřením na teorii a dějiny výtvarného umění a didaktiku výtvarné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 8. 3. 2014

Vedoucí katedry latinského jazyka a kultury
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 2. 2014

Mzdová/ý účetní
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 1. 2014

Referent/ka pro zahraniční vědecké projekty
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 12. 2013

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na české a evropské baroko
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 12. 2013

Datamanažer/koordinátor klinických studií
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 9. 12. 2013

Postdok se zaměřením na bioinformatku pro projekt MSK RRC/05/2013 - DT 1
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2013

Vedoucí katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 11. 2013

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku pracovní a technické výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 11. 2013

Odborný asistent se zaměřením na literaturu pro děti a mládež
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 11. 2013

Odborný asistent se zaměřením na obecnou a profesní andragogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 11. 2013

Odborný asistent se zaměřením na dramatickou výchovu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 11. 2013

Odborný asistent se zaměřením na sociální pedagogiku, dějiny a praxe v oblasti sociální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 11. 2013

Odborný asistent se zaměřením na výuku jazyka anglického a jazyka německého
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 11. 2013

Vědecký pracovník se zaměřením na výzkum odborného jazyka v rámci projektu OPVK „Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity“, CZ.1.07/2.3.00/20.0222
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 10. 2013

Postdok - specialista/ka zodpovědný/á za sortování buněk a genomické analýzy (GEP)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU
Termín: 30. 10. 2013

Postdok - specialista/ka zodpovědný/á za dílčí genomové analýzy centrozomu a dílčí analýzy buněčného cyklu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU
Termín: 30. 10. 2013

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na etiku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 10. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent bez vědecké hodnosti se zaměřením na výuku diachronních disciplín (historická gramatika, staroslověnština, vývoj jazyka, dialektologie)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 10. 2013

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na novověkou filozofii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 10. 2013

Profesor nebo docent se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 9. 2013

Profesor nebo docent se zaměřením na kožní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 9. 2013

Profesor nebo docent se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 9. 2013

Odborný asistent se zaměřením na patologickou fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 6. 9. 2013

Pracovník Univerzitní knihovny-knihovník/ce
Výběrové řízení Univerzitní knihovny OU.
Termín: 30. 8. 2013

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 20. 8. 2013

Odborný asistent se zaměřením na psychologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2013

Odborný asistent se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2013

Odborný asistent se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2013

Odborný asistent se zaměřením na farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2013

Docent se zaměřením na obecnou psychologii
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 7. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti aplikované informatiky a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 7. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti teoretické informatiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 28. 7. 2013

Profesor se zaměřením na sociologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 12. 7. 2013

Docent se zaměřením na sociální antropologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 12. 7. 2013

Přednosta Kliniky infekčního lékařství
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2013

Přednosta Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2013

Přednosta Kliniky nukleární medicíny
Výběrové řízení FN Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2013

Pracovník právního oddělení - referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 6. 2013

Odborný asistent se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2013

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro obecnou a kvartérní geologii a litogeografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii, modelování erozních a transportních procesů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností pro hydrologii a meteorologii a její aplikace v oblasti vodohospodářského managementu a fluviální geomorfologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2013

Vedoucí oboru Cembalo
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 6. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na latinskou filologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 5. 2013

Technik výpočetní techniky
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 25. 5. 2013

Odborný asistent pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 5. 2013

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce pověřený vedením Centra praxí
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 4. 2013

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na české dějiny středověku a pomocné vědy historické
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2013

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na etiku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2013

Vedoucí katedry slavistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2013

Vedoucí katedry českého jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2013

Vedoucí katedry české literatury a literární vědy
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2013

Vedoucí katedry dějin umění a kulturního dědictví
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2013

Vedoucí katedry historie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2013

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení projektu Centra excelence IT4Inovations.
Termín: 15. 4. 2013

Odborný asistenta pro didaktiku geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 14. 4. 2013

Profesor nebo docent se zaměřením na oční lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Profesor nebo docent se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Profesor nebo docent se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Profesor nebo docent se zaměřením na neurochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Profesor nebo docent se zaměřením na otorinolaryngologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Profesor nebo docent se zaměřením na infekční nemoci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na gastroenterologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na radiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na nukleární medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností nebo odborný asistent se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na rehabilitaci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kardiochirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na oční lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na pediatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na soudní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na infekční nemoci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na vnitřní lékařství - plicní
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na soudní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na urologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství - plicní
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství - endokrinologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na epidemiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na klinickou genetiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na gynekologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na hematologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na chirurgii - popáleninové centrum
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na traumatologii, chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na infekční nemoci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na oční lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na otorinolaryngologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na pediatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství - revmatologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na anesteziologii a intenzivní medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na gynekologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 4. 4. 2013

Vědecký pracovník – junior
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 3. 2013

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení projektu Centra excelence IT4Inovations.
Termín: 25. 3. 2013

Vedoucí katedry hudební výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2013

Odborný asistent se zaměřením na algebru a geometrii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2013

Docent se zaměřením na obchod a marketing
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2013

Odborný asistent se zaměřením na informatiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2013

Odborný asistent se zaměřením na informační a komunikační technologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2013

Odborný asistent se zaměřením na média ve vzdělávání a mediální výchovu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2013

Odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku (specializace - psychopedie, kombinovaná postižení)
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2013

Odborný asistent se zaměřením na učitelství pro 1. stupeň základní školy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2013

Odborný asistent se zaměřením na učitelství pro mateřské školy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2013

Sekretářka (úvazek 0,5)
Nabídka volného pracovního místa na Lékařské fakultě OU.
Termín: 14. 3. 2013

Vědecký pracovník - senior
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 28. 2. 2013

Operátor helpdesku
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 21. 2. 2013

Řidič silničních motorových vozidel
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 10. 12. 2012

Provozní ekonom
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 7. 12. 2012

Vedoucího katedry sociologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 29. 11. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 11. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent bez vědecké hodnosti pro výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 20. 11. 2012

Sekretář/ka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 11. 2012

Sekretářka
Nabídka volného pracovního místa na Lékařské fakultě OU.
Termín: 1. 10. 2012

Profesor nebo docent se zaměřením na radiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 9. 2012

Profesor nebo docent se zaměřením na anesteziologii a resuscitaci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 9. 2012

Profesor nebo docent se zaměřením na porodnictví a gynekologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 9. 2012

Profesor nebo docent se zaměřením na hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 9. 2012

Profesor nebo docent se zaměřením na chirurgii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 27. 9. 2012

Ředitel/ředitelka Univerzitní knihovny Ostravské univerzity v Ostravě
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 23. 9. 2012

Postdok - v oblasti teoretického výzkumu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 15. 9. 2012

Postdok pro projekt OPVK CZ.1.07/2.3.00/30.0019
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 9. 2012

Přednosta Neurologické kliniky
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2012

Referent spisové služby
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 25. 8. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností v oboru sociologie se zaměřerním na obecnou sociologii a metodologii výzkumu v sociálních vědách
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 24. 8. 2012

Vědecký pracovník - junior
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 24. 8. 2012

Senior researcher projektu IT4Inovations Centrum excelence a profesora v oblasti aplikované informatiky a programování
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 8. 2012

Referent oddělení prorektorky pro studium a celoživotní vzdělávání
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 8. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti teoretické informatiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 8. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti aplikované informatiky a programování
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 13. 8. 2012

Odborný asistent se zaměřením na epidemiologii neinfekčních nemocí
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 7. 2012

Postdok v oblasti klinické farmakologie
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 25. 7. 2012

Přednosta Anesteziologicko-resuscitační kliniky
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.
Termín: 20. 7. 2012

Postdoktorand/ka v oblasti filozofie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 7. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 1. 7. 2012

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro výuku základů ekonomie a ekonomiky organizace
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2012

Odborný pracovník se zaměřením na lingvistickou analýzu odborného jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 21. 6. 2012

Odborný asistent se zaměřením na fyziku nebo didaktiku fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Vedoucí výzkumné skupiny biologie prvoků
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Vedoucí výzkumné skupiny evoluce reprodukčních strategií
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Vedoucí výzkumné skupiny evoluční zoologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností s aprobací psychologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2012

Laborant
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 6. 2012

Datamanažer/výzkumná sestra
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 13. 6. 2012

Postdok v oblasti teoretického výzkumu pro projekt OPVK „Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě“
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 6. 2012

