Popis databáze publikačních a uměleckých aktivit zaměstnanců OU

Databáze umožnuje vedení evidence publikačních a uměleckých aktivit pracovníků OU.

Data je možné zadávat z klávesnice přes webový prohlížeč. Zadaná data je pak možné snadno třídit a prohledávat podle nejrůznějších kritérií a generovat tiskové výstupy.

Základní funkce aplikace je možné rozdělit do těchto bodů:

  1. možnost zadávání a editace publikačních aktivit pracovníků
  2. rozšíření vložených záznamů o údaje potřebné pro vykazování činnosti sledované v RIV
  3. sledování údajů o citacích zadané publikační činnosti v jiné literatuře
  4. zobrazení záznamů ve formátu citace podle normy ISO
  5. možnost vykazování publikační aktivity pracovníků za katedru, fakultu

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 06. 2018