OU

Tomáš Knoflíček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: P 224, budova P
funkce:zástupce vedoucího katedry pro výtvarnou část
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění)
telefon, mobil: 553 46 2937
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1995 - 2001Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, obor Teorie a dějiny výtvarných umění
1988 - 1992Střední průmyslová škola strojnická v Chrudimi

Kvalifikace

2006Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, obor Dějiny umění

Zaměstnání, praxe

2004 - dosudOstravská univerzita
2001-2004Univerzita Palackého v Olomouci
2003-2004Institut restaurování a konzervačních technik v Litomyšli (dnes Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)

Odborné zaměření

Teorie a dějiny umění
Zvuk a multimedia

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 - doposudProděkan pro studium
2007 - 2015 Člen senátu Fakulty umění

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Komise pro výběrové dotační řízení MK ČR

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Ruštinapasivní znalost


Vybrané publikace

Knoflíček, T. One Few over a Burning Nest - the Ostrava Scene. In: From the Center Out. Regional art from 1985-2010. Ustí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2016. s. 251-257. ISBN 978-80-7414-786-9.
Knoflíček, T. Přelet nad hořícím hnízdem - Ostravská scéna. In: Ze středu ven. Umění regionů 1985-2010. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2016. s. 244-250. ISBN 978-80-7414-786-9.
Knoflíček, T. Gurun Gurun - Atarashii hi. Skladba - CD nahrávka. Výsledný kód: CLZ. RUV ID: 17682. 14.03.2015 - Home Normal, Japonsko, Tokyo, 14.03.2015 - 14.03.2015.
Knoflíček, T. K problematice šíření tzv. měkkého stylu. Nástěnné malířství ve východních Čechách v letech 1370 -1420. In: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2015. s. 166-174. ISBN 978-80-87686-05-8.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka 6: Mezi banalitou a zázrakem. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 114 s. ISBN 978-80-7464-782-6.
Knoflíček, T. Péče o veřejný prostor jen jako vynucená konvence. In: Ostrava - Interdisciplinární diskurs. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 28-29. ISBN 978-80-7464-732-1.
Knoflíček, T. Selhalo umění? Magid v Platu. Artalk. 2015, ISSN 1805-6989.
Novotný, L. a Knoflíček, T. Ve znamení břevna a růží [Autorská výstava]. Praha. Galerie Entrance. 14.1. - 15.2.2015. 2015.
Knoflíček, T. Přelet nad hořícím hnízdem - Ostravská scéna. In: Ze středu ven-Umění regionů 1985-2010. Ustí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2014. s. 244-267. ISBN 978-80-7414-786-9.
Knoflíček, T. Nástěnná malba za vlády Lucemburků na Moravě. 1. vyd. Olomouc: Univezita Palackého v Olomouci, 2009. Memoria Artis. 238 s. ISBN 978-80-244-2004-2.

Všechny publikace

Knoflíček, T., Vorlová, H. a Balabán, D. Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí. 2018.
Knoflíček, T. Hudební současnost: Hudba bez nástroje [Workshop]. Ostrava, null. 2018.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Jan Pfeiffer: Protiváha. Ostrava. Galerie Dukla. 5.6. - 11.9.2018. 2018.
Knoflíček, T. Je třeba dalších dvacet let, nebo už to konečně začalo??. In: M. Horsáková, P. Hruška. 20. let Fiducie a ostravské umělecké scény. Ostrava: Spolek Fiducia, 2018. s. 125-128. ISBN 978-80-906016-6-6.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Petr Dub: White Over. Ostrava. Galerie Dukla. 26.9. - 31.12.2018. 2018.
Knoflíček, T. Rekonstrukce historie ve městě bez minulosti. Artalk.cz. 2018, č. listopad, ISSN 1805-6989.
Knoflíček, T. Za rámec představy. Od mimesis k autonomii, od autonomie k nezájmu. In: Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 102-107. ISBN 978-80-7599-063-1.
Knoflíček, T. a Novotný, L. [Kurátor výstavy]. Dichtung und Wahrheit: Sochy v ulicích: Brno Art Open. Brno. Dům umění města Brno. 6.6. - 27.8.2017. 2017.
Knoflíček, T. Dichtung und Wahrheit...und Post-Wahrheit: Brno Art Open 2017 - Dichtung und Wahrheit. In: Tomáš Knoflíček. Brno Art Open 2017 - Dichtung und Wahrheit. Brno: Dům umění města Brna, 2017. s. 11-45. ISBN 978-80-7009-181-4.
Knoflíček, T. Dichtung und Wahrheit...und Post-Wahrheit. In: Dichtung und Wahrheit - Brno Art Open 2017. Brno: Dům umění v Brně, 2017. s. 132-144. ISBN 978-80-7009-181-4.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Handa Gote: Hladomor. Ostrava. Galerie Lauby. 3.5. - 2.6.2017. 2017.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Jan Krtička a Vladimír Havlík: Pevnost Evropa. Ostrava. Galerie Lauby. 4.9. - 3.10.2017. 2017.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Jan Pfeiffer: Černá v pohybu. Ostrava. Galerie Lauby. 6.3. - 14.4.2017. 2017.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka 7: Pravidla hry. Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity, 2017. 102 s. ISBN 978-80-7464-960-8.
Knoflíček, T. a Novotný, L. [Kurátor výstavy]. Kukačka 7: Pravidla hry. Ostrava. Public Art. 4.10. - 15.10.2017. 2017.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Libor Novotný: Poznámky k inteligenci větve. Valašské Meziříčí. Galerie Kaple. 1.3. - 21.4.2017. 2017.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Obraz wewnętrzny: Pojawiające się - znikające obrazy. In: František Kowolowski. Obraz wewnętrzny:Pojawiające się - znikające obrazy. 1. vyd. Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity, 2017. s. 27-34. ISBN 978-80-7464-964-6.
Knoflíček, T. Přítomnost vepsaná do ikon. Artalk. 2017, ISSN 1805-6989.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Richard Loskot: Slepá mapa. Ostrava. Galerie Lauby. 13.10. - 12.11.2017. 2017.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Richard Wiesner: Radiace. Ostrava. Galerie Lauby. 13.12. - 21.1.2018. 2017.
Knoflíček, T. a Novotný, L. Sochy v ulicích, Brno art Open 2017: Dichtung und Wahrheit [Výstava s kritickým dialogem]. Brno, Česká republika. 7.6. - 27.8.2017. 2017.
Knoflíček, T. Temporality Lost in Present. In: Inner Image. Appearing/Dissapearing Images. Białystok - Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity, 2017. s. 55-59. ISBN 978-80-7464-964-6.
Knoflíček, T. Tymczasowość zagubiona w teraźniejszości. In: Obraz wewnętrzny. Pojawiające się/znikające obrazy. Białystok-Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity, 2017. s. 67-72. ISBN 978-80-7464-964-6.
Knoflíček, T. Ema má mísu, Surůvka má cenu, kdo namele maso?. Krásná Ostrava. 2016, roč. 4, č. 2, s. 20-22.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. FRANTIŠEK KOWOLOWSKI - TERITORIUM 199. Valašské Meziříčí. Galerie Kaple. 9.4. - 29.5.2016. 2016.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. I Love 69 Popgejů: Dnes nepřijdu do práce, jdu na výstavu? šéfe!. Ostrava. Galerie Lauby - Ostravské muzeum. 27.9. - 28.10.2016. 2016.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Jakub Rajnoch: Public sousveillance. Ostrava. Galerie Lauby - Ostravské muzeum. 21.12. - 5.2.2017. 2016.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Jiří Žák: Mateřské město. Ostrava. Galerie Lauby - Ostravské muzeum. 2.2. - 13.3.2016. 2016.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Julia Gryboś a Barbora Zentková: Mluva do větru. Ostrava. Galerie Lauby - Ostravské muzeum. 30.3. - 1.5.2016. 2016.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Lukáš Hájek: Jehly. Ostrava. Galerie Lauby - Ostravské muzeum. 2.11. - 11.12.2016. 2016.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Matej Al-Ali: Hmotný zájem. Ostrava. Galerie Lauby - Ostravské muzeum. 10.6. - 10.7.2016. 2016.
Knoflíček, T. One Few over a Burning Nest - the Ostrava Scene. In: From the Center Out. Regional art from 1985-2010. Ustí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2016. s. 251-257. ISBN 978-80-7414-786-9.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Petr Dub: Šťastní a veselí. Ostrava. Galerie Lauby - Ostravské muzeum. 17.5. - 5.6.2016. 2016.
Knoflíček, T. Přelet nad hořícím hnízdem - Ostravská scéna. In: Ze středu ven. Umění regionů 1985-2010. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2016. s. 244-250. ISBN 978-80-7414-786-9.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Dalibor Bača: Dohlížitel národa. Ostrava. Galerie Lauby, Ostravské muzeum. 4.5. - 14.6.2015. 2015.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Filip a Matěj Smetanovi: Milníky. Ostrava. Galerie Lauby, Ostravské muzeum. 21.9. - 25.10.2015. 2015.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Janek Rous: Toto je tedy ten střed světa, odkud je stejně daleko na všechny strany. Ostrava. Galerie Lauby, Ostravské muzeum. 5.11. - 6.12.2015. 2015.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Jiří Surůvka: Sýr!. Ostrava. Galerie Lauby, Ostravské muzeum. 22.12. - 24.1.2016. 2015.
Knoflíček, T. K problematice šíření tzv. měkkého stylu. Nástěnné malířství ve východních Čechách v letech 1370 -1420. In: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2015. s. 166-174. ISBN 978-80-87686-05-8.
Knoflíček, T. a Novotný, L. Kukačka: Mezi banalitou a zázrakem. Ostrava, Česká republika. 16.7. - 10.11.2015. 2015.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka 6: Mezi banalitou a zázrakem. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. 114 s. ISBN 978-80-7464-782-6.
Knoflíček, T. Někdo mě předběhl. A co?. Artalk. 2015, ISSN 1805-6989.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Není takového místa. Dům umění města Brna, Česká republika. 2015.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Není takového místa. Brno. Dům umění města Brna- Galerie 99. 29.4. - 7.6.2015. 2015.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Oldřich Morys: Jora!!!. Ostrava. Galerie Lauby, Ostravské muzeum. 15.9. - 20.9.2015. 2015.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Pavel Sterec: Deep Blue Kasparov. Ostrava. Galerie Lauby, Ostravské muzeum. 26.3. - 1.5.2015. 2015.
Knoflíček, T. Péče o veřejný prostor jen jako vynucená konvence. In: Ostrava - Interdisciplinární diskurs. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 28-29. ISBN 978-80-7464-732-1.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Pobyt. Ostrava. Industrial Gallery. 30.6. - 24.7.2015. 2015.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. [Kurátor výstavy]. Poetika prostoru. Třinec. Městská galerie v Třinci. 10.9. - 12.10.2015. 2015.
Knoflíček, T. Selhalo umění? Magid v Platu. Artalk. 2015, ISSN 1805-6989.
Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Tomáš Moravec: Odlitek. Ostrava. Galerie Lauby, Ostravské muzeum. 16.7. - 23.8.2015. 2015.
Novotný, L. a Knoflíček, T. Ve znamení břevna a růží [Autorská výstava]. Praha. Galerie Entrance. 14.1. - 15.2.2015. 2015.
Knoflíček, T. Vředy se podobají květinám. Artalk. 2015, ISSN 1805-6989.
Knoflíček, T. Fiducia, Ostrava. Art&Antiques. 2014, roč. 2014, č. 13, s. 46-47. ISSN 1213-8398.
Knoflíček, T. Gurun Gurun in Cafe Oto (Ithaca Trio, Hipgrave, Wolf) [Performance]. Londýn. Cafe Oto. 21.3. - 21.3.2014. 2014.
Knoflíček, T. Intimní interakce v Ostravě. -. 2014, roč. 2014, s. 69-69. ISSN 1213-8398.
