Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Michaela Závodná


titul, jméno, příjmení:Mgr. Michaela Závodná, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 526, budova DM
funkce:zástupkyně ředitele CHSD
proděkanka pro rozvoj
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Centrum pro hospodářské a sociální dějiny (Filozofická fakulta)
Děkanát Filozofické fakulty
telefon, mobil: 553 46 1938
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014 – 2015
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2008 – 2013
OU, FF, KHI - doktorské studium v oboru hospodářské a sociální dějiny
2003 – 2008
OU, FF, KHI - magisterské studium odborné historie (Mgr.)
 

Zaměstnání, praxe

2012 – dosud
OU, FF, CHSD - tajemnice
2008 – dosud
OU, FF, CHSD - vědecký pracovník
 

Odborné zaměření

Městská hromadná doprava v 19. a 20. století na Moravě a ve Slezsku
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Redakční rada Sborníku prací mladých historiků Studia Iuvenilia (2011-2013, členka)
Redakční rada Studia Iuvenilia / Studentské historické sešity (od 2013, členka)
Kontrolní výbor Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (od 2012, členka)
Společnost pro hospodářské a sociální dějiny ČR (od 2012, členka)
Stipendijní komise FF OU (2011-2013, členka)
 


Městská kolejová doprava v Ostravě a vznik komunálního dopravního podniku (1945-1949)
Michaela Závodná
Rok: 2020, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Attitude of local self-government authorities to technologies in urban rail transport based on the example of selected Moravian and Silesian towns between 1860 and 1914
Michaela Závodná
Rok: 2018
stať ve sborníku

From Neighbours to Foreigners - Dividing Cities and Urban Rail Transport
Michaela Závodná
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Vienna to Ostrava-from Austria to Czechoslovakia: Urban Rail Transport in the Czech Lands (on the Example of the Ostrava Agglomeration), 1894-1924
Michaela Závodná
Rok: 2018, Mesto a dejiny. The City and History
článek v odborném periodiku

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860-1918
Michaela Závodná
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918
Michaela Závodná
Rok: 2016, Veduta - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918)
Michaela Závodná
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Doprava v rakouském/českém Slezsku 1945-1960
Michaela Závodná
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industrie
Michaela Závodná, Ivo Bystřičan
Rok: 2021
rozhlasové a televizní relace

Městská kolejová doprava v Ostravě a vznik komunálního dopravního podniku (1945-1949)
Michaela Závodná
Rok: 2020, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... další autoři
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha

Paul Kupelwieser: Paměti
Aleš Zářický, Milan Pišl, Milan Myška, Hana Šústková, Eva Polášková, Michaela Závodná, Iveta Zlá, Jana Davidová Glogarová, Věra Šustková ... další autoři
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Attitude of local self-government authorities to technologies in urban rail transport based on the example of selected Moravian and Silesian towns between 1860 and 1914
Michaela Závodná
Rok: 2018
stať ve sborníku

From Neighbours to Foreigners - Dividing Cities and Urban Rail Transport
Michaela Závodná
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Vienna to Ostrava-from Austria to Czechoslovakia: Urban Rail Transport in the Czech Lands (on the Example of the Ostrava Agglomeration), 1894-1924
Michaela Závodná
Rok: 2018, Mesto a dejiny. The City and History
článek v odborném periodiku

Overview of economic and social history of the Czech lands until 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. E-book
Michaela Závodná, Petr Kadlec
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

25 let Biografického slovníku Slezska a severní Moravy
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Jana Bolková
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Hospodářské dějiny - Economic History 30/1
Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Hospodářské dějiny - Economic History 30/2
Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Nová šlechta v rakouském Slezsku
Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Vztah městských samospráv k technologii v oblasti městské kolejové dopravy na příkladu vybraných moravských a slezských měst v letech 1860-1918
Michaela Závodná
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek V.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek VI.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Hospodářské dějiny - Economic History 29/1
Michaela Závodná
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Hospodářské dějiny - Economic History 29/2
Michaela Závodná
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850-1918
Michaela Závodná
Rok: 2016, Veduta - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
odborná kniha

Městská kolejová doprava jako součást každodenního života Ostravska koncem 19. a počátkem 20. století
Michaela Závodná
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Místní dráha Svinov-Klimovice (1896-1934). Historie jedné železniční 'akciové společnosti' s důrazem na finanční aspekty podnikání v oblasti svépomocných místních drah rakouského Slezska
Michaela Závodná
Rok: 2016, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce
Michaela Závodná
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce / Restrukturalizacja regionów ostrawskiego i katowickiego jako możliwość współpracy czesko-polskiej
Michaela Závodná, Aleš Zářický
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Velká válka a městská kolejová doprava na Ostravsku (1914-1918)
Michaela Závodná
Rok: 2016, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
kapitola v odborné knize

Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Edice topograficko-statistického popisu Moravy a Slezska Albina Heinricha
Michaela Závodná
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Městská kolejová doprava jako společenský fenomén (přelom 19. a 20. století)
Michaela Závodná
Rok: 2015, Povážske múzeum v Žilině
kapitola v odborné knize

Urban Rail Transport and its Role in a Modernizing Society at the Turn of the 20th Century
Michaela Závodná
Rok: 2015
stať ve sborníku

Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)
Michaela Závodná, Karel Jiřík, Stanislav Knob
Rok: 2015
redakční a jazykové úpravy

Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

X. sjezd českých historiků, 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek I.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Zlatá éra historické topografie v českých zemích (18. a 19. století)
Aleš Zářický, Michaela Závodná
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akciová společnost v městské dopravě na přelomu 19. a 20. století
Michaela Závodná
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

(Jak) rozumět Rakouskému Slezsku
Aleš Zářický, Jiří Brňovják, Michaela Závodná
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 2: Oděvní výroba, doprava, elektrotechnika, stavitelství, vojenská technika
Stanislav Knob, Michaela Závodná, Petr Popelka, Martin Jašek, Jiří Jung
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Průvodce publikacemi Klubu přátel hornického muzea v Ostravě. Anotovaná bibliografie.
Michaela Závodná
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Sekundogenitura knížecího rodu Liechtensteinů a Moravský Krumlov
Aleš Zářický, Michaela Závodná, Marek Juha
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu. Sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní vědecké konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 na zámku Valtice
Petr Kadlec, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Michaela Závodná
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Milan Hlavačka, Milan Řepa
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Histories of Capitalism: Specific Ways of of Capitalism in Austro-Hungary.
Hana Šústková, Michaela Závodná
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Blízko a přece daleko! Dopravní spojení Ostravska s Hlučínskem v letech 1901-1938.
Michaela Závodná
Rok: 2011, Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické. Série B
článek v odborném periodiku

Kolejová městská doprava v rakouském železničním zákonodárství před rokem 1914 (na příkladu Brna, Olomouce a Ostravy).
Michaela ZÁVODNÁ
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Městská kolejová doprava v rakouském železničním zákonodárství do roku 1914 na příkladu měst Brna, Ostravy a Olomouce.
Michaela Závodná
Rok: 2011, Hospodářské dějiny / Economic History
článek v odborném periodiku

Nacionální, politické a integrační aspekty městské hromadné dopravy v moravských městech od konce 19. století do roku 1938.
Michaela ZÁVODNÁ, Petr Popelka
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Košicko-bohumínská dráha a její role v dějinách města Český Těšín
Petr Popelka, Michaela ZÁVODNÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Fabián RadimVýstavba trati Ostrava - Hrabová v kontextu vývoje meziválečné dopravní infrastruktury Ostravskabakalářská 2018 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub