Pamětní medaile Ostravské univerzity

Osobnosti oceněné při oslavách 5. výročí univerzity

Medaile byly předány 4. června 1996.

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
pamětní medaile Doc. JUDr. Dagmar Burešová
Doc. MUDr Jaroslava Moserová, DrSc.
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Doc. Rudolf Bernatík
Doc. RNDr. Květoslav Burian, CSc.
Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc.
Doc. Petr Pithart
Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.

Osobnosti oceněné při oslavách 10. výročí univerzity

Medaile byly předány 15. října 2001.

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
pamětní medaile Prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.
Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.
Doc. RNDr. Ivan Křivý, CSc.
Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc.
Prof. PhDr. Lumír Ries, CSc.
Doc. RNDr. František Řehoř, CSc., in memoriam
Doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc.
Pamětní medaile udělené k 10. výročí založení Ostravské univerzity
pamětní medaile Doc. RNDr. Vladimír Baran, CSc.
Dr. Jiří Bíňovec, in memoriam
Prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc.
Doc.. MUDr. Pavel Drábek, CSc.
Doc. MUDr. Zdeněk Fišer, CSc., in memoriam
Prof. PhDr. Jan Chloupek, DrSc.
Prof. Dr. hab. Andrzej T. Jankowski
Doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc.
Prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc.
Doc. PhDr. Josef Mrhač, CSc.
Prof. Eduard Ovčáček, akademický malíř
Prof. Lumír Pivovarský
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
Prof. PhDr. Jiří Svoboda, CSc.
Prof. PaedDr. Luděk Zenkl, CSc.

Osobnosti oceněné při oslavách 15. výročí univerzity

Medaile byly předány 3. října 2006.

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
pamětní medaile Doc. MUDr. Jitka Dostálová, CSc., in memoriam
Doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc.
Prof. RNDr. Miroslav Havrlant, CSc.
Doc. PhDr. Petr Holý, Dr.
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Ing. arch. Jiří Smejkal
Prof. PhDr. Jan Šabršula, DrSc.
Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.
Slezská univerzita v Katovicích
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici

Pamětní medaile udělené k 15. výročí založení Ostravské univerzity
pamětní medaile RNDr. Karel Beneš
Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Doc. Eduard Halberštát, akad. malíř
Prof. RNDr. Stanislav Holec, Ph.D.
PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Ing. Lubomír Karpíšek
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Doc. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.
Prof. PhDr. Jan Mazurek, CSc.
Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
Ing. Phan Van Dao, CSc.
Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., Dr.h.c.
Ing. Jan Skipala, Ph.D.
Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Ing. Evžen Tošenovský
Doc. Mgr. Valter Vítek
PhDr. Lubomír Zaorálek

Osobnosti oceněné při oslavách 20. výročí univerzity

Medaile byly předány 5. října 2011.

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
pamětní medaile Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.
Doc. Eduard Halberštát, akad. malíř
Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Ing. Petr Kajnar
Prof. RNDr. Ing. Vladislav Kříž, DrSc.
Doc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Doc. Ing. Václav Vinš, CSc.
Doc. Mgr. Valter Vítek

Osobnosti oceněné při oslavách 25. výročí univerzity

Medaile byly předány 15. listopadu 2016.

Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity
pamětní medaile Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.
Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
Doc. RNDr. Květoslav Burian, CSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, CSc.
Prof. Zbyněk Janáček
Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Prof. Rudolf Bernatík
Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 11. 2020