Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
IT4Innovations excellence in science
Id projektuLQ1602
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2016 - 12/2020
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Národní program udržitelnosti
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je navázat na výzkumné aktivity úspěšně zahájené v rámci projektu OP VaVpI Centrum excelence IT4Innovations a dále navyšovat vědeckou excelenci a mezinárodní impakt těchto výzkumných aktivit zejména v oblastech "High performance computingu" (HPC) a "Cyber-physical systems" (CPS) a návazných vědách jako je informatika, matematika, biomedicína, inženýrství, materiálové vědy nebo nauky o zemi. Nedílnou součástí tohoto cíle bude intenzivní využívání vybudované superpočítačové infrastruktury díky níž se centrum řadí mezi přední evropská HPC centra a vývoj aplikací pro její efektivní využití. Tato infrastruktura je rovněž uznána jako Velká národní infrastruktura ČR - IT4Innovations národní superpočítačové centrum - na Cestovní mapě ČR Velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Řešitelský tým tak získává možnost přístupu ke špičkové výzkumné infrastruktuře, jejíž potenciál bude využit jednak ke zkvalitňování vlastních VaV výsledků, tak k navazování spolupráce s jinými významnými národními a mezinárodními institucemi a zejména pak s aplikační sférou. Další personální rozvoj centra bude zajištěn podporou vzdělávacích a diseminačních aktivit v oblastech výzkumu centra. Vědecká excelence, strategická partnerství s veřejnou i neveřejnou sférou a zajištění dalšího personálního rozvoje jsou základní kameny dlouhodobé udržitelnosti výzkumných aktivit centra IT4Innovations, které budou podpořeny v rámci projektu IT4I XS.