Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, jeho zřízení a podpora jeho činnosti
Id projektuVS96037
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období7/1996 - 12/2000
PoskytovatelNárodní VC
Stavukončený
Anotace