Vědecký pracovník (Junior researcher) v oboru biostatistika
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 8. 6. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností s aprobací pedagogika-psychologie pro výuku pedagogicko-psychologického základu učitelských oborů
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 5. 6. 2012

Odborný asistent bez vědecké hodnosti / lektor pro obor španělský jazyk se zaměřením na praktický jazyk a reálie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2012

Docent pro obor španělský jazyk se zaměřením na dějiny španělské literatury, španělské a latinskoamerické reálie a překlad
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2012

Odborný asistent bez vědecké hodnosti / lektor pro obor francouzský jazyk se zaměřením na praktický jazyk a reálie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor francouzský jazyk se zaměřením na jazykovědu a překlad
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2012

Vedoucí katedry romanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2012

Vedoucí katedry psychologie a aplikovaných sociálních věd
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2012

Vedoucí katedry filozofie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2012

Tajemník - odborný asistent v Centru pro hospodářské a sociální dějiny
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 5. 2012

Vědecký pracovník (postdok) na pracovišti 31700 katedry biologie a ekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 18. 5. 2012

Technik útvaru přípravy a realizace investic
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 4. 2012

Technik útvaru přípravy a realizace investic
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 30. 4. 2012

Administrátor serverů a sítě
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 23. 4. 2012

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 20. 3. 2012

Postdok - v oblasti teoretického výzkumu pro projekt OPVK Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v Ostravě
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 3. 2012

Postdok - v oblasti aplikovaného výzkumu pro projekt OPVK Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v Ostravě
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností nebo odborný asistent se zaměřením na lékařskou mikrobiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Profesor nebo docent se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Profesor nebo docent se zaměřením na chirurgické obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kardiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent se zaměřením na porodní asistenci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na klinickou hematologii, hematoonkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent se zaměřením na klinickou biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Profesor nebo docent se zaměřením na onkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na pediatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent se zaměřením na onkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent se zaměřením na nukleární medicínu
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na onkologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kožní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chirurgické obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent se zaměřením na neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent se zaměřením na kožní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent se zaměřením na dětskou neurologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent se zaměřením na radiologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 1. 3. 2012

Vědecký asistent - Ph.D. student
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 28. 2. 2012

Vedoucí ateliéru Grafický design II
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 27. 1. 2012

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 1. 2012

Vedoucí katedry tělesné výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 1. 2012

Vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 1. 2012

Vedoucí katedry matematiky s didaktikou
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 1. 2012

Vedoucí katedry pedagogiky a andragogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 1. 2012

Vedoucí katedry pedagogické a školní psychologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 1. 2012

Docent se zaměřením na obecnou pedagogiku a obecnou didaktiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 1. 2012

Odborný asistent se zaměřením na hudební teorii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 1. 2012

Odborný asistent se zaměřením na obecnou a vývojovou psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 14. 1. 2012

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro obor fyzická geografie se zaměřením na geologickou, kvartérně geologickou nebo geomorfologickou problematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 27. 12. 2011

Referent studijního oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 12. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 11. 12. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností Ph.D. pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 17. 10. 2011

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 10. 2011

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 28. 9. 2011

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 28. 9. 2011

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 29. 8. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor španělský jazyk se zaměřením na dějiny španělské a latinskoamerické literatury a kinematografie, historický vývoj španělského jazyka, překlad a praktický jazyk
Výběrové řízení FF OU.
Termín: 15. 8. 2011

Referent zahraničních vztahů
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 10. 8. 2011

Odborný asistent se zaměřením na středověké dějiny a pomocné vědy historické
Výběrové řízení FF OU.
Termín: 31. 7. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na jazykovědné disciplíny
Výběrové řízení FF OU.
Termín: 30. 7. 2011

Pracovník právního oddělení - referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 7. 2011

Projektový manažer projektů OP
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 7. 2011

Profesor nebo docenta se zaměřením na teorii a dějiny umění
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 30. 6. 2011

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 28. 6. 2011

Docent se zaměřením na fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Odborný asistent se zaměřením na fyziku nebo didaktiku fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Odborný asistent se zaměřením na biofyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Odborný asistent se zaměřením na biofyziku a fyziologii rostlin
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na regionální geografii, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Vedoucí katedry biologie a ekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Vedoucí katedry chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Vedoucí katedry informatiky a počítačů
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2011

Projektový manažer projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 17. 6. 2011

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 17. 6. 2011

Administrátor projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 17. 6. 2011

Finanční manažer projektu IT4Inovations centrum excelence
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 17. 6. 2011

Profesor se zaměřením na polský jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 16. 6. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii (specializace na sociologii migrace a interkulturní komunikaci)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 16. 6. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na jazykovědné disciplíny
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 16. 6. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na odborný jazyk, překlad, praktický jazyk a reálie Španělska
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 16. 6. 2011

Profesor nebo docent se zaměřením na dějiny francouzské literatury, teorii literatury a literární kritiku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 16. 6. 2011

Vedoucí Centra pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2011

Projektový manažer
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 4. 6. 2011

Profesor se zaměřením na psychiatrii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 6. 2011

Profesor se zaměřením na vnitřní lékařství (obor nefrologie)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 6. 2011

Profesora se zaměřením na biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 6. 2011

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na klinickou biochemii nebo lékařskou chemii a biochemii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 6. 2011

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 3. 6. 2011

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2011

Vedoucí katedry sociálních věd
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2011

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obory Hra na fagot, flétnu, saxofon, trubku
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Hra na housle
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Klavírní korepetice
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Sólový zpěv
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Vedoucí Katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Pedagog Katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Výtvarná fotografie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Intermediální umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Kresba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Obalový a knižní design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Malba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Administrátor serverů a sítě
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 27. 5. 2011

Zajištění činnosti TDI
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 13. 5. 2011

Vědecký pracovník - junior
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 4. 2011

Manažer vědeckých projektů
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 4. 2011

Vědecký pracovník se zaměřením na historiografii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 24. 3. 2011

Profesor nebo docent se zaměřením na vnitřní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Profesor nebo docent se zaměřením na sociální lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Profesor nebo docent se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Profesor nebo docent se zaměřením na patologickou fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Profesor nebo docent se zaměřením na chirurgické obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství (nástup 2013)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent se zaměřením na vnitřní lékařství (nástup 2012)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na vnitřní lékařství (nástup 2012)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na vnitřní lékařství (nástup 2011)
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností nebo odborný asistent se zaměřením na patologickou fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na imunologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chirurgické obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností nebo odborný asistent se zaměřením na fyzioterapii a léčebnou rehabilitaci
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností nebo odborný asistent se zaměřením na fyziologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na farmakologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností nebo odborný asistent se zaměřením na biologii a genetiku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent se zaměřením na patologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent se zaměřením na laboratorní techniku
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent se zaměřením na histologii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent se zaměřením na anatomii
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 17. 2. 2011

Odborný asistent s  vědeckou hodností pro  studijní program Historické vědy, obor Kulturní dějiny
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 2. 2011

Docent nebo profesor v oboru informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 5. 2. 2011

Vedoucí katedry sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 3. 2. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na didaktiku fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 17. 1. 2011

Vedoucí Centra pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 9. 1. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor španělský jazyk se zaměřením na španělskou jazykovědu, odborný jazyk, praktický jazyk, didaktiku španělského jazyka a překlad
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 31. 12. 2010

Odborný asistent se zaměřením na aplikovanou matematiku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 12. 2010

Docent v oboru fyzická geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 12. 2010

Odborný asistent se zaměřením na chirurgické obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2010

Odborný asistent se zaměřením na interní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2010

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chirurgické obory
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2010

Profesor nebo docent se zaměřením na interní lékařství
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 10. 2010

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro  výuku psychologických disciplín
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 18. 8. 2010

Provozní technik
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 7. 2010

Pracovník právního oddělení - referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 15. 7. 2010

Vedoucí katedry fyziky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 7. 2010

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Polský jazyk a literaturu se zaměřením na polštinu ve sféře podnikání
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 6. 7. 2010

Finanční účetní
Výběrové řízení rektorátu OU.
Termín: 21. 6. 2010

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku geografie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 6. 2010

Odborný asistent se zaměřením na sociální politiku
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 18. 6. 2010

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na metodologii sociálně vědního výzkumu
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 18. 6. 2010

Odborný asistent se zaměřením na teorie a metody sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 18. 6. 2010

Odborný asistent se zaměřením na praktické lékařství
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Profesor nebo docent se zaměřením na patologickou fyziologii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Profesor nebo docent se zaměřením na biochemii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Vedoucí Ústavu histologie a embryologie
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Vedoucí Ústavu chemie a biochemie
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Vedoucí Ústavu mikrobiologie a imunologie
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chemii a biochemii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na biologii a genetiku
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na praktické lékařství
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Profesor nebo docent se zaměřením na mikrobiologii a imunologii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 6. 2010

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na francouzskou jazykovědu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2010

Vedoucí katedry germanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 18. 5. 2010

Vedoucí katedry psychologie a sociální práce
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 18. 5. 2010

Profesor nebo docent se zaměřením na historiografii a teorii dějin umění, regionální umění a umění 20. století
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 18. 5. 2010

Profesor nebo docent pro obor francouzský jazyk se zaměřením na dějiny francouzské literatury, teorii literatury a literární kritiku
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 18. 5. 2010

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na aplikovanou sociologii, problematiku občanské společnosti a práce se zdravotně postiženými
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 18. 5. 2010

Provozní technik
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 18. 5. 2010

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na praktické lékařství
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 5. 2010

Vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 2. 2010

Profesor v oboru informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 1. 2010

Tajemník / tajemnice fakulty
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 30. 1. 2010

Odborný asistent nebo asistent se zaměřením na ergoterapii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 15. 1. 2010

Odborný asistent se zaměřením na praxi sociální práce a sociální patologii
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 4. 1. 2010

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na Molekulární fyziologii a evoluci rostlin
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 12. 2009

Vedoucí katedry matematiky
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 12. 12. 2009

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na metodologii sociálně vědního výzkumu a sociologii
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 11. 12. 2009

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 25. 11. 2009

Profesor se zaměřením na vnitřní lékařství pro obor revmatologie
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 13. 11. 2009

Profesor se zaměřením na vnitřní lékařství pro obor gastroenterologie
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 13. 11. 2009

Vedoucí katedry metod sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 20. 10. 2009

Vedoucí katedry sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 20. 10. 2009

Vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 10. 2009

Odborný asistent se zaměřením na podnikání
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 19. 9. 2009

Odborný asistent se  zaměřením na mikrobiologii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 17. 9. 2009

Odborný asistent se zaměřením na řízení a sebeřízení v sociální oblasti
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 17. 8. 2009

Docent se zaměřením na dětské lékařství
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 15. 8. 2009

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na ochranu veřejného zdraví
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 10. 8. 2009

Odborný asistent se zaměřením na hygienu práce
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 10. 8. 2009

Odborný asistent se zaměřením na ortotiku - protetiku
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 10. 8. 2009

Odborný asistent se zaměřením na epidemiologii infekčních onemocnění
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 10. 8. 2009

Odborný asistent se zaměřením na hematologii a klinickou hematologii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 10. 8. 2009

Odborný asistent se zaměřením na ergoterapii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 10. 8. 2009

Odborný asistent se zaměřením na geriatrické ošetřovatelství
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 10. 8. 2009

Oborný asistent s vědeckou hodností (Ph.D. nebo CSc.) se zaměřením na jazykovědné disciplíny a odborný jazyk pro obor Německý jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 2. 8. 2009

Odborný asistent s vědeckou hodností (Ph.D. nebo CSc.) pro výuku Základních psychologických disciplín a jejich aplikace v sociálních vědách
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 2. 8. 2009

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na imunologii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 12. 6. 2009

Odborný asistent sociální práce se zaměřením na metody sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2009

Odborný asistent se zaměřením na metodologii sociálně vědního výzkumu
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2009

Odborný asistent sociální práce se zaměřením na metody sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2009

Odborný asistent se zaměřením na právo občanské, pracovní a trestní
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 5. 2009

Odborný asistent v oboru intermédia
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Odborný asistent v oboru nová média
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Odborný asistent v oboru animovaná tvorba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Odborný asistent v oboru malba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Odborný asistent v oboru teorie a dějiny výtvarného umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Vedoucí katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Vedoucí katedry strunných nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Vedoucí katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Odborný asistent s vědeckou hodností (Ph.D. nebo CSc.) pro obor Polský jazyk a literaturu se zaměřením na polskou literaturu
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 5. 2009

Odborný asistent s vědeckou hodností (Ph.D. nebo CSc.) se zaměřením na lingvistiku a didaktiku výuky anglického jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 5. 2009

Docent se zaměřením na sociální práci a neziskové organizace
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 5. 2009

Docent se zaměřením na francouzskou lingvistiku (sémantika a sémiotika, historický vývoj francouzštiny)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 5. 2009

Profesor nebo docent se zaměřením na didaktiku matematiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 19. 5. 2009

Odborný asistent s vědeckou hodností pro jazyk španělský se zaměřením na dějiny španělské literatury, španělské kinematografie, reálie a praktický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 5. 2009

Odborný asistent se zaměřením na klinické interní ošetřovatelství
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 5. 2009

Odborný asistent se zaměřením na chirurgické ošetřovatelství, multikulturní ošetřovatelství
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 5. 2009

Vedoucí katedry technické a pracovní výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Vedoucí katedry sociální pedagogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Vedoucí katedry pedagogiky a andragogiky
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Vedoucí Centra jazykové přípravy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na volnou a užitou grafiku (fotografii)
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na sportovní gymnastiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na aplikovanou biomechaniku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na atletiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na fyziologii tělesné zátěže a zdravotní tělesnou výchovu
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Docent se zaměřením na informační a komunikační technologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na současný český jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na obecnou didaktiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Profesor se zaměřením na sociální psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Docent se zaměřením na psychopatologii a psychoterapii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na pedagogickou a sociální psychologii
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Odborný asistent se zaměřením na řízení výchovy a vzdělávání a vzdělávací politiku
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 4. 2009

Vedoucí ústavu ochrany veřejného zdraví
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 24. 4. 2009

Referent/ka pro umění, vědu a zahraniční vztahy
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 2. 2009

Odborný asistent se zaměřením na interní obory
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 7. 2. 2009

Profesor pro obor Filologie - anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 2. 2009

Koordinátor/ka projektové činnosti
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 8. 12. 2008

Profesor pro obor metody sociální práce / Professor for the field of Social Work Methods
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 11. 2008

Vedoucí katedry metod sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 11. 2008

Vedoucí katedry sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 30. 11. 2008

Samostatný referent/referentka pro vědu a vnější vztahy
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 11. 2008

Docent v oboru psychologie se  zaměřením na  obecnou psychologii, diagnostiku a metodologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 21. 11. 2008

Referent / referentka studijního oddělení
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 11. 2008

Vedoucí studijního oddělení
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 19. 9. 2008

Vedoucí katedry slavistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na jazykovědné disciplíny pro obor Německý jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 9. 2008

Odborný asistent se zaměřením na hematologii
Výběrové řízení Fakulty zdravotnických studií OU.
Termín: 5. 9. 2008

Uklízečka / uklízeč v menze
Výběrové řízení Menzy Reální OU.
Termín: 14. 8. 2008

Samostatný vědecký pracovník
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 8. 2008

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 7. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor sociální práce se zdravotnickým zaměřením
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 7. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor metody sociální práce
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 31. 7. 2008

Sekretářka katedry
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2008

Odborný referent veřejných zakázek
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 23. 7. 2008

Odborný asistent se zaměřením na chemickou fyziku
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU
Termín: 20. 7. 2008

Odborný asistent v oboru klinické farmakologie
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 20. 7. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Filozofie se zaměřením na politickou filozofii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 6. 2008

Odborný asistent v oboru Porodní asistence
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 27. 6. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na angiologii a angiografii
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 23. 6. 2008

Odborný asistent pro obor Romologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 6. 2008

Referentka / referent úseku tajemnice fakulty
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 10. 6. 2008

Odborný asistent pro obor Geometrie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 6. 2008

Odborný asistent pro výuku angličtiny v oborech Informatika a Aplikovaná informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 6. 6. 2008

Vedoucí kateder Fakulty umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vedoucí katedry hudební výchovy
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 5. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Teorie a didaktika výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a dějiny výtvarného umění
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 5. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Sociokulturní kinantropologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 5. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Informační a komunikační technologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 5. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Anglický jazyk a Německý jazyk
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 5. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor Speciální pedagogika, nejlépe se zaměřením na oblast surdopedie - logopedie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vysokoškolský učitel pro obor hra na klavír
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vysokoškolský učitel pro obor klavírní korepetice
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vysokoškolský učitel pro obor sólový zpěv
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Odborní asistenti pro obory studijního programu Výtvarná umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vysokoškolský učitel pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vysokoškolský učitel pro zaměření na teorii, dějiny a současnost výtvarných umění, event. na předměty mezioborové (výtvarná a hudební umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vedoucí katedry slavistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Vedoucí katedry českého jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Vedoucí katedry české literatury, literární vědy a dějin umění
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Vedoucí katedry romanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Vedoucí katedry psychologie a sociální práce
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Vedoucí katedry historie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro  obor Historie a ochrana průmyslového dědictví se zaměřením na technické památky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro  obor Anglický jazyk se zaměřením na jazykovědné disciplíny
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro  obor Španělský jazyk se zaměřením na dějiny španělské a latinskoamerické literatury, stylistiku, praktický jazyk a reálie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Odborný asistent (rodilý mluvčí) pro obor Španělský jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na doby nové a nejnovější, české dějepisectví
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Docent v oboru Psychologie se zaměřením na diagnostiku a psychologii práce a organizace
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 28. 5. 2008

Studijní referent/ka
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 9. 5. 2008

Odborný asistent pro obor kartografie a geoinformatika se zaměřením na fyzickou geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 4. 2008

Odborný asistent v oboru ochrana veřejného zdraví
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 3. 4. 2008

Ředitel Centra informačních technologií
Výběrové řízení rektorátu Ostravské univerzity.
Termín: 31. 3. 2008

Referent(ka) pro zahraniční vztahy
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 21. 3. 2008

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 16. 2. 2008

Samostatný vědecký pracovník v oboru biologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 7. 2. 2008

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na evaluace a řízení pedagogických institucí
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 5. 2. 2008

Docent v oboru psychologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 5. 2. 2008

Odborný asistent v oboru psychologie
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 5. 2. 2008

Odborný asistent pro obor mikrobiologie
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 5. 2. 2008

Asistent(ka) tajemnice fakulty (ekonoma)
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 25. 1. 2008

Referent(ka) pro zahraniční vztahy
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 25. 1. 2008

Technik výpočetní techniky
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 31. 12. 2007

Vedoucí katedry fyziky / docent se zaměřením na fyziku (pro mimofakultní pracovníky)
Výběrové řízení katedry fyziky Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 15. 12. 2007

Vedoucí katedry vyšetřovacích metod a lékařské biologie
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 15. 12. 2007

Odborný asistent v oboru klinické ošetřovatelství v interních oborech
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 6. 12. 2007

Odborný asistent v oboru klinické ošetřovatelství v chirurgických oborech
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 6. 12. 2007

Studijní referentka / studijní referent
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 30. 11. 2007

Vedoucí oddělení pro podporu projektů
Prorektor pro rozvoj a informatizaci Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí oddělení pro podporu projektů.
Termín: 30. 11. 2007

Odborný asistent pro výuku praxe
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 26. 11. 2007

Vysokoškolský učitel – docent pro obor Andragogika
Výběrové řízení katedry pedagogiky Pedagogické fakulty OU.
Termín: 16. 11. 2007

Prodej objektu bývalého školícího střediska
Ostravská univerzita nabízí k prodeji objekt včetně pozemku a zahrady v k.ú. Guty.
Termín: 30. 10. 2007

Odborný asistent pro obor Biochemie
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2007

Odborný asistent pro výuku praxe
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2007

Odborný asistent pro obor Gynekologie a porodnictví
Výběrové řízení Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 31. 8. 2007

Odborný asistent pro výuku angličtiny v oborech Informatika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 22. 8. 2007

Místo uklízečky/uklízeče v menze
Výběrové řízení rektorátu OU.
Termín: 16. 8. 2007

Odborný asistent pro obor Polský jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 16. 8. 2007

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru psychologie se zaměřením na speciální procesy a metodologii humanitních věd
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2007

Odborný asistent pro obor Španělský jazyk se zaměřením na odborný španělský jazyk
Výběrové řízení Filozofické Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2007

Odborný asistent pro obor Dějiny středověku se  zaměřením na  obecné dějiny
Výběrové řízení Filozofické Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2007

Odborný asistent nebo docent pro obor Informatika – specializace programování aplikací pro internet a intranet
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 25. 7. 2007

Odborný asistent nebo docent pro obor Obecná zoologie
Výběrové řízení Přírodovědecké univerzity OU.
Termín: 4. 7. 2007

Odborný asistent pro obor Fyzická geografie se zaměřením na geomorfologii a komplexní fyzickogeografický výzkum
Výběrové řízení Přírodovědecké univerzity OU.
Termín: 4. 7. 2007

Odborný asistent pro obor Kartografie a GIS se zaměřením na fyzickou geografii
Výběrové řízení Přírodovědecké univerzity OU.
Termín: 4. 7. 2007

Odborný asistent pro obor Management pro veřejný sektor
Výběrové řízení katedry filozofie Filozofické fakulty OU
Termín: 4. 7. 2007

Tajemník Pedagogické fakulty OU
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 6. 2007

Informatik studijního oddělení
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 6. 2007

Vedoucí katedry filozofie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 27. 6. 2007

Vedoucí katedry českého jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 22. 6. 2007

Odborný asistent pro obor Chirurgie
Výběrové řízení katedry chirurgických oborů Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2007

Odborný asistent pro obor Klinická genetika
Výběrové řízení katedry vyšetřovacích metod a lékařské biologie Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2007

Odborný asistent pro obor Pedagogika a psychologie se zdravotnickým zaměřením
Výběrové řízení katedry rehabilitace Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2007

Odborný asistent pro obor Ergoterapie
Výběrové řízení katedry rehabilitace Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2007

Odborný asistent pro obor Ochrana veřejného zdraví
Výběrové řízení Ústavu ochrany veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2007

Odborný asistent pro obor Laboratorní technika - chemická a fyzikální
Výběrové řízení Ústavu ochrany veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 18. 6. 2007

Samostatný laborant
Nabídka volného pracovního místa Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Zdravotně sociální fakulty OU.
Termín: 11. 6. 2007

Odborný asistent pro výuku Základy ekonomie a ekonomiky organizace
Výběrové řízení katedry psychologie a sociální práce Filozofické fakulty OU.
Termín: 10. 6. 2007

Programátor - junior
Nabídka zaměstnání na Centru informačních technologií OU.
Termín: 31. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Toxikologie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Pravděpodobnost a statistika
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 29. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Speciální pedagogika se zaměřením na surdopedii
Výběrové řízení katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty OU.
Termín: 29. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 26. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Francouzský jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 26. 5. 2007

Docent nebo odborný asistent pro obor Psychologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 26. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Latinský jazyk a kultura
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 26. 5. 2007

Vedoucí katedry matematiky s didaktikou Pedagogické fakulty OU
Výběrové řízení katedry matematiky s didaktikou Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Docent nebo odborný asistent pro obor Tělesná výchova se zaměřením na 1. stupeň ZŠ
Výběrové řízení katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Docent nebo odborný asistent pro obor Zdravotní a aplikovaná tělesná výchova
Výběrové řízení katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Informační a komunikační technologie
Výběrové řízení katedry informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Docent pro obor Matematická analýza
Výběrové řízení katedry matematiky s didaktikou Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Profesor pro obor Teorie vyučování matematiky, příp. příbuzný obor
Výběrové řízení katedry matematiky s didaktikou Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Sociální pedagogika se zaměřením na reedukační práci s dětmi a mládeží
Výběrové řízení katedry pedagogiky Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Obecná didaktika
Výběrové řízení katedry pedagogiky Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Učitelství MŠ (Preprimární pedagogika)
Výběrové řízení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Učitelství 1. stupně ZŠ (Primární pedagogika)
Výběrové řízení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Odborný asistent pro obory Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství MŠ
Výběrové řízení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Odborný asistent pro obor Vývojová psychologie a psychologie zdraví
Výběrové řízení katedry pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Odborný asistent pro obory Anglický jazyk a Německý jazyk
Výběrové řízení Centra jazykové přípravy Pedagogické fakulty OU.
Termín: 24. 5. 2007

Docent nebo odborný asistent pro obor Humánní geografie
Výběrová řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 20. 5. 2007