Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora zapojení Prof. Krejnoviche do vědeckého výzkumu v oboru Soft Computing na OU
Id projektuRRC/04/2010
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období8/2011 - 8/2011
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je podpořit zapojení významného odborníka, Prof. Vladika Krejnoviche z University of Texas at El Paso, USA do vědeckého výzkumu v oboru Soft Computing, který je už řadu let úspěšně rozvíjen v Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (ÚVAFM) na Ostravské universitě. Za dobu své existence se ÚVAFM stal uznávaný vědeckým pracovištěm se srovnatelnou světovou úrovní. Ústav již zorganizoval několik mezinárodních konferencí a seminářů a často hostí zahraniční vědecké pracovníky. S Prof. Krejnovichem již byla navázána vědecká spolupráce a je spoluautorem těchto impaktovaných publikací ÚVAFM.