OU

Jaroslav Žáček

Jaroslav Žáček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: A 319, budova A
funkce:
obor činnosti:vývoj software, fuzzy regulace
katedra / středisko (fakulta): Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2129
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~zacekNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Matula, J. a Žáček, J. Identification of Business Relevant Features in Information. In: Position papers of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017 Praha. Poland: Annals of Computer Science and Information Systems, 2017. s. 153-159. ISBN 978-83-922646-2-0.

Všechny publikace

Matula, J. a Žáček, J. Identification of Business Relevant Features in Information. In: Position papers of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2017 Praha. Poland: Annals of Computer Science and Information Systems, 2017. s. 153-159. ISBN 978-83-922646-2-0.
Janošek, M. a Žáček, J. Modelling Robot's Behaviour Using Finite Automata. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: Volume 1863: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016 (ICNAAM-2016) 2016-09-19 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2017. s. 1-4. ISBN 978-073541538-6.
Volná, E., Žáček, J. a Jarušek, R. Training set fuzzification towards prediction improvement. In: 12th International Conference on Hybrid Artificial Intelligent Systems, HAIS 2017: Lecture Notes in Artificial Intelligence 2017-06-21 La Rioja; Spain. Cham, Switzerland: Springer Verlag, 2017. s. 207-219. ISBN 978-331959649-5.
Žáček, J., Matula, J. a Huňka, F. Context definition for BDD scenarios upon DEMO methodology. In: 2nd International Conference on Theory and Practice: 2nd International Conference on Theory and Practice 2016-10-28 Melbourne, Australia. Melbourne: SIA PACIFIC INSTITUTE OF ADVANCED RESEARCH, 2016. s. 164-169. ISBN 9780994365613.
Žáček, J. a Aşkin, M. How precise is the Kinect?. In: 36th Conference on Geometry and Graphics: 36th Conference on Geometry and Graphics 2016 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Proceedings od the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics, 2016. s. 199-206. ISBN 978-80-7464-874-8.
Matula, J., Žáček, J. a Huňka, F. Relevant User Stories by Using DEMO Analysis. In: Proceedings of the 11th Scientific Conference Internet in the Information Society 2016 2016-09-22 Cieszyn. Dabrowa Górnica: University of Dabrowa Górnicza, Cieplaka Str. 1C, 2016. s. 21-30. ISBN 9788365621009.
Žáček, J. Transactions in domain-specific information systems. In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2016, ICNAAM 2016: Volume xxxx: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (ICNAAM-2015) 2016-09-22 Rodos Palace HotelRhodes; Greece. Melville, New York: American Institute of Physics Inc., 2016. s. 1-4.
Huňka, F. a Žáček, J. A new view of REA state machine. Applied Ontology. 2015, roč. 2015, č. 10, s. 25-39. ISSN 1875-8533.
Farana, R., Walek, B., Žáček, J. a Janošek, M. Advantages of Fuzzy Control Application in Fast and Sensitive Technological Processes. International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering. 2015, č. 9, s. 1125-1129. ISSN 1307-6892.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Application of Linguistic Fuzzy-Logic Control in Fast and Sensitive Technological Processes. In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP): 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 2015-07-09 Praha. Praha: IEEE, 2015. IEEE, 2015. s. 266-270. ISBN 978-1-4799-8497-8.
Žáček, J. a Huňka, F. Applying ETL Fuzzy Filter for Data Warehouse Size Minimization: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014). In: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM): PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2014 (ICNAAM-2014) 2014-09-22 Rhodes, Greece. MELVILLE, NY 11747-4501 USA: AMER INST PHYSICS, 2015. AMER INST PHYSICS, 2015. s. 5500035-5500039. ISBN 978-0-7354-1287-3.
Žáček, J. a Janošek, M. Machine Learning Approach to Point Localization System. In: SAMI 2015 - IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics: IEEE 13th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics 2015-01-22 Slovakia, Herľany. New York: IEEE, 2015. s. 313-317. ISBN 978-1-4799-8221-9.
Žáček, J., Volná, E. a Janošek, M. Modular Neural Network in the Cloud. In: SACI 2015 - 10th Jubilee IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics: IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics 2015-05-21 Timisoara, Romania. New York: IEEE, 2015. s. 553-557. ISBN 978-1-4799-9911-8.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Použití systému Linguistic Fuzzy-Logic Control pro modelování dynamických systémů. In: Principia Cybernetica 2015. Seč: Univerzita Pardubice, 2015. Univerzita Pardubice, 2015. s. 19-25. ISBN 978-80-7395-865-7.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Rozšíření možností Linguistic Fuzzy-Logic Control automatickou změnou kontextů. In: XXXIX. Seminar ASR '2015 Instruments and Control: XXXIX. Seminar ASR '2015 Instruments and Control 2015-04-24 Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 1-9. ISBN 978-80-248-3744-4.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Use of Linguistic Fuzzy-Logic Control for Mechatronic System Modelling and Control. Applied Mechanics and Materials. 2015, roč. 2015, s. 3-8. ISSN 1660-9336.
Walek, B., Janošek, M., Žáček, J. a Farana, R. Adaptive fuzzy control of thermal comfort in smart houses. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 675-678. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Žáček, J. a Huňka, F. Data warehouse minimization with ELT fuzzy filter. In: Advances in Information Science and Applications - Volume II. World Scientific and Engineering Academy and Society, 2014. s. 450-454. ISBN 978-1-61804-237-8.
Huňka, F. a Žáček, J. Detailed Analysis of REA Ontology. In: Advances in Enterprise Engineering VIII, LNBIP 174. Cham Heidelberg NewYork Dordrecht London: Springer, 2014. Springer, 2014. s. 61-75. ISBN 978-3-319-06504-5.
Žáček, V., Žáček, J. a Volná, E. Face Extraction from Image with Weak Cascade Classifier. In: Modern Trends and Techniques in Computer Science, AISC 285. Switzerland: Springer Verlag, 2014. Springer Verlag, 2014. s. 495-505. ISBN 978-3-319-06739-1.
Huňka, F., Žáček, J. a Matula, J. Fact-Based Modeling and Business Process Modeling. In: Join International Conferences. Science Publications, 2014. s. 274-277. ISBN 9881925207.
Žáček, J., Huňka, F. a ŠEVČÍK, J. Fuzzy-based filter for ETL process. In: Proceedings of Intl. Conf. MENDEL 2014. Brno: VUT Brno, 2014. VUT Brno, 2014. s. 201-206. ISBN 978-80-214-4984-8.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Fuzzy-logic control in fast technological processes. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 105-108. ISBN 978-1-4799-3528-4.
Žáček, J., MELIŠ, Z. a Huňka, F. Modeling the value chain with object-valued Petri nets. In: Computational Problems in Engineering. Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 307. vyd. Springer, 2014. s. 161-171. Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 307. ISBN 978-3-319-03966-4.
Žáček, V., Volná, E. a Žáček, J. Neural Network Based Complex Visual Information Processing: Face Detection and Recognition. In: Proceedings of the International Workshop on Artificial Neural Networks and Intelligent Information Processing. SCITEPRESS, 2014. s. 53-60. ISBN 978-989-758-041-3.
Žáček, J. Portal migration to JSR-286 standard methodology. Global Journal on Technology. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 191-195. ISSN 2147-5369.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Použití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro snadný popis strategie řízení. In: Principia cybernetica 2014. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. s. 11-15. ISBN 978-80-227-4220-7.
Žáček, J. a Janošek, M. Programmable Control of Heating for Systems with Long Time Delays. In: Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference, ICCC 2014. Danvers: IEEE Computer Society, 2014. IEEE Computer Society, 2014. s. 705-709. ISBN 978-1-4799-3528-4.
MELIŠ, Z., Žáček, J., Huňka, F. a ŠEVČÍK, J. REA key elements identification. Global Journal on Technology. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 196-201. ISSN 2147-5369.
Ševčík, J., Žáček, J. a Huňka, F. Transactional Model for Value Oriented Business Process Modeling. In: Proceedings of the 17th International Conference on Information Technology for Practice 2014. VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 159-166. ISBN 978-80-248-3555-6.
Žáček, J., Huňka, F. a ŠEVČÍK, J. Transactional models in domain-specific ontologies. In: Join International Conferences. Science Publications, 2014. s. 219-223. ISBN 9881925207.
Farana, R., Walek, B., Janošek, M. a Žáček, J. Využití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro řízení technologických systémů. In: Proceedings of XXXVII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická uníverzita Ostrava, 2014. Vysoká škola báňská - Technická uníverzita Ostrava, 2014. s. 1-8.
Ferdiánová, V. a Žáček, J. Algorithms of Convex hull for Four-Dimensional Cubes. In: APLIMAT 2013 Proceedings. Bratislava: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-227-3865-1.
Huňka, F., Žáček, J. a Tobeš, Z. Business Process Modeling Utilizing UML and ORM Perspectives. In: Proceedings of the IT for Practice 2013 16th International Conference. Ostrava: VŠB Technical University of Ostrava, 2013. VŠB Technical University of Ostrava, 2013. s. 66-71. ISBN 978-80-248-3223-4.
MELIŠ, Z., Žáček, J. a Huňka, F. Comparison of MDA and DSM Technologies for the REA Ontology Model Creation. e-Informatica Software Engineering Journal. 2013, roč. 2013, č. 7, s. 7-14. ISSN 1897-7979.
MELIŠ, Z., Žáček, J. a Huňka, F. Domain-specific modelling of business processes. In: Recent Advances in Systems, Control, Signal Processing and Informatics. Rodos, Řecko: Proceedings of the 2013 International Conference on Systems, Control, Signal Processing and Informatics, 2013. Proceedings of the 2013 International Conference on Systems, Control, Signal Processing and Informatics, 2013. s. 481-487. ISBN 978-1-61804-204-0.
MELIŠ, Z. a Žáček, J. DSModeler. 2013.
Huňka, F. a Žáček, J. Managing Process In REA Framework. In: Value Modeling Business Ontology 2013. Delft. 2013.
MELIŠ, Z., Žáček, J. a Huňka, F. Metamodel of the REA model level. Tem Journal. 2013, č. 2, s. 218-223. ISSN 2217-8309.
Žáček, J. MetaRead. 2013.
Žáček, J., MELIŠ, Z. a Huňka, F. Modeling the value chain with object-valued Petri nets. In: Recent Advances in Electronics and Communication Systems. Rhodes, Greece: Proceedings of the 2013 International Conference on Electronics and Communication Systems, 2013. Proceedings of the 2013 International Conference on Electronics and Communication Systems, 2013. s. 136-141. ISBN 978-1-61804-201-9.
Walek, B., Bartoš, J. a Žáček, J. Proposal of The Expert System for Conducting Information Security Risk Analysis. In: Proceedings of the International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Clean Energy and Green Computing. The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013. s. 58-68. ISBN 978-0-9891305-3-0.
Žáček, J. a Huňka, F. Reusable object-oriented model. e-Informatica Software Engineering Journal. 2013, roč. 2013, č. 7, s. 35-44. ISSN 1897-7979.
Žáček, J., MELIŠ, Z., Huňka, F. a Walek, B. Using DSM to Generate Database Schema and Data Management. In: Proceedings of the International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Clean Energy and Green Computing. The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013. s. 10-15. ISBN 978-0-9891305-3-0.
MELIŠ, Z., Žáček, J. a Huňka, F. Domain-specific transformation of the REA enterprise ontology. In: Proceedings of The 2012 International Conference on Software Engineering Research & Practice. CSREA Press, USA: CSREA Press, 2012. CSREA Press, 2012. s. 312-317. ISBN 1-60132-231-3.
MELIŠ, Z., Ševčík, J., Žáček, J. a Huňka, F. Process of the REA Concept Transformation. ECON '12. 2012, roč. 2012, č. 21, s. 104-111. ISSN 1803-3865.
Žáček, J. a Huňka, F. Using metadata for automated testing of complex object structures. In: Proceedings of The 2012 International Conference on Software Engineering Research & Practice. CSREA Press, USA: CSREA Press, 2012. CSREA Press, 2012. s. 259-264. ISBN 1-60132-231-3.
ŽÁČEK, J. a Huňka, F. CEM: Class executing modelling. Procedia Computer Science. 2011, roč. 2011, s. 1597-1601. ISSN 1877-0509.
MELIŠ, Z., ŽÁČEK, J. a Huňka, F. Comparison of MDA and DSM Technologies for the REA Ontology Model Creation. In: Software in the Age of the Cloud 5th IFIP TC2 Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques (CEE-SET'2011). Debrecen, Maďarsko: IFIP, 2011. IFIP, 2011. s. 58-68.
Ševčík, J., MELIŠ, Z., ŽÁČEK, J. a Huňka, F. Enterprise Information System Design Using REA Enterprise Model. In: Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2011. VŠB - Technical University of Ostrava, 2011. s. 179-191. ISBN 978-80-248-2444-4.
ŽÁČEK, J., MELIŠ, Z. a Huňka, F. Extendable Domain Specific Modelling Generator Based on Web Services. ECON. 2011, roč. 2011, č. 19, s. 98-104. ISSN 1803-3865.
MELIŠ, Z., Ševčík, J., Žáček, J. a Huňka, F. Identification of key elements of REA enterprise ontology. In: 2. World Conference on Information Technology: 2011-11-23 Antalya - Turkey. Academic World Education & Research Center, 2011. s. 154-154.
ŽÁČEK, J. Metodika migrace portálových řešení standardů JSR-168 a JSR-286. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. Ostravská univerzita, 2011. s. 291-294. ISBN 978-80-7368-909-4.
ŽÁČEK, J. a Huňka, F. Object model synchronization based on Petri net. In: OBJECT MODEL SYNCHRONIZATION BASED ON PETRI NET. Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. s. 523-527. ISBN 978-80-214-4302-0.
Huňka, F., ŽÁČEK, J., MELIŠ, Z. a Ševčík, J. REA Value Chain and Supply Chain. Scientific Papers of the University of Pardubice. 2011, č. 21 (3/201), s. 68-77. ISSN 1211-555X.
ŽÁČEK, J. a Huňka, F. Reusable object-oriented model. In: Software in the Age of the Cloud 5th IFIP TC2 Central and Eastern European Conference on Software Engineering Techniques (CEE-SET'2011). Debrecen, Maďarsko: IFIP, 2011. IFIP, 2011. s. 176-188.
Meliš, Z., ŽÁČEK, J., Ševčík, J. a Huňka, F. Transformation of selected policy level REA concepts into a relation database. In: Transformation of selected policy level REA concepts into a relation database. Frýdek-Místek: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 76-83. ISBN 978-80-248-2487-1.
ŽÁČEK, J. Aplikace reflexe pro univerzální dynamické volání metod: Kategorie Věda má budoucnost. s. 238-241. ISBN 978-80-7368-719-9.
ŽÁČEK, J. a Huňka, F. CEM: Class executing modelling. In: World Conference on Information Technology 2010. s. 1597-1601. ISSN 1877-0509.
ŽÁČEK, J., MELIŠ, Z. a Huňka, F. Rozšířitelný DSM generátor s využitím webových služeb. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 185-191. ISBN 978-80-248-2300-3.
ŽÁČEK, J. Vzájemná interakce návrhových vzorů a instanciovaných objektů pomocí metody reflexe: Zborník vedeckých prác doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. In: Mladí vedci 2010. Nitra, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. s. 836-842. ISBN 978-80-8094-742-2.
