Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přibližná dedukce a zobecněné kvantifikátory
Id projektuGA201/04/1033
Hlavní řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Období1/2004 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceObecný cíl tohoto grantu je pokračovat ve vývoji teorie přibližné dedukce a rozšířit ji o použití zobecněných kvantifikátorů. Grant se zaměří na řešení následujících problémů: 1. Rozšíření fuzzy logiky na fuzzy teorii typů, zkoumání její úplnostivzhledem k obecným modelům, další rozšíření na fuzzy intenzionální logiku a vytvoření modelu některých vybraných částí sémantiky přirozeného jazyka. 2. Rozšíření fuzzy logiky o zobecněné kvantifikátory, studium jejich speciálních tříd specifických profuzzy logik u. 3. Studium metod přibližné dedukce (PD) s cílem přispět k vývoji unifikované teorie: (a) PD jako různé druhy řešení rovnic s fuzzy relacemi v modelech fuzzy logiky, (b) PD jako formální dedukce za neurčitosti (vágnosti) založené na použitípřirozeného jazyka, formalizace v rámci fuzzy intenzionální logiky, (c) Přibližná dedukce podle (a) a (b) se zobecněnými kvantifikátory.