Monoklonální gamapatie a krevní nádorová onemocnění

Hlavním cílem výzkumu je identifikace a pochopení genetických změn u nádorových onemocnění krvetvorby a následný převod poznatků do klinické praxe. Důraz je kladen zejména na odhalení příčinných souvislostí mezi genetickými znaky a molekulárními mechanizmy, které vedou k maligní transformaci a rozvoji rezistence na léčbu. Výzkum využívá metody moderní genomiky, průtokové cytometrie, molekulární a buněčné biologie na modelových systémech i nádorových buňkách pacientů. Archivaci a sdílení vzorků zajišťuje Biobanka. Kritické množství archivovaného materiálu akceleruje výzkumné projekty. Bioinformatická sekce je bezprostředně napojena na kapacity superpočítače centra IT4innovations Vysoké školy báňské v Ostravě. Klinická část výzkumu profituje z unikátní spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava. Laboratoř je v úzkém kontaktu s dalšími univerzitami a výzkumnými centry v ČR a zahraničí. Výsledky integrovaného přístupu vedou k hlubšímu pochopení regulačních mechanismů v nádorových buňkách, odhalují diagnostické a prognostické markery a přináší nové terapeutické cíle. Výzkumná aktivita tak pomáhá vytvořit platformu pro personalizovanou léčbu, která maximalizuje terapeutický efekt u konkrétního pacienta. Další výzkumnou oblastí je buněčná imunoterapie pomocí nespecifických (NK buňky) a specifických (CAR-T buňky) efektorů protinádorové imunity, která má významný kurativní potenciál ve smyslu trvalé eliminace zbytkové nádorové populace. Tento výzkum vhodně navazuje na předchozí aktivity a rozvíjí se mimo jiné ve spolupráci s komerční sférou v rámci dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Propojení odborníků s různou specializací, využití moderních zařízení, vzájemný transfer znalostí a technologií urychlí výzkum a umožňuje dosažení konkurenceschopných vědeckých výstupů, což přinese zvýšení prestiže a významu LF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 03. 2022