Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Data, algoritmy, rozhodování
Id projektu1M0572
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2005 - 12/2011
PoskytovatelVýzkumná centra MŠMT
Stavukončený
AnotacePředmětem činnosti Centra je základní a aplikovaný výzkum v oblastech souvisejících s budováním modelů nejistých znalostí a jejich využitím pro podporu rozhodování. Práce s neurčitými daty je společným jmenovatelem všech těchto výzkumných činností spadaj ících do umělé inteligence, algoritmického inženýrství a adaptivních systémů. V uvedených oblastech bude též probíhat výuka studentů doktorských studijních programů. Obecným cílem Centra je podstatným způsobem přispět k rozvoji teoretické, algoritmickéa programové základny pro řešení řady problémů spjatých s rozhodováním ve složitých reálných situacích, zejména při rozhodování založeném na různých zdrojích znalostí a dat. Tato východiska a charakter reálných problémů (složitost, multidimensionalita ane determinismus) určují hlavní teoretické směry, ve kterých bude výzkum probíhat: (1) získávání a representace znalostí, (2) rozhodování, (3) zpracování více-rozměrných signálů a rozpoznávání obrazů, (4) soft computing a fuzzy modelování.