ŽÁČEK, J. a MELIŠ, Z. Znovupoužitelnost při nízkoúrovňovém modelování: Sborník příspěvků jubilejního patnáctiletého ročníku konference. Ostrava, Česká republika: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů, 2010. s. 53-62. ISBN 978-80-7368-899-8.


ZkratkaNázev předmětu
DIPLNDiplomový seminář 1
DIPP1Diplomový projekt I
DIPP2Diplomový projekt II
DIPP3Diplomový projekt III
DIPRNDiplomový projekt
DIPRODiplomový projekt
DISYPDistribuované systémy a programování
INFS1Informační systémy 1
INFS2Informační systémy 2
INITBInteligentní budovy
INITDInformatika inteligentních domů
MANISManagement informačních systémů
MOPOPModelování podnikových procesů
OPROJOborový projekt
ROPR1Ročníkový projekt 1
ROPR2Ročníkový projekt 2
RPRISProjektování informačních systémů
RPRO1Ročníkový projekt 1
RPRO2Ročníkový projekt 2
SWENGSoftwarové inženýrství
SWINGSoftwarové inženýrství
SWINZSoftwarové inženýrství
SZBCPSeminář závěrečné Bc. práce
VIACLVirtualizace a cloud
XBAP1Bakalářský projekt I
XBAP2Bakalářský projekt II
XDIPRDiplomový projekt
XDIP1Diplomový projekt I
XDIP2Diplomový projekt II
XDIP3Diplomový projekt III
XDISEDiplomový seminář 1
XDISYDistribuované systémy a programování
XINF1Informační systémy 1
XINF2Informační systémy 2
XINIBInteligentní budovy
XINIDInformatika inteligentních domů
XMAISManagement informačních systémů
XMOPPModelování podnikových procesů
XOPRJOborový projekt
XROP1Ročníkový projekt 1
XROP2Ročníkový projekt 2
XRPR1Ročníkový projekt 1
XRPR2Ročníkový projekt 2
XSEZASeminář závěrečné Bc. práce
XSWEGSoftwarové inženýrství
XSWENSoftwarové inženýrství
XSWINSoftwarové inženýrství
XSZBCSeminář závěrečné Bc. práce
XVIACVirtualizace a cloud
YAPGRAplikovaná počítačová grafika
Y2APGAplikovaná počítačová grafika
ZAVBCSeminář závěrečné Bc. práce
1SWENSoftwarové inženýrství
2BAP1Bakalářský projekt I
2BAP2Bakalářský projekt II
2INIDInformatika inteligentních domů
2MOPPModelování podnikových procesů
2OPRJOborový projekt
2SEZASeminář k závěrečné Bc. práci
2SWEGSoftwarové inženýrství
2SWENSoftwarové inženýrství
2SWINSoftwarové inženýrství
2SZBCSeminář závěrečné Bc. práce
6INF1Informační systémy 1
6INF2Informační systémy 2
6SWENSoftwarové inženýrství
7INIDInformatika inteligentních domů
7SWI1Softwarové inženýrství 1
7SWI2Softwarové inženýrství 2
7VBAPVývoj backendových aplikací
7VFAPVývoj webových frontend aplikací


AutorNázev práceTypRok
Baránek VojtěchPraktiky vývoje v JavaScript ekosystému, se zaměřením na SPAdiplomová 2018 
Gazda TomášKognitivní funkce pro humanoidního robotadiplomová 2018 
Hardt FilipNávrh a implementace BI systému pro podporu rozhodovacích procesůdiplomová 2018 
Zedek FilipWebová aplikace pro výuku jazykůdiplomová 2018 
Goiš JakubAutomatizované vytvoření uživatelské dokumentace na základě funkčních testůdiplomová 2017 
Malina MarekOvládání kvadrokoptéry pomocí gestdiplomová 2017 
Šebestík OndřejDomácí automatizace založená na jednodeskových počítačíchdiplomová 2017 
Tomeček JaromírMetodika implementace konceptu RIA interaktivní aplikace do dříve vytvořených webových aplikacídiplomová 2017 
Fuchs ZdeněkNasazení agilních a štíhlých principů v oblasti řešení ITIL Service Deskdiplomová 2016 
Glac LiborZavedení kognitivních funkcí pro humanoidní robotydiplomová 2016 
Kostelecký MichalProhledávání prostoru pro vytvoření jeho vektorové mapy za použití humanoidního robotadiplomová 2016 
Pross JanMetodika volby systému řízení báze dat na základě datové struktury pro zajištění persistence objektových aplikacídiplomová 2016 
Brachaczková LenkaNávrh a informačního systému pro doménu knihkupectvídiplomová 2015 
Karas PetrPlánování vývojových strategií a jejich aplikace v disciplíně konfigurace a správa verzídiplomová 2015 
Rolníková VeronikaNávrh a realizace bezpečnostní politiky pro malé a střední podnikydiplomová 2015 
Rončka VáclavZavedení automatizovaného testování do projektů s minimální dokumentací zdrojového kódudiplomová 2015 
Bosák RobertZavádění prvků uživatelské zkušenosti do stávajících webových aplikacídiplomová 2014 
Kačer PavelRozšíření agilních metodik tvorby IS o deklarativní přístupdiplomová 2014 
Pšenica MartinIntegrace vhodných přístupů z oblasti konceptuálního modelování do agilního způsobu vývoje informačního systémudiplomová 2014 
Ryška OndřejOptimalizace cloudových informačních systémů s využitím AJAXdiplomová 2014 
Ambrož JiříIntegrace webových služeb do aplikačních serverůdiplomová 2011 
Ovesný RadimAutomatizace problému evidence zařízení a strojů v malých firmáchbakalářská  
Folwarczny KamilAplikace pro nastavení a řízení redukovaných otočných terčů střelnicebakalářská 2017 
Kilian ZdeněkKnihovna pro stavový komunikační protokolbakalářská 2017 
Kotuláč MartinWebový informační systém pro správu pohostinstvíbakalářská 2017 
Nohel PetrKoncept inteligentního bydlení založený na jednodeskových počítačíchbakalářská 2017 
Handzelová BeátaVytvoření cvičebnice pro zlepšení znalosti v oblasti síťových prvkůbakalářská 2015 
Malina MarekVyužití hlasového ovládání v aplikacích na platformě Windows Phonebakalářská 2015 
Štěpánek DanielVliv technických specifikací na přenosovou rychlost bezdrátových směrovačů v oblasti SOHObakalářská 2015 
Waśniowski JiříRozšíření webových aplikací pomocí JavaScriptových frameworkůbakalářská 2015 
Duroň LumírNávrh a implementace informačního systému pro oblast finančnictvíbakalářská 2014 
Kostelecký MichalVizuální nástroj pro podporu výuky programování CNC strojůbakalářská 2014 
Kubalová AlenaZavedení knowledge managementu do IT společnostibakalářská 2014 
Michna DanielNávrh a implementace informačního systému pro doménu pohostinstvíbakalářská 2014 
Řepka MartinNávrh a implementaci informačního systému pro rezervaci zdrojůbakalářská 2014 
Tříska JakubNávrh a implementace rozhraní pro mapovou vizualizaci dat z externích zdrojůbakalářská 2014 
Karas PetrNávrh metodiky pro automatizaci procesů v disciplíně Konfigurace a správa verzíbakalářská 2013 
Piš MilanVývoj aplikací v prostředí sociální sítbakalářská 2013 
Sosnovec JiříAplikace praktik Lean Development v procesu nasazení nových serverůbakalářská 2013 
Král JanNávrh a implementace komunikačního klienta pro IDE Eclipsebakalářská 2012 


Aplikace fuzzy přístupů v robotice
Hlavní řešitelRNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub