Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Speciální techniky soft computing pro rozhodování v managementu
Id projektuME 702
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období10/2003 - 12/2004
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
AnotaceCíle projektu? Studium speciálních metod formální logiky pro reprezentaci hierarchických soustav fuzzy IF-THEN pravidel a logickou dedukci na základě nich.? Studium problematiky spojené s dobýváním pravidel pro management z velmi rozsáhlých bází dat.? Studium fuzzy relací mezi daty obsaženými v databázích pro management a sumarizace informací v nich obsaženými.