Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Vincenc Kopeček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 446, budova L
funkce:
obor činnosti:politologie, politická geografie, Kavkaz
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2343
608 564 963
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~vkopece1/

Vzdělání

1998 – 2004Mgr., Ostravská univerzita, obor politická a kulturní geografie
1992 – 1998Slovanské gymnázium Olomouc

Kvalifikace

2011Ph.D. (politická a kulturní geografie, OU)
2005RNDr. (politická a kulturní geografie, OU)

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2013OSCE/ODIHR course for short-term election observers
2008Letní škola udržitelného rozvoje, Centrum Veronica
2003certifikovaný lektor ekologické výchovy, MŠMT a Dům ekologické výchovy Lipka
2002Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce, Univerzita Palackého

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2008 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
2004 – 2008Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
2006 – 2007Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, katedra společenských věd
2005Junior College LAROS, Ostrava
2004 – 2005Centrum vzdělanosti Tutor, Brno
2003 – 2004Středisko ekologické výchovy Vita, Ostrava

Odborné zaměření

Politická a kulturní geografie postsovětského prostoru
Etnické menšiny v regionu Jižního Kavkazu
Separatismus a de facto státy
Neformální politické instituce

Ocenění

2017cena děkana Přírodovědecké fakulty OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Central Eurasian Studies Society – člen
Česká geografická společnost – člen
Skupina pro výzkum kolektivní paměti na semiperiferiích Evropy, FF UK – externí člen
Mezinárodní vztahy – člen redakční rady
Studia Territorialia – člen redakční rady
Geografické rozhledy – člen redakční rady

Působení v zahraničí

22. 11. 2017Caucasus Research and Resource Centre, Tbilisi/Gruzie/zvané vystoupení
8. – 12. 5. 2017Eötvös Loránd University, Budapešť/Maďarsko/Erasmus
27. – 31. 3. 2017European Commission, Brusel/Belgie/Horizon 2020 onsite evaluation
15. – 21. 5. 2016University of Tartu/Estonsko/Erasmus
4. – 13. 10. 2016OSCE ODIHR/Gruzie/Parliamentary Election Observation Mission
16. – 24. 4. 2015Hasan Kalyoncu University/Turecko/Erasmus
20. – 22. 11. 2013University of Warsaw/Polsko/zvané vystoupení
4. – 12. 10. 2013OSCE ODIHR/Ázerbájdžán/Presidential Election Observation Mission
29. 4. – 4. 5. 2013European Commission/Belgie/FP7 onsite evaluation
17. – 21. 3. 2013European Commission/Belgie/FP7 onsite evaluation
3. – 7. 12. 2012Prešovská univerzita/Slovensko/Erasmus
1. – 7. 12. 2011University of Latvia/Lotyšsko/Erasmus
1. – 10. 6. 2006Azerbaijani Youth Association of Georgia/Gruzie/workshop
6. – 28. 8. 2005Roskilde University/Dánsko/Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinastředně pokročilý
Němčinapasivní znalost
Latinapasivní znalost
Gruzínštinazačátečník


Vybrané publikace

Kopeček, V. Trapped in informality? A study of informal politics in Georgia's Javakheti. Caucasus Survey. 2019, 7(1), s. 60-78. ISSN 2376-1199.
Kopeček, V. Arménie a Náhorní Karabach: asymetrická neformální konfederace. Mezinárodní vztahy. 2017, č. 52, s. 47-69. ISSN 0323-1844.
Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Civil Society and Conflict Transformation in De Facto States: The case of Abkhazia. Problems of Post-Communism. 2017, roč. 64, č. 6, s. 329-341. ISSN 1075-8216.
Riegl, M., Doboš, B., Bečka, J., Landovský, J., Rosůlek, P., Berg, E., Caspersen, N., Fabry, M., Jakša, U., Kopeček, V., Czulda, R., Bar, S., Rudincová, K. a Baar, V. Unrecognized States and Secession in the 21st Century. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2017. Social Sciences/Political Science. 225 s. ISBN 978-3-319-56912-3.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Conflict Transformation and Civil Society: The Case of Nagorno-Karabakh. EUROPE-ASIA STUDIES. 2016, roč. 68, s. 441-459. ISSN 0966-8136.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. De Facto States and Democracy: The Case of Abkhazia. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. 2016, s. 85-104. ISSN 1732-4254.
Kopeček, V. How to Capture a State? The Case of Azerbaijan. Politické vedy. 2016, roč. 19, s. 64-89. ISSN 1335-2741.
Kopeček, V. Political institutions in the post-Soviet de facto states in comparison: Abkhazia and Nagorno-Karabakh. Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2016, č. 10, s. 73-99. ISSN 1805-3769.
Kopeček, V. Jižní Kavkaz mezi demokracií a autoritarismem. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. 136 s. ISBN 978-80-87504-18-5.
Hoch, T. a Kopeček, V. Transforming Identity of Ajarian Population (Why the 1991-2004 conflict did not assume armed character). The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2011, roč. 5, č. 1, s. 57-72. ISSN 1803-1757.

Všechny publikace

Kopeček, V. a Hoch, T. Conclusion. In: Hoch, T. and Kopeček, V. (Eds.) De Facto States in Eurasia. 1. vyd. New York: Routledge, 2019. s. 296-298. Routledge contemporary Russia and Eastern Europe series No. 91. ISBN 978-0-367-19912-8.
Hoch, T. a Kopeček, V. De Facto States in Eurasia. New York: Routledge, 302 s. ISBN: 978-0-367-19912-8. 2019.
Kopeček, V. Informal Politics: The Pitfalls of Field Research: Works in Progress. Tbilisi: Caucasus Research and Resource Centre. 2019.
Kopeček, V. a Hoch, T. Introduction. In: Hoch, T. and Kopeček, V. (Eds.) De Facto States in Eurasia. 1. vyd. New York: Routledge, 2019. s. 1-7. Routledge contemporary Russia and Eastern Europe series No. 91. ISBN 978-0-367-19912-8.
Kopeček, V. Než se otec vrátí: Debata s věřejností o dokumentárním filmu. In: Jeden svět. Ostrava: DOV Cineport. 2019.
Kopeček, V. Studijní pobyt na Ilia State University, Tbilisi, Gruzie. 2019.
Kopeček, V. Trapped in informality? A study of informal politics in Georgia's Javakheti. Caucasus Survey. 2019, 7(1), s. 60-78. ISSN 2376-1199.
Kopeček, V. Informal politics in de facto states. In: Researching de facto states: evidence-based debates between theory and practice. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Kopeček, V. Kistové z údolí Pankisi [Výstava]. Ostrava, Česká republika. 23.11. - 23.11.2018. 2018.
Kopeček, V. Mír s vámi: Debata s veřejností o situaci na Donbasu. In: Jeden svět. Ostrava: Člověk v tísni. 2018.
Kopeček, V. Ostrava do Senátu - Debata s kandidáty na senátora. In: Ostrava do Senátu - Debata s kandidáty na senátora. Ostrava: Centrum Pant. 2018.
Kopeček, V. Parallel universe or puppet show? The relations between post-Soviet de facto states. In: The Present and Future of Secessionist Conflicts. Bukurešť: New College Europe, Univ. of St Gallen, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies. 2018.
Kopeček, V. S prof. Dvořákovou o politických režimech a (ne)konsolidaci demokracie. In: S prof. Dvořákovou o politických režimech a (ne)konsolidaci demokracie. Osrava: Centrum Pant. 2018.
Kopeček, V. Studio ČT24: Od půlnoci platí na Ukrajině příměří. Jen formálně, střelbu se nedaří utišit. [Televizní relace]. Česká televize. 2018.
Kopeček, V. Studio ČT24. Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. [Televizní relace]. Česká televize. 2018.
Kopeček, V. Události, komentáře. Napětí v Arménii. [Televizní relace]. Česká televize. 2018.
Kopeček, V. Arménie a Náhorní Karabach: asymetrická neformální konfederace. Mezinárodní vztahy. 2017, č. 52, s. 47-69. ISSN 0323-1844.
Kopeček, V. Arménie a Náhorní Karabach: neformální asymetrická konfederace. In: 9th International Symposium "Czech Foreign Policy". Praha: Ministerstvo zahraničních věcí. 2017.
Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Civil Society and Conflict Transformation in De Facto States: The case of Abkhazia. Problems of Post-Communism. 2017, roč. 64, č. 6, s. 329-341. ISSN 1075-8216.
Kopeček, V. De Facto States and Their Patrons. [Rozhlasová relace].. Radio GIPA, Tbilisi, Gruzie. 2017.
De Facto States and Their Patrons: Towards Theory-Building. In: Works in Progress. Tbilisi: Caucasus Research and Resource Centre. 2017.
Kopeček, V. Department of Regional Science, Eötvös Loránd University, Budapest. 2017.
Kopeček, V. Etnické menšiny v Gruzii. 2017.
Kopeček, V. European Commission. 2017.
Kopeček, V. Konfliktní hranice v postsovětském prostoru: Monotematické číslo časopisu Mezinárodní vztahy. 2017.
