Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy parciální logika
Id projektu16-19170S
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Standardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceFormální fuzzy logika je teoretickým základem usuzování se stupni pravdivosti, nacházejícím široké uplatnění ve mnoha oborech od řízení a rozhodování přes zpracování dat po reprezentaci znalostí. Cílem projektu je vytvoření formálních systémů fuzzy parciální logiky, umožňujících nakládat zároveň se stupni pravdivosti i nedefinovaností, a prozkoumat metamatematické vlastnosti těchto nově navržených logik.