Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Michaela Závodná

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:zástupkyně ředitele CHSD
proděkanka pro rozvoj
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání:

2014 - 2015 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2008 - 2013 OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2003 - 2008OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)

Praxe:

2012 - dosudOU, FF, CHSD - tajemnice
2008 - dosudOU, FF, CHSD - vědecký pracovník

Výzkum a grantová činnost:

  • Granty aktivní:
    • GAČR 13-28086S
      Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska, spoluřešitel)

Členství v redakčních radách a profesních organizacích:

  • Redakční rada Sborníku prací mladých historiků Studia Iuvenilia (2011-2013, členka)
  • Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, členka)
  • Kontrolní výbor Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (od 2012, členka)
  • Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR (od 2012, členka)
  • Stipendijní komise FF OU (2011-2013, členka)

Základní výzkumné zaměření:

  • Městská hromadná doprava v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub