Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování
Id projektuMSM6198898701
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2005 - 12/2011
PoskytovatelVýzkumné záměry
Stavukončený
AnotacePředmětem výzkumného záměru je teorie a z ní vycházejících metody a algoritmy pro fuzzy modelování, tj. takové modelování procesů, při kterém jsou využívány informace zatížené neurčitostí. Ta se projevuje jednak vágností informací (informace jsou nepřesnjsou nejisté). Informace vyskytující se v praxi, jsou zpravidla zatíženy neurčitostí v obou jejích složkách. Matematické metody, které umožňují pracovat a využít informace zatížené neurčitostí, jsou vysoce efektivní a získávají stále větší uplatnění v řateorie a metody jsou shrnuty pod pojmem soft computing. Fuzzy modelování pak představuje aplikace jeho metod a zahrnuje na jedné straně modelování systémů, pro jejichž popis jsou k dispozici informace zatížené neurčitostí a na druhé straně modelování klasystémů, jejichž popis je příliš složitý a proto je velmi obtížné či dokonce nemožné je zvládnout klasickými metodami.