Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Partnerství pro hodnocení rizik chemických látek
Id projektu
Hlavní řešitelRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Období5/2022 - 4/2029
PoskytovatelDěkanát LF, Děkanát PřF, Horizont Europe
Stavřešený
AnotaceÚčelem partnerství v projektu je podporovat inovace v hodnocení chemických rizik a tím umožnit udržitelné používání a nakládání s chemickými látkami a zároveň chránit lidské zdraví a životní prostředí a přispívání k netoxickému prostředí: a) posílením vědecké základny pro hodnocení chemických rizik v EU tím, že propojí hodnotitelé rizik a manažery spolu s vědci k urychlení vývoje metod, generování potřebných dat a znalostí a b) usnadněním přechodu na další generaci hodnocení rizik založeného na důkazech.