OU > Věda a tvůrčí činnost > Hlavní směry výzkumu

Ostravská univerzita

  • Obrázek
Struktura týmu
Výstupy
Projekty a ohlasy

Fuzzy modelování

Výzkum a vývoj teoretických základů a aplikací z oblasti fuzzy modelování a souvisejících oblastí soft computingu, vývoj matematických nástrojů pro modelování fenoménu vágnosti. Tyto metody a modely umožňují řešit komplikované problémy, jejichž matematický popis není znám, nebo je neúplný či příliš složitý na to, aby jej bylo možné bez výrazných zjednodušení řešit. Klíčový je teoretický rozvoj metod a jejich základů tak, aby bylo možné použití všech metod vědecky zdůvodnit.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 10. 2018

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub