Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Vilém Novák

ředitel Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy
modelování

Vilém Novák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
místnost, podlaží, budova: C 607, budova C
funkce:ředitel
obor činnosti:matematická fuzzy logika a její aplikace
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
telefon, mobil: 553 46 1401
e-mail:
osobní WWW stránka:http://irafm.osu.cz/en/c21_vilem-novak-phd-dsc-prof-director


Vzdělání:

1969–1975 Vysoká škola báňská v Ostravě
1979–1982 Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, postgaduální kurs Teoretická kybernetika


Akademické a vědecké hodnosti, tituly:

Ing. (1975) Vysoká škola báňská v Ostravě (obor systémové inženýrství)
CSc. (1988) Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta (obor matematická logika)
DrSc. (Dr. hab.) (1995) Polská akademie věd ve Varšavě (obor informatika)
Doc. (1995) Univerzita Palackého v Olomouci (obor algebra a teorie čísel)
Prof. (2001) Masarykova univerzita v Brně (obor algebra a teorie čísel)


Pracovní zařazení:

2001– profesor (katedra matematiky PřF OU)
1996– ředitel Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (Ostravská univerzita v Ostravě)
1995–2001 docent (katedra matematiky PřF OU)
1984–1995 samostatný vědecký pracovník (Ústav geoniky AV ČR, Ostrava; dříve Hornický ústav ČSAV)
1975–1984 systémový inženýr (OKD, Automatizace řízení, Ostrava)


Další aktivity:

 • generální předseda organizačního výboru mezinárodní konference International Symposium Fuzzy Approach to Reasoning and Decision-Making, Bechyně, 1990,
 • generální předseda IFSA'97 World Congress, který se konal 25.–29. června 1997 v Praze,
 • předseda organizačního výboru mezinárodního semináře The Logic of Soft Computing, který se konal 5.–9. října 2005 v Ostravě,
 • generální předseda mezinárodní konference EUSFLAT 2007, která se konala 11.–14. září 2007 v Ostravě,
 • hostující redaktor speciálních čísel časopisů International Journal of General Systems, 1991 a 1997, Journal of Advanced Computational Intelligence, 1997, Soft Computing, 2002, Fuzzy Sets and Systems, 2005, 2006 a 2008,
 • člen programových výborů řady mezinárodních konferencí (každoročně 2 až 5),
 • bývá zván k přednáškám na univerzitách v České republice i v zahraničí, a to v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku, Francii, Belgii, Holandsku, Rusku, Bulharsku, USA, Číně, Japonsku, Koreji, Švédsku, Finsku, Anglii.


Oblasti hlavního zájmu:

 • matematická fuzzy logika,
 • přibližná dedukce,
 • modelování sémantiky přirozeného jazyka,
 • fuzzy regulace a různé aplikace fuzzy logiky.


Člen redakčních rad následujících časopisů:

 • Soft Computing.
 • Fuzzy Sets and Systems.
 • Journal of Applied Non-Classical Logics.
 • International Journal of Computational Intelligence Systems.
 • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.
 • Journal of Uncertain Systems.
 • International Journal of Biomedical Soft Computing and Human Sciences.


Vybrané publikace:

Autor cca 200 vědeckých a odborných prací v oboru fuzzy logika, teorie fuzzy množin a modelování sémantiky přirozeného jazyka a aplikace v teorii řízení a rozhodování.

Monografie

 • NOVÁK, V. Fuzzy množiny a jejich aplikace. 1. vydání. Praha: SNTL, 1986. 2., upravené vydání. Praha: SNTL, 1990. 296 s. (Matematické semináře SNTL; sv. 23.) ISBN 80-03-00325-3.
 • NOVÁK, V. Fuzzy Sets and Their Applications. Bristol: Adam Hilger, 1989. 248 pp. ISBN 0-85274-583-4.
 • NOVÁK, V. The Alternative Mathematical Model of Linguistic Semantics and Pragmatics. New York: Plenum Press, 1992. xiii+220 pp. ISBN 0-306-44269-8.
 • NOVÁK, V.– PERFILIEVA, I. – MOČKOŘ, J. Mathematical Principles of Fuzzy Logic. Boston: Kluwer, 1999. 320 pp. ISBN 0-7923-8595-0.
 • NOVÁK, V.– PERFILIEVA, I. (eds.) Discovering the World with Fuzzy Logic. Heidelberg: Physica-Verlag, 2000. 555 pp. (Studies in Fuzziness and Soft Computing; Vol. 57.) ISBN 3-7908-1330-3.
 • NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN, 2000. 166 s. ISBN 80-7300-009-1.
 • NOVÁK, V.– PERFILJEVA, I. – MOČKOŘ, J. Matematičeskije principy nečetnoj logiki. Moskva: Fizmatlit, 2006. 347 s. ISBN 5-9221-0399-7. V ruštině. [НОВАК, В. – ПЕРФИЛЬЕВА, И. – МОЧКОРЖ, И. Математические принципы нечетной логики. Москва: Физматлит, 2006.]

Kapitoly v editovaných monografiích

 • NOVÁK, V. Fuzzy logic: applications to natural language. In Encyclopedia of Artificial Intelligence. Ed. S. C. Shapiro. 2nd edition. New York: Wiley, 1992, pp. 515–521. ISBN 0-471-50307-X.
 • NOVÁK, V. Fuzzy sets in natural language processing. In An Introduction to Fuzzy Logic Applications in Intelligent Systems. Ed. R. R. Yager, L. A. Zadeh. Kluwer, 1992, pp. 185–200. ISBN 0-7923-9191-8.
 • NOVÁK, V. On the logical basis of approximate reasoning. In Fuzzy Approach to Reasoning and Decision-Making. Dordrecht: Kluwer; Praha: Academia, 1992, pp. 17–27. ISBN 0-7923-1358-5 (Kluwer). ISBN 80-200-0450-5 (Academia).
 • NOVÁK, V. Fuzzy logic. In Handbook of Defeasible Reasoning and Uncertainty Management Systems. Volume 1. Ed. P. Smets. Dordrecht: Kluwer, 1998, pp. 75–109. ISBN 0-7923-5100-2.
 • NOVÁK, V. Towards formalized integrated theory of fuzzy logic. In Fuzzy Logic and Its Applications to Engineering, Information Sciences, and Intelligent Systems. Ed. Z. Bien, K. C. Min. Dordrecht: Kluwer, 1995, pp. 353–363. ISBN 0-7923-3755-7.
 • NOVÁK, V.– PERFILIEVA, I. Evaluating linguistic expressions and functional fuzzy theories in fuzzy logic. In Computing with Words in Information/Intelligent Systems 1: Foundations. Ed. L. A. Zadeh, J. Kacprzyk. Heidelberg: Physica-Verlag, 1999, pp. 383–406. (Studies in Fuzziness and Soft Computing; Vol. 33.) ISBN 3-7908-1217-X.
 • NOVÁK, V. Weighted inference systems. In Fuzzy Sets in Approximate Reasoning and Information Systems. Ed. J. C. Bezdek, D. Dubois, H. M. Prade. Boston: Kluwer, 1999, pp. 191–241. ISBN 0-7923-8584-5.
 • NOVÁK, V. Formal theories in fuzzy logic. In Fuzzy Sets, Logics and Reasoning about Knowledge. Ed. D. Dubois, E. P. Klement, H. Prade. Dordrecht: Kluwer, 1999, pp. 213–235. ISBN 0-7923-5977-1.
 • NOVÁK, V. – KOVÁŘ, J. Linguistic IF-THEN rules in large scale application of fuzzy control. In Fuzzy If-Then Rules in Computational Intelligence: Theory and Applications. Ed. D. Ruan, E. E. Kerre. Boston: Kluwer, 2000, pp. 223–241. ISBN 0-7923-7820-2.
 • NOVÁK, V. – PERFILIEVA, I. The principles of fuzzy logic: its mathematical and computational aspects. In Lectures on Soft Computing. Ed. A. D. Nola, G. Gerla. Heidelberg: Physica-Verlag, 2001, pp. 189–238. (Advances in Soft Computing.) ISBN 3-7908-1396-6.
 • NOVÁK, V. – PERFILIEVA, I. – GOTTWALD, S. Fuzzy relations equations via basic predicate fuzzy logic. In Computational Intelligent Systems for Applied Research. Ed. D. Ruan, P. D'hondt, E. E. Kerre. Singapore: World Scientific, 2002, pp. 113–120. ISBN 981-238-066-3.
 • NOVÁK, V. Models and submodels of fuzzy theories. In Intelligent Systems for Information Processing: From Representation to Applications. Ed. B. Bouchon-Meunier, L. Foulloy, R. R. Yager. Amsterdam: Elsevier, 2003, pp. 363–373. ISBN 0-444-51379-5.
 • NOVÁK, V. Fuzzy logic deduction with words applied to ancient sea level estimation. In Fuzzy Logic in Geology. Ed. R. V. Demicco, G. J. Klir. Academic Press, 2003, pp. 301–336. ISBN 0-12-415146-9.
 • NOVÁK, V. Formal fuzzy logic and its use in modeling of vagueness and computing with words. In Neural Networks and Soft Computing. Ed. L. Rutkowski, J. Kacprzyk. Heidelberg: Physica-Verlag, 2003, pp. 62–72. (Advances in Soft Computing.) ISBN 3-7908-0005-8.
 • NOVÁK, V. Fuzzy relation equations with words. In Fuzzy Partial Differential Equations and Relational Equations: Reservoir Characterization and Modeling. Ed. M. Nikravesh, L. A. Zadeh, V. Korotkikh. Berlin: Springer, 2004, pp. 167–185. (Studies in Fuzziness and Soft Computing; Vol. 142.) ISBN 3-540-20322-2.
 • NOVÁK, V. Fuzzy sets as a special mathematical model of vagueness phenomenon. In Computational Intelligence, Theory and Applications. Ed. B. Reusch. Heidelberg: Springer, 2006, pp. 683–690. (Advances in Soft Computing; Vol. 38.) ISBN 3-540-34780-1.
 • NOVÁK, V. Perception-based logical deduction. In Computational Intelligence, Theory and Applications. Ed. B. Reusch. Berlin: Springer, 2006, pp. 237–250. (Advances in Soft Computing.) ISBN 3-540-22807-1.
 • NOVÁK, V. Mathematical fuzzy logic in modeling of natural language semantics. In Fuzzy Logic: A Spectrum of Theoretical & Practical Issues. Ed. P. P. Wang, D. Ruan, E. E. Kerre. Berlin: Springer, 2007, pp. 145–182. (Studies in Fuzziness and Soft Computing; Vol. 215.) ISBN 978-3-540-71257-2.
 • NOVÁK, V. Comprehensive theory of trichotomous evaluative linguistic expressions. In Proceedings of the 26th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, Fuzzy Logics and Related Structures. Ed. S. Gottwald, P. Hájek, U. Höhle, E. P. Klement. To appear.
 • NOVÁK, V. – MURINOVÁ, P. Omitting types in fuzzy predicate logics. In Proceedings of the 26th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, Fuzzy Logics and Related Structures. Ed. S. Gottwald, P. Hájek, U. Höhle, E. P. Klement. To appear.

Články ve vědeckých recenzovaných časopisech

 • NOVÁK, V. Paradigm, formal properties and limits of fuzzy logic. International Journal of General Systems, 1996, Vol. 24, Iss. 4, pp. 377–405.
 • NOVÁK, V. – ZORAT, A. – FEDRIZZI, M. A simple procedure for pattern pre-recognition based on fuzzy logic analysis. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 1997, Vol. 5, Iss. 1, pp. 31–45.
 • NOVÁK, V. Towards formal theory of soft computing. Soft Computing, 1998, Vol. 2, No. 1, pp. 4–6.
 • NOVÁK, V. Open theories, consistency and related results in fuzzy logic. International Journal of Approximate Reasoning 1998, Vol. 18, Iss. 3–4, pp. 191–200.
 • NOVÁK, V. On functions in fuzzy logic with evaluated syntax. Neural Network World, 2000, Vol. 10, No. 2, pp. 869–875. ISSN 1210-0552.
 • NOVÁK, V. Antonyms and linguistic quantifiers in fuzzy logic. Fuzzy Sets and Systems, 2001, Vol. 124, Iss. 3, pp. 335–351.
 • NOVÁK, V. Joint consistency of fuzzy theories. Mathematical Logic Quaterly, 2002, Vol. 48, No. 4, pp. 563–573.
 • NOVÁK, V. Descriptions in full fuzzy type theory. Neural Network World, 2003, Vol. 13, No. 5, pp. 559–569. ISSN 1210-0552.
 • NOVÁK, V. Intensional theory of granular computing. Soft Computing, 2004, Vol. 8, No. 4, pp. 281–290.
 • NOVÁK, V. On fuzzy equality and approximation in fuzzy logic. Soft Computing, 2004, Vol. 8, No. 10, pp. 668–675.
 • NOVÁK, V. – PERFILIEVA, I. On the Semantics of Perception-Based Fuzzy Logic Deduction. International Journal of Intelligent Systems, 2004, Vol. 19, Iss. 11, pp. 1007–1031.
 • NOVÁK, V. On fuzzy type theory. Fuzzy Sets and Systems, 2005, Vol. 149, Iss. 2, pp. 235–273.
 • NOVÁK, V. Are fuzzy sets a reasonable tool for modeling vague phenomena? Fuzzy Sets and Systems, 2005, Vol. 156, Iss. 3, pp. 341–348.
 • NOVÁK, V. Which logic is the real fuzzy logic? Fuzzy Sets and Systems, 2006, Vol. 157, Iss. 5, pp. 635–641.
 • NOVÁK, V. – LEHMKE, S. Logical structure of fuzzy IF-THEN rules. Fuzzy Sets and Systems, 2006, Vol. 157, Iss. 15, pp. 2003–2029.
 • NOVÁK, V. Fuzzy logic with countable evaluated syntax revisited. Fuzzy Sets and Systems, 2007, Vol. 158, Iss. 9, pp. 929–936.
 • NOVÁK, V. – PERFILIEVA, I.– DVOŘÁK, A. – CHEN, Q. – WEI, Q. – YAN, P. Mining pure linguistic associations from numerical data. International Journal of Approximate Reasoning, 2007.
 • NOVÁK, V. – DVOŘÁK, A. A model of complex human reasoning in fuzzy logic in broader sense. Fuzzy Sets and Systems, 2008.
 • NOVÁK, V. A formal theory of intermediate quantifiers. Fuzzy Sets and Systems. To appear.
 • NOVÁK, V. – DVOŘÁK, A. Fuzzy logic provides the best working model of vagueness. Studia Logica. Submitted.


Všechny publikace

Novák, V. a Murinová, P. A formal model of the intermediate quantifiers ?A few, Several, A little?. In: 2019 IFSA World Congress and NAFIPS Annual Conference: 2019-06-18 Lafayette, Louisiana, USA.
Nguyen, L. T. N. L. a Novák, V. Forecasting seasonal time series based on fuzzy techniques. FUZZY SET SYST. 2019, 361(duben), s. 114-129. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Detection of structural breaks and perceptionally important points in time series. In: FLINS 2018: Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support 2018-08-21 Belfast. New Jersey: World Scientific, 2018. s. 1417-1424. ISBN 978-981-3273-22-1.
Novák, V. Detection of Structural Breaks in Time Series Using Fuzzy Techniques. International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems. 2018, 18(1), s. 1-12. ISSN 1598-2645.
Novák, V. First steps towards harnessing partial functions in fuzzy type theory. In: 17th International Conference, IPMU 2018: Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Part I 2018-06-11 Cadiz. Berlin: Springer, 2018. s. 736-747. ISBN 978-3-319-91475-6.
Novák, V. Fuzzy vs. Probabilistic Techniques in Time Series Analysis. In: International Econometric Conference of Vietnam (ECONVN2018). Ho Chi Minh City: Banking University. 2018.
Novák, V. Fuzzy vs. Probabilistic Techniques in Time Series Analysis. In: ECONVN2018: Econometrics for Financial Applications 2018-01-15 Ho Chi Minh Citz. Cham: Springer, 2018. s. 213-234. ISBN 978-3-319-73149-0.
Novák, V. Intermediate quantifiers in presence of partial fuzzy sets. In: 2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence: 2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2018) 2018-11-18 Bengaluru. Bengaluru: IEEE publishing services, 2018. s. 427-433. ISBN 978-1-5386-9275-2.
Novák, V. Towards Fuzzy Type Theory with Partial Functions. In: EUSFLAT 2017: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 2017-09-11 Warsaw, Poland. Berlin: Springer, 2018. s. 25-37. ISBN 978-3-319-66826-0.
Novák, V. First Steps Towards Fuzzy Type Theory with Partial Functions. In: The Symposia on Mathematical Techniques Applied to Data Analysis and Processing. Fuengirola. 2017.
Novák, V. Fuzzy Logic in Natural Language Processing. In: FUZZ-IEEE 2017: 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) 2017-07-09 Neapol. Naples, Italy: IEEE, 2017. s. 132-137. ISBN 978-1-5090-6035-1.
NGUYEN, L. T. N. L., Holčapek, M. a Novák, V. Multivariate Fuzzy Transform of Complex-Valued Functions Determined by Monomial Basis. Soft Computing. 2017, č. 21, s. 3641-3658. ISSN 1432-7643.
Novák, V. a Murinová, P. On the properties of measure in the theory of intermediate quantifiers and the quantifier "Many". In: IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence: 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) Proceedings 2017-11-27 Honolulu, USA. Piscataway, USA: IEEE Serivice Center, 2017. s. 8-15. ISBN 978-1-5386-2725-9.
Novák, V., Inuiguchi, M. a Štěpnička, M. Proceedings of the 20th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty: Czech-Japan Seminar 2017. 2017.
Novák, V. Tectogrammatical Trees and Fuzzy Natural Logic in Linguistic Characterization of Dynamic Processes. In: Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS): 2017 Joint 17th World Congress of International Fuzzy Systems Association and 9th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (IFSA-SCIS 2017) 2017-06-27 Otsu, Japonsko. IEEE Service Center, 445 Hoes Lane, Piscataway: Institute of Elect rical and Electronics Engineers, Inc., 2017. s. 432-437. ISBN 978-1-5090-4918-9.
Nguyen, L. T. N. L. a Novák, V. Trend-cycle forecasting based on new fuzzy techniques. In: FUZZ-IEEE2017: 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE) 2016-07-09 Naples, Italia. Neapol: IEEE Explore, 2017. s. 1-6. ISBN 978-1-5090-6034-4.
Novák, V. Analysis, Forecasting and Mining Information from Time Series. In: DEAN'S SEMINAR SERIES. Sydney: University of Technology Sydney, School of Engineering & Technology. 2016.
Novák, V. Forming Interpretable Systems using Fuzzy Natural Logic. In: The second international conference on intelligent decision science. Dubai: Islamic Azad University, UAE branch. 2016.
Novák, V. Fuzzy Natural Logic: theory and applications. In: Fuzzy Sets and Their Applications FSTA 2016. Liptovský Ján. 2016.
Murinová, P. a Novák, V. Generalized Conjunctive Syllogisms with More Premises in Fuzzy Natural Logic. In: FLINS 2016: Proceedings of the 12th International FLINS Conference 2016-08-24 Roubaix, France. World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd., 2016. s. 282-288. ISBN 978-981-3146-96-9.
Murinová, P. a Novák, V. Generalized Conjunctive Syllogisms with more premisses in Fuzzy natural logic. In: FLINS 2016. Roubaix. 2016.
Murinová, P. a Novák, V. Graded generalized hexagon in fuzzy natural logic. In: International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems: Proc. Information Processing and Management under Uncertainty in Knowledge-Based Systems Part II (Communications in Computer and Information Science 611) 2016-06-20 Eindhoven. Switzerland: Springer, 2016. s. 36-47. ISBN 978-3-319-40580-3.
Murinová, P. a Novák, V. Graded generalized hexagon in fuzzy natural logic-extension. In: IPMU 2016. Eindhoven. 2016.
Murinová, P. a Novák, V. Graded Logical Hexagon with Intermediate Quantifiers in Fuzzy Natural Logic. In: FSTA- 2016. Liptovský Ján. 2016.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Dvořák, A. Insight into Fuzzy Modelling. Hoboken, New Jersey: J. Wiley & Sons, 2016. 264 s. ISBN 978-1-119-19318-0.
Murinová, P. a Novák, V. Intermediate Syllogisms in Fuzzy Natural Logic. Journal of Fuzzy Set Valued Analysis. 2016, č. 2016, s. 99-111. ISSN 2193-4169.
Novák, V. Introducing Subtypes in Fuzzy Type Theory. In: 19 -th Czech-Japan seminar on Data Analysis and Decision Making {M}aking. Matsumoto, Nagano: University of Nagano. 2016.
Novák, V. Introducing Subtypes in Fuzzy Type Theory. In: 19th Czech-Japan seminar on Data Analysis and Decision Making: Proc. 19th Czech-Japan seminar on Data Analysis and Decision Making 2016-09-05 Matsumoto. Osaka: Osaka University, 2016. s. 42-51.
Novák, V. Introducing Subtypes in Fuzzy Type Theory. In: 19th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty: Proceedings of the 19th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty 2016-10-05 Matsumoto, Nagano. Matsumoto, Nagano: Matsumoto University, 2016. s. 42-51.
Novák, V. Linguistic Characterization of Time Series. FUZZY SET SYST. 2016, č. 285, s. 52-72. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Mining information from time series in the form of sentences of natural language. International Journal of Approximate Reasoning. 2016, č. 78, s. 192-209. ISSN 0888-613X.
Dyba, M., Elzekey, M. a Novák, V. Non-commutative first-order EQ-logics. FUZZY SET SYST. 2016, č. 292, s. 215-241. ISSN 0165-0114.
Novák, V. On tools for linguistic fuzzy modeling. In: International COnference on mathematics of Fuzziness. Zanjan: Institute for Advanced Studies in Basic Sciences. 2016.
Hireš, M., Habiballa, H. a Novák, V. Parallelization of fuzzy logic analysis for pattern recognition. In: CSOC 2016: Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 465, 2016 2016-04-22 Prague. Berlin: Springer Verlag, 2016. s. 445-456. ISBN 978-3-319-33620-6.
Nguyen, L. T. N. L., Novák, V. a Holčapek, M. Prediction of cyclic components of a time series using fuzzy transform. In: FLINS 2016: Uncertainty modelling in knowledge engineering and decision making: Proceedings of the 12th International FLINS Conference 2016-08-24 Roubaix, France. Singapur: World Scientific, 2016. s. 288-294. ISBN 978-981-3146-96-9.
Habiballa, H., Novák, V., Dyba, M. a SCHENK, J. Specific optimization of genetic algorithm on special algebras. In: ICNAAM 2015: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 2015-09-22 Rhodes, Greece. New York, USA: AIP, 2016. s. 1200081-1200084. ISBN 978-0-7354-1392-4.
Murinová, P. a Novák, V. Syllogisms and 5-Square of Opposition with Intermediate Quantifiers in Fuzzy Natural Logic. Logica Universalis. 2016, č. 10, s. 339-357. ISSN 1661-8297.
Novák, V. Analysis, Forecasting and Mining Information from Time Series using F-Transform and Fuzzy Natural Logic. In: MATHEMATICS FOR ECONOMETRICS SEMINAR. Ho Chi Minh City: Banking University Saigon. 2015.
Murinová, P. a Novák, V. Analysis of the intermediate quantifier ``Many' in fuzzy natural logic. In: IFSA-EUSFLAT 2015: IFSA-EUSFLAT 2015 2015-06-30 Gijón, Spain. Atlantis Press, 2015. s. 1147-1153. ISBN 978-94-62520-77-6.
GRÉČ, M., HORÁČEK, M. a Novák, V. Creating maps defining the level of acidification by fuzzy analysis. International Journal of Computer Science: Theory and Application. 2015, č. 3, s. 23-28. ISSN 2336-0984.
Dyba, M. a Novák, V. EQ-logics with delta connective. Iranian Journal of Fuzzy Systems. 2015, č. 12, s. 41-61. ISSN 1735-0654.
Habiballa, H., Novák, V., Dyba, M. a SCHENK, J. Evolutionary search for automated generation of EQ-algebras. In: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014). NY, USA: AIP Publishing LLC, 2015. AIP Publishing LLC, 2015. s. 5500061-5500064. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Nguyen, L. T. N. L. a Novák, V. Filtering out high frequencies in time series using F-transform with respect to raised cosine generalized uniform fuzzy partition. In: FUZZ-IEEE 2015: Proc. Int. Conference FUZZ-IEEE 2015 2015-08-02 Istambul. Istanbul: IEEE Computer Society, 2015. IEEE Computer Society, 2015. s. 1-8. ISBN 978-1-4673-7428-6.
Novák, V. a Perfiljeva, I. Forecasting Trend of a Group of Time Series Using F-Transform and Fuzzy Natural Logic. -. 2015, roč. 8, č. 8, s. 15-28. ISSN 1875-6891.
GRÉČ, M., Horáček, M. a Novák, V. FUZZY DECISION MAKING SYSTEM FOR DETERMINATION OF SOIL QUALITY. In: MMA 2015. Sigulda. 2015.
GRÉČ, M., Horáček, M. a Novák, V. FUZZY DECISION MAKING SYSTEM FOR DETERMINATION OF SOIL QUALITY. In: ABSTRACTS. University of Latvia, 2015. s. 27-27. ISBN 978-9984-45-999-8.
Novák, V. Fuzzy Natural Logic: Towards Mathematical Logic of Human Reasoning. In: Towards the Future of Fuzzy Logic. New York: Springer, 2015. s. 137-165. Studies in Fuzziness and Soft Computing 325. ISBN 978-3-319-18749-5.
Běhounek, L. a Novák, V. Fuzzy partial logic: combining graduality and undefinedness. In: Logica 2015. Hejnice. 2015.
Murinová, P. a Novák, V. Intermediate Syllogisms in Fuzzy Natural Logic. In: IDS-2015. Dubai. 2015.
Novák, V. Methods of Fuzzy Natural Logic and Their Applications. Amherst: University of Massachusetts. 2015.
Novák, V. Mining information from time series in the form of natural language expressions. In: IFSA-EUSFLAT 2015: IFSA-EUSFLAT 2015 2015-06-30 Gijón, Spain. Paris: Atlantis Press, 2015. Atlantis Press, 2015. s. 1119-1125. ISBN 978-94-62520-77-6.
Holčapek, M., Perfiljeva, I., Novák, V. a Vladik, K. Necessary and Sufficient Conditions for Generalized Uniform Fuzzy Partitions. FUZZY SET SYST. 2015, č. 277, s. 97-121. ISSN 0165-0114.
Murinová, P. a Novák, V. Non-trivial syllogisms in higher order logic. In: Czech Japan seminar On Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Broumov. 2015.
Murinová, P. a Novák, V. Non-trivial syllogisms in higher order logic-extension. In: Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty: Proceedings of the 18th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty 2015-09-19 Broumov. Gaudeamus, 2015. s. 97-106. ISBN 978-80-7435-579-0.
Murinová, P. a Novák, V. Note to semantical interpretation of non-trivial syllogisms with intermediate quantifiers. In: FUZZ-IEEE-2015. Istanbul. 2015.
Murinová, P. a Novák, V. On properties of the intermediate quantifier ``Many'' in fuzzy natural logic. In: IFSA-EUSFLAT-2015. Gijón. 2015.
Murinová, P. a Novák, V. On properties of the intermediate quantifier ``Many'' in fuzzy natural logic-extension. In: Česko-Japonský seminář. Broumov. 2015.
Novák, V., Habiballa, H., Hurtík, P. a Štěpnička, M. Recognition of Damaged Letters Based on Mathematical Fuzzy Logic Analysis. Journal of Applied Logic. 2015, roč. 13, s. 94-104. ISSN 1570-8683.
Murinová, P. a Novák, V. Semantical interpretation of non-trivial syllogisms in higher order fuzzy logic. In: The 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2015): FUZZ-IEEE 2015 2015-08-02 Istanbul-Turecko. IEEE, 2015. s. 1-6. ISBN 978-1-4673-7428-6.
Běhounek, L. a Novák, V. Towards Fuzzy Partial Logic. In: 2015 IEEE 45th International Symposium on Multiple-Valued Logic: Towards Fuzzy Partial Logic 2015-05-18 Waterloo, Ontario, Canada. IEEE, 2015. s. 139-144. ISSN 0195-623X.
Novák, V. What is Fuzzy Natural Logic. In: International Conference IUKM 2015. Nha Trang. 2015.
Murinová, P. a Novák, V. A Note to Structure of Fuzzy Syllogisms. In: 17-th Czech-Japan seminar. Kytakiushu. 2014.
Murinová, P. a Novák, V. Analysis of generalized square of opposition with intermediate quantifiers. FUZZY SET SYST. 2014, s. 89-113. ISSN 0165-0114.
Murinová, P. a Novák, V. Analysis of generalized square of opposition-III. In: World congresso of square of opposition. Řím. 2014.
GRÉČ, M., HORÁČEK, M. a Novák, V. Determination of soil damage by Fuzzy analysis. In: ICTAI 2014. Limassol. 2014.
GRÉČ, M., HORÁČEK, M. a Novák, V. Determination of soil damage by Fuzzy analysis. In: 2014 IEEE 26th International Conference on Tools with Artificial Intelligence ICTAI 2014. IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2014. s. 534-538. ISBN 978-1-4799-6572-4.
Habiballa, H., Novák, V., Dyba, M. a SCHENK, J. EQ-ALGEBRAS AUTOMATED GENERATION BASED ON GENETIC ALGORITHMS. In: 20-th Intl. Conference on Soft Computing - MENDEL. Brno: Brno University of Technology, 2014. Brno University of Technology, 2014. s. 341-346. ISBN 978-80-214-4984-8.
Novák, V. Evaluative linguistic expressions or fuzzy categories?. FUZZY SET SYST. 2014, s. 73-87. ISSN 0165-0114.
Novák, V., Perfiljeva, I., Holčapek, M. a Kreinovich, V. Filtering out high frequencies in time series using F-transform. INFORM SCIENCES. 2014, č. 274, s. 192-209. ISSN 0020-0255.
Novák, V. From Classical to Fuzzy Type Theory. In: The Life and Work of Leon Henkin. Basel: Birkhauser, 2014. s. 225-248. ISBN 978-3-319-09719-0.
Novák, V. a Murinová, P. On general properties of intermediate quantifiers. In: IPMU 2014, Part II, Communications in Computer and Information Science 443. Springer, 2014. s. 355-364. ISBN 978-3-319-08854-9.
Novák, V. On the roots of fuzzy logic with evaluated syntax. In: 35. Linz Seminar on Fuzzy Set Theory. Linz: Johannes Kepler Universitat. 2014.
Murinová, P. a Novák, V. Semantic Interpretation of Intermediate Quantifiers and Their Syllogisms with Non-trivial Conclusions. In: FSTA 2014. Liptovský Ján. 2014.
Novák, V., Pavliska, V. a Valášek, R. Specialized Software for Fuzzy Natural Logic and Fuzzy Transform Applications. In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems. Beijing, China: IEEE, 2014. IEEE, 2014. s. 2337-2344. ISBN 978-1-4799-2073-0.
Murinová, P. a Novák, V. The structure of generalized intermediate syllogisms. Fuzzy Sets and Systems. 2014, č. 247, s. 18-37. ISSN 0165-0114.
Perfiljeva, I., Novák, V., Romanov, A. a Yarushkina, N. Time series grouping and trend forecast using F1-transform and fuzzy natural logic. In: International Conference FLINS2014. Joao Pessoa. 2014.
Perfiljeva, I., Novák, V., Romanov, A. a Yarushkina, N. Time series grouping and trend forecast using F1-transform and fuzzy natural logic. In: Decision Making and Soft Computing 9. New Jersey: World Scientific, 2014. World Scientific, 2014. s. 143-148. ISBN 978-981-4619-96-7.
Novák, V. a Perfiljeva, I. Time Series Mining by Fuzzy Natural Logic and F-Transform. In: Proc. 48th Hawaii International Conference on System Sciences. Kauai, USA: IEEE Computer Society, CPS, 2014. IEEE Computer Society, CPS, 2014. s. 1493-1502. ISBN 978-981-4619-96-7.
Novák, V., Pavliska, V., Štěpnička, M. a Štěpničková, L. Time Series Trend Extraction and Its Linguistic Evaluation Using F-Transform and Fuzzy Natural Logic. In: Recent Developments and New Directions in Soft Computing (Studies in Fuzziness and Soft Computing 317). Switzerland: Springer, 2014. Springer, 2014. s. 429-442. ISBN 978-3-319-06322-5.
Novák, V. A Concise Glance at the History of Fuzzy Logic in Czechia: (with a glimpse of the origin of data-mining --- the GUHA method). In: Logic in Central and Eastern Europe. Lanham: University Press of America, 2013. s. 526-542. ISBN 978-0-7618-5891-1.
Novák, V. Analysis and Forecasting of Time Series using Fuzzy Transform and Fuzzy Natural Logic. Trento: University of Trento. 2013.
Murinová, P. a Novák, V. Analysis of generalized square of opposition-extension. In: European Society for Fuzzy Logic and Technology. Miláno. 2013.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Holčapek, M. Analysis of stationary processes using fuzzy transform. In: EUSFLAT 2013. Milano. 2013.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Holčapek, M. Analysis of stationary processes using fuzzy transform. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Atlantis Press, 2013. s. 714-721. ISBN 978-90786-77-78-9.
Perfiljeva, I., Novák, V. a Štěpnička, M. Česko-ruský seminář o analýze časových řad - workshop k projektu KONTAKT LH12229 [Workshop]. Ostravice, Česká republika. 2013.
Volná, E., Kocian, V., Janošek, M., Habiballa, H. a Novák, V. Damaged Letter Recognition Methodology: A Comparison Study. In: IJCCI 2013. Portugal: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2013. s. 535-541. ISBN 978-989-8565-77-8.
Holčapek, M., Perfiljeva, I. a Novák, V. Discrete Representation of Stationary Random Processes Using Fuzzy Transform. In: Proceedings of the 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Plzeň: Faculty of Management, University of Economics, Jindřichův Hradec, 2013. Faculty of Management, University of Economics, Jindřichův Hradec, 2013. s. 215-222. ISBN 978-80-245-1950-0.
Holčapek, M., Perfiljeva, I. a Novák, V. Discrete Representation of Stationary Random Processes Using Fuzzy Transform. In: 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Mariánské lázně, Czech republic. 2013.
Habiballa, H., Novák, V. a Dyba, M. EQCreator: EQ Algebras automated generator. 2013.
Dyba, M. a Novák, V. First-order EQ-logic. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Atlantis Press, 2013. s. 200-206. ISBN 978-90786-77-78-9.
Novák, V., Pavliska, V., Perfiljeva, I. a Štěpnička, M. F-transform and Fuzzy Natural logic in Time Series Analysis. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Atlantis Press, 2013. s. 40-47. ISBN 978-90786-77-78-9.
Novák, V., Pavliska, V., Perfiljeva, I. a Štěpnička, M. F-transform and Fuzzy Natural logic in Time Series Analysis. In: EUSFLAT 2013. Milano. 2013.
Novák, V. How Ideas of L. A. Zadeh Gave Rise to Mathematical Fuzzy Logic. -. 2013, roč. 299, č. 299, s. 479-486. ISSN 1434-9922.
Novák, V. How Ideas of L. A. Zadeh Gave Rise to Mathematical Fuzzy Logic. In: On Fuzziness. Berlin: Springer, 2013. s. 479-486. Studies in Fuzziness and Soft Computing 298. ISBN 978-3642361166.
Habiballa, H. a Novák, V. Character recognition through fuzzy logic analysis - Algorithms and Implementation. In: Character recognition through fuzzy logic analysis - Algorithms and Implementation. Bratislava: STU SjF, 2013. STU SjF, 2013. s. 541-550. ISBN 978-80-227-3865-1.
Novák, V. a Murinová, P. Intermediate Quantifiers in Fuzzy Natural Logic. In: ODAM 2013. Olomouc: Universita Palackého. 2013.
Novák, V., Štěpnička, M. a Kupka, J. Linguistic descriptions: their structure and applications. In: Flexible Query Answering Systems. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. Springer, 2013. s. 209-220. ISBN 978-3-642-40768-0.
Novák, V. Mining Information from Time Series using Fuzzy Natural Logic. In: 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Mariánské Lázně: University of Economics. 2013.
Novák, V. Mining Information from Time Series using Fuzzy Natural Logic. In: Proceedings of the 16th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Jindřichův Hradec: Faculty of Management, University of Economics, 2013. Faculty of Management, University of Economics, 2013. s. 43-50. ISBN 978-80-245-1950-0.
Holčapek, M., Perfiljeva, I. a Novák, V. Noise Reduction in Time Series using F-transform. In: 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ),. IEEE, 2013. s. 1-8. ISBN 978-1-4799-0020-6.
Novák, V. ON MODELING WITH WORDS. INT J GEN SYST. 2013, č. 42, s. 21-40. ISSN 0308-1079.
Novák, V., Hurtík, P. a Habiballa, H. Recognition of heavily distorted characters on metal. In: Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS). IEEE, 2013. s. 733-738. ISBN 978-1-4799-0347-4.
Murinová, P. a Novák, V. Semantic interpretation of intermediate quantifiers and their syllogisms. In: 10th International Conference, FQAS 2013, Granada, Spain, September 18-20, 2013. Proceedings. Springer Berlin Heidelberg, 2013. s. 186-197. ISBN 978-3-642-40768-0.
Murinová, P. a Novák, V. Semantic Interpretation of Intermediate Quantifiers and Their Syllogisms. In: Flexible Query Answering Systems. Granada. 2013.
Novák, V. Techniques of Fuzzy Natural Logic in Modelling. In: IFSA/NAFIPS 2013. Edmonton: Edmonton university. 2013.
Murinová, P. a Novák, V. The analysis of the generalized square of opposition-extension. In: Proceedings of the 8th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT). Atlantis Press, 2013. s. 252-259. ISBN 978-90786-77-78-9.
Murinová, P. a Novák, V. A Formal Theory of Generalized Intermediate Syllogisms. FUZZY SET SYST. 2012, č. 186, s. 47-80. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Elements of Model Theory in Higher Order Fuzzy Logic. FUZZY SET SYST. 2012, č. 205, s. 101-115. ISSN 0165-0114.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Krejnovich, V. F-transform in the analysis of periodic signals. In: 15th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty: Proc. of 15th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty 2012-09-24 Osaka. Osaka: Osaka University, 2012. Osaka University, 2012. s. 159-165.
Perfiljeva, I., Krejnovich, V. a Novák, V. F-transform in view of trend extraction. In: 15th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty: Proc. of 15th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty 2012-09-24 Osaka. Osaka: Osaka University, 2012. Osaka University, 2012. s. 150-158.
Novák, V. Fuzzy Logic in Broader Sense: A Useful Tool for AI. In: Proc. of the 9th Workshop on Uncertainty Processing. Prague: Faculty of Management, University of Economics, 2012. Faculty of Management, University of Economics, 2012. s. 163-169. ISBN 978-80-245-1885-5.
Novák, V. Fuzzy Natural Logic: Beginning of a Long Path. In: Fuzzy Theory and Applications. Dajeon: NIMS, Dajeon, Korea. 2012.
Perfiljeva, I. a Novák, V. Fuzzy Transform - A Powerful Soft Computing Technique. In: Fuzzy Theory and Applications. Dajeon: NIMS, Dajeon, Korea. 2012.
Hurtík, P., Perfiljeva, I., Novák, V., Vajgl, M., Hoďáková, P. a Habiballa, H. How to automatically find and recognize letters printed on a steel block. In: Seminář IRAFM. Ostrava: IRAFM. 2012.
Novák, V. a Murinová, P. Intermediate Quantifiers, Natural Language and Human Reasoning. In: Quantitative Logic and Soft Computing. New Jersey: World Scientific, 2012. World Scientific, 2012. s. 684-692. ISBN 978-981-4401-52-4.
Novák, V. Models and Submodels in Higher-Order Fuzzy Logic. In: ManyVal '12. Salerno: University of Salerno. 2012.
Novák, V. On Higher-order Fuzzy Logics. In: Výuka doktorandů. Xi'An: Shaanxi Normal University Xi'An. 2012.
Habiballa, H. a Novák, V. Prepic - Prerecognition of pictures: Recognition of images using fuzzy logic analysis. 2012.
Novák, V. Reasoning about mathematical fuzzy logic and its future. FUZZY SET SYST. 2012, č. 192, s. 25-44. ISSN 0165-0114.
Novák, V. a Habiballa, H. Recognition of Damaged Letters Based on Mathematical Fuzzy Logic Analysis. In: International Joint Conference CISIS?12-ICEUTE´12-SOCO´12 Special Sessions. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2012. Springer Berlin Heidelberg, 2012. s. 497-506. ISBN 978-3-642-33017-9.
Novák, V. Remarks to Model Theory in Higher-Order Fuzzy Logic. In: Uncertainty Modeling in Knowledge Engineering and Decision Making. Singapore: Wolrd Scientific, 2012. Wolrd Scientific, 2012. s. 621-626. ISBN 978-981-4417-73-0.
Novák, V. Remarks to Model Theory in Higher-Order Fuzzy Logic. In: FLINS 2012. Istambul: Istambul Technical University. 2012.
Novák, V., Pavliska, V., Štěpnička, M. a Štěpničková, L. Time Series Trend Extraction and its Linguistic Evaluation Using F-Transform and Fuzzy Natural Logic. In: Proc. 2nd World Conference on Soft Computing. Baku: MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, 2012. MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, 2012. s. 593-599. ISBN 978-9952-452-37-2.
Novák, V. Analysis and Prediction of Time Series using Soft Computing Methods. In: Seminar. Vienna: Technical University Vienna. 2011.
Novák, V. EQ-algebra-based Fuzzy Type Theory and Its Extensions. Logic Journal of the IGPL. 2011, roč. 19, s. 512-542. ISSN 1368-9894.
Dyba, M. a Novák, V. EQ-logics: Non-commutative fuzzy logics based on fuzzy equality. Fuzzy Sets and Systems. 2011, č. 172, s. 13-32. ISSN 0165-0114.
Pavliska, V., VALÁŠEK, R., Dvořák, A. a Novák, V. FGML - Fuzzy Graphic Modeling Library. 2011.
Novák, V. a Dvořák, A. Formalization of Commonsense Reasoning in Fuzzy Logic in Broader Sense. Applied and Computational Mathematics. 2011, roč. 2011, č. 10, s. 106-121. ISSN 1683-3511.
Novák, V. Fuzzy Type Theories: What They Are For. In: Non-classical Modal and Predicate Logics 2011. Guangzhou: Sun Yat Sen university. 2011.
Novák, V. Fuzzy Type Theory, Descriptions, and Partial Functions. In: EUSFLAT 2011. Aix-Les-Bains. 2011.
Novák, V. Fuzzy Type Theory, Descriptions, and Partial Functions. In: Proceedings of the 7th conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT-2011) and LFA-2011. Amsterdam: Atlantis Press, 2011. Atlantis Press, 2011. s. 189-195. ISBN 978-90-78677-00-0.
Novák, V. Higher Order Fuzzy Logic. In: Olomoucian Days of Applied Mathematics. Olomouc: Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Rerum Naturalium, 2011. Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Rerum Naturalium, 2011. s. 50-50. ISBN 978-80-244-2684-6.
Novák, V. Higher-Order Fuzzy Logic. In: Olomoucian Days of Applicaed Mathematics ODAM 2011. Olomouc: Palacký university Olomouc. 2011.
Novák, V. Higher-Order Fuzzy Logic. In: ODAM2011. Olomouce: Palackého universita Olomouc. 2011.
Novák, V. a Murinová, P. Intermediate Quantifiers of Natural Language and Their Syllogisms. In: World Conference on Soft Computing: Proceedings of the World Conference on Soft Computing 2011-05-23 San Francisco. San Francisco: San Francisco State University, 2011. San Francisco State University, 2011. s. 178-184.
Novák, V. a Murinová, P. Intermediate Quantifiers of Natural Language and Their Syllogisms. In: World conference on soft computing. San Francisco: San Francisco State University. 2011.
Novák, V. Mathematical Fuzzy Logic : Today and Tomorrow. In: International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets and Soft Computing. New Delhi: Serials Publications, 2011. Serials Publications, 2011. s. 108-118. ISBN 978-81-8387-417-5.
Novák, V. On Algebras and Logics based on Fuzzy Equality. In: Ordered Groups and Lattices in Algebraic Logic. Tbilisi: University of Georgia. 2011.
Novák, V. On Algebras and Many-valued Logics based on Fuzzy Equality. In: Seminar in mathematics. Singapore: National Institute of Education. 2011.
Dyba, M. a Novák, V. On EQ-fuzzy logics with delta connective. In: EUSFLAT 2011. Aix-Les-Bains. 2011.
Dyba, M. a Novák, V. On EQ-fuzzy logics with delta connective. In: Proc. EUSFLAT-LFA 2011. Amsterdam: Atlantis Press, 2011. Atlantis Press, 2011. s. 156-162. ISBN 978-90-78677-00-0.
ElZekey, M., Novák, V. a Mesiar, R. On good EQ-algebras. Fuzzy Sets and Systems. 2011, č. 178, s. 1-23. ISSN 0165-0114.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Pavliska, V. The Use of Higher-Order F-transform in Time Series Analysis. In: IFSA World Congress 2011. Surabya. 2011.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Pavliska, V. The Use of Higher-Order F-transform in Time Series Analysis. In: Proceedings of 2011 IFSA World Vongress - AFSS INternational Conference. s. 2211-2216. ISBN 978-602-99359-0-5.
Novák, V. Analiz i prognoz vremennych rjadov s pomoščju metod soft computing. In: Seminars of Ulyanovsk Technical University. Ulyanovsk: Technical University of Ulyanovsk. 2010.
Novák, V. a Perfiljeva, I. Analysis and Forecasting of Time Series using Soft Computing Techniques. In: Ninth International Conference on Applications of Fuzzy Systems and Soft Computing. Praha: Association of. 2010.
Novák, V., Perfiljeva, I. a Štěpnička, M. Analysis and Forecasting of Time Series using Soft Computing Techniques. In: Seminars of Tsinghua University. Beijing: Tsinghua University, Beijing. 2010.
Novák, V., Štěpnička, M., Dvořák, A., Perfilieva, I., Pavliska, V. a Vavříčková, L. Analysis of Seasonal Time Series Using Fuzzy Approach. INT J GEN SYST. 2010, č. 39, s. 305-328. ISSN 0308-1079.
Štěpnička, M., Bodenhofer, U., Daňková, M. a Novák, V. Continuity Issues of the Implicational Interpretation of Fuzzy Rules. FUZZY SET SYST. 2010, č. 161, s. 1959-1972. ISSN 0165-0114.
Dyba, M. a Novák, V. EQ-logics: fuzzy logics based on fuzzy equality. In: 31st Linz Seminar on Fuzzy Set Theory. Linz. 2010.
Novák, V. a Dyba, M. EQ-logics: logics developed on the basis of fuzzy equality. In: ISCAMI 2010. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2010.
Murinová, P., Dvořák, A. a Novák, V. Fuzzy Intermediate Quantifiers and Their Properties. In: Logic, Algebra and Truth Degrees 2010. Praha. 2010.
Novák, V. Genuine Linguistic Fuzzy Logic Control: Powerful and Successful Control Method. In: Computational Intelligence for Knowledge-Based Systems Design. Berlin: Springer, 2010. Springer, 2010. s. 634-644. ISBN 3-642-14048-3.
Novák, V. Genuine Linguistic Fuzzy Logic Control: Powerful and Successful Control Method. In: IPMU 2010. Dortmund: University of Dortmund. 2010.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A., Štěpnička, M., Habiballa, H., Perfiljeva, I. a Vavříčková, L. Linguistic Fuzzy Logic Forecaster. 2010.
Novák, V. Mathematical fuzzy logic. Pittsburgh: Carnegie Mellon University. 2010.
Novák, V. a Perfiljeva, I. Mathematical Fuzzy Logic: A Good Theory for Practice. In: 35 Years of Fuzzy Set Theory: Celebratory Volume Dedicated to the Retirement of Etienne E. Kerre. Berlin: Springer, 2010. s. 39-55. Studies in fuzziness and soft computing vol. 261. ISBN 978-3-642-16628-0.
Novák, V. Mathematical fuzzy logic and its applications. In: ASTR/PHYS/CHEM/GEOL/MATH 495A/B Fall 2010. Hilo, Hawaii: University of Hawaii. 2010.
Novák, V. Mathematical fuzzy logic in linguistic semantics. In: Logic, Algebra and Truth Degrees. Praha: Ústav informatiky AV ČR. 2010.
Novák, V. Modeling with Words and Its Applications. In: Computational Intelligence. Foundations and Applications. New Jersey: World Scientific, 2010. World Scientific, 2010. s. 17-28. ISBN 978-981-4324-69-4.
Novák, V. Modelling with Words and its Applications. In: FLINS 2010. Emei, Chengdu: Southwest Jiaotong University Chengdu. 2010.
Slonková, J., Novák, V. a Bar, M. Noční záchvaty, spánek, nadměrná denní spavost a kvalita života.. In: VII. slovensko-český kongres spánkovej medicíny s mezinárodní účastí. Bratislava. 2010.
Novák, V. On higher-order fuzzy logics. In: Tenth Int. Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. Liptovský Ján. 2010.
Novák, V. On Non-Solvability of FRE when Using Words. In: Seminar in Chengdu Normal University. Chengdu: Chengdu Normal University. 2010.
Novák, V. On the Theory of Intermediate Quantifiers. In: 'Vague Quantities and Vague Quantifiers (VQ2). Berlin: Centre for General Linguistics. 2010.
Novák, V. On Virtues of Many-Valued (Fuzzy) Type Theories. In: Quantitative Logic and Soft Computing. Xiamen: Jimei University, Xiamen. 2010.
Novák, V. On Virtues of Many-Valued (Fuzzy) Type Theories. In: Quantitative Logic and Soft Computing 2010. Berlin: Springer, 2010. Springer, 2010. s. 53-69. ISBN 978-3-642-15659-5.
Lochmanová, A., Novák, V. a Škopková, O. Průkaz funkční aktivity Fc?RI receptoru u osob s protilátkovými deficity.. -. 2010, roč. 12, s. 31-31. ISSN 1212-3536.
Novák, V. A Brief History of Fuzzy Logic in the Czech Republic and Significance of P. Hájek for Its Development. In: Witnessed Years. s. 209-225. ISBN 978-1-904987-63-5.
Novák, V., Perfilieva, I. a Jaruškina, N. G. A General Methodology for Managerial Decision Making using Intelligent Techniques. In: Recent Advances in Decision Making. Berlin: Springer, 2009. s. 103-120. 222. ISBN 978-3-642-02186-2.
Novák, V., Perfilieva, I. a Jaruškina, N. G. A General Methodology for Managerial Decision Making using Intelligent Techniques. In: Recent Advances in Decision Making. Berlin: Springer, 2009. s. 103-120. 222. ISBN 978-3-642-02186-2.
Novák, V. A General Methodology for Modeling with Words. In: IEEE 2009 NAFIPS Conference Proceedings. Cincinnati, Ohio: University of Cincinnati, 2009. University of Cincinnati, 2009. s. 289-294. ISBN 978-1-4244-4575-2.
Novák, V. a Debaets, B. EQ-algebras. Fuzzy Sets and Systems. 2009, č. 160, s. 2956-2978. ISSN 0165-0114.
Novák, V. EQ-algebras and their completion. In: Proceedings of the 12th Czech-Japan Seminar of Data Analysis and Decision Meking under Uncertainty. s. 93-110.
Novák, V. Fuzzy Logic in Broader Sense --- Current State and Future. In: 30th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory. Linz: Johannes Kepler Universitat. 2009.
Habiballa, H. a Novák, V. Fuzzy Predicate Logic Deductive System: Systém pro logickou dedukci ve fuzzy logice. 2009.
Novák, V. Chiang Mai University. 2009.
Novák, V. International Seminar "Soft Computing: Where Theory Meets Applications" [Konference]. Trojanovice, Česká republika. 2009.
Dvořák, A., Habiballa, H., Novák, V., Perfiljeva, I. a Pavliska, V. LAM - Linguistic Associations Mining. 2009.
Novák, V. a Novák, D. Linguistic Fuzzy Logic Control Simulator. 2009.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Habiballa, H. Linguistic Fuzzy Logic Controller 2000. 2009.
PUČOK, L., Pavliska, V. a Novák, V. Magnetic Levitation Control. 2009.
Novák, V. Mathematical Fuzzy Logic. In: International Conference on Rough sets, Fuzzy sets and Soft Computing. : Tripura universitz. 2009.
Novák, V. a Dyba, M. Non-commutative EQ-logics and their extensions. In: Proceedings of IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon: Universidade Técnica de Lisboa, 2009. Universidade Técnica de Lisboa, 2009. s. 1422-1427. ISBN 978-989-95079-6-8.
Novák, V. a Dyba, M. Non-commutative EQ-logics and their extensions. In: IFSA-EUSFLAT 2009. Lisabon. 2009.
Štěpnička, M., Pavliska, V., Novák, V., Perfiljeva, I. a Dvořák, A. Novel Fuzzy Approach to Time Series Analysis and Prediction. In: 29th Annual International Symposium on Forecasting. Hong Kong. 2009.
Štěpnička, M., Pavliska, V., Novák, V., Perfilieva, I., Vavříčková, L. a TOMANOVÁ, I. Time Series Analysis and Prediction Based on Fuzzy Rules and the Fuzzy Transform. In: Proceedings of IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon: Universidade Técnica de Lisboa, 2009. Universidade Técnica de Lisboa, 2009. s. 483-488. ISBN 978-989-95079-6-8.
Štěpnička, M., Pavliska, V., Novák, V., Perfiljeva, I., Vavříčková, L. a Tomanová, I. Time Series Analysis and Prediction Based on Fuzzy Rules and the Fuzzy Transform. In: IFSA World Congress/EUSFLAT Conference. Lisabon. 2009.
Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A., Perfiljeva, I., Štěpnička, M. a Habiballa, H. Time Series Tool. 2009.
Novák, V. A Comprehensive Theory of Trichotomous Evaluative Linguistic Expressions. Fuzzy Sets and Systems. 2008, č. 159, s. 2939-2969. ISSN 0165-0114.
Novák, V. A Comprehensive Theory of Trichotomous Evaluative Linguistic Expressions. Fuzzy Sets and Systems. 2008, č. 159, s. 2939-2969. ISSN 0165-0114.
Novák, V. A Formal Theory of Intermediate Quantifiers. Fuzzy Sets and Systems. 2008, č. 159, s. 1229-1246. ISSN 0165-0114.
Novák, V. A Formal Theory of Intermediate Quantifiers. Fuzzy Sets and Systems. 2008, č. 159, s. 1229-1246. ISSN 0165-0114.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform. In: WCCI 2008 Proceedings. Hong Kong: IEEE COmputational Intelligence Society, 2008. IEEE COmputational Intelligence Society, 2008. s. 3876-3880. ISBN 978-1-4244-1820-6.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform. In: IEEE World Congress on Computational Intelligence. Hong kong. 2008.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform. In: IEEE World Congress on Computational Intelligence. Hong kong. 2008.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of periodical time series using soft computing methods. In: FLINS 2008. Madrid, Spain. 2008.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of periodical time series using soft computing methods. In: FLINS 2008. Madrid, Spain. 2008.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of periodical time series using soft computing methods. In: Computational Intelligence in Decision and Control. Singapore: World Scientific, 2008. World Scientific, 2008. s. 55-60. ISBN 978-981-279-946-3.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of periodical time series using soft computing methods. In: Computational Intelligence in Decision and Control. Singapore: World Scientific, 2008. World Scientific, 2008. s. 55-60. ISBN 978-981-279-946-3.
Novák, V., Štěpnička, M., Perfilieva, I. a Pavliska, V. Analysis of Periodical Time Series Using Soft Computing Methods. In: Proceedings of the 8th International FLINS Conference. Madrid. 2008.
Novák, V. a A Kol., Epilepsie, konverzní porucha - diagnostická kontradikce nebo kontinuum stavů?. Neurológia pre praxi. 2008, roč. 9,
Novák, V. EQ-algebras and fuzzy logic. In: Logic, Algebra and Truth Values. Siena: University of Siena. 2008.
Novák, V. EQ-algebras and fuzzy logic. In: Logic, Algebra and Truth Values. Siena: University of Siena. 2008.
Perfilieva, I., Novák, V. a Dvořák, A. Fuzzy transform in the analysis of data. INT J APPROX REASON. 2008, č. 48, s. 36-46. ISSN 0888-613X.
Perfilieva, I., Novák, V. a Dvořák, A. Fuzzy transform in the analysis of data. INT J APPROX REASON. 2008, č. 48, s. 36-46. ISSN 0888-613X.
Novák, V., Perfilieva, I. a Afanas'jeva, T. V. Integral'nyj metod analiza nechetkih vremennyh rjadov i funkcional'nogo modelirovanija v zadachah prinjatija reshenij. In: Proc. of 11th All-Russian Artificial Intelligence Conference. Dubna, Russia: Russian Foundation of Fundamental Research, 2008. Russian Foundation of Fundamental Research, 2008. s. 90-99.
Novák, V., Perfilieva, I., Jaruškina, N. G. a Afanas'jeva, T. V. Intjegral'nyj mjetod analiza nječjetkih vrjemjennyh rjadov i funkcional'nogo modjelirovanija v zadačah prinjatija rješjenij. Ulyanovsk. 2008.
Novák, V., Perfilieva, I., Jaruškina, N. G. a Afanas'jeva, T. V. Intjegral'nyj mjetod analiza nječjetkih vrjemjennyh rjadov i funkcional'nogo modjelirovanija v zadačah prinjatija rješjenij. In: Informacionnyje tjehnologii Mježvuzovskij sbornik naučnyh trudov. Ulyanovsk: UlGTU, 2008. UlGTU, 2008. s. 96-101. ISBN 978-5-9795-0272-4.
Novák, V. Mathematical fuzzy logic: from vagueness to commonsense reasoning. In: Rehtorische Wissenschaft: Rede und Argumantation in Theorie und Praxis. 4. vyd. Wien: Lit Verlag GmbH & Co. KG Wien, 2008. s. 191-223. ISBN 978-3-7000-0821-7.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. Mining pure linguistic associations from numerical data. INT J APPROX REASON. 2008, č. 48, s. 4-22. ISSN 0888-613X.
Novák, V. a Perfilieva, I. Mjetody mjagkih vyčisljenij v prinjatii upravljenčjeskih rješjenij. In: Informacionnyje tjehnologii Mježvuzovskij sbornik naučnyh trudov. Uljanovsk: UlGTU, 2008. UlGTU, 2008. s. 88-95. ISBN 978-5-9795-0272-4.
Novák, V. Narkolepsie u adolescentní pacientky. -. 2008, s. 58-. ISSN 1213-0494.
Novák, V. a A Kol., .. Non-REM parasomnie. Neurologie pro praxi. 2008, s. 284-. ISSN 1213-1814.
Novák, V. Principal Fuzzy Type Theories for Fuzzy Logic in Broader Sense. In: IPMU 08 Proceedings. Malaga: University of Malaga, 2008. University of Malaga, 2008. s. 1045-1052. ISBN 978-84-612-3061-7.
Novák, V. a Perfilieva, I. Prinjatije rješjenij mjetodami mjakkih vyčisljenij. In: Prinjatije rješjenij mjetodami mjakkih vyčisljenij. Uljanovsk: Ulyanovsk State Technical University, 2008. Ulyanovsk State Technical University, 2008. s. 22-39. ISBN 978-5-9795-0278-6.
Novák, V. Revised axioms of EQ-algebras. In: 29th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory. Bildungszentrum St. Magdalena, Linz, Austria. 2008.
Novák, V. 1st Czech-Latvian Seminar [Konference]. Trojanovice, Česká republika. 2008.
Bodenhofer, U., Daňková, M., Štěpnička, M. a Novák, V. A Plea for the Usefulness of the Deductive Interpretation of Fuzzy Rules in Engineering Applications. In: Proceedings of the 2007 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. London: IEEE Computational Intelligence Society, 2007. IEEE Computational Intelligence Society, 2007. s. 1572-1577. ISBN 978-1-4244-1209-9.
Bodenhofer, U., Daňková, M., Štěpnička, M. a Novák, V. A Plea for the Usefulness of the Deductive Interpretation of Fuzzy Rules in Engineering Applications. In: 2007 IEEE Conference on Fuzzy Systems. London. 2007.
Bodenhofer, U., Daňková, M., Štěpnička, M. a Novák, V. A Plea for the Usefulness of the Deductive Interpretation of Fuzzy Rules in Engineering Applications. In: 2007 IEEE Conference on Fuzzy Systems. London. 2007.
Novák, V. a A Kol., ADHD. Neurologie pro praxi. 2007, č. 8, s. 219-221.
Di Nola, A., Lettieri, A., Novák, V. a Perfilieva, I. Algebraic Analysis of Fuzzy Systems. Fuzzy Sets and Systems. 2007, č. 158, s. 1-22. ISSN 0165-0114.
Di Nola, A., Lettieri, A., Novák, V. a Perfilieva, I. Algebraic Analysis of Fuzzy Systems. Fuzzy Sets and Systems. 2007, č. 158, s. 1-22. ISSN 0165-0114.
Dvořák, A. a Novák, V. Automation of Human Reasoning in Economical Analysis. In: EUSFLAT 2007. Ostrava: University of Ostrava, 2007. University of Ostrava, 2007. s. 103-109. ISBN 978-80-7368-387-0.
Dvořák, A. a Novák, V. Budoucnost robotů i aut: fuzzy. biz. 2007, č. 12, s. 69-73. ISSN 1214-8431.
Novák, V. EQ-algebras in progress. In: 12th International fuzzy systems associations world congress. Cancun. 2007.
Novák, V. EQ-algebras in progress. In: Theoretical Advances and Applications of Fuzzy Logic and Soft Computing. Berlin: Springer, 2007. Springer, 2007. s. 876-884. ISBN 978-3-540-72433-9.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Forecasting Time Series Using Fuzzy Transform. In: IJCNN'07. Orlando. 2007.
Novák, V. Fuzzy logic with countable evaluated syntax revisited. Fuzzy Sets and Systems. 2007, roč. 158, s. 929-936. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Fuzzy logic with countable evaluated syntax revisited. Fuzzy Sets and Systems. 2007, roč. 158, s. 929-936. ISSN 0165-0114.
Dvořák, A. a Novák, V. Fuzzy Type Theory as a Tool for Linguistic Analysis. In: The Logica Yearbook 2006. Prague: Filosofia, 2007. s. 51-61. ISBN 978-80-7007-254-7.
Novák, V. Mathematical fuzzy logic in modeling of natural language semantics. In: Fuzzy Logic -- A Spectrum of Theoretical & Practical Issues. 1. vyd. Berlin: Springer, 2007. s. 145-182. Studies in Fuzziness and Soft Computing 215. ISBN 978-3-540-71257-2.
Novák, V. Mathematical fuzzy logic in modeling of natural language semantics. In: Fuzzy Logic -- A Spectrum of Theoretical & Practical Issues. 1. vyd. Berlin: Springer, 2007. s. 145-182. Studies in Fuzziness and Soft Computing 215. ISBN 978-3-540-71257-2.
Novák, V. Modern fuzzy logic and its applications. In: Faculty seminar i. Deakin University, Melbourne. 2007.
Lochmanová, A., Lochman, I., Maršálková, P., Dědochová, J., Novák, V., Kloudová, A., Grundmann, M., Brozmanová, H. a Komzáková, I. Monitorování funkce imunitního systému u pacientů po transplantaci ledviny pomocí testu transformace lymfocytů a produkce cytokinů. Klinická imunológia a alergológia. 2007, s. 37-37. ISSN 1335-0013.
Štěpnička, M., Novák, V. a Bodenohfer, U. New Dimensions in Fuzzy Logic and Related Technologies - Proc . of the 5th EUSFLAT Conference, Vol. 1. 2007.
Štěpnička, M., Novák, V. a Bodenohfer, U. New Dimensions in Fuzzy Logic and Related Technologies - Proc . of the 5th EUSFLAT Conference, Vol. 2. 2007.
Novák, V. Perception-Based Logical Deduction: The Alternative Approximate Reasoning Method, its Principles and Applications. In: Seminar of the KEDRI Institute, University of Auckland. Auckland. 2007.
Novák, V. Perception-Based Logical Deduction: The Alternative Approximate Reasoning Method, its Principles and Applications. In: Seminar of Central Queensland University in Mackay. Mackay. 2007.
Perfilieva, I., Novák, V., Pavliska, V., Dvořák, A. a Štěpnička, M. Prediction of Time Series by Soft Computing Methods. In: Proc. 10th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Praha: UTIA AV ČR, 2007. UTIA AV ČR, 2007. s. 119-129.
Perfilieva, I. a Novák, V. System of fuzzy relation equations as a continuous model of if-then rules. Information Sciences. 2007, č. 177, s. 3218-3227. ISSN 0020-0255.
Perfilieva, I. a Novák, V. System of fuzzy relation equations as a continuous model of if-then rules. Information Sciences. 2007, č. 177, s. 3218-3227. ISSN 0020-0255.
Dvořák, A. a Novák, V. Towards Automatic Modeling of Economic Texts. Mathware & Soft Computing. 2007, č. 14, s. 217-231. ISSN 1134-5632.
Novák, V. Vagueness and Fuzzy Logic. In: Rhetorik. Salzburg. 2007.
Novák, V. What is Mathematical Fuzzy Logic. In: Seminar of Dept. of Philosophy. University of Melbourne. 2007.
Novák, V. What is Mathematical Fuzzy Logic. In: Seminar of Dept. of Philosophy. University of Melbourne. 2007.
Novák, V., Štěpnička, M., Daňková, M., Dvořák, A., Nosková, L., Pavliska, V., Perfilieva, I. a Plšková, D. 5th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Dvořák, A. a Novák, V. A Fuzzy Logic Model of Detective Reasoning. In: Proc. Int. Conference IPMU'06. Paris: Editions EDK, 2006. Editions EDK, 2006. s. 1572-1579. ISBN 2-84254-112-X.
Dvořák, A. a Novák, V. A Fuzzy Logic Model of Detective Reasoning. In: Proc. Int. Conference IPMU'06. Paris: Editions EDK, 2006. Editions EDK, 2006. s. 1572-1579. ISBN 2-84254-112-X.
Novák, V. EQ-algebra for fuzzy type theory. In: International Conference on the Algebraic and Logical Foundations of Many-Valued Reasoning . Gargnano. 2006.
Novák, V. EQ-algebra for fuzzy type theory. In: International Conference on the Algebraic and Logical Foundations of Many-Valued Reasoning . Gargnano. 2006.
Novák, V. EQ-algebras: primary concepts and properties. In: Proceedings of Czech-Japan Seminar on Data Analysis & Decision Making under Uncertainty - Ninth Meeting. Japonsko: Waseda University, 2006. Waseda University, 2006. s. 219-223.
Novák, V. EQ-algebras: primary concepts and properties. In: Waseda University. Japonsko. 2006.
Novák, V. EQ-algebras: primary concepts and properties. In: Waseda University. Japonsko. 2006.
Novák, V. EQ-algebras: primary concepts and properties. In: Proceedings of Czech-Japan Seminar on Data Analysis & Decision Making under Uncertainty - Ninth Meeting. Japonsko: Waseda University, 2006. Waseda University, 2006. s. 219-223.
Novák, V. Formal Theory of Comparative Quantifiers. In: Int.Conference on the Logic of Soft Computing. Malaga. 2006.
Novák, V. Formal Theory of Comparative Quantifiers. In: Int.Conference on the Logic of Soft Computing. Malaga. 2006.
Novák, V. Fuzzy Logic Theory of Evaluating Expressions and Comparative Quantifiers. In: International Conference IPMU 2006. Paris. 2006.
Novák, V. Fuzzy Logic Theory of Evaluating Expressions and Comparative Quantifiers. In: International Conference IPMU 2006. Paris. 2006.
Novák, V. Fuzzy Logic Theory of Evaluating Expressions and Comparative Quantifiers. In: Proc. Int. Conference IPMU'06. Paris: Editions EDK, 2006. Editions EDK, 2006. s. 1572-1579. ISBN 2-84254-112-X.
Novák, V. Fuzzy Logic Theory of Evaluating Expressions and Comparative Quantifiers. In: Proc. Int. Conference IPMU'06. Paris: Editions EDK, 2006. Editions EDK, 2006. s. 1572-1579. ISBN 2-84254-112-X.
Novák, V. a Dvořák, A. Fuzzy logika. 2006.
Novák, V. Fuzzy Sets as a Special Mathematical Model of Vagueness Phenomenon. In: 9th Fuzzy Days. Dortmund. 2006.
Novák, V. Fuzzy Sets as a Special Mathematical Model of Vagueness Phenomenon. In: Computational Intelligence, Theory and Applications. Heidelberg: Springer, 2006. Springer, 2006. s. 683-690. ISBN 3-540-34780-1.
Perfilieva, I., Novák, V. a Dvořák, A. How to Mine Linguistic Associations using Fuzzy Transform. In: NAFIPS'06. Montreal: IEEE, 2006. IEEE, 2006. s. 645-648. ISBN 978-1-4244-0362-2.
Perfilieva, I., Novák, V. a Dvořák, A. How to Mine Linguistic Associations using Fuzzy Transform. In: NAFIPS'2006. Montreal. 2006.
Novák, V. a Lehmke, S. Logical Structure of Fuzzy IF-THEN Rules. Fuzzy Sets and Systems. 2006, č. 157, s. 2003-2029. ISSN 0165-0114.
Novák, V. a Lehmke, S. Logical Structure of Fuzzy IF-THEN Rules. Fuzzy Sets and Systems. 2006, č. 157, s. 2003-2029. ISSN 0165-0114.
Novák, V., Perfilieva, I. a Močkoř, J. Matematiceskije principy necetkoj logiki. 1. vyd. Moskva: Fizmatlit Nauka, 2006. matematická literatura. 347 s. ISBN 5-9221-0399-7.
Novák, V., Perfilieva, I. a Močkoř, J. Matematiceskije principy necetkoj logiki. 1. vyd. Moskva: Fizmatlit Nauka, 2006. matematická literatura. 347 s. ISBN 5-9221-0399-7.
Novák, V. a Dvořák, A. Matematická logika. 2006.
Novák, V., Perfilieva, I. a Dvořák, A. Mining Pure Linguistic Associations on the Basis of Perceptions in Numerical Data. In: NAFIPS'06. Montreal: IEEE, 2006. IEEE, 2006. s. 639-644. ISBN 978-1-4244-0362-2.
Murinová, P. a Novák, V. Omitting Types in Fuzzy Logic with Evaluated Syntax. Mathematical logic quarterly. 2006, č. 52, s. 259-268. ISSN 0942-5616.
Dvořák, A. a Novák, V. On Common-sense Reasoning in Fuzzy Logic in Broader Sense. In: Fuzzy Set Theory and its Applications. Liptovský Ján. 2006.
Novák, V. Perception-Based Logical Deduction: The Alternative Approximate Reasoning Method. Assumption University, Bangkok. 2006.
Novák, V. Perception-Based Logical Deduction: The Alternative Approximate Reasoning Method. Assumption University, Bangkok. 2006.
Dvořák, A., Novák, V. a Pavliska, V. Rules, Inferences and Robust Approximation at Work. ERCIM News. 2006, č. 64, s. 31-32. ISSN 0926-4981.
Novák, V. a Dvořák, A. Teorie množin. 2006.
Novák, V. Which logic is the real fuzzy logic?. Fuzzy Sets and Systems. 2006, č. 157, s. 635-641. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Which logic is the real fuzzy logic?. Fuzzy Sets and Systems. 2006, č. 157, s. 635-641. ISSN 0165-0114.
Novák, V. A Comprehensive Theory of Evaluating Linguistic Expressions in Fuzzy Logic. In: 26-th Linz Seminar. Linz. 2005.
Novák, V. A Comprehensive Theory of Evaluating Linguistic Expressions in Fuzzy Logic. In: 26-th Linz Seminar. Linz. 2005.
Novák, V. Are Fuzzy Sets a Reasonable Tool for Modeling Vague Phenomena?. Fuzzy Sets and Systems. 2005, č. 156, s. 341-348. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Are Fuzzy Sets a Reasonable Tool for Modeling Vague Phenomena?. Fuzzy Sets and Systems. 2005, č. 156, s. 341-348. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Fuzzy Logic and Natural Language . In: EUSFLAT 2005. Barcelona. 2005.
Novák, V. Fuzzy Logic and Natural Language . In: EUSFLAT 2005. Barcelona. 2005.
Dvořák, A. a Novák, V. Fuzzy Logic as a Methodology for the Treatment of Vagueness. In: the logica yearbook 2004. Praha: Filosofia, 2005. Filosofia, 2005. s. 141-152. ISBN 80-7007-208-3.
Novák, V. Fuzzy logic with countable evaluated syntax. In: Tsinghua University Press, Springer. Beijing. 2005.
Novák, V. Fuzzy logic with countable evaluated syntax. In: Tsinghua University Press, Springer. Beijing. 2005.
Novák, V. Fuzzy logic with countable evaluated syntax. In: Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence. Beijing: Tsinghua University Press, Springer, 2005. Tsinghua University Press, Springer, 2005. s. 1264-1269. ISBN 7-302-11377-7.
Novák, V. Fuzzy logic with countable evaluated syntax. In: Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence. Beijing: Tsinghua University Press, Springer, 2005. Tsinghua University Press, Springer, 2005. s. 1264-1269. ISBN 7-302-11377-7.
Novák, V. Fuzzy Type Theory As Higher Order Fuzzy Logic. In: Proc. of the 6th International Conference on Intelligent Technologies. Bankgok: Faculty of Science and Technology, Assumption University, Bangkok, Thailand, 2005. Faculty of Science and Technology, Assumption University, Bangkok, Thailand, 2005. s. 21-26. ISBN 974-615-226-2.
Novák, V. Fuzzy Type Theory As Higher Order Fuzzy Logic. In: Faculty of Science and Technology, Assumption University, Bangkok, Thailand. Bankgok. 2005.
Novák, V. Fuzzy Type Theory As Higher Order Fuzzy Logic. In: Proc. of the 6th International Conference on Intelligent Technologies. Bankgok: Faculty of Science and Technology, Assumption University, Bangkok, Thailand, 2005. Faculty of Science and Technology, Assumption University, Bangkok, Thailand, 2005. s. 21-26. ISBN 974-615-226-2.
Novák, V. Fuzzy Type Theory As Higher Order Fuzzy Logic. In: Faculty of Science and Technology, Assumption University, Bangkok, Thailand. Bankgok. 2005.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES. In: Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence. Beijing: Tsinghua University Press, Springer, 2005. Tsinghua University Press, Springer, 2005. s. 546-551. ISBN 7-302-11377-7.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES. In: Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence. Beijing: Tsinghua University Press, Springer, 2005. Tsinghua University Press, Springer, 2005. s. 546-551. ISBN 7-302-11377-7.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES. In: Tsinghua University Press, Springer. Beijing. 2005.
Novák, V., Perfilieva, I., Dvořák, A., Chen, Q., Wei, Q. a Yan, P. MINING LINGUISTIC ASSOCIATIONS FROM NUMERICAL DATABASES. In: Tsinghua University Press, Springer. Beijing. 2005.
Novák, V. On Fuzzy Type Theory. Fuzzy Sets and Systems. 2005, č. 149, s. 235-273. ISSN 0165-0114.
Novák, V. On Fuzzy Type Theory. State university of New York at Binghamton. 2005.
Novák, V. On Fuzzy Type Theory. Fuzzy Sets and Systems. 2005, č. 149, s. 235-273. ISSN 0165-0114.
Novák, V. On Mathematical fuzzy logic. In: seminář teoretické logiky. Goteborg. 2005.
Novák, V. Perception-Based Logical Deduction. In: Fuzzy Days: Computational Intelligence, Theory and Applications 2004 Dortmund. Berlin: Springer, 2005. Springer, 2005. s. 237-250. ISBN 3-540-22807-1.
Novák, V. Perception-based Logical Deduction as Alternative Approximate Reasoning Method. In: Proceedings of the FUZZ-IEEE 2005. Reno, Nevada,: IEEE (Computational Intelligence Society), 2005. IEEE (Computational Intelligence Society), 2005. s. 1032-1037. ISBN 0-7803-9158-6.
Novák, V. Perception-based Logical Deduction as Alternative Approximate Reasoning Method. In: IEEE (Computational Intelligence Society). Reno, Nevada,. 2005.
Novák, V. Perception-based Logical Deduction as Alternative Approximate Reasoning Method. In: IEEE (Computational Intelligence Society). Reno, Nevada,. 2005.
Novák, V. Principal fuzzy type theories as higher order fuzzy logics. In: Algebraic and Topological methods in Non-Classical Logics II. Barcelona. 2005.
Novák, V. a Štěpnička, M. Proceedings of The Logic of Soft Computing IV & 4th Workshop of the ERCIM Working Group on Soft Computing. 2005.
Novák, V., Daňková, M., Dvořák, A., Murinová, P., Pavliska, V., Pohlová, M., Štěpnička, M., Plšková, D., Nosková, L. a Tesarčíková Moškoř, Z. The Logic of Soft Computing IV & 4th Workshop of the ERCIM Working Group on Soft Computing [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Novák, V. What is 'The' fuzzy logic. In: Proc. of 8th Czech-Japan Seminar on data Analysis and Decision Making under Uncertainty. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. s. 82-90. ISBN 80-245-0915-6.
Dvořák, A. a Novák, V. Formal Theories and Linguistic Descriptions.. FUZZY SET SYST. 2004, č. 143, s. 169-188. ISSN 0165-0114.
Dvořák, A. a Novák, V. Fuzzy Logic Deduction with Crisp Observations. SOFT COMPUT. 2004, č. 8, s. 256-263. ISSN 1432-7643.
Novák, V. Fuzzy Relation Equations with Words. In: Meeting on State of the Art Assessment and New Directions for Research: Fuzzy Partial Differential Equations and Relational Equations:Reservoir Characterization and Modeling 2002 Berkeley. Heidelberg: Springer, 2004. Springer, 2004. s. 167-185. ISBN 3-540-20322-2.
Novák, V. Fuzzy Relation Equations with Words. In: Meeting on State of the Art Assessment and New Directions for Research: Fuzzy Partial Differential Equations and Relational Equations:Reservoir Characterization and Modeling 2002 Berkeley. Heidelberg: Springer, 2004. Springer, 2004. s. 167-185. ISBN 3-540-20322-2.
Novák, V. Intensional Theory of Granular Computing. Soft Computing. 2004, č. 8, s. 281-290. ISSN 1432-7643.
Novák, V. Intensional Theory of Granular Computing. Soft Computing. 2004, č. 8, s. 281-290. ISSN 1432-7643.
Václavík, M., Šilhán, P., Svobodová, J. a Novák, V. Konverzní porucha a její komunikační význam. První zkušenosti s komplexním přístupem.. Česká psychiatrie a svět, Galén, Praha. 2004, s. 263-265.
Novák, V. On fuzzy equality and approximation in fuzzy logic. Soft Computing. 2004, roč. 8, s. 668-675. ISSN 1432-7643.
Novák, V. On fuzzy equality and approximation in fuzzy logic. Soft Computing. 2004, roč. 8, s. 668-675. ISSN 1432-7643.
Novák, V. a Perfilieva, I. On the Semantics of Perception-Based Fuzzy Logic Deduction. International Journal of Intelligent Systems. 2004, č. 19, s. 1007-1031. ISSN 0884-8173.
Novák, V. a Perfilieva, I. On the Semantics of Perception-Based Fuzzy Logic Deduction. International Journal of Intelligent Systems. 2004, č. 19, s. 1007-1031. ISSN 0884-8173.
Novák, V., Perfilieva, I., Nguyen, H. a Kreinovich, V. Research on advanced soft computing and its applications. Soft Computing. 2004, č. 8, s. 239-246. ISSN 1432-7643.
Novák, V. Soft Computing Methods in Managerial Decision Making. In: Proc. 7th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making Under Uncertainty: Proc. 7th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making Under Uncertainty 2004-08-31 Awai Yumebutai International Conference Center,. Hyogo: Kansai Chapter of the Operations Research Sociaty of Japan, 2004. Kansai Chapter of the Operations Research Sociaty of Japan, 2004. s. 63-68.
Gottwald, S., Novák, V. a Perfilieva, I. Approximating Fuzzy Control Strategies via CRI. In: Proc. of IFSA 2003. Berlín: Springer-Verlag, 2003. s. 203-210. Lecture Notes in Artificial Intelligence. ISBN 3-540-40383-3.
Novák, V. Approximation Abilities of Perception-based Logical Deduction. In: Third Conf. EUSFLAT 2003: Proc. Third Conf. EUSFLAT 2003 2003-09-10 Zittau/Goerlitz, Germany. Zittau/Goerlitz: University of Applied Science at Zittau/Goerlitz, 2003. University of Applied Science at Zittau/Goerlitz, 2003. s. 630-635. ISBN 3-9808089-4-7.
Novák, V. Descriptions in Full Fuzzy Type Theory. Neural Network World. 2003, roč. 5, s. 559-569. ISSN 1210-0552.
Novák, V. Descriptions in Full Fuzzy Type Theory. Neural Network World. 2003, roč. 5, s. 559-569. ISSN 1210-0552.
Novák, V. Formal Fuzzy Logic and Its Use in Modeling of Vagueness and Computing with Words. In: Neural Networks and Soft Computing. 1. vyd. Heidelberg: Springer, 2003. s. 62-72. ISBN 3-7908-0005-8.
Novák, V. Formal Fuzzy Logic and Its Use in Modeling of Vagueness and Computing with Words. In: Neural Networks and Soft Computing. 1. vyd. Heidelberg: Springer, 2003. s. 62-72. ISBN 3-7908-0005-8.
Novák, V. From Fuzzy Type Theory to Fuzzy Intensional Logic. In: Third Conf. EUSFLAT 2003: Proc. Third Conf. EUSFLAT 2003 2003-09-10 Zittau/Goerlitz, Německo. Zittau/Goerlitz: University of Applied Science at Zittau/Goerlitz, 2003. University of Applied Science at Zittau/Goerlitz, 2003. s. 619-623. ISBN 3-9808089-4-7.
Novák, V. From Fuzzy Type Theory to Fuzzy Intensional Logic. In: Third Conf. EUSFLAT 2003: Proc. Third Conf. EUSFLAT 2003 2003-09-10 Zittau/Goerlitz, Německo. Zittau/Goerlitz: University of Applied Science at Zittau/Goerlitz, 2003. University of Applied Science at Zittau/Goerlitz, 2003. s. 619-623. ISBN 3-9808089-4-7.
Novák, V., Perfilieva, I. a Gottwald, S. Fuzzy Control and Pseudo-Solutions of Fuzzy Relation Equations. In: Betrachtungen zur Systemtheorie 2003-09-10 Zittau/Goerlitz, Německo. IPM, Hochschule Zittau/Goerlitz: IPM, 2003. IPM, 2003. s. 217-225. ISBN 3-9808089-3-9.
Novák, V. Fuzzy logic deduction with words applied to ancient sea level estimation. In: Fuzzy logic in geology. Amsterdam: Academic Press, 2003. s. 301-336. ISBN 0-12-415146-9.
Dvořák, A. a Novák, V. Inconsistencies in Linguistic Descriptions from the Point of View of Fuzzy Logic. In: Third Conf. EUSFLAT 2003: Proc. Third Conf. EUSFLAT 2003 2003-09-09 Zittau/Goerlitz, Německo. s. 523-528. ISBN 3-9808089-4-7.
Dvořák, A., Habiballa, H., Pavliska, V. a Novák, V. LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. In: Inteligentní systémy v praxi: Sborník přednášek z 7. ročníku konference Inteligentní systémy v praxi 2003-02-18 Seč u Chrudimi. Ostrava: AD&M, 2003. AD&M, 2003. s. 47-48. ISBN 80-239-0201-6.
Novák, V. Models and submodels of fuzzy theories. In: Intelligent Systems for Information Processing: From Representation to Applications. Amsterdam: Elsevier, 2003. s. 363-373. ISBN 0-444-51379-5.
Dvořák, A., Habiballa, H., Novák, V. a Pavliska, V. The concept of LFLC 2000 - its specificity, realization and power of applications. COMPUT IND. 2003, č. 51, s. 269-280. ISSN 0166-3615.
Novák, V. a Hájek, P. The Sorites paradox and fuzzy logic. International Journal of General Systems. 2003, č. 32, s. 373-383. ISSN 0308-1079.
Novák, V. Towards fuzzy type theory. In: Int. Seminar on Multiple-Valued Logic ISMVL 2003. Tokyo. 2003.
Novák, V. Towards fuzzy type theory. In: Int. Seminar on Multiple-Valued Logic ISMVL 2003. Tokyo. 2003.
Novák, V. Towards Fuzzy Type Theory. In: Int. Seminar on Multiple-Valued Logic ISMVL 2003: Proc. Int. Seminar on Multiple-Valued Logic ISMVL 2003 2003-05-16 Tokyo. Tokyo: IEEE Computer Society, 2003. IEEE Computer Society, 2003. s. 65-70. ISBN 0-7695-1918-0.
Novák, V. Towards Fuzzy Type Theory. In: Int. Seminar on Multiple-Valued Logic ISMVL 2003: Proc. Int. Seminar on Multiple-Valued Logic ISMVL 2003 2003-05-16 Tokyo. Tokyo: IEEE Computer Society, 2003. IEEE Computer Society, 2003. s. 65-70. ISBN 0-7695-1918-0.
Habiballa, H., Novák, V., Dvořák, A. a Pavliska, V. Využití softwarového balíku LFLC 2000. In: 2nd International Conference Aplimat 2003. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2003. Slovenská technická univerzita, 2003. s. 355-358. ISBN 80-227-1813-0.
Novák, V. Computing with words and fuzzy relation equations. Binghamton. 2002.
Novák, V. From Fuzzy Logic to Simple Intensional Theory. In: Mezinárodní konference FSTA. liptovský Ján. 2002.
Gottwald, S., Novák, V. a Perfilieva, I. Fuzzy control and pseudo-solutions of fuzzy relation equations. In: Proc. East-West Colloquium 2002, 10th Zittau. s. 12-18.
Gottwald, S., Novák, V. a Perfilieva, I. Fuzzy Control and t-norm-Based Fuzzy Logic. Some Recent Results. In: IPMU 2002: Proc. Conf. IPMU'2002 2002-07-01 Annecy. Annecy: ESIA-Universit\'e de Savoie, 2002. ESIA-Universit\'e de Savoie, 2002. s. 1087-1094. ISBN 2-9516453-2-5.
Habiballa, H. a Novák, V. Fuzzy General Resolution. In: Aplimat 2002: 1st International Conference 2002-02-07 Bratislava. Bratislava: SJF Slovenská technická univerzita, 2002. SJF Slovenská technická univerzita, 2002. s. 199-206. ISBN 80-227-1654-5.
Habiballa, H. a Novák, V. Fuzzy General Resolution. In: Aplimat 2002: 1st International Conference 2002-02-07 Bratislava. Bratislava: SJF Slovenská technická univerzita, 2002. SJF Slovenská technická univerzita, 2002. s. 199-206. ISBN 80-227-1654-5.
Novák, V. Fuzzy Relation Equations with Words. In: Mezinárodní Workshop . Berkeley. 2002.
Novák, V. Fuzzy Relation Equations with Words. In: Mezinárodní Workshop . Berkeley. 2002.
Novák, V. Fuzzy Relations Equations via Basic Predicate Fuzzy logic. In: Mezinárodní konference FLINS 2002. Gent. 2002.
Novák, V. Fuzzy Relations Equations via Basic Predicate Fuzzy logic. In: Mezinárodní konference FLINS 2002. Gent. 2002.
Novák, V., Perfilieva, I. a Gottwald, S. Fuzzy Relations Equations via Basic Predicate Fuzzy Logic. In: Computational Intelligent Systems for Applied Research. 1. vyd. Singapore: World Scientific, 2002. s. 113-120. ISBN 981-02-4356-1.
Novák, V., Perfilieva, I. a Gottwald, S. Fuzzy Relations Equations via Basic Predicate Fuzzy Logic. In: Computational Intelligent Systems for Applied Research. 1. vyd. Singapore: World Scientific, 2002. s. 113-120. ISBN 981-02-4356-1.
Novák, V. Joint consistency of fuzzy theories. Mathematical Logic Quaterly. 2002, č. 48, s. 563-573. ISSN 0942-5616.
Novák, V. Joint consistency of fuzzy theories. Mathematical Logic Quaterly. 2002, č. 48, s. 563-573. ISSN 0942-5616.
Bělohlávek, R. a Novák, V. Learning rule base in linguistic expert systems. Soft Computing. 2002, s. 79-88. ISSN 1432-7643.
Bělohlávek, R. a Novák, V. Learning rule base in linguistic expert systems. Soft Computing. 2002, s. 79-88. ISSN 1432-7643.
Dvořák, A., Novák, V., Pavliska, V. a Habiballa, H. LFLC 2000 + MATLAB/SIMULINK - SYSTÉM PRO UNIVERSÁLNÍ APLIKACE FUZZY LOGIKY. In: Matlab: Matlab 2002-11-07 Praha. Praha: VŠCHT, 2002. VŠCHT, 2002. s. 80-85. ISBN 80-7080-500-5.
Novák, V. Models and submodels of fuzzy theories. In: IPMU 2002: Proc. Conf. IPMU'2002 2002-07-01 Annecy. Annecy: ESIA-Universit\'e de Savoie, 2002. ESIA-Universit\'e de Savoie, 2002. s. 385-390. ISBN 2-9516453-1-7.
Novák, V. Models and submodels of fuzzy theories. In: Mezinárodní konference IPMU 2002. Annecy. 2002.
Novák, V. Models and submodels of fuzzy theories. In: Mezinárodní konference IPMU 2002. Annecy. 2002.
Novák, V. Models and submodels of fuzzy theories. In: IPMU 2002: Proc. Conf. IPMU'2002 2002-07-01 Annecy. Annecy: ESIA-Universit\'e de Savoie, 2002. ESIA-Universit\'e de Savoie, 2002. s. 385-390. ISBN 2-9516453-1-7.
Novák, V. On Fuzzy Type Theory. In: Mezinárodní konference "The Logic of Soft ComputingII". Anacapri. 2002.
Dvořák, A. a Novák, V. The Extraction of Linguistic Knowledge Using Fuzzy Logic and Generalized Quantifiers.. In: Computational Intelligent Systems for Applied Research. 1. vyd. Singapore: World Scientific, 2002. s. 113-120. ISBN 9812380663.
Novák, V. Antonyms and Linguistic Quantifiers in Fuzzy Logic. Fuzzy Sets and Systems. 2001, roč. 124, s. 335-351. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Antonyms and Linguistic Quantifiers in Fuzzy Logic. Fuzzy Sets and Systems. 2001, roč. 124, s. 335-351. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Fuzzy Functions in Fuzzy Logic with Fuzzy Equality. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. 2001, roč. 9, s. 59-66. ISSN 1211-4774.
Novák, V. Fuzzy Functions in Fuzzy Logic with Fuzzy Equality. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. 2001, roč. 9, s. 59-66. ISSN 1211-4774.
Novák, V. Granularity via Properties: The Logical Approach. In: Int. Conf. on Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT'2001: Proc. Int. Conf. on Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT'2001 2001-09-05 Lecester, Anglie. Lecester, Anglie: De Montfort University, 2001. De Montfort University, 2001. s. 372-374.
Novák, V. Granularity via Properties: The Logical Approach. In: Int. Conf. on Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT'2001: Proc. Int. Conf. on Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT'2001 2001-09-05 Lecester, Anglie. Lecester, Anglie: De Montfort University, 2001. De Montfort University, 2001. s. 372-374.
Dvořák, A. a Novák, V. On the Extraction of Linguistic Knowledge in Databases Using Fuzzy Logic. In: Flexible Query Answering Systems. Recent Advances. 1. vyd. Heidelberg: Physica-Verlag, 2001. s. 445-454. ISBN 3-7908-1347-8.
Novák, V. a Perfilieva, I. The principles of fuzzy logic: its mathematical and computational aspects. In: Lectures on Soft Computing. 1. vyd. Heidelberg: Springer, 2001. s. 189-238. ISBN 3-7908-1396-6.
Gottwald, S. a Novák, V. An Approach Towards Consistenc Degrees of Fuzzy Theories. Journal of General Systems. 2000, roč. 29, s. 499-510. ISSN 0308-1079.
Perfilieva, I., Novák, V. a Kanaikin, V. Approximation Theorems in Fuzzy Logic for Soft Computing. Albuquerque: TSI Press, 2000. TSI Press, 2000.
Novák, V. a Perfilieva, I. Discovering the World with Fuzzy Logic. 1. vyd. Heidelberg: Springer-Verlag, 2000. Studies in Fuzziness and Soft Computing. 555 s. ISBN 3-7908-1330-3.
Novák, V. a Perfilieva, I. Discovering the World with Fuzzy Logic. 1. vyd. Heidelberg: Springer-Verlag, 2000. Studies in Fuzziness and Soft Computing. 555 s. ISBN 3-7908-1330-3.
Novák, V. a Kovář, J. Linguistic IF-THEN Rules in Large Scale Application of Fuzzy Control. In: Fuzzy If-Then Rules in Computational Intelligence: Theory and Applications. 1. vyd. Boston: Kluwer, 2000. s. 223-241. ISBN 0-7923-7820-2.
Novák, V. On functions in fuzzy logic with evaluated syntax. Neural network World. 2000, roč. 10, s. 869-875. ISSN 1210-0552.
Novák, V. On functions in fuzzy logic with evaluated syntax. Neural network World. 2000, roč. 10, s. 869-875. ISSN 1210-0552.
Perfilieva, I. a Novák, V. Some Consequences of Herbrand and McNaughton Theorems in Fuzzy Logic. In: Discovering World With Fuzzy Logic. 1. vyd. Heidelberg: Springer-Verlag, 2000. s. 271-295. Studies in fuzziness. ISBN 3-7908-1330-3.
Novák, V. Základy fuzzy modelování. 1. vyd. Praha: BEN-technická literatura, 2000. 166 s. ISBN 80-7300-009-1.
Novák, V. a Perfilieva, I. Evaluating Linguistic Expressions and Functional Fuzzy Theories in Fuzzy Logic. In: Computing with Words in Information/Intelligent Systems 1. Heidelberg: Springer-Verlag, 1999.
Novák, V. a Perfilieva, I. Evaluating Linguistic Expressions and Functional Fuzzy Theories in Fuzzy Logic. In: Computing with Words in Information/Intelligent Systems 1. 1. vyd. Heidelberg: Springer, 1999. s. 383-406. ISBN 3-7908-1217-X.
Novák, V. Formal Theories in Fuzzy Logic. In: Fuzzy Sets, Logics, and Reasoning about Knowledge. 1. vyd. Dordrecht: Kluwer, 1999. s. 213-235. ISBN 0-7923-5977-1.
Novák, V. Fuzzy Algebras as Models of Fuzzy Theories. In: Joint EUSFLAT-ESTYLF'99 Conference: Proc. Joint. Conf. Eusflat-Estylf'99 1999-09-22 . Palma de Mallorca: University of Palma de Mallorca, 1999. University of Palma de Mallorca, 1999. s. 43-46.
Novák, V. Fuzzy Algebras as Models of Fuzzy Theories. In: Joint EUSFLAT-ESTYLF'99 Conference: Proc. Joint. Conf. Eusflat-Estylf'99 1999-09-22 . Palma de Mallorca: University of Palma de Mallorca, 1999. University of Palma de Mallorca, 1999. s. 43-46.
Novák, V., Perfilieva, I. a Močkoř, J. Mathematical Principles of Fuzzy Logic. 1. vyd. Boston/Dordrecht{London: Kluwer Academic publishers, 1999. 320 s. ISBN 0-7923-8595-0.
Novák, V., Perfilieva, I. a Močkoř, J. Mathematical Principles of Fuzzy Logic. 1. vyd. Boston/Dordrecht{London: Kluwer Academic publishers, 1999. 320 s. ISBN 0-7923-8595-0.
Mesiar, R. a Novák, V. Operations Fitting Triangular-Norm-Based Biresiduation. Fuzzy Sets and Systems. 1999, s. 77-84. ISSN 0165-0114.
Novák, V. a Perfilieva, I. Remark to the Consistency of Fuzzy Theories. In: Eighth Int. Fuzzy Systems Association World Congress IFSA'99: IFSA'99 Proc. of the Eighth Int. Fuzzy Systems Association World Congress 1999-08-17 Taipei, Taiwan. Taipei: National Tsing Hua University, 1999. National Tsing Hua University, 1999. s. 1052-1056.
Novák, V. a Perfilieva, I. The principles of fuzzy logic: its mathematical and computational aspects. 1999.
Novák, V. Weighted inference systems. In: Fuzzy Sets in Approximate Reasoning and Information Systems. 1. vyd. Boston: Kluwer, 1999. s. 191-241. ISBN 0-7923-8584-5.
Novák, V. Fuzzy Logic. In: Handbook of Defeasible Reasoning and Uncertainty Management Systems. 1. vyd. Dordrecht: Kluwer, 1998. s. 75-109. ISBN 3-7908-1217-X.
Bělohlávek, R., Dvořák, A., Jedelský, D. a Novák, V. Object Oriented Implementation of Fuzzy Logic Systems. In: Intelligent Systems for Manufacturing. Multi-Agent Systems and Virtual Organizations. 1. vyd. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998. s. 589-594. ISBN 0-412-84670-5.
Novák, V. Open Theories, Consistency and Related Results in Fuzzy Logic. Int. Journal of Approximate Reasoning. 1998, s. 191-200. ISSN 0888-613X.
Novák, V. Towards formal theory of soft computing. Soft Computing. 1998, s. 4-6. ISSN 1432-7643.
Novák, V., Zorat, A. a Fedrizzi, M. A simple procedure for pattern prerecognition based on fuzzy logic analysis. J. of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based systems. 1997, roč. 1, s. 31-45. ISSN 0888-613X.
Novák, V. Evaluating Linguistic Expressions and Their Role in the Design of the Fuzzy Control Strategy. In: Second Int. Symposium on Fuzzy logic and Applications ISFL'97: Proc. of the Second Int. Symposium on Fuzzy logic and Applications ISFL'97 1997-02-12 Zurich, Switherland. Canada-Switzerland: ICSC Academic Press, 1997. ICSC Academic Press, 1997. s. 89-94. ISBN 3-906454-0307.
Novák, V. Evaluating Linguistic Expressions and Their Role in the Design of the Fuzzy Control Strategy. In: Second Int. Symposium on Fuzzy logic and Applications ISFL'97: Proc. of the Second Int. Symposium on Fuzzy logic and Applications ISFL'97 1997-02-12 Zurich, Switherland. Canada-Switzerland: ICSC Academic Press, 1997. ICSC Academic Press, 1997. s. 89-94. ISBN 3-906454-0307.
Novák, V. Fuzzy logic in narrow and broader sense - state of the art,. Tatra Mountains. 1997, roč. 1, s. 131-150. ISSN 1210-3195.
Bělohlávek, R. a Novák, V. Learning Linguistic Context for Linguistic Oriented Fuzzy Control. In: Int. Conference FUZZ-IEEE'97: Proc. of the Int. Conference FUZZ-IEEE'97 1997-07-01 Barcelona. Barcelona: University of Barcelona, 1997. University of Barcelona, 1997. s. 1167-1168. ISBN 0-7803-3796-4.
Přibyl, P. a Novák, V. Multiparameter-Optimized Ventilation of City Tunnel.
Mesiar, R. a Novák, V. On Fitting Operations. In: VIIth IFSA World Congress '97: Proc. of VIIth IFSA World Congress '97 1997-06-25 Praha. Praha: Academia Praha, 1997. Academia Praha, 1997. s. 286-290. ISBN 80-200-0633-8.
Mesiar, R. a Novák, V. On Fitting Operations. In: VIIth IFSA World Congress '97: Proc. of VIIth IFSA World Congress '97 1997-06-25 Praha. Praha: Academia Praha, 1997. Academia Praha, 1997. s. 286-290. ISBN 80-200-0633-8.
Novák, V. a Perfilieva, I. On Logical and Algebraic Foundations of Approximate Reasoning. In: International Conference FUZZ-IEEE '97: Proc. International Conference FUZZ-IEEE '97 1997-07-01 Barcelona, Španělsko. Barcelona: University of Barcelona, 1997. University of Barcelona, 1997. s. 693-698. ISBN 0-7803-3796-4.
Novák, V. a Perfilieva, I. On Model Theory in Fuzzy Logic in Broader Sense. In: Fifth European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing EUFIT'97: Proc. Int. Conference EUFIT '97 1997-09-08 Aachen, SRN. Aachen: Verlag Mainz, 1997. Verlag Mainz, 1997. s. 142-147. ISBN 3-89653-200-6.
Novák, V. a Perfilieva, I. On Model Theory in Fuzzy Logic in Broader Sense. In: Fifth European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing EUFIT'97: Proc. Int. Conference EUFIT '97 1997-09-08 Aachen, SRN. Aachen: Verlag Mainz, 1997. Verlag Mainz, 1997. s. 142-147. ISBN 3-89653-200-6.
Gottwald, S. a Novák, V. On the Consistency of Fuzzy Theories. In: VIIth IFSA World Congress: Proc. of VIIth IFSA World Congress 1997-06-25 Praha. Praha: Academia Praha, 1997. Academia Praha, 1997. s. 168-171. ISBN 80-200-0633-8.
Novák, V. Seventh IFSA World Congress [Workshop]. Praha, Česká republika. 1997.
Novák, V. Indeterminacy, Linguistic Semantics and Fuzzy Logic. In: Proc. Conf. Intelligent Systems: A Semiotic Perspective. s. 95-100.
Novák, V. Is Crucial Role in Soft Computing Played by Words?. In: Int. Panel Conference on Soft and Intelligent Computing: Proc. Int. Panel Conf. on Soft and Intelligent Computing 1996-10-07 Budapes, Maďarsko. Budapest: Technical University, 1996. Technical University, 1996. s. 223-228. ISBN 963--420-510--0.
Novák, V. a Smolíková, R. On Learning of Linguistic Descriptions from Data in LFLC. In: Int. Panel Conference on Soft and Intelligent Computing: Proc. Int. Panel Conference on Soft and Intelligent Computing 1996-10-07 Budapest, Maďarsko. Budapest: Technical University, 1996. Technical University, 1996. s. 229-234. ISBN 963--420-510-0.
Novák, V. On the Hilbert--Ackermann Theorem in Fuzzy Logic. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. 1996, s. 57-74. ISSN 1211-4774.
Novák, V. On the Hilbert--Ackermann Theorem in Fuzzy Logic. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis. 1996, s. 57-74. ISSN 1211-4774.
Novák, V. Open Theories in Fuzzy Logic in Narrow Sense. In: Sixth Int. Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems IPMU'96: Proc. Sixth Int. Conference IPMU'96 1996-07-01 Granada, Španělsko. Granada: Universidad de Granada, 1996. Universidad de Granada, 1996. s. 1003-1007. ISBN 84--8254--078-.
Novák, V. a Ivánek, J. Opportunity for the Economic Science. Prague Economic Papers. 1996, roč. 1, s. 278-281. ISSN 1210-0455.
Novák, V. Paradigm, Formal Properties and Limits of Fuzzy Logic. Int. J. of General Systems. 1996, s. 377-405. ISSN 0308-1079.
Klawonn, F. a Novák, V. The Relation between Inference and Interpolation in the Framework of Fuzzy Systems. Fuzzy Sets and Systems. 1996, s. 331-354. ISSN 0165-0114.
Novák, V. Transparent Model of Linguistic Trichotomy and Hedges. In: Fourth European Congress on Intelligent Tehcniques and Soft Computing: Proc. Int. Conference EUFIT'96 1996-09-02 Aachen, SRN. Aachen: Verlag Mainz, 1996. Verlag Mainz, 1996. s. 35-39. ISBN 3--89653--187-5.
Novák, V. a Ivánek, J. VIIth IFSA World Congress on Fuzzy Logic: Opportunity for the Economic Science. Prague Economic Papers. 1996, roč. 3, s. 278-281.
Novák, V. Linguistically Oriented Fuzzy Logic Controller and Its Design. Int. J. of Approximate Reasoning. 1995, roč. 199, s. 263-277. ISSN 0888-613X.
Novák, V. Towards Formalized Integrated Theory of Fuzzy Logic. In: Fuzzy Logic and Its Applications to Engineering, Information Sciences, and Intelligent Systems. 1. vyd. Dordrecht: Kluwer, 1995. s. 353-363. ISBN 0--7923-3755-7.
Novák, V. Fuzzy Control from the Point of View of Fuzzy Logic. Fuzzy Sets and Systems. 1994, s. 159-173. ISSN 0165-0114.
Novák, V. A Formal Integrated Theory of Approximate Reasoning. In: Fifth International Fuzzy Systems Association World Congress '93: Proceedings of the Fifth International Fuzzy Systems Association World Congress '93 1993-07-04 Seoul, Korea. Seoul, Korea: IFSA Congress, 1993. IFSA Congress, 1993. s. 399-402. ISBN 89-8549-501-1.
Novák, V. Design and Tuning of Linguistic Descriptions for LFLC. In: CIFT '93 - Current Issues in Fuzzy Technologies: Proceddings of CIFT '93 - Current Issues in Fuzzy Technologies 1993-06-03 . Trento: University of Technology, Trento, 1993. University of Technology, Trento, 1993. s. 26-29.
Novák, V. Logical analysis of Max--Min rule of inference. In: First European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing EUFIT'93: Proc. Int. Conference EUFIT'93 1993-09-07 Aachen, SRN. Aachen: Verlag der Augustinus Buchhandlung, 1993. Verlag der Augustinus Buchhandlung, 1993. s. 1311-1317. ISBN 3-86073--176--9.
Novák, V. Logical Aspect in Fuzzy Control. In: Int. Conference MEPP'93: Proc. of Int. Conference MEPP'93 1993-06-14 Marienham, Aland, Finland. Finland: Abo Akademi, Finland 1993, 1993. Abo Akademi, Finland 1993, 1993. s. 61-69. ISBN 951-650-383-7.
Novák, V. Fuzzy Approach to Reasoning and Decision--Making. 1. vyd. Dordrecht: Kluwer, 1992. Studies in Fuzziness and Soft Computing. 220 s. ISBN 0-7923-1358-5.
Novák, V. Fuzzy Logic: Applications to Natural Language. In: Encyclopedia of Artificial Intelligence, Second Edition. 2. vyd. New York: John Wiley & Sons, 1992. s. 515-521. ISBN 0--471-50307-X.
Novák, V. On the Logical Basis of Approximate Reasoning. In: Fuzzy Approach to Reasoning and Decision-Making. 1. vyd. Praha, Dordrecht: Academia, Kluwer, 1992. s. 17-27. ISBN 80--200--0450-5.
Novák, V. The Alternative Mathematical Model of Linguistic Semantics and Pragmatics. 1. vyd. New York: Plenum Press, 1992. 220 s. ISBN 0-306-44269-8.
Novák, V. Fuzzy Sets in Natural Language Processing. In: Introduction to Fuzzy Logic Applications in Intelligent Systems. 1. vyd. Dordrecht: Kluwer, 1991. s. 185-200. ISBN 0-7923-9191-8.
Novák, V. Fuzzy množiny a jejich aplikace. 2. vyd. Praha: SNTL, 1990. Matematický seminář. 296 s. ISBN 04-012-90.
Novák, V. Fuzzy Sets and Their Applications. 1. vyd. Bristol: Adam Hilger, 1989. 248 s. ISBN 0-85274-583-4.
Novák, V. Fuzzy množiny a jejich aplikace. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. Matematický seminář. 280 s. ISBN 04-002-86.
Matouskova, A., Novák, V. a Kulka, J. Psycholinguistic Research of the Meaning of Linguistic Hedges.
Matouskova, A., Novák, V. a Kulka, J. Psycholinguistic Research of the Meaning of Linguistic Hedges.


ZkratkaNázev předmětu
FUMODFuzzy modelování
QFULGFuzzy logika
QFUMDFuzzy modelování
XFUMOFuzzy modelování
7FUMOFuzzy modelování
FULOGFuzzy logika
FUMODFuzzy modelování a aplikace
FUMO2Fuzzy model. a aplikace 2:moderní metody
LOTEMMatematická logika a teorie množin
MALOGMatematická logika
MALXGMatematická logika
QFULGFuzzy logika
QINS1Interní seminář 1
QINS2Interní seminář 2
QINS3Interní seminář 3
QINS4Interní seminář 4
QINS5Interní seminář 5
QINS6Interní seminář 6
QINS7Interní seminář 7
QINS8Interní seminář 8
QPSAAPubl. ve sborníku konf. v ciz. jazyku
QVPALVybrané partie z algebry
SFMA1Seminář z fuzzy modelování a aplikací 1
SFMA2Seminář z fuzzy modelování a aplikací 2
SFMA3Seminář z fuzzy modelování a aplikací 3
SFMA4Seminář z fuzzy modelování a aplikací 4
TEMNOTeorie množin
WVES1Research Seminar 1
WVES2Research Seminar 2
ZFUMDFuzzy modelování
6FLVRHigher Order Fuzzy Logic
6FULOFuzzy Logic
6FUM2Fuzzy Methods in Data Analysis
6LOTMMathematical Logic and Set Theory
6ODS1Seminar 1
6ODS2Seminar 2
6TVAGVagueness Theory
6VES1Research Seminar 1
6VES2Research Seminar 2
6VES3Research Seminar 3
6VES4Research Seminar 4
7FLVRFuzzy logika vyššího řádu
7FULOFuzzy logika
7FUM2Fuzzy metody analýzy dat
7LOTMMatematická logika a teorie množin
7ODS1Odborný seminář 1
7ODS2Odborný seminář 2
7TVAGTeorie vágnosti
7VES1Vědecký seminář 1
7VES2Vědecký seminář 2
7VES3Vědecký seminář 3
7VES4Vědecký seminář 4
8FULGVybrané partie z fuzzy logiky
8VPALVybrané partie z algebry
8VSD1Vědecký seminář doktorského studia 1
8VSD2Vědecký seminář doktorského studia 2
8VSD3Vědecký seminář doktorského studia 3
8VSD4Vědecký seminář doktorského studia 4
8VSD5Vědecký seminář doktorského studia 5
8VSD6Vědecký seminář doktorského studia 6
9FULGSelected Topics in Fuzzy Logic
9VPALSelected Topics in Algebra
9VSD1PhD Research Seminar 1
9VSD2PhD Research Seminar 2
9VSD3PhD Research Seminar 3
9VSD4PhD Research Seminar 4
9VSD5PhD Research Seminar 5
9VSD6PhD Research Seminar 6


AutorNázev práceTypRok
Rusnok PavelFuzzy asociační analýza v dolování datdisertační 2019 
Štěpničková LenkaJazykový přístup k predikci časových řaddisertační 2019 
Nguyen Le Toan Nhat LinhFuzzy transformace a její aplikace v analýze časových řaddisertační 2018 
Koplíková IvaMetody využívající neurčitost při analýze rozsáhlých datdisertační 2017 
Dyba MartinEQ-logicsdisertační 2012 
Murinová PetraA formal theory of intermediate generalized quantifiersdisertační 2011 
Pavliska ViktorTechnika fuzzy modelování v algoritmickém a programovém zpracovánídisertační 2009 
Šnajdr KarelSimulace předjíždění automobilu pomocí metod fuzzy modelovánídiplomová 2018 
Gregor MichalFuzzy rovnost a její využití ve fuzzy logicediplomová 2006 
Manderlová LenkaAplikace fuzzy modelování při finanční analýze podnikudiplomová 2006 
Burdová EvaFuzzy teorie typů a pojmy v ekonomiidiplomová 2005 
Landecki JaromírPoužití fuzzy logiky při analýze ekonomických časových řaddiplomová 2005 
Einšpiglová DanielaPoužití fuzzy metod při výběru nejvhodnějšího mobilního telefonubakalářská 2016 
Šnajdr KarelOptimalizace učení fuzzy regulace vybraných procesůbakalářská 2016 
Haladová HanaFuzzy rovnost nad algebrami pravdivostních hodnotbakalářská 2006 


IT4Innovations excellence in science
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2016 - 12/2020
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Národní program udržitelnosti
Stavřešený
Nové přístupy k modelování finančních časových řad pomocí soft-computingu
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Fuzzy parciální logika
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
Centrum excelence IT4I
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období7/2011 - 12/2015
PoskytovatelRektorát, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavv udržitelnosti
Podpora výzkumného týmu na ÚVFaM v rámci programu MSK - DT 1
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2013 - 12/2014
PoskytovatelRektorát, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Data, algoritmy, rozhodování
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2005 - 12/2011
PoskytovatelVýzkumná centra MŠMT
Stavukončený
Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2005 - 12/2011
PoskytovatelVýzkumné záměry
Stavukončený
Podpora zapojení Prof. Krejnoviche do vědeckého výzkumu v oboru Soft Computing na OU
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období8/2011 - 8/2011
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Přibližná dedukce a zobecněné kvantifikátory
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Modelování složitých systémů ve fuzzy a v nejistém prostředí
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/1999 - 12/2004
PoskytovatelVýzkumné záměry
Stavukončený
Speciální techniky soft computing pro rozhodování v managementu
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období10/2003 - 12/2004
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
Stratigrafická simulace spoužitím fuzzy logiky k modelování disperze sedimentů
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2001 - 6/2002
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, jeho zřízení a podpora jeho činnosti
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období7/1996 - 12/2000
PoskytovatelNárodní VC
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub