Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modelování složitých systémů ve fuzzy a v nejistém prostředí
Id projektuMSM 179000002
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/1999 - 12/2004
PoskytovatelVýzkumné záměry
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je pokračování v úspěšném výzkumném programu Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování Ostravské university. Ústav, který byl založen v rámci programu MŠMT na podporu výzkumu na VŠ, se v uplynulých letech zaměřil zejména narozvoj teorie a metod tolerujících nepřesnost (fuzzy logika, neuronové sítě) a vývoj softwarového systému LFLC pro fuzzy modelování. V dalších letech se ústav zaměří na prohloubení a integraci těchto metod na základě algebraicko-logického pohledu,studium jejich aplikovatelnosti a adaptivních schopností a rozšíření možností LFLC včetně praktických aplikací. Dále se v rámci VZ zaměříme na vytváření a ověřování prostředků pro modelování logistických systémů,systémů kontejnerové přepravy a systémů obsahujících modelující prvky. Dále budou vyvíjeny stochastické algoritmy pro globální optimalizaci modelů.