Pracovní příležitosti

HR logo

Dokumenty

Souhlas účastníka výběrového řízení soubor doc 4,03 MB

Informace o zpracování osobních údajů soubor pdf 0,26 MB

Informace o právu vznést námitku soubor pdf 0,19 MB


Výběrová řízení a nabídky zaměstnání

Filtr   
+

           
 

Vedoucí Katedry anglistiky a amerikanistiky
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 7. 2024

Vedoucí Katedry psychologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 7. 2024

Vedoucí Katedry sociologie
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 13. 7. 2024

Profesor pro oblast analytické chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 8. 8. 2024

Docent / docentka se zaměřením na obecnou psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 20. 7. 2024

Docent / docentka se zaměřením na pedagogiku – didaktiku a kurikulum
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2024

Docent/ka pro studijní program Udržitelný rozvoj měst a krajiny
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 10. 8. 2024

Odborný asistent / docent / odborná asistentka / docentka se zaměřením na anglický jazyk
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2024

Asistent/-ka nebo odborný/-á asistent/-ka v oboru malba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 11. 8. 2024

Asistent/ka nebo odborný/-á asistent/-ka se zaměřením na animovanou tvorbu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 11. 8. 2024

Odborný asistent / odborná asistentka pro oblast didaktiky chemie
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 23. 7. 2024

Odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na anglický jazyk a didaktiku anglického jazyka
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 9. 8. 2024

Odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na klinickou psychologii
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 20. 7. 2024

Odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na současný český jazyk (normativní gramatika – fonetika a fonologie, morfologie, syntax, psaní textů)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 7. 8. 2024

Odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na španělskou filologii a didaktiku španělského jazyka v rámci projektu IMPREF
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 7. 8. 2024

Vědecká osobnost I. (systematizovaná pozice Výzkumník IV) v rámci projektu REFRESH
Výběrové řízení Fakulty sociálních studií OU.
Termín: 15. 8. 2024

Lektor / lektorka se zaměřením na výuku synchronních disciplín (fonetika, morfologie, jazykové praktikum, konverzace pro cizince)
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 11. 8. 2024

Zdravotní laborant
Nabídka volné pracovní pozice Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2024

Administrátor IT junior/senior se zaměřením na sítě
Výběrové řízení Centra informačních technologií OU.
Termín: 31. 7. 2024

Asistent/ka Poradenského a kariérního centra
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 13. 7. 2024

Klíčový pracovník se zaměřením na návrh a vývoj v oblasti zdravotnických prostředků
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 8. 2024

Odborný pracovník / ICT Specialista se zaměřením na návrh, vývoj a testování HW a SW aplikací
Výběrové řízení Lékařské fakulty OU.
Termín: 7. 8. 2024

Specialista / Specialistka – Energetik / Energetička
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 13. 7. 2024

Specialista/ka provozu
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 13. 7. 2024

VP2 (BCH) Odborný pracovník projektu LERCO
Výběrové řízení Přírodovědecké fakulty OU.
Termín: 27. 7. 2024

Výzkumník junior v oblasti zdraví, psychologie cvičení nebo behaviorálních věd
Výběrové řízení Pedagogické fakulty OU.
Termín: 31. 7. 2024

Postdoktorand (Postdoc I) v rámci projektu REFRESH
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 15. 7. 2024

Technik I – jevištní technik
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 11. 8. 2024

Tenure track výzkumník II (systemizovaná pozice Výzkumník II nebo III) v rámci projektu REFRESH
Výběrové řízení Filozofické fakulty OU.
Termín: 4. 8. 2024

Správce budovy / Správkyně budovy
Výběrové řízení Rektorátu OU.
Termín: 13. 7. 2024


Archiv