Knoflíček, T. Jakub Geltner - Citronovo-malinová. Ostrava, Galerie Lauby, Ostravské muzeum, Česká republika. 16.9. - 19.10.2014. 2014.
Knoflíček, T. Ján Gašparovič - Prodloužená. Ostrava, Galerie Lauby, Ostravské muzeum, Česká republika. 5.5. - 1.6.2014. 2014.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka IV. 1. vyd. Ostrava: Fakulta umění OU, 2014. 68 s. ISBN 978-80-7464-535-8.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka V: Nemísta a prázdné prostory. 1. vyd. Ostrava: Fakulta umění OU, 2014. 88 s. ISBN 978-80-7464-682-9.
Knoflíček, T. a Novotný, L. Kukačka V: Nemísta a prázdné prostory. Ostrava, Česká republika. 2014.
Knoflíček, T. Martin Bukovan-Empirická iluze. Ostrava, Galerie Lauby, Ostravské muzeum, Česká republika. 4.6. - 29.6.2014. 2014.
Knoflíček, T. Martin Dašek - //. Ostrava, Galerie Lauby, Ostravské muzeum, Albánská republika. 30.10. - 7.12.2014. 2014.
Knoflíček, T. Martin Kochan - Petráž [Workshop]. Ostrava, Galerie Lauby, Ostravské muzeum, Česká republika. 2014.
Knoflíček, T. Patrik Kriššák - Inverze. Ostrava, Galerie Lauby, Ostravské muzeum, Česká republika. 11.3. - 20.4.2014. 2014.
Knoflíček, T. Petr Švolba - Stěnování. Ostrava, Galerie Lauby, Ostravské muzeum, Česká republika. 9.7. - 17.8.2014. 2014.
Knoflíček, T. Přelet nad hořícím hnízdem - Ostravská scéna. In: Ze středu ven-Umění regionů 1985-2010. Ustí nad Labem: Fakulta umění a designu UJEP, 2014. s. 244-267. ISBN 978-80-7414-786-9.
Knoflíček, T. Událost roku nebo Trojský kůň? Začátek století v Ostravě. Artalk.cz. 2014, ISSN 1805-6989.
Knoflíček, T. Ze středu ven - Umění regionů 1985-2010 (Ostrava). In: Ze středu ven - Umění regionů 1985-2010. Západočeská galerie v Plzni: Západočeská galerie v Plzni. 2014.
Knoflíček, T. a Novotný, L. Festival Kukačka. Ostrava, Česká republika. 2013.
Knoflíček, T. František Kowolowski - Lapis. Ostravské muzeum - Galerie Lauby, Česká republika. 2013.
Knoflíček, T. Gurun Gurun - Cushee (JP) - Aus (JP) [Performance]. Pardubice. Divadlo 29. 5.4. - 5.4.2013. 2013.
Knoflíček, T. Gurun Gurun - Cushee (JP) - Aus (JP) [Performance]. Wien. Einbaumöbel. 8.4. - 8.4.2013. 2013.
Knoflíček, T. Gurun Gurun s Asuna (JP) [Performance]. Žilina. Stanica. 14.11. - 14.11.2013. 2013.
Knoflíček, T. Gurun Gurun s Asuna (JP) [Performance]. Ostrava. Dům umění - GVUO. 16.11. - 16.11.2013. 2013.
Knoflíček, T. Nástěnné malířství ve východních Čechách v letech 1380 - 1420. In: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 - 1550. Hradec Králové: Ústav dějin umění AV ČR v Praze, katedra dějin umění FF UP v Olomouci a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. 2013.
Knoflíček, T. Ostravská scéna? K lokální identitě současného výtvarného provozu v Ostravě. 2013.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Školy umění. In: Úniková zóna. Ústí nad labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem, 2013. s. 22-27. ISBN 978-80-7414-542-1.
Knoflíček, T. a Novotný, L. Vzorce umění: L´Art pour l´Art. La Science pour la Science. Galerie města Třince, Česká republika. 2013.
Knoflíček, T. Zaujatá zpráva o Kukačce. Bulletin Krásná Ostrava. 2013, roč. 1, s. 18-21.
Knoflíček, T. Dejte umělcům moc!. Artalk. 2012, roč. 2012,
Knoflíček, T. Dot Tape Dot, Far Away [Nahrávka]. MIami, USA. Other Electricities. 2012.
Knoflíček, T. Eskapista vs. pop-apokalyptik. Artalk. 2012,
Knoflíček, T. Flaneur - Revisited. In: We / oui. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2012. s. 3-11. ISBN 978-80-87405-17-8.
Knoflíček, T. Gurun Gurun - Deepcamp festival [Performance]. Ostrava. Důl Hlubina. 25.8. - 25.8.2012. 2012.
Knoflíček, T. Gurun Gurun - Festival Alternativa [Performance]. Praha. festival Alternativa. 24.11. - 24.11.2012. 2012.
Knoflíček, T. Gurun Gurun - Surovííí [Performance]. Ostrava. Důl Michal. 2.6. - 2.6.2012. 2012.
Knoflíček, T. Gurun Gurun (doprovodný program výstavy Membra Disjecta pro Johna Cage) [Performance]. Ostrava. Galerie výtvarného umění. 6.11. - 6.11.2012. 2012.
Knoflíček, T. Gurun Gurun na Wakushoppu [Performance]. Praha. V lese. 14.6. - 14.6.2012. 2012.
Knoflíček, T. Jan Vytiska. In: VI. Zlínský salon mladých 2012. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2012. s. 45-46. ISBN 978-80-85052-91-6.
Knoflíček, T. Josef Mladějovský. In: VI. Zlínský salon mladých 2012. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2012. s. 50-51. ISBN 978-80-85052-91-6.
Knoflíček, T. Kamila Rýparová. In: VI. Zlínský salon mladých 2012. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2012. s. 55-56. ISBN 978-80-85052-91-6.
Novotný, L. a Knoflíček, T. Kukačka. Ostrava, Česká republika. 2012.
Knoflíček, T. Park Avenue Music, Sun- So Bright (rmx) [Nahrávka]. Kuala Lumpur. Mü-Nest. 2012.
Knoflíček, T. Pavla Malinová. In: VI. Zlínská salon mladých 2012. Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2012. s. 36-37. ISBN 978-80-85052-91-6.
Knoflíček, T. Poznámka k objednavateli malířské výzdoby kaple sv. Dominika při kostele sv. Václava v Opavě. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 181-191. ISBN 978-80-7464-108-4.
Knoflíček, T. Středověká legenda sv. Erasma z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. In: Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila. Praha: Artefactum, ÚDU AV ČR, 2012. s. 158-171. ISBN 978-80-86890-46-3.
Knoflíček, T. Surůvkovsko-lysáčkovský kabaret. Artalk. 2012,
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Úniková zóna. In: Školy umění. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 22-27. ISBN 978-80-7414-542-1.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. [Kurátor výstavy]. Úniková zóna. Brno. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99. 4.9. - 27.9.2012. 2012.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Úniková zóna: Tabuizace. Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, G99, Česká republika. 2012.
Knoflíček, T. a Novotný, L. Utajená místa. Třinec, Česká republika. 2012.
Knoflíček, T. Výstavní cadavre exquis. In: VI. Zlínský salon mladých 2012. Zlín: Krájská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2012. s. 5-16. ISBN 978-80-85052-91-6.
Knoflíček, T. Gorogoro Garagara Rimikkusu [Nahrávka]. Gurun Gurun. Tokyo, Japan. Home Normal. 2011.
Knoflíček, T. Gurun Gurun [Performance]. Olomouc. Půda. 3.11. - 3.11.2011. 2011.
Knoflíček, T. Gurun Gurun (spolu s Boduf Songs) [Performance]. Pardubice. Divadlo 29. 15.3. - 15.3.2011. 2011.
Knoflíček, T. Gurun Gurun (spolu se Scottem Kellym) [Performance]. Praha. Staré purkrabství- Vyšehrad. 16.2. - 16.2.2011. 2011.
Knoflíček, T. Karumi (offthesky rmx) [Nahrávka]. Gurun Gurun. Norwich, United Kingdom. Future sequence. 2011.
Knoflíček, T. Katalog nástěnných maleb. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. 1. vyd. s. 507-536. ISBN 978-80-904316-1-4.
Knoflíček, T., Vorlová, H. a Novotný, L. Kukačka: Intervence, instalace, infiltrace. Ostrava, Česká republika. 10.10. - 11.11.2011. 2011.
Knoflíček, T. a Vorlová, H. Kukačka. Ateliér. 2011, roč. 24, č. 25-26, s. 5-5. ISSN 1210-5236.
Knoflíček, T. Kukačka sobě?. Artalk. 2011, roč. 2011,
Knoflíček, T. Lepkavé stopy v prachu. Artalk. 2011,
Knoflíček, T. Monumentální malířství doby Jana Lucemburského na Moravě a ve Slezsku. In: Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. 1. vyd. s. 502-506. ISBN 978-80-904316-1-4.
Knoflíček, T. Otamatone [Nahrávka]. 31 Songs For Japan. Tokyo. Flau. 2011.
Knoflíček, T. Poznámka ke středověké výzdobě kaple sv. Dominika při kostele sv. Václava v Opavě. In: Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského. Ostrava: Ostravské muzeum a Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Knoflíček, T. Vratká sdělení. Ateliér. 2011, roč. 24, s. 5-15. ISSN 1210-5236.
Knoflíček, T. Zázračná mše s. Martina z kostela sv. Anny v Přibyslavicích u Třebíče. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2011, roč. 2, s. 11-22. ISSN 1803-7550.
Knoflíček, T. Gurun Gurun - Gurun Gurun [Nahrávka]. Tokyo - London. Home Normal. 2010.
Knoflíček, T. Gurun Gurun - Menu [Performance]. Hradec Králové. Menu - Galerie u Přívozu. Státní vědecká knihovna HK. 26.11. - 26.11.2010. 2010.
Knoflíček, T. Gurun Gurun - Orá-kulum-kulum [Performance]. Pardubice. Východočeská galerie v Pardubicích. 28.5. - 28.5.2010. 2010.
Knoflíček, T., Vorlová, H. a Novotný, L. KUkačKA: intervence, infiltrace, instalace. Ostrava, Česká republika. 1.11. - 28.11.2010. 2010.
Knoflíček, T. Mezinárodní gotický sloh v prostředí monumentální malby. Narativní cyklus vs. Andachtsbild. In: Nástin vývoje omítkových technik nástěnné malby v Evropě. Litomyšl: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. 2010.
Knoflíček, T. Moravské monumentální malířství za vlády Lucemburků. In: Restaurátoři pro evropskou praxi. Nástin vývoje omítkových technik nástěnné malby v Evropě.. Litomyšl: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. 2010.
Knoflíček, T. Středověká výzdoba kostela Nejsvětější trojice v Pouchobradech. Chrudimské listy vlastivědné. 2010, roč. 19, s. 13-18. ISSN 1214-7508.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Zvuk - tělo - obraz [Workshop]. Fakulta umění OU, Česká republika. 2010.
Knoflíček, T. Art´s Birthday. Safe'n'Sound, audiovizuální performance Gurun Gurun [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 - Vltava, Evropská vysílací unie - EBU Ars Acustica a Divadlo 29. 2009.
Knoflíček, T. Co se do země vejde [Úvodní slovo]. Opava. kostel sv. Václava. 2009.
Knoflíček, T. Festival Handa Gote [Performance]. Praha. Meetfactory. 21.4. - 21.4.2009. 2009.
Knoflíček, T. Lineární sloh poklasické gotiky v prostředí nástěnné malby. In: Restaurátoři pro evropskou praxi. Nástin vývoje omítkových technik nástěnné malby v Evropě.. Litomyšl: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. 2009.
Knoflíček, T. Malířská výzdoba kostela sv. Bartoloměje v Kuněticích. Umění/Art. 2009, roč. 57, č. 6, s. 537-548. ISSN 0049-5123.
Knoflíček, T. Malířská výzdoba kostela sv. Jiří ve slezském Kałkówě a její vztah k českému umění přelomu 14. a 15. století. In: Gotické umění Slezska. Krnov. 2009.
Knoflíček, T. Music Infinity. Gurun Gurun + Tim Hecker [Performance]. Praha. Palác Akropolis. 29.5. - 29.5.2009. 2009.
Knoflíček, T. Nástěnná malba za vlády Lucemburků na Moravě. 1. vyd. Olomouc: Univezita Palackého v Olomouci, 2009. Memoria Artis. 238 s. ISBN 978-80-244-2004-2.
Knoflíček, T. Zackenstil v prostředí nástěnné malby. In: Restaurátoři pro evropskou praxi. Nástin vývoje omítkových technik nástěnné malby v Evropě.. Litomyšl: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. 2009.
Knoflíček, T. Ztroskotání s divákem. Ateliér. 2009, roč. 22, s. 8-8. ISSN 1210-5236.
Knoflíček, T. Domestifikace. Ateliér. 2008, č. 13, s. 5-15. ISSN 1210-5236.
Knoflíček, T. GURUN GURUN - Ressonus net vol. 1 compilation [Nahrávka]. RESSONUT. 2008.
Knoflíček, T. Lokalismus. Ateliér. 2008, č. 20, s. 8-15. ISSN 1210-5236.
Vorlová, H. a Knoflíček, T. Síto. Městská knihovna, Ostrava, Česká republika. 21.4. - 5.5.2008. 2008.
Knoflíček, T. The Vincent Award. Ateliér. 2008, č. 21, s. 9-15. ISSN 1210-5236.
Vorlová, H. a Knoflíček, T. Výstava diplomantů Fakulty umění Ostravské univerzity. Galerie výtvarného umění v Ostravě, Česká republika. 2008.
Knoflíček, T. Výstava diplomantů Fakulty umění Ostravské univerzity. Ateliér. 2008, roč. 20, č. 14, 15, s. 4-15. ISSN 1210-5236.
Vorlová, H. a Knoflíček, T. 18. MERZ - Výstava pedagogů FU. Ostrava, Česká republika. 2008.
Knoflíček, T. GURUN GURUN - Kora et le Mechanix [Performance]. Praha. 7.11. - 7.11.2007. 2007.
Knoflíček, T. GURUN GURUN - Kora et le Mechanix - Excursin Forte [Nahrávka]. NEXTERA. 2007.
Vorlová, H. a Knoflíček, T. Výstava vybraných diplomových prací studentů IPUS. Galerie Sokolská, Ostrava, Česká republika. 14.6. - 6.7.2007. 2007.
Knoflíček, T. Malířská výzdoba kostela sv. Jiří ve slezském Kałkówě a její vztah k dvorskému umění Václava IV.. In: Artis historia I. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 56-67. ISBN 80-7368-208.
Knoflíček, T. Úvod do křesťanské ikonografie. 2006.
Knoflíček, T. Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba v Tečovicích. Poznámka k mariánské ikonografii. In: Sborník ke konferenci Genologický průzkum Moravy. Studia Moravica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica ? Moravica. s. 205-215. ISBN 80-244-0975-5.
Knoflíček, T. Nápis na hodinové věži pardubického zámku. In: Historia artium III. s. 205-209. ISBN 80-244-0105-3.
Knoflíček, T. Obraz sv. Šimona a Judy od Daniela Třešňáka. In: Ročenka knihovny a muzea v Jaroměři IV. s. 53-55.


AutorNázev práceTypRok
Drábková Tereza2-3D typodiplomová 2019 
Bezděková SimonaBeredskapbakalářská 2018 


Katalog 8. ročníku festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka 8
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období3/2019 - 12/2019
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Kukačka 8: Život je jinde
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období3/2019 - 12/2019
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Ateliér hostujícího umělce Fakulty umění OU
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
KATALOG KUKAČKA - Pravidla hry
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavukončený
KUKAČKA 7 - Pravidla hry
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavukončený
Ateliér hostujícího umělece VU škola Gregora Eldarba
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Zvuk a multimedia
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Katalog Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období10/2015 - 12/2015
PoskytovatelFakulta umění, GP Min. kultury ČR
Stavukončený
Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období4/2015 - 12/2015
PoskytovatelFakulta umění, GP Min. kultury ČR
Stavukončený
Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období4/2015 - 11/2015
PoskytovatelFakulta umění, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Festival Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období3/2014 - 12/2014
PoskytovatelGP Min. kultury ČR
Stavukončený
Festival Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období7/2014 - 12/2014
PoskytovatelDěkanát FU, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Katalog Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období3/2014 - 12/2014
PoskytovatelGP Min. kultury ČR
Stavukončený
Festival Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelGP Min. kultury ČR
Stavukončený
Festival Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2013
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Kukačka
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Přehlídka současného umění v ulicích Ostravy
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období10/2010 - 10/2010
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub