Jednotná digitální brána Ostravské univerzity

Co je Jednotná digitální brána Ostravské univerzity?

Jednotná digitální brána Ostravské univerzity je online řešení nabízející občanům a podnikům snadný přístup k informacím, postupům a asistenčním službám a službám pro řešení problémů.


Bližší informace o bráně budou doplněny později.


Žádost o přijetí na veřejnou VŠ Žádost o financování VŠ studialogolink

Název projektu: Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ
Registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_52/0000052
Doba realizace: 1. dubna 2023 – 31. května 2026

Do realizace projektu je zapojeno všech 26 veřejných vysokých škol (VVŠ) v ČR.

Projekt je podpořen z finančních prostředků EU - NPO/Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2023