Kopeček, V. Studio ČT24. Rada bezpečnosti OSN zvažuje vyslání mírotvorných sil na východoukrajinský Donbas [Televizní relace].. 2017.
Kopeček, V. Studio ČT24. Kreml popřel, že by Rusko a USA chystaly dohodu o Ukrajině [Televizní relace].. Česká televize. 2017.
Riegl, M., Doboš, B., Bečka, J., Landovský, J., Rosůlek, P., Berg, E., Caspersen, N., Fabry, M., Jakša, U., Kopeček, V., Czulda, R., Bar, S., Rudincová, K. a Baar, V. Unrecognized States and Secession in the 21st Century. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2017. Social Sciences/Political Science. 225 s. ISBN 978-3-319-56912-3.
Kopeček, V. a KAŠPAR, J. Budování postsovětského státu. Ukrajina a Gruzie na cestě k demokracii a (nebo) stabilitě?. Annales Scientia Politica. 2016, č. 5, s. 17-31. ISSN 1339-0732.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Conflict Transformation and Civil Society: The Case of Nagorno-Karabakh. EUROPE-ASIA STUDIES. 2016, roč. 68, s. 441-459. ISSN 0966-8136.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. De Facto States and Democracy: The Case of Abkhazia. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. 2016, s. 85-104. ISSN 1732-4254.
Kopeček, V. Debata s veřejností o současné Ukrajině. In: Zahájení festivalu Jeden svět Ostrava. Ostrava, Klub Cooltour: MFF Jeden svět, Člověk v tísni, o. p. s.. 2016.
Kopeček, V. a Ženka, J. Geografická exkurze do Arménie a Gruzie. 2016.
Kopeček, V. How to Capture a State? The Case of Azerbaijan. Politické vedy. 2016, roč. 19, s. 64-89. ISSN 1335-2741.
Kopeček, V. Johan Skytte Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tartu. 2016.
Kopeček, V. OSCE/ODIHR Georgia Parliamentary Election Observation Mission. 2016.
Kopeček, V. Parallel universe or puppet show? The relations between post-Soviet de facto states. In: The 17th Annual Conference of the Central Eurasian Studies Society. Princeton: Princeton University. 2016.
Kopeček, V. Political institutions in the post-Soviet de facto states in comparison: Abkhazia and Nagorno-Karabakh. Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2016, č. 10, s. 73-99. ISSN 1805-3769.
Kopeček, V. 90´. Ukrajinská vládní krize pokračuje [Televizní relace].. Česká televize. 2016.
Kopeček, V. Conflict Transformation and Civil Society in De Facto States: The Case of Nagorno-Karabakh. In: Strategic and Geopolitical Issues in the Contemporary World: Geopolitical importance of unrecognized states and territorial non-state actors: Causes and consequences of the border change in post-Cold War World. Praha: Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova. 2015.
Hoch, T., Kopeček, V. a KAŠPAR, J. Gruzie mezi Evropskou unií a Ruskem. Medzinárodné vzťahy. 2015, roč. 13, č. 4, s. 347-364. ISSN 1336-1562.
Kopeček, V. Hasan Kalyoncu University. 2015.
Kopeček, V. Integrace džavachetských Arménů do gruzínské politické obce. 2015.
Tumis, S., Nykl, H., Stojar, R., Ježek, V., Žíla, O., Králová, K., Karasová, N., Pavlásek, M., Sochová, A., Příhoda, M., Kopeček, V., Jelen, L., Švec, L., Štoll, P. a Svoboda, K. Jižní Kavkaz - od tradice k modernitě pod vlivem ruského kolonialismu. 1. vyd. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. Varia; 37. svazek. 243 s. ISBN 978-80-7308-582-7.
Kopeček, V. Politické instituce a zahraniční vztahy de facto států - Abcházie. 2015.
Kopeček, V. Politické instituce a zahraniční vztahy de facto států - Náhorní Karabach. 2015.
Kopeček, V. Speciál ČT24. Situace na Ukrajině [Televizní relace].. Česká televize. 2015.
Kopeček, V. Speciál ČT24. Rok od Majdanu [Televizní relace].. Česká televize. 2015.
Kopeček, V. Studio ČT24. Ruští vojáci na Ukrajině [Televizní relace].. Česká televize. 2015.
Kopeček, V. Studio ČT24. Boje na východě Ukrajiny pokračují [Televizní relace].. Česká televize. 2015.
Kopeček, V. Studio ČT24. Boje na Ukrajině, ozbrojenci u Mukačeva [Rozhlasová relace].. Česká televize. 2015.
Kopeček, V. Studio ČT24. Merkelová a Hollande představují mírový plán pro Ukrajinu [Televizní relace].. Česká televize. 2015.
Kopeček, V. Studio ČT24. Vyšetřování tragédie letu MH17 [Televizní relace].. Česká televize. 2015.
Kopeček, V. Události, komentáře. Mír na Ukrajině? [Televizní relace].. Česká televize. 2015.
Kopeček, V. a Hoch, T. Vzestup a pád abcházské demokracie. In: VI. Kongres České společnosti pro politické vědy. Praha: Institut politologických studií FSV UK Praha. 2015.
Kopeček, V. Geopolitika, separatismus a ukrajinská krize. In: Zahraniční politika EU vůči Východu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik. 2014.
Kopeček, V. Horizont ČT24. Politický geograf: Ukrajina může skončit jako Jižní Osetie [Televizní relace].. Česká televize. 2014.
Kopeček, V. a Jelen, L. Jižní Kavkaz - od tradiční k moderní společnosti. In: Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Praha: Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze. 2014.
Kopeček, V. State and Nation-building in Azerbaijan. In: Central Asia and the Caucasus Old Problems, New Perspectives. Praha: Katedra ruských a východoevropských studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze. 2014.
Kopeček, V. Studio ČT 24. EU zpřísnila sankce proti Rusku [Televizní relace].. Česká televize. 2014.
Kopeček, V. Studio ČT24. Ukrajinská krize [Televizní relace].. Česká televize. 2014.
Kopeček, V. Studio ČT24. Ostré boje na východní Ukrajině [Televizní relace].. Česká televize. 2014.
Kopeček, V. Studio ČT24. Konflikt na Ukrajině [Rozhlasová relace].. Česká televize. 2014.
Kopeček, V. Studio ČT24. Ukrajinské volby [Televizní relace].. Česká televize. 2014.
Kopeček, V. Studio ČT24. Ukrajina před prezidentskými volbami [Televizní relace].. Česká televize. 2014.
Kopeček, V. Studio ČT24. Summit v Minsku [Televizní relace].. Česká televize. 2014.
Kopeček, V. Studio ČT24. Pád rublu [Televizní relace].. Česká televize. 2014.
Kopeček, V. Vliv geografických, politických a ekonomických faktorů na charakter neformálních politických struktur v Ázerbájdžánu. In: XXIII. sjezd ČGS a 16. kongres SGS. Praha. 2014.
Kopeček, V. European Commission. 2013.
Kopeček, V. European Commission. 2013.
Kopeček, V. How to capture a state? The case of Azerbaijan. In: The 6th International Conference on Globalization: Political factors of economic growth and regional development in transition economies. Ostrava: Ostravská univerzita. 2013.
Kopeček, V. Jak studovat hybridní režimy? Aplikace Bogaardsovy ?double- root strategy? na země Jižního Kavkazu. In: Non-democratic regimes and approaches to their studies in 21st century. Praha: Katedra politologie, Univerzita Karlova. 2013.
Kopeček, V. OSCE/ODIHR Azerbaijan Presidential Election Observation Mission. 2013.
Kopeček, V. Regime change in Georgia and shift of political culture and elites. In: Caucasus and Central Asia: Domestic Challenges and Foreign Impacts. Warszawa: Institute of International Relations, University of Warsaw. 2013.
Kopeček, V. Studio 6. Rasové napokoje v Moskvě [Televizní relace].. Česká televize. 2013.
Souleimanov, E., Ehrmann, M. a Kopeček, V. Uznání genocidy Arménů jako téma politického diskursu Arménie, Turecka a vybraných zemí EU. Středoevropské politické studie. 2013, roč. 15, s. 247-267. ISSN 1212-7817.
Kopeček, V. Formální a neformální politické struktury v zemích Jižního Kavkazu. Politologická revue. 2012, roč. 18, s. 3-39. ISSN 1211-0353.
Kopeček, V. Jižní Kavkaz mezi demokracií a autoritarismem. Praha: European Science and Art Publishing, 2012. 136 s. ISBN 978-80-87504-18-5.
Kopeček, V. Náhorní Karabach: kudy vede cesta k (ne)státnosti?. Mezinárodní politika. 2012, roč. 34, s. 15-18. ISSN 0543-7962.
Kopeček, V. Prešovská univerzita, katedra geografie a regionálního rozvoje. 2012.
Hoch, T., Kopeček, V. a Baar, V. Role občanské společnosti při transformaci separatistických konfliktů na Jižním Kavkaze. Mezinárodní vztahy. 2012, roč. 47, s. 5-28. ISSN 0323-1844.
Kopeček, V., Drobík, T. a HASALOVÁ, J. Česká geografie ve 21. století: skutečně pro život?. Informace České geografické společnosti. 2011, roč. 30, s. 25-29. ISSN 1213-1075.
Kopeček, V. European Neighbourhood Policy: Does the tool work?: Area study of the South Caucasian countries. Contemporary European Studies. 2011, č. 6, s. 5-22. ISSN 1802-4289.
Havrlant, J., Baar, V., Houdková, Z. a Kopeček, V. Geologicko-geografická exkurze do Solnhofenu a do oblasti rakouských a německých Alp. 2011.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. The origins of toponyms and ethnonyms in the region of the South Caucasus. In: Region and Regionalism, No. 10, vol. 2. Lodz, Opole: University of Lodz, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2011. University of Lodz, Silesian Institute in Opole, Silesian Institute Society, 2011. s. 201-211. ISBN 978-83-7126-269-2.
Hoch, T. a Kopeček, V. Transforming Identity of Ajarian Population (Why the 1991-2004 conflict did not assume armed character). The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. 2011, roč. 5, č. 1, s. 57-72. ISSN 1803-1757.
Kopeček, V. University of Latvia, Faculty of Geography and Earth Sciences, Department of Geography. 2011.
Kopeček, V. Welcome to my neighbour's funeral: Pankisi Kists and international tourism. In: The Scale of Globalization - Global, Local, Individual: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Kopeček, V. Welcome to My Neighbour's Funeral: Pankisi Kists and International Tourism. In: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century: The Scale of Globalization: Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century 2011-09-08 Ostrava. Ostrava: University of Ostrava, 2011. s. 157-165. ISBN 978-80-7368-963-6.
Mácha, P. a Kopeček, V. Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. 2010.
Kopeček, V. Demokracie v Arménii? Úvahy nad stavem demokracie v evropském sousedství. In: Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět. Kolín: Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a sociálních věd. 2010.
Kopeček, V. Demokracie v Arménii? Úvahy nad stavem demokracie v evropském sousedství. In: Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. s. 415-428. ISBN 978-80-86879-27-7.
Kopeček, V. a Drobík, T. Hudba jako zdroj rezistenčních geografických/geopolitických imaginací. In: XXII. sjezd České geografické společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Hoch, T., Baar, V. a Kopeček, V. Podmínky demokratizace v de facto státech: případová studie Abcházie. Středoevropské Politické studie. 2010, roč. 12, s. 285-299. ISSN 1212-7817.
Kopeček, V. Politické strany v zemích Jižního Kavkazu. In: Otázky kulturní a politické geografie. Praha: Univerzita Karlova. 2010.
Kopeček, V. Russian Geopolitical Perceptions and Imaginations of the South Caucasus. In: Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostrava: University of Ostrava, 2010. University of Ostrava, 2010. s. 99-105. ISBN 978-80-7368-717-5.
Kopeček, V., Hoch, T. a Baar, V. Sources of Conflicts in the Region of South Caucasus. In: The 12th International Political Geography Conference. Glubczyce: University of Lodz. 2010.
Mácha, P. a Kopeček, V. Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Kopeček, V. Budoucnost. In: Bílá kniha. 17 příběhů z ostravské kulturní historie. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2009. s. 215-215. ISBN 978-80-254-6362-8.
Kopeček, V. Narrating Karabakh Conflict or Armenian and Azeri Conflict Histories Online. Contemporary European Studies. 2009, č. Special, s. 195-204. ISSN 1802-4289.
Kopeček, V. Hledání ázerbajdžánského pupku aneb Strastiplná pouť jednoho toponyma a etnonyma časem a prostorem. In: Geografický výskum v priestore a čase. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2008.
Kopeček, V. Hledání ázerbajdžánského pupku aneb Strastiplná pouť jednoho toponyma a etnonyma časem a prostorem. Geografická revue. 2008, roč. 4, s. 196-213. ISSN 1336-7072.
Kopeček, V. Self-Declared States in the Globalising World: The Case of the Nagorno-Karabakh Republic. In: Globalisation and its impact on localities. Ostrava: University of Ostrava, 2008. University of Ostrava, 2008. s. 77-87. ISBN 978-80-7368-452-5.
Kopeček, V. World Politics in Dub and Hip-hop music: Comparative Study of Bosnian Dubioza Kolektiv and Azerbaijani Dayirman. In: Second Global International Studies Conference. What Keeps us Apart, What Keeps us Together. Ljubljana: World International Studies Committee. 2008.
Kopeček, V. Evropská unie a třetí sektor. 2007.
Kopeček, V. Občanská společnost. 2007.
Kopeček, V. Občanská společnost a řešení karabašského konfliktu. Mezinárodní politika. 2007, roč. 31, č. 12, s. 16-18. ISSN 0543-7962.
Kopeček, V. Azerbaijani Youth Association of Georgia. 2006.
Kopeček, V. Civil Society, Democratization and Globalisation: The Role of Civic Activities in the Process of Democratization in Selected Eurasian Countries. In: Gobalisation and its Impact to Society, Regions and States. Ostrava: University of Ostrava, 2006. University of Ostrava, 2006. s. 102-116. ISBN 80-7368-256-7.
Drobík, T. a Kopeček, V. Nové přístupy v politické geografii. 2006.
Kopeček, V. Vita Community and Management for Nonprofit Sector. In: Minority And Majority Youth For Equal Rights And Equal Opportunities. Batumi. 2006.
Kopeček, V. Állampolgárság és közösségi tevékenység az ostravai Egyetemen. A civil szektor menedzsmentje oktatási program. In: Demokrácia és állampolgárság. Budapest: Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 2005. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 2005. s. 133-134. ISBN 963 218 428 9.
Kopeček, V. Co se stalo za Kavkazem? Interpretace karabašského konfliktu a analýza možných řešení. In: Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Philosophicae 10. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. s. 5-33. ISBN 80-7368-048-3.
Kopeček, V. Politologie. 2005.
Kopeček, V. Roskilde University, Department of Geography and International Development Studies. 2005.
Kopeček, V. Community Service in University Education. The Case of University of Ostrava. In: Education in/for The Community. Social responsibility and Education. Budapest. 2004.
Kopeček, V. Historicko-geografická analýza konfliktu v Náhorním Karabachu. 2004.


AutorNázev práceTypRok
Kantorová PetraMediální obrazu Kurdů v českých médiíchdiplomová 2017 
Rennerová TerezaNDR jako posttotalitární režimdiplomová 2017 
Dalík IvanTályšský a lezgický separatismus v Ázerbájdžánudiplomová 2016 
Holková AlžbětaLegitimizace ruské intervence v Gruzii v roce 2008diplomová 2015 
Jabůrková MonikaNezávislost Kosova jako precedent pro odtržení Krymu?diplomová 2015 
Osmančíková LenkaVojenské převraty v Thajskudiplomová 2015 
Kašpar JakubKomparace politického vývoje na Ukrajině a v Gruzii od "barevných revolucí" do současnostidiplomová 2014 
Richtar JanPrezidentské volby v Arménii 2008diplomová 2011 
Kulhánková IdaStředoevropská politická krize: Česká republika a Polskodiplomová 2009 
Prstecká MagdalenaVáclav Klaus a demokraciediplomová 2009 
Tomaníková MartinaStřet civilizací nebo střet otevřenosti a uzavřenosti?diplomová 2009 
Musilová KateřinaETA - Baskická vlast a svobodadiplomová 2008 
Trigas PaskalLokální a globální terorismusdiplomová 2008 
Vaňková MichaelaKomparace politických systémů pobaltských zemídiplomová 2007 
Rušák LubomírNachičevan - formace a politický status ázerbájdžánské exklávybakalářská  
Štefankovičová IvaČESKÉ HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE A JEJICH PŮSOBENÍ PŘI KRIZÍCH V ZAHRANIČÍbakalářská  
Hořínková AlicePodkarpatská Rus jako česká kolonie?bakalářská 2019 
Konečná VendulaVítejte v Pankisi. Příběh rurálního turismu v postkonfliktní zóněbakalářská 2019 
Kuchařová TerezaEkologická turistika a agroturistika v Gruziibakalářská 2019 
Nowaková LucieGruzie a radikální islamismusbakalářská 2019 
Šofer MartinVolební chování gruzínských etnických menšinbakalářská 2018 
Heinz ViktorTechnokracie v období perestrojky a glasnostibakalářská 2017 
Lehkoživ JaroslavArménská diaspora a cestovní ruch v Arméniibakalářská 2017 
Hrubý MatějPostavení ruské menšiny v Lotyšskubakalářská 2016 
Koštialiková MilušeIrácký Kurdistán jako politická jednotkabakalářská 2016 
Vašková PetraVladimir Vladimirovič Putin v českých médiíchbakalářská 2016 
Kantorová PetraÍránský Ázerbájdžán: identita, autonomismus a separatismusbakalářská 2015 
Novosád JiříGruzínské parlamentní volby v roce 2012bakalářská 2015 
Rennerová TerezaOstalgie - stesk po Německé demokratické republicebakalářská 2015 
Jiříček VáclavProměny volebních systémů v Českubakalářská 2014 
Pastrňková MichaelaChodžaly: etnická čistka jako nástroj propagandybakalářská 2014 
Slabáková PetraDefektní demokracie v Česku? Aplikace Merkelova konceptu na českou politickou realitubakalářská 2014 
Vitásková DenisaGruzie a EU: dobrý soused nebo budoucí členský stát?bakalářská 2014 
Dunčová IvetaPolitický režim Ukrajinybakalářská 2013 
Ivan RadimPolitický vývoj v Turkmenistánu po smrti prezidenta Nijazovabakalářská 2013 
Jabůrková MonikaPolitický režim v Běloruskubakalářská 2013 
Osmančíková LenkaRodina Shinawatrů v thajské politicebakalářská 2013 
Mořkovský LukášRegionální politická uskupení v okrese Přerovbakalářská 2012 
Sopuch JakubPolitický režim Tureckabakalářská 2012 
Jedlička JanMalé národy ázerbájdžánského Kavkazubakalářská 2011 
Filová LucieÁzerbajdžánsko-íránské vztahybakalářská 2010 
Frydrychová VeronikaBaku 1917-1920: Osudy multietnického města v neklidné doběbakalářská 2010 
Křenovský ZdeněkArméni v Osmanské říši v 19. stoletíbakalářská 2010 
Běťáková RadanaMístní referendum ve Zlíně- Želechovicích nad Dřevnicíbakalářská 2009 
Blaselová RomanaVyužívání evropských finančních zdrojů NNO v mikroregionu Orlicko-Třebovskobakalářská 2009 
Blažková ŽanetaPolitika enviromentálního hnutí v České republicebakalářská 2009 
Gennertová MartinaZdroje financování nízkoprahového klubu RACHOT a jeho hlavní problémybakalářská 2009 
Gottwaldová VladimíraFundraisingový plán Dětského domova v Hodoníněbakalářská 2009 
Kurota LukášSkauting a občanská společnostbakalářská 2009 
Kusios PaschalisGruzínsko-ázerbajdžánské vztahybakalářská 2009 
Ledwoń MichalBlogosféra jako nový typ veřejného prostorubakalářská 2009 
Lišková LucieFinanční zdroje pro nevládní neziskové organizace v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydybakalářská 2009 
Lišková MichaelaSíla nebo slabost petičního práva?bakalářská 2009 
Machatá TerezaFundraisingový plán pro organizaci Středisko volného času Ostrava - Zábřehbakalářská 2009 
Martinák PetrArménská genocida a její uznání v současném Tureckubakalářská 2009 
Mrkvová HanaMarketingové strategie v neziskovém sektoru v Ostravěbakalářská 2009 
Sáblová LenkaFinanční stabilita Sdružení zdravotně postižených osob a jejich přátelbakalářská 2009 
Staňková HanaMístní akční skupiny v Moravskoslezském krajibakalářská 2009 
Ulmannová ZuzanaČajovny jako nový typ veřejného prostorubakalářská 2009 
Vavrous NikolaProjekt - Zřízení legální plochy pro graffiti writers na ostravsku bakalářská 2009 
Weissová PetraDobrovolnictví aneb jak motivovat lidi jinak než penězibakalářská 2009 
Adamčíková MichaelaProjekt Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Diakonie ČCE - středisko v Ostravě. The project of an establishment for children in need of immediate help ČCE Deaconry - Ostrava centerbakalářská 2008 
Balcarčíková LucieSpolupráce rodičovského centra Chaloupka s partnerybakalářská 2008 
Benetková VendulaPartnerství veřejného sektoru a nestátních neziskových organizacíbakalářská 2008 
Březíková DagmarAnalýza fungování komunikace mezi jednotlivými pracovními skupinami v Komunitním plánování sociálních služeb ve Vsetíněbakalářská 2008 
Hantlová HanaHledání cesty financování Organizace ostravských vozíčkářů z fondů EUbakalářská 2008 
Juriga MarekJak by to dopadlo, kdyby...bakalářská 2008 
Křibíková AnetaAdopce na dálku a možnosti její realizace v občanském sdružení Bobešbakalářská 2008 
Kučerová LadaSpolupráce základní školy Ostrčilova s neziskovými organizacemibakalářská 2008 
Lazárek TomášFair Trade: důvody a proces vzniku, realita v ČRbakalářská 2008 
Lukešová ŽanetaFinanční zdroje Zlínského kraje podporující sociální integraci.bakalářská 2008 
Navara LucieKomunikační strategie nevládních neziskových organizací v Třebíčibakalářská 2008 
Pala TomášStabilizace a rozšířování členské základny Dětského parlamentubakalářská 2008 
Peterková EvaDobrovolnictví v neziskové organizaci Elim Opava se zaměřením na realizaci programu Pět Pbakalářská 2008 
Popiolková NelaStrategické plánování neziskových organizacíbakalářská 2008 
Roman TomášSpolupráce statutárního města Ostrava s neziskovými organizacemi v environmentální oblasti bakalářská 2008 
Ryška VladislavSociální podnik jako budoucnost financování neziskových organizacíbakalářská 2008 
Stolaříková JanaMožnosti fundraisingu v Základní škole, Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizacebakalářská 2008 
Tichý DavidStudie potřebnosti vzniku krizové výjezdní službybakalářská 2008 
Wojtanovský CtiradZaložení neziskové organizace a její stabilizacebakalářská 2008 
Altmannová HanaAnalýza příčin klesajícího počtu členů turistického oddílu Průzkumníkbakalářská 2007 
Bach LukášLegitimita mírových misí OSN v kontextu přirozenoprávní teoriebakalářská 2007 
Balarinová KarlaPersonální problematika neziskové organizacebakalářská 2007 
Bendová LenkaVýzkum image Židovské obce v neziskových organizacích Moravskoslezského regionubakalářská 2007 
Buchtová PetraPropagace projektu "plavání kojenců a batolat" s cílem zvýšit klientelubakalářská 2007 
Burdková JolanaFinanční zajištění dobrovolnického centra (Financial Reservation of Voluntary Centre)bakalářská 2007 
Bureš RichardKomunikační strategie a Public relation pro NNObakalářská 2007 
Dunčová DanielaNástroje pro úspěšné fungování nestátní neziskové organizace a vybudování její image.bakalářská 2007 
Gajdušková RadkaGrant: Jeden z hlavních zdrojů financování neziskové organizace SALUS o. p. s.bakalářská 2007 
Hlisnikovský ZdeněkObčanské iniciativy v České republice v letech 1993 - 2005.bakalářská 2007 
Holeček DavidDůvěra české mládeže v policiibakalářská 2007 
Machala OndřejZpravodaj střediska volného času jako nástroj k předávání informací, propagaci a P.R.bakalářská 2007 
Machová JanaZískávání finančních prostředků neziskové organizace SALUS o. p. s. - sponzorovánímbakalářská 2007 
Muroňová PavlaAnalýza vývoje dobrovolnictví mladých lidí v Moravskoslezském krajibakalářská 2007 
Nenutilová MartinaLetní tábor Slunce - organizace, propagace, realizacebakalářská 2007 
Nováková JanaInformační místa pro podnikatelebakalářská 2007 
Poláková EvaMožnosti financování nestátních neziskových organizacíbakalářská 2007 
Štefankovičová IvaČeské humanitární organizace a jejich působení při krizích v zahraničí (Czech Humanitarian Organizations and Their Influence by Providing Help in Foreign Countries) bakalářská 2007 
Wontroba AlešIdeologie rasismubakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub